Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 30 iunie 2022  privind decarbonizarea sectorului energetic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 30 iunie 2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 659 din 1 iulie 2022
    În vederea asigurării respectării obligaţiei statului român de a adopta până la data de 30 iunie 2022 cadrul legal privind decarbonizarea sectorului energetic, prin care se stabileşte data-limită pentru încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit şi huilă, calendarul retragerii din exploatare a capacităţii totale instalate pe bază de lignit şi huilă şi calendarul de închidere a carierelor de lignit şi a minelor de huilă,
    având în vedere că eliminarea etapizată a centralelor electrice pe bază de lignit şi huilă constituie primul element de reformă al Componentei C6. Energie, din cadrul Pilonului I. Tranziţia verde al Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României,
    ţinând cont de necesitatea adoptării de urgenţă a dispoziţiilor legale prin care să se creeze cadrul normativ pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producţiei de energie electrică pe bază de lignit şi huilă, mecanismele administrative şi instrumentele adecvate în scopul implementării măsurilor stabilite,
    luând în considerare orizontul de timp determinat, respectiv data de 30 iunie 2022, dată-limită, astfel cum a fost asumată prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, Reforma 1. Componenta 6. Energie, pentru intrarea în vigoare a proiectului de act normativ ce reglementează decarbonizarea sectorului energetic,
    având în vedere că urgenţa adoptării acestui act normativ constă în necesitatea respectării datei-limită de intrare în vigoare a actului normativ, respectiv, data de 30 iunie 2022, creând astfel, cadrul legal pentru decarbonizarea sectorului energetic, precum şi organizarea sistemului de implementare a măsurilor stabilite prin proiectul de act normativ, care vizează aspecte tehnice, organizatorice şi luarea tuturor măsurilor pentru diminuarea impactului social,
    ţinând cont că lipsa unei reglementări imediate, care stabileşte calendarul şi modalitatea de eliminare a cărbunelui din mixul energetic, va conduce la întârzierea respectării datei-limită privind încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit şi huilă, a implementării la termen a calendarului de închidere a capacităţii totale instalate pe bază de lignit şi huilă şi a calendarului de închidere a carierelor de lignit şi a minelor de huilă, cu consecinţe negative asupra gradului de absorbţie a fondurilor europene alocate României,
    având în vedere necesitatea instituirii cu celeritate a cadrului legal, stabilit ca reformă prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, care să stabilească termenele de închidere a grupurilor energetice cu funcţionare pe lignit şi huilă, respectiv termenele pentru închiderea carierelor de lignit şi a minelor de huilă, se impune luarea unei măsuri imediate pentru reglementarea acestor aspecte pe calea ordonanţei de urgenţă, ţinând cont de faptul că la acest moment, reglementarea la nivel de lege nu se poate realiza prin procedura obişnuită de legiferare, întrucât procedurile parlamentare presupun o perioadă mai îndelungată de timp,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera întârzieri în implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, se impune adoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal general pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producţiei de energie electrică pe bază de lignit şi huilă, termenele pentru închiderea şi conservarea grupurilor energetice cu funcţionare pe lignit şi huilă, măsuri pentru:
    a) asigurarea rezervei tehnice necesare funcţionării sigure şi stabile a Sistemului electroenergetic naţional;
    b) extracţia lignitului şi huilei pentru punerea în siguranţă a carierelor şi minelor ce urmează a fi incluse în programul de închidere;
    c) reabilitarea şi ecologizarea terenurilor aferente centralelor electrice închise şi a carierelor şi minelor care le deservesc;
    d) reconversia profesională şi recalificarea, precum şi alte măsuri socioeconomice pentru susţinerea tranziţiei forţei de muncă şi a oportunităţilor economice la nivel local, inclusiv cele cu caracter de ajutor de stat pentru reducerea impactului socioeconomic.


    ART. 2
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se interzice construirea unor capacităţi energetice noi de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă.

    ART. 3
    Se aprobă încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit şi huilă, retragerea din exploatare şi închiderea capacităţii energetice totale instalate pe bază de lignit şi huilă de 4.920 MW, încetarea producţiei de lignit şi huilă, executarea lucrărilor de punere în siguranţă şi a lucrărilor de închidere şi ecologizare pentru cariere şi mine până la data de 31 decembrie 2032.

    ART. 4
    (1) Capacităţile de producere a energiei electrice pe bază de lignit şi huilă rămase în funcţiune la 31 decembrie 2021 se retrag din exploatare şi se vor închide sau conserva, după caz, astfel:
    a) la Societatea Complexul Energetic Oltenia - conform Planului de restructurare, aprobat prin Decizia C(2022) 553 final/26.01.2022, corelat cu punerea în funcţiune a investiţiilor în capacităţi pe gaze naturale şi surse regenerabile de energie şi cu prevederile alin. (3), în limita capacităţii de transport a Reţelei Electrice Transport;
    b) la CET Craiova II - externalizată din Societatea Complexul Energetic Oltenia conform Planului de restructurare;
    c) la CET Govora - închidere la 31 decembrie 2025;
    d) la Complexul Energetic Hunedoara (CET Paroşeni) - închidere la 31 decembrie 2030;
    e) la Centrala Iaşi II, UAT Municipiul Iaşi - închidere la 31 decembrie 2025.

    (2) Documentele doveditoare privind îndeplinirea obligaţiei de retragere din exploatare şi închidere se vor comunica ministerului de resort, de către operatorul economic care deţine capacităţile de producere a energiei electrice pe bază de lignit şi huilă, în termen de 5 zile de la emiterea acestora de către autorităţile competente.
    (3) Capacităţile de producere a energiei electrice pe bază de lignit ale Societăţii Complexul Energetic Oltenia - S.A., respectiv grupurile energetice Turceni 4 şi 5, Işalniţa 7, Rovinari 4, 5 şi 6, în total 1.965 MW putere instalată, constituie rezervă tehnică în perioada 2023-2030, pentru asigurarea funcţionării sigure şi stabile a Sistemului Electroenergetic Naţional.
    (4) Pentru asigurarea siguranţei şi stabilităţii Sistemului electroenergetic naţional, termenul de închidere prevăzut pentru grupurile energetice Rovinari 3 şi Turceni 7, totalizând 660 MW (cu termen de închidere în PNRR 31 decembrie 2022), poate fi amânat în situaţii justificate la solicitarea Operatorului de transport şi sistem, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi se constituie rezervă tehnică în perioada 2023-2026.
    (5) În vederea înlocuirii capacităţilor de producţie a energiei electrice pe lignit şi huilă care vor fi închise şi pentru a nu fi pusă în pericol siguranţa Sistemului energetic naţional, vor fi realizate noi capacităţi de producţie potrivit alin. (6).
    (6) Conform Planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, aprobat de către Comisia Europeana prin Decizia C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022, pentru care s-a obţinut finanţare din Fondul de Modernizare în valoare de 897 mil. euro, cu participarea Complexului Energetic Oltenia vor fi realizate noi investiţii în capacităţi pe gaze naturale şi surse regenerabile de energie, după cum urmează:
    a) 2 grupuri pe gaze naturale „ready for hydrogen“ de tip CCGT, cu o capacitate totală de 1.325 MW:
    - Işalniţa: 850 MW - cu punere în funcţiune în 2026
    – Turceni 475 MW - cu punere în funcţiune în 2026

    b) 8 parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 735 MW - până în 2024.

    (7) Capacitatea de producere a energiei electrice pe bază de huilă din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv grupul energetic Paroşeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la finalul anului 2030, neutralizarea huilei rezultată ca urmare a lucrărilor de punere în siguranţă a zăcămintelor de huilă.

    ART. 5
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. emit documentele ce decurg din închiderea capacităţilor de producere a energiei electrice aparţinând operatorilor economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1), potrivit atribuţiilor legale.

    ART. 6
    (1) Carierele de lignit şi exploatările miniere de huilă se închid şi se ecologizează după cum urmează:
    a) Carierele Complexului Energetic Oltenia - conform Planului de restructurare, aprobat prin Decizia C(2022) 553 final/26.01.2022, corelat cu necesarul de lignit pentru grupurile energetice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) ce vor asigura funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional şi în concordanţă cu lucrările de punere în siguranţă cu extracţie de lignit prevăzute în Planul de închidere a activităţii (PIA) pentru fiecare carieră;
    b) Carierele Alunu şi Berbeşti (CET Govora) - închidere şi ecologizare până la 31 decembrie 2027;
    c) Exploatările miniere ale Complexului Energetic Hunedoara:
    (i) Lupeni şi Lonea - lucrări de punere în siguranţă, închidere şi ecologizare până la 31 decembrie 2026;
    (ii) Livezeni şi Vulcan - lucrări de punere în siguranţă, închidere şi ecologizare până la 31 decembrie 2032.


    (2) Lucrările de punere în siguranţă, de închidere şi ecologizare prevăzute la alin. (1) se derulează cu respectarea măsurilor şi condiţiilor din actele de reglementare emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

    ART. 7
    (1) Pentru închiderea capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de lignit şi huilă, stabilite conform art. 4 alin. (1), se pot institui măsuri de sprijin, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Măsurile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc, în funcţie de durata normală de funcţionare a capacităţilor modernizate sau retehnologizate oprite înainte de expirarea termenului duratei normale de funcţionare, de către Ministerul Energiei, în calitate de minister de resort, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi Comunicării Comisiei 2022/C 80/01 - Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie.
    (3) Acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii capacităţilor de producţie a energiei electrice pe bază de lignit şi huilă se face anual, prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea de către Comisia Europeană a măsurilor de sprijin prevăzute la alin. (2).
    (4) Acordarea ajutoarelor de stat pentru capacităţile de producere a energiei electrice pe bază de lignit prevăzute la art. 4 alin. (3) se realizează prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea lor de către Comisia Europeană.
    (5) Acordarea ajutoarelor de stat pentru capacitatea de producere a energiei electrice pe bază de huilă prevăzută la art. 4 alin. (7) se realizează prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea lor de către Comisia Europeană.

    ART. 8
    (1) Pentru carierele de lignit care sunt incluse în programul de închidere se vor notifica măsuri de sprijin, de către ministerul de resort, în conformitate cu Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01 - Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 80 din 18 februarie 2022, care se vor acorda după autorizarea acestora de către Comisia Europeană.
    (2) Acordarea ajutoarelor de stat pentru închiderea carierelor de lignit prevăzute la alin. (1) se realizează prin hotărâri ale Guvernului iniţiate de către ministerul de resort.

    ART. 9
    Planul de închidere a minelor de huilă care sunt deja incluse în programul de închidere autorizat de Comisia Europeană în temeiul Deciziei 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, va fi supus renotificării Comisiei Europene pentru modificarea termenelor de închidere şi prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat.

    ART. 10
    (1) Pentru minele de huilă care nu sunt incluse într-un program de închidere autorizat de Comisia Europeană în temeiul Deciziei 2010/787 a Consiliului se notifică măsuri de sprijin de către ministerul de resort în conformitate cu Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01 - Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie, care se vor acorda după autorizarea acestora de către Comisia Europeană.
    (2) Acordarea ajutoarelor de stat pentru închiderea minelor de huilă prevăzute la alin. (1) se realizează prin hotărâri ale Guvernului iniţiate de către ministerul de resort.

    ART. 11
    În cazul în care măsurile prevăzute la art. 7-10 nu se autorizează de către Comisia Europeană, operatorii economici au obligaţia respectării termenelor de închidere stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 12
    Persoanele cărora le-au încetat contractele individuale de muncă ca urmare a închiderii capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de lignit şi huilă, precum şi a închiderii exploatărilor miniere aferente, ca efect al prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de măsuri de protecţie socială, precum şi de măsuri active de combatere a şomajului în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei sociale şi de prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic.

    ART. 13
    (1) Persoanele prevăzute la art. 12 beneficiază de cursurile de formare profesională prevăzute în Planul naţional de formare profesională elaborat potrivit legii, de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în conformitate cu cerinţele pieţei muncii, precum şi cele de formare profesională identificate în planurile teritoriale pentru o tranziţie justă şi de învăţământ dual potrivit art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Persoanele fizice prevăzute la art. 12 pot beneficia de finanţare nerambursabilă pentru achiziţia de sisteme fotovoltaice, din fonduri europene, în conformitate cu prevederile Programului operaţional Tranziţie justă.

    ART. 14
    Solicitările operatorilor economici din judeţele Gorj, Hunedoara, Dolj, Mehedinţi şi Vâlcea, afectaţi de procesul de decarbonizare sunt avute în vedere la elaborarea Planului naţional de formare profesională prevăzut la art. 13.

    ART. 15
    Măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei şi/sau fonduri europene nerambursabile în limita sumelor alocate şi cu respectarea prevederilor şi regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programelor operaţionale, precum şi prin Fondul de tranziţie justă.

    ART. 16
    Pentru menţinerea funcţionării sigure şi stabile a Sistemului electroenergetic naţional ca urmare a închiderii capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de lignit şi huilă, investiţiile în capacităţile de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale pot fi finanţate din fondurile financiare prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României şi Fondul pentru modernizare.

    ART. 17
    Minele de huilă închise pot fi incluse în circuitul turistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind siguranţa şi securitatea vizitatorilor.

    ART. 18
    (1) Se înfiinţează Comitetul interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare, denumit în continuare Comitetul interministerial al cărbunelui, în condiţiile prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, având în componenţă reprezentanţi ai următoarelor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi instituţii ale prefectului: Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Energiei, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, Instituţia Prefectului Gorj, Instituţia Prefectului Hunedoara, Instituţia Prefectului Dolj, Instituţia Prefectului Mehedinţi şi Instituţia Prefectului Vâlcea.
    (2) Reprezentarea în cadrul Comitetului interministerial al cărbunelui înfiinţat potrivit alin. (1) este asigurată la nivel de ministru sau înlocuitor desemnat la nivel de secretar de stat prin ordin de ministru şi de prefect al judeţului.
    (3) Activitatea Comitetului interministerial al cărbunelui este coordonată de un preşedinte, respectiv ministrul economiei, asistat de doi vicepreşedinţi, respectiv ministrul finanţelor şi ministrul investiţiilor şi proiectelor europene.
    (4) Numirea membrilor Comitetului interministerial al cărbunelui se face prin decizia prim-ministrului, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului interministerial al cărbunelui se aprobă în prima sedinţă de lucru a acestuia, prin decizie a preşedintelui.
    (6) Secretariatul Comitetului interministerial al cărbunelui este asigurat de 2 reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi un reprezentant al Ministerului Energiei, numiţi prin ordin comun al ministrului economiei şi ministrului energiei în termen de 10 zile de la data emiterii deciziei prim-ministrului prevăzută la alin. (4), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (7) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei prim-ministrului privind numirea membrilor Comitetului interministerial al cărbunelui, prin ordin al ministrului economiei se înfiinţează Comitetul consultativ pentru asistenţă privind aspectele relevante în implementarea programului de decarbonizare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (8) Din Comitetul consultativ pentru asistenţă fac parte reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, sindicatelor reprezentative la nivel de ramură şi la nivelul operatorilor economici producători de energie electrică utilizând drept combustibil cărbunele, organizaţiilor neguvernamentale, operatorilor economici producători de energie electrică pe bază de lignit şi huilă, reprezentanţi cu statut de invitaţi din cadrul mediului universitar, precum şi grupuri de experţi specializaţi în domeniul energiei.
    (9) Comitetul consultativ pentru asistenţă colaborează cu Comitetul interministerial al cărbunelui şi cu Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea realizării activităţilor din cadrul procesului de decarbonizare, prevăzut la alin. (10) şi participă la şedinţe, la solicitările acestora, după caz.
    (10) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei prim–ministrului privind numirea membrilor Comitetului interministerial al cărbunelui, prin ordin al ministrului energiei se înfiinţează Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea realizării activităţilor din cadrul procesului de decarbonizare, denumit în continuare Grup de lucru, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (11) Grupul de lucru este coordonat de un secretar de stat din cadrul Ministerului Energiei, numit prin ordin al ministrului energiei.
    (12) Din Grupul de lucru fac parte specialişti din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorităţii Naţionale pentru Resurse Minerale şi ai operatorilor economici producători de energie electrică pe bază de lignit şi huilă.
    (13) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Grupului de lucru se stabileşte în prima şedinţă de lucru a acestuia.
    (14) Secretariatul Grupului de lucru este format din trei reprezentanţi, salariaţi ai Ministerului Energiei, numiţi prin ordinul ministrului energiei prevăzut la alin. (10).

    ART. 19
    În situaţie de criză energetică, Guvernul României, la propunerea Ministerului Energiei, poate, prin hotărâre, să aprobe amânarea închiderii unor capacităţi energetice cu funcţionare pe cărbune şi a exploatărilor miniere aferente sau repornirea grupurilor energetice închise şi a exploatărilor miniere aferente, cu respectarea legislaţiei de mediu şi a termenului de finalizare a decarbonizării sectorului energetic prevăzut la art. 3 şi în corelare cu măsurile cuprinse în planurile de urgenţă aferente sectorului energetic.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi

    Bucureşti, 30 iunie 2022.
    Nr. 108.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016