Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor  din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon  din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 992 din 13 octombrie 2022
    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 393/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prin care statele membre pot utiliza o parte din veniturile obţinute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, atribuite statelor membre, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Comunicării Comisiei (2020/6.400) cu privire la Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021, denumite în continuare Orientările ETS, şi ale Comunicării Comisiei [C (2021) 528/01] privind completarea Orientărilor ETS după 2021,
    luând în considerare transmiterea de către Comisia Europeană a Deciziei C (2022) 6.586 final în cazul SA. 102.431 (2022/N) - Schema de compensare a costurilor indirecte cu emisiile de CO_2,
    ţinând cont de faptul că de la instituirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creştere ale consumului de energie electrică cauzate de transferul costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii şi consecinţele acestor creşteri de preţuri sunt majore, mai ales pentru consumatorii industriali electrointensivi, periclitându-le acestora în mod semnificativ competitivitatea pe piaţa internă europeană şi afectându-le poziţia pe piaţa concurenţială mondială, cu riscul iminent al relocării acestora,
    în considerarea creşterii de aproximativ patru ori a preţului European Union Allowance - EUA în ultimii 3 ani, precum şi a iminentei creşteri a acestui preţ în anii următori, ceea ce amplifică exponenţial riscul de relocare, cu consecinţe sociale imediate şi grave generate de pierderea unui număr semnificativ de locuri de muncă directe şi indirecte,
    având în vedere faptul că, inclusiv, Comisia Europeană a recunoscut impactul pe care emisiile indirecte îl au asupra preţului energiei şi asupra competitivităţii industriei electrointensive din Europa, menţionând în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor din data de 13 octombrie 2021 că Uniunea Europeană, ca multe alte regiuni ale lumii, se confruntă în prezent cu o creştere vertiginoasă a preţurilor la energie, această creştere fiind o sursă importantă de îngrijorare pentru cetăţeni şi întreprinderi, pentru instituţiile europene şi pentru guvernele din întreaga Uniune Europeană,
    întrucât Comunicarea Comisiei (2020/C 317/04) cu privire la Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021 a creat cadrul care a permis statelor membre să ofere compensaţii pentru emisiile indirecte şi această compensare, aplicată deja de mai multe state membre, conferă un sprijin absolut necesar industriilor energointensive mai ales în contextul actual al crizei sanitare dublate de criza generată de preţurile la energie,
    în vederea stabilirii unor măsuri financiare în favoarea sectoarelor care sunt considerate a fi expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a transferării costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii, pentru a compensa aceste costuri, cu respectarea normelor aplicabile privind ajutorul de stat, în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,
    ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă generează urmări cu impact negativ major inclusiv cu privire la competitivitatea industriei energointensive româneşti,
    întrucât de la momentul adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative au fost identificate o serie de aspecte semnificative care întârzie pentru o perioadă îndelungată măsurile necesare pentru realizarea investiţiilor/proiectelor din Fondul pentru modernizare,
    deoarece soluţionarea aspectelor creează premisele derulării în bune condiţii a investiţiilor din Fondul pentru modernizare,
    având în vedere că aceste aspecte sunt legate de modalitatea de finanţare a investiţiilor, fiind necesară completarea mecanismelor financiar-bugetare care să permită accesarea mai facilă a fondurilor deja alocate de către Comisia Europeană,
    luând în considerare că, în lipsa reglementării de urgenţă a măsurilor propuse, statul român va înregistra mari întârzieri în accesarea de către investitori a fondurilor, în condiţiile în care pentru unele proiecte Banca Europeană de Investiţii a emis deja aprobarea favorabilă,
    ţinând cont de necesitatea derulării cu prioritate a proiectelor de investiţii aprobate de Banca Europeană de Investiţii care sunt esenţiale pentru dezvoltarea şi funcţionarea în condiţii optime a Sistemului electroenergetic naţional şi Sistemului naţional de transport al gazelor naturale,
    având în vedere că Forumul Internaţional pentru Energie este organizaţie guvernată de un consiliu executiv format din reprezentanţii din 31 de state membre şi secretarii generali ai Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol şi Agenţiei Internaţionale pentru Energie/Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, la care România participă cu drepturi depline din anul 2021,
    întrucât obiectivele Forumului Internaţional pentru Energie sunt importante pentru România, organizaţie în vederea promovării unei mai bune înţelegeri şi a avantajelor stabilităţii şi transparenţei pieţelor de energie pentru bunăstarea economiei mondiale, securităţii ofertei şi cererii în domeniul energiei, creşterii comerţului global şi a investiţiilor în domeniul resurselor energetice şi tehnologiei,
    deoarece obiectivele organizaţiei, din care amintim: a) identificarea şi promovarea principiilor şi liniilor directoare care îmbunătăţesc transparenţa, stabilitatea şi sustenabilitatea pieţei energiei; b) reducerea diferenţelor dintre statele membre producătoare şi consumatoare în problemele globale legate de tranzitul de energie, promovarea unei mai bune înţelegeri cu privire la interdependenţele dintre statele membre şi beneficiile ce pot fi obţinute din cooperarea acestora prin dialog, respectiv între acestea şi industriile care au legătură cu domeniul energiei; c) facilitarea colectării, integrării şi diseminării datelor, informaţiilor şi analizelor care contribuie la o mai mare transparenţă, stabilitate şi sustenabilitate a pieţei energiei, sunt esenţiale în contextul actual global, accesul la acest for internaţional reprezentând o necesitate,
    considerând că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Reglementarea unor măsuri cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea întreprinderilor din sectoarele care sunt considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice
    ART. 1
    (1) Prezentul capitol stabileşte cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea întreprinderilor din sectoarele care sunt considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.
    (2) Acordarea ajutoarelor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor art. 107 alin. (3) lit. c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, şi a prevederilor Comunicării Comisiei (2020/C 317/04) cu privire la Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021, denumite în continuare Orientările ETS, secţiunea 3.1. - Ajutoare acordate întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice (ajutoare pentru costurile indirecte ale emisiilor), şi ale Comunicării Comisiei C (2021) 528/01 privind completarea Orientărilor ETS.
    (3) Ajutoarele de stat se acordă sub forma unor subvenţii financiare nerambursabile plătite întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele prevăzute în anexa nr. 1, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1), în calitate de beneficiari, în conturile deschise de aceştia la Trezoreria Statului.
    (4) Ministerul Energiei are calitatea de furnizor al ajutoarelor de stat şi de administrator al schemei de ajutor de stat.
    (5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, prin ordin al ministrului energiei se desemnează compartimentul din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Energiei, responsabil ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia.

    ART. 2
    (1) Durata de valabilitate a schemei de ajutor de stat este pe perioada 2022-2031, pentru compensarea emisiilor indirecte aferente anilor 2021-2030, iar plata ajutorului de stat se va efectua în perioada 2022-2031, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) În situaţia în care, în conformitate cu prevederile pct. 67 din capitolul 8 - Perioada de aplicare şi revizuire a Orientărilor ETS, Comisia Europeană actualizează valorile de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică, a zonelor geografice şi factorilor de emisie CO_2 în anul 2025 şi, după caz, metodologia de calcul al emisiilor de CO_2, România va notifica Comisiei Europene modificările şi/sau completările necesare pentru realizarea conformităţii schemei de ajutor de stat cu intervenţiile legislative europene, pentru aplicarea schemei de ajutor de stat până la finalul perioadei de valabilitate.
    (3) Sumele necesare efectuării plăţilor aferente acordurilor de finanţare aprobate se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, din fondurile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este de 1.500 milioane de euro, cu un buget anual estimat de maximum 150 milioane de euro, echivalentul în lei al cotei de 15% din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate potrivit art. 10^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constituind limita pentru angajarea cheltuielilor de către Ministerul Energiei, precum şi lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora.
    (5) În cazul în care bugetul anual nu permite compensarea tuturor costurilor eligibile, ajutorul de stat se va acorda proporţional cu fondurile disponibile şi cuantumul costurilor eligibile pentru compensare.
    (6) Cota de 15% prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi sumelor acumulate între momentul atingerii bugetului alocat schemei de ajutor de stat autorizat prin Decizia Comisiei Europene C(2020)3.146 final din 8 mai 2020 - Compensare pentru costuri indirecte cu emisii - România şi data intrării în vigoare a Legii nr. 262/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.
    (7) În situaţia în care bugetul anual al schemei depăşeşte 25% din veniturile obţinute din licitarea certificatelor de emisii, Ministerul Energiei va publica un raport prin care se vor indica motivele depăşirii cuantumului respectiv, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 393/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Raportul va include informaţii relevante privind preţurile energiei electrice pentru marii consumatori industriali care beneficiază de schema de ajutoare, fără a aduce atingere cerinţelor privind protecţia informaţiilor confidenţiale. Raportul va include şi informaţii care să evidenţieze dacă s-a ţinut cont în mod corespunzător de alte măsuri pentru reducerea în mod durabil a costurilor indirecte ale emisiilor de dioxid de carbon pe termen mediu şi lung.
    (8) Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă este de 170.

    ART. 3
    (1) Intensitatea ajutorului de stat acordat beneficiarilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele prevăzute în anexa nr. 1 va reprezenta maximum 75% din costurile eligibile suportate de beneficiari.
    (2) Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat se determină conform următoarei formule de calcul:
    a) în cazul în care valorile de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică enumerate în anexa nr. 3 se aplică produselor fabricate de beneficiar, ajutorul de stat maxim care va fi plătit în cazul fiecărei instalaţii pentru costurile suportate în anul t este egal cu:
    Amaxt = A_i x C_t x P(t-1) x E x AO_t x C_st
    În această formulă:
    (i) A_i este intensitatea ajutorului, exprimată ca fracţie (de exemplu, 0,75);
    (ii) C_t este factorul de emisie de CO2 aplicabil în anul t pentru România (tCO2/MWh);
    (iii) P(t-1) este preţul EUA la termen în anul t-1 (EUR/tCO2);
    (iv) E este valoarea de referinţă aplicabilă privind eficienţa consumului de energie electrică specifică produsului, definită în anexa nr. 2;
    (v) AO_t reprezintă producţia efectivă în anul t;
    (vi) C_st reprezintă cursul mediu anual de schimb EUR/leu publicat de Banca Naţională a României pentru anul t;


    b) în cazul în care valorile de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică enumerate în anexa nr. 3 nu se aplică produselor fabricate de beneficiar, ajutorul de stat maxim care trebuie plătit în cazul fiecărei instalaţii pentru costurile suportate în anul t este egal cu:
    Amaxt = A_i x C_t x P(t-1) x EF x AEC_t x C_st
    În această formulă:
    (i) A_i este intensitatea ajutorului, exprimată ca fracţie (de exemplu, 0,75);
    (ii) C_t este factorul de emisie de CO2 (tCO2/MWh) aplicabil pentru România (în anul t);
    (iii) P(t-1) este preţul EUA la termen în anul t-1 (EUR/tCO2);
    (iv) EF este valoarea alternativă de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică, definită în anexa nr. 2;
    (v) AEC_t reprezintă consumul efectiv de energie electrică (MWh) în anul t;
    (vi) C_st reprezintă cursul mediu anual de schimb EUR/leu publicat de Banca Naţională a României pentru anul t.    (3) În cazul în care o instalaţie fabrică produse pentru care se aplică o valoare de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică prevăzută în anexa nr. 3 şi produse pentru care se aplică valoarea alternativă de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică, consumul de energie electrică pentru fiecare produs trebuie repartizat proporţional în funcţie de tonajul respectiv al producţiei pentru fiecare produs.
    (4) În cazul în care o instalaţie fabrică atât produse care sunt eligibile pentru ajutor de stat, respectiv produse care se încadrează în sectoarele eligibile enumerate în anexa nr. 1, cât şi produse care nu sunt eligibile pentru ajutor de stat, ajutorul de stat maxim care poate fi plătit trebuie să fie calculat numai pentru produsele care sunt eligibile pentru ajutor de stat.
    (5) Ajutorul de stat este plătit beneficiarului în anul următor celui în care suportă costurile, adică în anul t + 1.
    (6) Ajutorul de stat acordat conform acestei scheme poate fi cumulat cu un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat cu diferite costuri eligibile identificabile, cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integral, precum şi orice alt ajutor de stat fără costuri eligibile identificabile, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are ca rezultat depăşirea intensităţii maxime a ajutorului sau a cuantumului maxim al ajutorului de stat.

    ART. 4
    (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) dezvoltă operaţiuni industriale active în unul din sectoarele şi subsectoarele eligibile cuprinse în anexa nr. 1, care sunt localizate în România;
    b) activitatea se încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 1;
    c) au suportat costuri cu emisii indirecte în perioada 2021-2030;
    d) nu înregistrează obligaţii bugetare restante la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
    e) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    f) nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
    g) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ilegal sau incompatibil cu piaţa internă pentru care există o decizie a Comisiei Europene de recuperare;
    h) nu datorează sume care trebuie rambursate, ca efect al unor decizii de recuperare ale Ministerului Energiei;
    i) eventualele disponibilizări de personal nu depăşesc 25% din numărul salariaţilor de la momentul depunerii cererii de finanţare, pe o perioadă de cinci ani de la data acordării ajutorului de stat;
    j) îşi menţin activitatea pentru care au solicitat ajutor de stat, în Spaţiul Economic European, pe o perioadă de cinci ani de la data acordării ajutorului de stat.

    (2) Criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite de beneficiar pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare, cu excepţia criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. i) şi j), care trebuie îndeplinite suplimentar, pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării ajutorului de stat.

    ART. 5
    (1) Ajutorul de stat se acordă pentru costurile eligibile suportate în perioada 2021-2030, în condiţiile Deciziei Comisiei Europene C(2022) 6.586 final din data de 12 septembrie 2022.
    (2) Ajutorul de stat se acordă în baza unei cereri de emitere a unui acord de finanţare adresate de către beneficiar Ministerului Energiei, după verificarea îndeplinirii condiţiilor privind eligibilitatea solicitanţilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Cererile de emitere a acordurilor de finanţare ce au ca obiect obţinerea subvenţiei stabilite conform schemei de ajutor de stat, reprezentând contravaloarea costurilor emisiilor indirecte aferente anului 2021, se depun la o adresă de e-mail dedicată, publicată pe website-ul Ministerului Energiei, până la data de 1 noiembrie 2022, iar pentru cele aferente fiecăruia din anii 2022-2030 termenul-limită de depunere a cererii este data de 31 martie a anului următor celui pentru care se solicită ajutorul de stat, termenul de depunere fiind un termen de decădere, în sensul art. 2.545 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Adresa de e-mail dedicată se publică pe website-ul Ministerului Energiei în termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) În vederea obţinerii ajutorului de stat, beneficiarii transmit Ministerului Energiei cererea de emitere a acordului de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, însoţită de următoarele documente justificative:
    a) certificat constatator, în format letric sau electronic cu semnătura digitală a oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde este înregistrat beneficiarul, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, activitatea (cod CAEN Rev. 2) pentru care se solicită ajutorul de stat;
    b) certificat de atestare fiscală, în original sau în format electronic cu semnătura digitală a instituţiei emitente, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
    c) certificat de atestare fiscală, în original sau în format electronic cu semnătura digitală a instituţiei emitente, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
    d) documentele justificative în format electronic, semnate digital de către beneficiar, aferente anului calendaristic pentru care se acordă ajutorul de stat, din care să rezulte:
    (i) producţia efectivă pentru fiecare dintre anii 2021-2030, exprimată în tone pe an şi calculată conform anexei nr. 3;
    (ii) valoarea medie a certificatelor ETS folosită în calculaţia de costuri indirecte, calculată conform anexei nr. 3;
    (iii) consumul de energie, exprimat în MWh, conform facturilor aferente pentru fiecare dintre anii din perioada 2021-2030, calculat conform anexei nr. 3;
    (iv) situaţiile financiare aferente anului pentru care se solicită ajutorul de stat;

    e) documente care să ateste numărul efectiv al salariaţilor la momentul depunerii cererii de emitere a acordului de finanţare, în format electronic semnat digital de către beneficiar.

    (5) Solicitanţii, care au obligaţia de realizare a unui audit energetic, în sensul art. 8 alin. (4) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, includ în cererea pentru obţinerea ajutorului de stat o declaraţie prin care se angajează să se conformeze cu una din obligaţiile menţionate la punctele (i)-(iii) de mai jos şi transmit Ministerului Energiei şi documentele justificative relevante care includ, fără a se limita la acestea, ultimul raport de audit şi calendarul de punere în aplicare a recomandărilor. Solicitanţii se angajează că:
    (i) vor pune în practică recomandările cuprinse în raportul de audit, în măsura în care intervalul de amortizare a investiţiilor relevante nu depăşeşte 3 ani, iar costurile investiţiilor lor sunt proporţionale cu perioada impusă prin raportul de audit; ori
    (ii) vor asigura reducerea amprentei de carbon a consumului lor de energie, pe o perioadă de 3 ani de la data acordării ajutorului, astfel încât cel puţin 30% din consumul lor de energie electrică să fie acoperit din surse care nu produc emisii de dioxid de carbon (beneficiarii trebuie să justifice contribuţia la reducerea amprentei de carbon prin capacităţi de producţie de energie din surse regenerabile proprii aflate în proximitatea locului de consum, achiziţii de energie produsă din surse regenerabile sau garanţii de origine pentru energia consumată); ori
    (iii) vor realiza, în termen de 3 ani de la acordarea ajutorului de stat, investiţii de cel puţin 50% din valoarea ajutorului acordat în proiecte care conduc la reduceri substanţiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră ale instalaţiei, care conduc la creşterea considerabilă a performanţei acesteia, prin raportare la indicatorul de referinţă aplicabil, utilizat pentru alocarea cu titlu gratuit de certificate în cadrul sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii.

    (6) După primul ciclu de 3 ani, beneficiarii menţionaţi la alin. (5) sunt obligaţi să pună în aplicare recomandările ulterioare ale raportului de audit energetic.
    (7) Verificarea respectării prevederilor alin. (5) şi (6) se va efectua anual de către Ministerul Energiei, cu o perioadă de monitorizare de 3 ani de la data acordării ajutorului. În cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţia asumată conform alin. (5) în termen de 3 ani de la acordarea ajutorului, acesta va fi obligat să ramburseze ajutorul de stat primit cu nerespectarea angajamentului, plus dobânzile aferente.
    (8) Pentru cererile de ajutor aferente compensării costurilor emisiilor indirecte aferente anului 2021, beneficiarii de ajutor de stat transmit, până la data de 31 ianuarie 2023, un raport de audit energetic valabil. Pentru cererile de ajutor aferente fiecăruia din anii 2022-2030 termenul-limită de depunere a unui audit energetic aflat în perioada de valabilitate este data de 31 martie a anului următor celui pentru care se solicită ajutorul de stat.
    (9) Cererea de emitere a acordului de finanţare completată, însoţită de documentele justificative, se depune în format electronic la Ministerul Energiei, cu menţiunea „Schema de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice“, şi se înregistrează în Registrul special al schemei de ajutor de stat, menţionându-se data şi numărul de înregistrare a cererii.
    (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (11), în situaţia în care din motive obiective nu se pot emite documentele justificative prevăzute la alin. (4) în format electronic, acestea vor fi depuse în original sau copii legalizate la registratura generală a Ministerului Energiei, menţionându-se pe plic „Schema de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice“.
    (11) Ministerul Energiei, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat stabilită potrivit art. 1 alin. (5), verifică eligibilitatea solicitanţilor, încadrarea în unul dintre sectoarele eligibile pentru acordarea ajutorului de stat, în baza domeniului principal sau/şi domeniului secundar de activitate menţionat în certificatul constatator prezentat conform alin. (4) lit. a), determină valoarea ajutorului de stat, verifică documentaţia depusă de către beneficiar şi emite acordul de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, sau scrisoarea de respingere, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanţare, împreună cu toate documentele justificative necesare.
    (12) În situaţia în care cererea de emitere a acordului de finanţare este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe între informaţiile furnizate, Ministerul Energiei transmite solicitări de clarificări beneficiarului, care are obligaţia de a răspunde în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (11) se suspendă până la primirea răspunsului de la beneficiar.
    (13) Ajutorul de stat se plăteşte beneficiarului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data emiterii acordului de finanţare pentru respectivul an, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (4) şi (5).
    (14) Ministerul Energiei verifică, cu o ciclicitate de 3 ani de la acordarea ajutorului de stat, îndeplinirea de către beneficiarii care au obligaţia de realizare a auditului energetic, în sensul art. 8 alin. (4) din Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (întreprinderile care nu sunt IMM-uri), a cel puţin uneia din condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. (i)-(iii) din prezenta schemă.
    (15) Prin excepţie de la prevederile alin. (14), Ministerul Energiei verifică, în primul semestru al anului următor acordării ajutorului, îndeplinirea de către toţi beneficiarii a obligaţiei menţionate la alin. (7).

    ART. 6
    (1) În conformitate cu cerinţele de monitorizare prevăzute la paragraful 70 din Orientările ETS, Ministerul Energiei verifică anual respectarea îndeplinirii de către beneficiari a condiţiilor impuse de Orientările ETS, cu modificările ulterioare, ale Deciziei Comisiei Europene C (2022) 6.586 final în cazul SA. 102431 (2022/N) - Schema de compensare a costurilor indirecte cu emisiile de CO_2, precum şi cele naţionale în vigoare în domeniul ajutorului de stat. În cadrul perioadei de monitorizare a schemei de ajutor de stat, Ministerul Energiei se asigură că beneficiarul ajutorului de stat continuă să se încadreze în condiţiile de eligibilitate stabilite în prezenta schemă, în baza documentaţiei depuse anual de către beneficiar.
    (2) Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute în prezenta schemă determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat.
    (3) Recuperarea ajutorului de stat se efectuează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedurilor de recuperare elaborate de furnizorul ajutorului de stat.
    (4) Ministerul Energiei transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenţei, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, rapoarte anuale în care se includ informaţiile prevăzute la punctele 56-62 din Orientările ETS.
    (5) Ministerul Energiei publică textul complet al schemei de ajutor de stat şi informaţiile la care se face referire în paragrafele 56-62 din Orientările ETS pe site-ul Ministerului Energiei, pentru ca statele membre, operatorii economici, părţile interesate şi Comisia Europeană să aibă acces la acestea.
    (6) Atribuţia de a monitoriza prezenta schemă de ajutor de stat, conform Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, revine Ministerului Energiei, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, stabilită potrivit art. 1 alin. (5), care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea includerii acesteia în registrul ajutoarelor de stat.

    ART. 7
    Ministerul Energiei, în calitate de furnizor al ajutoarelor de stat şi de administrator al schemei de ajutor de stat, păstrează, pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ajutorului de stat, înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate potrivit prezentei scheme de ajutor de stat.

    ART. 8
    (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea Ministerului Energiei, să majoreze, la poziţii distincte, veniturile bugetului de stat, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu suma virată potrivit art. 2 alin. (4).
    (2) Se autorizează Ministerul Energiei să detalieze influenţele aprobate potrivit art. 2 alin. (4) în buget şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.
    (3) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit art. 2 alin. (4) şi plăţile efectuate se virează de către Ministerul Energiei din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.
    (4) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (3) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Energiei în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (1) şi (2), şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 9
    (1) Prin derogare de la prevederile art. V alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, cu modificările ulterioare, pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru care au fost emise acorduri de finanţare în cursul anului 2020, însă pentru care evaluarea cererilor de plată nu a fost finalizată până la sfârşitul anului 2021, Ministerul Energiei finalizează procedura de evaluare a acestora şi efectuează, după caz, plata ajutorului de stat până la sfârşitul anului 2022.
    (2) Compensările acordate pentru cererile adresate Ministerului Energiei în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, cu modificările ulterioare, sunt aferente costurilor indirecte cu emisiile de CO_2 din perioada 2019-2020.
    (3) Sumele necesare efectuării plăţilor aferente acordurilor de finanţare aprobate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, cu modificările ulterioare, se suportă prin bugetul Ministerului Energiei, din fondurile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor efectua în limita bugetului alocat schemei de ajutor de stat.

    ART. 10
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    CAP. II
    Modificarea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare şi aprobarea unor măsuri financiar-fiscale
    ART. 11
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 9 mai 2022, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, literele a), d), j), m), p) şi dd) vor avea următorul cuprins:
    "a) acord de delegare - angajamentul juridic în baza căruia sunt încredinţate de către Ministerul Energiei competenţe şi atribuţii către alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, prin ordin comun al conducătorilor entităţilor implicate, în scopul finanţării investiţiilor corespunzătoare domeniului de specialitate al acestora, cu încadrarea în obiectivele prevăzute în Fondul pentru modernizare;
    ..................................................................................................
d) beneficiari - entităţi de drept public sau privat care primesc finanţare prin Fondul pentru modernizare în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Energiei, respectiv cu alte autorităţile ale administraţiei publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare sau cu instituţiile publice din subordinea sau coordonarea acestora, în condiţiile prevăzute la art. 7;
    ..................................................................................................
j) cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar prin care se solicită Ministerului Energiei sau autorităţii publice centrale căreia i s-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului de finanţare sau prin care se justifică utilizarea prefinanţării;
    .................................................................................................
m) contract de finanţare - act juridic, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării investiţiilor finanţate prin Fondul pentru modernizare, încheiat între Ministerul Energiei, respectiv autorităţile administraţiei publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare şi beneficiari, pentru acordarea finanţării necesare implementării investiţiei, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractul de finanţare;
    ..................................................................................................
p) decizia de reziliere a contractului de finanţare - actul administrativ emis de Ministerul Energiei/autorităţile administraţiei publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare, prin care sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiari ca urmare a rezilierii contractului de finanţare, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin clauzele contractului de finanţare;
    ..................................................................................................
dd) schemă multianuală - o propunere de investiţii finanţată din Fondul pentru modernizare, care respectă următoarele criterii:
    - cuprinde un set coerent de priorităţi compatibile cu obiectivele Fondului pentru modernizare şi, datorită caracteristicilor proiectelor din cadrul său, poate fi considerată o investiţie prioritară sau o investiţie neprioritară;
    – are o durată de peste un an;
    – are un domeniu de aplicare naţional sau regional;
    – are ca scop sprijinirea mai multor persoane sau entităţi publice sau private responsabile pentru iniţierea sau pentru iniţierea şi punerea în aplicare a proiectelor din cadrul schemei; şi
    – este gestionată de către Ministerul Energiei sau de către o altă autoritate a administraţiei publice centrale, în baza acordului de delegare încheiat, iar selecţia propunerilor de investiţii din cadrul unei scheme multianuale se realizează în mod transparent şi nediscriminatoriu, în baza ghidului solicitantului, elaborat în acest scop."

    2. La articolul 3 alineatul (5), litera g) va avea următorul cuprins:
    "g) producţia şi folosirea hidrogenului neutru tehnologic;"

    3. La articolul 3 alineatul (6), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
    "c) program-cheie 3: Modernizarea şi construcţia de noi tronsoane de infrastructură energetică - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de noi tronsoane în reţelele de transport şi distribuţie de energie electrică şi gaze naturale, inclusiv pentru tranziţia la reţele de transport şi distribuţie a gazelor naturale capabile să preia hidrogen şi pentru construirea şi modernizarea depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale şi pentru creşterea nivelului de interconectivitate al reţelei electrice de transport;
d) program-cheie 4: Hidrogen - Sprijin pentru producţia de hidrogen şi utilizarea acestuia în aplicaţii industriale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;"

    4. La articolul 6, alineatul (8) se abrogă.
    5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Ministerul Energiei poate încredinţa gestionarea unor domenii de investiţii către alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, prin încheierea unui acord de delegare, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 393/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a Regulamentului (UE) 2020/1.001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre şi a prezentei ordonanţe de urgenţă, după verificarea capacităţii administrative şi operaţionale a acestora.
    (2) Atribuţiile şi competenţele Ministerului Energiei corespunzătoare gestionării domeniului de investiţii care face obiectul delegării sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul acordului de delegare prevăzut la alin. (1), raportat la capacitatea administrativă şi operaţională, precum şi la domeniul de competenţă al entităţii către care se realizează delegarea.
    (3) Atribuţiile şi competenţele corespunzătoare domeniului de investiţii delegat potrivit alin. (1) se pot exercita de către autoritatea administraţiei publice centrale şi prin instituţii publice din subordinea/coordonarea acesteia, autoritatea administraţiei publice centrale fiind responsabilă pentru domeniile de investiţii delegate. În această situaţie, verificarea capacităţii administrative şi operaţionale se realizează de către Ministerul Energiei şi cu privire la instituţiile publice din subordinea/ coordonarea autorităţilor administraţiei publice centrale căreia i se deleagă gestiunea unui domeniu de investiţii.
    (4) Încredinţarea atribuţiilor şi competenţelor delegate în condiţiile prevăzute la alin. (3) se realizează prin decizie/ordin emisă/emis de conducătorul autorităţii administraţiei publice centrale în termen de 15 zile de la încheierea acordului de delegare.
    (5) Se autorizează autorităţile administraţiei publice centrale cărora le-au fost delegate de către Ministerul Energiei domenii de investiţii să modifice în mod corespunzător normele privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice din subordinea/coordonarea acestora."

    6. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "(1) Investiţia este suspendată, prin ordin/decizie al/a ministrului energiei şi/sau al/a autorităţii administraţiei publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare, în oricare dintre următoarele cazuri:"

    7. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Ministerul Energiei şi autorităţile administraţiei publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredinţat gestionarea unor domenii de investiţii în baza unui acord de delegare au calitatea de furnizor de ajutor de stat."

    8. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Contractul de finanţare încheiat între Ministerul Energiei şi beneficiar sau între autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau instituţii publice din subordinea/coordonarea acestora, potrivit art. 7 şi beneficiar reprezintă angajamentul legal constitutiv de drepturi şi obligaţii pentru finanţarea investiţiilor din Fondul pentru modernizare."

    9. La articolul 14, alineatele (5) şi (9) vor avea următorul cuprins:
    "(5) Ministerul Energiei/Autoritatea administraţiei publice centrale/Instituţia publică din subordinea/coordonarea efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (4), precum şi lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora şi are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul Fondului pentru modernizare.
    ................................................................................................
(9) La dimensionarea creditelor de angajament prevăzute la alin. (4) se are în vedere valoarea totală a proiectelor finanţate din Fondul pentru modernizare aprobate de Banca Europeană pentru Investiţii şi/sau Comitetul pentru Investiţii, iar creditele bugetare se dimensionează la valoarea stabilită în contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii."

    10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) În bugetul beneficiarilor instituţii publice, alţii decât cei prevăzuţi la art. 15 alin. (1) se cuprind la partea de venituri, la subdiviziuni distincte de venituri bugetare, sumele care urmează să fie încasate de la Ministerul Energiei, potrivit contractelor de finanţare, iar la partea de cheltuieli, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii din Fondul pentru modernizare.
    (2) În bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale, în condiţiile acordului de delegare/instituţiilor publice din subordinea/coordonarea acestora, se cuprind la partea de venituri, la subdiviziuni distincte de venituri bugetare, sumele care urmează să fie încasate de la Ministerul Energiei, potrivit acordurilor de delegare, iar la partea de cheltuieli, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii din Fondul pentru modernizare.
    (3) Creditele de angajament şi creditele bugetare destinate implementării investiţiilor în baza acordurilor de delegare menţionate la alin. (2) se cuprind la o poziţie bugetară distinctă de transferuri.
    (4) În cazul în care autorităţile administraţiei publice centrale/instituţiile publice din subordinea/coordonarea acestora nu au buget de venituri şi cheltuieli, pentru gestionarea investiţiilor corespunzătoare sferei de specialitate a acestora, delegate din Fondul pentru modernizare, se înfiinţează pe lângă acestea o activitate finanţată integral din venituri proprii. Veniturile activităţii se constituie din contravaloarea în lei a sumelor primite de la Ministerul Energiei, din Fondul pentru modernizare, şi se aprobă la o subdiviziune distinctă de venituri bugetare.
    (5) Pe baza acordurilor de delegare se autorizează beneficiarii să includă pe parcursul întregului an în bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la alin. (4), în anexa corespunzătoare la bugetul acestuia, poziţii noi de venituri, să majoreze corespunzător veniturile, creditele bugetare, precum şi creditele de angajament, după caz, aferente sumelor primite în cursul anului şi/sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe exerciţiul bugetar curent, finanţate din Fondul pentru modernizare.
    (6) Operaţiunile prevăzute la alin. (5) se comunică Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.
    (7) Se autorizează Ministerul Finanţelor ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicării transmise de către acesta, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (5).
    (8) Pentru implementarea proiectelor/investiţiilor delegate se autorizează beneficiarii instituţii publice, alţii decât cei prevăzuţi la art. 15 alin. (1) şi instituţiile publice delegate potrivit art. 7 finanţate parţial din venituri proprii să introducă în cursul anului poziţii noi de subdiviziuni bugetare, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, să majoreze veniturile şi cheltuielile cu sumele prevăzute în contractele de finanţare/acordurile de delegare.
    (9) Operaţiunile prevăzute la alin. (7) se comunică de ordonatorii principali de credite Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora."

    11. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Disponibilităţile din sumele primite din Fondul pentru modernizare rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar în contul Ministerului Energiei, autorităţilor administraţiei publice centrale/instituţiilor publice din subordinea/coordonarea acestora şi în conturile beneficiarilor instituţii publice se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
    (2) Prevederile art. 15 alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător autorităţilor administraţiei publice centrale/ instituţiilor publice din subordinea/coordonarea acestora şi beneficiarilor instituţii publice."

    12. La articolul 19, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Plăţile între Ministerul Energiei/autorităţile administraţiei publice centrale/instituţiile publice din subordinea/coordonarea acestora şi beneficiari se efectuează în lei."

    13. La articolul 21, alineatele (2), (3), (7) şi (8) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru granturile directe, Ministerul Energiei/autorităţile administraţiei publice centrale/instituţiile publice din subordinea/coordonarea acestora pot asigura o prefinanţare aferentă investiţiei.
(3) Beneficiarul grantului depune o cerere de prefinanţare pentru suma menţionată în contractul de finanţare, conform modelului inclus în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii. Ministerul Energiei/Autorităţile administraţiei publice centrale/Instituţiile publice din subordinea/ coordonarea acestora transferă suma către beneficiar în termenele prevăzute în contractul de finanţare.
    ..................................................................................................
(7) După semnarea contractului de finanţare, beneficiarul granturilor directe contractează un auditor financiar independent pentru verificarea costurilor solicitate la rambursare de la Ministerul Energiei/autorităţile administraţiei publice/instituţiile publice din subordinea/coordonarea acestora, conform criteriilor de eligibilitate aplicabile investiţiilor finanţate prin Fondul pentru modernizare. Auditorul emite un raport individual pentru fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul are obligaţia să anexeze la dosarul de rambursare raportul emis de auditor. Detaliile privind tipul de rapoarte care urmează să fie emise de auditori sunt incluse în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii.
(8) Ulterior depunerii cererii de rambursare de către beneficiar, Ministerul Energiei/autorităţile administraţiei publice centrale/instituţiile publice din subordinea/coordonarea acestora verifică cererea de rambursare. După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea beneficiarului, Ministerul Energiei/autorităţile administraţiei publice centrale/instituţiile publice din subordinea/coordonarea acestora emite beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate şi virează beneficiarului suma costurilor rambursabile în conformitate cu notificarea emisă într-un cont distinct deschis de beneficiar în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 15-17. Ministerul Energiei/Autorităţile administraţiei publice centrale/Instituţiile publice din subordinea/coordonarea acestora transmit beneficiarului o notificare de plată întocmită individual pentru fiecare cerere de rambursare, în termen de 48 de ore de la transferul sumelor."

    14. La articolul 23, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "(1) Ministerul Energiei/Autorităţile administraţiei publice/ Instituţiile publice din subordinea/coordonarea acestora notifică beneficiarul cu privire la obligaţia de a rambursa prefinanţarea neutilizată şi sumele acordate pentru investiţiile care au fost suspendate în condiţiile art. 10. Ministerul Energiei/Autorităţile administraţiei publice centrale/Instituţiile publice din subordinea/ coordonarea acestora analizează de la caz la caz procentul necesar a fi recuperat din totalul finanţării acordate, în funcţie de gradul de realizare a obiectivelor stabilite pentru fiecare investiţie.
(2) În cazul în care beneficiarul nu rambursează Ministerului Energiei/autorităţilor administraţiei publice centrale/instituţiilor publice din subordinea/coordonarea acestora sumele calculate în termenul menţionat în notificarea de suspendare a investiţiei, acestea emit o decizie de recuperare a sumelor necuvenite de la beneficiar. Titlul de creanţă se transmite beneficiarului, în cuprinsul acestuia fiind indicat şi contul bancar în care beneficiarul trebuie să efectueze plata."    ART. 12
    Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale“, după numărul curent 98 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 99, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬──────┬───────────┬────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Instituţia │ │
│ │ │ │ │ │română care │ │
│Nr. │Denumirea │ │Anul │Anul │coordonează │ │
│crt.│organizaţiei │Sediul│înfiinţării│aderării│relaţiile cu │Explicaţii│
│ │ │ │ │ │organizaţia │ │
│ │ │ │ │ │internaţională│ │
│ │ │ │ │ │respectivă │ │
├────┼─────────────┼──────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │România │
│ │ │ │ │ │ │participă │
│ │Forumul │ │ │ │ │ca membru │
│99 │Internaţional│Riad │1991 │2021 │Ministerul │cu │
│ │pentru │ │ │ │Energiei │drepturi │
│ │Energie │ │ │ │ │depline │
│ │ │ │ │ │ │din anul │
│ │ │ │ │ │ │2021. │
└────┴─────────────┴──────┴───────────┴────────┴──────────────┴──────────┘

"

    2. La anexa nr. 2.2 „Cotizaţii la alte organisme internaţionale“ se introduce un nou titular, respectiv Ministerul Energiei, cu următorul cuprins:
    " Ministerul Energiei

┌─┬─────────────────┬──────┬───────────┐
│ │Forumul │Dolari│23855 │
│1│Internaţional │S.U.A.│pentru anul│
│ │pentru Energie │ │2021 │
└─┴─────────────────┴──────┴───────────┘

    * Pentru următorii ani, plata cotizaţiei anuale prevăzute se asigură în limita sumelor stabilite de Forumul Internaţional pentru Energie."    ART. 13
    Se aprobă plata din bugetul Ministerului Energiei a cotizaţiei ce revine Ministerului Energiei, pentru participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Forumul Internaţional pentru Energie, în limita echivalentului în lei al sumei de 23.855 de dolari S.U.A./an.

    ART. 14
    Echivalentul în lei al sumelor necesare plăţii cotizaţiei anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat cu această destinaţie al Ministerului Energiei şi se va calcula pe baza cursului de schimb leu/dolar al Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii.

    ART. 15
    După articolul VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 1 septembrie 2022, se introduce un nou articol, art. VII^1, cu următorul cuprins:
    "ART. VII^1
    Prin excepţie de la prevederile art. VII, în situaţii excepţionale cauzate de efectele războiului din Ucraina asupra siguranţei în furnizarea cu energie electrică a Republicii Moldova, producătorii de energie electrică au obligaţia să încheie contracte bilaterale, în limita cantităţilor disponibile, prioritar cu traderi/furnizori de energie electrică desemnaţi de către Guvernul Republicii Moldova, în acest sens, la preţul de referinţă prevăzut în anexa nr. 2. Energia electrică vândută în aceste condiţii acoperă exclusiv necesarul de consum al consumatorilor finali din Republica Moldova."
                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul energiei,
                    Pavel-Casian Niţulescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul economiei,
                    Flavius Constantin Nedelcea,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 12 octombrie 2022.
    Nr. 138.
    ANEXA 1

    Sectoare considerate ca fiind expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte ale emisiilor
    În scopul prezentei ordonanţe de urgenţă, o instalaţie deţinută de beneficiar poate primi ajutor de stat pentru costurile cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice numai dacă îşi desfăşoară activitatea în unul dintre sectoarele din tabelul de mai jos. Niciun alt sector nu este eligibil pentru un astfel de ajutor de stat.

┌───┬───────────┬──────┬─────────────────┐
│ │Cod │Cod │ │
│ │CAEN*1 │CAEN*2│Descriere │
│ │ │rev.2 │ │
├───┼───────────┼──────┼─────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│1. │14.11 │1411 │articolelor de │
│ │ │ │îmbrăcăminte din │
│ │ │ │piele │
├───┼───────────┼──────┼─────────────────┤
│2. │24.42 │2442 │Metalurgia │
│ │ │ │aluminiului │
├───┼───────────┼──────┼─────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│3. │20.13 │2013 │produse chimice │
│ │ │ │anorganice, de │
│ │ │ │bază │
├───┼───────────┼──────┼─────────────────┤
│ │ │ │Producţia │
│4. │24.43 │2443 │plumbului, │
│ │ │ │zincului şi │
│ │ │ │cositorului │
├───┼───────────┼──────┼─────────────────┤
│5. │17.11 │1711 │Fabricarea │
│ │ │ │celulozei │
├───┼───────────┼──────┼─────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│6. │17.12 │1712 │hârtiei si │
│ │ │ │cartonului │
├───┼───────────┼──────┼─────────────────┤
│ │ │ │Producţia de │
│7. │24.10 │2410 │metale feroase │
│ │ │ │sub forme primare│
│ │ │ │şi de feroaliaje │
├───┼───────────┼──────┼─────────────────┤
│8. │24.44 │2444 │Metalurgia │
│ │ │ │cuprului │
├───┼───────────┼──────┼─────────────────┤
│9. │24.45 │2445 │Producţia altor │
│ │ │ │metale neferoase │
├───┼───────────┴──────┼─────────────────┤
│ │ │Următoarele clase│
│ │ │din cadrul │
│ │ │sectorului │
│10.│20.16 │Fabricarea │
│ │ │materialelor │
│ │ │plastice în formă│
│ │ │primară │
├───┼───────────┬──────┼─────────────────┤
│ │ │ │Polietilenglicoli│
│ │20.16.40.15│ │şi alţi │
│ │ │ │polieteralcooli, │
│ │ │ │în forme primare │
├───┼───────────┴──────┼─────────────────┤
│ │ │Toate categoriile│
│11.│24.51 │de produse din │
│ │ │sectorul turnării│
│ │ │fontei (2451) │
├───┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Următoarele clase│
│ │ │din sectorul │
│12.│23.14 │fabricării │
│ │ │fibrelor din │
│ │ │sticlă (2314): │
├───┼───────────┬──────┼─────────────────┤
│ │ │ │Covoraşe din │
│ │23.14.12.10│ │fibră de sticlă │
│ │23.14.12.30│ │Voaluri din fibră│
│ │ │ │de sticlă │
├───┼───────────┴──────┼─────────────────┤
│ │ │Următoarele clase│
│ │ │din sectorul │
│13.│ │fabricării │
│ │ │gazelor │
│ │ │industriale │
│ │ │(2011): │
├───┼───────────┬──────┼─────────────────┤
│ │ │ │Hidrogen │
│ │20.11.11.50│ │Compuşi oxigenaţi│
│ │20.11.12.90│ │anorganici ai │
│ │ │ │nemetalelor │
└───┴───────────┴──────┴─────────────────┘

    *1 Conform anexei 1 din Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021.
    *2 Clasificarea activităţilor din economia naţională (corespondent coduri NACE la nivelul Uniunii Europene).
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 2

    DEFINIŢII ŞI MOD DE CALCUL
    Diverşi parametri care se utilizează în formulele de calcul pentru stabilirea compensaţiilor care se acordă
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) administratorul/autoritatea administraţiei publice centrale care acordă ajutorul de stat înseamnă Ministerul Energiei;
    b) ajutorul de stat înseamnă orice măsură care îndeplineşte criteriile de la art. 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    c) anul de decontare înseamnă oricare dintre anii calendaristici aferenţi perioadei 2021-2030, pentru care se acordă ajutorul de stat;
    d) autogenerare înseamnă generarea de energie electrică de către o instalaţie care nu îndeplineşte condiţiile pentru a putea fi considerată „producător de energie electrică“ în sensul articolului 3 litera (u) din Directiva 2003/87/CE;
    e) beneficiarul ajutorului de stat înseamnă o întreprindere care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 4 din prezenta ordonanţă de urgenţă şi care primeşte ajutorul de stat;
    f) consumul efectiv de energie electrică, exprimat în MWh, înseamnă consumul efectiv de energie electrică în instalaţie (inclusiv consumul de energie electrică pentru producţia de produse externalizate eligibile pentru ajutor) în anul t, determinat ex post, în anul t + 1;
    g) cotă a Uniunii Europene (EUA) înseamnă un certificat transferabil pentru emiterea unei tone de echivalent dioxid de carbon într-o anumită perioadă;
    h) factorul de emisie de CO_2, exprimat în tCO_2/MWh, înseamnă media ponderată a intensităţii CO_2 corespunzătoare energiei electrice produse din combustibili fosili în diferite zone geografice. Ponderea reflectă structura de producţie a combustibililor fosili în zona geografică dată. Factorul CO_2 este rezultatul împărţirii datelor privind emisiile echivalente de CO_2 ale sectorului energetic la cantitatea brută de energie electrică generată din combustibili fosili, exprimată în TWh. Pentru România factorul de emisie de CO_2 este de 0,96, conform anexei III la Orientările ETS post 2021;
    i) intensitatea maximă a ajutorului înseamnă valoarea totală a ajutorului de stat exprimată ca procentaj din costurile eligibile;
    j) preţul EUA la termen, exprimat în EUR, înseamnă media simplă a preţurilor zilnice EUA la termen de un an (preţurile ofertei de închidere) pentru livrarea în luna decembrie a anului pentru care se acordă ajutorul, astfel cum se observă la o bursă de certificate de dioxid de carbon din UE de la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie a anului anterior anului pentru care se acordă ajutorul care are cel mai mare volum de tranzacţionare a acestui produs;
    k) producţia efectivă, exprimată în tone pe an, înseamnă producţia efectivă a instalaţiei în anul t, stabilită ex post în anul t + 1;
    l) cursul de schimb EUR/RON efectiv pentru anul t înseamnă media simplă a cursurilor de schimb zilnice EUR/RON, publicate de Banca Naţională a României de la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie a anului t;
    m) valoarea de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică, exprimată în MWh/tonă de producţie şi definită la nivelul Prodcom 8, înseamnă consumul de energie electrică specific produsului per tonă de producţie realizată prin cele mai eficiente metode de producţie din punct de vedere energetic pentru produsul vizat. Valoarea de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică trebuie să fie conformă cu articolul 10a alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE. Pentru produsele din cadrul sectoarelor eligibile pentru care s-a instituit, în secţiunea 2 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2019/331 al Comisiei, interschimbabilitatea combustibilului şi a energiei electrice, valorile de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică se stabilesc în limitele aceluiaşi sistem, luându-se în considerare doar partea reprezentată de energia electrică la stabilirea cuantumului ajutorului. Valorile de referinţă corespunzătoare privind consumul de energie electrică pentru produsele care fac parte din sectoarele eligibile sunt enumerate în anexa nr. 3;
    n) valoarea alternativă de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică reprezintă 80% din consumul efectiv de energie electrică. Acest parametru corespunde efortului mediu de reducere impus de aplicarea valorilor de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică (consumul de energie electrică de referinţă/consumul ex ante de energie electrică). Se aplică tuturor produselor care se încadrează în sectoarele eligibile, dar pentru care nu este definită o valoare de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică;
    o) valoarea adăugată brută (VAB) înseamnă valoarea adăugată brută la costul facturilor care este VAB la preţurile pieţei minus orice impozit indirect plus orice subvenţie.


    ANEXA 3

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    VALORI DE REFERINŢĂ
    actualizate privind eficienţa consumului de energie electrică pentru anumite produse menţionate în anexa I
    În Tabelul 1 sunt enumerate valorile de referinţă care se utilizează pentru determinarea valorii de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică, aplicabile pentru un anumit an, ţinând seama de rata anuală de reducere corespunzătoare.
    Rată anuală de reducere descrie măsura în care valorile de referinţă vor fi reduse în mod automat anual. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în tabelul 1, toate valorile de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică (inclusiv „valoarea alternativă de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică”) se reduc (începând cu anul t = 2022) cu 1,09 % pe an, conform următoarei formule: valoarea de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică aplicabilă în (anul t) = valoarea de referinţă în 2021 * (1 + rata anuală de reducere) ^ (anul t - 2021).
    Tabelul 1
    Valori de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică pentru anumite produse menţionate în anexa I

┌─────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │Valoarea │ │ │Rata │ │Procesele │ │ │
│ │Referinţa │de │Unitate │Unitate de │anuală │Definiţia │acoperite de │Codul │ │
│NACE4│pentru │referinţă│de │producţie │de │produsului │referinţa │Prodcom │Descriere │
│ │produse │în 2021 │referinţă│ │reducere│ │pentru │relevant │ │
│ │ │ │ │ │[%] │ │produse │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Pastă │ │ │Tonă de │ │Pastă │ │ │Pastă │
│17.11│chimică din │0,904 │MWh/t 90%│pastă │1,09 │chimică din │ │17.11.11.00│chimică din │
│ │lemn │ │sdt │chimică din│ │lemn, de │ │ │lemn, de │
│ │ │ │ │lemn │ │dizolvare │ │ │dizolvare │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┤ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Pastă │Toate │ │Pastă │
│ │ │ │ │Tonă de │ │chimică din │procesele │ │chimică din │
│ │Pastă │ │MWh/t 90 │pastă │ │lemn, cu │legate direct│ │lemn, cu │
│17.11│chimică din │0,329 │% sdt │chimică din│1,09 │sodă sau cu │sau indirect │17.11.12.00│sodă sau cu │
│ │lemn │ │ │lemn │ │sulfat, alta│de │ │sulfat, alta│
│ │ │ │ │ │ │decât pasta │producţia de │ │decât pasta │
│ │ │ │ │ │ │de dizolvare│pastă │ │de dizolvare│
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┤chimică, ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Pastă │inclusiv │ │Pastă │
│ │ │ │ │Tonă de │ │chimică din │uscarea, │ │chimică din │
│ │Pastă │ │MWh/t 90%│pastă │ │lemn, cu │spălarea şi │ │lemn, cu │
│17.11│chimică din │0,443 │sdt │chimică din│1,09 │bisulfit, │sortarea, │17.11.13.00│bisulfit, │
│ │lemn │ │ │lemn │ │alta decât │precum şi │ │alta decât │
│ │ │ │ │ │ │pasta de │albirea │ │pasta de │
│ │ │ │ │ │ │dizolvare │ │ │dizolvare │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┤ ├───────────┼────────────┤
│ │Pastă │ │ │Tonă de │ │Pastă │ │ │ │
│17.11│semichimică │0,443 │MWh/t 90%│pastă │1,09 │semichimică │ │ │Paste │
│ │din lemn │ │sdt │semichimică│ │din lemn │ │ │mecanice din│
│ │ │ │ │din lemn │ │ │ │ │lemn; paste │
├─────┼────────────┼─────────┴─────────┴───────────┼────────┼────────────┼─────────────┤ │semichimice │
│ │ │ │ │ │Toate │ │din lemn; │
│ │ │ │ │ │procesele │17.11.14.00│paste din │
│ │ │ │ │ │legate direct│ │materiale │
│17.11│Pastă │Abordarea alternativă │1,09 │Pastă │sau indirect │ │fibrocelu- │
│ │mecanică │ │ │mecanică │de │ │lozice, │
│ │ │ │ │ │producţia de │ │altele decât│
│ │ │ │ │ │pastă │ │lemnul │
│ │ │ │ │ │mecanică, │ │ │
├─────┼────────────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │inclusiv │ │ │
│ │ │ │ │ │tratarea │ │ │
│ │ │ │ │ │lemnului, │ │ │
│ │ │ │ │ │rafinarea, │ │ │
│ │ │ │ │ │spălarea, │ │ │
│ │ │ │ │ │albirea, │ │ │
│ │ │ │ │ │recuperarea │ │ │
│ │ │ │ │ │căldurii │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┬─────────┬───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Toate │ │ │
│ │Hârtie │ │MWh/t 90%│Tonă de │ │Hârtie │procesele │ │ │
│17.11│reciclabilă │0,260 │sdt │hârtie │1,09 │reciclabilă │legate direct│ │ │
│ │ │ │ │reciclabilă│ │ │sau indirect │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┤producţia ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │de hârtie │ │ │
│ │Hârtie │ │ │Tonă de │ │Hârtie │reciclabilă, │ │ │
│ │reciclabilă │ │MWh/t 90%│hârtie │ │reciclabilă │inclusiv │ │ │
│17.11│desceme- │0,390 │sdt │reciclabilă│1,09 │descemeli- │îngroşarea, │ │ │
│ │lizată │ │ │descemeli- │ │zată │dispersarea │ │ │
│ │ │ │ │zată │ │ │şi albirea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Hârtie de │ │MWh/t │Tonă de │ │Hârtie de │Toate │ │Hârtie de │
│17.12│ziar │0,801 │produs │hârtie de │1,09 │ziar │procesele │17.12.11.00│ziar │
│ │ │ │ │ziar │ │ │legate direct│ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┤sau indirect ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │de │17.12.12.00│ │
│ │ │ │ │ │ │ │producţia de │17.12.13.0 │ │
│ │Hârtie fină │ │MWh/t │Tonă de │ │Hârtie fină │hârtie, │17.12.14.10│Hârtie fină │
│17.12│necretată │0,645 │produs │hârtie fină│1,09 │necretată │inclusiv │17.12.14.35│necretată │
│ │ │ │ │necretată │ │ │rafinarea, │17.12.14.39│ │
│ │ │ │ │ │ │ │presarea şi │17.12.14.50│ │
│ │ │ │ │ │ │ │uscarea │17.12.14.70│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.73.35│ │
│ │ │ │ │Tonă de │ │ │ │17.12.73.37│ │
│17.12│Hârtie fină │0,538 │MWh/t │hârtie fină│1,09 │Hârtie fină │termică │17.12.73.60│Hârtie fină │
│ │cretată │ │produs │cretată │ │cretată │ │17.12.73.75│cretată │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.73.79│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.76.00│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Tonă de │ │ │ │17.12.20.30│ │
│17.12│Hârtie │0,925 │MWh/t │hârtie │1,09 │Hârtie │ │17.12.20.55│Hârtie │
│ │„tissue” │ │produs │„tissue” │ │„tissue” │ │17.12.20.57│„tissue” │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.20.90│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Hârtie │ │ │ │ │Hârtie │ │17.12.33.00│Hârtie │
│ │„testliner” │ │MWh/t │Tonă de │ │„testliner” │ │17.12.34.0 │„testliner” │
│17.12│şi hârtie │0,260 │produs │hârtie │1,09 │şi hârtie │ │17.12.35.20│şi hârtie │
│ │pentru │ │ │ │ │pentru │ │17.12.35.40│pentru │
│ │caneluri │ │ │ │ │caneluri │ │ │caneluri │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.31.00│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.32.0 │ │
│17.12│Carton │0,268 │MWh/t │Tonă de │1,09 │Carton │ │17.12.42.60│Carton │
│ │necretat │ │produs │carton │ │necretat │ │17.12.42.80│necretat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.51.10│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.59.10│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.75.00│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.77.55│ │
│ │Carton │ │MWh/t │Tonă de │ │Carton │ │17.12.77.59│Carton │
│17.12│cretat │0,403 │produs │carton │1,09 │cretat │ │17.12.78.20│cretat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.78.50│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.79.53│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17.12.79.55│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Toate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │procesele │ │ │
│ │Acid │ │MWh/t │Tonă de │ │Acid │legate direct│ │Acid │
│20.13│sulfuric │0,056 │produs │acid │1,09 │sulfuric; │sau indirect │20.13.24.34│sulfuric; │
│ │ │ │ │sulfuric │ │oleum │de │ │oleum │
│ │ │ │ │ │ │ │producţia de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │acid sulfuric│ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Toate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │legate direct│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │sau indirect │ │ │
│20.13│Clor │1,846 │MWh/t │Tonă de │1,09 │Clor │de unitatea │20.13.21.11│Clor │
│ │ │ │produs │clor │ │ │de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │electroliză, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │inclusiv │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │dispozitivele│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │auxiliare │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Siliciu. │ │ │Siliciu. │
│ │ │ │ │ │ │Alte produse│Toate │ │Alte produse│
│ │ │ │ │ │ │decât cele │procesele │ │decât cele │
│ │ │ │MWh/t │Tonă de │ │cu un │legate direct│ │cuun │
│20.13│Siliciu │11,87 │produs │siliciu │1,09 │conţinut în │sau indirect │20.13.21.70│conţinut în │
│ │ │ │ │ │ │greutate de │de │ │greutate de │
│ │ │ │ │ │ │minimum │producţia de │ │minimum │
│ │ │ │ │ │ │99,99% │siliciu │ │99,99% │
│ │ │ │ │ │ │siliciu │ │ │siliciu │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Toate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Siliciu. Cu │procesele │ │Siliciu. Cu │
│ │ │ │ │ │ │un conţinut │legate direct│ │un conţinut │
│20.13│Siliciu │60 │MWh/t │Tonă de │1,09 │în greutate │sau indirect │20.13.21.60│în greutate │
│ │ │ │produs │siliciu │ │de minim │de furnal, │ │de minim │
│ │ │ │ │ │ │99,99% │inclusiv │ │99,99% │
│ │ │ │ │ │ │siliciu │dispozitivele│ │siliciu │
│ │ │ │ │ │ │ │auxiliare │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Siliciu. │Toate │ │Siliciu. │
│ │ │ │ │ │ │Carburi de │procesele │ │Carburi de │
│ │ │ │ │Tonă de │ │siliciu, cu │legate direct│ │siliciu, cu │
│20.13│Carbură de │6,2 │MWh/t │carbură de │1,09 │compoziţie │sau indirect │20.13.64.10│compoziţie │
│ │siliciu │ │produs │siliciu │ │chimică │de │ │chimică │
│ │ │ │ │ │ │definită sau│producţia de │ │definită sau│
│ │ │ │ │ │ │nu │carbură de │ │nu │
│ │ │ │ │ │ │ │siliciu │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Oţel brut: │ │ │Oţel brut: │
│ │Oţel de │ │ │ │ │oţel nealiat│Metalurgia │ │oţel nealiat│
│ │convertizor │ │ │Tonă de │ │produs prin │secundară, │ │produs prin │
│24.10│obţinut cu │0,03385 │MWh/t │oţel brut │0,60 │alte │instalaţiile │24.10.T1.22│alte │
│ │insuflare de│ │produs │(turnat) │ │procedee │de │ │procedee │
│ │oxigen │ │ │ │ │decât în │preîncălzire │ │decât în │
│ │ │ │ │ │ │furnale │a │ │furnale │
│ │ │ │ │ │ │electrice │materialelor │ │electrice │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼────────────┤refractare, ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Oţel brut: │instalaţiile │ │Oţel brut: │
│ │ │ │ │ │ │oţel aliat, │auxiliare şi │ │oţel aliat, │
│ │ │ │ │ │ │altul decât │instalaţiile │ │altul decât │
│ │ │ │ │ │ │oţelul │de turnare │ │oţelul │
│24.10│ │ │ │ │ │inoxidabil, │până la │24.10.T1.32│inoxidabil, │
│ │ │ │ │ │ │produs prin │tăierea │ │produs prin │
│ │ │ │ │ │ │alte │produselor de│ │alte │
│ │ │ │ │ │ │procedee │oţel brut │ │procedee │
│ │ │ │ │ │ │decât în │ │ │decât în │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┴┬───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │furnale │ │ │furnale │
│ │ │ │ │ │ │electrice │ │ │electrice │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Oţel brut: │ │ │Oţel brut: │
│ │ │ │ │ │ │oţel │ │ │oţel │
│ │ │ │ │ │ │inoxidabil │ │ │inoxidabil │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │termorezis- │ │ │termorezis- │
│24.10│ │ │ │ │ │tent, produs│ │24.12.T1.42│tent, produs│
│ │ │ │ │ │ │prin alte │ │ │prin alte │
│ │ │ │ │ │ │procedee │ │ │procedee │
│ │ │ │ │ │ │decât în │ │ │decât în │
│ │ │ │ │ │ │furnale │ │ │furnale │
│ │ │ │ │ │ │electrice │ │ │electrice │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Feromangan, │ │ │Feromangan, │
│ │ │ │ │ │ │care │ │ │care │
│ │ │ │ │ │ │conţine, în │ │ │conţine, în │
│ │ │ │ │ │ │greutate, │ │ │greutate, │
│ │ │ │ │Feromangan, │ │peste 2% │ │ │peste 2% │
│ │ │ │ │care │ │carbon, cu o│ │ │carbon, cu o│
│24.10│Feromangan │2,2 │MWh/t │conţine, în │2,03 │granulaţie │ │24.10.12.10│granulaţie │
│ │ │ │produs │greutate, │ │de │ │ │de │
│ │ │ │ │peste 2% │ │maximum 5 mm│ │ │maximum 5 mm│
│ │ │ │ │carbon │ │şi cu un │ │ │şi cu un │
│ │ │ │ │ │ │conţinut de │ │ │conţinut de │
│ │ │ │ │ │ │mangan de │ │ │mangan de │
│ │ │ │ │ │ │peste 65% │ │ │peste 65% │
│ │ │ │ │ │ │din greutate│ │ │din greutate│
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alt tip de │ │ │Alt tip de │
│ │ │ │ │ │ │feromangan, │ │ │feromangan, │
│ │ │ │ │ │ │care │ │ │care │
│ │ │ │ │ │ │conţine, în │ │ │conţine, în │
│ │ │ │ │ │ │greutate, │ │ │greutate, │
│ │ │ │ │ │ │peste 2% │ │ │peste 2% │
│ │ │ │ │Feromangan, │ │carbon (cu │ │ │carbon (cu │
│ │ │ │ │care │ │excepţia │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │conţine, în │ │feroman- │ │ │feroman- │
│24.10│ │ │ │greutate, │ │ganului cu o│ │24.10.12.20│ganului cu o│
│ │ │ │ │peste 2% │ │granulaţie │ │ │granulaţie │
│ │ │ │ │carbon │ │de │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │maximum 5 mm│ │ │maximum 5 mm│
│ │ │ │ │ │ │şi cu un │ │ │şi cu un │
│ │ │ │ │ │ │conţinut de │ │ │conţinut de │
│ │ │ │ │ │ │mangan de │ │ │mangan de │
│ │ │ │ │ │ │peste 65% │ │ │peste 65% │
│ │ │ │ │ │ │din │ │ │din │
│ │ │ │ │ │ │greutate) │ │ │greutate) │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Feromangan, │ │Alt tip de │ │ │Alt tip de │
│ │ │ │ │care │ │feromangan, │ │ │feromangan, │
│ │ │ │MWh/t │conţine, în │ │care │ │ │care │
│24.10│Feromangan │1,4 │produs │greutate, │1,09 │conţine, în │ │24.10.12.25│conţine, în │
│ │ │ │ │maximum 2% │ │greutate, │ │ │greutate, │
│ │ │ │ │carbon │ │maximum 2% │ │ │maximum 2% │
│ │ │ │ │ │ │carbon │ │ │carbon │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Ferosiliciu,│ │Ferosiliciu,│ │ │Ferosiliciu,│
│ │ │ │ │care │ │care │ │ │care │
│24.10│Ferosiliciu │8,54 │MWh/t │conţine, în │1,09 │conţine, în │ │24.10.12.35│conţine, în │
│ │ │ │produs │greutate, │ │greutate, │ │ │greutate, │
│ │ │ │ │peste 55% │ │peste 55% │ │ │peste 55% │
│ │ │ │ │siliciu │ │siliciu │ │ │siliciu │
├─────┼────────────┼─────────┴─────────┴────────────┴┬──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ferosiliciu,│
│ │ │ │ │ │ │ │care │
│ │ │ │ │ │ │ │conţine, în │
│ │ │ │ │ │ │ │greutate, │
│24.10│Ferosiliciu │Abordarea alternativă │1,09 │ │ │24.10.12.36│maximum 55% │
│ │ │ │ │ │ │ │siliciu şi │
│ │ │ │ │ │ │ │minimum 4%, │
│ │ │ │ │ │ │ │dar maximum │
│ │ │ │ │ │ │ │10% │
│ │ │ │ │ │ │ │magneziu │
├─────┼────────────┼─────────┬─────────┬─────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│24.10│Feronichel │9,28 │MWh/t │Feronichel │1,09 │Feronichel │ │24.10.12.40│Feronichel │
│ │ │ │produs │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│24.10│Ferosiliciu-│3,419 │MWh/t │Ferosiliciu- │1,12 │Ferosiliciu-│ │24.10.12.45│Ferosiliciu-│
│ │mangan │ │produs │mangan │ │mangan │ │ │mangan │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Aluminiu sub │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │formă brută, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nealiat, │ │Aluminiu sub│
│ │ │ │ │ │ │ │rezultat din │ │formă brută,│
│ │ │ │ │ │ │ │electroliză, │ │nealiat [cu │
│ │ │ │ │ │ │ │inclusiv │ │excepţia │
│ │ │ │ │ │ │ │unităţile de │24.42.11.30│celui sub │
│ │ │ │ │ │ │ │control al │ │formă de │
│ │ │ │ │ │ │ │producţiei, │ │pulberi şi │
│ │ │ │ │ │ │ │procesele │ │de fulgi │
│ │ │ │ │ │ │ │auxiliare şi │ │(paiete)] │
│ │ │ │ │ │ │ │hala de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │turnare. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Include, de ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │asemenea, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │instalaţia de│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │producţie a │ │Aliaje │
│ │ │ │ │ │ │ │anozilor │ │primare de │
│ │ │ │ │ │ │Aluminiu sub│(prearşi). în│ │aluminiu │
│ │Aluminiu │ │MWh/t │Aluminiu sub │ │formă brută,│cazul în care│ │brut │
│24.42│primar │13,90 │produs │formă brută, │0,25 │nealiat, │sunt │24.42.11.53│(exceptând │
│ │ │ │ │nealiat │ │rezultat din│furnizaţi │ │aluminiul │
│ │ │ │ │ │ │electroliză.│anozi │ │sub formă de│
│ │ │ │ │ │ │ │dintr-un │ │pulbere şi │
│ │ │ │ │ │ │ │atelier de │ │de solzi) │
│ │ │ │ │ │ │ │sine stătător│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │din UE, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │această ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │instalaţie nu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ar trebui să │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │beneficieze │ │Aliaje de │
│ │ │ │ │ │ │ │de o │ │aluminiu │
│ │ │ │ │ │ │ │compensaţie, │ │brut [cu │
│ │ │ │ │ │ │ │în cazul în │ │excepţia │
│ │ │ │ │ │ │ │care anozii │24.42.11.54│aluminiului │
│ │ │ │ │ │ │ │sunt produşi │ │sub formă de│
│ │ │ │ │ │ │ │în afara UE, │ │pulberi şi │
│ │ │ │ │ │ │ │poate fi │ │de fulgi │
│ │ │ │ │ │ │ │aplicată o │ │(paiete)] │
│ │ │ │ │ │ │ │corecţie. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Toate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │procesele │ │Oxid de │
│ │Alumină │ │MWh/t │ │ │ │legate direct│ │aluminiu │
│24.42│(rafinare) │0,20 │produs │Alumină │1,11 │ │sau indirect │24.42.12.00│(exceptând │
│ │ │ │ │ │ │ │de │ │corindonul │
│ │ │ │ │ │ │ │producţia de │ │artificial) │
│ │ │ │ │ │ │ │alumină │ │ │
├─────┼───────────┬┴─────────┼─────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Zinc brut, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nealiat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(exceptând │
│24.43│Electroliza│3,994 │MWh/t │Zinc │0,01 │Zinc primar │Toate │24.43.12.30│zincul sub │
│ │zincului │ │produs │ │ │ │procesele │ │formă de │
│ │ │ │ │ │ │ │legate direct│ │praf, │
│ │ │ │ │ │ │ │sau indirect │ │pulberi şi │
│ │ │ │ │ │ │ │de unitatea │ │solzi) │
├─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────┼────────────┤de ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │electroliză a│ │Aliaje de │
│ │ │ │ │ │ │ │zincului, │ │zinc brut │
│ │ │ │ │ │ │ │inclusiv │ │(exceptând │
│ │ │ │ │ │ │ │dispozitivele│24.43.12.50│zincul sub │
│ │ │ │ │ │ │ │auxiliare │ │formă de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │praf, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pulberi şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │solzi) │
├─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Toate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │procesele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │legate direct│ │Cupru brut, │
│ │ │ │ │ │ │ │sau indirect │ │nealiat, │
│ │Cupru │ │ │ │ │ │de procesul │ │rafinat (cu │
│24.44│rafinat sub│0,31 │MWh/t │Catozi din │1,09 │Catozi din │electrolitic │24.44.13.30│excepţia │
│ │formă brută│ │produs │cupru │ │cupru │de rafinare, │ │produselor │
│ │ │ │ │ │ │ │inclusiv │ │laminate, │
│ │ │ │ │ │ │ │turnarea │ │extrudate │
│ │ │ │ │ │ │ │anodului in │ │sau forjate)│
│ │ │ │ │ │ │ │situ, după │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │caz │ │ │
└─────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┘


    ANEXA 4

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
    CERERE
    de emitere a Acordului de finanţare
    Data înregistrării: .......
    Numărul înregistrării: .........
    Subscrisa, ............, având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ............, având calitatea de .........., solicit acordarea unei subvenţii directe pentru compensarea costurilor cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice, în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. [...].
    I. Prezentarea întreprinderii
    Denumirea întreprinderii: .............
    Data înregistrării întreprinderii: ............
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .............
    Codul de identificare fiscală: ............
    Adresa: ................, cod poştal: ...............
    Telefon: .............., fax: ..............., e-mail: ..........., forma juridică: .............
    Tipul întreprinderii:
    IMM*1: [ ]
     *1 IMM sunt definite, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

    Societăţi mari*2: [ ]
      *2 Societatea mare este acea societate care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.


    Obiectul principal de activitate: .............
    Cod CAEN Rev. 2: ............
    Obiectul secundar de activitate pentru care se solicită subvenţia: .............
    Cod CAEN Rev. 2: ..............
    Numărul de angajaţi la data înregistrării cererii de emitere a Acordului de finanţare: ............

    II. Situaţia întreprinderii în absenţa acordării subvenţiei
    III. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata, ............, identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ......., eliberat de la data de ........, cu domiciliul în localitatea ............ str. ........... nr. ......, bl. ......,sc. .....,ap. ...., sectorul/judeţul ......, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii/reprezentant convenţional conform împuternicirii/mandatului/procurii speciale nr. ........, declar pe propria răspundere că:
    a. întreprinderea asigură din surse proprii, pe perioada derulării schemei, plata diferenţei dintre subvenţia primită şi nivelul efectiv al valorii costurilor cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice, calculate conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat;
    b. va respecta criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ....pe toată perioada de valabilitate a Acordului anual de finanţare, cu excepţia criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. i) şi j), care trebuie îndeplinite suplimentar, pentru o perioadă de 5 ani de la data ultimului an calendaristic în care a fost acordată plata ajutorului de stat;
    c. întreprinderea se angajează să menţină evidenţă contabilă separată pentru obiectivul secundar de activitate*3;
    *3 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

    d. întreprinderea va prezenta anual, până la data de 31 martie, Ministerului Energiei stadiul implementării măsurilor prevăzute la art. 5 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ...
    e. am luat la cunoştinţă că, în cazul în care bugetul anual al schemei nu va permite compensarea tuturor costurilor eligibile, ajutorul de stat se va acorda proporţional cu fondurile disponibile şi cuantumul costurilor eligibile pentru compensare;
    f. toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte.

    Înţeleg că orice incorectitudine în prezentarea informaţiilor şi a documentelor ataşate în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Numele: ..........
    Funcţia: .............
    Semnătura autorizată a solicitantului (cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal sau convenţional conform împuternicirii/mandatului/procurii speciale nr. ...... întreprinderea): ....
    Data semnării: .........

    ANEXA 5

    ACORD ANUAL DE FINANŢARE*1
    MINISTERUL ENERGIEI
    Cod de înregistrare fiscală: .......
    Unitatea de implementare: .........
    Data înregistrării: ...........
    Numărul înregistrării: .............
    BENEFICIAR:
    Denumirea întreprinderii: ...........
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ..........
    Codul de identificare fiscală: ............
    Adresa: ..................
    Telefon: ......., fax: ...... e-mail: .......

    Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ...... din data de ...... vă comunicăm Acordul de finanţare nr. ....... din data de ......, prin care întreprinderii i se confirmă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea unei subvenţii directe în cadrul schemei de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice pentru compensarea costurilor cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei electrice aferente anului .... . În baza documentelor depuse de dumneavoastră, valoarea ajutorului de stat este în cuantum de ..... lei.
    Prezentul Acord de finanţare este emis în baza documentaţiei depuse de solicitant.
    În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ....., respectiv îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru o perioadă de un an de la data acordării ajutorului de stat, precum şi criteriile de la lit. i) şi j) pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării ajutorului de stat potrivit art. 4 alin. (2), acesta va restitui ajutorul de stat acordat, precum şi dobânda stabilită în conformitate cu prevederile aplicabile recuperării ajutorului de stat necuvenit.
    În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile art. 5 alin. (8) din prezenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. ...., acesta va restitui ajutorul de stat primit cu nerespectarea angajamentelor asumate, precum şi dobânda stabilită în conformitate cu prevederile aplicabile recuperării ajutorului de stat necuvenit.
    În cazul în care beneficiarul are obligaţia de realizare a auditului energetic, în sensul art. 8 alin. (4) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi nu demonstrează, din trei în trei ani, îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (5) din schema de ajutor de stat, acesta va restitui ajutorul de stat acordat primit cu nerespectarea angajamentelor asumate, plus dobânzile aferente, conform prevederilor privind recuperarea ajutorului de stat utilizat cu nerespectarea prevederilor legale.
    *1 Se completează de către unitatea de implementare.
    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016