Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021
    Având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,
    ţinând seama de faptul că la fundamentarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este necesar ca măsurile fiscal-bugetare să fie aprobate prin acte normative,
    luând în considerare Recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 în vederea încetării situaţiei de deficit public excesiv din România, potrivit căreia România trebuie să pună în aplicare în mod riguros măsurile necesare pentru corectarea deficitului excesiv,
    având în vedere necesitatea creării unui spaţiu bugetar pentru alocarea de sume pentru susţinerea investiţiilor publice şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, într-o manieră eficientă, profesionistă şi transparentă, cu efect multiplicator şi aport direct la formarea brută de capital fix,
    ţinând cont de faptul că pentru perioada 2022-2024 se impune o construcţie bugetară responsabilă şi credibilă, crearea de spaţiu fiscal, vital în economii emergente în condiţiile unui cadru internaţional şi intern dificil,
    având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2022-2024, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022,
    având în vedere necesitatea păstrării echilibrelor bugetare prin adoptarea de măsuri menite să limiteze creşterea cheltuielilor bugetare permanente,
    ţinând cont că neadoptarea măsurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de finanţare suplimentar în anul 2022, cu impact asupra deficitului bugetului general consolidat de 6,2% din produsul intern brut, afectând sustenabilitatea finanţelor publice,
    luând în considerare că neadoptarea măsurilor fiscale ar determina o reducere a veniturilor bugetare în anul 2022 de 6,0 miliarde lei, reprezentând 0,5% din produsul intern brut în anul 2022,
    ţinând cont că, în situaţii excepţionale, organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi SEC trebuie să se realizeze numai în condiţii de siguranţă atât pentru participanţi, cât şi pentru personalul din cadrul Ministerului Finanţelor, dar şi pentru asigurarea continuităţii activităţii instituţiilor din administraţia publică centrală în domeniul economic, devine imperativă instituirea unor măsuri cu caracter temporar care să permită numirea conducătorului compartimentului financiar-contabil.
    Luând în considerare că nepromovarea acestei măsuri ar avea consecinţe negative, în sensul că ar determina imposibilitatea ocupării temporare a postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, aspect de natură să influenţeze negativ activitatea entităţilor publice, întrucât s-ar afla în imposibilitate de a înregistra în contabilitate operaţiunile patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor, de a efectua plăţi, de a întocmi situaţiile financiare şi de elaborare şi fundamentare a proiectului bugetului instituţiei,
    luând în considerare că situaţia prezentată întruneşte premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecinţe negative, în sensul că ar genera:
    a) un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea finanţelor publice;
    b) întârzieri în adoptarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, afectând posibilităţile de finanţare a acţiunilor de limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,

    având în vedere necesitatea revizuirii regimului fiscal aplicabil biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de către angajatori/plătitori, potrivit legii, având în vedere situaţiile constatate de organele fiscale de control,
    ţinând cont de necesitatea majorării plafonului neimpozabil şi care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii de la suma de 150 lei la suma de 300 lei pentru fiecare persoană şi fiecare eveniment, în cazul cadourilor în bani şi/sau în natură,
    luând în considerare implementarea măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, privind eliminarea facilităţii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii care depăşesc 4.000 de lei, pentru partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie,
    având în vedere obiectivele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă cu privire la necesitatea reducerii distorsiunilor şi stimulentelor fiscale,
    luând în considerare necesitatea efectuării unor corelări în vederea asigurării aplicării unitare a reglementărilor fiscale cu privire la impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii,
    având în vedere că măsura suspendării stimulentului fiscal pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie încetează la data de 31 decembrie 2021 şi faptul că reglementarea actuală privind facilitatea fiscală pentru cheltuielile cu educaţia timpurie nu corespunde cu normele comunitare adoptate în domeniul taxei pe valoarea adăugată şi accizelor şi nici cu cele naţionale din domeniul impozitului pe salarii,
    ţinând seama de faptul că nepromovarea reglementărilor în domeniul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii referitoare la tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute sub forma tichetelor cadou ar avea consecinţe negative, în sensul că:
    a) ar conduce la posibilitatea plăţii veniturilor salariale sub forma tichetelor cadou având în vedere regimul fiscal actual al exceptării acestora de la plata contribuţiilor sociale obligatorii, generând diminuarea încasărilor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat;
    b) nu sunt valorificate în sistemele de asigurări sociale veniturile obţinute sub forma tichetelor cadou de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, ce ar avea ca efect şi diminuarea cuantumului venitului din pensie în cazul persoanelor fizice respective;
    c) produce distorsiuni din punct de vedere concurenţial pe piaţa muncii;
    d) sunt diminuate veniturile bugetelor de asigurări sociale,

    luând în considerare că neadoptarea măsurii privind eliminarea facilităţii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari pentru veniturile din pensii care depăşesc 4.000 de lei ar conduce la menţinerea situaţiei actuale privind fondurile insuficiente de care dispune bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contextul crizei sanitare actuale determinată de situaţia epidemiologică din România generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
    având în vedere că în lipsa efectuării corelărilor tehnice necesare, neclaritatea prevederilor legale ar persista, generând confuzie la nivelul contribuabilului/plătitorului de venit,
    luând în considerare faptul că neadoptarea măsurii cu privire la actuala reglementare referitoare la facilitatea fiscală pentru cheltuielile cu educaţia timpurie, suspendată pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie 2021 inclusiv, conduce la menţinerea situaţiei existente înainte de suspendarea acestor prevederi, în care subzistă inadvertenţe şi lacune nesoluţionate ce nu permit aplicarea, precum şi implicaţii bugetare semnificative, pentru a se putea da eficienţă reglementării şi preîntâmpina afectarea în mod negativ a bugetului de stat se impune înlăturarea acestei situaţii, cu celeritate, prin prelungirea perioadei de suspendare a reglementărilor incidente până la data de 31 decembrie 2022.
    În considerarea faptului că neadoptarea măsurii cu privire la suspendarea acordării facilităţii fiscale pentru cheltuielile cu educaţia timpurie ar influenţa în mod negativ veniturile bugetului de stat,
    ţinând cont de necesitatea luării unor măsuri urgente, în sezonul rece, pentru atenuarea impactului creşterii preţurilor la energia termică livrată populaţiei şi altor categorii de consumatori cu un grad redus de suportabilitate,
    întrucât este necesară instituirea urgentă a unor reguli în vederea respectării caracterului social pentru aplicarea cotei reduse de TVA, conform legislaţiei europene în domeniu, în cazul livrărilor de locuinţe,
    având în vedere scopul refacerii mijlocului legal de protecţie a bugetului general consolidat al statului, dar şi necesitatea protejării persoanelor cărora li s-au reţinut impozitele cu diferite destinaţii: contribuţii, impozite etc., dar nu au fost virate la bugetul general consolidat,
    luând în considerare faptul că menţinerea situaţiei actuale reprezintă o vulnerabilitate atât pentru bugetul public care a fost, astfel, lipsit de resursele financiare necesare prin săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare a impozitelor şi/sau contribuţiilor cu reţinere la sursă, cât şi pentru persoanele care ar trebui să beneficieze de drepturile constituţionale cum ar fi: dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul la pensie, la ajutor pentru şomaj sau la alte forme de asigurări sociale,
    având în vedere necesitatea clarificării urgente, din perspectiva regimului TVA aplicabil, a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021,
    întrucât în lipsa clarificărilor referitoare la regimul TVA aplicabil, măsurile dispuse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările şi completările ulterioare, nu ar putea fi aplicate corespunzător,
    având în vedere faptul că impozitul prevăzut la art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“ se datorează în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022,
    în vederea evitării unui blocaj la nivelul producătorilor de energie, în contextul în care este necesară clarificarea de urgenţă a intenţiei de legiferare, cu privire la termenele de declarare şi plată a acestui impozit, cât şi la bugetul la care se face venit,
    având în vedere necesitatea instituirii unor măsuri urgente pentru întărirea capacităţii de urmărire şi colectare a sumelor datorate bugetului de stat pentru livrările de produse cu risc fiscal ridicat, prin transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura,
    având în vederea necesitatea instituirii unei norme specifice de finanţare din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a lucrărilor din cadrul proiectului major, care vor degreva şi bugetul statului de aceste cheltuieli, precum şi dispoziţiile art. 6 alin. (5) şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se impune instituirea unor norme speciale care să reglementeze posibilitatea finanţării, din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, a oricăror cheltuieli şi contribuţii, altele decât contravaloarea contribuţiei din fonduri europene.
    Reglementarea expresă a suportării acestor cheltuieli din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va contribui la consolidarea capacităţii financiare şi operaţionale, la optimizarea managementului de proiect, necesar a fi asigurat de urgenţă pentru dezvoltarea şi urmărirea de strategii pentru accelerarea implementării acestuia, finanţarea bugetară impredictibilă constituind un impediment pentru desfăşurarea optimă a activităţii.
    din aceste considerente se impune eliminarea urgentă a acestor impedimente, esenţială pentru atingerea obiectivului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară de a asigura performanţa în domeniul specific de activitate, domeniu recunoscut ca fiind de importanţă naţională, ţinând cont că luarea tuturor măsurilor necesare este esenţială pentru respectarea angajamentelor asumate de Guvernul României privind asigurarea implementării proiectului inclus în axa prioritară 11 din Programul operaţional regional 2014-2020,
    ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor necesare utilizării fondurilor existente în bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiilor subordonate pentru asigurarea implementării proiectului major ar putea determina un blocaj în activitate în realizarea proiectelor de importanţă naţională din agricultură şi infrastructură şi afectează negativ angajamentele guvernamentale,
    ţinând cont de faptul că activitatea de control şi audit presupune verificarea unui volum ridicat de documente şi transportul acestora în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii specifice,
    întrucât neadoptarea prin ordonanţă de urgenţă a acestor măsuri imediate şi a reglementărilor pentru implementarea lor este de natură să genereze disfuncţionalităţi majore în ceea ce priveşte buna derulare a activităţilor de control şi audit pe care Curtea de Conturi le are în responsabilitate,
    având în vedere faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, de natură să creeze cadrul necesar pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse ar bloca activitatea la nivel naţional din domeniile politicilor familiale, tineretului, protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, violenţei în familie şi egalităţii de şanse,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) şi (4^1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2021.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. II „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă social㻓 la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2021.
    (5) În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
    (6) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2021.
    (7) Cuantumul indemnizaţiilor de hrană acordate conform alin. (6) personalului din cadrul instituţiilor din sistemul sanitar şi de asistenţă socială nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Prevederile art. 26 alin. (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.
    (9) Pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la alin. (3) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“.

    ART. II
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2022, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenită/cuvenit.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în anul 2022 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către poliţiştii de penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 75% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.
    (4) Plata majorării prevăzute la alin. (3) se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul poliţiştilor de penitenciare, limita de 3% se stabileşte la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (3), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, în scris, fără a se depăşi 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii, precum şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.
    (7) Condiţiile de stabilire a majorării prevăzute la alin. (3) şi cele de încadrare în limitele stabilite la alin. (4) şi (5), precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
    (8) Dispoziţiile alin. (3)-(7) nu aduc atingere prevederilor alin. (2), care se aplică în mod corespunzător.
    (9) Ordonatorii de credite răspund în condiţiile legii de stabilirea şi acordarea drepturilor prevăzute la alin. (2)-(5) numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
    (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe perioada stării de alertă instituite prin hotărâri ale Guvernului, iniţiate în temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru de către personalul din structurile de specialitate ale Institutului Naţional de Sănătate Publică şi ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi/sau a municipiului Bucureşti prin asigurarea serviciului de permanenţă în regim 24/7, prin serviciul de gardă sau chemări de la domiciliu, după caz, respectiv de către personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi/sau a municipiului Bucureşti prin personalul propriu sau prin personal delegat/detaşat din cadrul altor unităţi sanitare, care realizează triajul epidemiologic din punctele de trecere a frontierei, se plăteşte conform prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    (1) În anul 2022 instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În anul 2022, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora premii.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în anul 2022 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.

    ART. IV
    (1) În anul 2022, pentru personalul militar, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2021.
    (2) În anul 2022, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021.

    ART. V
    În anul 2022, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
    ART. VI
    (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022, se va realiza astfel:
    a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
    b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
    c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
    d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
    e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

    (2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022, având ca obiect acordarea unor drepturi reprezentând diurnă, cazare, hrană sau facilitarea legăturii cu familia, prevăzute de legislaţia privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru perioade anterioare anului 2020.
    (3) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
    (4) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
    (5) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
    (6) La sumele actualizate în condiţiile alin. (5) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.
    (7) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).

    ART. VII
    (1) În anul 2022 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

    ART. VIII
    Articolul 42 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 7 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023."


    ART. IX
    (1) În anul 2022 se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2021:
    a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;
    b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
    e) indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;
    h) indemnizaţia preşedintelui Consiliului Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice, republicată;
    i) indemnizaţiile acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România;
    j) sprijinul material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
    k) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare;
    l) indemnizaţiile reparatorii lunare, potrivit art. 4 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) indemnizaţiile şi bursele prevăzute Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În anul 2022 indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2021.

    ART. X
    (1) În anul 2022 rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2021.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit se menţine la nivelul din luna decembrie 2021, de 6.240 lei.

    ART. XI
    (1) Prevederile art. 8 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu anul 2023.
    (2) Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu anul 2023.

    ART. XII
    Prevederile art. 19 lit. b) şi c) ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2022.

    ART. XIII
    (1) Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2022.
    (2) Cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă până la data de 31 decembrie 2022.

    ART. XIV
    Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 97
    Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2023, cu excepţia art. 95, care intră în vigoare la data de 1 martie 2022."


    ART. XV
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul şi ministrul finanţelor semnează o declaraţie de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea şi integralitatea informaţiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2022-2024.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul şi ministrul finanţelor semnează o declaraţie ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2022 şi perspectiva 2023-2025 în ţintele, obiectivele şi priorităţile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2022-2024.
    (3) Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică pentru planificarea bugetară pe anul 2022 şi perspectiva 2023-2025.

    ART. XVI
    La articolul unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului financiar-contabil din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 din 29 octombrie 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2021, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 19 lit. b^2) şi b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata instituirii stării de urgenţă sau, după caz, a stării de alertă pe teritoriul României, în condiţiile legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022, în funcţia de conducător al compartimentului financiar-contabil din administraţia publică centrală pot fi numite, în condiţiile legii, şi persoane care nu deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi."


    ART. XVII
    Termenul prevăzut la alineatul (1) al articolului 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost prorogat de art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1331 din 31 decembrie 2020, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023.

    ART. XVIII
    În perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XIX
    Termenul prevăzut la articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023.

    ART. XX
    Termenul de intrare în vigoare prevăzut la articolul 9 din Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023.

    ART. XXI
    Termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023.

    ART. XXII
    Până la data de 1 ianuarie 2023, prevederile art. 210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă.

    ART. XXIII
    (1) Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2025, inclusiv.
    (2) Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2025, inclusiv.

    ART. XXIV
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 76 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.
    Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, cu excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.
    În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei:
    (i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
    (ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
    (iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.
    Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, este neimpozabilă, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;"

    2. La articolul 100, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii."

    3. La articolul 101, alineatul (11) se abrogă.
    4. La articolul 101, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(12) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 123^1."

    5. La articolul 114 alineatul (2), litera n) se abrogă.
    6. La articolul 115, alineatul (1^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^2) În cazul contribuabililor care realizează venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1), impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă, la fiecare plată, de către CEC Bank - S.A. pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut."

    7. La articolul 132, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din pensii, plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate."

    8. La articolul 139 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:
    "ş) valoarea nominală a tichetelor cadou prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate de către angajatori, potrivit legii;"

    9. La articolul 142, literele b) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.
    Nu se cuprind în baza de calcul al contribuţiei nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, cu excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.
    În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuţiei în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie dintre cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei:
    (i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
    (ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
    (iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.
    Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, nu se cuprinde în baza de calcul, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate. (...)
r) biletele de valoare sub forma tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor de creşă, tichetelor culturale, acordate potrivit legii;"

    10. La articolul 142, după litera z) se introduce o nouă literă, litera aa) cu următorul cuprins:
    "aa) sumele reprezentând dobânzi şi actualizarea cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, sau potrivit legii, după caz, acordate în legătură cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv diferenţe ale acestora;"

    11. La articolul 153 alineatul (1), după litera f^1) se introduc două noi litere, literele f^2) şi f^3), cu următorul cuprins:
    "f^2) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum şi casele sectoriale de pensii, pentru persoanele care realizează venituri din pensii;
f^3) entităţile care plătesc venituri din pensii, altele decât cele prevăzute la lit. f^2);"

    12. La articolul 154 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv, precum şi pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;"

    13. La articolul 155 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1) cu următorul cuprins:
    "a^1) venituri din pensii, definite conform art. 99, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei;"

    14. La titlul V „Contribuţii sociale obligatorii“ capitolul III, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Secţiunea a 3-a
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din pensii, precum şi în cazul persoanelor aflate sub protecţia sau în custodia statului"

    15. La articolul 157 alineatul (1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:
    "ţ) valoarea nominală a tichetelor cadou prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate de angajatori, potrivit legii;"

    16. După articolul 157^2 se introduce un nou articol, articolul 157^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 157^3
    Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a^1)
    Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din pensii, o reprezintă partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 lei, pentru fiecare drept de pensie."

    17. La titlul V „Contribuţii sociale obligatorii“ capitolul III, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Secţiunea a 4-a
    Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, precum şi al veniturilor din pensii"

    18. La articolul 168, alineatele (1), (5), (7) şi (7^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi plătitorii de venit prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. f^2) şi f^3) au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor ori venituri din pensii.
    .................................................................................................
(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menţionate la art. 157, 157^1 sau 157^3, după caz.
    .................................................................................................
(7) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.
(7^1) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând pensii sau diferenţe de pensii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, aferente unor perioade în care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate/contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după caz, pentru sumele respective se utilizează cotele de contribuţii în vigoare în acele perioade. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume."

    19. La articolul 169 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora, precum şi plătitorii de venit prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. f^2) şi f^3);“."

    20. După articolul 169^1 se introduce un nou articol, articolul 169^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 169^2
    Obligaţii declarative pentru persoanele fizice care obţin din străinătate venituri din pensii prevăzute la art. 155 litera a^1)
    Persoanele fizice care obţin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să depună declaraţia prevăzută la art. 122, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte."

    21. La articolul 220^4 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
    "m) valoarea nominală a tichetelor cadou prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate de angajatori, potrivit legii;"

    22. La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare;"

    23. La articolul 291 alineatul (3) litera c), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
    "5. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;"

    24. La articolul 291 alineatul (3), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
    "o) livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată următoarelor categorii de consumatori:
    1. populaţie;
    2. spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;
    4. furnizori de servicii sociale, publici şi privaţi, acreditaţi, care prestează servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare."

    25. La articolul 291, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Se organizează «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%», în format electronic, pe baza informaţiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2022. Notarii publici au obligaţia:
    a) să verifice îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţia unei singure locuinţe a cărei valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea „Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%“, înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei astfel de locuinţe şi, în situaţia în care constată că nu este îndeplinită această condiţie, să le autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA;
    b) să completeze „Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%“, la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5;
    c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei locuinţe prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 5 menţiuni cu privire la respectarea obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi, după caz, la lit. b);
    d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 menţiuni cu privire la respectarea obligaţiei prevăzute la lit. b);
    e) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5 cota de TVA aplicată, indiferent dacă TVA se aplică la preţ sau este inclusă în preţ.
(3^2) Prin sezon rece, în sensul prevederilor alin. (3) lit. o), se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor."    ART. XXV
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. XXIV intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepţii:
    a) prevederile pct. 22-25 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022;
    b) prevederile pct. 1, 8, 9, 15, 21 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă;
    c) prevederile pct. 2, 3, 4, 7, 12, 13, 16, 18 referitor la alineatele (1) şi (5) ale art. 168 şi pct. 19 se aplică veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2022;
    d) prevederile pct. 20 se aplică începând cu veniturile obţinute în anul 2022.

    (2) Prevederile art. 291 alin. (3) lit. o) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică pentru livrările de energie termică efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

    ART. XXVI
    (1) Aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i^1) şi i^2), art. 76 alin. (4) lit. x) şi art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2022 şi până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv.
    (2) Pe perioada suspendării prevăzută la alin. (1), cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a creşelor şi grădiniţelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră sub incidenţa limitei de 5% stabilite pentru acestea, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XXVII
    (1) Procedura privind organizarea „Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%“, prevăzut la art. 291 alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Până la termenul de 10 zile de la data operaţionalizării „Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%“, prevăzut la art. 291 alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA de 5% în cazul locuinţelor a căror valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, se aplică pe baza declaraţiei pe propria răspundere a cumpărătorului, autentificată de un notar, din care să rezulte că este îndeplinită condiţia referitoare la achiziţia unei singure locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, care se păstrează la furnizor.
    (3) După operaţionalizarea „Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%“, notarii publici au obligaţia ca, în maximum 10 zile, să completeze registrul cu informaţiile referitoare la actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost autentificate până la termenul prevăzut la alin. (2).

    ART. XXVIII
    (1) Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, monitorizează transporturile de bunuri pe teritoriul naţional prin intermediul sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri, pus la dispoziţie de către Centrul Naţional de Informaţii Financiare, denumit în continuare RO e-Transport.
    (2) Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri pe teritoriul naţional.
    (3) Procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Ministerul Finanţelor asigură resursele necesare şi ia toate măsurile pentru dezvoltarea, implementarea şi funcţionarea sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport.

    ART. XXIX
    Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.
    (2) Prevederea de la alin. (1) intră în vigoare la data de 1 martie 2022."

    2. La articolul 10, alineatele (1), (1^1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În cazul săvârşirii unei infracţiuni prevăzute la art. 6^1, 8 sau 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depăşeşte 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică pedeapsa cu amenda.
(1^1) În cazul în care prejudiciul produs prin comiterea faptelor de la art. 6^1, 8 sau 9 nu depăşeşte valoarea de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, iar în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit integral, fapta nu se pedepseşte, aplicându-se dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (1^1) nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1) sau (1^1)."

    3. După articolul 16 se introduce o anexă, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. XXX
    Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic."

    2. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.
    3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Costurile legate de emiterea biletelor de valoare se suportă integral de angajatori.
    (2) Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a biletelor de valoare achită atât contravaloarea nominală a biletelor de valoare distribuite angajaţilor, cât şi costul emiterii suportului electronic.
    (3) Valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaţilor nu poate fi diminuată în niciun mod.
    (4) Suportul electronic al biletelor de valoare nu permite efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.
    (5) Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor pentru care au fost emise.
    (6) Suportul electronic poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaţilor, stabilită conform prezentei legi.
    (7) Biletele de valoare pot fi utilizate numai cu respectarea prevederilor alin. (5), inclusiv pentru plăţi online."

    4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acordă angajaţilor, frecvenţa acordării acestora şi valoarea lor, acolo unde este cazul, precum şi unitatea emitentă.
    (2) Unităţile emitente au obligaţia de a transmite angajatorilor lista unităţilor corespunzătoare reţelei utilizate la care salariaţii pot folosi biletele de valoare. La stabilirea acestor unităţi vor fi avute în vedere calitatea serviciilor şi un nivel redus al preţurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.
    (3) Contractarea serviciilor privind emiterea biletelor de valoare de către angajatorii care au calitatea de autoritate contractantă în înţelesul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    (4) Biletele de valoare pot fi utilizate numai de către/la unităţi care au încheiat direct contracte de prestări ale serviciilor prevăzute de prezenta lege cu unităţi emitente, pentru fiecare categorie de bilet de valoare în parte.
    (5) Valoarea biletelor de valoare nu poate fi transferată salariaţilor pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, angajatorii nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a biletelor de valoare achiziţionate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic."

    5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaţilor lunar, ca alocaţie individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.
    (2) Tichetele de masă pot fi utilizate doar în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unităţi care comercializează produse alimentare şi care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unităţile emitente de tichete de masă şi trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea tichetelor pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.
    (3) Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare."

    6. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Valoarea tichetelor de masă este transferată lunar salariaţilor de către unitatea emitentă, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.
    (2) Salariatul poate utiliza lunar un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate.
    (3) Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite."

    7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele menţiuni:
    a) numele şi adresa emitentului;
    b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;
    c) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de ţigări sau de produse alcoolice;
    d) numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă."

    8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate ocazional angajaţilor proprii pentru cheltuieli sociale.
    (2) Este interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât cei prevăzuţi la alin. (1)."

    9. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou pentru cheltuieli sociale nu poate depăşi suma stabilită conform art. 10 alin. (1).
    (2) Valoarea nominală a unui tichet cadou acordat potrivit art. 15 alin. (1) este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei."

    10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Fiecare tichet cadou este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele menţiuni:
    a) numele şi adresa emitentului;
    b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului cadou;
    c) numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou."

    11. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Fiecare tichet de creşă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele menţiuni:
    a) numele şi adresa emitentului;
    b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creşă;
    c) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 18 alin. (2);
    d) numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creşă."

    12. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    Fiecare tichet cultural este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta, următoarele menţiuni:
    a) numele şi adresa emitentului;
    b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului;
    c) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 21 alin. (2);
    d) numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cultural."

    13. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Valoarea nominală permisă pentru un voucher de vacanţă este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei.
    (2) Voucherul de vacanţă are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
    (3) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unităţile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanţă se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanţă."

    14. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Fiecare voucher de vacanţă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta, următoarele menţiuni:
    a) emitentul şi datele sale de identificare;
    b) angajatorul şi datele sale de identificare;
    c) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă;
    d) interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate;
    e) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României,
    f) numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă."

    15. La articolul 28, alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) comercializarea de către unităţile prevăzute la art. 11 alin. (2) a unor produse, altele decât cele alimentare, contra tichetelor de masă."

    16. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă fapta unităţilor emitente de a alimenta suportul electronic cu bilete de valoare, cu nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (6) şi art. 11 alin. (2)."

    17. La articolul 28, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă, nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2)."    ART. XXXI
    (1) Tichetele de masă, tichetele de creşă, tichetele culturale şi, respectiv, tichetele cadou emise pe suport hârtie potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 ianuarie 2022 sunt şi rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.
    (2) Începând cu data de 1 februarie 2022, autorizaţiile de funcţionare ca unităţi emitente de bilete de valoare pe suport hârtie, acordate de Ministerul Finanţelor potrivit legii, îşi pierd valabilitatea.
    (3) Unităţile emitente prevăzute la alin. (2) rămân responsabile pentru respectarea obligaţiilor asumate prin contractele încheiate, în condiţiile legii, cu operatorii economici care acceptă bilete de valoare, precum şi cu angajatorii.

    ART. XXXII
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerul Culturii modifică în mod corespunzător normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare.

    ART. XXXIII
    Punctele 13 şi 14 ale articolului XXX intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

    ART. XXXIV
    Dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la punctul 17 al articolului XXX intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. XXXV
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) pentru gaze naturale - componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA."

    2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Componenta de preţ al energiei electrice prevăzută la alin. (1) lit. a) şi componenta de preţ al gazelor naturale prevăzută la alin. (1) lit. b) nu includ TVA."


    3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Diferenţa între preţul mediu ponderat pentru contractele de achiziţii în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând preţul gazelor naturale, în vederea acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) şi f) va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziţie distinctă de cheltuieli bugetare.
(2) Diferenţa între preţul mediu ponderat pentru contractele de achiziţii în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând preţul energiei electrice active, în vederea acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) şi f), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziţie distinctă de cheltuieli bugetare.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pe perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă va fi compensată diferenţa dintre preţul de achiziţie al energiei electrice/gazelor naturale şi plafonul de 525 lei/MWh al energiei electrice, respectiv 250 lei/MWh al gazelor naturale, aferent consumului clienţilor intraţi în portofoliul furnizorilor de energie electrică/gaze naturale în regim de ultimă instanţă în perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe durata regimului de ultimă instanţă.
(4) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale în vederea acoperirii diferenţelor de preţ compensate potrivit alin. (1) şi (2) sunt:
    (i) documentele justificative care atestă cantităţile şi preţurile contractelor de achiziţii în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
    (ii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) şi f) aflaţi în portofoliu pentru perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale în vederea acoperirii diferenţei de preţ compensate potrivit alin. (3) sunt:
    (i) documentele justificative care atestă cantităţile si preţurile aferente achiziţiilor suplimentare de energie electrică/gaze naturale cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, realizate în vederea acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la alin. (3);
    (ii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la alin. (3) pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6) Valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)-(3) pentru fiecare furnizor se determină de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la data depunerii de către furnizori a documentelor justificative.
(7) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (4) către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 15 zile de la data primirii documentelor.
(8) Diferenţele de preţ prevăzute la alin. (1)-(3) nu sunt subvenţii legate direct de preţ în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se includ în baza de impozitare a TVA."


    ART. XXXVI
    La art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 29 octombrie 2021, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Impozitul prevăzut la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către producătorii de energie electrică, cu excepţia producătorilor de energie prevăzuţi la alin. (2), lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest impozit. Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat, într-un cont de venituri bugetare distinct.
(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2^1), impozitul prevăzut la alin. (1), datorat pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2021, se declară şi se plăteşte până la 25 ianuarie 2022."


    ART. XXXVII
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 10-12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 7 octombrie 2021, pentru produsele cu risc fiscal ridicat stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, comercializate în relaţia B2B:
    a) furnizorii pot, în perioada 1 aprilie-30 iunie 2022, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura;
    b) furnizorii sunt obligaţi, începând cu data de 1 iulie 2022, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

    (2) Furnizorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În ordinul prevăzut la alin. (1), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală justifică temeinic pentru fiecare produs încadrarea în categoria produselor cu risc fiscal ridicat. Prin produs cu risc fiscal ridicat se înţelege produsul la a cărui comercializare există risc ridicat de fraudă şi evaziune fiscală. Lista produselor încadrate în această categorie se reevaluează periodic.
    (4) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. XXXVIII
    Articolul 9 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă pentru finanţarea valorii totale a proiectelor finanţate din fonduri externe rambursabile, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru finanţarea valorii totale a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi pentru perioada de programare 2021-2027, cu excepţia Proiectului major «Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România», caz în care finanţarea valorii totale a proiectului major se suportă din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu aplicarea mecanismului rambursării pentru contravaloarea contribuţiei din fonduri europene."

    2. După alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru asigurarea managementului financiar al proiectului major prevăzut la alin. (2), în bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectului finanţat din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (5), art. 11, precum şi a normelor aplicabile proiectelor implementate în parteneriat din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.
(2^2) Activităţile prevăzute în cadrul Proiectului major «Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România» şi care nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate sunt incluse în Programul naţional de cadastru şi carte funciară, care se derulează până la finalizarea înregistrării sistematice a imobilelor la nivelul întregii ţări şi vor fi finanţate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale."

    3. Alineatele (3^1) şi (3^3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3^1) Veniturile proprii prevăzute la alin. (3) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale instituţiilor subordonate, pentru cofinanţarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (2), precum si pentru finanţarea Proiectului major «Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România».
    ...............................................................................................
(3^3) Sumele rambursate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă se restituie de către Agenţia Naţională în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care a fost acordată subvenţia, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încasării, cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care restituirea subvenţiei se efectuează în anul următor celui în care s-a acordat, iar în cazul Proiectului major «Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România», pentru finanţarea din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale, sumele cuvenite a fi rambursate în condiţiile legii beneficiarului proiectului se virează de către autorităţile de management în conturile de venituri ale bugetului Agenţiei Naţionale şi se vor face venit la bugetul acesteia."    ART. XXXIX
    Prevederile art. XXXVIII intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.

    ART. XL
    Alineatul (1) al articolului II din Legea nr. 154/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 7 iunie 2021, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se acordă şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2023."


    ART. XLI
    Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cuprinse în bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Senatului României, Camerei Deputaţilor, Curţii de Conturi, Avocatului Poporului, Secretariatului General al Guvernului, instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi ale autorităţilor de reglementare se stabilesc prin normative proprii."

    2. La articolul 5, alineatul (9^4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), serviciile Parlamentului, Administraţia Prezidenţială, Curtea de Conturi, Secretariatul General al Guvernului, precum şi ale autorităţilor de reglementare pot achiziţiona, în condiţiile legii, autoturisme după normativele proprii stabilite."    ART. XLII
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1127 din 25 noiembrie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (3), salarizarea personalului din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."

    2. La articolul 4, alineatele (8)-(10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(8) Direcţiile judeţene de tineret şi sport, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti se reorganizează prin divizare parţială, prin desprinderea unei părţi de patrimoniu corespunzătoare activităţilor şi personalului din domeniul tineretului şi transmiterea acestei părţi către direcţiile judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, care se înfiinţează. Direcţiile judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti preiau activităţile, posturile şi personalul aferent şi patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului, inclusiv personalul aferent structurilor-suport.
(9) Direcţiile judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, se află în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi sunt conduse de un director executiv, numit şi eliberat în condiţiile legii.
(10) Organizarea şi funcţionarea, numărul de posturi şi atribuţiile direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti se reglementează prin hotărâre a Guvernului."    ART. XLIII
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 42^5 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 68^5 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 73^1 alin. (5) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (10) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (6) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, drepturile acordate potrivit art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi art. 5 nu se indexează cu rata medie anuală a inflaţiei.

    ART. XLIV
    La articolul 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2^4) se introduce un nou alineat, alineatul (2^5), cu următorul cuprins:
    "(2^5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022 un punct-amendă este 145 lei."


    ART. XLV
    (1) Prin derogare de la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2022, pensiile militare de stat ale căror cuantumuri brute aflate în plată la 31 decembrie 2021 sunt de până la 2.500 lei inclusiv se indexează cu 10%, din oficiu.
    (2) Începând cu 1 ianuarie 2022, pensiile militare de stat ale căror cuantumuri brute aflate în plată la 31 decembrie 2021 sunt mai mari de 2.500 lei se indexează potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul indexării cuantumurilor pensiilor militare de stat potrivit alin. (1) şi (2) pentru pensiile stabilite conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 60 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.“

    ART. XLVI
    După alineatul (2) al articolului 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
(2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplică şi pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni."


    ART. XLVII
    La articolul 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru aplicaţiile de finanţare depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 3.802.639.545 lei, din care 3.286.765.859 lei fonduri externe nerambursabile, 515.873.686 lei fonduri de la bugetul de stat, la care se adaugă de la bugetul de stat 570.000.000 lei pentru plata tuturor aplicaţiilor eligibile a căror valoare excedează plafonului contractului de finanţare încheiat conform art. 16 alin. (1) lit. c) din prezentul act normativ."


    ART. XLVIII
    (1) La data de 1 ianuarie 2022 se abrogă:
    a) art. I pct. 160 şi art. VII alin. (1) lit. f) din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1269 din 21 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) art. XVIII pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1332 din 31 decembrie 2020, cu modificările ulterioare;
    c) art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 13/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 26 februarie 2021.

    (2) La data de 13 ianuarie 2022 se abrogă art. IV şi V din Legea nr. 196/2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 13 iulie 2021.

    ART. XLIX
    Articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC Bank - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1141 din 26 noiembrie 2021, se abrogă.

    ART. L
    În anul 2022, prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, gratuitatea acordată elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier şi naval se asigură din bugetele locale.

    ART. LI
    (1) Termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31.12.2022.
    (2) Consiliile judeţene care până la 31.12.2021 nu finalizează procedurile pentru încheierea contractelor de servicii publice de transport rutier de persoane, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligate să le finalizeze în cursul anului 2022.
    (3) Răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) este în sarcina exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale şi a compartimentelor de specialitate cu responsabilităţi în realizarea acesteia.“

    ART. LII
    (1) Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuieşte cu termenul de 30 iunie 2022 în cuprinsul art. VIII alin. (4), art. IX lit. d), art. XIII alin. (5) lit. c), art. XIII alin. (7) lit. b), art. XIV, art. XVI şi art. XIX din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 14 mai 2020, cu modificările ulterioare.
    (2) Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuieşte cu termenul de 30 iunie 2022 în cuprinsul art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 29 martie 2021, cu modificările ulterioare.
    (3) Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuieşte cu termenul de 30 iunie 2022 în cuprinsul art. II şi III din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 31 august 2021.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Romică-Andrei Baciu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    Ministrul sportului,
                    Novák Carol-Eduard
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Gabriela Firea
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Iulian-Vasile Popescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 17 decembrie 2021.
    Nr. 130.
    ANEXA 1

    (Anexa la Legea nr. 241/2005)
    Impozitele şi contribuţiile care intră sub incidenţa articolului 6^1

┌────┬──────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Denumirea │ │
│crt.│obligaţiei │Temeiul legal │
│ │fiscale │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Impozitul pe │ │
│ │dividendele │Legea nr. 227/2015 │
│ │plătite de o │privind Codul │
│ │persoană │fiscal, cu │
│1. │juridică │modificările şi │
│ │română către o│completările │
│ │persoană │ulterioare, art. 43│
│ │juridică │ │
│ │română │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Impozitul │ │
│ │pentru │ │
│ │veniturile din│Legea nr. 227/2015,│
│ │activităţi │cu modificările şi │
│2. │independente │completările │
│ │realizate în │ulterioare, art. 68│
│ │baza │^1 alin. (2) şi (4)│
│ │contractelor │ │
│ │de activitate │ │
│ │sportivă │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Impozitul pe │Legea nr. 227/2015 │
│ │veniturile din│,cu modificările şi│
│3. │drepturile de │completările │
│ │proprietate │ulterioare, art. 72│
│ │intelectuală │alin. (4) şi (5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Legea nr. 227/2015,│
│ │Impozit pe │cu modificările şi │
│ │venitul din │completările │
│4. │salarii şi │ulterioare, art. 78│
│ │asimilate │alin. (1), (2^1), │
│ │salariilor │(3) şi (4), art. 80│
│ │ │alin. (1) şi (2) şi│
│ │ │art. 82 alin. (4) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Legea nr. 227/2015,│
│ │Impozitul pe │cu modificările şi │
│5. │veniturile din│completările │
│ │arendă │ulterioare, art. 84│
│ │ │alin. (8) şi (9) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Impozitul pe │Legea nr. 227/2015,│
│ │veniturile sub│cu modificările şi │
│6. │formă de │completările │
│ │dobânzi │ulterioare, art. 97│
│ │ │alin. (1)-(4) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Impozitul pe │ │
│ │veniturile │ │
│ │impozabile │ │
│ │obţinute din │Legea nr. 227/2015,│
│ │lichidarea │cu modificările şi │
│7. │unei persoane │completările │
│ │juridice sau │ulterioare, art. 97│
│ │din reducerea │alin. (5) │
│ │capitalului │ │
│ │social, │ │
│ │potrivit legii│ │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Impozit pe │Legea nr. 227/2015,│
│ │veniturile sub│cu modificările şi │
│8. │formă de │completările │
│ │dividende │ulterioare, art. 97│
│ │ │alin. (7) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Legea nr. 227/2015,│
│ │Impozitul pe │cu modificările şi │
│9. │veniturile din│completările │
│ │pensii │ulterioare, art. │
│ │ │101 alin. (1), (3),│
│ │ │(8) şi (9) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Impozitul pe │Legea nr. 227/2015,│
│ │veniturile din│cu modificările şi │
│10. │premii şi din │completările │
│ │jocuri de │ulterioare, art. │
│ │noroc │110 alin. (1), (2),│
│ │ │(2^1) ,(3) şi (6) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Legea nr. 227/2015,│
│ │Impozitul pe │cu modificările si │
│11. │veniturile din│completările │
│ │alte surse │ulterioare, art. │
│ │ │115 alin. (1), (1^ │
│ │ │2) şi (3) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Impozitul pe │ │
│ │veniturile │ │
│ │obţinute de o │ │
│ │persoană │ │
│ │fizică dintr-o│ │
│ │asociere cu o │ │
│ │persoană │Legea nr. 227/2015,│
│ │juridică, │cu modificările şi │
│12. │contribuabil │completările │
│ │potrivit │ulterioare, art. │
│ │titlului II │125 alin. (8) │
│ │din Legea nr. │ │
│ │227/2015, cu │ │
│ │modificările │ │
│ │şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Impozitul pe │ │
│ │veniturile │ │
│ │obţinute de o │ │
│ │persoană │ │
│ │fizică sau │ │
│ │entitate - │ │
│ │asociere fără │ │
│ │personalitate │ │
│ │juridică │ │
│ │dintr-o │Legea nr. 227/2015,│
│ │asociere cu o │cu modificările şi │
│13. │persoană │completările │
│ │juridică, │ulterioare, art. │
│ │contribuabil │125 alin. (8^1) │
│ │potrivit Legii│ │
│ │nr. 170/2016 │ │
│ │privind │ │
│ │impozitul │ │
│ │specific, cu │ │
│ │modificările │ │
│ │şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Impozitul pe │ │
│ │veniturile │ │
│ │obţinute de o │ │
│ │persoană │ │
│ │fizică dintr-o│ │
│ │asociere cu o │ │
│ │persoană │Legea nr. 227/2015,│
│ │juridică, │cu modificările şi │
│14. │contribuabil │completările │
│ │potrivit │ulterioare, art. │
│ │titlului III │125 alin. (9) │
│ │din Legea nr. │ │
│ │227/2015 cu │ │
│ │modificările │ │
│ │şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Legea nr. 227/2015,│
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │completările │
│ │Contribuţia de│ulterioare, art. │
│15. │asigurări │146 alin. (1), (2^ │
│ │sociale │1) lit. a)-b), (3),│
│ │ │(9), (9^1), (10) şi│
│ │ │art. 151 alin. (5),│
│ │ │(6) şi (21) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Legea nr. 227/2015,│
│ │ │cu modificările şi │
│ │Contribuţia de│completările │
│ │asigurări │ulterioare, art. │
│16. │sociale de │168 alin. (1), (2^ │
│ │sănătate │1) lit. a)-b), (3),│
│ │ │(7), (7^1) şi (10) │
│ │ │şi art. 174 alin. │
│ │ │(5), (6) şi (21) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │1. Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, art. │
│ │ │223 alin. (1), art.│
│ │ │224 alin. (1), (2),│
│ │ │(5), (6), art. 227 │
│ │ │alin. (1), art. 230│
│ │ │alin. (1), art. 233│
│ │ │alin. (2) lit. e) │
│ │ │şi art. 233 alin. │
│ │ │(3) │
│ │ │2. Acordul dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Africa de│
│ │ │Sud pentru evitarea│
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe câştigurile │
│ │ │din capital, │
│ │ │ratificat prin │
│ │ │Legea nr. 59 din 13│
│ │ │iulie 1994 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Africa de│
│ │ │Sud pentru evitarea│
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe câştigurile │
│ │ │din capital, semnat│
│ │ │la Bucureşti la 12 │
│ │ │noiembrie 1993 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │3. Convenţia dintre│
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Albania │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 86 din 18│
│ │ │octombrie 1994 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Albania │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 11 mai│
│ │ │1994 - art. 10 │
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2, art. 12│
│ │ │paragraf 2, art. 13│
│ │ │paragraf 2 şi Legea│
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │4. Convenţia dintre│
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Algeriene │
│ │ │Democratice şi │
│ │ │Populare pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri în materie│
│ │ │de impozite pe │
│ │ │venit şi pe avere │
│ │ │şi Protocolul │
│ │ │anexat, ratificate │
│ │ │prin Legea nr. 25 │
│ │ │din 12 aprilie 1995│
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Algeriene │
│ │ │Democratice şi │
│ │ │Populare pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri în materie│
│ │ │de impozite pe │
│ │ │venit şi pe avere │
│ │ │şi a Protocolului │
│ │ │anexat, semnate la │
│ │ │Alger la 28 iunie │
│ │ │1994 - art. 10 │
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2, art. 12│
│ │ │paragraf 2 şi Legea│
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │5. Convenţia dintre│
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Regatului Arabiei │
│ │ │Saudite pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │Impozitul cu │impuneri şi │
│ │reţinere la │prevenirea │
│ │sursă pe │evaziunii fiscale │
│17. │veniturile │cu privire la │
│ │obţinute din │impozitele pe venit│
│ │România de │şi protocolul la │
│ │nerezidenţi │convenţie, │
│ │ │ratificate prin │
│ │ │Legea nr. 259 din 7│
│ │ │decembrie 2011 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Regatului Arabiei │
│ │ │Saudite pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi a protocolului │
│ │ │la convenţie, │
│ │ │semnate la Riad la │
│ │ │26 aprilie 2011 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │6. Convenţia dintre│
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Armenia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi │
│ │ │Protocolul-anexă, │
│ │ │ratificate prin │
│ │ │Legea nr. 121 din 9│
│ │ │iulie 1997 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Armenia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi a │
│ │ │Protocolului-anexă,│
│ │ │semnate la Erevan │
│ │ │la 25 martie 1996 -│
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2,│
│ │ │art. 13 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │7. Acordul dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Australia pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi Protocolul │
│ │ │anexat, ratificate │
│ │ │prin Legea nr. 85 │
│ │ │din 20 martie 2001 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Australia pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi a Protocolului │
│ │ │anexat, semnate la │
│ │ │Canberra la 2 │
│ │ │februarie 2000 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │8. Legea nr. 333 │
│ │ │din 15 noiembrie │
│ │ │2005 privind │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Austria │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi a │
│ │ │protocolului-anexă,│
│ │ │semnate la │
│ │ │Bucureşti la 30 │
│ │ │martie 2005 - art. │
│ │ │10 paragraf 2, art.│
│ │ │11 paragraf 2 │
│ │ │coroborat cu │
│ │ │punctul 2 din │
│ │ │Protocolul-anexă la│
│ │ │convenţie, art. 12 │
│ │ │paragraf 2 şi Legea│
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │9. Convenţia dintre│
│ │ │România şi │
│ │ │Republica │
│ │ │Azerbaidjan pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 366 din │
│ │ │19 septembrie 2003 │
│ │ │pentru ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica │
│ │ │Azerbaidjan pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Baku la │
│ │ │29 octombrie 2002 -│
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │10. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Populare│
│ │ │Bangladesh pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea evaziuni│
│ │ │fiscale cu privire │
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit ratificată │
│ │ │prin articolul 2 al│
│ │ │Decretului nr. 221 │
│ │ │din 4 septembrie │
│ │ │1987 pentru │
│ │ │ratificarea unor │
│ │ │tratate │
│ │ │internaţionale - │
│ │ │Convenţie între │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Populare│
│ │ │Bangladesh pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea evaziuni│
│ │ │fiscale cu privire │
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit - art. 10 │
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2, art. 12│
│ │ │paragraf 2 şi Legea│
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │11. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Belarus pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi │
│ │ │Protocolul anexat, │
│ │ │ratificate prin │
│ │ │Legea nr. 102 din │
│ │ │26 mai 1998 privind│
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Belarus │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi a │
│ │ │Protocolului │
│ │ │anexat, semnate la │
│ │ │Bucureşti la 22 │
│ │ │iulie 1997 - art. │
│ │ │10 paragraf 2, art.│
│ │ │11 paragraf 2, art.│
│ │ │12 paragraf 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │12. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Regatului │
│ │ │Belgiei pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 126 din │
│ │ │16 octombrie 1996 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Regatului Belgiei │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bruxelles la 4 │
│ │ │martie 1996 - art. │
│ │ │10 paragraf 2, art.│
│ │ │11 paragraf 2, art.│
│ │ │12 paragraf 2, art.│
│ │ │13 paragraf 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │13. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Bosnia şi │
│ │ │Herţegovina pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificată │
│ │ │prin Legea nr. 75/ │
│ │ │2018 din 22 martie │
│ │ │2018 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi Bosnia │
│ │ │şi Herţegovina │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnată la │
│ │ │Sarajevo la 6 │
│ │ │decembrie 2016 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │14. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica Bulgaria │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificată │
│ │ │prin Legea nr. 29/ │
│ │ │2016 din 17 martie │
│ │ │2016 privind │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Bulgaria │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnată la │
│ │ │Craiova la 24 │
│ │ │aprilie 2015 - art.│
│ │ │10 paragraf 2, art.│
│ │ │11 paragraf 2, art.│
│ │ │12 paragraf 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │15. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Canada pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 450 din 1│
│ │ │noiembrie 2004 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi Canada │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Ottawa │
│ │ │la 8 aprilie 2004 -│
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │16. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Cehe pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 37 din 16│
│ │ │iunie 1994 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Cehe │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 8 │
│ │ │noiembrie 1993 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │17. Acordul dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Populară │
│ │ │Chineză pentru │
│ │ │eliminarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi prevenirea│
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │şi a evitării │
│ │ │plăţii impozitelor,│
│ │ │ratificat prin │
│ │ │Legea nr. 99/2017 │
│ │ │din 9 mai 2017 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Populară │
│ │ │Chineză pentru │
│ │ │eliminarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi prevenirea│
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │şi a evitării │
│ │ │plăţii impozitelor,│
│ │ │semnat la Bucureşti│
│ │ │la 4 iulie 2016 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │18. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Cipru │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe avere, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Decretul nr. 261 │
│ │ │din 9 iulie 1982 │
│ │ │pentru ratificarea │
│ │ │unor tratate │
│ │ │internaţionale - │
│ │ │Convenţie între │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Cipru │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe avere, │
│ │ │semnată la Nicosia │
│ │ │la 16 noiembrie │
│ │ │1981 - art. 10 │
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2, art. 12│
│ │ │paragraf 2, art. 13│
│ │ │paragraf 2 şi Legea│
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │19. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Coreea pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 18 din 8 │
│ │ │aprilie 1994 pentru│
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Coreea │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Seul la │
│ │ │11 octombrie 1993 -│
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2,│
│ │ │art. 13 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │20. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Populare Democrate │
│ │ │Coreene pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe │
│ │ │capital, ratificată│
│ │ │prin Legea nr. 104 │
│ │ │din 19 iunie 2000 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Populare│
│ │ │Democrate Coreene │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 23 │
│ │ │ianuarie 1998 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │21. Acordul dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Croaţia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificat prin │
│ │ │Legea nr. 127 din │
│ │ │16 octombrie 1996 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Croaţia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnat la Zagreb la│
│ │ │25 ianuarie 1996 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │22. Convenţia │
│ │ │dintre Republica │
│ │ │Socialistă România │
│ │ │şi Regatul │
│ │ │Danemarca privind │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi avere, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Decretul nr. 389 │
│ │ │din 27 octombrie │
│ │ │1977 pentru │
│ │ │ratificarea unor │
│ │ │tratate │
│ │ │internaţionale - │
│ │ │Convenţie între │
│ │ │Republica │
│ │ │Socialistă România │
│ │ │şi Regatul │
│ │ │Danemarca privind │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi avere - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2,│
│ │ │art. 13 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │23. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Ecuador privind │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri în materie│
│ │ │de impozite pe │
│ │ │venit, pe capital │
│ │ │şi prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 111 din 9│
│ │ │noiembrie 1992 │
│ │ │pentru ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Ecuador │
│ │ │privind evitarea │
│ │ │dublei impuneri în │
│ │ │materie de impozite│
│ │ │pe venit, pe │
│ │ │capital şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale, │
│ │ │semnată la Quito la│
│ │ │24 aprilie 1992 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2,│
│ │ │art. 13 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │24. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Arabe │
│ │ │Egipt pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificată │
│ │ │prin Decretul nr. │
│ │ │316 din 14 │
│ │ │octombrie 1980 │
│ │ │pentru ratificarea │
│ │ │unor tratate │
│ │ │internaţionale - │
│ │ │Convenţia dintre │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Arabe │
│ │ │Egipt pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │- art. 10 paragraf │
│ │ │1 şi paragraf 2, │
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2,│
│ │ │art. 13 paragraf 2 │
│ │ │şi paragraf 5 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │25. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Confederaţia │
│ │ │Elveţiană privind │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe avere │
│ │ │şi Protocolul │
│ │ │anexat, ratificate │
│ │ │prin Legea nr. 60 │
│ │ │din 13 iulie 1994 │
│ │ │pentru ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Confederaţia │
│ │ │Elveţiană privind │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe avere │
│ │ │şi a Protocolului │
│ │ │anexat, semnate la │
│ │ │Bucureşti la 25 │
│ │ │octombrie 1993 - │
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │coroborat cu pct. 4│
│ │ │din Protocolul │
│ │ │parte la convenţie;│
│ │ │Protocolul dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Confederaţia │
│ │ │Elveţiană ratificat│
│ │ │prin Legea nr. 261 │
│ │ │din 7 decembrie │
│ │ │2011 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Protocolului dintre│
│ │ │România şi │
│ │ │Confederaţia │
│ │ │Elveţiană, semnat │
│ │ │la Bucureşti la 28 │
│ │ │februarie 2011, de │
│ │ │amendare a │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Confederaţia │
│ │ │Elveţiană privind │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe avere │
│ │ │şi a Protocolului │
│ │ │anexat - art. IV │
│ │ │„art. 10 paragraf │
│ │ │2“ şi art. V „art. │
│ │ │11 paragraf 2“ şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │26. Acordul dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Emiratelor Arabe │
│ │ │Unite pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificat │
│ │ │prin Legea nr. 26/ │
│ │ │2016 din 17 martie │
│ │ │2016 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Emiratelor Arabe │
│ │ │Unite pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnat la │
│ │ │Dubai la 4 mai 2015│
│ │ │- art. 10 paragraf │
│ │ │2, art. 11 paragraf│
│ │ │2, art. 12 paragraf│
│ │ │2 şi Legea nr. 227/│
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │27. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica Estonia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 449 din 1│
│ │ │noiembrie 2004 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Estonia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 23 │
│ │ │octombrie 2003 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2,│
│ │ │art. 13 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │28. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica Federală │
│ │ │Democrată Etiopia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 448 din 1│
│ │ │noiembrie 2004 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Federală │
│ │ │Democrată Etiopia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 6 │
│ │ │noiembrie 2003 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │29. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Federaţiei│
│ │ │Ruse pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe │
│ │ │capital, ratificată│
│ │ │prin Legea nr. 38 │
│ │ │din 16 iunie 1994 │
│ │ │pentru ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Federaţiei Ruse │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Moscova │
│ │ │la 27 septembrie │
│ │ │1993 - art. 10 │
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2, art. 12│
│ │ │paragraf 2 şi Legea│
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │30. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Filipine pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificată │
│ │ │prin Legea nr. 23 │
│ │ │din 4 aprilie 1995 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Filipine│
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnată la │
│ │ │Bucureşti la 18 mai│
│ │ │1994 - art. 10 │
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2, art. 12│
│ │ │paragraf 2 şi Legea│
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │31. Acordul dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Finlanda │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificat │
│ │ │prin Legea nr. 201 │
│ │ │din 24 decembrie │
│ │ │1999 privind │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Finlanda │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnat la │
│ │ │Helsinki la 27 │
│ │ │octombrie 1998 - │
│ │ │art. 10 paragraf 1,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │32. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Franceze│
│ │ │privind evitarea │
│ │ │dublei impuneri pe │
│ │ │venit şi avere, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Decretul nr. 240 │
│ │ │din 23 decembrie │
│ │ │1974 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Franceze│
│ │ │privind evitarea │
│ │ │dublei impuneri pe │
│ │ │venit şi avere, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 27 │
│ │ │septembrie 1974 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │33. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Georgiei │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 45 din 26│
│ │ │martie 1999 privind│
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Georgiei pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 11 │
│ │ │decembrie 1997 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2,│
│ │ │art. 13 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │34. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Elene pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe avere, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 25 din 12│
│ │ │martie 1992 privind│
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Elene │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe avere, │
│ │ │semnată la Atena la│
│ │ │17 septembrie 1991 │
│ │ │- art. 10 paragraf │
│ │ │2, art. 11 paragraf│
│ │ │2, art. 12 paragraf│
│ │ │2, art. 13 paragraf│
│ │ │2 şi Legea nr. 227/│
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │35. Acordul dintre │
│ │ │România şi Regiunea│
│ │ │Administrativă │
│ │ │Specială Hong Kong │
│ │ │a Republicii │
│ │ │Populare Chineze │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificat │
│ │ │prin Legea nr. 204/│
│ │ │2016 din 7 │
│ │ │noiembrie 2016 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │România şi Regiunea│
│ │ │Administrativă │
│ │ │Specială Hong Kong │
│ │ │a Republicii │
│ │ │Populare Chineze │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnat la │
│ │ │Bucureşti la 18 │
│ │ │noiembrie 2015 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │36. Acordul dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica India │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificat │
│ │ │prin Legea nr. 329 │
│ │ │din 5 decembrie │
│ │ │2013 privind │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica India │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnat la │
│ │ │New Delhi la 8 │
│ │ │martie 2013 - art. │
│ │ │10 paragraf 2, art.│
│ │ │11 paragraf 2, art.│
│ │ │12 paragraf 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │37. Acordul dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Indonezia pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificat │
│ │ │prin Legea nr. 50 │
│ │ │din 2 martie 1998 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Indonezia pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnat la │
│ │ │Jakarta la 3 iulie │
│ │ │1996 - art. 10 │
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2, art. 12│
│ │ │paragraf 2, art. 13│
│ │ │paragraf 2 şi Legea│
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │38. Acordul dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Islamică │
│ │ │Iran pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe │
│ │ │capital, ratificat │
│ │ │prin Legea nr. 279 │
│ │ │din 15 mai 2002 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Islamică │
│ │ │Iran pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe │
│ │ │capital, semnat la │
│ │ │Bucureşti la 3 │
│ │ │octombrie 2001 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │39. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Irlanda pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe câştigurile │
│ │ │de capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 208 din │
│ │ │28 noiembrie 2000 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi Irlanda │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe câştigurile │
│ │ │de capital, semnată│
│ │ │la Bucureşti la 21 │
│ │ │octombrie 1999 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │40. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Islanda pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificată │
│ │ │prin Legea nr. 139 │
│ │ │din 4 iulie 2008 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi Islanda │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnată la │
│ │ │Bucureşti la 19 │
│ │ │septembrie 2007 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │41. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Statului │
│ │ │Israel pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificată │
│ │ │prin Legea nr. 39 │
│ │ │din 14 februarie │
│ │ │1998 privind │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Statului Israel │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnată la │
│ │ │Ierusalim la 15 │
│ │ │iunie 1997 - art. │
│ │ │10 paragraf 2, art.│
│ │ │11 paragraf 2 şi │
│ │ │paragraf 3, art. 12│
│ │ │paragraf 2 şi Legea│
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │42. Convenţia între│
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Regatului Haşemit │
│ │ │al Iordaniei pentru│
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Decretul nr. 215 │
│ │ │din 26 iunie 1984 │
│ │ │pentru ratificarea │
│ │ │unor tratate │
│ │ │internaţionale - │
│ │ │Convenţie între │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Regatului Haşemit │
│ │ │al Iordaniei pentru│
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi capital, semnată│
│ │ │la Amman la 10 │
│ │ │octombrie 1983 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2,│
│ │ │art. 13 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │43. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica Italiană │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │şi Protocolul │
│ │ │adiţional la │
│ │ │convenţie, │
│ │ │ratificate prin │
│ │ │Legea nr. 28/2016 │
│ │ │din 17 martie 2016 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Italiană │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │şi a Protocolului │
│ │ │adiţional la │
│ │ │convenţie, semnate │
│ │ │la Riga la 25 │
│ │ │aprilie 2015 - art.│
│ │ │10 paragraf 2 │
│ │ │coroborate cu pct. │
│ │ │3 din Protocolul │
│ │ │adiţional, art. 11 │
│ │ │paragraf 2 şi art. │
│ │ │12 paragraf 2 │
│ │ │coroborate cu pct. │
│ │ │4 din Protocolul │
│ │ │adiţional şi Legea │
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │44. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica Letonia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 606 din 6│
│ │ │noiembrie 2002 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Letonia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 25 │
│ │ │martie 2002 - art. │
│ │ │10 paragraf 2, art.│
│ │ │11 paragraf 2, art.│
│ │ │12 paragraf 2, art.│
│ │ │13 paragraf 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │45. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Libaneze pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 10 din 21│
│ │ │martie 1996 privind│
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Libaneze│
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Beirut │
│ │ │la 28 iunie 1995 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │46. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica Lituania │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi │
│ │ │Protocolul-anexă, │
│ │ │ratificate prin │
│ │ │Legea nr. 278 din │
│ │ │15 mai 2002 privind│
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Lituania │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi a │
│ │ │Protocolului-anexă,│
│ │ │semnate la Vilnius │
│ │ │la 26 noiembrie │
│ │ │2001 - art. 10 │
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2, art. 12│
│ │ │paragraf 2, art. 13│
│ │ │paragraf 2 şi Legea│
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │47. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Marele Ducat de │
│ │ │Luxemburg pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi avere, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 85 din 18│
│ │ │octombrie 1994 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi Marele │
│ │ │Ducat de Luxemburg │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi avere, semnată │
│ │ │la Luxemburg la 14 │
│ │ │decembrie 1993 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2,│
│ │ │art. 13 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │48. Convenţia │
│ │ │dintre Republica │
│ │ │Socialistă România │
│ │ │şi Japonia pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit, ratificată │
│ │ │prin Decretul nr. │
│ │ │213 din 5 iulie │
│ │ │1976 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Republica │
│ │ │Socialistă România │
│ │ │şi Japonia pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit, semnată la │
│ │ │Tokio la 12 │
│ │ │februarie 1976 - │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │49. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Kazahstan pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 11/2000 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Kazahstan pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 21 │
│ │ │septembrie 1998, │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi art. 13 paragraf│
│ │ │2 şi Legea nr. 227/│
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │50. Acordul dintre │
│ │ │România şi Statul │
│ │ │Kuwait pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi capital, │
│ │ │ratificat prin │
│ │ │Legea nr. 5/1993 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │România şi Statul │
│ │ │Kuwait pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi capital, │
│ │ │semnat la │
│ │ │Kuwait-City la 25 │
│ │ │iulie 1992, art. 10│
│ │ │paragraf 1, art. 11│
│ │ │paragraf 1 şi art. │
│ │ │12 paragraf 2, şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │51. Acordul dintre │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Malayeziei pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificat │
│ │ │prin Decretul │
│ │ │Consiliului de Stat│
│ │ │nr. 482 din 26 │
│ │ │decembrie 1983 │
│ │ │pentru ratificarea │
│ │ │unor tratate │
│ │ │internaţionale, │
│ │ │semnat la Kuala │
│ │ │Lumpur la 26 │
│ │ │noiembrie 1982, │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi art. 22 │
│ │ │coroborat cu pct. 2│
│ │ │din protocolul la │
│ │ │acord, şi Legea nr.│
│ │ │227/2015 privind │
│ │ │Codul fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │52. Acordul dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul Maltei │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi protocolul │
│ │ │anexat, ratificate │
│ │ │prin Legea nr. 61/ │
│ │ │1996 privind │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul Maltei │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi a protocolului │
│ │ │anexat, semnate la │
│ │ │Bucureşti la 30 │
│ │ │noiembrie 1995, │
│ │ │art. 10 paragraf 2,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi art. 13 paragraf│
│ │ │2, şi Legea nr. 227│
│ │ │/2015 privind Codul│
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │53. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │român şi Guvernul │
│ │ │macedonean pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 306/2002 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul român şi │
│ │ │Guvernul macedonean│
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 12 │
│ │ │iunie 2000, art. 10│
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2 şi art. │
│ │ │12 paragraf 2, şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │54. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Regatului │
│ │ │Unit al Marii │
│ │ │Britanii şi │
│ │ │Irlandei de Nord │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi câştiguri în │
│ │ │capital, ratificată│
│ │ │prin Decretul nr. │
│ │ │26/1976 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Regatului Unit al │
│ │ │Marii Britanii şi │
│ │ │Irlandei de Nord │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi câştiguri în │
│ │ │capital, semnată la│
│ │ │Bucureşti la 18 │
│ │ │septembrie 1975, │
│ │ │art. 10 paragraf 1,│
│ │ │art. 11 paragraf 2,│
│ │ │art. 12 paragraf 2 │
│ │ │şi paragraf 3 şi │
│ │ │art. 13 paragraf 2,│
│ │ │şi Legea nr. 227/ │
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │55. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Regatul Maroc │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 5/2004 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi Regatul │
│ │ │Maroc pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 2 │
│ │ │iulie 2003, art. 10│
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2, art. 12│
│ │ │paragraf 2 şi art. │
│ │ │13 paragraf 2, şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │56. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Statele Unite │
│ │ │Mexicane pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 331/2001 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi Statele │
│ │ │Unite Mexicane │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Ciudad │
│ │ │de Mexico la 20 │
│ │ │iulie 2000, art. 10│
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2 şi art. │
│ │ │12 paragraf 2, şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │57. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Moldova pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 60/1995 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Moldova │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Chişinău│
│ │ │la 21 februarie │
│ │ │1995, art. 10 │
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2 şi art. │
│ │ │12 paragraf 2, şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │58. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Namibia pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe │
│ │ │capital, ratificată│
│ │ │prin Legea nr. 61/ │
│ │ │1999 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Namibia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Windhoek│
│ │ │la 25 februarie │
│ │ │1998, art. 10 │
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2 şi art. │
│ │ │12 paragraf 2, şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │59. Acordul dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Federale│
│ │ │Nigeria privind │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe câştiguri din│
│ │ │capital, ratificat │
│ │ │prin Legea nr. 10/ │
│ │ │1993 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Federale│
│ │ │Nigeria privind │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe câştiguri din│
│ │ │capital, încheiat │
│ │ │la Abuja la 21 │
│ │ │iulie 1992, art. 10│
│ │ │paragraf 2, art. 11│
│ │ │paragraf 2 şi art. │
│ │ │12 paragraf 2, şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │alin. (5) │
│ │ │60. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Regatul Norvegiei │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificată │
│ │ │prin Legea nr. 27/ │
│ │ │2016 privind │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi Regatul │
│ │ │Norvegiei pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnată la │
│ │ │Oslo la 27 aprilie │
│ │ │2015, art. 10 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │11 paragraful 2 şi │
│ │ │art. 12 paragraful │
│ │ │2, şi Legea nr. 227│
│ │ │/2015 privind Codul│
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │61. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Regatul Olandei │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi │
│ │ │protocolul anexat, │
│ │ │ratificate prin │
│ │ │Legea nr. 85/1999 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi Regatul │
│ │ │Olandei pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi │
│ │ │protocolul anexat, │
│ │ │semnate la Haga la │
│ │ │5 martie 1998, art.│
│ │ │10 paragraful 2, │
│ │ │art. 11 paragraful │
│ │ │2 coroborat cu │
│ │ │punctul IX din │
│ │ │protocolul la │
│ │ │convenţie şi art. │
│ │ │12 paragraful 2 │
│ │ │coroborat cu │
│ │ │punctul X din │
│ │ │protocolul la │
│ │ │convenţie, şi Legea│
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │62. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Islamice Pakistan │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificată │
│ │ │prin Legea nr. 212/│
│ │ │2000 privind │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Islamice│
│ │ │Pakistan pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnată la │
│ │ │Bucureşti la 27 │
│ │ │iulie 1999, art. 10│
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │11 paragraful 2, │
│ │ │art. 12 paragraful │
│ │ │2 şi art. 13 │
│ │ │paragraful 2, şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │63. Acordul dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Polone │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi │
│ │ │protocolul anexat, │
│ │ │ratificate prin │
│ │ │Legea nr. 6/1995 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Polone │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi a │
│ │ │protocolului │
│ │ │anexat, semnate la │
│ │ │Varşovia la 23 │
│ │ │iunie 1994, art. 10│
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │11 paragraful 2, │
│ │ │art. 12 paragraful │
│ │ │2 şi art. 13 │
│ │ │paragraful 2 │
│ │ │coroborat cu │
│ │ │protocolul anexă la│
│ │ │convenţie, şi Legea│
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │64. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica │
│ │ │Portugheză pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi │
│ │ │Protocolul anexat, │
│ │ │ratificate prin │
│ │ │Legea nr. 63/1999 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica │
│ │ │Portugheză pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi a │
│ │ │Protocolului │
│ │ │anexat, semnate la │
│ │ │Bucureşti la 16 │
│ │ │septembrie 1997, │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2 şi paragraful 3, │
│ │ │art. 11 paragraful │
│ │ │2 şi art. 12 │
│ │ │paragraful 2, şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │65. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Statului │
│ │ │Qatar pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, ratificată │
│ │ │prin Legea nr. 84/ │
│ │ │2001 privind │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Statului Qatar │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnată la │
│ │ │Doha la 24 │
│ │ │octombrie 1999, │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2 şi │
│ │ │art. 13 paragraful │
│ │ │2, şi Legea nr. 227│
│ │ │/2015 privind Codul│
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │66. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica Federală │
│ │ │Germania pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe │
│ │ │capital, ratificată│
│ │ │prin Legea nr. 29/ │
│ │ │2002 privind │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Federală │
│ │ │Germania pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe │
│ │ │capital, semnată la│
│ │ │Berlin la 4 iulie │
│ │ │2001, art. 10 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │11 paragraful 2 │
│ │ │coroborat cu │
│ │ │paragraful 4, art. │
│ │ │12 paragraful 2 şi │
│ │ │pct. 2 din │
│ │ │protocol, şi Legea │
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │67. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Federal al│
│ │ │Republicii Federale│
│ │ │Iugoslavia pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe │
│ │ │capital, ratificată│
│ │ │prin Legea nr. 122/│
│ │ │1997 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul Federal│
│ │ │al Republicii │
│ │ │Federale Iugoslavia│
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Belgrad │
│ │ │la 16 mai 1996, │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2 şi │
│ │ │art. 13 paragraful │
│ │ │2, şi Legea nr. 227│
│ │ │/2015 privind Codul│
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │68. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica San │
│ │ │Marino pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe capital│
│ │ │şi Protocolul la │
│ │ │aceasta, ratificate│
│ │ │prin Legea nr. 384/│
│ │ │2007 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica San │
│ │ │Marino pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi pe capital│
│ │ │şi a Protocolului │
│ │ │la aceasta, semnate│
│ │ │la San Marino la 23│
│ │ │mai 2007, art. 10 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │11 paragraful 2 şi │
│ │ │art. 12 paragraful │
│ │ │2, şi Legea nr. 227│
│ │ │/2015 privind Codul│
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │69. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Statelor Unite ale │
│ │ │Americii privind │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │asupra veniturilor,│
│ │ │semnată la │
│ │ │Washington la 4 │
│ │ │decembrie 1973, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Decretul nr. 238/ │
│ │ │1974 pentru │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Statelor Unite ale │
│ │ │Americii privind │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │asupra veniturilor,│
│ │ │semnată la │
│ │ │Washington la 4 │
│ │ │decembrie 1973 - │
│ │ │art. 10 paragrafele│
│ │ │1 şi 2, art. 11 │
│ │ │paragrafele 1 şi 2,│
│ │ │art. 12 paragrafele│
│ │ │1 şi 2 şi Legea nr.│
│ │ │227/2015 privind │
│ │ │Codul fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │70. Acordul dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Singapore│
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi │
│ │ │Protocolul la │
│ │ │acord, semnate la │
│ │ │Singapore la 21 │
│ │ │februarie 2002, │
│ │ │ratificate prin │
│ │ │Legea nr. 475/2002 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Singapore│
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital şi a │
│ │ │Protocolului la │
│ │ │acord, semnate la │
│ │ │Singapore la 21 │
│ │ │februarie 2002 - │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │71. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica Arabă │
│ │ │Siriană pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Damasc │
│ │ │la 24 iunie 2008, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 106/2009 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Arabă │
│ │ │Siriană pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Damasc │
│ │ │la 24 iunie 2008 - │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │72. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Republicii│
│ │ │Slovace pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bratislava la 3 │
│ │ │martie 1994, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 96/1994 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Slovace │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bratislava la 3 │
│ │ │martie 1994 - art. │
│ │ │10 paragraful 2, │
│ │ │art. 11 paragraful │
│ │ │2, art. 12 │
│ │ │paragraful 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │73. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica Slovenia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 8 │
│ │ │iulie 2002, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 55/2003 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Slovenia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 8 │
│ │ │iulie 2002 - art. │
│ │ │10 paragraful 2, │
│ │ │art. 11 paragraful │
│ │ │2, art. 12 │
│ │ │paragraful 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │74. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Regatul Spaniei │
│ │ │pentru eliminarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │şi a evitării │
│ │ │plăţii impozitelor │
│ │ │şi protocolul la │
│ │ │convenţie, semnate │
│ │ │la Bucureşti la 18 │
│ │ │octombrie 2017, │
│ │ │ratificate prin │
│ │ │Legea nr. 309/2018 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi Regatul │
│ │ │Spaniei pentru │
│ │ │eliminarea dublei │
│ │ │impuneri cu privire│
│ │ │la impozitele pe │
│ │ │venit şi prevenirea│
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │şi a evitării │
│ │ │plăţii impozitelor │
│ │ │şi a protocolului │
│ │ │la convenţie, │
│ │ │semnate la │
│ │ │Bucureşti la 18 │
│ │ │octombrie 2017 - │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2 şi │
│ │ │pct. II din │
│ │ │protocol şi Legea │
│ │ │nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │75. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Democratice │
│ │ │Socialiste Sri │
│ │ │Lanka pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe avere, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 19 │
│ │ │octombrie 1984, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Decretul nr. 149/ │
│ │ │1985 pentru │
│ │ │ratificarea unor │
│ │ │tratate │
│ │ │internaţionale - │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2, │
│ │ │art. 13 paragraful │
│ │ │2 şi Legea nr. 227/│
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │76. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica Sudan │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 31 mai│
│ │ │2007, ratificată │
│ │ │prin Legea nr. 386/│
│ │ │2007 privind │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Sudan │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 31 mai│
│ │ │2007 - art. 10 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │11 paragraful 2, │
│ │ │art. 12 paragraful │
│ │ │2 şi Legea nr. 227/│
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │77. Convenţia │
│ │ │dintre Republica │
│ │ │Socialistă România │
│ │ │şi Regatul Suediei │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi avere şi │
│ │ │protocolul la │
│ │ │această convenţie, │
│ │ │încheiate la │
│ │ │Stockholm la 22 │
│ │ │decembrie 1976, │
│ │ │ratificate prin │
│ │ │Decretul nr. 432/ │
│ │ │1978 pentru │
│ │ │ratificarea unor │
│ │ │tratate │
│ │ │internaţionale - │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2, │
│ │ │coroborat cu │
│ │ │protocolul-anexă la│
│ │ │convenţie, art. 13 │
│ │ │paragraful 2, şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │78. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica │
│ │ │Tadjikistan pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Duşanbe │
│ │ │la 6 decembrie │
│ │ │2007, ratificată │
│ │ │prin Legea nr. 16/ │
│ │ │2009 privind │
│ │ │ratificarea │
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica │
│ │ │Tadjikistan pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Duşanbe │
│ │ │la 6 decembrie 2007│
│ │ │- art. 10 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │11 paragraful 2, │
│ │ │art. 12 paragraful │
│ │ │2 şi Legea nr. 227/│
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │79. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Regatului │
│ │ │Thailandei pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnată la │
│ │ │Bucureşti la 26 │
│ │ │iunie 1996, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 3/1997 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Regatului │
│ │ │Thailandei pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe │
│ │ │venit, semnată la │
│ │ │Bucureşti la 26 │
│ │ │iunie 1996 - art. │
│ │ │10 paragraful 2, │
│ │ │art. 11 paragraful │
│ │ │2, art. 12 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │13 paragraful 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │80. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Tunisiene privind │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri asupra │
│ │ │veniturilor şi │
│ │ │averii, semnată la │
│ │ │Tunis la 23 │
│ │ │septembrie 1987, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Decretul nr. 326/ │
│ │ │1987 pentru │
│ │ │ratificarea unor │
│ │ │tratate │
│ │ │internaţionale - │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2, │
│ │ │art. 13 paragraful │
│ │ │2 şi Legea nr. 227/│
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │81. Acordul dintre │
│ │ │Republica │
│ │ │Socialistă România │
│ │ │şi Republica Turcia│
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri cu │
│ │ │privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe avere, semnat│
│ │ │la Bucureşti la 1 │
│ │ │iulie 1986, │
│ │ │ratificat prin │
│ │ │Decretul nr. 331/ │
│ │ │1986 pentru │
│ │ │ratificarea unor │
│ │ │tratate │
│ │ │internaţionale - │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │82. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul │
│ │ │Turkmenistanului │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 16 │
│ │ │iulie 2008, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 107/2009 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Turkmenistanului │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 16 │
│ │ │iulie 2008 - art. │
│ │ │10 paragraful 2, │
│ │ │art. 11 paragraful │
│ │ │2, art. 12 │
│ │ │paragraful 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │83. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │României şi │
│ │ │Guvernul Ucrainei │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Izmail │
│ │ │la 29 martie 1996, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 128/1996 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Ucrainei pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la Izmail │
│ │ │la 29 martie 1996 -│
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │84. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica Ungară │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 16 │
│ │ │septembrie 1993, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 91/1994 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Ungară │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital - │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2, │
│ │ │art. 13 paragraful │
│ │ │2 şi Legea nr. 227/│
│ │ │2015 privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │85. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica Orientală│
│ │ │a Uruguayului │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 14 │
│ │ │septembrie 2012, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 276/2013 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica Orientală│
│ │ │a Uruguayului │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 14 │
│ │ │septembrie 2012 - │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │86. Convenţia │
│ │ │dintre România şi │
│ │ │Republica │
│ │ │Uzbekistan pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 6 │
│ │ │iunie 1996, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Legea nr. 26/1997 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Convenţiei dintre │
│ │ │România şi │
│ │ │Republica │
│ │ │Uzbekistan pentru │
│ │ │evitarea dublei │
│ │ │impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnată la │
│ │ │Bucureşti la 6 │
│ │ │iunie 1996 - art. │
│ │ │10 paragraful 2, │
│ │ │art. 11 paragraful │
│ │ │2, art. 12 │
│ │ │paragraful 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │87. Acordul dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Socialiste Vietnam │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnat la Hanoi la │
│ │ │8 iulie 1995, │
│ │ │ratificat prin │
│ │ │Legea nr. 6/1996 │
│ │ │privind ratificarea│
│ │ │Acordului dintre │
│ │ │Guvernul României │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Socialiste Vietnam │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi pe capital, │
│ │ │semnat la Hanoi la │
│ │ │8 iulie 1995 - art.│
│ │ │10 paragraful 2, │
│ │ │art. 11 paragraful │
│ │ │2, art. 12 │
│ │ │paragraful 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
│ │ │88. Convenţia │
│ │ │dintre Guvernul │
│ │ │Republicii │
│ │ │Socialiste România │
│ │ │şi Guvernul │
│ │ │Republicii Zambia │
│ │ │pentru evitarea │
│ │ │dublei impuneri şi │
│ │ │prevenirea │
│ │ │evaziunii fiscale │
│ │ │cu privire la │
│ │ │impozitele pe venit│
│ │ │şi avere, semnată │
│ │ │la Lusaka la 21 │
│ │ │iulie 1983, │
│ │ │ratificată prin │
│ │ │Decretul nr. 215/ │
│ │ │1984 pentru │
│ │ │ratificarea unor │
│ │ │tratate │
│ │ │internaţionale - │
│ │ │art. 10 paragraful │
│ │ │2, art. 11 │
│ │ │paragraful 2, art. │
│ │ │12 paragraful 2 şi │
│ │ │Legea nr. 227/2015 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art. │
│ │ │224 alin. (1) şi │
│ │ │(5) │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Impozit │ │
│ │datorat pe │Legea nr. 227/2015,│
│ │venitul din │cu modificările şi │
│18. │transferul │completările │
│ │proprietăţilor│ulterioare, art. │
│ │imobiliare din│111 alin. (6) │
│ │patrimoniul │ │
│ │personal │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. 196/│
│ │ │2005 privind Fondul│
│ │ │pentru mediu, │
│ │ │aprobată cu │
│ │Contribuţia la│modificări şi │
│19. │Fondul pentru │completări prin │
│ │mediu │Legea nr. 105/2006,│
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, art. 9 │
│ │ │alin. (1) lit. a) │
│ │ │şi art. 11 alin. │
│ │ │(1) │
└────┴──────────────┴───────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016