Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 922 din 20 septembrie 2022
    Luând în considerare că Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,
    având în vedere necesitatea reglementării unor măsuri pentru exceptarea de la plata ecotaxei a pungilor destinate uzului casnic, care nu se încadrează în categoria ambalajelor de desfacere pentru care se datorează ecotaxa, precum şi aplicarea unor sancţiuni operatorilor economici pentru neîndeplinirea obligaţiei de evidenţiere a ecotaxei pe documentele de vânzare,
    întrucât este necesară corelarea valorii contribuţiei pentru echipamentele electrice şi electronice prevăzute la categoria 5 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele prevăzute la categoria 3 din anexa nr. 2 la acelaşi act normativ, cu nivelul costurilor de colectare a produselor încadrate în această categorie, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare faptul că, potrivit prevederilor art. 16 alin. (9) lit. i) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile autorizate să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 la lege, aplicate la întreaga cantitate de deşeuri de ambalaje rezultate de la ambalajele preluate pe bază de contract,
    ţinând cont de necesitatea instituirii obligaţiei de utilizare a aplicaţiei Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor, denumită în continuare SIATD, în sarcina unor noi operatori economici, precum şi de aplicare a sancţiunilor corelative în sarcina operatorilor economici care trebuie să utilizeze aplicaţia informatică SIATD,
    luând în considerare prevederile art. 29-31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obligaţia producătorilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, şi a organizaţiilor colective care acţionează în numele producătorilor de a asigura o garanţie la introducerea unui EEE pe piaţă, care să demonstreze că va fi finanţată gestionarea tuturor deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, provenite de la EEE respective,
    având în vedere prevederile art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, la autorizare, organizaţia care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să constituie o garanţie în cuantum de două milioane de lei în favoarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanţie bancară sau alt instrument de garantare emis de către o societate bancară, valabilă pentru întreaga perioadă de autorizare, cu scopul garantării obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind necesară reglementarea modului de gestionare a garanţiei astfel constituite,
    având în vedere prevederile art. 13, 14 şi 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, prin care sunt reglementate garanţia financiară de mediu, fondul pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitului de deşeuri, precum şi modul de constituire a acestora pentru depozitele existente la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2021,
    ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se desemnează Administraţia Fondului pentru Mediu, aflată sub coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, ca fiind instituţie publică responsabilă cu gestionarea informaţiilor privind transferul de deşeuri,
    având în vedere contextul actual, în care la nivel european se pune un accent deosebit pe debirocratizare, simplificare legislativă şi digitalizare, faptul că Administraţia Fondului pentru Mediu va implementa două programe de finanţare prevăzute în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), respectiv Programul „Prima conectare“, prevăzut la capitolul Pilonul I, Tranziţie verde, componenta C1: Managementul apei, punctul I3. Sprijinirea conectării populaţiei cu venituri mici la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente, prin care va fi asigurată branşarea/racordarea gospodăriilor vulnerabile la sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare, şi Programul de finanţare a instalaţiilor de reciclare a deşeurilor, prevăzut la capitolul Pilonul I, Tranziţie verde, componenta C3. Managementul deşeurilor, subinvestiţia I1.d. Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini obiectivele de reciclare din pachetul de economie circulară, prin care va fi asigurată susţinerea financiară a operatorilor economici în vederea creşterii capacităţilor de reciclare a deşeurilor la nivel naţional,
    luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora sunt declarate de utilitate publică inclusiv lucrările de închidere şi ecologizare a depozitelor de deşeuri, efectuate de stat prin autorităţile publice centrale, ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri, în baza unor hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene [art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1), lit. r], iar expropriatorul pentru lucrările de închidere şi ecologizare a depozitelor de deşeuri este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Fondului pentru Mediu, în contextul Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată în data de 18.10.2018, prin care s-a constatat că România nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul art. 14 lit. (b) coroborat cu art. 13 din Directiva 1999/31 de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme, iar gestionarea închiderii acestor depozite revine personalului Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    având în vedere complexitatea activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiei, gestionarea unui volum mare de activităţi aferente implementării dezideratelor, atât de colectare a veniturilor, cât şi de gestionare a proiectelor, respectiv urmărirea colectării veniturilor
    Fondului pentru mediu, reprezentând taxe şi contribuţii datorate de către plătitori, persoane juridice şi persoane fizice, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, asigurarea evidenţei contribuabililor, efectuarea monitorizării depunerii de către operatorii economici a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, desfăşurarea inspecţiilor fiscale în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iniţierea şi desfăşurarea de acţiuni legale în cazul neconformării contribuabililor, în îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată, luarea măsurilor privind executarea silită a datornicilor la Fondul pentru mediu, prevenirea evaziunii fiscale în ceea ce priveşte taxele şi contribuţiile la Fondul pentru mediu, organizarea primirii cererilor de finanţare formulate de către solicitanţi, potenţiali beneficiari ai finanţării din Fondul pentru mediu şi a proiectelor aferente propuse, organizarea selecţiei proiectelor depuse de către solicitanţi, urmărirea şi controlul implementării proiectelor aprobate şi finanţate, verificarea, autorizarea şi efectuarea plăţilor către beneficiarii de finanţare din Fondul pentru mediu, efectuarea controalelor la beneficiarii proiectelor finanţate, activităţi care contribuie atât din punct de vedere legislativ, cât şi al sănătăţii publice, la punerea în concordanţă a practicilor europene cu privire la protecţia mediului, fiind necesară salarizarea corespunzătoare a personalului din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu la nivelul celorlalţi salariaţi din cadrul instituţiilor care desfăşoară acelaşi tip de activităţi, precum şi majorarea numărului personalului instituţiei,
    ţinând cont de faptul că în lipsa personalului care ar trebui să desfăşoare activităţi de colectare a sumelor ce se constituie venit la Fondul pentru mediu, pe de o parte, dar şi a celui însărcinat cu realizarea activităţilor ce ţin de gestionarea proiectelor şi programelor finanţate din Fondul pentru mediu sau din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, pe de altă parte, se prejudiciază în mod grav şi iremediabil atingerea ţintelor de mediu pe care România şi le-a asumat prin cadrul legislativ specific componentei de mediu,
    deoarece aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (3), după litera n) se introduce o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins:
    "o) gestionează sisteme informatice care permit monitorizarea tranzacţiilor cu deşeuri pe teritoriul naţional."

    2. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În exercitarea atribuţiilor de la alin. (3) lit. d), Administraţia Fondului poate colabora cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, prin contracte de delegare multianuale încheiate cu acestea, în vederea derulării în comun a proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului care au ca beneficiari finali ai finanţării din Fondul pentru mediu persoane fizice."

    3. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Administraţia Fondului este agenţie de implementare a proiectelor/structură de implementare pentru obiective de investiţii din cadrul componentelor Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, în numele beneficiarilor."

    4. La articolul 4, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Preşedintele Administraţiei Fondului este ajutat în activitatea sa de doi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, precum şi de un secretar general, numit în condiţiile legii.
(7) Preşedintele Administraţiei Fondului poate delega atribuţiile sale vicepreşedinţilor, secretarului general sau altor persoane cu funcţii de conducere din cadrul Administraţiei Fondului, în condiţiile legii. Atribuţiile vicepreşedinţilor şi ale secretarului general se stabilesc de către preşedintele Administraţiei Fondului, prin dispoziţie."

    5. La articolul 4, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului este de 350, exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general."

    6. La articolul 4, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alin. (9^1)-(9^3), cu următorul cuprins:
    "(9^1) Personalul din cadrul Administraţiei Fondului implicat în gestionarea Fondului pentru mediu din care se finanţează proiectele/programele de mediu beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 50%, în limita alocării bugetare, pe perioada desfăşurării activităţii în acest domeniu.
(9^2) Majorarea prevăzută la alin. (9^1) se acordă cu condiţia respectării de către personalul Administraţiei Fondului a următoarelor criterii:
    a) desfăşurarea activităţilor privind elaborarea sau avizarea ghidurilor de finanţare;
    b) desfăşurarea activităţilor de analiză a cererilor de finanţare, de implementare şi de monitorizare a proiectelor care fac obiectul contractelor de finanţare;
    c) desfăşurarea activităţilor privind elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative, asigurarea legalităţii actelor emise/semnate de către preşedintele Administraţiei Fondului, asigurarea de consultanţă în ceea ce priveşte interpretarea/ respectarea/aplicarea legislaţiei în vigoare cu privire la activitatea instituţiei, reprezentarea şi apărarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi în cadrul oricărei alte proceduri judiciare prevăzute de lege, avizarea proiectelor de contracte şi a altor lucrări cu caracter juridic;
    d) desfăşurarea activităţilor de angajare a cheltuielilor şi efectuare a ordonanţărilor de plată şi de trimestrializare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi alte activităţi care sunt în legătură cu acestea sau cu asigurarea evidenţei contabile;
    e) desfăşurarea activităţilor de urmărire a realizării creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu;
    f) desfăşurarea activităţilor de inspecţie fiscală, evidenţă şi colectare creanţe, de asistenţă a contribuabililor şi de efectuare a procedurilor fiscale şi a restituirilor de sume, potrivit legii, precum şi de analiză a riscului şi monitorizare administrare fiscală;
    g) desfăşurarea activităţilor de inventariere a patrimoniului instituţiei, de gospodărire şi întreţinere a bunurilor mobile şi imobile;
    h) desfăşurarea activităţilor de aplicare a legislaţiei privind liberul acces la informaţiile de interes public;
    i) desfăşurarea activităţilor specifice organizării concursurilor de selecţie a personalului, de recrutare, selectare şi încadrare a personalului în scopul îndeplinirii atribuţiunilor specifice instituţiei, precum şi a activităţilor specifice întocmirii/evidenţei statelor de funcţii şi de personal;
    j) desfăşurarea activităţilor specifice de audit în cadrul instituţiei;
    k) desfăşurarea activităţilor de achiziţie publică.
(9^3) Criteriile prevăzute la alin. (9^2) se detaliază în procedura aprobată prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă"

    7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Din Comitetul director al Administraţiei Fondului fac parte preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general şi conducătorii direcţiilor şi ai direcţiilor generale ale acesteia."

    8. La articolul 9 alineatul (1), literele d), q) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare, de către: operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, operatorii economici care importă/achiziţionează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu, operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii, operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje;
    ...............................................................................................
q) ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepţia celor fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2002; ecotaxa se încasează de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere şi se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează la loc vizibil la punctul de vânzare/desfacere, în vederea informării consumatorilor finali. Sunt exceptate de la plata ecotaxei pungile de uz casnic introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici, aceştia având obligaţia să le inscripţioneze individual cu sintagma «pungi de uz casnic»; este interzisă comercializarea pungilor de uz casnic ca ambalaje la punctul de vânzare/desfacere;
    ...............................................................................................
v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de către: operatorii economici autorizaţi pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului în domeniul ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite în anexa nr. 3, şi cantităţile efectiv valorificate, în limita garanţiei prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei pentru preluarea responsabilităţii pentru gestionarea deşeurilor de anvelope uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor anuale de gestionare a deşeurilor de anvelope uzate şi cantităţile efectiv gestionate."

    9. Articolul 9^1 se abrogă.
    10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), v), w)-y) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor stabilite de legislaţia în vigoare, pentru:
    a) cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare ambalajelor pe care operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d) nu le-au contractat cu operatorii economici autorizaţi pentru implementarea obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului;
    b) cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d) au încheiat contracte cu operatorii economici autorizaţi pentru implementarea obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului şi pentru care aceştia din urmă nu au îndeplinit obiectivele prevăzute de lege, după executarea garanţiei prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) cantităţile de deşeuri de anvelope uzate corespunzătoare cantităţilor de anvelope pentru care operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. i) nu au predat responsabilitatea unor persoane juridice legal constituite;
    d) cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, respectiv deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, corespunzătoare echipamentelor electrice şi electronice, respectiv bateriilor şi acumulatorilor portabili pentru care operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. w) şi x) nu au predat responsabilitatea pe bază de contract către o organizaţie colectivă;
    e) cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare ambalajelor pe care operatorii economici autorizaţi pentru implementarea obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), le-au contractat;
    f) cantităţile de deşeuri de anvelope uzate corespunzătoare anvelopelor noi şi/sau uzate, destinate reutilizării, pentru care persoanele juridice legal constituite, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), au preluat responsabilitatea;
    g) cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, respectiv deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, corespunzătoare echipamentelor electrice şi electronice, respectiv bateriilor şi acumulatorilor portabili, pentru care operatorii prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. y) au preluat responsabilitatea."

    11. La articolul 10, alineatul (2^1) se abrogă.
    12. La articolul 10, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^3) În cazul în care Administraţia Fondului constată ca nefiind colectate, valorificate sau reciclate cantităţile de deşeuri pe care persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) şi y) le-au contractat, acestea nu sunt luate în considerare la îndeplinirea obiectivelor de valorificare."

    13. La articolul 10, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Aplicaţia informatică SIATD se utilizează de către persoanele juridice legal constituite, autorizate de Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), care gestionează deşeuri de ambalaje, de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare sau salubrizare şi raportează deşeuri pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 9 alin.(1) lit. v) şi y), precum şi de către persoanele juridice ale căror costuri nete şi/sau costuri de colectare, valorificare, sortare sau raportare sunt finanţate de către persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) şi y)."

    14. La articolul 10, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alin. (10)-(13), cu următorul cuprins:
    "(10) Persoanele juridice prevăzute alin. (9) trebuie să respecte termenele prevăzute în Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei informatice SIATD, în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili în sistemul răspunderii extinse a producătorului, aprobate prin ordinul ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(11) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, aplicaţia informatică SIATD se utilizează de către persoanele juridice legal constituite, autorizate de Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) care gestionează anvelope uzate şi persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) care gestionează baterii şi acumulatori portabili, precum şi echipamente electrice şi electronice.
(12) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, aplicaţia informatică SIATD se utilizează de către persoanele juridice care gestionează deşeuri municipale, astfel cum sunt prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(13) Aplicaţia informatică SIATD se utilizează şi de către operatorii economici care transportă transfrontalier deşeuri în vederea valorificării în România."

    15. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j), p), v), w) şi x) se declară şi se plătesc anual de către persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor."

    16. La articolul 11, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declară şi se plătesc trimestrial de către persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea. Persoanele juridice vor declara trimestrial numărul de pungi de transport, fiecare material component al acestora, precum şi grosimea peretelui respectivelor pungi."

    17. La articolul 11, după alineatul (2^3) se introduce un nou alineat, alin. (2^4), cu următorul cuprins:
    "(2^4) În cazul operatorilor economici care au încheiat contracte cu operatorii autorizaţi prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. v), sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) se stabilesc prin decizie emisă de Administraţia Fondului, după executarea garanţiei de la art. 12^2 şi apoi a garanţiei de la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:
    a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;
    b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv."

    18. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Declaraţia se depune la Administraţia Fondului prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, iar plata se realizează într-un cont de venituri al bugetului Fondului pentru mediu, distinct, deschis la trezorerie pe numele acesteia."

    19. La articolul 12, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin. (8) şi (9), cu următorul cuprins:
    "(8) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cantităţile de deşeuri de ambalaje care nu se regăsesc în aplicaţia informatică SIATD nu vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deşeurilor.
(9) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cantităţile de deşeuri de anvelope, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili care nu se regăsesc în aplicaţia informatică SIATD nu vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deşeurilor."

    20. După articolul 12 se introduce un nou capitol, capitolul III^1: Garanţii, cuprinzând articolele 12^1-12^3, cu următorul cuprins:
    "    CAP. III^1
    Garanţii
    ART. 12^1
    (1) Administraţia Fondului gestionează un cont separat la Trezoreria Statului, în care se încasează de la producătorii de echipamente electrice şi electronice, respectiv de la organizaţiile colective sumele încasate din executarea garanţiei constituite potrivit prevederilor art. 29 şi 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Administraţia Fondului verifică corectitudinea datelor raportate de către producători şi organizaţii colective, precum şi modul de calcul şi de constituire a garanţiei prevăzute la alin. (1).
    (3) Metodologia de constituire şi gestionare a garanţiei financiare prevăzute la alin. (1) pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice şi pentru organizaţiile colective, precum şi cu privire la utilizarea acesteia de către Administraţia Fondului se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Administraţiei Fondului.
    (4) Administraţia Fondului execută garanţia financiară constituită de către producătorul individual, după cum urmează:
    a) în cazul în care producătorul îşi încetează activitatea înainte de terminarea perioadei de garantare, pentru produsele introduse pe piaţa naţională şi rămase negestionate, pentru care a constituit garanţia;
    b) în cazul în care producătorul, la sfârşitul perioadei de garantare, nu îşi îndeplineşte obligaţia de finanţare a colectării, tratării, reciclării, valorificării şi eliminării nepoluante a deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională, pentru care a constituit garanţia şi care au rămas negestionate;
    c) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de finanţare a colectării, tratării, reciclării, valorificării şi eliminării nepoluante a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru echipamentele electrice şi electronice pentru care producătorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile.
    (5) Administraţia Fondului execută garanţia financiară constituită potrivit alin. (1) de către organizaţia colectivă în cazul în care:
    a) organizaţia colectivă urmează să îşi înceteze activitatea;
    b) se solicită intrarea într-o procedură de insolvenţă sau lichidare a organizaţiei colective;
    c) organizaţiei colective i se anulează licenţa de operare;
    d) organizaţia colectivă nu îşi îndeplineşte obligaţiile de finanţare a gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
    (6) În situaţiile prevăzute la lit. a) şi b), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Administraţia Fondului în termen de 3 zile de la data la care a luat la cunoştinţă că urmează modificarea stării de fapt sau de drept a organizaţiei colective.
    (7) În situaţiile prevăzute la lit. c) şi d), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului comunică Administraţiei Fondului decizia sa la data la care informează organizaţia colectivă.
    (8) Administraţia Fondului autorizează utilizarea sumelor încasate ca urmare a executării garanţiilor financiare, pentru finanţarea proiectelor de colectare, transport, tratare, reciclare, valorificare şi eliminare în condiţii de protecţie a mediului a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice provenite de la gospodăriile particulare.
    (9) Sumele provenite din executarea garanţiei potrivit alin. (1) se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.
    ART. 12^2
    (1) Garanţia prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se execută de către Administraţia Fondului în cazul în care au fost stabilite obligaţii de plată în sarcina operatorilor economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. v) şi nu au fost stinse din garanţia prevăzută la alin. (2). În cazul în care obligaţia de plată depăşeşte garanţia, contribuţia rămasă va fi datorată de către operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d) care au încheiat contract cu organizaţia care implementează răspunderea extinsă a producătorului pentru care au fost stabilite obligaţii de plată, în baza deciziei de impunere emise de Administraţia Fondului.
    (2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare, salubrizare sau brokeraj şi raportează deşeuri pentru contribuabilii prevăzuţi la lit. v) constituie o garanţie în cuantum de 500.000 lei în favoarea Administraţiei Fondului, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanţie bancară, valabilă pentru întreaga perioadă în care raportează deşeuri, cu scopul garantării obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Garanţia se actualizează începând cu anul următor cu un procent de 15% din valoarea serviciului prestat anul anterior către organizaţia care implementează răspunderea extinsă a producătorului.
    (4) Garanţia prevăzută la alin. (2) se execută de către Administraţia Fondului în cazul în care au fost stabilite obligaţii de plată în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. v) din culpa operatorilor economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare, salubrizare sau brokeraj.
    (5) În cazul în care operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare, salubrizare sau brokeraj nu constituie garanţia prevăzută la alin. (2), nu pot accesa sistemul SIATD şi nu pot raporta cantităţi de deşeuri pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. v).
    (6) Metodologia de constituire, gestionare şi executare a garanţiilor financiare prevăzute la art. 12^2 alin. (1) şi (2) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Administraţiei Fondului.
    (7) Sumele provenite din executarea garanţiei potrivit alin. (1) se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.
    ART. 12^3
    (1) Administraţia Fondului gestionează garanţia financiară de mediu constituită, potrivit prevederilor art. 13 şi ale art. 40 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, de către proprietarii sau administratorii depozitelor.
    (2) Sumele reprezentând garanţia prevăzută la alin. (1) se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.
    (3) Valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului se va actualiza anual.
    (4) Administraţia Fondului verifică corectitudinea modului de calcul şi de constituire a garanţiei prevăzute la alin. (1).
    (5) Metodologia de constituire, gestionare şi utilizare a garanţiei financiare de mediu prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Administraţiei Fondului.
    (6) Administraţia Fondului execută garanţia financiară de mediu sau fondul pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitului, constituite de către proprietarii sau administratorii depozitelor după cum urmează:
    a) garanţia financiară de mediu, în cazul în care se constată neconformităţi privind cerinţele de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei şi/sau cele din autorizaţia de mediu/ autorizaţia integrată de mediu şi acestea nu sunt remediate de către operator/titular sau administratorul depozitului;
    b) fondul pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere, în cazul în care, la finalul perioadei de operare a depozitului, nu sunt realizate lucrările de închidere sau cele referitoare la monitorizarea postînchidere, conform proiectului tehnic de închidere a depozitului;
    c) în cazul în care proprietarii sau administratorii depozitelor intră în procedura de faliment sau reorganizare judiciară.
    (7) Sumele încasate de Administraţia Fondului ca urmare a executării garanţiilor financiare de mediu rămân la dispoziţia Administraţiei Fondului, iar după perioada de monitorizare post- închidere se utilizează pentru finanţarea proiectelor privind gestionarea deşeurilor.
    (8) Verificarea valorii fondului pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere se va efectua în baza devizelor generale privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de închidere şi pentru monitorizarea postînchidere a depozitului."

    21. La articolul 13, alineatul (5^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5^1) Beneficiarul proiectelor/programelor prevăzute la alin. (1) lit. m), s) şi w) poate fi şi Administraţia Fondului, în acest caz aplicându-se prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Prin excepţie de la prevederile alin. (7), finanţarea se acordă în baza aprobării Comitetului de avizare."

    22. După articolul 13 se introduce un nou articol, art. 13^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    (1) Lista programelor/proiectelor, prevăzute la art. 3 alin. (4^1), care se implementează pe bază de contract de delegare încheiat cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor se aprobă prin ordin al ministrului autorităţii centrale pentru mediu, cu consultarea structurilor asociative ale administraţiei publice locale.
    (2) După aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli anual, Administraţia Fondului încheie contracte de delegare cu unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în limita bugetului aprobat.
    (3) În baza contractelor de delegare şi a ordinului ministrului autorităţii centrale pentru mediu de aprobare a programelor/ proiectelor care se implementează pe bază de contract de delegare, Administraţia Fondului virează către unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale, la o poziţie distinctă de venituri, suma prevăzută în acordul de delegare.
    (4) Autorităţile publice locale încheie contracte de finanţare multianuală cu beneficiarii persoane fizice, în limita sumelor prevăzute în contractul de delegare.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (3), rămase neutilizate la sfârşitul anului, nu se regularizează, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.
    (6) Sumele neutilizate la finalizarea contractului de delegare se restituie în termen de 10 zile lucrătoare, în contul Administraţiei Fondului.
    (7) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din derularea contractelor de finanţare este în atribuţia autorităţilor publice locale."

    23. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Neutilizarea aplicaţiei informatice SIATD de către persoanele juridice prevăzute la art. 10 alin. (9) şi (11)-(13) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei."

    24. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc şapte noi alineate, alin. (6)-(12), cu următorul cuprins:
    "(6) Nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 10 alin. (9) şi (11)-(13) a termenelor prevăzute în Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei informatice SIATD, în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei.
(7) Nerespectarea obligaţiei de evidenţiere a ecotaxei pe documentele de vânzare, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei.
(8) Nerespectarea interdicţiei de comercializare de către operatorii economici, prin punctele de vânzare/desfacere a pungilor de uz casnic ca ambalaje, prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei.
(9) Nerespectarea obligaţiei de inscripţionare sau inscripţionarea eronată a pungilor de uz casnic de către operatorii economici care le introduc pe piaţa naţională, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei.
(10) Inscripţionarea pungilor de transport care nu intră în categoria pungilor de uz casnic, cu sintagma «pungi de uz casnic», constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei.
(11) Calcularea în mod eronat a garanţiei constituite potrivit prevederilor art. 12^1 alin. (1) sau ale art. 12^3 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 90.000 lei la 100.000 lei.
(12) Raportarea de date false de către persoanele prevăzute la art. 10 alin. (9), (11)-(13), prin intermediul aplicaţiei informatice SIATD, constituie contravenţie şi se sancţionează, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 200.000 lei la 250.000 lei."

    25. La articolul 16 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:
    "c) de către personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Fondului, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi/sau Gărzii Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 alin. (6)-(12)."

    26. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. II
    (1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. d), q) şi v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
    (2) Prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
    (3) Sancţiunile prevăzute la art. 15 alin. (8)-(10) şi (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

    ART. III
    Prevederile art. 9 alin. (1) lit. v^1) şi ale art. 10 alin. (2^2) şi alin. (3^5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2023.

    ART. IV
    Prevederile din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

    ART. V
    Instrucţiunile privind emiterea deciziei prevăzute la art. 11 alin. (2^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aprobă prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Administraţiei Fondului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. VI
    Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei informatice SIATD de către persoanele juridice care gestionează deşeuri municipale prevăzute la art. 10 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aprobă prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Administraţiei Fondului, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Corvin Nedelcu,
                    secretar general
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 septembrie 2022.
    Nr. 125.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)
    Contribuţia pentru echipamente electrice şi electronice

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Categoria de echipamente │ │
│electrice şi electronice │ │
│(conform anexei nr. 2 la │ │
│Ordonanţa de urgenţă a │ │
│Guvernului nr. 5/2015 │Contribuţia│
│privind deşeurile de │(lei/kg) │
│echipamente electrice şi │ │
│electronice, cu │ │
│modificările şi │ │
│completările ulterioare) │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Categoriile 1-2, 4-6 din │ │
│anexa nr. 2 la Ordonanţa │ │
│de urgenţă a Guvernului │4 │
│nr. 5/2015, cu │ │
│modificările şi │ │
│completările ulterioare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Categoria 3 din anexa nr. │ │
│2 la Ordonanţa de urgenţă │ │
│a Guvernului nr. 5/2015, │8 │
│cu modificările şi │ │
│completările ulterioare │ │
└──────────────────────────┴───────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016