Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999  privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 749 din 2 august 2021
    ^1) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 80/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 13 aprilie 2021, dându-se textului o nouă numerotare.
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 septembrie 2013 şi anterior a mai fost modificată prin art. 74 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, articol intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014.

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Se supun regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele operaţiuni cu produse militare:
    a) exportul, importul şi transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României;
    b) intermedierea;
    c) tranzitul prin România;
    d) transbordările efectuate pe teritoriul României.

    (2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă operaţiunile prevăzute la alin. (1) efectuate în legătură cu participarea:
    a) forţelor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională la misiuni, operaţii, exerciţii, activităţi de instruire şi ceremoniale, în afara teritoriului României;
    b) forţelor armate străine sau structuri de aplicare a legii din străinătate care au aprobarea autorităţilor române pentru intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul pe teritoriul României.

    (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică tranzitului şi transbordării atunci când acestea sunt aferente unui transfer de produse militare între două state membre ale Uniunii Europene.
    (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică controlului operaţiunilor prevăzute la alin. (1) cu arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţiile destinate uzului civil, efectuate de către persoanele prevăzute la art. 3.
    (5) Operaţiunile de import sau transfer de introducere de produse militare efectuate în interesul instituţiilor publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se realizează cu respectarea prevederilor legale în materia armelor şi muniţiilor privind interzicerea deţinerii, portului şi folosirii acestora.

    ART. 2
    Se supun controlului, de asemenea, destinaţia şi utilizarea finală a produselor militare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la art. 1.

    ART. 3
    Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi efectuate, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, de persoane fizice cu domiciliul sau rezidenţa în România sau persoane juridice cu sediul în România, inclusiv autorităţile publice, în conformitate cu legea proprie de funcţionare.

    ART. 4
    Operaţiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licenţă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 5
    (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) produse militare - orice produs din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, prevăzută la art. 6 alin. (2);
    b) ţară terţă - orice ţară sau teritoriu din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene;
    c) export - scoaterea unui produs militar de pe teritoriul vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, către o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport, asistenţă tehnică şi transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, astfel cum este definită la lit. j);
    d) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, aşa cum este definită la lit. j);
    e) transfer - orice transfer intracomunitar de expediere sau introducere a unui produs militar către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, astfel cum este definită la lit. j);
    f) tranzit - transportul produselor militare prin România care au ca provenienţă alte state şi sunt destinate altor state;
    g) transbordare - operaţiunea de descărcare a produselor militare din mijlocul de transport, urmată de încărcarea într-un alt mijloc de transport, în timpul unei operaţiuni de tranzit sau la intrarea ori ieşirea în sau din teritoriul României;
    h) asistenţă tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreţinerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecţionare, transmisia de informaţii sau calificări operaţionale ori servicii de consultanţă pentru produse militare. Asistenţa tehnică include şi formele de asistenţă transmise oral;
    i) operaţiuni de comerţ exterior - operaţiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b);
    j) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situaţia în care un document sau părţi pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obţină acelaşi rezultat;
    k) intermediere - activităţile desfăşurate de o persoană privind:
    (i) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun exportul de produse militare dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă ori transferul între state membre ale Uniunii Europene sau aferente unui export/import dintr-un/către un stat membru al Uniunii Europene către/de la un stat terţ;
    (ii) cumpărarea, vânzarea sau organizarea exportului de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă ori cumpărarea, vânzarea sau organizarea transferului între state membre ale Uniunii Europene sau aferente unui export/import dintr-un/către un stat membru al Uniunii Europene către/de la un stat terţ;
    (iii) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare. Negocierea sau organizarea tranzacţiilor include şi activitatea de reprezentare, promovarea de produse militare în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene sau ţări terţe, organizarea de demonstraţii, activităţi de marketing, servicii de consultanţă pentru persoane române sau străine;

    l) exportator - orice persoană sau asociere de persoane stabilită pe teritoriul vamal al României care, în momentul în care declaraţia vamală este acceptată, este titularul contractului de furnizare de produse militare încheiat cu destinatarul din ţara terţă şi are competenţa de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate către o destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene sau persoana stabilită pe teritoriul vamal al României care are competenţa de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate către o destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene;
    m) importator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane în numele căreia produsele militare sunt puse în liberă circulaţie, sunt supuse unei activităţi de perfecţionare activă, sunt transformate sub control vamal ori sunt admise temporar;
    n) furnizor - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru un transfer intracomunitar de expediere;
    o) destinatar - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru primirea unui transfer intracomunitar de introducere;
    p) înregistrare - operaţiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfăşurarea operaţiunilor cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1);
    q) certificare - operaţiune prin care se stabileşte credibilitatea unei întreprinderi destinatare;
    r) licenţă de transfer - autorizaţie eliberată unui furnizor, respectiv destinatar, pentru a transfera produse militare, după caz, către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
    s) licenţă de export - autorizaţie eliberată unui exportator pentru a furniza produse militare către o persoană juridică sau fizică dintr-o ţară terţă;
    ş) licenţă de import - autorizaţie eliberată unui importator pentru a primi produse militare de la o persoană juridică sau fizică dintr-o ţară terţă;
    t) licenţă de intermediere - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de intermediere cu produse militare;
    ţ) licenţă de tranzit - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de tranzit cu produse militare;
    u) licenţă de transbordare - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de transbordare.

    (2) Nu se consideră intermediere în sensul alin. (1) lit. k) activităţile desfăşurate de ministere sau instituţii publice pentru punerea în aplicare a atribuţiilor specifice prevăzute de lege.

    ART. 6
    (1) Lista cuprinzând categoriile de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Lista detaliată a produselor militare din categoriile prevăzute în anexă, supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Lista detaliată poate fi completată sau modificată potrivit legislaţiei Uniunii Europene în domeniu.

    ART. 7
    (1) Exportul, reexportul, transferul, intermedierea, asistenţa tehnică de produse militare care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, prevăzută la art. 6, se supun procedurii de licenţiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile în care exportatorul, furnizorul sau intermediarul este informat de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, denumit în continuare MAE prin ANCEX, că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la:
    a) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea ori utilizarea de produse militare; sau
    b) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea ori utilizarea de mijloace capabile să transporte şi să ducă la ţintă arme de distrugere în masă.

    (2) Dacă exportatorul sau intermediarul are cunoştinţă că unele produse care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunităţii de a completa lista prevăzută la art. 6 alin. (2). Ulterior completării listei, MAE prin ANCEX decide cu privire la supunerea licenţierii a exportului, reexportului, transferului sau intermedierii respectivelor produse militare.
    (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se comunică persoanelor interesate.

    ART. 8
    Regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se realizează cu respectarea:
    a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;
    b) intereselor de securitate naţională şi economice ale României;
    c) principiilor şi criteriilor prevăzute în Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie şi echipament militar;
    d) obligaţiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerţul cu arme instituite printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, acte juridice ale Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;
    e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme şi a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare;
    f) convenţiilor, tratatelor, acordurilor internaţionale, mecanismelor de neproliferare la care România este parte şi a altor angajamente internaţionale asumate de România ca stat participant la regimurile internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor;
    g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în acest domeniu.


    ART. 9
    MAE prin ANCEX este autoritatea naţională în domeniul operaţiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi asigură aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

    CAP. II
    Regimul de înregistrare, certificare şi licenţiere
    ART. 10
    (1) Persoanele prevăzute la art. 3 pot solicita efectuarea operaţiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) numai după primirea confirmării de înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii.
    (2) Soluţionarea cererilor de înregistrare prevăzute la alin. (1) este condiţionată de obţinerea avizului favorabil al Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 11
    Persoanele prevăzute la art. 3, care au şi calitatea de destinatar, pot beneficia de licenţele generale de transfer de produse militare către companii certificate, emise de autorităţi din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX.

    ART. 12
    Pentru fiecare operaţiune prevăzută la art. 1 alin. (1) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite MAE prin ANCEX eliberarea de licenţe, potrivit prevederilor art. 13.

    ART. 13
    (1) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:
    a) licenţă individuală - se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operaţiuni cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la un singur importator, destinatar, exportator sau furnizor;
    b) licenţă globală - se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori sau furnizori;
    c) licenţă generală - se adoptă prin ordin al ministrului afacerilor externe care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, putând fi utilizată de persoanele înregistrate şi, după caz, certificate de MAE prin ANCEX, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţe, pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.

    (2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţă de transfer sau intermediere, după caz, pentru destinatarii sau furnizorii din state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe bază de licenţe de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din ţări terţe.
    (3) Pentru operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1), MAE prin ANCEX emite sau adoptă, după caz, licenţe individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare.
    (4) Operaţiunile de transfer, export, reexport, import, intermediere cu produse militare supuse unui regim de raportare internaţională se efectuează numai pe baza unei licenţe individuale.
    (5) Persoanele înregistrate pot utiliza licenţele generale numai după primirea de la MAE prin ANCEX a confirmării înscrierii ca utilizator al licenţei.

    ART. 14
    (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să solicite MAE prin ANCEX, în nume propriu, după caz, următoarele:
    a) înregistrarea;
    b) certificarea;
    c) licenţă individuală sau globală de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau transbordare de produse militare;
    d) înscrierea ca utilizator al licenţei generale.

    (2) Condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea înregistrării, certificării sau emiterii licenţelor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare.
    (3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să declare la MAE prin ANCEX destinatarul sau utilizatorul final al produselor militare, precum şi destinaţia şi utilizarea finală ale acestora.
    (4) Cererile de înregistrare şi cererile de certificare se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.
    (5) Cererile de licenţă de export, import, transfer şi de intermediere se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.
    (6) Cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.
    (7) Cererile de înregistrare, certificare, licenţă sau de înscriere ca utilizator al licenţei generale, împreună cu datele şi informaţiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operaţiunile cu produse militare, vor fi făcute de către conducătorii persoanelor juridice ori de către persoanele fizice interesate, după caz.
    (8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi a informaţiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare, certificare sau de licenţă revine solicitanţilor menţionaţi la alin. (7).

    ART. 15
    (1) Persoanele înregistrate, certificate şi titularii licenţelor au obligaţia să declare MAE prin ANCEX orice modificări sau diferenţe constatate faţă de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licenţe, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare respective, în termen de 10 zile de la data la care au intervenit acele modificări. În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, de certificare ori licenţa, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor modificări sau diferenţe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de licenţă, după caz.
    (2) Titularii licenţelor de import sau transfer de introducere de produse militare au obligaţia să solicite MAE prin ANCEX aprobarea schimbării utilizatorului final sau a utilizării finale a produselor militare.
    ART. 16
    (1) Valabilitatea înregistrării este de maximum 3 ani de la data emiterii.
    (2) Valabilitatea certificării este de maximum 5 ani de la data emiterii.
    (3) Valabilitatea licenţelor individuale este de maximum un an de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită pentru maximum un an.
    (4) Valabilitatea licenţelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită pentru maximum 2 ani.
    (5) Valabilitatea licenţelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită, după caz, cu maximum 90 de zile.
    (6) Documentul de confirmare a înregistrării, a certificării, a înscrierii ca utilizator al licenţei generale, precum şi licenţele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate direct sau indirect.

    ART. 17
    (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la birourile vamale abilitate, specificate în documentele eliberate de MAE prin ANCEX.
    (2) Tranzitul şi transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin birourile vamale prevăzute la alin. (1).

    CAP. III
    Regimul de control în relaţiile cu partenerii externi
    ART. 18
    (1) În cazul exporturilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenţă este obligat să prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internaţional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, sau declaraţia destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale, declarate, şi, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a MAE prin ANCEX. Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licenţă de export sau transfer.
    (2) Solicitantul de licenţă de export, transfer sau intermediere are obligaţia să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de export, transfer ori de intermediere respectivă.
    (3) În cazul neimplicării altor persoane în operaţiunea de export, transfer intracomunitar de expediere sau intermediere, solicitantul de licenţă are obligaţia să declare în scris acest lucru.
    (4) În cazul exporturilor sau intermedierilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state care asigură anonimatul acţionariatului, licenţa de export sau de intermediere se emite numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.
    (5) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licenţă de export, transfer sau intermediere trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori destinatară menţionată în licenţă sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie.
    (6) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (5).

    ART. 19
    (1) În cazul importurilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenţă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat internaţional de import ori certificarea unui document echivalent.
    (2) Solicitantul de licenţă de import sau de transfer are obligaţia de a informa MAE prin ANCEX despre declaraţiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finală pe care le-a transmis anterior partenerului extern.
    (3) Solicitantul de licenţă de import sau de transfer are obligaţia să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de import ori de transfer respectivă.
    (4) În cazul neimplicării altor persoane în operaţiunea de import sau de transfer intracomunitar de introducere, solicitantul de licenţă are obligaţia să declare în scris acest lucru.
    (5) În cazul importurilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state care asigură anonimatul acţionariatului, licenţa de import se emite numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.
    (6) După efectuarea importului sau a transferului, dar nu mai târziu de două luni de la acest moment, posesorul de licenţă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea certificatului de control al livrării ori a unui document echivalent.
    (7) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, autoritatea vamală va elibera o asemenea confirmare.

    ART. 20
    (1) În cazul intermedierii definite la art. 5 alin. (1) lit. k) pct. (i) şi (ii), solicitantul de licenţă trebuie să prezinte documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale, declarate, şi să nu reexporte ori să retransfere produsele militare decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităţilor din ţara exportatorului sau a furnizorului, după caz.
    (2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original sau în copie certificată, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licenţă de intermediere.
    (3) După examinarea şi acceptarea de către MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu, în original, din partea utilizatorului final se returnează solicitantului de licenţă pentru a fi transmis către autorităţile de licenţiere din ţara exportatorului sau a furnizorului, după caz.

    ART. 21
    (1) După efectuarea exportului sau transferului, după caz, aferent intermedierii prevăzute la art. 20 alin. (1), dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, intermediarul trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori destinatară, după caz, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie.
    (2) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (1).
    (3) După examinarea şi acceptarea de către MAE prin ANCEX, certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se returnează intermediarului pentru a fi transmis autorităţilor de licenţiere din ţara exportatorului ori a furnizorului, după caz.

    ART. 22
    (1) În cazul intermedierilor definite la art. 5 alin. (1) lit. k) pct. (i) şi (iii), persoanele înregistrate trebuie să notifice în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activităţilor care sunt avute în vedere şi asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze operaţiuni de intermediere, anterior efectuării acestor operaţiuni.
    (2) Intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atestă relaţiile sale comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alţi intermediari, inclusiv operaţiunile şi activităţile pertinente derulate după emiterea licenţei corespunzătoare activităţilor de intermediere, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la derularea acestora.

    ART. 23
    (1) Persoanele prevăzute la art. 3, care desfăşoară operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, au obligaţia să furnizeze datele deţinute, prin raportări periodice, cu privire la activitatea desfăşurată, în conformitate cu solicitările MAE prin ANCEX.
    (2) Modalitatea de raportare periodică, termenele de raportare, precum şi formatul raportării se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) MAE prin ANCEX solicită persoanelor juridice sau fizice, în procesul de examinare a cererilor de înregistrare, certificare ori licenţiere, să raporteze modul în care s-au derulat operaţiunile de comerţ exterior anterioare, în situaţia în care:
    a) operaţiunea de comerţ exterior nu a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2);
    b) operaţiunea de comerţ exterior a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2), dar în procesul de examinare sau evaluare sunt necesare detalii suplimentare privind destinatarul final, utilizatorul final, destinaţia şi utilizarea finală a produselor militare.


    CAP. IV
    Organizarea şi funcţionarea sistemului de control
    ART. 24
    (1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, MAE prin ANCEX coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, în calitate de autoritate naţională.
    (2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, MAE prin ANCEX are următoarele atribuţii principale:
    a) iniţiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii şi comune cu alte autorităţi abilitate în domeniu, potrivit legii, şi colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
    b) înregistrează şi, după caz, certifică persoanele prevăzute la art. 3 să efectueze operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1);
    c) auditează modul de implementare a programului intern de asigurare a conformităţii la persoanele înregistrate şi, după caz, certificate, care vor beneficia de licenţe generale de transfer;
    d) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea ori finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, având ca obiect produse militare, precum şi respectarea destinaţiei şi utilizării finale ale acestora;
    e) verifică conformitatea şi exactitatea declaraţiilor persoanelor care desfăşoară operaţiunile prevăzute la art. 1;
    f) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul internaţional de import sau documentele echivalente emise ori certificate de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari, în vederea eliberării licenţelor de export, de transfer ori a licenţelor de intermediere cu produse militare;
    g) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul de control al livrării emis ori certificat de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari ori documentele echivalente;
    h) eliberează certificatul internaţional de import sau alt document echivalent, precum şi certificatul de control al livrării pentru importurile ori transferurile de produse militare;
    i) examinează şi aprobă, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de licenţă privind exportul, importul, transferul şi intermedierea de produse militare;
    j) eliberează licenţele de export, import, transfer şi intermediere cu produse militare;
    k) examinează şi aprobă cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare de produse militare pe teritoriul României şi eliberează licenţa corespunzătoare;
    l) eliberează confirmarea de înscriere ca utilizator al licenţei generale;
    m) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, oprirea sau interzicerea derulării operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori de transbordare de produse militare, precum şi sancţionarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;
    n) aplică regimul de sancţiuni prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin corpul de control constituit prin decizie a directorului general;
    o) informează periodic Guvernul şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării asupra operaţiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    p) redactează şi publică rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, în condiţiile legii;
    q) organizează, cu sprijinul ministerelor şi instituţiilor implicate, programe de informare a operatorilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele şi procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;
    r) acordă, la cerere, gratuit, consultanţă de specialitate operatorilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă;

    s) verifică modul de îndeplinire a obligaţiilor şi angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;
    ş) reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;
    t) este punct naţional de contact desemnat pentru Tratatul privind comerţul cu arme adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013, ratificat prin Legea nr. 32/2014;
    ţ) este punct naţional de contact desemnat pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părţi în domeniile ce fac obiectul Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adoptat la New York la 31 mai 2001, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000^2);
    ^2) A se vedea Legea nr. 9/2004 pentru aderarea României la Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adoptat la New York la 31 mai 2001, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 2 martie 2004.

    u) este punct naţional de contact pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părţi privind Instrumentul internaţional care permite statelor să identifice şi să urmărească, rapid şi sigur, armele de calibru mic şi armamentele uşoare, adoptat la New York la 5 decembrie 2005, în cadrul Programului de acţiune al ONU de prevenire, combatere şi eradicare a comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armamente uşoare, în toate aspectele sale, adoptat la 20 iulie 2001;
    v) cooperează cu autorităţile similare din alte state, în scopul:
    (i) informării reciproce şi consultării în cazul cererilor de înregistrare, certificare sau de licenţă de produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;
    (ii) actualizării şi aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listei de produse militare;
    (iii) sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancţionării acestora de către organele competente din fiecare ţară;

    w) iniţiază actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, în conformitate cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale asumate de România;
    x) iniţiază, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice române, acţiuni de promovare a intereselor României în relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;
    y) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.


    ART. 25
    (1) MAE prin ANCEX îşi exercită atribuţiile de control prin echipe de control, formate din specialişti proprii şi din alţi experţi, în calitate de colaboratori externi.
    (2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu în vederea clasificării ori nu ca produs militar supus regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă de către persoana în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de clasificare.
    (3) MAE prin ANCEX, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor sale legale, are acces, în condiţiile legii, la documentele, datele şi informaţiile necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora.
    (4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea motivată a MAE prin ANCEX, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al echipei de control în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, precum şi a celor privind destinaţia şi utilizarea finală ale produselor militare.
    (5) Persoanele prevăzute la art. 3 şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a păstra timp de 15 ani documentele privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse controlului.
    (6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor militare, care iau cunoştinţă de informaţii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor şi să le facă cunoscute numai autorităţilor îndreptăţite, în condiţiile legii.
    (7) În cazul în care au fost exportate, importate, transferate sau intermediate produse militare care fac obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a păstra cel puţin 20 de ani documentele privind operaţiunile efectuate. În cazul operatorilor economici care manufacturează produse militare care fac obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, termenul de păstrare a documentelor este de cel puţin 30 de ani.

    ART. 26
    (1) În cadrul sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanţi, cel puţin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (2) Preşedinţia Consiliului interministerial este asigurată de directorul general al MAE prin ANCEX.
    (3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurată de MAE prin ANCEX.
    (4) Consiliul interministerial avizează conform cererile de licenţă pentru:
    a) exportul, importul şi transferul de produse militare;
    b) intermedierea de produse militare.

    (5) Organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 27
    Cererile de înregistrare, certificare, licenţă sau înscriere la licenţa generală se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general al ANCEX.

    ART. 28
    Rezolvarea cererilor de înregistrare, certificare şi de licenţă este condiţionată şi de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autorităţile publice abilitate.

    ART. 29
    (1) MAE prin ANCEX refuză eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă eliberarea acesteia ar fi în contradicţie cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale ale României de aplicare a embargourilor privind comerţul cu arme impuse de Organizaţia Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
    (2) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind comerţul cu arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de România ori alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.

    ART. 30
    (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, MAE prin ANCEX este beneficiar autorizat şi valorificator de informaţii specifice, inclusiv pentru cele deţinute de organele de stat abilitate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative.
    (2) MAE prin ANCEX are acces, în condiţiile legii, la toate informaţiile care privesc operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi la informaţiile necesare evaluării oricăror forme de activităţi cu asemenea produse.
    (3) Instituţiile şi autorităţile publice care în exercitarea competenţelor legale obţin date şi informaţii referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia, în condiţiile legii, să le comunice de îndată către MAE prin ANCEX.
    (4) La solicitarea MAE prin ANCEX, Ministerul Afacerilor Interne sau alte instituţii abilitate efectuează verificări specifice şi îl informează în vederea luării măsurilor legale.
    (5) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va pune la dispoziţia MAE prin ANCEX, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul şi alte operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1).

    CAP. V
    Sancţiuni
    ART. 31
    Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală sau civilă, în condiţiile legii.

    ART. 32
    (1) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) cu produse militare din categoriile ML1, ML2, ML3, ML4, ML6, ML9, ML10, cu excepţia accesoriilor şi componentelor aferente, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani.
    (2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) cu produse militare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau amendă.
    (3) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.

    ART. 33
    Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de persoanele prevăzute la art. 3:
    a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) de a declara MAE prin ANCEX orice modificări sau diferenţe constatate faţă de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licenţe, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare, în termen de 10 zile de la data în care au intervenit acele modificări;
    b) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) de a solicita la MAE prin ANCEX aprobarea schimbării utilizatorului final sau a utilizării finale a produselor militare la import sau transfer de introducere;
    c) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) de a notifica MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care au cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de export, transfer ori de intermediere;
    d) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (5) şi art. 21 alin. (2) privind prezentarea la MAE prin ANCEX a certificatului de control al livrării sau a unui document echivalent, în termen de 4 luni de la livrarea produselor militare;
    e) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (2) privind notificarea MAE prin ANCEX despre declaraţiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finală, transmise anterior partenerului extern;
    f) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (3) de a notifica MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor
    de care au cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de import sau de transfer;

    g) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) privind notificarea MAE prin ANCEX asupra tuturor activităţilor care sunt avute în vedere şi asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să se negocieze ori să se organizeze operaţiuni de intermediere, anterior efectuării acestora;
    h) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) privind furnizarea de date, prin raportări periodice, cu privire la activitatea desfăşurată;
    i) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4) privind transmiterea la termenele stabilite a documentelor, datelor şi informaţiilor solicitate de MAE prin ANCEX;
    j) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5) privind păstrarea timp de 15 ani a documentelor privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse controlului;
    k) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (7) privind păstrarea cel puţin 20 sau 30 de ani a documentelor privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse controlului care fac obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, de către operatorii economici care derulează operaţiuni cu acestea, respectiv le manufacturează;
    l) nerespectarea clauzelor şi condiţiilor înscrise în licenţele generale.


    ART. 34
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 33 se sancţionează după cum urmează:
    a) cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei cele prevăzute la lit. b), d), g), i), j) şi k);
    b) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei cele prevăzute la lit. c) şi f);
    c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei cele prevăzute la lit. a), e) şi h);
    d) cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei cele prevăzute la lit. l) şi, după caz, cu anularea sau suspendarea înscrierii ca utilizator al licenţei generale.

    (2) În cazul repetării faptei prevăzute la art. 33 lit. h) de cel puţin o dată în intervalul unui an de la săvârşirea primei contravenţii, sancţiunea este amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

    ART. 35
    Pe lângă sancţiunile stabilite la art. 34 se poate aplica şi sancţiunea contravenţională complementară de suspendare a dreptului de înregistrare pe o perioadă de maximum 6 luni.

    ART. 36
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 33 - 35 se fac de către membrii corpului de control al ANCEX, împuterniciţi ca agenţi constatatori prin mandat de control emis de directorul general al ANCEX.
    (2) MAE prin ANCEX sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt considerate, potrivit legii, infracţiuni.

    ART. 37
    Sancţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică şi persoanelor juridice.

    ART. 38
    Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei.

    ART. 39
    Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 40
    Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să producă consecinţe grave regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi îndeplinirii obligaţiilor şi angajamentelor internaţionale asumate de România în acest domeniu, MAE prin ANCEX suspendă sau retrage documentele de înregistrare ori certificare, precum şi licenţele pe care le-a eliberat, în condiţiile legii.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 41
    MAE prin ANCEX face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel naţional, care desfăşoară activităţi ce au legătură cu regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

    ART. 42
    Formularele-tip de înregistrare, certificare, licenţă şi alte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 43
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României^3).
    ^3) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999.

    (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 16 august 1994 şi aprobată prin Legea nr. 93/1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    ANEXA 1

    LISTA
    cuprinzând categoriile de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni
    ML1. Arme cu ţeavă lisă cu un calibru mai mic de 20 mm, alte arme de foc şi arme automate cu un calibru mai mic sau egal cu 12,7 mm (calibru 0,50 inchi) şi accesorii, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML2. Arme cu ţeavă lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un calibru mai mare de 12,7 mm (calibru 0,50 inchi), lansatoare şi accesorii, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML3. Muniţii şi dispozitive de reglare a focosului, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML4. Bombe, torpile, rachete nedirijate, rachete dirijate, alte dispozitive şi încărcături explozive şi echipamente şi accesorii conexe, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML5. Sisteme de conducere a focului şi echipamente şi sisteme aferente de alertare şi avertizare, echipamente de testare, reglare şi contraacţiune, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea
    ML6. Vehicule terestre şi componente pentru acestea
    ML7. Agenţi chimici, agenţi biologici, agenţi pentru combaterea dezordinii publice, materiale radioactive, echipamente, componente şi materiale aferente
    ML8. Materiale energetice şi substanţele aferente
    ML9. Nave de război (de suprafaţă sau subacvatice), echipamente navale speciale, accesorii, componente şi alte nave de suprafaţă
    ML10. Aeronave, vehicule mai uşoare decât aerul, vehicule fără pilot (UAV), motoare de aviaţie şi echipamente pentru aeronave, echipamente şi componente aferente, special concepute sau modificate pentru utilizări militare
    ML11. Echipamente electronice, vehicule spaţiale şi componente, care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă
    ML12. Sisteme de arme cu energie cinetică de mare viteză şi echipamente aferente, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML13. Echipamente şi construcţii blindate sau de protecţie şi componente
    ML14. Echipamente specializate pentru instruire militară sau pentru simularea de scenarii militare, simulatoare special concepute pentru antrenamentul utilizării armelor şi armamentului specificate la ML1 sau ML2, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea
    ML15. Echipamente pentru formarea de imagini sau de contraacţiune, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea
    ML16. Produse forjate, turnate şi alte semifabricate, special concepute pentru produsele specificate la ML1 - ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 sau ML19
    ML17. Alte echipamente, materiale şi biblioteci, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML18. Echipamente de producţie şi componente
    ML19. Sisteme de arme cu energie dirijată (DEW), echipamente aferente sau de contraacţiune şi modele de testare, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML20. Echipamente criogenice şi supraconductoare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea
    ML21. Software
    ML22. Tehnologie
    NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 80/2021, precum şi menţiunea privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012, care nu sunt încorporate în prezenta formă republicată şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
    "ART. II
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 849/2013, se vor modifica şi completa în mod corespunzător, prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    …………………………………………………………………
    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor şi condiţiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 146/1 din 10 iunie 2009."


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016