Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 13 mai 2015  privind acordarea unui împrumut Societăţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 13 mai 2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 19 mai 2015

    Având în vedere că Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. este cel mai mare operator economic din Valea Jiului şi din judeţul Hunedoara, întreruperea activităţii acestei societăţi ar creşte semnificativ rata şomajului în Valea Jiului şi în judeţ, iar acest lucru ar avea repercusiuni şi pentru comunităţile locale care ar fi lipsite de sursele provenite din impozitele şi taxele locale pe care le datorează Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., ceea ce ar conduce la înrăutăţirea condiţiilor de trai în cadrul comunităţii.
    Întrucât Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. este singurul operator economic care furnizează agent termic în oraşele din Valea Jiului şi din municipiul Deva din judeţul Hunedoara, întreruperea activităţii acestui operator economic ar afecta serviciul public de interes general reprezentat de producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică.
    Având în vedere că România a notificat la data de 20 martie 2015 Comisiei Europene un ajutor de stat individual pentru salvare pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., întrucât Comisia Europeană a emis o decizie privind autorizarea unui ajutor de stat individual pentru salvare care urmează a fi acordat Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.,
    întrucât Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. are obligaţia să ramburseze suma reprezentând ajutorul de stat incompatibil pentru care Comisia Europeană a dispus, în data de 20 aprilie 2015, în cazul nr. SA. 33475 (2012/C) referitor la tarifele practicate de Hidroelectrica pentru Societatea "Termoelectrica" - S.A. şi Societatea "Electrocentrale Deva" - S.A., recuperarea acestuia de către statul român,
    luând în considerare necesitatea asigurării resurselor financiare destinate rambursării de către Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. a ajutorului de stat incompatibil pentru care Comisia Europeană a dispus, în data de 20 aprilie 2015, în cazul nr. SA. 33475 (2012/C), recuperarea acestuia de către statul român,
    având în vedere că statul român nu poate acorda ajutorul de stat individual pentru salvare autorizat de Comisia Europeană către Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., înainte de recuperarea integrală a ajutorului de stat incompatibil pentru care Comisia Europeană a dispus, în data de 20 aprilie, în cazul nr. SA. 33475 (2012/C), recuperarea acestuia de către statul român, apare ca necesară acordarea unui împrumut în condiţii de piaţă care să permită societăţii să îşi asigure resursele financiare necesare rambursării ajutorului de stat incompatibil pentru care Comisia Europeană a dispus, în data de 20 aprilie, în cazul nr. SA. 33475 (2012/C), recuperarea acestuia de către statul român.
    Luând în considerare că nerambursarea ajutorului de stat incompatibil pentru care Comisia Europeană a dispus, în data de 20 aprilie 2015, în cazul nr. SA. 33475 (2012/C), recuperarea acestuia de către statul român conduce la imposibilitatea acordării ajutorului de stat individual pentru salvare autorizat de Comisia Europeană către Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.,
    întrucât în cazul neacordării de urgenţă a ajutorului de stat individual pentru salvare autorizat deja de Comisia Europeană pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., societatea nu va mai putea continua activitatea, riscul intrării acesteia în faliment fiind iminent, cu consecinţe grave atât în plan social, cât şi în ceea ce priveşte asigurarea serviciul public de interes general reprezentat de producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică pentru comunitatea locală,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 1
    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice acordă, la solicitarea Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., denumită în continuare Societate, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, un împrumut în lei, în condiţii de piaţă, în limita sumei de 40.000 mii lei, din venituri rezultate din privatizare pe o perioadă de 90 de zile, în vederea rambursării ajutorului de stat incompatibil prevăzut în Decizia CE nr. C(2015) 2.648 final din 20 aprilie 2015 în cazul ajutorului de stat SA. 33475 (2012/C) - Tarife presupus preferenţiale în contractele încheiate între Hidroelectrica - S.A. şi vânzătorii de energie electrică şi termică.
    (2) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă, în condiţii de piaţă, pe baza unei analize economico-financiare efectuate de către EximBank - S.A., în vederea stabilirii capacităţii de rambursare şi a marjei de dobândă peste ROBOR la trei luni, comunicată de Banca Naţională a României, în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului respectiv semnării convenţiei de împrumut şi rămâne fixă pe toată durata de derulare a acestuia.
    ART. 2
    (1) Împrumutul prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă cu condiţia constituirii unor garanţii prin instituirea de către organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a unor sechestre asigurătorii asupra bunurilor imobile libere de orice sarcini, proprietatea Societăţii. Garanţiile vor fi instituite pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat prin care să se stabilească valoarea de piaţă a bunurilor asupra cărora se constituie garanţii.
    (2) Valoarea garanţiilor prevăzute la alin. (1) trebuie să acopere cel puţin 120% din cuantumul împrumutului prevăzut la art. 1 alin. (1).
    (3) Împrumutul prevăzut la art. (1) alin. (1) se acordă după încetarea procedurii de administrare specială instituită asupra Societăţii în baza Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 3
    (1) Ministerul Finanţelor Publice încheie în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă formulată de Societate o convenţie de împrumut în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de derulare a împrumutului. Solicitarea se formulează de societate după evaluarea bunurilor şi instituirea sechestrelor.
    (2) În vederea semnării convenţiei de împrumut, organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va comunica, în copie certificată, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice un exemplar al proceselor-verbale de sechestru asigurătoriu, prevăzut la art. 2 alin. (1).
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea convenţiei de împrumut, Ministerul Finanţelor Publice virează suma într-un cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială, deschis la Trezoreria Statului, pe numele Societăţii. Societatea întreprinde demersurile necesare în vederea deschiderii acestui cont la Trezoreria Statului.
    ART. 4
    (1) Rambursarea împrumutului prevăzut la art. 1 alin. (1) se efectuează integral de Societate la scadenţă, împreună cu dobânda aferentă, din surse proprii, într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală codificat cu codul de identificare fiscală al Societăţii.
    (2) Dobânda reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului, se plăteşte de Societate la data scadenţei împrumutului şi se calculează începând cu data creditării contului prevăzut la art. 3 alin. (3), prin aplicarea dobânzii prevăzute la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului.
    (3) Pentru neplata la termen a împrumutului şi a dobânzii aferente se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 120 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului.
    (4) Societatea virează sumele datorate Ministerului Finanţelor Publice în contul prevăzut la alin. (1), iar obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi de întârziere, dobânzi şi împrumut.
    (5) Împrumutul, dobânda şi dobânzile de întârziere se asigură de Societate din resurse proprii.
    ART. 5
    (1) După rambursarea ajutorului de stat incompatibil prevăzut în Decizia CE nr. C(2015) 2.648 final din 20 aprilie 2015 în cazul ajutorului de stat SA. 33475 (2012/C) de către Societate, Ministerul Finanţelor Publice va acorda ajutorul de stat individual pentru salvare autorizat de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2015) 2.652 final din 21 aprilie 2015, în condiţiile legii.
    (2) Condiţiile de acordare a ajutorului de stat individual prevăzut la alin. (1) vor fi aprobate printr-un act normativ ulterior, în condiţiile legii.
    ART. 6
    Creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor fiscale şi se recuperează conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal împrumutatul, în baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat şi care constituie titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                              Ministrul energiei,
                       întreprinderilor mici şi mijlocii
                            şi mediului de afaceri,
                              Andrei Dominic Gerea

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                                 Dan Manolescu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 13 mai 2015.
    Nr. 11.
                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016