Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 noiembrie 2021  privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale  şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 noiembrie 2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1127 din 25 noiembrie 2021
    Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1122 din 25 noiembrie 2021,
    luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită îndeplinirea, în cel mai scurt timp, în noua structură, a activităţii Guvernului şi a ministerelor,
    reţinându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se poate garanta punerea în aplicare a Programului de guvernare votat de Parlament şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu urmări directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Atribuţiile viceprim-miniştrilor, prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.
    (2) Cheltuielile necesare desfăşurării activităţii viceprim-ministrului fără portofoliu şi a cabinetului acestuia se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

    ART. 2
    (1) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului se reorganizează prin divizare parţială, prin desprinderea unei părţi de patrimoniu corespunzătoare activităţilor şi personalului din domeniul antreprenoriatului, IMMurilor, investiţiilor străine, mediului de afaceri, turismului şi comerţului exterior şi transmiterea acestei părţi către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului care se înfiinţează. Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului preia activităţile, posturile şi personalul aferent şi patrimoniul corespunzător din domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investiţiilor străine, mediului de afaceri, turismului şi comerţului exterior.
    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului român la operatorii economici din domeniul turismului.
    (3) Se autorizează Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului să iniţieze şi să aprobe, după caz, toate operaţiunile şi demersurile necesare pentru înregistrarea acţiunilor deţinute de către statul român în proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului la companiile şi societăţile din domeniul turismului, pentru aprobarea modificărilor actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi pentru efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.
    (4) Reprezentanţii statului în adunările generale ale acţionarilor la operatorii economici prevăzuţi la alin. (3) sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului antreprenoriatului şi turismului.
    (5) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea, de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, la societăţile din domeniul turismului se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare al ministerului.
    (6) Ca urmare a reorganizării prin divizare parţială conform alin. (1), Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului îşi schimbă denumirea în Ministerul Economiei.
    (7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ajutorul plătit în conformitate cu schema de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România, constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare, va fi suportat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului.
    (8) Furnizorul schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (7) este Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.
    (9) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului preia toate acordurile de finanţare încheiate, cererile de ajutor depuse de aplicanţi, cererile de plată, procesele-verbale şi documentele emise de Comisia de Film în România, rapoarte de audit, întreaga documentaţie aferentă Programului privind sprijinirea industriei cinematografice.
    (10) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului este minister de resort şi ordonator principal de credite pentru investiţia României la Combinatul Minier de Îmbogăţire a Minereurilor Acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina până la data înstrăinării acesteia, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor restante de plată ale României aferente împrumutului acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Departamentul Agriculturii şi Comodity Credit Corporation (CCC), în baza Legii Publice americane nr. 480/1992.
    (11) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului preia şi personal din cadrul structurilor-suport de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

    ART. 3
    (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Tineretului şi Sportului se reorganizează prin divizare parţială, prin desprinderea unor părţi de patrimoniu prevăzute la alin. (2) şi transmiterea acestor părţi către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse care se înfiinţează.
    (2) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse preia următoarele:
    a) de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale preia activităţile, posturile, personalul aferent şi patrimoniul corespunzător din domeniul familiei şi egalităţii de şanse
    şi

    b) de la Ministerul Tineretului şi Sportului preia activităţile, posturile, personalul aferent şi patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului.

    (3) Ca urmare a divizării parţiale conform alin. (1), Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale îşi schimbă denumirea în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (4) Ca urmare a divizării parţiale conform alin. (1), Ministerul Tineretului şi Sportului îşi schimbă denumirea în Ministerul Sportului.

    ART. 4
    (1) Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii se reorganizează prin divizare parţială, prin desprinderea unei părţi de patrimoniu corespunzătoare activităţilor şi personalului din domeniul protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi şi transmiterea acestei părţi către Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi care se înfiinţează. Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi preia activităţile, posturile, personalul aferent şi patrimoniul corespunzător din domeniul protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi.
    (2) Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, se află în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi în condiţiile legii.
    (3) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
    (4) Ca urmare a divizării parţiale conform alin. (1), Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii îşi schimbă denumirea în Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei, organ de specialitate al administraţiei publice centrale care trece în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu păstrarea activităţii, personalului şi patrimoniului aferente programelor din domeniul protecţiei copilului şi adopţiei.
    (5) Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi în condiţiile legii.
    (6) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.
    (7) Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi trece din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.
    (8) Direcţiile judeţene de tineret şi sport, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti se reorganizează prin divizare parţială, prin desprinderea unei părţi de patrimoniu corespunzătoare activităţilor şi personalului din domeniul tineretului şi transmiterea acestei părţi către direcţiile judeţene de tineret, respectiv Direcţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti, care se înfiinţează. Direcţiile judeţene de tineret, respectiv Direcţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti preiau activităţile, posturile şi personalul aferent şi patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului.
    (9) Direcţiile judeţene de tineret, respectiv Direcţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, se află în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi sunt conduse de un director executiv, numit şi eliberat în condiţiile legii.
    (10) Organizarea şi funcţionarea, numărul de posturi şi atribuţiile direcţiilor judeţene de tineret, respectiv Direcţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti se reglementează prin hotărâre a Guvernului.
    (11) Ca urmare a divizării parţiale conform alin. (8), direcţiile judeţene de tineret şi sport, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti îşi schimbă denumirea în direcţiile judeţene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care rămân în subordinea Ministerului Sportului, cu păstrarea activităţii, programelor, personalului şi patrimoniului din domeniul sportului.

    ART. 5
    (1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, se reorganizează prin divizare parţială prin desprinderea unei părţi din patrimoniu corespunzătoare activităţii şi personalului din Direcţia Controlul Armamentelor şi Verificare şi transmiterea acestei părţi către Ministerul Apărării Naţionale. Ministerul Apărării Naţionale preia activităţile, posturile, personalul aferent şi patrimoniul corespunzător din domeniul structurii preluate.
    (2) Direcţia Controlul Armamentelor şi Verificare se reorganizează potrivit normelor specifice Ministerului Apărării Naţionale ca structură fără personalitate juridică, cu aceleaşi atribuţii.

    ART. 6
    (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înfiinţează Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, prin preluarea activităţii, posturilor şi personalului Cancelariei Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, care se desfiinţează.
    (2) Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit şi eliberat prin decizie a prim-ministrului.
    (3) Şeful Cancelariei Prim-Ministrului are calitatea de ordonator de credite.
    (4) Dispoziţiile art. 22 alin. (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 7
    (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează următoarele structuri:
    a) Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului; în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului;
    b) aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru; în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primministrului, la propunerea viceprim-ministrului;
    c) Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de ministru, numit prin decizie a prim-ministrului, ajutat de unul sau mai mulţi secretari generali adjuncţi, care au rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului;
    d) Departamentul pentru luptă antifraudă - DLAF, structură cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un şef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator terţiar de credite; Departamentul pentru luptă antifraudă - DLAF este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF şi asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având atribuţia de control al obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente;
    e) Corpul de control al prim-ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    f) Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; principala atribuţie a departamentului este de a pune în aplicare politica stabilită prin Programul de guvernare în domeniul relaţiilor interetnice;
    g) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului;
    h) Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova, structură cu personalitate juridică, în coordonarea primministrului;
    i) Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    j) Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    k) Departamentul pentru dezvoltare, promovare şi monitorizare proiecte de investiţii în infrastructură, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
    l) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, conduse de secretari de stat sau asimilaţi ai acestora, a căror înfiinţare şi/sau funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

    (2) Organizarea, funcţionarea, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale structurilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-k), inclusiv atribuţiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Statul de funcţii al fiecărei structuri fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri.
    (4) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi din cadrul structurilor fără personalitate juridică ce funcţionează în aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul structurilor cu personalitate juridică ce funcţionează în aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al conducătorului acestora.
    (5) Secretariatul General al Guvernului coordonează gestionarea contribuţiei financiare acordate României din rezerva de ajustare la Brexit, potrivit Regulamentului (UE) 2021/1.755 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 octombrie 2021 de înfiinţare a rezervei de ajustare la Brexit. Cadrul de implementare a contribuţiei financiare acordate României din rezerva de ajustare la Brexit se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 8
    (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele/instituţiile nou-înfiinţate sau reorganizate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă propun Guvernului spre adoptare proiectele actelor normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor.
    (2) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022, ministerele/instituţiile prevăzute la alin. (1) preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, execuţia bugetară pe anul 2022 până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022, numărul de posturi, personalul preluat, structurile de personal preluate şi drepturile salariale aferente, precum şi patrimoniul. Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal şi cu menţinerea drepturilor salariale avute la data preluării.
    (4) Ministerele, celelalte organe de specialitate şi autorităţi ale administraţiei publice şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau care preiau, pe bază de protocol de predare-primire, activităţi de la alte ministere, autorităţi, instituţii publice ori alte structuri publice se subrogă în toate drepturile, obligaţiile, contractele, deciziile de finanţare, ordinele de finanţare, acordurile şi litigiile instituţiei, structurii sau activităţii preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora.

    ART. 9
    (1) În anul 2021 finanţarea cheltuielilor ministerelor/instituţiilor nou-înfiinţate sau reorganizate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din structura cărora acestea s-au reorganizat.
    (2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în condiţiile alin. (1), precum şi dispoziţiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare vor fi semnate de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/instituţiilor nou-înfiinţate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături şi, respectiv, amprentelor ştampilelor în situaţia în care s-a optat pentru aplicarea acestora, ale ordonatorilor principali de credite ai ministerelor/instituţiilor existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, transmise în acest scop Ministerului Finanţelor.
    (3) În limita creditelor bugetare deschise în condiţiile alin. (2) se efectuează plăţi de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plăţii, al ministerelor/instituţiilor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2021 se întocmesc pentru ministerele/instituţiile existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se semnează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor reorganizate.
    (5) Întocmirea şi semnarea documentelor aferente operaţiunilor specifice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2021 se efectuează de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor reorganizate sau nou-înfiinţate şi/sau de către persoanele prevăzute la alin. (3).

    ART. 10
    (1) În anul 2022, până la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022, finanţarea cheltuielilor ministerelor/instituţiilor nou-înfiinţate sau reorganizate se asigură în condiţiile art. 37 alin. (1) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din structura cărora acestea s-au reorganizat, sau din proiectele de buget ale noilor ordonatori principali de credite, după caz.
    (2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în condiţiile alin. (1), precum şi dispoziţiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare vor fi semnate de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/instituţiilor nou-înfiinţate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături şi, respectiv, amprentelor ştampilelor, în situaţia în care s-a optat pentru aplicarea acestora, ale ordonatorilor principali de credite ai ministerelor/ instituţiilor existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, transmise în acest scop Ministerului Finanţelor.
    (3) În limita creditelor bugetare deschise în condiţiile alin. (2) se efectuează plăţi de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plăţii din cadrul ministerelor/instituţiilor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) După intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022 şi până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 8 alin. (2), finanţarea cheltuielilor ministerelor/ instituţiilor reorganizate sau nou-înfiinţate se asigură din bugetele noilor ordonatori principali de credite, în condiţiile alin. (2) şi (3).
    (5) Modificările în execuţia bugetului de stat pe anul 2022 se efectuează pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor la solicitarea ordonatorilor principali de credite.

    ART. 11
    (1) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea secretarului general al Guvernului.
    (2) Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat are calitatea de ordonator principal de credite.

    ART. 12
    Prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, pentru posturile şi funcţiile vacante şi temporar vacante, altele decât cele prevăzute la art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pot fi organizate şi desfăşurate concursuri în condiţiile legii, până la data de 1 iunie 2022, cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate în bugetul pentru anul 2022.

    ART. 13
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 21, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, viceprim-ministrul emite ordine.
(3) În situaţiile în care nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, viceprim-ministrul poate delega, prin ordin, atribuţiile stabilite prin decizie a prim-ministrului secretarilor de stat sau, după caz, consilierilor de stat din aparatul propriu de lucru."

    2. La articolul 22, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Cancelaria Prim-Ministrului este structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    ...............................................................................................
(4) Personalul din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului este format din personal contractual şi funcţionari publici."

    3. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, şeful Cancelariei Prim-Ministrului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii."

    4. La articolul 251, alineatul (2^3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2^1) lit. f), poate fi numită în funcţia de prefect, respectiv de subprefect o persoană care nu a absolvit programele de formare specializată, cu condiţia ca în termen de maximum 2 ani de la data emiterii actului de numire în funcţie să absolve un astfel de program."    ART. 14
    În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:
    a) „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului“ se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Economiei“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul economiei şi „Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investiţiilor străine, mediului de afaceri, turismului şi comerţului exterior;
    b) „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale“ se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul muncii şi protecţiei sociale şi „Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul familiei şi egalităţii de şanse;
    c) „Ministerul Tineretului şi Sportului“ se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul tineretului şi „Ministerul Sportului“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul sportului;
    d) „Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret“ se înlocuieşte cu denumirea „direcţiile judeţene pentru tineret“, respectiv „Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti“ se înlocuieşte cu denumirea „Direcţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti“, în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul tineretului;
    e) „Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii“ se înlocuieşte cu denumirea „Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei copilului şi adopţiei şi „Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi.


    ART. 15
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se abrogă:
    a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 176 din 20 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 297/2009.
                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Gabriela Firea
                    Ministrul sportului,
                    Novák Carol-Eduard
                    p. Secretarul general al Guvernului,
                    Mircea Abrudean,
                    secretarul general adjunct al Guvernului
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Sebastian Dîncu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 25 noiembrie 2021.
    Nr. 121.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016