Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 26 august 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 26 august 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 844 din 29 august 2022
    Având în vedere faptul că măsurile de sprijin destinate celor mai sărace categorii ale populaţiei potrivit Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au drept scop satisfacerea unui nivel de trai minimal,
    întrucât măsurile actuale reprezentate de ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi alocaţia pentru susţinerea familiei reglementată de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul creşterii preţurilor la toate categoriile de produse şi servicii, nu mai pot să asigure sprijinul necesar pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal,
    având în vedere că în anul 2016 a fost adoptată Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, act normativ a cărui aplicare a fost prorogată succesiv până în anul 2023,
    luând în considerare faptul că unul dintre obiectivele asumate de România este acela de evaluare a măsurilor de sprijin pentru acordarea de beneficii persoanelor vulnerabile din punct de vedere economic, în scopul scoaterii a 1,5 milioane de persoane din starea de deprivare materială severă,
    având în vedere că datele statistice la nivelul anului 2020 arată că rata deprivării materiale din punct de vedere economic este de 32,8%, respectiv se înregistrează pentru aproximativ 6,2 milioane de persoane, că rata deprivării materiale severe este de 15,2%, ceea ce înseamnă că aproximativ 3 milioane de persoane din populaţia României se află în situaţii critice de viaţă şi că rata riscului de sărăcie sau excluziune socială la nivelul aceluiaşi an a fost de 30,4%, afectând 5,7 milioane de persoane,
    ţinând cont, pe de altă parte, că la nivelul României se înregistrează o lipsă acută de forţă de muncă calificată care să contribuie la redresarea economiei afectată atât de criza generată de pandemia de COVID-19, cât şi de conflictul armat din Ucraina,
    având în vedere că, prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă - PNRR, România s-a angajat să deruleze o serie de reforme în domeniul social, printre care şi Reforma 3 privind venitul minim de incluziune, al cărei obiectiv priveşte îmbunătăţirea asistenţei sociale şi reducerea sărăciei în rândul celor mai vulnerabile categorii de persoane, reducând, în acelaşi timp, sarcinile administrative pentru Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru administraţiile publice locale şi pentru beneficiari,
    întrucât intrarea în vigoare a modificărilor legislative care stabilesc normele metodologice de aplicare a legislaţiei privind venitul minim de incluziune, menţinând, în acelaşi timp, cel puţin acelaşi nivel de adecvare pentru prestaţiile şi condiţiile de eligibilitate prevăzute în Legea nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, cu scopul de a reduce sărăcia, de a stimula ocuparea forţei de muncă prin măsuri de activare şi de a creşte nivelul de educaţie, are termen de realizare sfârşitul trimestrului III al anului 2022,
    având în vedere termenul de realizare prevăzut de Planul naţional de redresare şi rezilienţă, pentru a îndeplini obligaţiile şi ţintele asumate este necesar ca reglementările cuprinse să fie modificate în concordanţă cu scopul urmărit de reducere a sărăciei, astfel încât România să poată beneficia de sumele alocate acestei reforme.
    Ţinând seama de faptul că modificările legislative sunt urmate de alte măsuri administrative care să permită, pe de o parte, implementarea sistemului naţional informatic pentru asistenţă socială prevăzut deja de Legea nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, iar, pe de altă parte, implementarea măsurilor care să asigure atingerea ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, respectiv de majorare a numărului de beneficiari la 245.700 de la 156.000, câţi se înregistrează în prezent, şi ca cel puţin 60% din beneficiarii venitului minim de incluziune să facă obiectul a cel puţin unei măsuri de activare, este necesar ca în contextul existent să se reacţioneze rapid astfel încât reforma să poată fi implementată şi ţintele atinse.
    Ţinând cont că neluarea acestor măsuri cu caracter urgent ar conduce la neîndeplinirea de către România a obiectivelor şi neatingerea jaloanelor şi a ţintelor în materie de reforme şi investiţii, astfel cum sunt prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Pentru situaţii de dificultate şi pentru prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială ale unuia sau mai multor membri din familie a căror nevoie identificată constituie o situaţie particulară şi necesită intervenţie individualizată, se pot acorda ajutoare de urgenţă şi/sau ajutoare comunitare, precum şi măsuri de facilitare a accesului pe piaţa muncii, a accesului la servicii de sănătate şi educaţie, la servicii sociale şi locuire, susţinute din bugetul de stat, din bugetele locale sau fonduri externe."

    2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Ajutoarele financiare componente ale venitului minim de incluziune şi măsurile de asistenţă socială complementare, prevăzute la art. 3, precum şi ajutoarele prevăzute la art. 4 se definesc astfel:
    a) ajutor de incluziune - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut la art. 9 alin. (3) lit. a), pentru asigurarea necesităţilor zilnice de viaţă;
    b) ajutor pentru familia cu copii - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut la art. 9 alin. (3) lit. c), care au în întreţinere unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de sărăcie a copilului şi stimulării participării acestuia în sistemul de educaţie;
    c) stimulente - măsuri speciale de stimulare pentru participarea pe piaţa muncii, acordate în bani sau care reprezintă deduceri aplicate veniturilor persoanei;
    d) facilităţi contributive - asigurarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) alte drepturi complementare - transferuri financiare şi/sau sprijin în natură, cu scopul de a facilita incluziunea socială şi prevenirea riscului de excluziune socială, acordate beneficiarilor de venit minim de incluziune sau altor categorii aflate în situaţii deosebite, constând, după caz, în:
    (i) plata asigurării obligatorii a locuinţei în condiţiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;
    (ii) acordarea de ajutoare comunitare şi de urgenţă destinate sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară şi prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială;
    (iii) accesul la măsuri de sprijin financiar pentru promovarea şi susţinerea frecventării cursurilor de învăţământ, organizate în condiţiile legii de către beneficiarii venitului minim de incluziune;
    (iv) măsuri de stimulare a ocupării prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte măsuri care să conducă la accesul persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la un loc de muncă;
    (v) accesul la serviciile sociale disponibile, în funcţie de nevoile identificate în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate..
    (2) Familiile şi persoanele singure beneficiare de venit minim de incluziune, indiferent de componenta acestuia, fac parte din categoria consumatorilor vulnerabili definiţi la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare."

    3. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) persoană singură - este persoana aflată în una dintre următoarele situaţii:
    1. persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. persoana cu vârsta de peste 18 ani care locuieşte împreună cu părinţii săi sau cu alte persoane singure ori familii şi care obţine/nu obţine propriile venituri din salarii şi/sau alte activităţi;
    3. fiecare soţ, în cazul soţilor despărţiţi în fapt cu domicilii diferite, dacă această situaţie este dovedită prin verificare în teren;
    4. persoana vârstnică cu vârsta de cel puţin 65 de ani care nu are venituri proprii, nu are aparţinători legali ori aceştia nu au suficiente venituri pentru plata contribuţiei lunare de întreţinere şi/sau nu este asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate;"

    4. La articolul 6 alineatul (1) litera b), punctul 5 se abrogă.
    5. La articolul 6 alineatul (1), după litera w) se introduc patru noi litere, lit. x)-aa), cu următorul cuprins:
    "x) evaluare - procesul prevăzut de art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
y) fişa de verificare - formularul standard utilizat pentru efectuarea verificării de teren, inclusiv pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
z) plan de intervenţie - planul elaborat în baza nevoilor/riscurilor/situaţiilor de dificultate identificate ca urmare a verificării administrative şi a verificării de teren ori evaluării, în scopul stabilirii măsurilor de asistenţă socială aplicabile pentru prevenirea sau combaterea riscului de excluziune socială, inclusiv drepturile prevăzute de prezenta lege;
aa) verificare administrativă - procedura de stabilire a veridicităţii informaţiilor furnizate de solicitanţi, în baza documentelor justificative şi a informaţiilor existente în bazele de date ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale/instituţiilor publice."

    6. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În sensul prevederilor alin. (1) lit. m) nu se consideră locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă serviciile sociale cu cazare prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, publice sau private, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele religioase cu scop monahal."

    7. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), serviciile sociale cu cazare se consideră locuinţă de reşedinţă pentru persoanele vârstnice cu vârsta de cel puţin 65 de ani care sunt găzduite pentru o perioadă nedeterminată, nu au venituri proprii, nu au aparţinători legali ori aceştia nu au suficiente venituri pentru plata contribuţiei lunare de întreţinere şi/sau nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate."

    8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Cuantumul venitului minim de incluziune, prevăzut de prezenta lege, se stabileşte în baza venitului net lunar ajustat, calculat prin aplicarea coeficienţilor de echivalenţă, corespunzători persoanei singure, respectiv dimensiunii familiei, la venitul net lunar al acesteia.
    (2) Dacă din calculul prevăzut la alin. (1) rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la 1 leu în favoarea beneficiarului.
    (3) În funcţie de încadrarea venitului net lunar ajustat al persoanei singure/familiei în limitele maxime prevăzute la art. 9 alin. (3), aceasta beneficiază de una sau ambele componente."

    9. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pot beneficia de venit minim de incluziune familia şi persoana singură lipsită de venituri sau ale cărei venituri nu acoperă nivelul de trai minimal, dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de prezenta lege şi ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la 700 de lei inclusiv.
    ...........................
    (3) Venitul minim de incluziune se constituie din totalitatea sumelor aferente ajutoarelor financiare prevăzute la art. 3 alin. (2), care se stabilesc în funcţie de încadrarea în veniturile nete lunare ajustate realizate de familie în următoarele limite:
    a) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 275 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei;
    b) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 400 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani;
    c) pentru ajutorul pentru familia cu copii, până la un venit net lunar ajustat de 700 de lei inclusiv."

    10. La articolul 10 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    11. La articolul 10 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;"

    12. La articolul 10 alineatul (2), după litera g) se introduc trei noi litere, lit. h)-j), cu următorul cuprins:
    "h) stimulentul educaţional acordat, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
i) sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
j) ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare."

    13. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Pentru promovarea unei vieţi active şi a participării pe piaţa muncii, beneficiarii de venit minim de incluziune au dreptul la stimulente, după cum urmează:
    a) în situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai familiei realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare sau membrii familiei desfăşoară activităţi independente ori agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 500 de lei/familie, nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei;
    b) în situaţia în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni consecutive, acordarea ajutorului social se prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării."

    14. Articolul 12 se abrogă.
    15. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit al familiei dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) sunt înregistrate la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii;
    b) nu se află în situaţia prevăzută la lit. a) şi se află pe lista comunicată, din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 27^4 alin. (2), de către serviciul public de asistenţă socială la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, pentru a fi înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă."

    16. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanelor singure şi membrilor de familie care solicită venit minim de incluziune numai pentru componenta reprezentată de ajutorul pentru familia cu copii."

    17. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În înţelesul prezentei legi, persoană aptă de muncă este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare, prevăzută de lege;
    b) nu urmează forma de organizare a învăţământului preuniversitar, respectiv învăţământ cu frecvenţă, prevăzută de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare pentru prestarea unei munci."

    18. După articolul 13 se introduc două noi articole, art. 13^1 şi 13^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    (1) Pentru menţinerea dreptului la ajutorul de incluziune, persoanele apte de muncă, prevăzute la art. 13 alin. (1), se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit ajustat al familiei numai dacă se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
    a) îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a);
    b) efectuează activităţi cu caracter ocazional, stabilite conform solicitărilor transmise primăriei de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă, în condiţiile Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) efectuează activităţi specifice, prevăzute de Legea nr. 111/2022;
    d) la solicitarea primarului, prestează acţiuni/lucrări de interes local, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
    (2) Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor de incluziune, sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) numai dacă efectuează anual minimum 90 de zile de muncă în calitate de zilieri sau/şi de prestatori casnici.
    (3) Efectuarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) nu exceptează persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim de incluziune, de la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) lit. d).
    ART. 13^2
    (1) În scopul valorificării forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.
    (2) Planul de activităţi prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziţie a primarului, se afişează la sediul primăriei şi cuprinde activităţile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum şi repartizarea persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.
    (3) Repartizarea persoanelor apte de muncă pentru efectuarea activităţilor sezoniere se realizează de către primar, în funcţie de solicitările beneficiarilor de lucrări şi după efectuarea de către beneficiarii ajutorului de incluziune a activităţilor prevăzute la art. 13^1 alin. (1) lit. d).
    (4) Beneficiarii de lucrări care solicită forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii sezoniere.
    (5) Remunerarea activităţii desfăşurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune de a efectua activităţile sezoniere conduce la încetarea dreptului la ajutor de incluziune.
    (7) Modalitatea de verificare a situaţiei prevăzute la alin. (6) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

    19. Articolul 14 se modifică şi se completează după cum urmează:
    "ART. 14
    Face excepţie de la prevederile art. 13 alin. (1) şi art. 13^1 alin. (1) persoana aptă de muncă ce se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) asigură creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani, în situaţia în care, pe raza teritorială a localităţii în care îşi au domiciliul/reşedinţa persoana aptă de muncă cu copiii aflaţi în întreţinere, nu există servicii sociale sau educaţionale care asigură servicii de supraveghere şi educaţie pe timpul zilei;
    b) asigură creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 12 ani, respectiv 16 ani în cazul copiilor din familia monoparentală, în situaţia în care, pe raza teritorială a localităţii în care îşi au domiciliul/reşedinţa persoana aptă de muncă cu copiii aflaţi în întreţinere, nu există servicii sociale de tip centre de zi care asigură servicii de supraveghere şi educaţie pe timpul zilei şi/sau servicii de tip afterschool;
    c) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acesta/aceştia este/sunt încadrat/încadraţi în grad de handicap/dizabilitate grav/ă sau accentuat/ă dovedit prin certificat eliberat în condiţiile legii;
    d) asigură îngrijirea uneia sau mai multor persoane cu handicap/dizabilitate grav/gravă care nu beneficiază de asistent personal, în condiţiile legii;
    e) asigură îngrijirea uneia sau mai multor persoane vârstnice dependente, astfel cum sunt definite în art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, care nu beneficiază de îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
    f) urmează forma de organizare a învăţământului preuniversitar, respectiv învăţământ cu frecvenţă, prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) participă la un program de pregătire/reconversie profesională;
    h) este încadrată în muncă."

    20. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Pentru componenta venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul de incluziune, cuantumul maxim al acestuia este de 275 lei/lună, cu excepţia persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani, în cazul căreia cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 400 de lei/lună."

    21. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    În cazul persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani, limita venitului net lunar ajustat prevăzută la art. 9 alin. (3) lit. a) şi cuantumul maxim al ajutorului prevăzut la art. 15 se stabilesc la 400 de lei."

    22. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Componenta venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul pentru familia cu copii se acordă în funcţie de nivelul venitului net lunar ajustat şi numărul de copii din familie.
    (2) Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum şi pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
    a) 107 lei, pentru familia cu un copil;
    b) 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
    c) 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
    d) 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.
    (3) Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum şi pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
    a) 120 de lei, pentru familia cu un copil;
    b) 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
    c) 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
    d) 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.
    (4) Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună şi 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
    a) 85 de lei, pentru familia cu un copil;
    b) 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
    c) 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
    d) 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.
    (5) Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună şi 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
    a) 110 lei, pentru familia cu un copil;
    b) 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
    c) 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
    d) 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi."

    23. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) În cazul familiilor care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, ajutorul pentru familia cu copii se acordă în cuantumurile prevăzute la art. 18, cu condiţia ca fiecare copil să fie înscris şi să frecventeze fără întrerupere o formă de organizare a învăţământului preuniversitar, respectiv învăţământ cu frecvenţă, prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale."

    24. După articolul 27 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a, alcătuită din art. 27^1-27^12, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5-a
    Măsuri pentru situaţii de dificultate şi pentru prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială
    ART. 27^1
    (1) În aplicarea prevederilor art. 4, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, prin serviciul public de asistenţă socială, realizează evaluarea persoanelor/familiilor beneficiare de venit minim de incluziune şi elaborează, în baza nevoilor şi riscurilor identificate, un plan de intervenţie, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Planul de intervenţie prevăzut la alin. (1) conţine măsurile de asistenţă socială, respectiv serviciile sociale recomandate, disponibile în comunitate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana/familia beneficiară de venit minim de incluziune are dreptul conform legii, precum şi intervenţiile necesare în scopul prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială.
    (3) Solicitantul dreptului la venit minim de incluziune se înregistrează, din oficiu, ca solicitant de servicii sociale.
    ART. 27^2
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a include, cu prioritate, beneficiarii venitului minim de incluziune în programele de acţiune comunitară destinate prevenirii şi combaterii riscului de sărăcie şi excluziune socială, aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a analiza trimestrial modul în care au fost aplicate măsurile pentru prevenirea şi combaterea riscului de sărăcie şi excluziune socială în rândul beneficiarilor venitului minim de incluziune, stabilite prin programele de acţiune comunitară prevăzute la alin. (1).
    (3) Programele de acţiune comunitară prevăzute la alin. (1) se transmit direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea elaborării strategiilor judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi comisiilor judeţene de incluziune socială, respectiv comisiei de incluziune socială a municipiului Bucureşti, înfiinţate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Datele şi informaţiile rezultate din analiza prevăzută la alin. (2) se transmit Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (5) Procedura privind structurarea şi transmiterea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii de venit minim de incluziune şi a măsurilor implementate de către autorităţile locale în scopul prevenirii şi combaterii riscului de sărăcie şi excluziune socială se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    ART. 27^3
    Pentru prevenirea şi combaterea riscului de sărăcie şi excluziune socială, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii, persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază gratuit de:
    a) servicii de formare/reconversie profesională;
    b) măsuri de stimulare a ocupării, prevăzute de reglementările legale în vigoare.
    ART. 27^4
    (1) În scopul asigurării accesului la serviciile şi măsurile prevăzute la art. 27^3, pentru persoanele beneficiare de venit minim de incluziune, înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pot fi utilizate instrumentele destinate şomerilor de lungă durată, prevăzute la art. 48^1-77^2, 80-84^2, 85-92, 93^1-93^8, 95-96 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciul public de asistenţă socială, transmit agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă lista persoanelor apte de muncă, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea solicitării de acordare a venitului minim de incluziune.
    (3) În termen de maximum 3 luni de la data comunicării de către autorităţile administraţiei publice locale a listei prevăzute la alin. (2), agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă înregistrează persoanele beneficiare de venit minim de incluziune ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi elaborează planul individual de mediere, prevăzut la art. 60 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Persoana beneficiară de venit minim de incluziune are obligaţia de a respecta şi îndeplini în totalitate măsurile stabilite în planul individual de mediere, adus la cunoştinţa persoanei beneficiare potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă are obligaţia de a comunica agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, trimestrial, lista persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune care nu au respectat măsurile stabilite în planurile individuale de mediere, în scopul recalculării cuantumului venitului minim de incluziune sau, după caz, al suspendării ori încetării acordării dreptului, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    ART. 27^5
    (1) În situaţia în care pentru aplicarea măsurilor din planul individual de mediere prevăzut la art. 27^4 alin. (3) persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune sunt nevoite să se deplaseze la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de o sumă de 50 de lei/lună pentru transport.
    (2) Procedura de decontare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    ART. 27^6
    (1) Măsurile prevăzute la art. 27^3 sunt disponibile şi pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune care realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă prevăzută de lege, dacă acestea doresc să obţină fie venituri mai mari în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă prevăzută de lege, fie să dobândească competenţe profesionale competitive pe piaţa muncii.
    (2) Persoanele apte de muncă din familiile care primesc una sau ambele componente ale venitului minim de incluziune beneficiază, cu prioritate, de măsurile de ocupare temporară pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale subvenţionate din bugetul asigurărilor de şomaj.
    (3) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru 60% din persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, instituţiile cu atribuţii în domeniu au obligaţia să asigure cel puţin una dintre măsurile prevăzute la art. 27^3.
    ART. 27^7
    (1) Pentru persoanele apte de muncă cu domiciliul sau reşedinţa în mediul rural, beneficiare de ajutor de incluziune, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi alte ministere ori instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale iniţiază şi implementează proiecte/programe finanţate din fonduri europene, în scopul acordării unor măsuri de sprijin, în bani sau în natură, potrivit regulilor de finanţare aplicabile.
    (2) Proiectele/Programele prevăzute la alin. (1) pot fi iniţiate şi implementate în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat.
    ART. 27^8
    Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune pot fi angajate în cadrul întreprinderilor sociale sau al întreprinderilor sociale de inserţie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare, fiind incluse în grupul vulnerabil definit de art. 6 alin. (1) lit. j) din respectiva lege.
    ART. 27^9
    (1) Accesul la asistenţa pentru sănătate pentru persoanele care au dreptul la venitul minim de incluziune se asigură în condiţiile stabilite de legislaţia privind asigurările sociale de sănătate.
    (2) Beneficiarii de ajutor de incluziune au calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciul public de asistenţă socială, în colaborare cu personalul din asistenţa medicală comunitară au obligaţia de a se implica în facilitarea accesului persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la asistenţă medicală, prin desfăşurarea de activităţi de informare privind unităţile sanitare existente la nivel local şi judeţean, acordarea de sprijin în vederea înregistrării pe lista unui medic de familie, înscrierea în sistemul de asigurări sociale de sănătate, promovarea şi organizarea de acţiuni de educaţie a populaţiei privind sănătatea copilului şi a gravidei, planificarea familială, îngrijirea copilului, igienă personală şi profilaxia bolilor transmisibile, adoptarea unui stil de viaţă sănătos.
    (4) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (3), personalul serviciului public de asistenţă socială colaborează cu cabinetele medicilor de familie existente în comunitate, cu asistentul medical comunitar şi/sau mediatorul sanitar, precum şi cu reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    (5) Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili, prin hotărâri ale consiliilor locale, măsuri suplimentare adecvate specificului local, precum şi ajutoare comunitare, în bani sau în natură, pentru facilitarea accesului la asistenţă medicală a persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.
    ART. 27^10
    (1) Elevii care urmează învăţământul cu frecvenţă, proveniţi din familii beneficiare de ajutor de incluziune, au dreptul la bursă de ajutor social plătită din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi la alte măsuri de suport din domeniul educaţiei prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Dreptul la bursa de ajutor social şi la măsurile de suport prevăzute la alin. (1) se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.
    (3) Agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, au obligaţia să comunice lunar inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare teritoriale, lista elevilor care frecventează învăţământul cu frecvenţă, proveniţi din familii beneficiare de ajutor de incluziune în luna anterioară celei de raportare a listei.
    (4) Modelul listelor prevăzute la alin. (3) se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    ART. 27^11
    (1) Pentru facilitarea angajării, precum şi a participării la cursuri de formare profesională, în cazul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune, care nu au un nivel de educaţie şcolară sau cunoştinţele necesare potrivit Cadrului naţional al calificărilor prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă recomandă, în cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, înscrierea şi parcurgerea cursurilor programului educaţional „A doua şansă» reglementate prin ordin al ministrului educaţiei.
    (2) Inspectoratele şcolare teritoriale comunică lunar atât agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, cât şi agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă numărul locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului educaţional «A doua şansă».
    (3) Inspectoratele şcolare aprobă, după caz, majorarea numărului de locuri în formaţiunile deja existente, organizate în condiţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care numărul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune depăşeşte numărul de locuri disponibile pentru programul educaţional «A doua şansă». În funcţie de numărul solicitanţilor, inspectoratele şcolare pot aproba înfiinţarea de noi formaţiuni pentru anul şcolar următor.
    (4) Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social de a participa la cursurile programelor educaţionale de tip «A doua şansă» conduce la încetarea dreptului la ajutor de incluziune, prin dispoziţie a primarului.
    (5) Comunicarea situaţiei centralizate a persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim de incluziune - componenta ajutor de incluziune se realizează electronic sau prin preluarea datelor din Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.371/2017*). Transmiterea datelor se realizează în conformitate cu dispoziţiile protocolului încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Ministerul Educaţiei.
    *) Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.371/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 27^12
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale facilitează accesul persoanelor şi familiilor beneficiare de venit minim de incluziune - componenta ajutor social la locuinţă şi la serviciile publice de strictă necesitate disponibile pe raza unităţii administrativ-teritoriale.
    (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale acordă ajutoare materiale şi financiare destinate reabilitării locuinţei sau pentru o construcţie nouă, asigură spaţii de locuit destinate găzduirii persoanelor fără adăpost, repartizează cu prioritate o locuinţă, din fondul locativ propriu, pentru familiile cu copii aflate în risc de evacuare, subvenţionează, integrală sau parţial, plata chiriei, achiziţionează, construiesc sau reabilitează clădiri cu destinaţia de locuinţe sociale, în raport cu ponderea persoanelor şi familiilor aflate în risc de excluziune socială în totalul populaţiei din localitatea respectivă şi în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.
    (3) În scopul asigurării accesului persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la locuinţă şi utilităţi, autorităţile administraţiei publice locale pot încheia convenţii cu furnizorii de servicii, prin care se angajează să suporte o parte din datoriile pe care le au persoanele şi familiile beneficiare de ajutor de incluziune în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale."

    25. La articolul 29, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Venitul minim de incluziune se acordă la cererea completată pe suport hârtie sau în format electronic de către persoana îndreptăţită, de reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al persoanei îndreptăţite, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor înscrise în cerere, de un angajament de plată pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit, precum şi de documente doveditoare.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) conţine date privind persoana îndreptăţită, date privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia şi bunurile deţinute, tipul de locuinţă, numărul persoanelor care locuiesc la aceeaşi adresă de domiciliu sau reşedinţă, informaţii referitoare la situaţia educaţională şi profesională a persoanei îndreptăţite, a membrilor de familie, precum şi informaţii privind nevoile speciale şi situaţiile particulare în care aceştia se află.
    (3) Pentru facilitarea accesului la acordarea dreptului la venit minim de incluziune, precum şi pentru prelucrarea şi verificarea electronică a datelor şi informaţiilor referitoare la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere sunt redactate pe secţiuni.
    (4) Documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) se referă la veniturile şi componenţa familiei solicitante, precum şi respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta lege pentru fiecare dintre componentele venitului minim de incluziune şi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

    26. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (5) personalul desemnat în acest scop de serviciul social cu cazare va asigura sprijin atât pentru completarea formularelor, cât şi pentru transmiterea ori depunerea acestora potrivit prevederilor alin. (1)-(5)."

    27. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Titularul dreptului este persoana care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de prezenta lege şi care completează cererea în format letric sau electronic pentru acordarea venitului minim de incluziune, personal sau prin reprezentant, iar beneficiarul este familia/persoana singură."

    28. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Cererea de acordare a venitului minim de incluziune, însoţită de documentele doveditoare şi angajamentul de plată, inclusiv în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, precum şi al persoanelor fără adăpost, se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei comunei, oraşului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte titularul dreptului.
    (2) Cererile, declaraţiile şi documentele depuse în vederea acordării venitului minim de incluziune se prelucrează în format electronic de către personalul serviciului public de asistenţă socială de la nivelul primăriei comunei, oraşului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte titularul dreptului, în cadrul sistemului informatic pentru domeniul asistenţei sociale, respectiv Sistemul naţional informatic pentru asistenţă socială, denumit în continuare SNIAS.
    (3) SNIAS asigură suportul informatic pentru înregistrarea şi administrarea cererilor, declaraţiilor şi altor documente prevăzute de lege, verificarea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a dreptului, emiterea şi transmiterea dispoziţiilor şi deciziilor de aprobare/respingere/suspendare/ încetare a dreptului, precum şi a altor operaţiuni specifice procesului de acordare a venitului minim de incluziune şi permite accesarea bazelor de date ale instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea verificării, de către personalul prevăzut la alin. (4), a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi condiţiilor de acordare a dreptului la venit minim de incluziune.
    (4) Pentru efectuarea activităţilor prevăzute de alin. (2), SNIAS va fi utilizat atât de către personalul din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul primăriilor comunei, oraşului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucureşti, cât şi de către personalul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
    (5) Colectarea şi prelucrarea datelor necesare acordării venitului minim de incluziune se fac cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor."

    29. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele doveditoare, precum şi prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează de către personalul serviciului public de asistenţă socială de la nivelul primăriei, prin SNIAS şi pe baza documentelor justificative solicitate.
    (2) În situaţia în care există informaţii sau suspiciuni privind veridicitatea datelor cuprinse în cerere, primarul dispune efectuarea verificării în teren, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii, la solicitanţii semnalaţi de către personalul din cadrul serviciului public de asistenţă socială.
    (3) În vederea efectuării verificării în teren se utilizează fişa de verificare, definită la art. 6 alin. (1) lit. aa), al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (4) În cazul persoanelor singure şi familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care solicită şi/sau primesc drepturile prevăzute de art. 7 şi 25 din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, este obligatorie efectuarea anuală a verificării în teren a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a dreptului prevăzute de prezenta lege, înainte de începerea sezonului rece şi, respectiv, după terminarea acestuia.
    (5) În situaţia în care titularul dreptului sau oricare dintre membrii familiei acestuia refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru completarea fişei prevăzute la alin. (3) se consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a venitului minim de incluziune.
    (6) Răspunderea asupra datelor şi informaţiilor înscrise în fişa prevăzută la alin. (3) revine exclusiv persoanei/persoanelor care a/au efectuat verificarea în teren şi a/au semnat formularul.
    (7) Primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale răspund, în condiţiile legii, de realitatea şi legalitatea operaţiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la venit minim de incluziune.
    (8) Odată cu prelucrarea cererii, pentru asigurarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 13 alin. (1), personalul serviciului public de asistenţă socială facilitează înregistrarea online, la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, a persoanei apte de muncă şi a membrilor apţi de muncă din familia solicitantului componentei venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul de incluziune, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şi transmite online către agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă o solicitare de luare în evidenţă, acompaniată de datele/informaţiile şi documentele justificative, scanate, prevăzute de lege.
    (9) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, în termen de 5 zile de primirea solicitării prevăzute la alin. (8), va
    transmite către serviciului public de asistenţă socială confirmarea luării în evidenţă a persoanei respective ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, precum şi data programată pentru prezentarea acesteia la serviciul de specialitate al agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea finalizării procedurii de înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă şi a întocmirii planului individual de mediere, conform art. 60 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    30. După articolul 33 se introduce un nou articol, art. 33^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 33^1
    (1) În scopul aplicării eficiente a prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la data înregistrării cererii pentru acordarea dreptului, solicitantul venitului minim de incluziune se înregistrează din oficiu ca solicitant de servicii sociale.
    (2) Personalul serviciului public de asistenţă socială cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale planifică şi realizează vizitele la domiciliul persoanelor/familiilor beneficiare de venit minim de incluziune, înregistrate ca solicitanţi de servicii sociale, în vederea efectuării evaluării şi a elaborării planului de intervenţie, prevăzute la art. 27^1 alin. (2), după cum urmează:
    a) în termen de maximum 3 luni de la data emiterii deciziei de acordare a dreptului la venit minim de incluziune, în cazul beneficiarului de venit minim de incluziune care include componenta ajutor de incluziune;
    b) în termen de maximum 6 luni de la data emiterii deciziei de acordare a dreptului, în cazul beneficiarului de venit minim de incluziune reprezentat de componenta ajutor pentru familia cu copii;
    c) în termen de maximum 9 luni de la data înregistrării cererii, în cazul solicitantului de venit minim de incluziune care nu a îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acordarea venitului minim de incluziune şi al cărui venit mediu lunar se situează sub nivelul salariului minim brut pe ţară."

    31. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    La solicitarea agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, primarul este obligat să dispună de îndată efectuarea verificărilor în teren a situaţiilor semnalate, atât pentru solicitanţii venitului minim de incluziune, cât şi pentru beneficiarii acestuia, verificare care se realizează în maximum 15 zile de la data înregistrării sesizării sau solicitării."

    32. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Pentru verificarea corectitudinii datelor furnizate de solicitanţi cu privire la componenţa şi veniturile familiei, locuinţa de domiciliu/reşedinţă, bunurile mobile şi imobile deţinute, personalul prevăzut la art. 33 alin. (1) solicită toate informaţiile disponibile la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, iar serviciile de specialitate ale primăriei au obligaţia să le furnizeze în termen de 5 zile de la solicitare.
    (2) În vederea verificării informaţiilor declarate de semnatarul cererii, precum şi de titularul dreptului, primarul poate solicita altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau în baza art. 70^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii privind veniturile şi bunurile deţinute de acesta sau de membrii familiei sale."

    33. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Aprobarea sau respingerea solicitării dreptului la venitul minim de incluziune se face prin dispoziţie a primarului, la finalizarea verificărilor prevăzute la art. 33 alin. (1)-(5).
    (2) Dispoziţia primarului prevăzută la alin. (1) reprezintă certificarea faptului că solicitantul îndeplineşte criteriile de eligibilitate pentru acordarea venitului minim de incluziune, respectiv a uneia sau ambelor componente ale acestuia şi conţine cuantumul stabilit venitului minim de incluziune.
    (3) Dispoziţia primarului prin care se respinge solicitarea dreptului la venitul minim de incluziune conţine motivele care au condus la respingere.
    (4) Dispoziţiile primarului se comunică beneficiarilor în maximum 5 zile de la data emiterii acestora.
    (5) Modelul dispoziţiilor primarului de aprobare sau respingere a cererii de acordare a venitului minim de incluziune se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    (6) Dreptul la venitul minim de incluziune se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.
    (7) Primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale răspund, în condiţiile legii, de realitatea şi legalitatea operaţiunilor de stabilire a dreptului la venitul minim de incluziune."

    34. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Cererile, declaraţiile pe propria răspundere, angajamentele de plată şi documentele doveditoare prevăzute la art. 29 alin. (1), precum şi dispoziţiile primarului referitoare la aprobarea/respingerea/suspendarea/încetarea/modificarea venitului minim de incluziune se păstrează la nivelul serviciului public de asistenţă socială.
    (2) Personalul autorităţilor administraţiei publice locale are obligaţia respectării confidenţialităţii şi securităţii informaţiilor şi a datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor."

    35. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Până pe data de 20 a fiecărei luni, personalul agenţiei teritoriale verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, astfel cum acestea rezultă din datele procesate în cadrul SNIAS, şi stabileşte cuantumul final al componentelor venitului minim de incluziune pentru care a fost emisă dispoziţia primarului prevăzută la art. 36 alin. (1).
    (2) Pentru finalizarea verificării prevăzute la alin. (1) agenţia teritorială poate solicita autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, precum şi altor instituţii informaţii şi documente referitoare la condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea venitului minim de incluziune, dacă acestea nu se regăsesc în SNIAS.
    (3) La finalizarea verificării prevăzute la alin. (1) directorul executiv al agenţiei teritoriale emite decizia de stabilire a plăţii, în care se menţionează dispoziţia primarului şi cuantumul venitului minim de incluziune, defalcat pe componente.
    (4) Modelul deciziei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    (5) Decizia directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială constituie document de plată pentru venitul minim de incluziune şi se comunică titularului acestuia în maximum 10 zile de la data emiterii.
    (6) Plata dreptului se realizează în luna următoare celei în care s-a emis decizia de stabilire a plăţii de către directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială."

    36. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În baza dispoziţiei scrise a primarului, prevăzută la alin. (1), disponibilă în cadrul SNIAS, directorul executiv al agenţiei teritoriale emite o nouă decizie de stabilire a plăţii pe care o transmite noului titular, în termen de maximum 10 zile de la data emiterii. Primăria va avea acces la noua decizie de plată a dreptului prin accesarea SNIAS."

    37. Articolul 40 se modifică şi se completează după cum urmează:
    "ART. 40
    (1) În situaţia în care se produc modificări în componenţa familiei şi/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune, titularul dreptului are obligaţia de a depune la primărie, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea, o declaraţie pe propria răspundere privind modificările intervenite, însoţită de documentele doveditoare, după caz.
    (2) După verificarea, conform prevederilor art. 33, a datelor şi informaţiilor înscrise în declaraţia şi documentele prevăzute la alin. (1), în situaţia în care se constată necesitatea stabilirii unui nou cuantum al venitului minim de incluziune, primarul emite o dispoziţie de menţinere sau de încetare a dreptului, după caz.
    (3) Modelul dispoziţiei de menţinere sau de încetare a dreptului, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    (4) Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială verifică datele şi informaţiile privind componenţa familiei şi veniturile înscrise în declaraţia şi documentele prevăzute la alin. (1), precum şi în dispoziţia primarului de menţinere sau de încetare a dreptului, existente în SNIAS.
    (5) La finalizarea verificării prevăzute la alin. (4) directorul executiv al agenţiei teritoriale, în baza dispoziţiei primarului prevăzute la alin. (2), emite decizia de menţinere a plăţii sau de încetare a acesteia în care se menţionează dispoziţia primarului. În cazul menţinerii plăţii decizia conţine şi cuantumul venitului minim de incluziune, defalcat pe componente.
    (6) Modelul deciziei prevăzute la alin. (5) se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    (7) Decizia prevăzută la alin. (5) se comunică titularului dreptului în termen de 10 zile de la data emiterii."

    38. La articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    (1) Persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligaţia să depună la primărie, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 40 alin. (1)."

    39. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    (1) Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.
    (2) Verificarea condiţiilor privind menţinerea statutului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, faptul că nu au refuzat un loc de muncă oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, conform art. 13 alin. (1), se realizează de către agenţia teritorială prin SNIAS sau, după caz, pe bază de liste de beneficiari.
    (3) În cazul persoanelor singure şi familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligaţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică.
    (4) Se exceptează de la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) persoanele prevăzute la art. 14, precum şi cele aflate în situaţiile prevăzute la art. 13^1 alin. (1) lit. b) şi c), pentru perioada în care se află în situaţiile respective."

    40. La articolul 59, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferentă ajutorului social este de până la 50 lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului."

    41. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    (1) Pentru persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să realizeze evaluarea iniţială şi să elaboreze planul de intervenţie prevăzut la art. 27^1."

    42. La articolul 64, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care sistemul informatic al agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă este compatibil cu SNIAS, informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi preluate electronic de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială direct din baza de date a agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă."

    43. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    (1) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 19 alin. (1), inspectoratul şcolar teritorial în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa ori trăieşte titularul dreptului la venit minim de incluziune componenta de ajutor pentru familia cu copii are obligaţia să transmită lunar, la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, situaţia privind frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă şcolară din familiile beneficiare.
    (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se transmite în format electronic şi conţine, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal al copiilor şi al reprezentantului familiei şi numărul de absenţe nemotivate înregistrate de fiecare copil.
    (3) Modelul situaţiei prevăzute la alin. (1), precum şi termenele de transmitere se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei.
    (4) În situaţia în care Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) conţine informaţiile necesare pentru determinarea absenţelor lunare ale copiilor de vârstă şcolară din familiile beneficiare de venit minim de incluziune componenta ajutor pentru familie, în baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială au acces direct în această bază de date."

    44. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 67
    (1) Suspendarea plăţii venitului minim de incluziune sau a oricăreia dintre componentele acestuia, prevăzute la art. 3 alin. (2), se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială în următoarele situaţii:
    a) se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul venitului minim de incluziune, pe o perioadă de 3 luni consecutive;
    b) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor;
    c) din verificările efectuate de agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, ulterior aprobării dreptului, se constată existenţa unor modificări în componenţa familiei sau a veniturilor realizate de persoana singură ori membrii familiei.
    (2) Suspendarea acordării venitului minim de incluziune sau a oricăreia din componentele sale se realizează prin dispoziţie a primarului în condiţiile prevăzute la art. 61 alin. (5).
    (3) Suspendarea acordării ajutorului pentru familia cu copii se face numai pentru copilul/copiii pentru care s-a luat decizia plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, respectiv pe perioada când acesta se află la un asistent maternal, la o familie de plasament sau într-un serviciu social de tip rezidenţial. În această situaţie, copilul nu mai este luat în calcul la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie şi nici la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii.
    (4) Suspendarea plăţii sau a acordării venitului minim de incluziune sau a oricăreia din componentele sale în condiţiile alin. (1) şi (2) se realizează începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea.
    (5) În situaţiile de suspendare prevăzute la alin. (1), directorul agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte familia sau persoana singură verificarea situaţiei sau, după caz, dispune efectuarea de verificări de către inspectorii sociali de la nivelul agenţiei teritoriale.
    (6) După verificarea prevăzută la alin. (5), drepturile neîncasate de către titular se achită acestuia, din oficiu, după caz, în acelaşi cuantum sau în cuantum modificat, dacă cele constatate nu conduc la încetarea acordării dreptului."

    45. Articolul 68 se abrogă.
    46. La articolul 69 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) începând cu luna următoare expirării perioadelor de suspendare prevăzute la art. 67 alin. (2) lit. b)-d), în cazul în care, ca urmare a verificărilor efectuate, se constată neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului."

    47. La articolul 69, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în situaţia de încetare prevăzută la alin. (3) lit. a), ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 58 alin. (1), în cazul ajutorului de incluziune, persoana singură sau familia va putea solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data încetării dreptului."

    48. La articolul 70 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în cazul în care au intervenit modificări ale veniturilor familiei şi/sau în componenţa acesteia care conduc la diferenţe mai mari de 50 lei faţă de cuantumul stabilit iniţial;"

    49. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 71
    (1) Dispoziţiile primarului prevăzute la art. 69 se comunică agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială şi titularului dreptului în termen de 5 zile de la emitere.
    (2) Deciziile directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială prevăzute la art. 67 alin. (1) şi art. 70 se comunică primarului şi titularului dreptului, în termen de 5 zile de data emiterii lor.
    (3) Modelul deciziei directorului executiv privind suspendarea dreptului, precum şi modelul dispoziţiei primarului privind încetarea dreptului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi."

    50. La articolul 72, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 72
    (1) Fondurile necesare pentru plata venitului minim de incluziune, inclusiv a drepturilor prevăzute la art. 27^5, 82 şi 84, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."

    51. Articolul 81 se abrogă.
    52. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 84
    (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi pentru alte situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială. Acordarea ajutoarelor de urgenţă de la bugetul de stat se aprobă nominal prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ajutoarele de urgenţă se pot acorda şi pentru alte situaţii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului care va cuprinde metodologia de acordare a acestora.
    (3) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1) şi (2), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (4) Ajutoarele de urgenţă acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse impozitului pe venit şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale."

    53. La articolul 86, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 86
    (1) Constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează nerespectarea prevederilor prezentei legi, după cum urmează:
    a) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, emiterea de către primar a dispoziţiei de aprobare a cererii privind venitul minim de incluziune cu nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta lege, respectiv cele cu privire la veniturile şi componenţa familiei, verificarea documentelor doveditoare şi a obligaţiilor beneficiarilor;
    b) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, emiterea, de către directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, a deciziei privind stabilirea plăţii venitului minim de incluziune, în lipsa dispoziţiei primarului de aprobare a cererii;
    c) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, nerespectarea de către personalul serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul primăriilor a prevederilor art. 27^4 alin. (2), art. 33 alin. (1) şi (8) şi art. 35 alin. (1);
    d) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, nerespectarea de către primar a prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34, art. 36 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (2), art. 60 alin. (1), art. 62 alin. (3), art. 66 alin. (2), art. 69 alin. (4) şi art. 71 alin. (1);
    e) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială a prevederilor art. 63 şi ale art. 64 alin. (2);
    f) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de către inspectoratele şcolare a prevederilor art. 65 alin. (1);
    g) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, fapta titularului dreptului de a completa cu date şi informaţii incorecte formularul de cerere pentru acordarea dreptului, precum şi nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 40 alin. (1), art. 56 şi art. 57 alin. (1).
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către:
    a) organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi ale agenţiei naţionale pentru plăţi şi inspecţie socială pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1);
    b) inspectorii sociali din cadrul agenţiei naţionale şi agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia lit. b);
    c) primar, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi g)."

    54. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 87
    Contravenţiilor prevăzute la art. 86 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare."

    55. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88
    Dispoziţiile primarului privind aprobarea/ respingerea/suspendarea/încetarea/modificarea dreptului la venitul minim de incluziune, precum şi deciziile directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    56. Articolul 90 se abrogă.
    57. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 91
    (1) Nivelul venitului minim de incluziune, respectiv al componentelor acestuia prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi cuantumurile ajutorului pentru familia cu copii se majorează anual, din oficiu, începând cu luna martie a fiecărui an, cu rata medie anuală a inflaţiei din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. În situaţia în care rata medie anuală a inflaţiei are valoare negativă se păstrează ultima valoare a venitului minim de incluziune şi a cuantumurilor acestuia.
    (2) Nivelul venitului minim de incluziune, respectiv al componentelor acestuia prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi cuantumurile ajutorului pentru familia cu copii, majorate în condiţiile prevăzute la alin. (1), se comunică de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
    (3) Nivelul sumelor prevăzute la art. 27^5 se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
    (4) În situaţia în care din calculul prevăzut la alin. (1) rezultă fracţiuni de bani, nivelurile se rotunjesc la leu, în favoarea beneficiarului."

    58. Articolul 92 se abrogă.
    59. După articolul 95 se introduce un nou articol, art. 95^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 95^1
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative următoarele expresii se înlocuiesc:
    a) expresia «ajutor social» se înlocuieşte cu expresia «ajutor de incluziune»;
    b) expresia «alocaţia pentru susţinerea familiei» se înlocuieşte cu expresia «ajutor pentru familia cu copii»;
    c) expresia «veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare» cu expresia «veniturile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare»;
    d) expresia «veniturile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat» cu expresia «veniturile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare"

    60. La articolul 96, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) art. 23-27 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2002, cu modificările ulterioare."    ART. II
    Prezenta ordonanţă de urgenţă întră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

    ART. III
    Termenul prevăzut la art. 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IV
    Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Gabriela Firea
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Bogdan Florin Paşcuţ,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 26 august 2022.
    Nr. 114.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016