Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 15 martie 2023  pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială şi modificarea unor acte normative  în domeniul asistenţei sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 15 martie 2023 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială şi modificarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 219 din 16 martie 2023
    I. Având în vedere majorarea drepturilor de natură socială, precum şi a celor în domeniul salarizării prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi prin stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la un nivel mai mare decât cel existent la data de 31 decembrie 2022, care afectează drepturile de ajutor pentru încălzirea locuinţei prin încadrarea în alt interval de venituri sau chiar încetarea plăţii acestui ajutor,
    luând în considerare faptul că, deşi au fost luate măsuri de natură socială pentru depăşirea crizei energetice generată de resursele limitate şi de creşterea preţului la diversele tipuri de combustibil pentru producerea energiei electrice şi a energiei termice, multe gospodării nu pot să îşi achite cheltuielile pentru încălzirea corespunzătoare a locuinţelor, cu efecte negative asupra operatorilor economici din domeniu şi apariţia riscului excluziunii sociale în aceste gospodării.
    Ţinând cont de faptul că la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi al furnizorilor de utilităţi volumul de muncă ar fi extrem de mare pentru stabilirea unor noi cuantumuri ale ajutoarelor, pentru aproximativ 500.000 de gospodării pentru care ar fi necesare recalcularea drepturilor de ajutor de încălzire pentru lunile februarie şi martie 2023, revizuirea cotelor-părţi de plată ce revin celor ce locuiesc în condominii, refacerea facturilor în cazul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale şi energie electrică, ceea ce ar putea conduce şi la dificultăţi în aplicarea altor acte normative, cum ar fi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare,
    pe cale de consecinţă, în absenţa unor reglementări care să ţină cont de nevoia reducerii sărăciei energetice, ar fi afectate peste 500.000 de gospodării care beneficiază în prezent de ajutor pentru încălzirea locuinţei şi pentru care ar fi necesară revizuirea cuantumului, dar şi a dreptului la ajutorul pentru încălzire, din cele aproximativ 800.000 de gospodării, respectiv emiterea de noi dispoziţii, rectificarea situaţiilor centralizatoare transmise deja asociaţiilor de proprietari/locatari şi furnizorilor de energie termică, gaze naturale şi energie electrică. De asemenea, se produc disfuncţionalităţi la nivelul asociaţiilor de proprietari/locatari, care vor fi în situaţia de a recalcula contravaloarea consumului ce revine fiecărui proprietar/locatar şi de a stabili în sarcina acestora a unor cheltuieli suplimentare, precum şi la nivelul furnizorilor de energie termică, gaze naturale şi energie electrică, aceştia din urmă fiind în situaţia de a întârzia emiterea facturilor prin refacerea tuturor documentelor aferente acestei perioade.

    II. Având în vedere faptul că alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă, în cazul copiilor de vârstă şcolară, în raport cu participarea şcolară a acestora, acumularea unui număr de 10, respectiv 20 de absenţe nemotivate într-un semestru şcolar conducând, potrivit legii, fie la diminuarea cuantumului alocaţiei acordate, fie la suspendarea plăţii pentru copilul care acumulează mai multe absenţe nemotivate; situaţia privind frecventarea cursurilor de către aceşti copii şi implicit a absenţelor se comunică agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială de către inspectoratele şcolare în luna următoare încheierii semestrului şcolar.
    Ţinând cont de schimbarea structurii anului şcolar care se bazează pe intervale de cursuri faţă de reglementările anterioare care aveau în vedere structura pe semestre a acestuia, aplicarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu mai este posibilă, acestea făcând referire la semestru şi nu la noua structură a anului şcolar 2022-2023.
    Pentru aplicarea corespunzătoare a legii şi evitarea stabilirii de drepturi necuvenite şi recuperarea de sume de la o categorie extrem de vulnerabilă, reprezentată de familiile cu copii şi venituri reduse în număr de aproximativ 140.000 de beneficiari ai acestui drept, se impune modificarea corespunzătoare a Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    III. Având în vedere faptul că o serie de beneficii de asistenţă socială cum ar fi stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale prevăzut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, alocaţia lunară de plasament, indemnizaţia lunară de sprijin, indemnizaţia lunară pentru tineri prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia lunară pe perioada concediului de acomodare şi indemnizaţia de sprijin pentru adoptatori, prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul nerambursabil pentru refugiaţi prevăzut de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, sunt raportate la valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) prevăzut de art. 33^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare faptul că, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea indicatorului social de referinţă se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflaţiei din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi că valoarea nominală rezultată este, de obicei cu fracţiuni de leu,
    luând în considerare dificultatea stabilirii de drepturi şi plăţii acestora cu zecimale, este necesar să fie asigurată unitate de reglementare în concordanţă cu alte tipuri de beneficii sociale raportate la ISR, cum ar fi ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    IV. Având în vedere că România, ca stat membru al Uniunii Europene, în materia acordării de alocaţii familiale, cum ar fi alocaţia de stat pentru copii şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările ulterioare,
    luând în considerare faptul că pentru plata drepturilor de alocaţii familiale ori pentru recuperarea sumelor acordate sunt utilizate monedele statelor implicate, ceea ce conduce la înregistrarea de diferenţe prin aplicarea cursurilor valutare,
    având în vedere că reglarea acestei situaţii constituie şi o măsură stabilită de Curtea de Conturi a României în cadrul auditului efectuat la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,
    ţinând cont de faptul că în ultima perioadă se înregistrează un număr tot mai mare de solicitări fie de acordare de diferenţe de drepturi, fie de recuperare de drepturi, pentru o aplicare unitară este necesar să fie stabilite reguli de înregistrare a diferenţelor în plus sau în minus la aceste alocaţii familiale care fac subiectul regulilor de coordonare.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    (1) Majorările de drepturi de natură socială, precum şi cele în domeniul salarizării prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi majorarea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată nu se iau în calcul, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2022-martie 2023, la stabilirea drepturilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei şi supliment pentru energie prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.
    (2) Drepturile de ajutor pentru încălzirea locuinţei şi supliment pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, pentru persoanele care beneficiază de majorările prevăzute la alin. (1), pentru care la data aprobării prezentei ordonanţe de urgenţă nu au fost stabilite debite, se menţin în plată la acelaşi nivel până la 31 martie 2023.
    (3) Prin excepţie de la prevederile art. 33 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire şi de supliment pentru energie şi pentru care s-au constituit debite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se scutesc la plată.
    (4) Scutirea la plată se face astfel:
    a) prin decizia directorului executiv al agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la împlinirea termenului de 180 de zile prevăzut la art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitele stabilite în condiţiile art. 33 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, având la bază dispoziţia primarului emisă conform art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2021;
    b) de către organele fiscale centrale, pentru debitele transmise potrivit art. I alin. (4^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. II
    La articolul 27 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (1), (2) şi (3^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Pentru copiii de vârstă şcolară din familiile prevăzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul şcolar are obligaţia să transmită agenţiei teritoriale, în luna martie a fiecărui an şi respectiv în luna august a fiecărui an, situaţia privind frecventarea cursurilor de către aceşti copii. Situaţia se transmite electronic la data şi în formatul convenit cu agenţiile teritoriale şi va conţine, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor şi reprezentanţilor familiei, adresa de domiciliu sau reşedinţă şi numărul de absenţe înregistrate.
    (2) În cazul în care se constată absenţe nemotivate aferente intervalului de cursuri care, potrivit ordinului ministrului educaţiei, se derulează de la începutul anului şcolar şi până la 1 martie anul următor, respectiv aferente intervalului de cursuri care se desfăşoară între 1 martie şi până la 1 august a fiecărui an şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează:
    a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe;
    b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe.
    ...........................................
    (3^1) În situaţia prevăzută la alin. (3), când unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul prevăzut la alin. (2) lit. b), alocaţia se poate solicita şi pentru acesta, numai după începerea anului şcolar următor, respectiv după începerea intervalului de cursuri ulterior perioadei de diminuare prevăzută la alin. (2)."


    ART. III
    Începând cu drepturile aferente lunii martie 2023, beneficiile de asistenţă socială raportate la valoarea indicatorului social de referinţă prevăzut de art. 33^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se rotunjesc la leu în favoarea beneficiarilor, dacă prin raportare la valoarea indicatorului social de referinţă rezultă fracţiuni de leu.

    ART. IV
    După articolul I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 iunie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. I^1, cu următorul cuprins:
    "ART. I^1
    În cazul sumelor provenite din diferenţe de curs valutar rezultate în urma conversiei sumelor cu titlu de alocaţie de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de indemnizaţie lunară pentru creşterea copiilor prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al comisioanelor bancare rezultate ca urmare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările ulterioare, se va proceda după cum urmează:
    a) în cazul diferenţelor în minus, acestea se suportă din bugetul de stat;
    b) în cazul diferenţelor în plus, acestea se fac venit la bugetul de stat."


    ART. V
    În aplicarea art. I^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se elaborează proceduri de lucru care se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.



                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei,
                    Ligia Deca
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 15 martie 2023.
    Nr. 12.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016