Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 15 iulie 2022  privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 15 iulie 2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 720 din 18 iulie 2022
    Având în vedere că în prezent, prin intermediul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, denumit în continuare FEAD, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin material, mamele cele mai dezavantajate din punct de vedere socioeconomic care au născut începând cu anul 2022,
    ţinând cont de faptul că în această perioadă generată de pandemia de COVID-19 una dintre cele mai afectate categorii de persoane este cea a mamelor care au născut începând cu anul 2022, cu drept la un venit minim garantat, care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, inclusiv mamele singure, care se află în situaţie de risc, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, inclusiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi altele asemenea şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, mame care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile, mamele minore, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar pe de altă parte, de sprijin constând mai ales în asigurarea de produse pentru îngrijirea nou-născutului, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populaţiei celei mai expuse riscurilor de orice natură,
    având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României, în contextul pandemiei de COVID-19, în special în sensul introducerii măsurilor de distanţare şi de virtualizare a relaţiilor economico-financiare, prin accesul oferit de modificările legislative la vouchere electronice, inclusiv în domeniul acordării de sprijin social din partea Uniunii Europene şi a statelor membre,
    în contextul necesităţii luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care efectele pandemiei de COVID19 le au asupra grupurilor vulnerabile,
    luând în considerare Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7.016 final din 16 octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1.086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020)347 final din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere in aplicare C (2014)9.102 privind aprobarea programului operaţional de asistenţă alimentară şi/sau material de bază din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, precum şi a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, astfel cum a fost modificat şi completat prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 şi Regulamentul (UE) nr. 559/2020,
    deoarece în lipsa unor măsuri concrete şi rapide s-ar vulnerabiliza şi mai mult categoria mamelor celor mai dezavantajate, prin producerea de victime în rândul acestora, precum şi accentuarea abandonului nou-născuţilor cauzat, în principal, de lipsa accesului la servicii de îngrijire fizică şi psihologică, precum şi de lipsa accesului la resurse financiare care să asigure posibilitatea îngrijirii nou-născutului, este necesară lansarea unui singur apel noncompetitiv prin oferirea de sprijin material prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, implementat de beneficiarul Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin structura de specialitate, cu ajutorul organizaţiilor partenere, pentru a răspunde, printr-o procedură rapidă, eficientă, cu acoperire naţională, care să se adreseze persoanelor vulnerabile celor mai defavorizate şi afectate de impactul pandemiei de COVID-19, în egală măsură şi fără a face distincţie.
    De asemenea, ţinând cont de situaţia generată de agresiunea militară rusă din Ucraina, cu implicaţii majore pentru România, în special prin existenţa unei presiuni migratorii ridicate la frontierele sale estice pe măsură ce conflictul continuă,
    luând în considerare faptul că un aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina ar putea fi atât de mare încât există riscul evident ca sistemele de primire/de azil ale statului să nu poată prelucra aceste sosiri fără consecinţe negative asupra funcţionării eficiente a acestor sisteme şi asupra intereselor persoanelor în cauză şi ale altor persoane care solicită protecţie,
    ţinând cont că la data de 17 mai 2022 datele oficiale arătau că peste 986.900 de cetăţeni ucraineni au intrat pe teritoriul României de la izbucnirea conflictului şi până în prezent, dintre care 86.100 se află încă în ţara noastră, 39.000 sunt copii. S-au înregistrat în această perioadă peste 4.300 de solicitări de azil şi 23.500 de solicitări de protecţie temporară, iar tendinţa de accesare a statului de protecţie temporară este în creştere, dat fiind faptul că perioada legală de şedere a persoanelor strămutate din Ucraina în baza paşapoartelor turistice se apropie de expirare.
    Luând în considerare situaţia extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care impune adoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanţei de urgenţă, având ca obiect stabilirea mijloacelor şi a procedurilor necesare pentru garantarea siguranţei personale, sociale şi economice a populaţiei, precum şi amenajarea legislativă a unor măsuri suplimentare de protecţie socială în contextul crizei umanitare a persoanelor strămutate din Ucraina,
    având în vedere Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecţiei temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, şi măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane şi suportarea consecinţelor acestei primiri,
    ţinând cont de aplicarea, la nivel naţional, a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare,
    având în vedere posibilitatea de a extinde utilizarea politicii de coeziune la diferite tipuri de acţiuni de urgenţă destinate sprijinirii persoanelor strămutate din Ucraina, pentru a atenua astfel presiunea constantă exercitată de criza ucraineană, prin identificarea atât a nevoilor şi măsurilor adecvate pentru primirea acestor persoane, cât şi a resurselor necesare satisfacerii acestor nevoi,
    ţinând cont de flexibilitatea prevăzută de Regulamentul (UE) 2022/562 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 aprilie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 223/2014 în ceea ce priveşte Acţiunea de coeziune pentru refugiaţii din Europa (CARE), prin care pot fi finanţate cheltuieli cu persoanele strămutate din Ucraina, prin realocarea rapidă a fondurilor disponibile pentru acest sprijin de urgenţă, în contextul în care nu sunt posibile transferuri între programe,
    luând în considerare faptul că în cadrul exerciţiului financiar 2014-2020 se află în derulare Programul operaţional Capital uman, program prin care se poate asigura un răspuns la diferite tipuri de acţiuni de urgenţă destinate sprijinirii persoanelor strămutate din Ucraina,
    având în vedere că în cadrul Programului operaţional Capital uman au fost identificate unele economii care pot fi dirijate pentru finanţarea anumitor cheltuieli destinate sprijinirii imediate a persoanelor strămutate din Ucraina,
    luând în considerare faptul că prin Regulamentul (UE) 2022/613 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 aprilie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 223/2014 în ceea ce priveşte majorarea prefinanţării din resursele REACT-EU şi stabilirea unui cost unitar a fost stabilit un cost unitar pentru operaţiunile care abordează provocările legate de migraţie generate de agresiunea militară a Federaţiei Ruse,
    având în vedere necesitatea unei reglementări uniforme care să instituie norme clare referitoare la mecanismul de decontare pe bază de costuri unitare a cheltuielilor cu persoanele strămutate din Ucraina, prin finanţarea acţiunilor de gestionare a crizelor şi de reacţie rapidă, pentru acordarea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară persoanelor strămutate din Ucraina, ipostaze în care dreptul la viaţă este pus în pericol, inclusiv în perioada imediat următoare,
    întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut şi angajează 60% din forţa de muncă, precum şi faptul că acestea sunt extrem de importante pentru competitivitatea şi prosperitatea Europei, pentru suveranitatea sa economică şi tehnologică şi pentru rezilienţa la şocuri externe,
    ţinând cont de faptul că microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, din sectorul industriei alimentare şi al construcţiilor s-au confruntat atât în pandemia de COVID-19, cât şi în prezent, ca efect al consecinţelor macroeconomice generate de aceasta, cu probleme determinate de lipsa consumatorilor, precum şi de lipsa măsurilor de sprijin destinate retehnologizării liniilor de producţie, iar personalul angajat a fost trimis în şomaj tehnic ori a migrat către alte sectoare care nu s-au confruntat cu efectele agresive ale crizei economice,
    întrucât măsurile de restrângere a activităţii IMM-urilor din sectorul industriei alimentare şi cel al construcţiilor, slaba capitalizare şi puterea mică de negociere privind facilităţile bancare au afectat capacitatea de producţie a IMM-urilor, iar în acest context a fost afectată capacitatea de rezilienţă a acestora, motiv pentru care sunt necesare măsuri de urgenţă pentru a reface capacitatea de producţie prin asigurarea de granturi destinate investiţiilor care constau în dotări cu echipamente şi utilaje necesare proceselor de producţie,
    deşi şocul pandemiei de COVID-19 asupra veniturilor a fost mai mic pentru sectorul local al construcţiilor faţă de alte domenii economice, presiunile competitive împreună cu gradul mare de fragmentare al pieţei şi creşterea costurilor materiilor prime din perioada post-COVID-19 vor afecta capacitatea de producţie în special pentru IMM-uri,
    deoarece pandemia de COVID-19 a perturbat semnificativ toate sectoarele din industria alimentară prin şocuri reale, care includ modificări ale cererii şi blocaje din partea ofertei, şocuri financiare - prin dificultăţi în achiziţionarea investiţiilor şi capitalului necesar, şocuri privind schimbările comportamentale, atât din partea consumatorilor, care îşi pot schimba tiparele de consum în funcţie de nivelul de aversiune la risc, cât şi din partea IMM-urilor, cu o incertitudine crescândă cu privire la producţia viitoare,
    având în vedere faptul că refacerea capacităţilor de producţie şi odată cu aceasta a capacităţii de rezilienţă a IMM-urilor poate fi asigurată din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţare până la data de 31 decembrie 2022, ca urmare a aplicării formelor de sprijin prin scheme de ajutor de stat, iar procesul de alocare a fondurilor presupune parcurgerea etapelor de depunere a cererilor de finanţare, evaluare, contractare şi implementare, care necesită derularea acestor etape cu maximă celeritate pentru a putea încheia contractele de acordare a sprijinului sub formă de ajutor de stat până la sfârşitul anului 2022,
    în circumstanţele excepţionale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de pandemia de COVID-19 IMM-urile se confruntă cu o lipsă severă de lichiditate, care periclitează atingerea obiectivelor de creştere asumate la nivel guvernamental.
    Luând în considerare cele menţionate anterior, se impune o acţiune decisivă şi cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii întreprinderilor mici şi mijlocii pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de COVID-19.
    Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situaţie excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul la finanţare în domenii prioritare pentru economia românească, în cadrul cărora se vor sprijini categoriile de beneficiari eligibili prin acordarea de granturi pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor.
    Deoarece, în absenţa actului normativ nu pot fi încheiate contractele de finanţare cu beneficiarii selectaţi, astfel încât pentru aceste proiecte să fie demarată implementarea, fapt de natură să determine evitarea dezangajării sumelor alocate anual, prin programele operaţionale,
    întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă pentru sectorul industriei alimentare şi al construcţiilor ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice şi, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile externe nerambursabile alocate României,
    întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă.
    Având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic
    ART. 1
    Capitolul I al prezentei ordonanţe de urgenţă stabileşte unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nounăscut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nounăscuţi acordate din fonduri externe nerambursabile, unele măsuri de distribuire a acestora, precum şi cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operaţiuni:
    a) acordarea de sprijin pentru nou-născuţi pe bază de tichete sociale pe suport electronic;
    b) asistenţă tehnică.


    ART. 2
    În înţelesul capitolului I din cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) POAD - Programul operaţional „Ajutorarea persoanelor defavorizate“, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7.016 final din 16 octombrie 2015, modificat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1.086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020)347 final din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare a C (2014)9.102;
    b) precaritate materială de bază, P2.2 - precaritate materială de bază, respectiv lipsa trusourilor pentru nou-născuţi - asistenţă constând în acordarea produselor pentru îngrijirea nou-născutului, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, distribuite gratuit destinatarilor finali prevăzuţi la art. 3;
    c) destinatar final - cea mai defavorizată sau cele mai defavorizate persoane care primesc asistenţă şi sprijin în cadrul POAD, în sensul categoriilor enumerate la art. 3;
    d) beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin structura de specialitate - responsabil de iniţierea şi implementarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 referitor la măsura de acordare a produselor de îngrijire a nou-născutului, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi şi asistenţă tehnică, precum şi autorităţile cu responsabilităţi în gestionarea, controlul şi implementarea programului operaţional în ceea ce priveşte implementarea operaţiunilor de asistenţă tehnică, prevăzute în anexa nr. 1;
    e) organizaţie parteneră - Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, instituţia prefectului şi autorităţile administraţiei publice locale;
    f) tichet social pe suport electronic pentru nou-născuţi - bilet de valoare pe suport electronic, care se acordă destinatarilor finali pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precarităţii materiale de bază - lipsa produselor de îngrijire a nounăscutului;
    g) unităţi afiliate - unităţi care comercializează produse pentru îngrijirea nou-născutului, respectiv unităţile afiliate care încheie cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor, în sensul prevăzut la lit. h), şi care acceptă, drept mijloc de plată, tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi;
    h) produse pentru îngrijirea nou-născutului - produse specifice trusoului pentru nou-născut, necesare îngrijirii nounăscutului, respectiv: scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentaţie pentru nou-născut, articole sanitare şi medicale pentru mamă şi pentru nou-născut;
    i) măsuri auxiliare - activităţile prevăzute în plus faţă de oferirea de tichete sociale pe suport electronic pentru nounăscuţi, cu scopul de a atenua excluziunea socială, respectiv indicaţii de îngrijire a nou-născutului: consiliere în alăptare, educaţie sanitară, educaţie de prim ajutor pentru nou-născuţi, educaţie cu privire la asigurarea igienei corporale şi a locuinţei, facilitarea accesului la servicii medicale, orientarea către servicii sociale, recomandări nutriţionale pentru bebeluşi;
    j) mamele cele mai dezavantajate, care au născut începând cu anul 2022 - mamele cu drept la un venit minim garantat sau care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, inclusiv mamele singure, care se află temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, victime ale agresiunilor militare, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, mame care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile, mamele minore;
    k) mamele cu dizabilităţi - mamele care deţin certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie de încadrare în grad de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate la data elaborării listei destinatarilor finali;
    l) nou-născut - copilul până la vârsta de 3 luni. Termenul de trei luni curge de la naşterea copilului conform identificării acesteia de către autorităţile administraţiei publice locale şi includerii nou-născutului în listele actualizate lunar.


    ART. 3
    Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, în caz de precaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:
    a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
    d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;
    e) mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
    f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
    g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.


    ART. 4
    (1) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nounăscuţi, acordate destinatarilor finali, au ca sursă de finanţare POAD şi se decontează, în limita bugetului disponibil pentru această măsură, respectiv în limita a 12.000.000,00 euro, în conformitate cu regulile de eligibilitate POAD şi a documentelor programatice aplicabile.
    (2) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene este coordonator la nivel naţional al acordării de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, prin structura de specialitate responsabilă cu implementarea POAD, în calitate de beneficiar.
    (3) Organizaţiile partenere ale beneficiarului, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile prefectului au următoarele atribuţii:
    a) autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială, identifică, întocmesc şi îşi asumă prin semnătura reprezentantului legal, listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a categoriei de eligibilitate prevăzute la art. 3;
    b) autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială, actualizează lunar şi îşi asumă prin semnătura reprezentantului legal, listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a acestora, pentru mamele cu dizabilităţi; listele conţin inclusiv numărul documentului justificativ prevăzut la art. 2 lit. k);
    c) instituţiile prefectului centralizează la nivelul judeţului listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a categoriei de eligibilitate prevăzute la art. 3, pe care le transmit Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului;
    d) instituţiile prefectului centralizează lunar listele actualizate cu destinatarii finali la nivel judeţean;
    e) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului monitorizează, coordonează activitatea instituţiilor prefectului şi desfăşoară alte activităţi specifice, inclusiv centralizarea documentelor justificative care stau la baza rambursării cheltuielilor din fonduri europene, pe care le consideră necesare pentru implementarea măsurii de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.

    (4) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (3), autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială, utilizează modalităţi de identificare şi verificare a destinatarilor finali, aprobate prin dispoziţie a primarului.
    (5) Serviciul public de asistenţă socială elaborează lista destinatarilor finali, care va cuprinde: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi codul numeric personal al acestora. Pentru mamele care nu deţin acte de identitate, informaţiile cu privire la datele personale se rezumă la: nume şi prenume, adresa de domiciliu/adresa de reşedinţă declarată de mamă şi un document eliberat de serviciul public de asistenţă socială care să ateste încadrarea în categoria destinatarului final. Listele destinatarilor finali la nivel local se întocmesc şi se aprobă de către reprezentantul legal al autorităţii publice locale şi ulterior se transmit instituţiei prefectului.
    (6) Listele cu destinatarii finali, elaborate şi transmise conform alin. (4) şi (5), se centralizează la nivel de judeţ, separat pentru cele şapte categorii de destinatari finali prevăzute la art. 3 şi se transmit de către instituţiile prefectului Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, în formatul stabilit de minister, urmând ca acesta să le furnizeze beneficiarului - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în varianta agreată de acesta.
    (7) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi se emit de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor, denumite în continuare unităţi emitente.
    (8) Unităţile emitente desfăşoară această activitate în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.
    (9) Pot avea calitatea de unităţi emitente persoanele juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, cu respectarea prevederilor alin. (7) şi (8).
    (10) Unităţile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi în condiţii de siguranţă.
    (11) Unităţile emitente actualizează lunar sau la cererea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene lista unităţilor afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.
    (12) În situaţia în care un operator economic deţine autorizaţie de funcţionare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din fonduri europene nerambursabile, nu este necesară parcurgerea procedurii de autorizare prevăzută de lege şi pentru emiterea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuţi.
    (13) Pentru a putea obţine autorizaţie în vederea desfăşurării activităţii ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, operatorul economic prevăzut la alin. (12) are obligaţia ca, anterior începerii activităţii, să notifice Ministerului Finanţelor faptul că deţine autorizaţie de funcţionare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate, potrivit legii, de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din fonduri nerambursabile, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanţelor.
    (14) Autorizaţia obţinută ca urmare a notificării prevăzute la alin. (13) are aceeaşi valabilitate cu cea a autorizaţiei de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din fonduri nerambursabile pentru care a fost parcursă procedura de autorizare prevăzută de lege.
    (15) Unităţile emitente sunt obligate să selecteze unităţile afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii, astfel încât să acopere întreaga arie de destinatari finali ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.
    (16) Unităţile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte, prin care se vor vira sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, astfel încât să permită o evidenţă clară a sumelor utilizate în temeiul contractului de achiziţie publică încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi cu unităţile care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.
    (17) Unităţile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizaţii care administrează schema/aranjamentul de plată ori alte organizaţii specializate, după caz.
    (18) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene virează unităţii emitente sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, astfel:
    a) valoarea nominală - într-un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (16), deschise la instituţii de credit;
    b) costul aferent emiterii suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (19) Sumele virate prin operaţiunile cu tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi de către unităţile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri în alte scopuri.
    (20) Ministerul Investiţiilor si Proiectelor Europene, pe baza contractului de servicii pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, contract de achiziţie publică legal încheiat, transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi distribuite destinatarilor finali şi achită costul emiterii suportului electronic.
    (21) Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene se realizează potrivit Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare. La estimarea contractului de achiziţie publică nu se ia în calcul valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.
    (22) Valoarea tichetelor sociale pentru nou-născuţi emise pe suport electronic nu poate fi transferată destinatarilor finali pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene nu a achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor pentru nou-născuţi în format electronic achiziţionate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.

    ART. 5
    (1) Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nou-născuţi pentru destinatarii finali este de 2.000 de lei. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuţi poate fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului, adoptată cu cel puţin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor, în funcţie de rata medie anuală a inflaţiei şi în limita disponibilului financiar prevăzut în cadrul POAD.
    (2) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi emise nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.
    (3) Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuţi este acordat o singură dată pentru un nou-născut şi poate fi utilizat doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea produselor de îngrijire pentru nounăscuţi pentru care a fost emis.
    (4) Se interzice unităţilor afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.
    (5) Unităţile afiliate au obligaţia să comercializeze produse sigure şi care să respecte condiţiile prescrise sau declarate, să nu practice preţuri nejustificat de mari şi să nu limiteze, în mod nejustificat, vânzarea bunurilor.
    (6) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi vor fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală prevăzută la alin. (1), respectiv cu valoarea tichetelor sociale pentru nounăscuţi acordate destinatarilor finali, stabilită potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (7) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi pot fi utilizate numai la unităţile afiliate care încheie cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor.
    (8) Unităţile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a evidenţia pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor comercializate care se încadrează în categoria produselor pentru îngrijirea nou-născutului, care urmează să fie achitată cu tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.
    (9) Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectată ca tip de plată numai valoarea 9, „Alte metode“, din nomenclatorul pentru tipul de plată, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal având obligaţia să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma „TRUSOU NOU-NĂSCUT“, atunci când caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal permit acest lucru.
    (10) Valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi acordate destinatarilor finali nu poate să fie diminuată în niciun mod.
    (11) Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuţi reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se ia în considerare la stabilirea venitului net lunar definit la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
    a) utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    b) solicitarea de către beneficiari şi/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi sau pentru fracţiuni din acestea;
    c) refuzul nejustificat al unităţilor afiliate de a accepta tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi. Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nounăscuţi sau identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi şi destinatarul final al acestora;
    d) comercializarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi contra unei fracţiuni de preţ sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
    a) între 1,5 şi 2 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c);
    b) între 3 şi 4 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);
    c) între 14 şi 20 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. d).

    (3) Constituie contravenţie fapta unităţii emitente de a alimenta tichetele sociale pe suport electronic cu nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (6) şi se sancţionează cu amendă între 10 şi 14 puncte-amendă.
    (4) Constituie contravenţie fapta unităţii emitente de a emite tichete sociale pe suport electronic cu nerespectarea prevederilor art. 9 şi se sancţionează cu amendă între 10 şi 14 puncte-amendă.
    (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 4 şi 7 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de tichete sociale pe suport electronic de la alte persoane decât destinatarul final.
    (6) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit în condiţiile legii.

    ART. 7
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 6 se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene sau de către alte organe abilitate în condiţiile legii.
    (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Ministerul Finanţelor poate dispune măsura suspendării autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 4 alin. (9) şi (16).
    (2) Ministerul Finanţelor poate dispune măsura retragerii autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare.
    (3) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face de către o echipă de specialişti a cărei componenţă se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor.
    (4) Acordarea autorizaţiei de funcţionare unităţilor emitente şi dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acesteia în urma constatării situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către o comisie a cărei componenţă şi procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor.

    ART. 9
    (1) Fiecare tichet social pe suport electronic pentru nou-născuţi este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele menţiuni, prevăzute la art. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) numele şi adresa emitentului şi datele sale de identificare;
    b) perioada de valabilitate a suportului electronic;
    c) numele, prenumele şi codul numeric personal al destinatarului final;
    d) interdicţia de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

    (2) Destinatarul final sau reprezentantul legal al acestuia poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru nounăscuţi numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate, cu excepţia mamelor care nu deţin acte de identitate. În cazul destinatarului final eligibil care nu deţine acte de identitate, tichetele sociale pe suport electronic pentru nounăscuţi se utilizează pe baza documentului eliberat de autorităţile publice locale, care atestă încadrarea în categoria destinatarului final.
    (3) Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuţi are perioadă de valabilitate şi poate fi utilizat de către destinatarii finali în termen de şase luni de la data emiterii acestuia, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
    (4) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi se returnează beneficiarului de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate ale acestora.
    (5) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi are obligaţia ca, odată cu emiterea acestora, să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica şi cunoaşte reţeaua de unităţi afiliate acestora, pe raza localităţii lor de domiciliu.
    (6) Beneficiarul se asigură de emiterea de către unitatea emitentă şi de expedierea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi de la unitatea emitentă către instituţia prefectului, conform tabelelor centralizatoare comunicate de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, pentru fiecare judeţ.
    (7) Instituţiile prefectului distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza teritorială unde îşi au domiciliul sau reşedinţa destinatarii finali, împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate.
    (8) Autorităţile administraţiei publice locale înmânează destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate pe raza teritorială unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa. În cazul în care pe raza teritorială a destinatarilor finali nu se află unităţi afiliate sau numărul acestora este redus, autorităţile publice locale vor pune la dispoziţie, atât prin publicare pe site-ul propriu, cât şi listat, la cererea destinatarului final, listele unităţilor afiliate din judeţul respectiv care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.
    (9) Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura serviciul de livrare a tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuţi la domiciliul sau reşedinţa acestora.
    (10) Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, precum şi mecanismul de implementare aferent se aprobă prin ordin comun al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului afacerilor interne, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (11) Entităţile implicate în implementarea măsurilor pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unor măsuri de distribuire a acestora, sunt obligate să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, Regulamentul general privind protecţia datelor, prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679, cu modificările ulterioare, după caz, precum şi celelalte reglementări din domeniul protecţiei datelor.

    ART. 10
    (1) Măsurile auxiliare care se aplică pot include activităţile prevăzute în plus faţă de oferirea de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, cu scopul de a atenua excluziunea socială şi/sau a rezolva urgenţele sociale, incluziunea socială şi încurajarea frecventării medicului de familie sau a specialiştilor neonatologi, cum ar fi indicaţii de îngrijire a nou-născutului: consiliere în alăptare, educaţie sanitară, educaţie de prim ajutor pentru nou-născuţi, educaţie cu privire la asigurarea igienei corporale şi a locuinţei, facilitarea accesului la servicii medicale, orientarea către servicii sociale, recomandări nutriţionale pentru bebeluşi.
    (2) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) sunt gratuite şi se pun în aplicare de către organizaţiile partenere, fie singure, fie în cooperare cu diverse organizaţii şi instituţii relevante în domeniul asistenţei sociale.
    (3) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) vor fi livrate în funcţie de nevoile individuale ale grupului-ţintă, fără a aduce atingere demnităţii persoanei.

    ART. 11
    (1) Lista destinatarilor finali se comunică de către administraţia publică locală instituţiilor prefectului, lunar, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.
    (2) Instituţiile prefectului comunică Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, în formatul stabilit de minister, listele destinatarilor finali la nivel de judeţ, lunar, la cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile administraţiei publice locale.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, transmite lunar, către beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, centralizat, în varianta agreată de acesta, listele destinatarilor finali întocmite la nivel judeţean, la cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii listelor de la instituţiile prefectului.

    ART. 12
    (1) Regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi tipurile de cheltuieli eligibile efectuate în implementare sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    CAP. II
    Mecanismul de decontare din cadrul Programului operaţional Capital uman, pe bază de cost unitar, a anumitor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina
    ART. 13
Capitolul II al prezentei ordonanţe de urgenţă are ca obiect instituirea unui mecanism de decontare din cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, pe bază de cost unitar, a anumitor cheltuieli legate de migraţia generată de agresiunea militară a Federaţiei Ruse, începând cu 24 februarie 2022, aşa cum este stabilit prin Regulamentul (UE) 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cetăţenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina, care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei cu Ucraina şi Republica Moldova.
    ART. 14
    Sprijinul financiar acordat în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop compensarea unei părţi din cheltuielile efectuate de statul român pentru acoperirea nevoilor de bază imediate şi sprijinirea persoanelor prevăzute la art. 13 şi acoperă parţial cheltuielile efectuate pentru nevoile de bază ale beneficiarilor dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    (1) Costul unitar reprezentând sprijinul financiar prevăzut la art. 13 este în cuantumul şi pe durata stabilite la nivelul Comisiei Europene prin Regulamentul (UE) 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului de decontare pe bază de cost unitar sunt decontate din alocarea Programului operaţional Capital uman 2014-2020, conform regulilor de eligibilitate specifice prevăzute în acest program operaţional.
    (3) Valoarea cheltuielilor care pot fi decontate pe bază de cost unitar, alocată în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, este de 585.255 mii lei, echivalent a 118.427 mii euro la cursul InforEuro din luna iulie 2022, din care contribuţia Uniunii Europene este de 494.190 mii lei, echivalent a 100.000 mii euro, corespunzând unui procent de 84,44%, iar contribuţia naţională este de 91.066 mii lei, echivalent a 18.427 mii euro, corespunzând unui procent de 15,56%.
    (4) Sprijinul financiar acordat sub formă de cost unitar poate fi acordat pentru cheltuieli efectuate începând cu data de 24 februarie 2022 şi până la încetarea aplicării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, în limita fondurilor alocate acestei măsuri, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

    ART. 16
    (1) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pune la dispoziţia Direcţiei fonduri externe nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne lista persoanelor prevăzute la art. 13 care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, cu excepţia cetăţenilor moldoveni, respectiv cu Ucraina şi, după caz, au ieşit din ţară. Lista poate fi completată cu informaţii furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru situaţiile care revin în competenţa acestei structuri.
    (2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează săptămânal şi include persoanele prevăzute la art. 13 care au intrat pe teritoriul României începând cu 24 februarie 2022, dată care reprezintă prima zi de referinţă a primei săptămâni de raportare. Fiecare săptămână de raportare este contorizată individual şi independent de luna sau lunile calendaristice din care fac parte zilele care compun săptămâna de referinţă.
    (3) Direcţia fonduri externe nerambursabile, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrări şi al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, după caz, verifică şi validează săptămânal lista prevăzută la alin. (1).
    (4) Procedura de întocmire a listei prevăzute la alin. (1) se stabileşte printr-un protocol de colaborare încheiat între MIPE şi MAI, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se publică pe pagina de internet a instituţiilor.
    (5) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor prevăzute la art. 13, în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.
    (6) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

    ART. 17
    (1) Se autorizează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional Capital uman să modifice programul operaţional în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin crearea unei noi axe prioritare (AP 9) cu o valoare FSE de 100 milioane euro, prin realocarea sumei de 50 milioane euro FSE de la axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs“ şi 50 milioane euro FSE de la axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi“.
    (2) Se autorizează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional Capital uman să lanseze apelul de proiecte destinat decontării sumelor prevăzute la art. 15 şi să încheie contractul de finanţare pentru apelul de proiecte lansat, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie.
    (3) Cheltuielile prevăzute la art. 15 alin. (3) se decontează din fonduri europene nerambursabile aferente Programului operaţional Capital uman 2014-2020, pe baza situaţiei prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2), după aprobarea modificării programului operaţional prin decizie a Comisiei Europene, după lansarea apelului de proiecte de către autoritatea de management a programului operaţional şi încheierea contractului de finanţare între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Afacerilor Interne.
    (4) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operaţional Capital uman, autorizează cheltuielile prevăzute la art. 15 alin. (3) şi efectuează plăţi aferente contractului de finanţare încheiat.

    CAP. III
    Măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor din industria alimentară şi a construcţiilor, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă
    ART. 18
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă a IMM-urilor din domeniul industriei alimentare şi al construcţiilor, afectate de criza economică generată de efectele pandemiei de COVID-19, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia C(2014)10.233 din 19 decembrie 2014, de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional Competitivitate pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România CCI 2014RO16RFOP001, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare POC, pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (3).
    (2) Măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cuprind granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării şi se acordă pe baza criteriilor stabilite în prezenta ordonanţă şi detaliate în schema de ajutor de stat, precum şi în ghidul solicitantului, care vor fi aprobate prin ordine ale ministrului investiţiilor şi proiectelor europene.
    (3) Microîntreprinderile şi IMM-urile sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2).

    ART. 19
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) active corporale - active precum terenuri, clădiri şi instalaţii, utilaje şi echipamente;
    b) active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    c) administrator al schemei de ajutor de stat şi al apelurilor de proiecte - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul AM POC, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanţare, precum şi modificarea acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare, de efectuare de plăţi către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor, precum şi recuperarea eventualelor ajutoare ilegale, dacă este cazul;
    d) administrator operaţional al sistemului informatic de gestionare al schemei de ajutor de stat - Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MAT, având atribuţii în operarea, asigurarea suportului operaţional pentru utilizatori şi prelucrarea datelor din cadrul sistemului informatic;
    e) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare al schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, având atribuţii în dezvoltarea sistemului informatic şi asigurarea mentenanţei acestuia;
    f) ajutor de stat regional - ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de 50.000 euro şi valoarea maximă nu depăşeşte 500.000 euro, pentru realizarea de investiţii în retehnologizare pentru o investiţie iniţială sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice, în conformitate cu regulile de ajutor de stat regional;
    g) beneficiari ai ajutorului de stat - IMM-uri şi microîntreprinderi care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiţii în retehnologizare, prin încheierea unui contract de finanţare cu administratorul schemei de ajutor de stat, respectiv cu MIPE, prin AM POC;
    h) capacitate de rezilienţă - capacitatea IMM-urilor de a rezista la şocuri generate de crize pandemice, crize de consum, crize determinate de calamităţi naturale, războaie şi altele asemenea constatate şi stabilite în condiţiile legii, respectiv de aşi adapta capacităţile de producţie/servicii la cerinţele specifice pieţei în perioade de crize;
    i) cofinanţare - procent din valoarea proiectului depus la finanţare, asigurat de către IMM-uri, prin contribuţia proprie a acestora realizată prin împrumuturi sau din orice alte surse legal constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;
    j) grant pentru investiţii productive - grant acordat beneficiarilor de ajutor de stat din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiţii în retehnologizare, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat;
    k) IMM - microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare; categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală netă nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane euro;
    l) IMM Recover - sistemul informatic prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene, dezvoltat şi integrat de către STS pe baza cerinţelor operaţionale furnizate de MIPE, în scopul gestionării apelurilor de proiecte pentru implementarea schemelor de ajutor de stat, acesta fiind găzduit şi administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operaţional de MAT, iar din punctul de vedere al apelurilor de proiecte de către MIPE;
    m) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    n) investiţie iniţială - fie o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente, fie o achiziţionare de active legate direct de o unitate, cu condiţia ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată şi să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul şi exclude simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi;
    o) investiţii în retehnologizare - investiţii în active corporale şi necorporale care sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare şi sunt necesare pentru asigurarea capacităţii de producţie pentru refacerea capacităţii de rezilienţă.


    ART. 20
    (1) Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 18 alin. (2) se acordă din fonduri externe nerambursabile, alocate României prin REACTEU, în cadrul POC 2014-2020, pentru care MIPE îndeplineşte funcţia de autoritate de management, denumită în continuare AM POC.
    (2) Pentru schema de ajutor de stat, AM POC îndeplineşte funcţia de furnizor şi administrator al schemei de ajutor de stat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    (1) Prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă se înţelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiţii în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
    a) modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
    b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie existente.

    (2) Verificarea îndeplinirii calităţii de IMM, astfel cum este prevăzut la art. 4 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a beneficiarului se realizează de către AM POC după depunerea cererii de finanţare, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 anterior încheierii contractelor de finanţare.

    ART. 22
    (1) Granturile pentru investiţii necesare retehnologizării se acordă pe proiect şi beneficiar, sub formă de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro şi 500.000 euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri netă realizată în exerciţiul financiar 2021, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse.
    (2) Activitatea pentru care se solicită finanţare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN prevăzut în anexa nr. 3, care trebuie să fie autorizat la data depunerii cererii de finanţare.
    (3) Granturile pentru investiţii prevăzute la alin. (1) se acordă în conformitate cu intensitatea maximă pentru ajutoarele de stat, prevăzută în anexa nr. 4, şi nu includ cofinanţarea proprie a beneficiarilor. Beneficiarii au obligaţia de a acoperi diferenţa până la 100% din surse proprii, neafectate de ajutor de stat.
    (4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investiţiilor în retehnologizare necesare capacităţilor de producţie, prevăzute la alin. (1), sunt în valoare totală de 179.070.298 euro, din care 150.000.000 euro cu finanţare prin FEDR-REACT-EU şi 29.070.298 euro prin cofinanţare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Sumele alocate sub formă de cofinanţare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate sau declarate neeligibile prin mecanismul de supracontractare rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
    (6) Fondurile alocate pentru granturile destinate investiţiilor în retehnologizare necesare capacităţilor de producţie, prevăzute la alin. (4), vor fi împărţite astfel:
    a) 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanţare prin FEDR-REACT-EU şi 14.535.149 euro prin cofinanţare de la bugetul de stat pentru domeniile de investiţii prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a);
    b) 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanţare prin FEDR-REACT-EU şi 14.535.149 euro prin cofinanţare de la bugetul de stat pentru domeniile de investiţii prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b).


    ART. 23
    (1) Domeniile de investiţii destinate retehnologizării, finanţate din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţarea bugetului de stat, includ:
    a) industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;
    b) construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii.

    (2) Lista domeniilor de activitate eligibile pentru granturile de investiţii acordate sub formă de ajutor de stat este prevăzută în anexa nr. 3.

    ART. 24
    Granturile pentru investiţii în retehnologizare se acordă IMM-urilor, pe baza unor contracte de finanţare, încheiate în condiţii de transparenţă şi competitivitate, în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi cu respectarea prevederilor legale privind Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    (1) Granturile pentru investiţii prevăzute la art. 22 alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;
    b) sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
    c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
    d) grantul pentru investiţii în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro şi o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;
    e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;
    f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;
    g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;
    h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;
    i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiţii care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;
    j) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului;
    k) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    l) nu a beneficiat de ajutor ilegal şi nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

    (2) Ajutorul de stat regional se acordă pentru proiectele care vizează realizarea unei investiţii iniţiale.

    ART. 26
    (1) Criteriile de selecţie la finanţare a proiectelor de investiţii sunt prevăzute în anexa nr. 5 şi includ:
    a) rata profitului operaţional aferent exerciţiului financiar 2021;
    b) rata costului cu utilităţile aferent exerciţiului financiar 2021;
    c) rentabilitatea fondurilor utilizate în exerciţiul financiar 2021;
    d) apartenenţa domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanţei comerciale. Investiţia este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanţei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică/Banca Naţională a României;
    e) creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

    (2) Proiectele de investiţii sunt selectate la finanţare în ordinea descrescătoare a punctajelor şi în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat şi prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Solicitanţii au obligaţia respectării principiilor DNSH, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului şi ale Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088.
    (4) În urma evaluării cererilor de finanţare depuse, AM POC va încheia contracte de finanţare cu beneficiarii selectaţi.
    (5) Acordarea finanţării se va face pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în anexa nr. 5 pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 60 de puncte.
    (6) Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finanţare.

    ART. 27
    (1) Beneficiarii de granturi pentru investiţii destinate retehnologizării pot utiliza granturile pentru investiţii alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea activelor corporale şi necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, precum şi cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiţii iniţiale;
    b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:
    1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente - care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
    3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;
    4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

    c) cheltuieli cu transformarea digitală - active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
    d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

    (2) Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanţare şi numai în măsura în care fac parte dintr-o investiţie pentru producţia de bunuri.
    (3) Din granturile pentru investiţii nu se finanţează:
    a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora;
    b) cheltuieli cu achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare clădirilor, construcţiilor conexe, precum şi altor categorii de clădiri, respectiv construcţii de natură similară care deservesc hotelurile şi restaurantele;
    c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, construcţiilor anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare, precum şi celor destinate clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară care deservesc activităţile de producţie/servicii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    d) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, precum şi alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi administrative;
    e) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii prevăzute la art. 23.


    ART. 28
    Cheltuielile generate după punerea în funcţiune a proiectului de investiţii de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile, reparaţii şi mentenanţă şi alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat.

    ART. 29
    (1) Contractelor de finanţare pentru realizarea de investiţii în retehnologizare prevăzute la art. 24 le sunt aplicabile prevederile legale privind mecanismele cererilor de plată şi/sau, după caz, mecanismul cererilor de prefinanţare sau al cererilor de rambursare, astfel cum acestea sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În ceea ce priveşte conformitatea cu principiile DNSH, la momentul implementării, beneficiarii vor trebui să ateste caracterul verde al investiţiei, conform analizei DNSH asumate la momentul depunerii proiectului.
    (3) În situaţia în care în cadrul unor verificări suplimentare pe tot parcursul de implementare a proiectului şi în perioada de sustenabilitate se constată că documentele ce atestă contribuţia verde în cadrul proiectului nu sunt în conformitate cu anexa nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului, finanţarea proiectului va fi retrasă integral sau proporţional cu gradul de neîndeplinire a obligaţiilor privind caracterul de verde, precum şi în cazul existenţei unor nereguli în utilizarea fondurilor acordate sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 30
    (1) După întocmirea listei finale a beneficiarilor de fonduri, precum şi după verificarea calităţii de IMM de către AM POC, inclusiv soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile transmit toate informaţiile necesare încheierii contractului de finanţare.
    (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, respectiv ale instrucţiunilor emise de AM POC.
    (3) Implementarea contractelor de finanţare se va realiza prin platforma MYSMIS.

    ART. 31
    Regulile de acordare a ajutorului de stat regional vor fi prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat - Sprijin prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMMurilor din industria alimentară şi a construcţiilor, pentru refacerea capacităţii de rezilienţă cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, care va fi supusă avizării Consiliului Concurenţei şi va fi aprobată prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 32
    (1) Prelucrarea datelor în sistemul informatic se efectuează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor cu caracter personal.
    (2) MIPE, MAT şi STS, în calitate de operatori asociaţi, prelucrează date cu caracter personal, prin intermediul IMM Recover, în conformitate cu responsabilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul IMM Recover sunt stocate pe toată perioada de implementare şi de sustenabilitate a proiectului, respectiv 5 ani.
    (4) Cererile referitoare la datele din IMM Recover, precum şi cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal realizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se adresează şi se soluţionează de către MIPE.
    (5) Cerinţele operaţionale de dezvoltare şi adaptare a IMM Recover, modul de implementare a funcţionalităţilor, seturile de date, modul de asigurare a suportului pentru utilizatorii IMM Recover sunt stabilite, de comun acord, prin acord de colaborare de către instituţiile menţionate la alin. (2).
    (6) În vederea implementării măsurilor de sprijin prevăzute la art. 18 alin. (2), instituţiile şi autorităţile publice care deţin şi furnizează pentru IMM Recover, în condiţiile legii, date privind existenţa şi activitatea economică a solicitanţilor prevăzuţi la art. 19 lit. g) răspund pentru actualitatea, realitatea şi integralitatea datelor furnizate.

    ART. 33
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Ioana Dorobanţu,
                    secretar general adjunct
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Bogdan-Florin Paraschiv,
                    subsecretar de stat
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Aurel-George Mohan,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul economiei,
                    Mihai-Ion Macaveiu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Florin-Sergiu Dobrescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Sebastian-Ioan Burduja
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 15 iulie 2022.
    Nr. 113.
    ANEXA 1

    Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea POAD
    componenta pentru acordarea unui sprijin material
    pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi
    A. Instituţii cu rol în sistemul de management şi control al POAD
    1. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management:
    a) gestionează POAD în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
    b) pune la dispoziţia beneficiarului informaţii relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;
    c) instituie un sistem de înregistrare şi stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operaţiune, care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare şi audit;
    d) se asigură că datele înregistrate în sistemul electronic sunt colectate, înregistrate şi stocate în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
    e) elaborează şi, după consultarea cu părţile interesate relevante, reprezentaţi ai instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, partenerii socioeconomici, instituţiile financiare internaţionale şi partea comunitară, transmite Comisiei Europene rapoartele anuale şi finale de implementare;
    f) elaborează şi aplică proceduri şi/sau criterii de selectare adecvate care sunt nediscriminatorii şi transparente, conform programului operaţional aprobat;
    g) asigură faptul că operaţiunea selectată:
    1. intră în domeniul de aplicare al fondului şi al programului operaţional;
    2. îndeplineşte criteriile stabilite în programul operaţional şi la art. 22, 23 şi 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. ia în considerare, după caz, principiile stabilite la art. 5 alin. (11)-(14) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

    h) întreprinde toate măsurile pentru ca beneficiarului să i se ofere un document care stabileşte condiţiile acordării sprijinului pentru fiecare operaţiune, inclusiv cerinţele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operaţiunii, planul de finanţare şi termenul îndeplinirii;
    i) se asigură că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară şi operaţională pentru a îndeplini condiţiile prevăzute la lit. g), înainte de aprobarea operaţiunii;
    j) se asigură că, în cazul în care operaţiunea a început înainte de data de depunere a unei cereri de finanţare către autoritatea de management, legislaţia aplicabilă relevantă pentru operaţiune a fost respectată;
    k) determină tipul de asistenţă care poate face obiectul cheltuielii aferente unei operaţiuni;
    l) verifică dacă produsele cofinanţate au fost livrate şi nu pun în pericol integritatea fizică a copilului, se asigură că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi respectă condiţiile prescrise sau declarate şi nu comercializează produse despre care deţine informaţii sau consideră că pot fi periculoase, verifică dacă serviciile cofinanţate au fost prestate, precum şi faptul că beneficiarul a plătit cheltuielile declarate şi că acestea sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cu programul operaţional şi cu condiţiile de acordare a sprijinului pentru operaţiunea respectivă;
    m) efectuează următoarele tipuri de verificări:
    1. verificări administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare depusă de beneficiar;
    2. verificări la faţa locului ale operaţiunilor. Verificările la faţa locului ale operaţiunilor individuale pot fi efectuate prin eşantionare.
    În cazul în care autoritatea de management este, de asemenea, şi beneficiar al programului operaţional, modalităţile de verificare asigură separarea adecvată a funcţiilor;

    n) se asigură că beneficiarul implicat în implementarea operaţiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real are fie un sistem de contabilitate separată, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile referitoare la o operaţiune;
    o) instituie măsuri eficace şi proporţionale de prevenire, detectare, corectare şi monitorizare a neregulilor şi a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate;
    p) stabileşte proceduri pentru a se asigura că sunt păstrate toate documentele privind cheltuielile şi auditurile necesare pentru a se asigura o pistă de audit adecvată;
    q) întocmeşte declaraţia de gestiune şi rezumatul anual prevăzute la art. 32 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    r) se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din fond pentru operaţiunile pentru care cheltuielile totale eligibile se ridică la mai puţin de 1.000.000 euro sunt puse la dispoziţia Comisiei Europene şi a Curţii de Conturi Europene, la cerere, timp de cinci ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operaţiunii respective. În cazul altor operaţiuni decât cele menţionate anterior, toate documentele justificative sunt puse la dispoziţie pe o perioadă de doi ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile finale aferente operaţiunii încheiate;
    s) primeşte de la beneficiar, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual şi centralizează la nivel de ţară datele privind realizarea POAD, în vederea întocmirii şi transmiterii Raportului anual de implementare a POAD către Comisia Europeană până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    ş) publică un rezumat al conţinutului fiecărui raport anual de implementare, precum şi al celui final;
    t) asigură funcţionarea sistemului de gestiune şi control, în vederea asigurării respectării principiului bunei gestiuni financiare, şi se asigură că acest sistem funcţionează în mod eficient pentru prevenirea, detectarea, corectarea, monitorizarea şi raportarea neregulilor şi fraudelor, prin următoarele acţiuni:
    1. evaluează riscurile antifraudă;
    2. stabileşte măsuri antifraudă şi elaborează planuri de combatere a fraudelor;
    3. asigură mecanisme de prevenire şi detectare a fraudelor;
    4. sesizează autorităţilor şi organelor judiciare competente indiciile de fraudă şi tentativa de fraudă, conform dispoziţiilor legale incidente;
    5. implementează măsuri corective privind fraudele;
    6. realizează analize privind suspiciunile de fraudă;
    7. în cazul unei nereguli sistemice, extinde investigaţiile la toate operaţiunile care ar putea fi afectate;
    8. previne, detectează, corectează neregulile şi recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăţilor întârziate;
    9. raportează Comisiei Europene cazurile de suspiciune de fraudă şi cazurile de nereguli care afectează o contribuţie din fond a cărei valoare depăşeşte 10.000 euro şi care au făcut obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare, cu excepţia neregulilor care intră sub incidenţa articolului 30 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, şi o informează în mod periodic cu privire la evoluţia semnificativă a procedurilor administrative şi juridice corespunzătoare;

    ţ) coordonează, monitorizează şi evaluează modul de implementare a POAD şi ia măsuri de creştere a eficienţei derulării, inclusiv prin emiterea de instrucţiuni ale ministrului investiţiilor şi proiectelor europene;
    u) primeşte şi analizează propunerile de îmbunătăţire a implementării programului şi ia măsuri în consecinţă;
    v) stabileşte formatul-cadru al tuturor documentelor necesare pentru implementarea programului;
    w) informează Comisia Europeană în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la aceasta a unor observaţii cu privire la implementarea programului;
    x) în perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea şi eficienţa acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană;
    y) elaborează o listă de proiecte, contracte sau acţiuni sprijinite prin intermediul programului, actualizată cel puţin la fiecare 12 luni, care include minimum următoarele informaţii: numele şi adresa beneficiarului, cuantumul alocat beneficiarului din fondurile UE, tipul de acţiune materială vizat;
    z) sub rezerva disponibilităţii fondurilor din prefinanţare şi din plăţile intermediare, rambursează beneficiarului valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către acesta, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;
    aa) elaborează proceduri pentru gestionarea programului operaţional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
    bb) stabileşte operaţiunile eligibile din cadrul programului operaţional gestionat prin elaborarea de documente programatice, de implementare, respectiv ghiduri, decizii, ordine;
    cc) asigură monitorizarea implementării programului operaţional gestionat;
    dd) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE;
    ee) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare celorlalte structuri din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, autorităţii de certificare şi autorităţii de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituţii a atribuţiilor;
    ff) asigură prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi recuperarea sumelor plătite necuvenit, corespunzător prevederilor cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    gg) asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    hh) transmite autorităţii de certificare informaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    ii) transmite Comisiei Europene prin Sistemul informatic antifraudă - AFIS-IMS rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1.972 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu dispoziţii specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.976 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a frecvenţei şi a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    jj) aplică corecţiile financiare la nivel de program, operaţiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale;
    kk) transmite autorităţii de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată transmise către Comisia Europeană în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale;
    ll) elaborează şi actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemului de management şi control pentru programul operaţional gestionat, potrivit anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/341 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelele pentru transmiterea anumitor informaţii către Comisie;
    mm) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în Sistemul unic de management al informaţiei - SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
    nn) elaborează şi încheie contracte de finanţare/decizii de finanţare cu beneficiarul proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare;
    oo) elaborează documentele la nivel de program operaţional aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FEAD pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;
    pp) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru plata prefinanţării către beneficiari, autorizează şi efectuează plata acesteia, după caz, şi ulterior asigură recuperarea prefinanţării;
    qq) autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plăţile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare, elaborează şi transmite autorităţii de certificare declaraţii de cheltuieli;
    rr) elaborează şi transmite autorităţii de certificare din cadrul Ministerului Finanţelor şi structurii cu rol de coordonator din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene previziuni privind sumele ce urmează să fie incluse în declaraţii de cheltuieli aferente programului operaţional, pentru exerciţiul financiar în curs şi, după caz, pentru exerciţiul financiar următor;
    ss) transmite Comisiei Europene previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exerciţiul financiar în curs şi pentru cel următor, după aprobarea prin memorandum a acestora de către Guvern;
    şş) asigură închiderea programului operaţional pentru perioada de programare 2014-2020, conform cerinţelor regulamentelor Uniunii Europene, ghidurilor Expert Group on European Structural Investment Fund - EGESIF aplicabile şi legislaţiei naţionale;
    tt) asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte recomandările formulate de organismele de audit europene şi naţionale.

    2. Ministerul Finanţelor, prin Direcţia generală Autoritatea de certificare şi plată, în calitate de autoritate de certificare pentru POAD:
    a) întocmeşte şi transmite către Comisia Europeană cererile de plată şi certifică faptul că acestea rezultă din sisteme de contabilitate fiabile, că sunt bazate pe documente justificative verificabile şi că au fost supuse unor verificări efectuate de autoritatea de management;
    b) întocmeşte conturile prevăzute la art. 63 alin.(5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013,(UE) nr. 1.301/2013,(UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013,(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    c) certifică integralitatea, exactitatea şi veridicitatea conturilor, a faptului că cheltuielile înscrise în aceste conturi respectă legislaţia aplicabilă şi că ele au fost angajate pentru operaţiunile selectate în vederea finanţării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operaţional şi cu dreptul aplicabil;
    d) asigură un sistem în care se înregistrează şi se stochează, în format electronic, evidenţele contabile pentru fiecare operaţiune şi care conţine toate datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată şi a conturilor, inclusiv înregistrări ale sumelor recuperabile, ale sumelor recuperate şi ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parţiale a contribuţiei pentru o operaţiune sau pentru un program operaţional;
    e) se asigură că pentru întocmirea şi depunerea cererilor de plată a primit informaţii adecvate din partea autorităţii de management privind procedurile şi verificările efectuate cu privire la cheltuieli;
    f) ia în considerare, la momentul întocmirii şi depunerii cererilor de plată, rezultatele tuturor auditurilor desfăşurate de către sau sub responsabilitatea autorităţii de audit;
    g) păstrează, în format electronic, evidenţele contabile privind cheltuielile declarate Comisiei Europene şi contribuţia publică corespunzătoare plătită către beneficiari;
    h) păstrează evidenţele contabile ale sumelor recuperabile şi ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parţiale a contribuţiei pentru o operaţiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul Uniunii, înainte de încheierea programului operaţional, prin deducerea acestora din următoarea declaraţie de cheltuieli;
    i) asigură deschiderea şi gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanţării, plăţilor intermediare şi finale aferente programului operaţional pentru care autoritatea de management se află în România;
    j) efectuează transferul sumelor din FEAD specifice perioadei de programare 2014-2020 către unitatea de plată a autorităţii de management;
    k) asigură aplicarea corecţiilor financiare la nivel de program, operaţiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale;
    l) contribuie la elaborarea şi actualizarea descrierii sistemului de management şi control pentru programul operaţional pentru care a fost desemnat autoritate de certificare, conform competenţelor;
    m) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
    n) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator, respectiv Autorităţii de Audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuţiilor lor;
    o) furnizează autorităţii de management, conform competenţelor, informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018.

    3. Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD, îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile prevăzute la art. 34 şi art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.

    B. Instituţii implicate în implementarea programului
    Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar, asigură:
    a) iniţierea şi implementarea operaţiunilor de achiziţionare şi distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nounăscuţi, prin:
    1. organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru selectarea operatorului/operatorilor economici în vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru nounăscuţi, conform prevederilor legale;
    2. încheierea şi implementarea contractelor cu operatorul/ operatorii economic/economici selectat/selectaţi;
    3. virează în contul emitentului, sumele de bani necesare pentru alimentarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi ale destinatarilor finali;
    4. urmăreşte procesul de distribuţie a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, ia măsuri ori de câte ori este nevoie pentru a asigura accesul destinatarilor finali la produse specifice trusoului pentru nou-născut prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi;
    5. asigură fundamentarea numărului destinatarilor finali, în baza centralizatoarelor primite de la Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului;
    6. arhivează şi păstrează toate documentele aferente implementări măsurii;

    b) asigură achiziţionarea prin Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi prin instituţiile prefectului pentru acordarea destinatarilor finali;
    c) asigură virarea sumelor de bani necesare pentru alimentarea cardurilor cu valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi în funcţie de numărul de destinatari finali;
    d) stabileşte, în baza numărului de persoane destinatari finali, numărul de tichete sociale pe suport electronic pentru nounăscuţi ce va fi alocat fiecărui judeţ şi fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale conform centralizatoarelor primite de la Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului;
    e) poate participa împreună cu reprezentanţi ai organizaţiilor partenere, la vizite de analiză, îndrumare şi verificare la faţa locului a distribuţiei şi utilizării tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi;
    f) se asigură că au fost efectuate acţiuni de informare şi comunicare către destinatarii finali, publicul larg şi mass-media privind rolul şi contribuţia Uniunii Europene, a instituţiilor implicate în derularea programului. Verifică existenţa la punctele de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nounăscuţi a cel puţin unui afiş, expus vizibil, cu o dimensiune minimă A3, cuprinzând informaţii despre program, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii Europene, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza destinatarii finali;
    g) realizează o scurtă descriere a operaţiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul şi rezultatele sale, evidenţiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
    h) comunică operativ Ministerului Afacerilor Interne evoluţia calendarului procedurilor de achiziţie publică şi încheierea contractelor de furnizare;
    i) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
    j) transmite către Autoritatea de management, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi;
    k) se asigură că operatorii economici afiliaţi de emitent care comercializează produse pentru îngrijirea nou-născutului respectă legislaţia din domeniul comerţului şi normele de protecţie pentru a nu pune în pericol integritatea fizică a copilului. Transmite eventuale reclamaţii şi sesizări privind siguranţa şi calitatea produselor achiziţionate spre soluţionare către instituţiile abilitate;
    l) asigură verificarea eligibilităţii, realităţii şi regularitatea cheltuielilor efectuate de către prestatori, înainte de a le solicita spre decontare Autorităţii de management.


    C. Instituţii cu rol în distribuirea formelor de sprijin material - produse pentru îngrijirea nou-născutului:
    1. La nivelul instituţiei prefectului se stabileşte de către prefect, prin ordin, Grupul de lucru în vederea derulării măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, format din salariaţii instituţiei prefectului.
    Grupul de lucru pentru derularea şi implementarea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi are următoarele atribuţii:
    a) centralizează la nivel de judeţ listele cu destinatarii finali din cadrul măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, precum şi listele acestora actualizate lunar, cu indicarea numelui şi prenumelui, adresei de domiciliu şi codului numeric personal, pe baza listelor de destinatari primite de la autorităţile publice locale;
    b) organizează, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi către destinatarii finali, pe baza listelor centralizate la nivel judeţean;
    c) centralizează şi întocmeşte la nivelul judeţelor lista persoanelor destinatari finali care au primit tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi în cadrul schemei, prin cumularea listelor întocmite la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, validate de reprezentantul legal al acesteia;
    d) centralizează lista tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi pentru care va avea loc decontarea vânzării de produse pentru îngrijirea nou-născutului către destinatarii finali, prin cumularea listelor întocmite la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, validate de reprezentantul legal al acesteia;
    e) solicită administraţiilor publice locale date necesare în derularea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, în principal listele cu destinatari finali pe categorii eligibile;
    f) realizează, prin sondaj, misiuni de control referitoare la eligibilitatea persoanelor care se regăsesc pe liste, finalizate cu rapoarte de control;
    g) se sesizează din oficiu sau la primirea de reclamaţii privind calitatea şi siguranţa produselor şi solicită instituţiilor abilitate efectuarea de controale pe aspectele sesizate sau reclamate;
    h) în baza rapoartelor de control prevăzute la lit. f), sesizează Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, pentru a întreprinde demersurile necesare către beneficiar în vederea recuperării de către acesta a eventualelor prejudicii constatate, ca urmare a distribuirii către persoane neeligibile, precum şi ca rezultat al altor aspecte sesizate sau reclamate;
    i) transmite către Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, raportări privind derularea programului atunci când acesta le solicită;
    j) transmite Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, până în ultima zi lucrătoare a lunii februarie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi la nivelul judeţului, centralizând informaţiile primite de la autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte date şi informări despre derularea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi la nivelul judeţului. Raportul anual va cuprinde o scurtă prezentare a derulării măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi la nivelul judeţului, probleme în desfăşurare, propuneri pentru îmbunătăţirea derulării viitoare a programului, sinteza datelor primite de la autorităţile administraţiei publice locale, sinteza măsurilor auxiliare realizate în judeţ;
    k) instituţia prefectului, prin Grupul de lucru, colaborează cu instituţiile abilitate în soluţionarea reclamaţiilor privind siguranţa şi calitatea produselor pentru îngrijirea nou-născutului, achiziţionate de destinatarii finali eligibili prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi;
    l) transmite Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, la finalul fiecărui an calendaristic, Sinteza datelor privind derularea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi la nivel de judeţ, însoţită de observaţii şi propuneri privind derularea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi;
    m) transmite Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, la finalizarea distribuţiei tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, Sinteza cu privire la măsurile auxiliare şi listele de distribuire;
    n) arhivează, timp de trei ani, începând cu data de 1 ianuarie, următoarele documente rezultate din activitatea desfăşurată în anul anterior:
    (i) procesele-verbale de recepţie şi tabelele centralizatoare;
    (ii) listele cu destinatarii finali şi listele cu destinatarii finali actualizate lunar şi listele de distribuire, transmise de către unităţile administrativ-teritoriale;
    (iii) documentele de evidenţă a gestiunii;
    (iv) sinteza datelor privind derularea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi la nivelul judeţului şi Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;
    (v) alte documente legate de derularea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi;

    o) organizează ţinerea de evidenţe de gestiune la nivelul instituţiei prefectului, ale intrărilor, ale ieşirilor către autorităţile administraţiei publice locale de la prima recepţie şi până la consemnarea de finalizare;
    p) asigură, la nivelul judeţului şi al autorităţilor administraţiei publice locale, acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) exercită alte atribuţii stabilite prin ordine/instrucţiuni comune ale ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi ale ministrului afacerilor interne.

    Toate documentele prevăzute mai sus, necesare Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar al POAD, vor fi comunicate de instituţiile prefectului către Ministerului Afacerilor Interne prin Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, urmând ca acesta să fumizeze datele necesare Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în varianta solicitată.

    2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului verifică respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul său de competenţă şi reclamaţiile privind siguranţa şi calitatea produselor pentru îngrijirea nou-născutului acordate, unde este cazul. În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar, va încheia un protocol de colaborare cu ANPC.
    3. Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale participante la program, respectiv comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii:
    a) identifică destinatarii finali, în baza anchetelor sociale, emit dispoziţiile de primar aferente şi transmit către instituţia prefectului, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, listele care cuprind destinatarii finali eligibili prevăzuţi la art. 3 din prezentul act normativ;
    b) distribuie destinatarilor finali eligibili, in termen de 5 zile de la preluarea de la instituţia prefectului, suporturile electronice, respectiv cardurile, pentru tichete sociale pentru nou-născuţi;
    c) transmit instituţiei prefectului, în format digital, editabil .xls şi needitabil .pdf, listele de distribuţie a suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru nou-născuţi;
    d) asigură, prin personalul propriu şi/sau împreună cu reprezentanţii Grupului de lucru de la nivelul prefecturii, vizite de analiză, îndrumare şi verificare la faţa locului, stabilirea eligibilităţii, distribuţiei şi utilizării tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi;
    e) arhivează listele cu destinatarii finali, listele cu destinatarii finali actualizate lunar şi listele de distribuire, în original, precum şi celelalte documente rezultate din implementarea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.    ANEXA 2

    Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor şi tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare
    ART. 1
    Regulile generale de eligibilitate sunt următoarele:
    1. Pentru a fi eligibilă, orice cheltuială trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii, cu respectarea perioadei de implementare stabilite de către Autoritatea de management pentru POAD prin contractul/decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu art. 22 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) dinRegulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia formelor de sprijin prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b)-d) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
    d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat/încheiată între autoritatea de management şi beneficiar;
    e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
    f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, ţinânduse cont de prevederile din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor sunt eligibile, în conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Cheltuielile realizate în cadrul operaţiunilor care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare în cadrul programului nu sunt eligibile, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 2
    În cadrul operaţiunilor determinate de lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului din POAD sunt eligibile cheltuielile serviciilor de emitere şi gestionare de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.

    ART. 3
    În cadrul asistenţei tehnice care vizează măsura de acordare de sprijin pentru nou-născuţi prin tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi sunt eligibile următoarele cheltuieli:
    În condiţiile respectării unui plafon de 5% din sumele alocate din fond, prin programul operaţional se pot finanţa cheltuieli privind pregătirea, gestionarea, monitorizarea, asistenţa tehnică, auditul, informarea, măsurile de control şi evaluarea:
    a) cheltuieli pentru întărirea capacităţii administrative a diferitelor autorităţi cu responsabilităţi în gestionarea, controlul şi implementarea acestui program operaţional:
    1. cheltuieli de personal pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea măsurilor pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi şi pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, conform legislaţiei în vigoare;
    2. cheltuieli pentru îmbunătăţirea calificării, organizarea întâlnirilor, conferinţelor, cursurilor, călătoriilor de studiu pentru personalul implicat în implementare şi gestionare;
    3. cheltuieli de deplasare şi cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul şi auditul programului şi pentru personalul angajat în cadrul instituţiei beneficiarului şi al organizaţiilor partenere, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, cu evitarea dublei finanţări;
    4. cheltuieli cu achiziţia de echipamente IT şi de birotică, materiale consumabile şi accesorii pentru structura care asigură gestionarea programului, pentru direcţiile-suport şi pentru beneficiarul de la nivelul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene;
    5. cheltuieli de operare a echipamentelor, achiziţia de licenţe şi softuri, precum şi servicii ITC pentru implementarea eficientă a programului pentru structura care asigură gestionarea programului şi pentru unităţile de implementare a proiectelor;
    6. cheltuieli cu dezvoltarea şi mentenanţa sistemului IT care sprijină operarea POAD, pentru structura care asigură gestionarea programului şi pentru unităţile de implementare a proiectelor;
    7. cheltuieli ocazionate de realizarea de proceduri de lucru pentru implementarea programului;
    8. cheltuieli ocazionate de plata chiriei aferente locaţiunilor imobilelor cu destinaţii de sedii;
    9. costuri indirecte;

    b) cheltuieli pentru vizibilitate, informare şi comunicare:
    1. cheltuieli pentru organizarea de campanii de informare realizate de autoritatea de management;
    2. cheltuieli pentru implementarea de activităţi de informare şi promovare;

    c) cheltuieli pentru controlul şi auditul operaţiunilor:
    1. cheltuieli de sprijinire a activităţii de control la nivelul autorităţii de management;
    2. cheltuieli de sprijinire a verificării la faţa locului;
    3. cheltuieli de sprijinire a verificării de calitate a produselor oferite;
    4. cheltuieli cu auditul programului;

    d) cheltuieli pentru evaluarea programului operaţional:
    1. cheltuieli cu pregătirea de analize, studii, raportări, evaluări;
    2. costuri financiare ale procesului de evaluare.    ART. 4
    Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operaţional:
    a) dobânzile aferente datoriilor;
    b) furnizarea de infrastructură;
    c) costurile bunurilor folosite anterior;
    d) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul.    ANEXA 3

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    Domenii de activitate eligibile pentru granturile de investiţii acordate sub forma de ajutor de stat

┌────┬─────────────────────────────────┐
│10 │Industria alimentară (secţiunea │
│ │C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1011│Producţia si conservarea camii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1012│Prelucrarea si conservarea camii │
│ │de pasare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1013│Fabricarea produselor din came │
│ │(inclusiv din came de pasare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea si conservarea │
│1020│peştelui, crustaceelor si │
│ │molustelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1031│Prelucrarea si conservarea │
│ │cartofilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1032│Fabricarea sucurilor de fructe si│
│ │legume │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1039│Prelucrarea si conservarea │
│ │fructelor si legumelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1041│Fabricarea uleiurilor si │
│ │grăsimilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1042│Fabricarea margarinei si a altor │
│ │produse comestibile similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1051│Fabricarea produselor lactate si │
│ │a branzeturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1052│Fabricarea inghetatei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1061│Fabricarea produselor de morarit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1062│Fabricarea amidonului si a │
│ │produselor din amidon │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea pâinii; fabricarea │
│1071│prăjiturilor si a produselor │
│ │proaspete de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea biscuiţilor si │
│1072│piscoturilor; fabricarea │
│ │prăjiturilor si a produselor │
│ │conservate de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea macaroanelor, │
│1073│taiteilor, cus-cus-ului si a │
│ │altor produse fainoase similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1081│Fabricarea zahărului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor din cacao, │
│1082│a ciocolatei si a produselor │
│ │zaharoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1083│Prelucrarea ceaiului si cafelei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1084│Fabricarea condimentelor si │
│ │ingredientelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1085│Fabricarea de mancaruri preparate│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea preparatelor │
│1086│alimentare omogenizate si │
│ │alimentelor dietetice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1089│Fabricarea altor produse │
│ │alimentare n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1091│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de ferma │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1092│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de companie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1106│Fabricarea malţului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de băuturi răcoritoare │
│1107│nealcoolice; producţia de ape │
│ │minerale şi alte ape îmbuteliate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea hârtiei şi cartonului │
│1721│ondulat şi a ambalajelor din │
│ │hârtie şi carton. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │
├────┴─────────────────────────────────┤
│16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA │
│PRODUSELOR DIN LEMN ŞI PLUTĂ, CU │
│EXCEPŢIA MOBILEI; FABRICAREA │
│ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE │
│MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1610│Tăierea şi rindeluirea lemnului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1621│Fabricarea de furnire şi a │
│ │panourilor de lemn │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1622│Fabricarea parchetului asamblat │
│ │în panouri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor elemente de │
│1623│dulgherie şi tâmplărie, pentru │
│ │construcţii │
├────┴─────────────────────────────────┤
│2. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC │
│ŞI MASE PLASTICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea anvelopelor şi a │
│2211│camerelor de aer; reşaparea şi │
│ │refacerea anvelopelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2219│Fabricarea altor produse din │
│ │cauciuc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea plăcilor, foliilor, │
│2221│tuburilor şi profilelor din │
│ │material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2222│Fabricarea articolelor de ambalaj│
│ │din material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din │
│2223│material plastic pentru │
│ │construcţii │
├────┴─────────────────────────────────┤
│23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN │
│MINERALE NEMETALICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│2311│Fabricarea sticlei plate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2312│Prelucrarea şi fasonarea sticlei │
│ │plate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2313│Fabricarea articolelor din sticlă│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2314│Fabricarea fibrelor din sticlă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2319│Fabricarea de sticlărie tehnică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2320│Fabricarea de produse refractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2331│Fabricarea plăcilor şi dalelor │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea cărămizilor, ţiglelor │
│2332│şi a altor produse pentru │
│ │construcţii, din argilă arsă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor ceramice │
│2341│pentru uz gospodăresc şi │
│ │ornamental │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2342│Fabricarea de obiecte sanitare │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2343│Fabricarea izolatorilor şi │
│ │pieselor izolante din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2344│Fabricarea altor produse tehnice │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2349│Fabricarea altor produse ceramice│
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2351│Fabricarea cimentului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2352│Fabricarea varului şi ipsosului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2361│Fabricarea produselor din beton │
│ │pentru construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2362│Fabricarea produselor din ipsos │
│ │pentru construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2363│Fabricarea betonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2364│Fabricarea mortarului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2365│Fabricarea produselor din │
│ │azbociment │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2369│Fabricarea altor articole din │
│ │beton, ciment şi ipsos │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2370│Tăierea, fasonarea şi finisarea │
│ │pietrei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2391│Fabricarea de produse abrazive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2399│Fabricarea altor produse din │
│ │minerale nemetalice n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│24 │Industria metalurgica (secţiunea │
│ │C) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2410│Producţia de metale feroase sub │
│ │forme primare si de feroaliaje │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de tuburi, tevi, │
│2420│profile tubulare si accesorii │
│ │pentru acestea, din otel │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2431│Tragere la rece a barelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2432│Laminare la rece a benzilor │
│ │inguste │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2433│Producţia de profile obtinute la │
│ │rece │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2434│Trefilarea firelor la rece │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2441│Producţia metalelor preţioase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2442│Metalurgia aluminiului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2443│Producţia plumbului, zincului si │
│ │cositorului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2444│Metalurgia cuprului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2445│Producţia altor metale neferoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2446│Prelucrarea combustibililor │
│ │nucleari │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2451│Turnarea fontei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2452│Turnarea otelului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2453│Turnarea metalelor neferoase │
│ │uşoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2454│Turnarea altor metale neferoase │
├────┴─────────────────────────────────┤
│25. INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR METALICE │
│ŞI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV │
│MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de construcţii │
│2511│metalice şi părţi componente ale │
│ │structurilor metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2512│Fabricarea de uşi şi ferestre din│
│ │metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2521│Producţia de radiatoare şi cazane│
│ │pentru încălzire centrală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2529│Producţia de rezervoare, cisterne│
│ │şi containere metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia generatoarelor de aburi│
│2530│(cu excepţia cazanelor pentru │
│ │încălzire centrală) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor metalice │
│2550│obţinute prin deformare plastică;│
│ │metalurgia pulberilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2561│Tratarea şi acoperirea metalelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2562│Operaţiuni de mecanică generală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2571│Fabricarea produselor de tăiat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2572│Fabricarea articolelor de │
│ │feronerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2573│Fabricarea uneltelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de recipienţi, │
│2591│containere şi alte produse │
│ │similare din oţel │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2592│Fabricarea ambalajelor uşoare din│
│ │metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din fire │
│2593│metalice; fabricarea de lanţuri │
│ │şi arcuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de şuruburi, buloane │
│2594│şi alte articole filetate; │
│ │fabricarea de nituri şi şaibe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2599│Fabricarea altor articole din │
│ │metal n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR │
│ELECTRICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea motoarelor, │
│2711│generatoarelor şi │
│ │transformatoarelor electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea aparatelor de │
│2712│distribuţie şi control al │
│ │electricităţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2720│Fabricarea de acumulatori şi │
│ │baterii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2731│Fabricarea de cabluri cu fibră │
│ │optică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2732│Fabricarea altor fire şi cabluri │
│ │electrice şi electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea dispozitivelor de │
│2733│conexiune pentru fire şi cabluri │
│ │electrice şi electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2740│Fabricarea de echipamente │
│ │electrice de iluminat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2751│Fabricarea de aparate │
│ │electrocasnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2752│Fabricarea de echipamente casnice│
│ │neelectrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2790│Fabricarea altor echipamente │
│ │electrice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│28. FABRICAREA DE MAŞINI, UTILAJE ŞI │
│ECHIPAMENTE n.c.a. │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de motoare şi turbine │
│2811│(cu excepţia celor pentru │
│ │avioane, autovehicule şi │
│ │motociclete) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2812│Fabricarea de motoare hidraulice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2813│Fabricarea de pompe şi │
│ │compresoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2814│Fabricarea de articole de │
│ │robinetărie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea lagărelor, │
│2815│angrenajelor, cutiilor de viteză │
│ │şi a elementelor mecanice de │
│ │transmisie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2821│Fabricarea cuptoarelor, │
│ │furnalelor şi arzătoarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2822│Fabricarea echipamentelor de │
│ │ridicat şi manipulat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2892│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │extracţie şi construcţii │
├────┴─────────────────────────────────┤
│41. CONSTRUCŢII DE CLĂDIRI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4120│clădirilor rezidenţiale şi │
│ │nerezidenţiale │
├────┴─────────────────────────────────┤
│42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4211│Lucrări de construcţii ale │
│ │drumurilor şi autostrăzilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4212│Lucrări de construcţii ale căilor│
│ │ferate de suprafaţă şi subterane │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4213│Construcţia de poduri şi tuneluri│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4221│proiectelor utilitare pentru │
│ │fluide │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4222│proiectelor utilitare pentru │
│ │electricitate şi telecomunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4291│Construcţii hidrotehnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4299│Lucrări de construcţii ale altor │
│ │proiecte inginereşti n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCŢII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4311│Lucrări de demolare a │
│ │construcţiilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4312│Lucrări de pregătire a terenului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4313│Lucrări de foraj şi sondaj pentru│
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4321│Lucrări de instalaţii electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de instalaţii sanitare, │
│4322│de încălzire şi de aer │
│ │condiţionat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4329│Alte lucrări de instalaţii pentru│
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4331│Lucrări de ipsoserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4332│Lucrări de tâmplărie şi dulgherie│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4333│Lucrări de pardosire şi placare a│
│ │pereţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4334│Lucrări de vopsitorie, zugrăveli │
│ │şi montări de geamuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4339│Alte lucrări de finisare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4391│Lucrări de învelitori, şarpante │
│ │şi terase la construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4399│Alte lucrări speciale de │
│ │construcţii n.c.a. │
└────┴─────────────────────────────────┘


    ANEXA 4

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
    Intensitatea maximă pentru ajutoarele de stat

┌─────┬───────────────┬────────────────────────────────┐
│ │ │Intensitatea maximă a ajutorului│
│Codul│Denumirea ├─────────────┬──────────────────┤
│NUTS │regiunii NUTS │ÎNTREPRINDERI│MICROÎNTREPRINDERI│
│ │ │MIJLOCII │ÎNTREPRINDERI MICI│
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO11 │Nord-Vest │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO111│Bihor │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO112│Bistriţa-Năsăud│60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO113│Cluj │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO114│Maramureş │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO115│Satu Mare │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO116│Sălaj │60% │70% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO12 │Centru │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO121│Alba │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO122│Braşov │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO123│Covasna │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO124│Harghita │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO125│Mureş │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO126│Sibiu │50% │60% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO12 │Nord-Est │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO211│Bacău │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO212│Botoşani │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO213│Iaşi │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO214│Neamţ │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO215│Suceava │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO216│Vaslui │70% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO22 │Sud-Est │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO221│Brăila │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO222│Buzău │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO223│Constanţa │60% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO224│Galaţi │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO225│Vrancea │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO226│Tulcea │70% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO31 │Sud-Muntenia │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO311│Argeş │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO312│Călăraşi │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO313│Dâmboviţa │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO314│Giurgiu │60% │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO315│Ialomiţa │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO316│Prahova │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO317│Teleorman │70% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO41 │Sud-Vest Oltenia │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO411│Dolj │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO412│Gorj │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO413│Mehedinţi │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO414│Olt │70% │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO415│Vâlcea │70% │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO42 │Vest │
├─────┼───────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO421│Arad │40% │50% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO422│Caraş-Severin │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO423│Hunedoara │50% │60% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO424│Timiş │40% │50% │
└─────┴───────────────┴─────────────┴──────────────────┘


┌─────┬──────────────┬────────────────────────────────┐
│Codul│Denumirea │Intensitatea maximă a ajutorului│
│NUTS │regiunii NUTS │ │
├─────┼──────────────┼─────────────┬──────────────────┤
│R0322│Ilfov │ÎNTREPRINDERI│MICROÎNTREPRINDERI│
│ │(parţial) │MIJLOCII │ÎNTREPRINDERI MICI│
├─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Numai │ │ │
│ │următoarele │ │ │
│ │părţi din │ │ │
│ │regiunea NUTS │ │ │
│ │3 sunt │ │ │
│ │eligibile ca │ │ │
│ │zone "c" care │ │ │
│ │nu sunt │ │ │
│ │predefinite: │ │ │
│ │Ciorogârla, │45% │55% │
│ │Domneşti, │ │ │
│ │Clinceni, │ │ │
│ │Cometu, │ │ │
│ │Bragadiru, │ │ │
│ │Dărăşti-Ilfov,│ │ │
│ │Jilava, 1 │ │ │
│ │Decembrie, │ │ │
│ │Copăceni, │ │ │
│ │Vidra, │ │ │
│ │Berceni. │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Numai │ │ │
│ │următoarele │ │ │
│ │părţi din │ │ │
│ │regiunea NUTS │ │ │
│ │3 sunt │ │ │
│ │eligibile ca │ │ │
│ │zone "c" care │ │ │
│ │nu sunt │ │ │
│ │predefinite: │ │ │
│ │Periş, │ │ │
│ │Ciolpani, │ │ │
│ │Snagov, Gruiu,│55% │65% │
│ │Nuci, │ │ │
│ │Grădiştea, │ │ │
│ │Petrăchioaia, │ │ │
│ │Dascălu, Moara│ │ │
│ │Vlăsiei, │ │ │
│ │Baloteşti, │ │ │
│ │Corbeanca, │ │ │
│ │Buftea, │ │ │
│ │Chitila, │ │ │
│ │Glina, Cemica,│ │ │
│ │Dobroeşti, │ │ │
│ │Pantelimon. │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 5

    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
    Criteriile de selecţie la finanţare ale proiectelor de investiţii
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016