Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 27 august 2020  privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor,  în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă  a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară,  ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 790 din 28 august 2020
    Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sănătăţii şi economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri de redresare economice şi de sprijinire a populaţiei,
    întrucât, în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, au fost adoptate măsuri în acord cu schimbările înregistrate astfel încât impactul negativ asupra cetăţenilor să fie cât mai redus,
    luând în considerare necesitatea protecţiei sociale a cetăţenilor ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
    având în vedere reglementările cuprinse în art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, cu privire la posibilitatea limitării sau suspendării activităţilor didactice ce presupun prezenţa efectivă a copiilor la cursuri,
    luând în considerare situaţia epidemiologică din România şi riscul asupra sănătăţii populaţiei,
    ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea afecta sănătatea copiilor şi siguranţa acestora în lipsa părinţilor care să îi supravegheze pe perioada suspendării cursurilor sau închiderii unităţilor de învăţământ şi ar creşte riscul transmiterii comunitare a coronavirusului SARS-CoV-2,
    aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;
    b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

    (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin părinte se înţelege:
    a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    b) adoptatorul;
    c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
    d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă;
    e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ.

    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a), beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
    (6) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul în care unul dintre părinţii, definiţi la alin. (3), se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
    a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
    c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
    d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    (7) Prin limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor se înţelege reducerea frecvenţei participării copiilor la cursurile şcolare şi utilizarea tehnologiei şi internetului sau a altor modalităţi alternative de educaţie pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară.
    (2) Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi este definit la art. 1 alin. (3), depusă la angajatorul acestuia.
    (3) Cererea prevăzută la alin. (2) este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin. (3) în care solicită zilele libere, precum şi, dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani. Declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte va conţine elemente din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6).

    (4) Modelele cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 3
    (1) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este în sumă brută şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile din salarii şi asimilate acestora.
    (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pentru perioada acordării zilelor libere potrivit art. 1
    (4) Impozitul şi contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi contribuţia asiguratorie pentru muncă aferente indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se plătesc de angajator în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (3) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 4
    (1) Angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) familiile monoparentale, pentru care drepturile băneşti aferente zilelor libere acordate în condiţiile art. 1 se calculează şi se plătesc astfel:
    a) conform prevederilor legale specifice ce reglementează acordarea învoirilor/permisiilor/zilelor libere plătite, pentru angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi angajaţii din penitenciare, şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    b) conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din unităţile sanitare publice.

    (3) În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceştia are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1).
    (4) Majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui definit la art. 1 alin. (3), însoţită de declaraţia celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept şi nici nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Cererea şi declaraţia se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.
    (5) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă obligatoriu odată cu drepturile salariale şi se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), pentru personalul din unităţile sanitare publice, majorarea prevăzută la alin. (3) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.
    (7) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea prevăzută la alin. (3) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Majorarea prevăzută la alin. (3) nu se cuprinde în baza de calcul prevăzută la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Majorarea prevăzută la alin. (3) reprezintă venit care se supune calculării, virării şi declarării impozitului şi contribuţiilor sociale obligatorii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională pot emite norme specifice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (3), care se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    ART. 5
    (1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei prevăzute la art. 3, angajatorul depune cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz, însoţită de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei.
    (2) Cererea şi documentele justificative se transmit electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei.
    (3) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie potrivit art. 3 se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1).
    (4) Procedura de decontare, documentele justificative şi modelul acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Pentru depunerea în format electronic a cererilor şi a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) se pot folosi modele de cereri şi formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic sau pe pagina de internet aici.gov.ro.

    ART. 6
    (1) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), (4) şi (5), instituţiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unităţile de învăţământ sau serviciile de zi au obligaţia să transmită, în format electronic, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţilor din serviciile de zi, listele nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidenţiate pe unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, de învăţământ sau servicii de zi, astfel:
    a) inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru copiii preşcolari şi şcolari de până la 12 ani inclusiv, precum şi pentru copiii cu handicap înscrişi în unităţile de învăţământ special;
    b) primăriile, pentru copiii înscrişi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară şi pentru serviciile de zi, aflate în administrarea acestora, destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art. 1 alin. (4) şi (5);
    c) direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pentru serviciile de zi, aflate în administrare, destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art. 1 alin. (4) şi (5).

    (2) Listele prevăzute la alin. (1) se transmit şi instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la solicitarea acestora.
    (3) Listele prevăzute la alin. (1) conţin obligatoriu denumirea unităţii de învăţământ sau, după caz, a serviciului de zi, precum şi numele şi prenumele copiilor înscrişi, respectiv ale persoanelor adulte cu handicap.

    ART. 7
    (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (5) şi angajatorul se sancţionează cu amendă între 1.000 şi 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăşi valoarea cumulată de 20.000 lei.
    (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează de către inspectorii de muncă.

    ART. 8
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor angajaţilor din sectorul public şi privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020-2021.

    ART. 9
    Prevederile art. 7 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Nicoleta Rusu,
                    secretar general
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul culturii,
                    Bogdan Gheorghiu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 27 august 2020.
    Nr. 147.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016