Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 864 din 1 septembrie 2022
    Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienţii finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2022,
    în scopul reconsiderării unor elemente ale schemei de sprijin în vederea asigurării aplicării la nivel unitar a acesteia de către toţi operatorii din piaţa de energie cu consecinţa directă a unei mai bune funcţionalităţi a pieţei de energie şi a unui nivel adecvat de protecţie a consumatorilor,
    având în vedere obiectul propus reprezentat de importanţa asigurării în plan economic şi social a unui nivel ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor, precum şi necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcţionalităţi a pieţei de energie şi a unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecţie sporită a consumatorilor,
    luând în considerare beneficiul public generat de implementarea corelată a unor măsuri ţintite de sprijin, în paralel cu optimizarea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajaţi a apela la practici incorecte,
    întrucât prin normele propuse se are în vedere asigurarea unei discipline riguroase a pieţei de energie şi a unui înalt nivel de protecţie a clienţilor finali, consumatori de energie electrică şi gaze naturale,
    având în vedere că neadoptarea reglementărilor propuse prin prezentul proiect de act normativ creează dificultăţi majore în obţinerea rezultatelor scontate cu privire la aplicarea măsurilor de sprijin,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:
    a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv;
    b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depăşeşte 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);
    c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);
    d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d). Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);
    f) pentru beneficiarii prevăzuţi la lit. c) şi e) care nu au istoric de consum în anul 2021, procentul de 85% se aplică la consumul realizat lunar.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:
    a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;
    b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică.
    (3) Preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022 sau pentru clienţii casnici care nu au istoric în anul 2021 la furnizor, prin raportare la consumul lunar realizat.
    (4) Preţul final facturat prevăzut la alin. (2) lit. b) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor noncasnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalaţie comună cu un singur contor de măsurare, pentru încadrarea în tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), consumul fiecărui proprietar se determină prin împărţirea consumului total al asociaţiei de proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 în situaţia prevăzută la alin. (8), la 12, respectiv la numărul de luni de consum şi la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.
    (6) Pentru calcul la fiecare spaţiu locativ din condominiu, consumul de gaze naturale/energie electrică se determină prin împărţirea consumului total anual al asociaţiei de proprietari/ locatari la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.
    (7) În cazul cartierelor de tip rezidenţial pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare cu primăriile, respectiv dezvoltatorii imobiliari/asociaţiile de proprietari ale dezvoltărilor imobiliare, iar locurile de consum ale clienţilor casnici sunt facturate la comun printr-o singură factură, pentru determinarea consumului aferent respectivelor contracte şi împărţirea la nivelul beneficiarilor consumatori casnici sunt aplicabile dispoziţiile alin. (5) şi (6).
    (8) În cazul clienţilor casnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) şi b) în funcţie de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în cazul clienţilor casnici şi noncasnici racordaţi începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, utilizând preţul final conform tranşei aferente de consum, şi facturează consumul înregistrat după data reîncadrării la preţul final corespunzător tranşei de consum. În cazul schimbării furnizorului în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, regularizarea se face de către furnizorul actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta.
    (9) Valorile şi tranşele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, iniţiată în conformitate cu dispoziţiile art. 80 şi 180 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de energie electrică şi gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României.“"

    2. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate prin toate contractele la termen şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale - excluzând contravaloarea cantităţilor achiziţionate în luna de analiză şi destinate înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană, precum şi valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale clienţilor finali;"

    3. La articolul 3 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate, prin contracte la termen şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale - excluzând contravaloarea cantităţilor achiziţionate în luna de analiză şi destinate înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană, precum şi valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale, pentru asigurarea consumului clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă;"

    4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Componenta de furnizare a energiei electrice, respectiv a gazelor naturale este de 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 12 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale."

    5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023, pentru clienţii casnici de energie electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), pentru clienţii noncasnici de energie electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. c)-e) şi pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b), preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:
    a) componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6;
    b) componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4;
    c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuţia aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile."

    6. După articolul 7, se introduce un nou articol, art. 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    Începând cu data de 1 septembrie 2022, valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică facturată clienţilor finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi diferenţa pozitivă între preţul mediu de achiziţie realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) al cărui valoare este mai mică sau cel mult egală cu valoarea stabilită la art. VI şi art. 3 alin. (3) şi valoarea componentei de achiziţie determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru clienţii casnici, şi prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienţii noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei."

    7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Valorile aferente compensărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) pentru fiecare furnizor se determină de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la data primirii cererilor de decontare, al căror model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, depuse şi înregistrate la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Ministerul Energiei şi, în copie, către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@anre.ro, de către furnizori."

    8. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pe baza facturilor emise în fiecare lună din perioada de aplicare, furnizorii depun la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială la adresa de e-mail: plafonare.casnici@mmanpis.ro, respectiv Ministerul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@energie.gov.ro şi, în copie, la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@anre.ro, prin încărcare pe platforma IT la adresa www.spv.anre.ro, cererea de decontare lunară a sumelor aferente compensaţiei, în mod diferenţiat pentru clienţii casnici şi noncasnici prevăzuţi la art. 1, separat pentru energie electrică şi/sau gaze naturale, conform anexei nr. 1 sau anexei nr. 2."

    9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) În perioada 1 aprilie 2022 - 31 octombrie 2023, furnizorii de gaze naturale/producătorii de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice pentru consumul destinat populaţiei în calitate de clienţi direcţi ai producătorilor de gaze naturale, denumiţi în continuare PET client direct, au obligaţia de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentarea clienţilor săi finali/asigurarea consumului propriu şi suportabilităţii preţului de către aceştia; cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienţilor finali din portofoliul propriu/consumului propriu."

    10. La articolul 11 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) încheierea, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantităţi de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale;"

    11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici, pentru a asigura în perioada respectivă necesarul de consum al clienţilor casnici din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5.
    (2) În perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2022-31 august 2023 necesarul de consum al acestor clienţi din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5.
    (3) În categoria clienţilor casnici, denumiţi în continuare CC, prevăzuţi la alin. (1), intră şi clienţii casnici din condominii, asociaţii de proprietari, asociaţii de locatari şi cartiere de tip rezidenţial.
    (4) În funcţie de evoluţiile ulterioare de pe piaţa gazelor naturale, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va actualiza modul de calcul al cantităţilor de gaze naturale destinate consumului CC şi PET pentru perioada 1 aprilie 2022 - 31 octombrie 2023, astfel cum este stabilit în anexa nr. 5.
    (5) În perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, redevenţa datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantităţile de gaze naturale vândute conform alin. (1) şi (2) pentru acoperirea consumului CC şi PET şi pentru acoperirea consumului tehnologic din sistemele de transport şi distribuţie a gazelor se va stabili în baza preţului prevăzut la alin. (1) şi (2) prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, emis în 10 zile.
    (6) În perioada 1 septembrie 2022 - 31 octombrie 2023, în cazul producătorilor de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de producere de energie electrică utilizând gazele naturale, preţul de transfer al gazelor naturale utilizate la producţia de energie electrică este de maximum 100 lei/MWh."

    12. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, respectiv consumului tehnologic, generate de creşterea preţurilor pe piaţa angro peste valoarea luată în considerare de autoritatea de reglementare la calculul tarifelor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale din anul 2021, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei modifică tarifele reglementate, cu aplicabilitate începând cu data de 1 aprilie 2022.
    (2) Tarifele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va stabili tarife reglementate de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, precum şi tarife reglementate de transport al energiei electrice, aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023, conform cadrului de reglementare şi prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Producătorii de energie electrică aflaţi în portofoliul statului român, care se supun prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi titularii de acorduri petroliere care produc energie electrică răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parţiale sau totale solicitărilor de cumpărare de energie electrică adresate de operatorul de transport şi sistem şi operatorii de distribuţie concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele dedicate din piaţa organizată. Tranzacţiile încheiate în condiţiile prezentului alineat se iau în considerare la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de tranzacţionare.
    (4) Producătorii de energie electrică, alţii decât cei prevăzuţi alin. (3), pot oferta energie electrică în aceleaşi condiţii.
    (5) Titularii de acorduri petroliere onshore şi offshore, producători de gaze naturale, răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parţiale sau totale solicitărilor de cumpărare de gaze naturale destinate consumului tehnologic adresate de operatorul de transport şi sistem şi operatorii de distribuţie concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele din piaţa centralizată."

    13. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de trading şi agregatorii care tranzacţionează cantităţi de energie electrică şi/sau gaze naturale pe piaţa angro plătesc o contribuţie la Fondul de Tranziţie Energetică, stabilită în conformitate cu prevederile metodologiilor prevăzute în anexa nr. 6 şi anexa nr. 6.1.
    (2) Capacităţilor de producţie puse în funcţiune după data de 1 septembrie 2022, precum şi companiilor care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1).
    (3) Contractele bilaterale încheiate pe piaţa angro prin negociere directă se raportează Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către părţile contractante în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii.
    (4) Contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică se calculează, se declară şi se plăteşte de către vânzător lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.
    (5) Sumele reprezentând contravaloarea contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică se plătesc într-un cont distinct de disponibil în lei deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente, codificat cu codul de identificare fiscală al plătitorului
    (6) În primele 3 zile lucrătoare a fiecărei luni, sumele încasate în contul prevăzut la alin. (5) se virează de unităţile Trezoreriei Statului într-un cont distinct de disponibil în lei deschis pe numele Ministerului Finanţelor deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, denumit «Fondul pentru Tranziţie Energetică».
    (7) La solicitarea Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, se autorizează Ministerul Finanţelor să majoreze, veniturile bugetului de stat, la o poziţie distinctă, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în bugetele acestora, în limita sumelor disponibile în soldul contului prevăzut la alin. (6), pentru plata compensărilor prevăzut de prezentul articol.
    (8) Sumele cu care au fost majorate veniturile bugetului de stat conform prevederilor alin. (6) se virează de Ministerul Finanţelor din contul prevăzut la alin. (5) în conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (6) codificate cu codul de identitate fiscală ale Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, după caz.
    (9) Se autorizează Ministerul Energiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (7) în buget şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.
    (10) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (7) şi plăţile efectuate se virează de către Ministerul Energiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în contul de disponibil prevăzut la alin. (6).
    (11) Sumele rămase disponibile la finele anului în contul prevăzut la alin. (6), inclusiv sumele virate potrivit alin. (10), se utilizează în anul următor în baza mecanismului prevăzut la alin. (7).
    (12) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (5) şi (6) nu sunt purtătoare de dobândă şi nu sunt supuse executării silite.
    (13) Pentru orice tip de tranzacţii de vânzare de energie electrica la export sau livrare intracomunitara de pe teritoriul României persoanele prevăzute la alin. (1) contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică (C) se determina astfel:
    C = (Pmt - Pa) x Qt x 100%,
    unde:
    Qt - cantitatea de energie tranzacţionată la export sau livrată;
    Pmt- preţul mediu de tranzacţionare a energiei pe PZU din ziua anterioară tranzacţiei;
    Pa - preţul de achiziţie."

    14. La articolul 16, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) de către producătorii de energie electrică se constată şi se sancţionează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală."

    15. La articolul 16, după alineatul (7^3) se introduce un nou alineat, alin. (7^4), cu următorul cuprins:
    "(7^4) Vânzarea succesivă a unor cantităţi de energie electrică sau gaze naturale de către traderi şi/sau furnizori cu activităţi de trading, în scopul vădit de a creste preţul, se sancţionează de către ANRE, cu amenda de 5% din cifra de afaceri."

    16. Anexele nr. 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    17. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6.1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. II
    (1) Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă a Guvernului începând cu data de 1 septembrie 2022, beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), lit. c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Modelele pentru solicitare şi pentru declaraţia pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)-e), care nu au depus solicitarea însoţită de o declaraţie pe propria răspundere în termenul prevăzut la alin. (1), precum şi cei înfiinţaţi după data de 1 septembrie 2022 beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor.

    ART. III
    (1) Pentru operatorii economici titulari de licenţă, prestatori ai serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, costurile suplimentare cu achiziţia de energie electrică şi gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022-31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic şi, respectiv, consumului tehnologic, faţă de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.
    (2) Costurile capitalizate prevăzute la alin. (1) se recunosc în tarifele reglementate cu respectarea criteriilor de recunoaştere a costurilor prevăzute în metodologiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (3) Costurile capitalizate recunoscute conform alin. (2) se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării şi se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate aprobată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri şi se recunosc ca o componentă distinctă.
    (4) Activele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) se recunosc în evidenţele contabile şi în situaţiile financiare anuale ale operatorilor de distribuţie, conform instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor.

    ART. IV
    (1) În vederea plăţii contribuţiei de solidaritate, începând cu data de 1 septembrie 2022, persoanele nerezidente care desfăşoară tranzacţii pe piaţă de energie din România sunt obligate să calculeze, să declare şi să plătească contribuţia de solidaritate direct sau să desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în baza prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Persoanele nerezidente prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a depune la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală o declaraţie pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei de solidaritate. Modelul de declaraţie şi termenul de depunere se stabilesc prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (4).
    (3) Reprezentantul trebuie să aibă domiciliu/sediu în România si răspunde în solidar cu nerezidentul, pentru declararea şi plata contribuţiei de solidaritate.
    (4) Procedura şi condiţiile de înregistrare ale reprezentantului se aprobă prin Ordin al preşedintelui Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să constituie garanţie sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau cash colateral, în cuantum de 1 milion Euro, echivalent în lei.
    (6) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului articol atrage suspendarea dreptului de operare pe pieţele din România.
    (7) Procedura şi condiţiile de înregistrare ale reprezentantului, precum şi îndeplinirea obligaţiilor de plată şi de executare a garanţiei se aprobă prin Ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. V
    (1) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanţii săi în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţilor de producţie de energie electrică unde este acţionar majoritar, să solicite operatorilor economici să elaboreze şi să aprobe, în cadrul Adunărilor Generale ale acţionarilor, până la data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producţiei de energie electrică pentru următorii 4 ani.
    (2) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanţii săi în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţilor de producţie de energie electrică la care este acţionar să solicite operatorilor economici să elaboreze şi să propună spre aprobare, până la data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producţiei de energie electrică pentru următorii 4 ani.

    ART. VI
    Valoarea maximă a preţului mediu ponderat al energiei electrice la care ANRE calculează sumele de decontat de la bugetul de stat pentru furnizorii de energie electrică este de 1.300 lei/MWh.

    ART. VII
    Prin contracte bilaterale negociate direct începând cu data de 1 septembrie 2022, producătorii de energie electrică au obligaţia să vândă prin direct energia electrică disponibilă cu livrare până la 31 decembrie 2022, doar furnizorilor de energie electrică care au în portofoliu clienţi finali, destinată exclusiv pentru consumul acestora, distribuitorilor de energie electrică, operatorului naţional de sistem Compania Naţională de Transport Energie Electrica Transelectrica - S.A., precum şi consumatorilor care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. VIII
    (1) Aplicarea prevederilor art. 177 alin. (3^15)-(3^17) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la 31 decembrie 2024.
    (2) Pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cantităţile aferente îndeplinirii de către producătorii de gaze naturale a obligaţiilor prevăzute la art. 177 alin. (3^15) şi (3^16) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se vor vinde potrivit dispoziţiilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu anexa 5 la aceasta.

    ART. IX
    Modelul şi conţinutul declaraţiei privind contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică prevăzută la art. 15 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, realizată de producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de traiding şi agregatorii care tranzacţionează cantităţi de energie electrică/gaze naturale pe piaţa angro se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
                    Dumitru Chiriţă
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului
                    Constantin-Daniel Cadariu

    Bucureşti,1 septembrie 2022.
    Nr. 119.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022)
    MOD DE CALCUL
    al cantităţilor de gaze naturale destinate consumului CC şi PET
    1. Cantităţile de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia de a le vinde furnizorilor CC şi ai PET se stabilesc distinct pentru următoarele perioade:
    a) 1 aprilie 2022 - 31 octombrie 2022, cantităţile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC şi PET, precum şi cantităţile necesare consumului lunar al CC;
    b) 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023, cantităţile de gaze naturale destinate consumului CC şi PET.
    c) 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, cantităţile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC şi PET, precum şi cantităţile necesare consumului lunar al CC.

    2. Pentru stabilirea cantităţilor de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. a) şi b), producătorii, furnizorii şi PET care au optat pentru achiziţia directă de la producător (PET client direct) au obligaţia de a transmite operatorului de transport şi sistem, în termen de două zile lucrătoare de la publicarea prezentei ordonanţe, următoarele categorii de informaţii:
    a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informaţii:
    - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;
    – cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, în condiţiile legii;
    – cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;
    – cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în condiţiile legii;
    – cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună;

    b) furnizorii de gaze naturale ai CC şi PET transmit următoarele informaţii:
    - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;
    – cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;
    – cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, destinată a fi furnizată CC şi PET, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienţilor finali din portofoliu;

    c) PET client direct transmit următoarele informaţii:
    - cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;
    – cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună.


    2^1. Pentru stabilirea cantităţilor de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. c), producătorii, furnizorii şi PET care au optat pentru achiziţia directă de la producător (PET client direct) au obligaţia de a transmite operatorului de transport şi sistem, în termen de două zile lucrătoare de la publicarea OUG ......., următoarele categorii de informaţii:
    a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informaţii:
    - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, defalcată pe fiecare lună;
    – cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, defalcată pe fiecare lună, în condiţiile legii;
    – cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, defalcată pe fiecare lună;
    – cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în condiţiile legii;
    – cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a OUG ......, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, defalcată pe fiecare lună;

    b) furnizorii de gaze naturale ai CC şi PET transmit următoarele informaţii:
    - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, defalcată pe fiecare lună;
    – cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2023 - 31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;
    – cantitatea de gaze naturale contractată anterior anterior intrării în vigoare a OUG......, destinată a fi furnizată CC şi PET, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2023 - 31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienţilor finali din portofoliu;

    c) PET client direct transmit următoarele informaţii:
    - cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2023 - 31 martie 2024 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;
    – cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a OUG ........., cu livrare în perioada 1 noiembrie 2023- 31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună.


    3. În cazul participanţilor noi la piaţa de gaze naturale, datele prevăzute la pct. 2 se transmit de la data obţinerii licenţei de furnizare, respectiv de la data procesului-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare în cazul clienţilor finali.
    4. Producătorii de gaze naturale, furnizorii CC şi PET/PET client direct, după caz, sunt direct răspunzători de corectitudinea informaţiilor transmise conform prevederilor pct. 2.
    5. Cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă rămase disponibile fiecărui producător după respectarea obligaţiilor asumate prin contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu livrare în perioada 1 aprilie 2022- 31 martie 2023, precum şi cele încheiate anterior intrării în vigoare a OUG ..........., cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 august 2023 se stabilesc ca diferenţa dintre cantităţile de gaze naturale estimate a fi produse de fiecare producător, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada respectivă, şi cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu livrare în perioada respectivă.
    6. În termen de trei zile lucrătoare de la primirea informaţiilor complete prevăzute la pct. 2, operatorul de transport şi sistem desfăşoară următoarele activităţi:
    a) determină şi transmite furnizorilor/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC şi PET/PET client direct are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim conform următoarei formule:
    QDep(furnizor i /PETj) = Nconsum CC+PET(fumizor i/PET j ) - Qctr(furnizor i/PET j )) x 30%,
    unde:
    QDep(furnizor \'a1/PET j) - stocul minim de gaze naturale pe care fiecare furnizor CC şi PET/PET client direct este obligat să îl constituie în perioada 1 aprilie 2022 - 31 octombrie 2022;
    Nconsum CC+PET(fumizor i/PETj) - necesarul de consum al CC şi PET aferent furnizorului i sau PET client direct j în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023;
    Qctr(furnizor i/PETj) - cantităţile de gaze naturale destinate consumului CC şi/sau PET, contractate de către furnizorul i sau PET client direct j anterior prezentei ordonanţe, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, stabilită pro rata cu consumul total al clienţilor finali din portofoliu;


    b) determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim şi a necesarului de consum CC:
    QPkdep(furnizor i/PETj) = [QDep(furnizor i/PETj) + N(consum CC furnizor i)]/QPt x QPk,
    unde:
    Qpkdep(furnizor i/PETj) -cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC şi PET/PET client direct;
    Nconsum CC furnizor i - necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;
    QPt - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;
    QPk - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;


    c) determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate consumului CC şi PET în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023:
    QPkc(furnizor i/PETj) = [N consum CC + PET(funirzor i/PET j) - QDep(furnizor i/PET j) - 0,7 x Qctr(furnizor i/PET j)]/QPt x QPk,
    unde:
    QPkc (furnizor i/PET j) - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC şi PET/PET client direct, aferentă perioadei 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023.    6^1. În termen de trei zile lucrătoare de la primirea informaţiilor complete prevăzute la pct. 2^1, operatorul de transport şi sistem desfăşoară următoarele activităţi:
    a) determină şi transmite furnizorilor/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC şi PET/PET client direct are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim conform următoarei formule:
    Q1Dep(furnizor i/PET j) = (N1consum CC + PET(furnizor i/PET j) -Q1ctr(furnizor i/PET j)) x 30%,
    unde:
    Q1Dep(furnizor i/PETj) - stocul minim de gaze naturale pe care fiecare furnizor CC şi PET/PET client direct este obligat să îl constituie în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023;
    N1consum CC+PET(furnizor i/PETj) - necesarul de consum al CC şi PET aferent furnizorului i sau PET client direct j în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024;
    Q1ctr(furnizor i/PETj)- cantităţile de gaze naturale destinate consumului CC şi/sau PET, contractate de către furnizorul i sau PET client direct j anterior intrării în vigoare OUG ......., cu livrare în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, stabilită pro rata cu consumul total al clienţilor finali din portofoliu;    b) determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim şi a necesarului de consum CC:
    Q1Pkdep(furnizor i/PET j) = [Q1Dep(furnizor i/PET j) + N1consumCC furnizor i]/Q1Pt x Q1Pk
    unde:
    Q1 Pkdep(furnizor i/PETj) -cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2023-31 august 2023 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC şi PET/PET client direct;
    N1consum CC furnizor i - necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2023-31 august 2023;
    Q1Pt - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2023-31 august 2023;
    Q1Pk - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2023-31 august 2023.


    7. În cazul în care necesarul de consum lunar al clienţilor CC şi PET din portofoliul unui furnizor se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a schimbării furnizorului, necesarul de consum al CC şi PET care au solicitat schimbarea se transferă noului furnizor.
    8. În cazul în care necesarul de consum lunar al clienţilor CC şi PET din portofoliul unui furnizor sau PET client direct se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a punerii în funcţiune a unor noi locuri de consum, operatorul de transport şi sistem recalculează cantitatea de gaze naturale destinată furnizorului sau PET client direct.
    9. În cazul în care clienţii CC şi PET ai unui furnizor se transferă către un furnizor de ultimă instanţă, cantităţile de gaze naturale aferente acestora şi, implicit, contractele cu producătorii pentru aceste cantităţi se transferă către respectivul furnizor de ultimă instanţă.
    10. Până la data de 10 a lunii anterioare celei de livrare, furnizorul sau PET client direct transmite la operatorul de transport o solicitare însoţită de următoarele informaţii:
    a) perioada pentru care intervine modificarea livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale;
    b) fundamentarea majorării/reducerii livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale.

    11. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor precizate la pct. 10, operatorul de transport şi sistem recalculează cantităţile aferente. Aceasta se comunică părţilor implicate care, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării, au obligaţia de a încheia un contract/act adiţional, după caz, pentru transferarea cantităţilor de gaze naturale.
    12. Livrarea cantităţilor de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în baza contractelor încheiate între producător şi furnizorii CC şi ai PET/PET client direct. Cumpărătorul are obligaţia de a constitui în favoarea producătorului o garanţie financiară de plată pentru acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de producător sau de a plăti în avans contravaloarea gazelor naturale livrate cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data începerii livrărilor.
    13. Livrarea cantităţilor de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în profil zilnic constant. La sfârşitul perioadei de livrare, furnizorul/PET client direct completează o declaraţie pe propria răspundere referitoare la destinaţia gazelor naturale achiziţionate în baza prezentei ordonanţe. Cumpărătorul are obligaţia de a respecta destinaţia gazelor naturale cumpărate.
    14. În situaţia în care cantitatea totală de gaze naturale determinată în conformitate cu formulele de la pct. 6 lit. b) şi c) şi 6^1 diferă de totalul producţiei disponibile a producătorilor, pentru perioada respectivă, obligaţia de vânzare a fiecărui producător se ajustează proporţional cu ponderea disponibilului fiecărui producător în disponibilul total pentru perioada respectivă. Alocarea cantităţilor destinate fiecărui furnizor se determină aplicând cantităţilor calculate pentru aceştia ponderea obligaţiei ajustate în totalul cantităţilor calculate pentru fiecare producător. Defalcarea cantităţilor destinate înmagazinării pentru CC şi PET se realizează proporţional cu ponderea consumului CC şi PET în necesarul de consum.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022)
    MODUL DE CALCUL
    al contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică datorate de producătorii de energie electrică
    ART. 1
    Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă calculează contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică ce urmează a fi plătită conform prevederilor menţionate anterior.
    (2) Prezenta metodologie stabileşte:
    a) categoriile de operatori economici cu obligaţie de supunere la plata contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, prevăzută la art. 15 din ordonanţa de urgenţă;
    b) definirea veniturilor lunare provenite din vânzarea energiei electrice pe pieţele de electricitate de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a);
    c) definirea cheltuielilor lunare rezultate din tranzacţiile efectuate pe pieţele de electricitate în vederea acoperirii contractelor încheiate/notificărilor de producţie ale operatorilor economici prevăzuţi la lit. a);
    d) modul de calcul al venitului net lunar;
    e) modul de calcul al preţului lunar de vânzare a energiei electrice;
    f) modul de calcul al venitului lunar suplimentar.


    ART. 2
    Preţul lunar de vânzare a energiei electrice şi valoarea venitului lunar suplimentar sunt utilizate pentru calculul valorii la Fondul de Tranziţie Energetică prevăzut la art. 15 din ordonanţa de urgenţă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
    Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul al contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică şi este utilizată drept instrument de lucru în activitatea producătorilor de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă.

    ART. 4
    Prezenta metodologie se aplică de către toţi producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă, în perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Termeni utilizaţi
    ART. 5
    Termenii specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │Potrivit definiţiei din │
│ │Legea energiei electrice│
│Pieţe de │şi a gazelor naturale │
│electricitate│nr. 123/2012, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Preţ de │450 lei MWh │
│referinţă │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Cantitatea livrată lunar│
│ │pe pieţele de │
│ │electricitate de │
│ │producătorul de energie │
│ │electrică din producţia │
│Cantitate │proprie şi/sau │
│lunară │achiziţionată sau │
│vândută - Cl │transferată din │
│(MWh) │portofoliul de producţie│
│ │în cel de furnizare │
│ │(cantitatea lunară │
│ │vândută poate fi │
│ │diferită de cantitatea │
│ │produsă lunar de │
│ │respectivul producător) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Veniturile obţinute din │
│ │vânzarea energiei │
│ │electrice cu livrare │
│ │fizică din producţia │
│ │proprie, din │
│Venituri │transferarea acesteia │
│lunare - Vl │din portofoliul de │
│(lei) │producţie în cel de │
│ │furnizare şi/sau │
│ │achiziţionată şi din │
│ │tranzacţiile financiare │
│ │derulate în luna │
│ │anterioară declarării │
│ │impozitului │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Sunt incluse │
│ │cheltuielile pentru │
│ │achiziţionarea energiei │
│ │electrice pentru │
│ │tranzacţii cu livrare │
│Cheltuieli │fizică, inclusiv cele de│
│lunare - Chel│pe piaţa de echilibrare,│
│(lei) │şi costul certificatelor│
│ │de CO2. │
│ │Nu se includ │
│ │cheltuielile efective de│
│ │producţie, pentru │
│ │obţinerea unui MWh de │
│ │energie electrică. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Venit net │Diferenţa dintre │
│lunar - Vnl │veniturile lunare şi │
│(lei) │cheltuielile lunare │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Preţul rezultat din │
│Preţul lunar │diferenţa dintre │
│de vânzare a │veniturile lunare şi │
│energiei │cheltuielile lunare │
│electrice - │raportată la totalul │
│Plv (lei/MWh)│cantităţii de energie │
│ │livrată fizic în luna │
│ │respectivă │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Contribuţia │Diferenţa dintre preţul │
│la Fondul de │lunar de vânzare şi │
│tranzitie │preţul de referinţă │
│Energetică - │înmulţită cu cantitatea │
│Cs │lunară livrată fizică │
│(lei) │ │
└─────────────┴────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 4-a
    Calculul preţului lunar de vânzare a energiei electrice şi al contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică
    ART. 6
    Preţul lunar de vânzare a energiei electrice - P_lv se calculează ca raport între venitul net lunar şi cantitatea livrată fizic lunar pe pieţele de electricitate:
    P_lv = Vnl/Cl,
    unde:
    Vnl = Vl - Chel.    ART. 7
    Contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică - C_s se determină în condiţiile în care P_lv > 450 lei/MWh şi se calculează ca produs între diferenţa dintre preţul lunar de vânzare şi 450 de lei/MWh şi cantitatea lunară livrată fizic - C_l.
    C_s = (P_lv - 450)*C_l


    ART. 8
    Calculul prevăzut la art. 6 şi 7 se realizează lunar de către producătorii de energie electrica prevăzuţi la art. 15 din prezenta ordonanţa de urgenţă.

    ART. 9
    Producătorii de energie electrică pot depune declaraţii rectificative, fără calcul suplimentar de accesorii fiscale, la 15 zile după publicarea de către OPCOM a preţurilor finale aferente pieţei de echilibrare pentru luna de decontare.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 6.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022)
    MODUL DE CALCUL
    a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică datorate de entităţile producătoare de energie electrică şi gaze naturale, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică şi gaze naturale, furnizorii de energie electrică şi gaze naturale şi agregatorii independenţi de energie electrică
    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care entităţile producătoare de energie electrică şi gaze naturale, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică şi gaze naturale, furnizorii de energie electrică şi gaze naturale şi agregatorii independenţi de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă calculează contribuţia la Fondul de tranziţie energetică ce urmează a fi plătită conform prevederilor menţionate anterior.
    (2) Prezenta metodologie stabileşte:
    a) definirea preţului mediu ponderat lunar de vânzare
    b) definirea preţului mediu ponderat lunar de achiziţie;
    c) modul de calcul al contribuţiei la tranziţia energetică.


    ART. 2
    Preţurile de vânzare şi de achiziţie a energiei electrice şi gaze naturale sunt utilizate pentru calculul valorii contribuţiei la Fondul de tranziţia energetică prevăzută la art. 15 alin (1) din ordonanţă de urgenţă.

    SECŢIUNEA A 2-A
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
    Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul a contribuţiei la tranziţia energetică şi este utilizată drept instrument de lucru în activitatea entităţilor producătoare de energie electrică şi gaze naturale, entităţilor agregate de producere a energiei electrice, traderilor de energie electrica şi gaze naturale, furnizorilor şi agregatorilor care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă.

    ART. 4
    Prezenta metodologie se aplică de către entităţile producătoare de energie electrică şi gaze naturale, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică şi gaze naturale, furnizorii şi agregatorii care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă, în perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Termeni utilizaţi
    ART. 5
    Termenii specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt:

┌─────────┬────────────────────────────┐
│ │Preţul de achiziţie a │
│Preţ de │energiei electrice, gazelor │
│referinţă│naturale la care se adaugă o│
│ │cotă de profit de 2% │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Piaţa │Potrivit definiţiei din │
│angro de │Legea energiei electrice şi │
│energie │a gazelor naturale nr. 123/ │
│electrică│2012, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Cantitatea livrată pe piaţa │
│ │angro de energie electrică, │
│ │gaze naturale, de către toţi│
│ │agenţii economici care │
│ │desfăşoară activitate de │
│Q livrată│trading. La calculul │
│lunar │cantităţii livrate sunt │
│ │luate în considerare toate │
│ │cantităţile tranzacţionate │
│ │cu livrare în luna de │
│ │referinţă, indiferent de │
│ │data încheierii │
│ │contractului. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Preţ │Preţul mediu ponderat lunar │
│mediu - │de vânzare a energiei │
│vz │electrice/gazelor naturale │
│ │livrate în luna de referinţă│
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Preţul mediu ponderat lunar │
│Preţ │de achiziţie a energiei │
│mediu acz│electrice/gazelor naturale │
│ │livrate în luna de referinţă│
└─────────┴────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 4-a
    Calculul contribuţie la Fondul de Tranziţie Energetică
    ART. 6
    Contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică (C_TE) se determină astfel:
    C_TE = (Preţ(mediu-vz) - Preţ(mediu acz) x 1,02) x Q(livrata lunar)


    ART. 7
    Contribuţia la Fondul de tranziţie Energetică (C_TE) se determină în condiţiile în care preţul de tranzacţionare este mai mare decât preţul de referinţă.

    ART. 8
    Calculul prevăzut la art. 6 se realizează lunar de către entităţile producătoare de energie electrică şi gaze naturale, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică şi gaze naturale, furnizorii de energie electrică şi gaze naturale şi agregatorii independenţi de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă.


    ANEXA 4

    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ........................, în calitate de administrator/reprezentant legal al ......................, cu sediul social în localitatea .........................., str. ........................... nr. ..........., judeţul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. ................., CNP ......................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că instituţia/operatorul economic pe care îl administrez/reprezint se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)/d)/e) (a se indica în concret categoria de potenţial beneficiar) din OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
    Semnătura ..............................
    Data .........................

    ANEXA 5

    SOLICITARE
    Către: ..........................
    (Se va completa cu denumirea furnizorului de energie electrică)
    Subscrisa, ...................., cu sediul social în localitatea ................................, str. ........................ nr. ........, judeţul ............................/municipiul................................, sectorul ......................, J, CIF/CUI nr. (...), reprezentată de ......., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..................., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP ......................................, solicit aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c)/d)/e) (a se indica în concret categoria de potenţial beneficiar) din OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
    Semnătura ..............................
    Data .........................

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016