Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 4 februarie 2020  privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat  individuale de salvare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 4 februarie 2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 102 din 11 februarie 2020
    Având în vedere că situaţia financiară a Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române TAROM - S.A. s-a deteriorat constant în perioada 2016-2018, atât la nivelul rezultatului din exploatare, cât şi la nivelul fluxului de numerar, pe fondul creşterii mai rapide a cheltuielilor în raport cu veniturile,
    luând în considerare faptul că în conformitate cu prevederile pct. 20 din Comunicarea Comisiei (2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM - S.A. este o întreprindere în dificultate ca urmare a faptului că mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate,
    deoarece Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM - S.A. se află în imposibilitatea continuării activităţii, în lipsa resurselor financiare necesare efectuării plăţilor curente, astfel încât activitatea de transport să fie desfăşurată în condiţii de siguranţă si securitate,
    ţinând cont de faptul că este necesară asigurarea, în regim de urgenţă, a surselor de finanţare pentru asigurarea funcţionării Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române TAROM - S.A.,
    întrucât acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare face posibilă sprijinirea imediată a beneficiarului, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM - S.A., în scopul asigurării necesarului de lichidităţi pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţilor pentru o perioadă de 6 luni de la decizia de aprobare a ajutorului de stat de către Comisia Europeană, ceea ce ar permite companiei să elaboreze şi să notifice un plan de restructurare,
    având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (3) din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, România a prenotificat Comisia Europeană, în data de 16 ianuarie 2020, un ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române TAROM - S.A.,
    ţinând cont de faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar avea consecinţe negative imediate asupra activităţii Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române TAROM - S.A.,
    fapt ce: (i) poate avea implicaţii negative asupra asigurării continuităţii în condiţii de siguranţă a serviciilor de transport aerian; (ii) poate conduce la un impact social negativ asupra angajaţilor proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de muncă, dar şi asupra celor ce desfăşoară activităţi în cadrul operatorilor economici care colaborează cu compania TAROM; (iii) poate afecta implementarea măsurilor prevăzute pentru TAROM în Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2019,
    întrucât Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. se confruntă cu o lipsă de lichidităţi, aflându-se în imposibilitatea de a achiziţiona deficitul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, pentru a asigura necesarul de certificate care să acopere cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite, în anul 2019, de la fiecare instalaţie deţinută, pentru a putea respecta obligaţia de a restitui, ca operator de instalaţii de producere a energiei electrice, un număr de certificate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere faptul că Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. este principalul producător de energie din România pe bază de lignit indigen, cota sa de piaţă fiind de circa 24% şi până în prezent contribuind semnificativ la asigurarea securităţii energetice naţionale, în principal în momentele extreme de secetă prelungită sau în perioade de iarnă cu temperaturi scăzute, perioade în care aportul adus de centralele pe cărbune în structura producţiei a crescut până la aproape 35%,
    întrucât este cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune la nivel naţional, întreruperea activităţii grupurilor energetice de la Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. va crea o problemă majoră de adecvanţă a Sistemului energetic naţional, practic nu se va mai dispune de resursele necesare acoperirii consumului de energie electrică, cu utilizarea la maximum a capacităţii transfrontaliere de import,
    ţinând cont de faptul că Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. este cel mai mare operator economic din regiunea Olteniei, întreruperea activităţii ar creşte semnificativ rata şomajului şi ar înrăutăţi condiţiile de trai în cadrul comunităţilor locale,
    luând în considerare că Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. este singurul operator economic care furnizează agent termic în municipiul Craiova din judeţul Dolj, întreruperea activităţii acestuia ar afecta activitatea de producţie, transport, distribuţie şi furnizare energie termică,
    întrucât aceste aspecte indică o perturbare gravă a Sistemului energetic naţional în situaţia în care Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. nu şi-ar continua activitatea, precum şi dificultăţi sociale majore în cadrul comunităţilor din regiunea Olteniei, este necesară acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare, care face posibilă sprijinirea imediată a beneficiarului, Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., în scopul asigurării necesarului de lichidităţi pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţilor pentru o perioadă de 6 luni de la acordarea acestui ajutor de stat, inclusiv pentru achiziţionarea deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, necesare pentru respectarea de către beneficiar a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Ministerul Finanţelor Publice poate acorda, la solicitarea Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A., care se confruntă cu dificultăţi economico-financiare majore, un împrumut, în limita sumei de 199.052 mii lei, pe o perioadă de 6 luni, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare.

    ART. 2
    (1) Ajutorul de stat individual pentru salvare sub formă de împrumut prevăzut la art. 1 se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor minime de susţinere a activităţilor Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A., pentru o perioadă de 6 luni de la acordare.
    (2) Ajutorul de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. este instituit pentru o perioadă de 6 luni de la momentul acordării acestuia, reprezentat de data creditării contului prevăzut la art. 4 alin. (3) cu suma trasă din împrumutul acordat de Ministerul Finanţelor Publice.

    ART. 3
    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, împrumutul prevăzut la art. 1 se acordă din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.
    (2) Împrumutul se acordă pe baza unei analize economico-financiare realizate de către EximBank - S.A. în vederea stabilirii capacităţii de rambursare, a clasei de risc a Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. şi a marjei de dobândă peste ROBOR la 6 luni. Costurile analizei economico-financiare se suportă de către companie, din surse proprii.
    (3) Rata dobânzii care se va acorda împrumutului rămâne fixă pe toată durata de derulare a acestuia şi se situează la nivelul ROBOR la 6 luni, comunicată de Banca Naţională a României, în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, respectiv semnării convenţiei de împrumut, plus marja de dobândă stabilită de către Eximbank. În conformitate cu prevederile din Comunicarea Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01), marja de dobândă nu poate fi mai mică de 400 puncte de bază.
    (4) Împrumutul prevăzut la art. (1) se acordă cu condiţia constituirii unor garanţii prin instituirea de către organul fiscal competent, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a unor sechestre asiguratorii asupra bunurilor libere de orice sarcini, proprietate a companiei. Garanţiile vor fi instituite pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, prin care să se stabilească valoarea de piaţă a bunurilor asupra cărora se constituie garanţii, şi va fi verificat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Raportul de evaluare va exprima valoarea de piaţă a bunurilor în lei stabilită la data întocmirii.
    (5) Valoarea garanţiilor prevăzute la alin. (4) trebuie să acopere cel puţin 120% din cuantumul împrumutului prevăzut la art. 1.

    ART. 4
    (1) Ministerul Finanţelor Publice încheie cu Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor o convenţie de împrumut, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă formulată de companie, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a împrumutului.
    (2) În vederea semnării convenţiei de împrumut, organul fiscal competent, Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală, va transmite, în copie certificată, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice un exemplar al proceselor-verbale de sechestru asiguratoriu, instituit potrivit art. 3 alin. (4).
    (3) Ministerul Finanţelor Publice efectuează transferul integral al sumei prevăzute la art. 1, în maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării formulate de Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A., într-un cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială, deschis la Trezoreria Statului, pe numele companiei. Aceasta va întreprinde demersurile necesare în vederea deschiderii acestui cont la Trezoreria Statului.
    (4) Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. este responsabilă pentru respectarea destinaţiei sumelor în concordanţă cu componentele de ajutor de stat individual de salvare astfel autorizat de Comisia Europeană.
    (5) Modul de acordare şi administrare a ajutorului de stat, inclusiv organizarea decontărilor şi verificarea destinaţiei sumelor care se acordă cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A., se stabileşte în condiţiile legii, prin ordin emis de ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor în termen de 4 zile de la data semnării convenţiei de împrumut prevăzute la alin. (1).

    ART. 5
    (1) Rambursarea împrumutului prevăzut la art. 1 se efectuează, la scadenţă, de către Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A., împreună cu dobânda aferentă, din surse proprii, într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală codificat cu codul de identificare fiscală al companiei.
    (2) Împrumutul acordat se poate rambursa anticipat parţial sau integral cu informarea prealabilă scrisă a Ministerului Finanţelor Publice cu privire la intenţia de rambursare. Pentru suma rambursată anticipat Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. plăteşte şi dobânda aferentă perioadei, calculată de la data virării sumei în cont până la data rambursării anticipate parţial sau integral.
    (3) Dobânda reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului, se plăteşte de Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. la scadenţa împrumutului prevăzut la art. 1 şi se calculează începând cu data creditării contului prevăzut la art. 4 alin. (3), prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la art. 3 alin. (3) la soldul împrumutului.
    (4) Pentru neplata la termen a împrumutului şi a dobânzilor aferente se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului.
    (5) Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. virează sumele datorate Ministerului Finanţelor Publice în contul prevăzut la alin. (1), iar obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.
    (6) Rambursarea împrumutului şi plata dobânzilor şi dobânzilor de întârziere se asigură de Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. din resurse proprii.

    ART. 6
    Creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor fiscale şi se recuperează conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale ale împrumutatului, pe baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat şi care constituie titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

    ART. 7
    (1) Dacă până la scadenţa împrumutului, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. nu rambursează împrumutul şi dobânzile aferente calculate potrivit art. 5 alin. (3), compania are obligaţia ca în termen de 3 luni de la data acordării efective a împrumutului să transmită Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor un plan de restructurare care să demonstreze restabilirea viabilităţii companiei pe termen lung.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor notifică Comisiei Europene planul de restructurare în termen de 6 luni de la autorizarea ajutorului de salvare, iar ajutorul de stat individual pentru salvare se transformă în ajutor de stat de restructurare, care va fi implementat cu respectarea normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în materie de ajutor de stat, conform deciziei Comisiei Europene.
    (3) Pe baza planului de restructurare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, la cererea Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A., va solicita Ministerului Finanţelor Publice prelungirea perioadei de acordare a împrumutului, conform planului de restructurare, prin act adiţional la convenţia de împrumut, până la data aprobării de către Comisia Europeană a planului de restructurare. În acest caz, marja de dobândă se majorează cu cel puţin 50 de puncte de bază, în conformitate cu prevederile din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01), stabilită şi comunicată Ministerului Finanţelor Publice de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
    (4) La data aprobării de către Comisia Europeană a planului de restructurare, împrumutul acordat de Ministerul Finanţelor Publice sub formă de ajutor de stat individual pentru salvare se transformă în ajutor de stat de restructurare. De la aceeaşi dată se stinge şi obligaţia Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. de restituire a împrumutului şi a costurilor aferente şi implicit a reîntregirii veniturilor din privatizare. Costurile aferente împrumutului cuvenite bugetului Trezoreriei Statului se anulează.
    (5) Garanţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) se eliberează, după data transformării ajutorului de stat individual pentru salvare în ajutor de stat de restructurare, ca urmare a transmiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a ajutorului de stat pentru restructurare.

    ART. 8
    (1) În cazul neîndeplinirii prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2) privind notificarea planului de restructurare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va prezenta Comisiei Europene un plan de lichidare.
    (2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data scadenţei împrumutului până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) În situaţia în care Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. intră în lichidare, creanţele statului rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile legii. La data intrării în lichidare a companiei obligaţia de reîntregire a veniturilor din privatizare se stinge, iar costurile aferente împrumutului cuvenite bugetului Trezoreriei Statului se anulează. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la bugetul de stat.

    ART. 9
    Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice poate acorda, la solicitarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, un împrumut în limita sumei de 251.046,025 mii euro, pe o perioadă de 6 luni.

    ART. 10
    (1) Ajutorul de stat individual pentru salvare se acordă în scopul asigurării necesarului de lichidităţi pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţii Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., care se confruntă cu dificultăţi economico-financiare majore, pentru o perioadă de 6 luni.
    (2) Ajutorul de stat individual pentru salvarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. este instituit pentru o perioadă de 6 luni de la momentul acordării acestuia, reprezentat de data creditării contului prevăzut la art. 12 alin. (3) cu sumă trasă din împrumutul din venituri rezultate din privatizare acordat de Ministerul Finanţelor Publice.

    ART. 11
    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, împrumutul prevăzut la art. 9 se acordă in valută din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent în valută deschis la Banca Naţională a României.
    (2) Împrumutul se acordă, pe baza unei analize economico-financiare realizate de către EximBank - S.A. prin care se va stabili capacitatea de rambursare, clasa de risc a Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. şi marja de dobândă peste EURIBOR la 6 luni. Costurile analizei economico-financiare se suportă de către societate, din surse proprii.
    (3) Rata dobânzii care se va acorda împrumutului rămâne fixă pe toată durata de derulare a acestuia şi se stabileşte în conformitate cu prevederile din Comunicarea Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01).
    (4) Împrumutul prevăzut la art. 9 se acordă cu condiţia constituirii unor garanţii prin instituirea de către organul fiscal competent Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală a unor sechestre asiguratorii asupra bunurilor imobile libere de orice sarcini, proprietate a societăţii. Garanţiile vor fi instituite pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, prin care să se stabilească valoarea de piaţă a bunurilor asupra cărora se constituie garanţii si va fi verificat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Raportul de evaluare va exprima valoarea de piaţă a bunurilor in lei si in echivalent euro stabilit la data întocmirii.
    (5) Valoarea garanţiilor prevăzute la alin. (4) trebuie să acopere cel puţin 120% din cuantumul împrumutului prevăzut la art. 9.

    ART. 12
    (1) Ministerul Finanţelor Publice încheie cu Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. şi Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri o convenţie de împrumut, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă formulată de societate, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a împrumutului.
    (2) În vederea semnării convenţiei de împrumut, organul fiscal competent, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va transmite, în copie certificată, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice un exemplar al proceselor-verbale de sechestru asiguratoriu instituit potrivit art. 11 alin. (4).
    (3) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 9, în maximum cinci zile lucrătoare de la data solicitării formulate de societate din contul Ministerului Finanţelor Publice, deschis la Banca Naţională a României, în contul indicat de societate şi înscris în Convenţia de împrumut.
    (4) Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. este responsabilă pentru respectarea destinaţiei sumelor în concordanţă cu componentele de ajutor de stat individual de salvare astfel autorizat de Comisia Europeană.
    (5) Modul de acordare şi administrare a ajutorului de stat, inclusiv organizarea decontărilor şi verificarea destinaţiei sumelor care se acordă cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. se stabilesc în condiţiile legii prin ordin emis de ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri în termen de 4 zile de la data semnării convenţiei de împrumut prevăzute la alin. (1).

    ART. 13
    (1) Rambursarea împrumutului prevăzut la art. 9, se efectuează în valută, de societate la scadenţă, împreună cu dobânda aferentă, din surse proprii, în contul Ministerului Finanţelor Publice, deschis la Banca Naţională a României.
    (2) Împrumutul acordat se poate rambursa anticipat parţial sau integral cu informarea prealabilă scrisă a Ministerului Finanţelor Publice cu privire la intenţia societăţii de rambursare. Pentru suma rambursată anticipat societatea plăteşte şi dobânda aferentă perioadei, calculată de la data virării sumei în cont până la data rambursării anticipate parţial sau integral.
    (3) Dobânda reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului, se plăteşte de societatea la scadenţa împrumutului prevăzut la art. 9 şi se calculează începând cu data creditării contului prevăzut la art. 12 alin. (3), prin aplicarea dobânzii prevăzute la art. 11 alin. (3) la soldul împrumutului.
    (4) Pentru neplata la termen a împrumutului şi a dobânzilor aferente se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului.
    (5) Societatea virează sumele datorate Ministerului Finanţelor Publice în contul prevăzut la alin. (1), iar obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.
    (6) Rambursarea împrumutului şi plata dobânzilor şi dobânzilor de întârziere se asigură de societate din resurse proprii.

    ART. 14
    (1) Creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor fiscale şi se recuperează conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal împrumutatul, pe baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat şi care constituie titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
    (2) Până la stingerea integrală a obligaţiilor datorate Ministerului Finanţelor Publice de către societate, valoarea tuturor obligaţiilor datorate şi consemnate în înscrisurile întocmite, utilizează cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua întocmirii acestora.

    ART. 15
    (1) Dacă până la scadenţa împrumutului, Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. nu rambursează împrumutul şi dobânzile aferente calculate potrivit art. 13 alin. (3), societatea are obligaţia, ca în termen de 3 luni de la data acordării efective a împrumutului să transmită Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri un plan de restructurare care să demonstreze restabilirea viabilităţii companiei pe termen lung.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri notifică la Comisia Europeană planul de restructurare în termen de 6 luni de la autorizarea ajutorului de salvare, iar ajutorul de stat individual pentru salvare se transformă în ajutor de stat de restructurare, care va fi implementat cu respectarea normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în materie de ajutor de stat, conform deciziei Comisiei Europene.
    (3) Pe baza planului de restructurare, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la cererea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., va solicita Ministerului Finanţelor Publice prelungirea perioadei de acordare a împrumutului, conform planului de restructurare, prin act adiţional la convenţia de împrumut, până la data aprobării de către Comisia Europeană a planului de restructurare. În acest caz, marja de dobândă se majorează cu cel puţin 50 de puncte de bază, în conformitate cu prevederile din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01), stabilită şi comunicată Ministerului Finanţelor Publice de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
    (4) La data aprobării de către Comisia Europeană a planului de restructurare, împrumutul acordat de Ministerul Finanţelor Publice sub formă de ajutor de stat individual pentru salvare se transformă în ajutor de stat de restructurare. De la aceeaşi dată se stinge şi obligaţia societăţii de restituire a împrumutului şi a costurilor aferente şi implicit a reîntregirii veniturilor din privatizare. Costurile aferente împrumutului cuvenite bugetului Trezoreriei Statului se anulează.
    (5) Garanţiile prevăzute la art. 11 alin. (4) se eliberează după data transformării ajutorului de stat individual pentru salvare în ajutor de stat de restructurare ca urmare a transmiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a ajutorului de stat pentru restructurare.

    ART. 16
    (1) În cazul neîndeplinirii prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) privind notificarea planului de restructurare, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va prezenta Comisiei Europene un plan de lichidare.
    (2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data scadenţei împrumutului până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) În situaţia în care societatea intră în lichidare, creanţele statului rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile legii. La data intrării în lichidare a societăţii obligaţia de reîntregire a veniturilor din privatizare se stinge, iar costurile aferente împrumutului cuvenite bugetului Trezoreriei Statului se anulează. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la bugetul de stat.

    ART. 17
    Acordarea ajutoarelor individuale de salvare prevăzute la art. 1 şi 9 se va face numai după obţinerea autorizaţiei din partea Comisiei Europene.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 4 februarie 2020.
    Nr. 12.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016