Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 7 septembrie 2022  privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziţie pe piaţă a unor produse fertilizante şi pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 7 septembrie 2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziţie pe piaţă a unor produse fertilizante şi pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 884 din 8 septembrie 2022
    Având în vedere obligaţiile ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, de respectare a prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în vigoare,
    având în vedere adoptarea la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante UE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 şi (CE) nr. 1.107/2009 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003, act normativ cu aplicabilitate directă şi efect direct în toate statele membre, se impune adoptarea de urgenţă la nivel naţional a dispoziţiilor legale care să asigure implementarea măsurilor adoptate prin respectivul regulament.
    Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă la nivel naţional a dispoziţiilor legale prin care să se creeze cadrul normativ, mecanismele administrative şi instrumentele adecvate în scopul punerii în aplicare eficiente a Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului,
    ţinând cont de faptul că actele cu forţă juridică obligatorie, precum regulamentul european, stabilesc în sarcina statelor membre obligaţia de a adopta anumite norme prin care să asigure în mod adecvat şi efectiv respectarea Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de a stabili măsurile de punere în aplicare a acestui regulament,
    ţinând cont de faptul că prevederile Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului se aplică în etape, începând cu 15 iulie 2019, 16 aprilie 2020, respectiv 16 iulie 2022,
    având în vedere că, începând cu data de 16 iulie 2022, Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului se aplică în integralitatea sa, neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect imposibilitatea punerii la dispoziţie pe piaţă a următoarelor categorii de fertilizanţi: produse fertilizante care nu deţin marcaj CE, produse fertilizante testate şi autorizate în spaţiul Uniunii Europene, produse fertilizante autorizate în condiţiile pedoclimatice din România şi produse fertilizante utilizate în agricultura ecologică.
    Ţinând cont de faptul că o asemenea situaţie ar conduce la blocaje pe piaţa produselor fertilizante, inclusiv a celor care pot fi utilizate în agricultura ecologică, atât din producţia internă, cât şi din import, şi poate avea consecinţe grave asupra tuturor operatorilor economici care activează în sector, respectiv producători, importatori, distribuitori, dar mai ales asupra fermierilor din România, în calitate de beneficiari şi utilizatori ai produselor respective care vor avea afectate nivelul producţiilor şi veniturilor obţinute, şi, implicit, asupra securităţii alimentare a populaţiei României,
    în considerarea faptului că urgenţa măsurilor prevăzute de prezentul act normativ este generată şi de specificul domeniului reglementat de care depind gestionarea campaniei agricole de toamnă/primăvară aflate în plină desfăşurare şi pentru care fermierii trebuie să îşi asigure urgent necesarul de consum al produselor fertilizante,
    având în vedere că în prezent singurul cadru normativ naţional în sectorul îngrăşămintelor este Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de faptul că începând cu 1 ianuarie 2022 au intrat în vigoare prevederile Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, producând efecte în sensul autorizării produselor fertilizante ce pot fi utilizate în agricultura ecologică în baza actualului cadru normativ impus de Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului, sens în care la nivel naţional nu există reglementări de aplicare,
    având în vedere că neadoptarea acestor măsuri ar avea impact direct asupra fertilizanţilor din România şi a preţului acestora, asupra intereselor tuturor operatorilor economici din sectorul produselor fertilizante, respectiv producători, distribuitori, importatori, asupra intereselor fermierilor, dar şi asupra populaţiei, în calitate de consumator al produselor agricole, intervine obligaţia autorităţilor statului de a diminua această vulnerabilitate.
    În considerarea faptului că lipsa unei intervenţii legislative imediate privind stabilirea unor norme naţionale referitoare la procedurile şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului are ca efect crearea unei stări de incertitudine juridică după data de 16 iulie 2022, precum şi apariţia unor dificultăţi de ordin practic, care ar putea conduce la prejudicierea tuturor factorilor implicaţi în autorizarea produselor fertilizante care se introduc pe piaţă,
    ţinând cont de impactul major al produselor fertilizante asupra mediului şi având în vedere că în domeniul protecţiei mediului au fost promovate acte normative armonizate cu reglementările europene şi internaţionale în domeniu, se impune actualizarea legislaţiei în domeniul produselor fertilizante.
    Pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a mediului în acord cu evoluţiile întemeiate pe date ştiinţifice rezultate din cercetarea agricolă, ca urmare a testării produselor fertilizante,
    luând în considerare numărul mare al solicitărilor în ceea ce priveşte recunoaşterea reciprocă a produselor fertilizante testate în alte state membre ale Uniunii Europene, potrivit Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008, este necesară elaborarea cadrului legal naţional referitor la introducerea în ţară a acestora.
    Întrucât este necesară comunicarea cu autoritatea naţională pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte produsele fertilizante, începând cu data aplicării acestuia, respectiv 19 martie 2020, se impune instituirea de urgenţă a unui cadru general pentru elaborarea normelor naţionale procedurale de evaluare a acestor produse.
    Totodată, lipsa unui cadru legal secundar naţional în domeniul fertilizanţilor în ceea ce priveşte buna funcţionare a principiului recunoaşterii reciproce ar avea ca efect crearea şi menţinerea unei incertitudini juridice cu privire la modul de aplicare al acestui principiu pentru circulaţia fertilizanţilor în România şi din România, având consecinţe negative iremediabile în ceea ce priveşte protejarea interesului public, a funcţionării autorităţii responsabile şi a stabilităţii raporturilor juridice şi ar crea obstacole în calea liberei circulaţii a mărfurilor între statele membre ale Uniunii Europene.
    În scopul asigurării la nivel naţional a cadrului legal în acord cu cerinţele de notificare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante din România, potrivit Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului, care permit transmiterea de informaţii de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Comisia Europeană, întrun mod interoperabil şi automat,
    având în vedere că termenul pentru aplicarea art. 20-36 din Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului a fost depăşit, procedura de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii fertilizanţilor trebuie urgentată şi se impune asigurarea cadrului legal necesar notificării Comisiei Europene a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante.
    Ţinând cont de faptul că măsurile propuse a fi reglementate vor asigura trasabilitatea produselor fertilizante comercializate în România şi, totodată, vor proteja producătorii agricoli în vederea utilizării de produse de calitate şi cu eficienţă maximă, dacă produsele fertilizante sunt evaluate astfel încât să nu prezinte riscuri pentru sănătatea şi siguranţa oamenilor, a animalelor sau a plantelor sau pentru mediu,
    având în vedere că trebuie stabilite condiţii armonizate pentru ca toate produsele fertilizante să fie disponibile pe piaţa internă, să existe posibilitatea de a pune la dispoziţie pe piaţă produse fertilizante compuse din mai multe categorii de materii componente,
    întrucât elementele prezentate definesc un context excepţional care vizează interesele comerciale ale producătorilor de îngrăşăminte şi protejarea producătorilor agricoli,
    în considerarea faptului că este necesar ca România să se asigure că produsele fertilizante din ţări terţe care intră pe piaţa internă respectă prevederile reglementărilor europene şi, în special, că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformităţii adecvate pentru produsele fertilizante în cauză,
    întrucât prezenta ordonanţă de urgenţă priveşte interesul public general şi luând în considerare situaţia extraordinară reprezentată de faptul că neadoptarea acestor măsuri legislative în domeniul fertilizanţilor conduce la imposibilitatea comercializării produselor fertilizante pe teritoriul României în acord cu noua legislaţie europeană în vigoare,
    având în vedere că lipsa unui cadru legal naţional privind angajarea răspunderii operatorilor economici pentru conformitatea produselor fertilizante, precum şi a unui sistem sancţionator aplicabil în cazul încălcării regulamentelor menţionate ar putea conduce la lipsa protecţiei sănătăţii şi siguranţei consumatorilor, animalelor şi plantelor sau a mediului, ceea ce constituie un motiv temeinic de urgenţă,
    în considerarea faptului că recent Comisia Europeană a deschis dosarul EU Pilot (2022)10141 cu privire la posibila încălcare a Regulamentului (UE) 2019/1009 al Parlamentului European şi al Consiliului, deoarece România nu a desemnat încă o autoritate de notificare şi nu a notificat procedurile corespunzătoare de evaluare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante şi de monitorizare a organismelor notificate,
    ţinând cont de solicitarea expresă şi obiectivă a Comisiei Europene adresată României privind îndeplinirea de urgenţă a obligaţiilor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului,
    în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigenţelor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, motivarea urgenţei şi a situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de inexistenţa la acest moment a unor soluţii de reglementare alternative care să stabilească şi să asigure la nivel naţional măsurile necesare pentru punerea în aplicare a actelor normative europene în vigoare şi a celor care au intrat în vigoare începând cu data de 16 iulie 2022.
    În egală măsură, promovarea şi adoptarea, până la data de 16 iulie 2022, a unei legi pentru crearea cadrului naţional pentru instituirea reglementărilor propuse prin actualul proiect de ordonanţă de urgenţă este o soluţie care implică un orizont de timp îndelungat şi care ar depăşi termenul antemenţionat, soluţie juridică care presupune că pe tot parcursul procesului normal de legiferare autorităţile şi instituţiile publice ar fi lipsite de reglementările necesare.
    Neadoptarea măsurilor preconizate de prezentul act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe negative, respectiv:
    a) declanşarea procedurii de infringement asupra României de către Comisia Europeană pentru neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru, prin neasigurarea cadrului naţional necesar punerii în aplicare a regulamentelor europene;
    b) riscul de afectare a siguranţei alimentare, a sănătăţii oamenilor, animalelor sau plantelor, a protecţiei solului şi a mediului, întrucât nu există un cadru legal naţional privind angajarea răspunderii operatorilor economici pentru conformitatea produselor fertilizante, precum şi a unui sistem sancţionator;
    c) obstrucţionarea liberei circulaţii a mărfurilor din cauza neaplicării de către România a principului recunoaşterii reciproce a produselor fertilizante, întrucât nu sunt reglementate norme naţionale necesare implementării acestuia;
    d) riscul constituirii unor blocaje sau disfuncţionalităţi instituţionale;
    e) declanşarea unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru prin procedura de infringement în cadrul Dosarului EU Pilot (2022)10141, prin impunerea sancţiunilor pecuniare împotriva României, conform Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene.

    Întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea în procedură de urgenţă a actului normativ care să permită aplicarea măsurilor identificate prin ordonanţă de urgenţă.
    Deoarece toate aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă, extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea unor măsuri privind punerea la dispoziţie pe piaţă a următoarelor produse fertilizante:
    a) produsele fertilizante care nu deţin marcaj CE, potrivit anexei I la Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante UE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 10.69/2009 şi (CE) nr. 1.107/2009 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/1.009;
    b) produsele fertilizante care deţin marcaj CE, potrivit Regulamentului (UE) 2019/1.009;
    c) produsele fertilizante testate şi autorizate în spaţiul Uniunii Europene;
    d) produsele fertilizante autorizate în condiţiile pedoclimatice din România;
    e) îngrăşămintele, amelioratorii de sol şi nutrienţii autorizaţi potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/848, şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1.165 al Comisiei din 15 iulie 2021 de autorizare a anumitor produse şi substanţe pentru utilizarea în producţia ecologică şi de stabilire a listelor acestora, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.165.


    ART. 2
    Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică:
    a) subproduselor de origine animală sau produselor derivate cărora li se aplică cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 atunci când sunt puse la dispoziţie pe piaţă;
    b) produselor de protecţie a plantelor reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului.


    ART. 3
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă au semnificaţia definiţiilor prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) 2019/1.009.

    CAP. II
    Regimul juridic al produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE
    ART. 4
    (1) În România, evaluarea conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE se realizează de către organisme de evaluare a conformităţii, care se notifică la Comisia Europeană şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR.
    (2) Organismele prevăzute la alin. (1) sunt evaluate, acreditate şi monitorizate în conformitate cu cerinţele standardului de evaluare a conformităţii SR EN ISO/CEI 17065: 2013 de către organismul naţional de acreditare prevăzut la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
    (3) MADR informează Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la modificarea notificărilor, conform cerinţelor stabilite la art. 30 din Regulamentul (UE) 2019/1.009.
    (4) Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează în baza unei proceduri care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Organismele notificate în condiţiile alin. (1) efectuează evaluări ale conformităţii fertilizanţilor în conformitate cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa IV la Regulamentul (UE) 2019/1.009.
    (6) Pentru a fi notificate Comisiei Europene, organismele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite la art. 24 alin. (2)-(11) din Regulamentul (UE) 2019/1.009 şi să depună la MADR următoarele documente, traduse în limba română:
    a) cerere de notificare;
    b) descrierea activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi a produsului sau produselor fertilizante UE pentru care organismul se consideră a fi competent;
    c) copia certificatului de acreditare eliberat de organismul naţional de acreditare, care să ateste îndeplinirea de către organismul de evaluare a conformităţii a cerinţelor standardului SR EN ISO/CEI 17065:2013 şi a cerinţelor stabilite la art. 24 din Regulamentul (UE) 2019/1.009.

    (7) Documentele prevăzute la alin. (6) sunt analizate în cadrul unei comisii constituite la nivelul MADR, compusă din: 3 reprezentanţi ai institutelor/staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă, 1 reprezentant al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 1 reprezentant al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti şi 4 reprezentanţi din cadrul MADR.
    (8) Comisia prevăzută la alin. (7) aprobă prin decizie organismele de evaluare a conformităţii fertilizanţilor care se notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene.
    (9) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (7) şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 5
    (1) Produsele fertilizante care nu deţin marcaj CE pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai dacă se face dovada îndeplinirii cerinţelor stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1.009, inclusiv existenţa declaraţiei de conformitate UE şi a dovezii că acestea nu prezintă risc pentru sănătatea şi siguranţa oamenilor, a animalelor sau a plantelor sau pentru mediu şi că asigură eficienţa agronomică.
    (2) Responsabilitatea pentru conformitatea produsului fertilizant care nu deţine marcaj CE şi pentru întocmirea declaraţiei de conformitate UE revine producătorului.
    (3) Modelul declaraţiei de conformitate UE este prevăzut în anexa V la Regulamentul (UE) 2019/1.009. Declaraţia de conformitate UE se traduce în limba română.
    (4) Documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate organismelor de evaluare a conformităţii de către producător.

    ART. 6
    (1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, MADR prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenţei organismului în cauză.
    (2) În situaţia în care MADR a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerinţele pentru care a fost notificat sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile, MADR restrânge, suspendă sau retrage notificarea, după caz, potrivit prevederilor art. 30 din Regulamentul (UE) 2019/1.009.
    (3) Situaţiile în care se aplică măsurile prevăzute la alin. (2) se stabilesc în cadrul procedurii prevăzute la art. 4 alin. (4).

    ART. 7
    MADR participă la schimbul de experienţă între autorităţile naţionale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea, organizat de către Comisia Europeană.

    CAP. III
    Regimul juridic al produselor fertilizante care deţin marcaj CE
    ART. 8
Produsele fertilizante care deţin marcajul CE sunt puse la dispoziţie pe piaţă numai dacă sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/1.009.
    ART. 9
    Produsele fertilizante prevăzute la art. 8 nu se supun procedurii de evaluare a conformităţii produselor fertilizante, prevăzută la art. 4 alin. (5).

    CAP. IV
    Regimul juridic al produselor fertilizante testate şi autorizate în spaţiul Uniunii Europene
    ART. 10
    Produsele fertilizante testate, autorizate şi comercializate legal în alt stat membru al Uniunii Europene pot fi recunoscute potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/515.

    ART. 11
    Autoritatea competentă pentru produsele fertilizante responsabilă cu aplicarea prevederilor art. 5-8 şi ale art. 11 din Regulamentul (UE) 2019/515 este MADR.

    ART. 12
    Normele care stabilesc modul de implementare a principiului recunoaşterii reciproce a produselor fertilizante, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2019/515, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 13
    Este interzisă comercializarea produselor fertilizante testate, autorizate şi comercializate legal în alt stat membru al Uniunii Europene dacă nu au fost recunoscute potrivit art. 12.

    CAP. V
    Regimul juridic al produselor fertilizante autorizate în condiţiile pedoclimatice din România
    ART. 14
    (1) Operatorii economici pot opta pentru autorizarea produselor fertilizante şi obţinerea autorizaţiei ROFERTILIZANT, cu respectarea prevederilor anexelor I şi II la Regulamentul (UE) 2019/1.009.
    (2) Activitatea de testare în vederea autorizării produselor fertilizante în condiţiile pedoclimatice din România are drept scop cunoaşterea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice ale acestora, a influenţei lor asupra solului, calităţii şi sporurilor de producţie înregistrate, precum şi asupra mediului.
    (3) În scopul punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante, operatorii economici trebuie să facă dovada că acestea nu prezintă risc pentru mediu şi că asigură eficienţa agronomică.

    ART. 15
    Normele metodologice privind autorizarea produselor fertilizante cu RO-FERTILIZANT şi modelul autorizaţiilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 16
    Pentru un îngrăşământ anorganic solid simplu sau compus cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu conţinut ridicat de azot, astfel cum este specificat la CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), precum şi pentru un amestec de produse fertilizante, astfel cum este specificat la CFP 7, şi care conţine 28% sau mai mult din masă azot (N) dintr-un produs fertilizant UE aparţinând CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) se utilizează modulul A1 prevăzut în partea I din anexa IV la Regulamentul (UE) 2019/1.009.

    ART. 17
    Îngrăşămintele pe bază de nitrat de amoniu cu un conţinut de azot de 28% sau mai mult din masa lor trebuie supuse testului de rezistenţă la detonare, pentru a se asigura faptul că nu pun în pericol siguranţa şi că nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele cărora le sunt destinate.

    ART. 18
    Produsele fertilizante autorizate în condiţiile pedoclimatice din România pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai dacă sunt însoţite de autorizaţia RO-FERTILIZANT.

    CAP. VI
    Regimul juridic al îngrăşămintelor, amelioratorilor de sol şi nutrienţilor utilizaţi în agricultura ecologică
    ART. 19
    Îngrăşămintele, amelioratorii de sol şi nutrienţii prevăzuţi la art. 1 lit. e) pot fi utilizaţi în producţia ecologică, cu condiţia să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2019/1.009 şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 20
    Utilizarea în agricultura ecologică a îngrăşămintelor, amelioratorilor de sol şi nutrienţilor se face cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) 2021/1.165.

    CAP. VII
    Dispoziţii comune
    ART. 21
    (1) Operatorii economici care pun la dispoziţie pe piaţă produse fertilizante şi care sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia să se înregistreze la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, pe raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, cu privire la comercializarea produselor fertilizante, în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Operatorii economici care pun la dispoziţie pe piaţă produse fertilizante şi care se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ulterior datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia să se înregistreze la DAJ pe raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, cu privire la comercializarea produselor fertilizante, în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
    (3) În vederea înregistrării la DAJ, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) şi (2) depun o cerere însoţită de copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

    ART. 22
    (1) Autorităţile competente pentru activitatea de supraveghere a pieţei şi controlul produselor fertilizante puse la dispoziţie pe piaţă sunt DAJ, coordonate de structura cu atribuţii în inspecţii tehnice din cadrul MADR.
    (2) Supravegherea pieţei şi controlul produselor fertilizante, potrivit prevederilor alin. (1), se realizează la operatorii economici care pun la dispoziţie pe piaţă produse fertilizante.
    (3) Pentru fiecare dintre categoriile de produse fertilizante prevăzute la art. 1, operatorii economici verificaţi potrivit alin. (2) au obligaţia prezentării documentelor în baza cărora acestea sunt puse la dispoziţie pe piaţă.
    (4) MADR asigură prin bugetele DAJ resursele necesare îndeplinirii atribuţiilor de supraveghere a pieţei şi control al produselor fertilizante, inclusiv pentru efectuarea analizelor.
    (5) Analizele necesare în conformitate cu alin. (4) se efectuează de către laboratoarele acreditate în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO/IEC 17025 de către organismul naţional de acreditare prevăzut la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
    (6) MADR notifică Comisiei Europene regimul sancţiunilor conform art. 48 din Regulamentul (UE) 2019/1.009.

    CAP. VIII
    Contravenţii şi sancţiuni
    ART. 23
    Următoarele fapte săvârşite de către operatorii economici constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
    a) punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante care nu au marcaj CE, neînsoţite de declaraţia de conformitate UE care atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerinţelor stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1.009, cu amendă de la 30.000 de lei la 50.000 de lei, precum şi retragerea de la comercializare;
    b) nerespectarea în produsul fertilizant a conţinutului minim de nutrienţi prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1.009, cu amendă de la 20.000 de lei la 30.000 de lei, precum şi retragerea de la comercializare;
    c) nerespectarea cantităţii de îngrăşăminte menţionate pe ambalaj, cu amendă de la 20.000 de lei la 30.000 de lei, precum şi retragerea de la comercializare;
    d) neînregistrarea la DAJ, prevăzută la art. 21, cu amendă de la 20.000 de lei la 30.000 de lei;
    e) refuzul operatorilor economici de a furniza documente şi informaţii solicitate de autoritatea competentă în activitatea de supraveghere a pieţei şi de control al produselor fertilizante puse la dispoziţie pe piaţă, cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei;
    f) comercializarea de produse fertilizante cu alte caracteristici decât cele înscrise în documentele însoţitoare sau care induc în eroare utilizatorul prin atribuirea produsului de proprietăţi pe care acesta nu le are sau prin sugerarea că produsul posedă caracteristici unice, pe care produsele similare le prezintă, cu amendă de la 20.000 de lei la 30.000 de lei, precum şi retragerea de la comercializare;
    g) comercializarea produselor fertilizante testate şi autorizate în spaţiul Uniunii Europene care nu au fost recunoscute potrivit art. 12, cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei;
    h) utilizarea autorizaţiei RO-FERTILIZANT pentru produsele fertilizante care nu sunt autorizate potrivit art. 15-18, cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei, precum şi retragerea de la comercializare;
    i) comercializarea de produse fertilizante fără marcaj CE sau autorizaţie RO-FERTILIZANT, cu amendă de la 10.000 la 30.000 de lei, precum şi retragerea de la comercializare;
    j) comercializarea de produse fertilizante care nu respectă cerinţele de etichetare prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) 2019/1.009, cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei.


    ART. 24
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul fertilizanţilor din cadrul autorităţilor prevăzute la art. 22 alin. (1).
    (2) Personalul prevăzut la alin. (1) are acces la sediul social şi la toate punctele de lucru ale operatorilor economici care pun la dispoziţie pe piaţă fertilizanţi, precum şi la mijloacele de transport al fertilizanţilor.
    (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IX
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 25
    (1) Autorizaţiile RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT eliberate potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile pentru o perioadă de 5 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Autorizaţiile provizorii eliberate potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004, cu modificările şi completările ulterioare, până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân valabile până la data prevăzută în acestea.
    (3) Operatorii economici deţinători de autorizaţii ROÎNGRĂŞĂMÂNT pot solicita înlocuirea acesteia cu autorizaţia RO-FERTILIZANT înaintea expirării perioadei prevăzute la alin. (1), în condiţiile prevăzute de art. 14-18.
    (4) Procedura privind înlocuirea autorizaţiei ROÎNGRĂŞĂMÂNT cu autorizaţia RO-FERTILIZANT se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 26
    (1) Cererile pentru obţinerea autorizaţiei ROÎNGRĂŞĂMÂNT depuse înainte de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează potrivit legislaţiei în vigoare la data depunerii acestora.
    (2) Regimul juridic aplicabil produselor fertilizante aflate în curs de testare şi autorizare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, este prevăzut de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    Operatorii economici pot depune cereri pentru obţinerea autorizaţiei RO-FERTILIZANT începând cu data intrării în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. 15.

    CAP. X
    Dispoziţii finale
    ART. 28
    Legea nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 15 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Autorizaţia RO-FERTILIZANT se eliberează în urma testărilor şi cu respectarea regimului juridic al produselor fertilizante autorizate în condiţiile pedoclimatice din România."

    2. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Importurile de azotat de amoniu efectuate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 552/2009 al Comisiei din 22 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexa XVII, intrarea 58, trebuie să respecte toate cerinţele de siguranţă prevăzute în partea II modulul A1 punctul 4 din anexa IV la Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante UE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 şi (CE) nr. 1.107/2009 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003."

    3. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Prevederile prezentei legi nu se aplică mostrelor de îngrăşăminte şi îngrăşămintelor care deţin marcaj CE, conform Regulamentului (UE) 2019/1.009, care circulă liber în comunitate."

    4. În tot cuprinsul legii, sintagma „RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT“ se înlocuieşte cu sintagma „RO-FERTILIZANT“.


    ART. 29
    Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 23 intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 30
    La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.261/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2007.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Aurel-George Mohan,
                    secretar de stat
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 7 septembrie 2022.
    Nr. 121.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016