Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 14 octombrie 1999  privind stingerea unor obligaţii bugetare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 14 octombrie 1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 18 octombrie 1999

    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

    Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

    ART. 1
    Obligaţiile datorate şi neachitate către bugetul de stat până la data de 30 septembrie 1999 de către Compania Naţională de Electricitate - S.A., Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. se sting în mod corespunzător cu sumele datorate acestora de către instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.
    ART. 2
    Instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat vor stabili, potrivit conturilor din contabilitate, pe propria răspundere, obligaţiile de plata neachitate până la data de 30 septembrie 1999, rezultate din livrarea de energie electrica, gaze naturale şi produse petroliere, precum şi din efectuarea transportului feroviar public de călători, după caz, către Compania Naţională de Electricitate - S.A., Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., după caz.
    ART. 3
    Situaţia obligaţiilor, întocmită potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă, pentru fiecare societate şi companie naţională menţionată la art. 1, se prezintă trezoreriei statului la care instituţia publică finanţată integral de la bugetul de stat are deschise conturile, pentru verificare şi certificare privind exactitatea şi realitatea obligaţiilor respective.
    ART. 4
    Organele fiscale teritoriale în a căror raza societatea şi companiile naţionale menţionate la art. 1 îşi au sediul, precum şi sucursalele acestora stabilesc obligaţiile de plata către bugetul de stat, care vor fi stinse cu sumele datorate de către instituţiile publice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Pe baza documentelor justificative aprobate de organele fiscale prevăzute la art. 4 Compania Naţională de Electricitate - S.A., Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., precum şi unităţile subordonate acestora vor stinge în contabilitatea proprie sumele de încasat de la instituţiile publice cu obligaţiile de plata către bugetul de stat.
    ART. 6
    Instituţiile publice vor majoră finanţarea bugetară cu sumele datorate şi neachitate furnizorilor de energie electrica, gaze naturale şi produse petroliere, precum şi pentru efectuarea transportului feroviar public de călători, prevăzuţi la art. 1. Cheltuielile efective aferente subdiviziunilor clasificaţiei bugetare la care s-a înregistrat consumul de energie electrica, gaze naturale, produse petroliere şi transport feroviar public de călători, după caz, vor putea depăşi nivelul creditelor bugetare aprobate pe anul 1999 la subdiviziunile respective.

                            PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE

                           Contrasemnează:
                           ---------------
                       Ministrul finanţelor,
                       Decebal Traian Remeş

              p. Ministrul industriei şi comerţului,
                        Nicolae Staiculescu,
                         secretar de stat

                   p. Ministrul transporturilor,
                          Adrian Marinescu,
                          secretar de stat

    Bucureşti, 14 octombrie 1999.
    Nr. 151.


    ANEXĂ

    Instituţia ...........................
    Adresa ...............................
    Codul fiscal .........................


                                    DOCUMENT
               de stingere a obligaţiilor de plată, în baza
                    Ordonanţei Guvernului nr. ..........
                         către*1) .................

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Explicaţii │ Suma (lei)│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1. │ Suma reprezentând contravaloarea facturilor privind │ │
│ │ livrarea de*2) ..................................., │ │
│ │ neachitate la data de 30 septembrie 1999 │ ......... │
│ │ │ │
│ │ Răspundem de datele comunicate │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ Ordonator de credite, Contabil-şef, │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ Trezoreria statului │ │
│ │ vizat pentru exactitate │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2. │ Organul fiscal teritorial ................................ │ │
│2.1.│ Confirmăm datoriile către bugetul de stat la data de 30 │ │
│ │ septembrie 1999 ale sucursalelor*1) ....................., │ │
│ │ în suma totală de: │ ......... │
│ │ │ │
│ │ din care*3): │ ......... │
│ │ a) ....................................... │ ......... │
│ │ b) ....................................... │ ......... │
│ │ c) ....................................... │ ......... │
│ │ d) ....................................... │ ......... │
│ │ e) ....................................... │ ......... │
│2.2.│ Obligaţii către bugetul de stat care se sting cu suma │ │
│ │ datorată de instituţia .................... │ ......... │
│2.3.│ Obligaţii către bugetul de stat rămase neacoperite (2.1.-1) │ ......... │
│2.4.│ Suma de plata de către instituţiile publice, din care se │ │
│ │ sting obligaţiile către bugetul de stat la nivelul │ │
│ │ central al*1) ............................ (1-2.1) │ ......... │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ Director, │ │
│ │ │ │
│ │ Şef serviciu, │ │
│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3. │ Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului │ │
│ │ financiar de stat a*4) ........................... │ ......... │
│3.1.│ Confirmăm obligaţiile către bugetul de stat ale*1) ......., │ │
│ │ în suma totală de: │ ......... │
│ │ │ │
│ │ din care*5): │ ......... │
│ │ a) ....................................... │ ......... │
│ │ b) ....................................... │ ......... │
│ │ c) ....................................... │ ......... │
│ │ d) ....................................... │ ......... │
│ │ e) ....................................... │ ......... │
│3.2.│ Obligaţii către bugetul de stat care se sting cu suma │ │
│ │ datorată de instituţia ....................... (3.1.-2.4.) │ │
│ │ │ │
│ │ Director general, │ │
│ │ │ │
│ │ Şef serviciu, │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


----------
    *1) Se înscrie, după caz: Compania Naţională de Electricitate - S.A., Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
    *2) Se înscriu, după caz: energie electrica, gaze naturale, produse petroliere, servicii de transport feroviar public de călători.
    *3) Se înscriu impozitele, taxele, alte venituri bugetare, inclusiv majorările de întârziere datorate bugetului de stat de către sucursalele companiei şi ale societăţilor naţionale respective.
    *4) Se înscrie Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti pentru Compania Naţională de Electricitate - S.A., Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., respectiv a judeţului Sibiu pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    *5) Se înscriu impozitele, taxele, alte venituri bugetare, inclusiv majorările de întârziere datorate de companie şi de societăţile naţionale respective la nivel central.    Explicaţii privind întocmirea documentului de stingere a obligaţiilor de plată

    1. Documentul se întocmeşte în 5 exemplare de fiecare instituţie publică finanţată de la bugetul de stat pentru fiecare companie sau societate naţională faţă de care are obligaţii de plată şi se prezintă la trezoreria statului pentru a obţine viza de exactitate (se prezintă balanţa de verificare pe luna septembrie 1999 împreună cu fişele furnizorilor respectivi), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    2. Cele 5 exemplare vizate se transmit de către trezoreria statului organelor fiscale teritoriale, unde sucursalele companiei şi societăţilor naţionale sunt înregistrate ca plătitori de impozite şi taxe, care procedează potrivit pct. 2 din formular, după care formularele sunt repartizate astfel:
    - exemplarul nr. 1 se restituie instituţiei publice, document pe baza căruia aceasta va stinge în contabilitatea proprie obligaţia de plata către compania sau societatea naţională respectiva (se debitează contul "Furnizori" prin creditul contului "Finanţarea bugetară - anul curent" cont analitic: Finanţarea în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ..............);
    - exemplarul nr. 2 se transmite sucursalei locale a Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. sau a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., după caz, faţă de care instituţia publică are obligaţii de plata. Pe baza acestui document sucursalele înregistrează stingerea obligaţiilor către buget pe seama sumelor de încasat de la instituţiile publice (pct. 2.2).
    În cazul în care suma de încasat de la instituţiile publice este peste nivelul datoriilor către bugetul de stat, diferenţa urmând să fie utilizata la nivel central (pct. 2.4), sucursala evidenţiază stingerea sumei de încasat de la instituţiile publice prin debitul contului "Decontări cu organul superior";
    - exemplarul nr. 3 rămâne ca document justificativ la organul fiscal teritorial, pe baza căruia se înregistrează în evidenta pe plătitori stingerea obligaţiilor către bugetul de stat;
    - exemplarele nr. 4 şi 5 se transmit cu borderou Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti, pentru Compania Naţională de Electricitate - S.A., Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. şi, respectiv, a judeţului Sibiu pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care vor proceda conform pct. 3 din document.
    3. Exemplarul nr. 4 se transmite companiei sau societăţii naţionale, după caz, care va înregistra în contabilitate stingerea obligaţiilor către bugetul de stat prin contul "Decontări cu unităţile din subordine".
    Exemplarul nr. 5 rămâne la Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti sau a judeţului Sibiu, după caz, pe baza căruia se înregistrează în evidenta pe plătitori stingerea obligaţiilor către bugetul de stat.
    4. Ministerul Finanţelor este autorizat să emită precizări pentru soluţionarea problemelor apărute în cursul derulării operaţiunilor de punere în aplicare a ordonanţei.

                                    ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016