Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 659 din 1 iulie 2022
    Având în vedere obligaţiile asumate de România prin Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene cu privire la transpunerea completă şi corectă în legislaţia naţională a prevederilor directivelor europene, precum şi cu privire la asigurarea la nivel naţional a cadrului legislativ adecvat care să permită aplicarea corectă a prevederilor regulamentelor europene,
    având în vedere că legislaţia europeană care reglementează activitatea în domeniul feroviar a suferit în ultima perioadă o evoluţie rapidă care a condus la apariţia unor necorelări între prevederile legislaţiei naţionale şi prevederile legislaţiei europene care vizează acest domeniu, precum şi la apariţia unor nesincronizări între prevederile unor acte normative din legislaţia naţională care reglementează activitatea din domeniul feroviar,
    luând în considerare riscul iniţierii unor acţiuni în justiţie contra României în cazul în care nu se întreprind cu celeritate măsuri pentru sincronizarea legislaţiei naţionale care reglementează activitatea din domeniul feroviar cu legislaţia europeană în acest domeniu,
    având în vedere că adoptarea de către Uniunea Europeană a Pactului Verde European (Green Deal) conduce la necesitatea adoptării cu celeritate a unor modificări legislative în vederea implementării prevederilor acestui pact în domeniul transporturilor din România,
    ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă generează riscul pentru România de a nu putea accesa fonduri europene nerambursabile destinate dezvoltării transportului feroviar,
    având în vedere faptul că în cadrul ciclului financiar 2021-2027 al Uniunii Europene sunt alocate fonduri nerambursabile importante destinate autorităţilor publice locale în vederea implementării unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor în zonele metropolitane,
    luând în considerare riscul ca aceste fonduri europene nerambursabile să nu poată fi accesate de autorităţile publice locale din România în cazul în care nu se întreprind cu celeritate măsuri ca legislaţia naţională să permită autorităţilor publice locale implementarea unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor în zonele metropolitane,
    întrucât activitatea de circulaţie feroviară se confruntă cu perturbări ale traficului din cauza căderilor de arbori aflaţi în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice, generate de frecvenţa crescută a fenomenelor meteorologice extreme,
    în condiţiile în care prevederile actuale generează proceduri greoaie care nu permit realizarea cu operativitate de către administratorul infrastructurii feroviare a intervenţiilor preventive sau corective în cazul căderilor de arbori aflaţi în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice,
    ţinând cont de faptul că în prezent siguranţa circulaţiei feroviare este afectată de faptul că aceste căderi ale arborilor pe calea ferată afectează linia de contact pentru alimentarea cu energie electrică pentru tracţiune, celelalte elemente ale infrastructurii feroviare, dar şi materialul rulant, ceea ce generează pagube materiale, întârzieri ale trenurilor, dar şi situaţii cu nivel ridicat de risc, afectând astfel siguranţa şi interesul publicului călător, precum şi ale personalului feroviar, şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în vederea întreprinderii cu celeritate a măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii fizice a publicului călător şi a personalului feroviar, precum şi a materialului rulant şi a elementelor infrastructurii feroviare aflate în situaţii de risc, eliminării situaţiilor de perturbare masivă a traficului feroviar, precum şi realizării intervenţiilor prompte în scopul restabilirii acestuia în contextul în care legislaţia actuală generează proceduri greoaie,
    în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Transportul feroviar public reprezintă un serviciu public esenţial pentru societate ce contribuie la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la creşterea eficienţei economice a sistemului naţional de transport, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a emisiilor poluante, la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a altor bunuri, în interiorul ţării şi în trafic internaţional, cu un grad înalt de siguranţă, în condiţii ecologice şi eficiente, constituind astfel un sector strategic de interes naţional.
(4) Serviciile conexe transportului feroviar sunt serviciile ce se desfăşoară în legătură nemijlocită cu sau în timpul transportului, precum, dar fără a se limita la acestea: asigurarea accesului pe infrastructura feroviară, manevra vehiculelor feroviare, asigurarea informaţiilor privind călătoria, vânzarea titlurilor de călătorie, încărcarea/descărcarea sau transbordarea mărfurilor.
(5) Serviciile adiacente transportului feroviar sunt serviciile ce au ca obiect asigurarea desfăşurării în siguranţă a transportului, precum, dar fără a se limita la acestea: asigurarea trenurilor de intervenţie pentru restabilirea circulaţiei, inspecţia tehnică a materialului rulant, verificarea eficacităţii sistemelor de frânare ale trenurilor."

    2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Serviciile furnizate de administratorul infrastructurii feroviare, de gestionarii de infrastructură feroviară şi de alţi operatori de infrastructuri de servicii către operatorii de transport feroviar sau către beneficiarii transportului în scopul realizării transportului feroviar constituie, după caz, servicii conexe transportului feroviar, conform prevederilor alin. (4), sau servicii adiacente transportului feroviar, conform prevederilor alin. (5)."

    3. La articolul 1, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Serviciile de transport feroviar public şi serviciile de transport feroviar în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar."

    4. La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
    "(9^1) Activităţile de transport feroviar în interes propriu ale administratorului infrastructurii feroviare şi ale gestionarilor de infrastructură feroviară pot fi realizate de către aceştia fără licenţă de transport şi certificat de siguranţă, nefiind necesar să apeleze la serviciile unui operator de transport feroviar."

    5. La articolul 1 alineatul (10), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) operator de transport feroviar - are înţelesul prevăzut la art. 3 pct. 18 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 202/2016;
b) administratorul infrastructurii - compania naţională rezultată din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în conformitate cu prevederile titlului II, care este responsabilă de operarea, mentenanţa şi reînnoirea infrastructurii feroviare pe reţeaua de căi ferate din România, precum şi de participarea la dezvoltarea acesteia;"

    6. La articolul 1 alineatul (10), după litera b^1) se introduce o nouă literă, litera b^2), cu următorul cuprins:
    "b^2) solicitant - are înţelesul prevăzut la art. 3 pct. 28 din Legea nr. 202/2016;"

    7. La articolul 1 alineatul (10), literele c)-e) se abrogă.
    8. La articolul 1 alineatul (10), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) transport public de călători - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;"

    9. La articolul 1 alineatul (10), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
    "h^1) servicii publice de transport feroviar de călători - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. aa) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;"

    10. La articolul 1 alineatul (10), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:
    "k^1) obligaţie de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local - o cerinţă definită sau stabilită de către o autoritate locală competentă pentru a asigura servicii publice de transport feroviar de călători de interes local, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi remunerat;"

    11. La articolul 1 alineatul (10), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "o) serviciu public de transport feroviar de interes naţional - serviciu public de transport feroviar de călători prestat la nivelul reţelei naţionale de cale ferată sub coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;"

    12. La articolul 1 alineatul (10), după litera o) se introduce o nouă literă, litera o^1), cu următorul cuprins:
    "o^1) serviciu public de transport feroviar de călători de interes local - serviciu public de transport feroviar de călători prestat la nivelul unei zone limitate a reţelei naţionale de cale ferată sau la nivelul unei reţele independente locale sau regionale, constituită în aria teritorială a unei unităţi administrativ-teritoriale sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară. Prin reţea independentă locală sau regională se înţelege orice linie ferată sau reţea de linii ferate fără racordare, direct sau prin intermediul unei linii ferate industriale existente, la liniile infrastructurii feroviare publice;"

    13. La articolul 1 alineatul (10), după litera p) se introduc şaisprezece noi litere, literele q)-dd), cu următorul cuprins:
    "q) funcţionarea infrastructurii feroviare - furnizarea de către administratorul infrastructurii a serviciilor prevăzute în anexa nr. II la Legea nr. 202/2016, cu respectarea obiectivelor de performanţă din Contractul de activitate şi performanţă al Companiei Naţionale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., în vederea realizării transportului de călători şi marfă;
r) asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare - ansamblul activităţilor administratorului infrastructurii privind furnizarea serviciilor prevăzute la lit. q);
s) exploatarea infrastructurii feroviare - ansamblul activităţilor tehnice şi economice ale administratorului/gestionarului infrastructurii privind operarea infrastructurii feroviare şi a infrastructurilor de servicii, precum şi privind valorificarea activelor aferente patrimoniului administrat de compania/societatea respectivă, în scopul realizării transportului feroviar;
ş) strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare - are înţelesul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 202/2016;
t) echilibrul financiar al administratorului infrastructurii - are înţelesul prevăzut la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 202/2016;
ţ) sistemul naţional de transport - are înţelesul prevăzut la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
u) pachetul minim de acces pe infrastructura feroviară - serviciile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. II la Legea nr. 202/2016;
v) servicii suplimentare - serviciile prevăzute la pct. 3 din anexa nr. II la Legea nr. 202/2016;
w) servicii auxiliare - serviciile prevăzute la pct. 4 din anexa nr. II la Legea nr. 202/2016;
x) autoritate a administraţiei publice locale - are înţelesul prevăzut la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 57/2019;
y) asociaţie de dezvoltare intercomunitară - are înţelesul prevăzut la art. 89 din OUG nr. 57/2019;
z) accident - are înţelesul prevăzut la art. 3 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020, denumită în continuare OUG nr. 73/2019;
aa) incident - are înţelesul prevăzut la art. 3 pct. 15 din OUG nr. 73/2019;
bb) amprenta de carbon a sistemului naţional de transport - contribuţia sistemului naţional de transport, măsurată în procente, la emisiile totale de gaze cu efect de seră realizate la nivel naţional;
cc) cota modală a unui mod de transport - raportul, exprimat în procente, dintre parcursul total al călătorilor sau mărfurilor, după caz, realizat prin intermediul modului de transport respectiv şi suma parcursurilor totale ale călătorilor sau mărfurilor realizate prin intermediul modurilor de transport luate în considerare în cadrul analizei. Parcursul total al călătorilor se exprimă în călători-km, iar parcursul total al mărfurilor se exprimă în tone-km;
dd) costuri externe ale unui mod de transport - costuri generate de modul de transport respectiv, precum, dar fără a se limita la acestea: costuri pentru siguranţa transportului, costuri pentru acoperirea efectelor emisiilor poluante şi ale emisiilor de gaze cu efect de seră, costuri generate de accidentele produse în timpul transportului. Aceste costuri nu sunt incluse în preţurile serviciilor furnizate în cadrul modului de transport respectiv."

    14. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (3) şi pentru asigurarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă derulate prin intermediul altor moduri de transport, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi alte autorităţi competente acţionează în scopul asigurării concurenţei cu alte moduri de transport, în cadrul de tarifare, pe baza unei concurenţe echitabile şi nediscriminatorii între diversele moduri de transport.
    (2) În scopul prevăzut la alin. (1), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii aplică măsuri care să asigure acoperirea de către beneficiarii transporturilor a costurilor de mediu, de accident, de infrastructură, precum şi a altor costuri externe, pentru toate modurile de transport, în mod echitabil şi nediscriminatoriu.
    (3) În perioada de tranziţie până la atingerea obiectivului prevăzut la alin. (2), în scopul creşterii eficienţei economice şi reducerii amprentei de carbon a sistemului naţional de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport derulate prin intermediul altor moduri de transport, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii aplică măsuri pentru echilibrarea competiţiei între modurile de transport, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat, precum:
    a) finanţarea din fonduri publice a infrastructurii feroviare, în scopul acoperirii costurilor necesare pentru administrarea infrastructurii feroviare şi asigurării echilibrului financiar al companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară;
    b) instituirea unor obligaţii de serviciu public privind transportul feroviar de călători şi compensarea corespunzătoare a obligaţiei de serviciu public, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007;
    c) instituirea, în condiţiile legii, a unui sistem de compensare a operatorilor de transport feroviar pentru utilizarea infrastructurii feroviare cu privire la costurile de mediu, de accident şi de infrastructură ale modurilor de transport concurente despre care se poate demonstra că nu au fost plătite, în măsura în care aceste costuri depăşesc costurile echivalente ale căii ferate;
    d) acordarea unor stimulente administratorului infrastructurii în vederea reducerii costurilor de furnizare a infrastructurii şi a nivelului tarifelor de utilizare a acesteia, cu respectarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 202/2016;
    e) instituirea unor scheme de ajutor de stat pentru operatorii de transport feroviar, destinate încurajării transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport derulate prin intermediul altor moduri de transport;
    f) achiziţia materialului rulant necesar pentru realizarea obligaţiilor de serviciu public prevăzute la lit. b) şi e) şi punerea acestuia la dispoziţia operatorilor de transport feroviar desemnaţi să realizeze aceste obligaţii de serviciu public."

    15. Articolul 2 se abrogă.
    16. Articolul 3 se abrogă.
    17. Articolul 4 se abrogă.
    18. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Transportul feroviar de călători are caracter de transport public de călători. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi alte autorităţi competente acţionează în domeniul transportului public de călători pe calea ferată pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună şi au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acţiunea forţelor pieţei. În acest scop, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate centrală, încheie, prin autoritatea competentă din subordine, în condiţiile legii, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligaţiile de serviciu public de interes naţional în vederea furnizării de servicii de transport adecvate.
    (2) Obligaţiile de serviciu public de interes naţional privind transportul feroviar al călătorilor sunt diferenţiate în raport cu segmentele de piaţă relevante, respectiv, dar fără a se limita la piaţa internă de transport al pasagerilor, piaţa internaţională de transport al pasagerilor, piaţa de transport suburban al pasagerilor, piaţa de transport regional al pasagerilor, piaţa de transport de lung parcurs al pasagerilor, piaţa de transport de mare viteză al pasagerilor şi sunt stabilite astfel încât să asigure realizarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători.
    (3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, stabileşte obligaţiile de serviciu public prevăzute la alin. (2) în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, ce conţin obligatoriu, pentru fiecare segment de piaţă relevant, următoarele elemente:
    a) principalele caracteristici ale categoriilor de servicii de transport feroviar de călători care fac obiectul obligaţiei de serviciu public;
    b) cerinţe minimale privind serviciile conexe şi dotările care trebuie asigurate pentru fiecare dintre categoriile de servicii de transport feroviar prevăzute la lit. a);
    c) rutele care fac obiectul obligaţiei de serviciu public şi categoriile de servicii de transport feroviar de călători necesare pe fiecare rută;
    d) numărul zilnic de trenuri pentru fiecare rută şi categorie de servicii de transport feroviar, precum şi principalele repere orare recomandabile în vederea asigurării unor servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor;
    e) materialul rulant pus la dispoziţie de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în vederea realizării obligaţiei de serviciu public, dacă este cazul;
    f) cerinţele de performanţă măsurabile, transparente şi verificabile ale serviciilor prevăzute la lit. a), cel puţin în ceea ce priveşte viteza comercială, punctualitatea serviciilor, capacitatea de transport şi calitatea materialului rulant, precum şi sistemul de stimulente care trebuie aplicat operatorilor de servicii publice pentru îndeplinirea acestor cerinţe;
    g) tarifele care pot fi percepute de operatorii de servicii publice pentru serviciile de transport furnizate în cadrul obligaţiei de serviciu public, inclusiv regulile privind reducerile care pot fi acordate pentru fidelizarea clienţilor;
    h) obiective privind costurile de realizare a obligaţiei de serviciu public;
    i) condiţiile în care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate şi, după caz, acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligaţiei de serviciu public.
    (4) Obligaţiile de serviciu public prevăzute la alin. (2) sunt stabilite pe baza unor studii de specialitate în cadrul cărora se realizează analize multicriteriale cuprinzătoare, pe o perioadă de referinţă cel puţin egală cu durata contractelor prevăzute la alin. (1), care iau în considerare cel puţin următoarele elemente şi criterii:
    a) necesităţile de mobilitate a persoanelor pe rute interurbane şi internaţionale şi evoluţia prognozată a acestora în perioada de referinţă;
    b) politicile şi strategiile la nivel european, naţional şi sectorial în domeniul transportului de călători;
    c) cele mai bune practici ale statelor membre în domeniul serviciilor publice de transport feroviar al călătorilor;
    d) obiectivele stabilite privind creşterea cotei modale a transportului feroviar pe piaţa serviciilor publice de transport de călători;
    e) evoluţia prognozată a parametrilor de performanţă şi disponibilitate ai infrastructurii feroviare;
    f) concurenţa între modurile de transport şi distribuţia modală a cererilor de transport;
    g) disponibilitatea capacităţilor necesare de infrastructură, confirmată de administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare publice;
    h) caracteristicile segmentelor de piaţă care diferenţiază obligaţiile de serviciu public;
    i) materialul rulant necesar pentru realizarea obligaţiilor de serviciu public, precum şi infrastructurile de servicii necesare pentru mentenanţa şi exploatarea acestui material rulant;
    j) costurile de realizare a obligaţiilor de serviciu public şi măsurile necesare pentru eficientizarea acestor costuri;
    k) costurile şi beneficiile la nivelul societăţii şi al economiei naţionale, luând în considerare inclusiv costurile externe ale diferitelor moduri de transport.
    (5) Studiile prevăzute la alin. (4) sunt elaborate de către operatori economici în baza unor contracte de achiziţii publice de servicii, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt supuse dezbaterii publice anterior adoptării oricărei decizii, prin afişarea pe pagina de internet a autorităţii competente din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, dar fără a se limita la aceasta.
    (6) Principalii indicatori privind investiţiile, parametrii de exploatare şi de compensare ai obligaţiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2), stabiliţi pe baza studiilor de specialitate prevăzute la alin. (4), se adoptă prin hotărâre a Guvernului.
    (7) Obligaţiile de serviciu public stabilite conform prevederilor alin. (2)-(6) se repartizează operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1), în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (20).
    (8) Durata contractelor prevăzute la alin. (1) este limitată, cu respectarea prevederilor art. 4 şi art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Pentru contractele a căror durată estimată conform studiilor de specialitate prevăzute la alin. (4) este mai mare de 5 ani, obligaţiile de serviciu public prevăzute la alin. (2) sunt revizuite şi actualizate periodic, în condiţiile alin. (4)-(6), la intervale de cel mult 5 ani, în scopul adaptării la evoluţia condiţiilor economico-sociale şi atingerii obiectivelor stabilite privind creşterea cotei modale a transportului feroviar pe piaţa serviciilor publice de transport de călători.
    (9) Calendarul activităţilor de stabilire a obligaţiilor de serviciu public în baza prevederilor alin. (2)-(6), de actualizare conform prevederilor alin. (8) şi de repartizare a acestora către operatorii de transport feroviar conform prevederilor alin. (7) şi (14) asigură respectarea calendarului de alocare a capacităţilor de infrastructură prevăzut în anexa nr. VII la Legea nr. 202/2016.
    (10) Pentru realizarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, acţionează pentru asigurarea materialului rulant necesar pentru realizarea obligaţiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2) prin:
    a) elaborarea şi actualizarea strategiei de achiziţionare sau închiriere, după caz, a materialului rulant necesar pentru realizarea obligaţiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2);
    b) elaborarea şi actualizarea strategiei de modernizare a materialului rulant existent, în scopul alinierii la cerinţele obligaţiilor de serviciu public de interes naţional privind transportul feroviar al călătorilor şi eficientizării costurilor de realizare a acestor obligaţii de serviciu public;
    c) achiziţionarea sau închirierea, după caz, pe baza strategiei prevăzute la lit. a), de material rulant destinat realizării obligaţiilor de serviciu public de interes naţional privind transportul feroviar al călătorilor;
    d) includerea în contractele prevăzute la alin. (1) a obligaţiilor operatorilor de serviciu public privind achiziţionarea sau închirierea de material rulant sau a obligaţiilor operatorilor de serviciu public privind modernizarea materialului rulant existent, după caz;
    e) strategiile prevăzute la lit. a) şi b) sunt adoptate prin hotărâre a Guvernului.
    (11) Achiziţionarea sau închirierea materialului rulant de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, prevăzut la alin. (10) lit. c), se poate realiza, după caz, prin:
    a) achiziţionare prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate;
    b) închiriere fără opţiune de cumpărare;
    c) leasing cu opţiune de cumpărare.
    (12) Materialul rulant prevăzut la alin. (10) lit. c) se repartizează operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1), în vederea utilizării în perioada de valabilitate a acestor contracte pentru realizarea obligaţiilor de serviciu public contractate.
    (13) Condiţiile de utilizare a materialului rulant prevăzut la alin. (10) lit. c) sunt stabilite prin contractele prevăzute la alin. (1).
    (14) Până la termenul stabilit prin art. 8 alin. (2) pct. (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (20), contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) se pot atribui conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Până la acest termen, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, stabileşte şi aplică măsuri privind creşterea eficienţei economice şi a calităţii serviciilor publice de transport feroviar de călători, inclusiv măsurile prevăzute la art. 1^1 alin. (2).
    (15) Prin contractele de servicii publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc condiţiile în care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate şi/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public.
    (16) Compensaţia de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători se acordă operatorilor de transport feroviar de călători pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, pentru acoperirea costurilor suportate în vederea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2). În conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, compensaţia de serviciu public acordată în cazul contractelor de serviciu public atribuite direct nu poate depăşi o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligaţia de serviciu public asupra costurilor şi veniturilor operatorului de serviciu public.
    (17) Efectul financiar net prevăzut la alin. (16) se calculează conform următorului mecanism: efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit maxim determinat, în cazul contractelor atribuite direct, pe baza ratelor swap publicate pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei, Reţeaua Naţională de Ajutor de Stat, valabile la data emiterii deciziei autorităţii competente din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii privind demararea negocierilor în vederea încheierii contractelor de servicii publice, la care se adaugă 100 de puncte de bază la rata swap relevantă, în care semnificaţia termenilor este următoarea:
    a) costurile suportate = costurile suportate în legătură cu o obligaţie de serviciu public sau cu un set de obligaţii de serviciu public conţinute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) şi/sau într-o normă generală;
    b) efecte financiare pozitive = efectele financiare generate în cadrul reţelei exploatate în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză, dacă acestea există;
    c) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public în cauză;
    d) profitul este calculat la costurile suportate.
    (18) După aprobarea în conformitate cu prevederile art. 39 a contractelor prevăzute la alin. (1), modificarea în cursul anului a parametrilor pe baza cărora s-a stabilit compensaţia de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (16) nu conduce la majorarea şi suportarea din bugetul de stat a unor compensaţii de serviciu public suplimentare faţă de cele prevăzute prin contractele de servicii publice.
    (19) Prin excepţie de la prevederile alin. (18), modificarea în cursul anului a obligaţiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2) poate conduce la majorarea compensaţiei de serviciu public acordate, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în scopul acoperirii, în condiţiile prevăzute la alin. (16), a costurilor suplimentare generate de noile obligaţii de serviciu public contractate.
    (20) Sumele aferente compensaţiei de serviciu public prevăzute la alin. (16) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobaţi conform prevederilor alin. (6), în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, potrivit legii.
    (21) Sumele prevăzute la alin. (20) se asigură în mod nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine.
    (22) Sumele prevăzute la alin. (20) se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (23) În cazul în care obligaţia achitării către administratorul sau gestionarii de infrastructură feroviară, după caz, a tarifelor aferente serviciilor furnizate în vederea realizării obligaţiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2) revine operatorilor de serviciu public, plata către operatorii de serviciu public a sumelor prevăzute la alin. (20) este condiţionată de prezentarea documentelor care dovedesc respectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (22).
    (24) Diferenţa dintre suma alocată prevăzută la alin. (20) şi sumele utilizate potrivit alin. (22) se utilizează pentru a asigura celelalte cheltuieli necesare în scopul realizării obligaţiei de serviciu public specificate în contractele prevăzute la alin. (1).
    (25) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, răspunde de modul de aplicare a prevederilor alin. (22) şi (23).
    (26) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligaţii de serviciu public de transport feroviar prevăzute la alin. (1), cât şi alte activităţi, conturile aferente respectivelor servicii publice trebuie separate astfel încât să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.
    (27) În vederea furnizării de servicii publice de transport feroviar al călătorilor în condiţii echitabile, nediscriminatorii şi transparente, precum şi în vederea creşterii eficienţei economice şi reducerii amprentei de carbon a sistemului naţional de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport:
    a) autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la art. 5^2 alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru conexarea obligaţiilor de serviciu public de interes naţional cu cele de interes local;
    b) autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la art. 5^2 alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru conexarea strategiilor de achiziţie a materialului rulant prevăzut la alin. (10) şi la art. 5^2 alin. (8);
    c) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea obligaţiilor de serviciu public de interes naţional cu cele de interes local, prevăzute la lit. a), sunt adoptate de autoritatea locală competentă şi de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin protocol de consemnare;
    d) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea strategiilor de achiziţie a materialului rulant, prevăzute la lit. b), sunt adoptate de autoritatea locală competentă şi de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin protocol de consemnare."

    19. După articolul 5^1 se introduce un nou articol, articolul 5^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^2
    (1) În scopul prevăzut la art. 5 alin. (1) şi în vederea furnizării de servicii adecvate de transport feroviar al călătorilor, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de autorităţi locale competente, denumite în continuare autorităţi locale competente, pot încheia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligaţiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local, diferenţiate, dacă este cazul, în raport cu segmentele de piaţă relevante.
    (2) Autoritatea locală competentă înfiinţează şi, după caz, modifică serviciul public de transport feroviar de călători de interes local cu avizul prealabil al administratorului sau al gestionarilor de infrastructură feroviară, după caz, privind disponibilitatea capacităţilor de infrastructură necesară.
    (3) Autoritatea locală competentă stabileşte obligaţiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1), pe baza unor studii de specialitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, şi conţin obligatoriu, pentru fiecare segment de piaţă relevant, următoarele elemente:
    a) principalele caracteristici ale categoriilor de servicii de transport feroviar de călători care fac obiectul obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;
    b) cerinţe minimale privind serviciile conexe şi dotările care trebuie asigurate pentru fiecare dintre categoriile de servicii de transport feroviar prevăzute la lit. a);
    c) rutele care fac obiectul obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local şi categoriile de servicii de transport feroviar de călători necesare pe fiecare rută;
    d) numărul zilnic de trenuri pentru fiecare rută şi categorie de servicii de transport feroviar, precum şi principalele repere orare recomandabile în vederea asigurării unor servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor;
    e) materialul rulant pus la dispoziţie de autoritatea locală competentă în vederea realizării obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;
    f) cerinţele de performanţă măsurabile, transparente şi verificabile ale serviciilor prevăzute la lit. a), cel puţin în ceea ce priveşte viteza comercială, punctualitatea serviciilor, capacitatea de transport şi calitatea materialului rulant, precum şi sistemul de stimulente care trebuie aplicat operatorilor de servicii publice pentru îndeplinirea acestor cerinţe;
    g) tarifele care pot fi percepute de operatorii de servicii publice pentru serviciile de transport furnizate în cadrul obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local, inclusiv regulile privind reducerile care pot fi acordate pentru fidelizarea clienţilor;
    h) stabilirea costurilor-ţintă necesare pentru realizarea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;
    i) condiţiile în care autoritatea locală competentă compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate şi/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.
    (4) Autoritatea locală competentă repartizează obligaţiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local stabilite conform prevederilor alin. (3) operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1), în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (15).
    (5) Autoritatea locală competentă atribuie contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.
    (6) Durata contractelor prevăzute la alin. (1) este limitată, cu respectarea prevederilor art. 4 şi 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Pentru contractele a căror durată estimată conform studiilor de specialitate prevăzute la alin. (3) este mai mare de 5 ani, autoritatea locală competentă revizuieşte şi actualizează periodic obligaţiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local definite în baza prevederilor alin. (3), la intervale de cel mult 5 ani, în scopul adaptării la evoluţia condiţiilor economico-sociale şi atingerii obiectivelor stabilite privind creşterea cotei modale a transportului feroviar pe piaţa serviciilor publice de transport de călători şi susţinerea cerinţelor de mobilitate a persoanelor în zona geografică aflată în responsabilitatea autorităţii locale competente.
    (7) Autoritatea locală competentă asigură respectarea calendarului de alocare a capacităţilor de infrastructură prevăzut în anexa nr. VII la Legea nr. 202/2016 în cadrul calendarului activităţilor de stabilire a obligaţiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local în baza prevederilor alin. (3), de actualizare conform prevederilor alin. (6) şi de repartizare a acestora către operatorii de transport feroviar conform prevederilor alin. (4) şi (5).
    (8) Pentru realizarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători, autorităţile locale competente prevăzute la alin. (1) pot deţine material rulant destinat realizării obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.
    (9) Materialul rulant prevăzut la alin. (8) se repartizează operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1) în vederea utilizării în perioada de valabilitate a acestor contracte, pentru realizarea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local contractate.
    (10) Autoritatea locală competentă stabileşte prin contractele prevăzute la alin. (1) condiţiile de utilizare a materialului rulant prevăzut la alin. (8).
    (11) Autoritatea locală competentă stabileşte, prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), condiţiile în care poate compensa, în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, operatorii de servicii publice pentru costurile suportate şi, după caz, acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.
    (12) Autoritatea locală competentă acordă operatorilor de transport feroviar de călători, pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), compensaţia de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, pentru acoperirea costurilor suportate în vederea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local definite conform prevederilor alin. (3).
    (13) Efectul financiar net prevăzut la alin. (12) se calculează conform următorului mecanism: Efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit maxim determinat, în cazul contractelor atribuite direct, pe baza ratelor swap publicate pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei, Reţeaua naţională de ajutor de stat, valabile la data emiterii deciziei autorităţii locale competente privind demararea negocierilor în vederea încheierii contractelor de servicii publice, la care se adaugă 100 de puncte de bază la rata swap relevantă, în care semnificaţia termenilor este următoarea:
    a) costurile suportate = costurile suportate în legătură cu o obligaţie de serviciu public sau cu un set de obligaţii de serviciu public conţinute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) şi/sau într-o normă generală;
    b) efecte financiare pozitive = efectele financiare generate în cadrul reţelei exploatate în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză, dacă acestea există;
    c) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public în cauză;
    d) profitul este calculat la costurile suportate.
    (14) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale sau adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, pot modifica în cadrul contractelor prevăzute la alin. (1) parametrii pe baza cărora s-a stabilit compensaţia de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (12) sau a obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local care face obiectul contractului.
    (15) Sumele aferente compensaţiei de serviciu public prevăzute la alin. (12) se asigură de la bugetul local, prin bugetul autorităţii locale competente respective, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, potrivit legii.
    (16) Autorităţile locale competente prevăzute la alin. (1) asigură sumele prevăzute la alin. (15) în mod nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate cu respectiva autoritate locală competentă.
    (17) În scopul asigurării capacităţilor de infrastructură feroviară necesare pentru realizarea obligaţiilor de serviciu public prevăzute la alin. (1), autorităţile locale competente pot acţiona în calitate de solicitant în raport cu administratorul infrastructurii sau pot delega această atribuţie către operatorii de transport feroviar prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1).
    (18) În situaţia în care acţionează în calitate de solicitant, autoritatea locală competentă încheie cu administratorul infrastructurii contractele prevăzute la art. 18 alin. (1^2), în scopul de a stabili drepturile şi obligaţiile reciproce cu privire la alocarea capacităţilor de infrastructură necesare în vederea realizării obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).
    (19) Contractele prevăzute la art. 18 alin. (1^2) stabilesc inclusiv responsabilităţile privind achitarea către administratorul infrastructurii a tarifelor aferente serviciilor furnizate de acesta în legătură cu realizarea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).
    (20) În situaţia prevăzută la alin. (18), autoritatea locală competentă poate încheia cu administratorul infrastructurii, în condiţiile legii, acorduri-cadru pentru alocarea, pe o durată care depăşeşte perioada de valabilitate a unui grafic de circulaţie, a capacităţilor de infrastructură necesare în vederea realizării obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).
    (21) Sumele prevăzute la alin. (15) se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (22) În cazul în care obligaţia achitării către administratorul sau gestionarii de infrastructură feroviară, după caz, a tarifelor aferente serviciilor furnizate în vederea realizării obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1) revine operatorilor de serviciu public, plata către operatorii de serviciu public a sumelor prevăzute la alin. (15) este condiţionată de prezentarea documentelor care dovedesc respectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (21).
    (23) Diferenţa dintre suma alocată prevăzută la alin. (15) şi sumele utilizate potrivit alin. (21) se utilizează pentru a asigura celelalte cheltuieli necesare în scopul realizării obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local specificate în contractele prevăzute la alin. (1).
    (24) Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) răspund de modul de aplicare a prevederilor alin. (21)-(23).
    (25) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligaţii de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1), cât şi alte activităţi, conturile aferente respectivelor servicii publice trebuie separate astfel încât să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.
    (26) În vederea furnizării de servicii publice de transport feroviar al călătorilor în condiţii echitabile, nediscriminatorii şi transparente, precum şi în vederea creşterii eficienţei economice şi reducerii amprentei de carbon a sistemului naţional de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport:
    a) autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru conexarea obligaţiilor de serviciu public de interes naţional cu cele de interes local;
    b) autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru conexarea strategiilor de achiziţie a materialului rulant prevăzut la alin. (8) şi la art. 5 alin. (10);
    c) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea obligaţiilor de serviciu public de interes naţional cu cele de interes local, prevăzute la lit. a), sunt adoptate de autoritatea locală competentă şi de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin protocol de consemnare;
    d) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea strategiilor de achiziţie a materialului rulant, prevăzute la lit. b), sunt adoptate de autoritatea locală competentă şi de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin protocol de consemnare.
    (27) Principiile şi criteriile privind corelarea obligaţiilor de serviciu public de interes naţional şi a celor de interes local în vederea furnizării de servicii adecvate în cadrul unui sistem integrat de servicii publice de transport al călătorilor şi în vederea creşterii eficienţei economice şi reducerii amprentei de carbon a sistemului naţional de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport, precum şi principiile şi criteriile privind corelarea strategiilor de achiziţie a materialului rulant prevăzut la alin. (8) şi la art. 5 alin. (10) se stabilesc de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi se adoptă prin hotărâre a Guvernului."

    20. La articolul 7 alineatul (2), literele n) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "n) avizează cadrul de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice prevăzut la art. 37 alin. (2) lit. e);
    (...)
r) emite reglementări specifice domeniului transportului feroviar."

    21. La articolul 7 alineatul (3), literele c) şi e)-i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) emite reglementări privind construcţia, modernizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea tehnică a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant;
    (...)
e) emite reglementări privind atestarea, certificarea şi licenţierea personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranţa circulaţiei, şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licenţelor acordate;
f) emite reglementări şi organizează, prin autoritatea competentă din subordine, după caz, examenele de atestare, certificare şi licenţiere a personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranţa circulaţiei, respectiv stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licenţelor acordate;
g) emite reglementări privind licenţierea operatorilor de transport feroviar care efectuează sau vor efectua activităţi de transport feroviar şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de retragere a licenţelor;
h) emite reglementări privind siguranţa traficului în transporturile feroviare, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora;
i) emite reglementări privind efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe calea ferată;"

    22. La articolul 7 alineatul (3), litera j) se abrogă.
    23. La articolul 7 alineatul (3), literele l), m), o) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "l) asigură, prin autoritatea competentă din subordine, înregistrarea materialului rulant şi a infrastructurii feroviare în registrele europene specifice;
m) asigură, prin autoritatea competentă din subordine, evaluarea de conformitate, autorizarea, omologarea, agrementarea tehnică a subsistemelor structurale, constituenţilor şi echipamentelor de interoperabilitate, a vehiculelor feroviare şi infrastructurii feroviare, precum şi a produselor, materialelor şi serviciilor utilizate la construirea, repararea şi întreţinerea acestora;
    (...)
o) asigură, prin autoritatea competentă din subordine, investigarea accidentelor şi a incidentelor produse în activităţile de transport feroviar şi în activităţile de transport cu metroul;
p) asigură, prin reţeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţei circulaţiei;"

    24. La articolul 7 alineatul (3), după litera r) se introduce o nouă literă, litera r^1), cu următorul cuprins:
    "r^1) aprobă norme şi regulamente obligatorii pentru transportul cu metroul, transportul urban pe şine, transportul pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, transportul pe reţeaua cu ecartament diferit de ecartamentul normal de 1.435 mm, precum şi pentru mijloace de transport care circulă pe aceste căi ferate, indiferent de obiectul de activitate, respectiv pentru beneficiarii de transport care utilizează aceste sisteme de transport;"

    25. La articolul 7 alineatul (3), litera t) se abrogă.
    26. La articolul, alineatul (3), literele u) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "u) elaborează reglementări privind alocarea nediscriminatorie către solicitanţi a capacităţilor infrastructurii feroviare şi a traselor;
v) stabileşte obligaţiile de serviciu public de interes naţional şi încheie, pentru şi în numele statului, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată şi se conformează acestor obligaţii de serviciu public;"

    27. La articolul 7 alineatul (3), după litera v) se introduc trei noi litere, literele w)-y), cu următorul cuprins:
    "w) coordonează corelarea obligaţiilor de serviciu public de interes naţional şi a celor de interes local, precum şi corelarea strategiilor de achiziţie a materialului rulant necesar pentru realizarea acestor obligaţii de serviciu public, în vederea furnizării de servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor şi în vederea creşterii eficienţei economice şi reducerii amprentei de carbon a sistemului naţional de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport;
x) asigură identificarea, desemnarea infrastructurilor critice feroviare naţionale şi evaluarea necesităţii de a îmbunătăţi protecţia acestora, cu scopul creşterii capacităţii de asigurare a stabilităţii, securităţii şi siguranţei sistemelor economico-sociale şi protecţiei persoanelor;
y) instituie şi îndeplineşte procedurile necesare pentru evaluarea, notificarea, desemnarea şi monitorizarea organismelor feroviare de evaluare a conformităţii."

    28. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii exercită atribuţiile de autoritate de stat, direct sau prin delegare de competenţe către una sau mai multe autorităţi feroviare organizate ca instituţii publice care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Prin autoritate feroviară se pot înţelege inclusiv agenţiile, autorităţile sau organismele cu specific feroviar, independente."

    29. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III
    Infrastructura feroviară şi administrarea acesteia
"

    30. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Infrastructura feroviară este alcătuită din elementele prezentate în anexa nr. I la Legea nr. 202/2016."

    31. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.
    32. La articolul 11^1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Prin derogare de la prevederile art. 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri imobile sau părţi din acestea, proprietate publică a statului, către persoane fizice sau juridice înregistrate în România, prin licitaţie publică, în condiţiile legii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu excepţia curţilor, grădinilor şi terenurilor aferente locuinţelor de serviciu vândute, care pot fi închiriate direct proprietarilor construcţiilor."

    33. După articolul 11^1 se introduce un nou articol, articolul 11^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^2
    (1) Unităţile administrativ-teritoriale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, legal constituite, în baza documentaţiilor tehnico-economice elaborate, pot propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii constituirea de parteneriate pentru implementarea de proiecte pe infrastructura feroviară publică, privind:
    a) serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;
    b) infrastructura feroviară publică;
    c) regenerarea urbană;
    d) producerea, gestionarea inteligentă, distribuţia şi utilizarea de energie din surse regenerabile;
    e) sistemele inteligente de transport.
    (2) Odată cu propunerea transmisă Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de a implementa proiecte în parteneriat, autorităţile publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia de a fundamenta capacitatea de implementare, derulare şi administrare, după caz, a proiectelor prevăzute la alin. (1).
    (3) În vederea implementării, derulării şi, după caz, administrării proiectelor prevăzute la alin. (1), lista proiectelor şi mandatarea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară pentru constituirea parteneriatelor şi pentru aprobarea protocoalelor de implementare:
    a) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii în termen de 30 de zile de la emiterea avizului de oportunitate a capacităţii de implementare, derulare şi administrare, după caz, a proiectelor;
    b) se actualizează prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii trimestrial sau ori de câte ori este cazul.
    (4) Pentru implementarea proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (3) şi, după caz, pentru implementarea activităţilor prevăzute la art. 37^1 alin. (5) lit. b), unităţile administrativ-teritoriale şi, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de lider de parteneriat, organizează şi derulează procedurile de achiziţie publică în comun, conform prevederilor art. 44 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) La încetarea parteneriatului constituit potrivit prevederilor alin. (1), bunurile private rezultate în urma implementării parteneriatelor, bunuri private ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt trecute în domeniul privat al statului potrivit prevederilor art. 359 din OUG nr. 57/2019.
    (6) Pentru implementarea proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (3), autorităţile publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de partener, derulează următoarele categorii de activităţi:
    a) elaborarea, modificarea, revizuirea, completarea, actualizarea documentaţiilor tehnico-economice şi supunerea spre aprobare conform legii, după caz;
    b) derularea procedurilor de achiziţie publică şi încheierea contractelor de achiziţie publică, în calitate de autoritate contractantă;
    c) monitorizarea şi implementarea proiectelor;
    d) elaborarea şi depunerea cererilor de prefinanţare, plată sau rambursare a cheltuielilor rezultate din implementarea proiectelor;
    e) întocmirea proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor în condiţiile prevăzute de lege;
    f) alte categorii de activităţi care sunt necesare pentru a asigura implementarea proiectelor.
    (7) Cheltuielile generate de activităţile prevăzute la alin. (6) pentru implementarea proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (3) se finanţează, după caz, de la bugetele autorităţilor publice locale, de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din fonduri externe nerambursabile, în limita sumelor alocate şi cu respectarea prevederilor europene şi naţionale în ceea ce priveşte regulile de eligibilitate a cheltuielilor, sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.
    (8) Cheltuielile prevăzute la alin. (7) includ următoarele categorii:
    a) cheltuieli cu investiţia de bază;
    b) cheltuieli privind asigurarea relocării utilităţilor;
    c) cheltuieli cu amenajarea terenurilor şi lucrări de sistematizare;
    d) cheltuieli privind utilităţile din corpul drumurilor sau liniilor de cale ferată;
    e) cheltuieli cu iluminatul public necesar drumului sau liniei de cale ferată;
    f) cheltuieli cu semnalizarea rutieră sau feroviară;
    g) cheltuieli cu amenajările hidrologice;
    h) cheltuieli cu protecţia mediului;
    i) cheltuieli cu dotările şi echipamentele necesare;
    j) cheltuieli cu impozitele şi taxele;
    k) cheltuieli cu protejarea patrimoniului cultural;
    l) alte categorii de cheltuieli necesare implementării proiectelor, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare.
    (9) Cheltuielile aferente procedurilor de expropriere se suportă de la bugetul local sau de la bugetul de stat prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sau din fonduri europene nerambursabile, în limita sumelor alocate şi cu respectarea prevederilor europene şi naţionale în ceea ce priveşte regulile de eligibilitate a cheltuielilor, după caz.
    (10) În perioada în care statul este acţionar unic la compania naţională şi societăţile naţionale înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, legal constituite, în baza documentaţiilor tehnico-economice elaborate, pot propune constituirea de parteneriate având ca obiect proiectele prevăzute la alin. (1), care implică bunurile imobile aflate în proprietatea privată a companiei naţionale şi, după caz, societăţilor naţionale.
    (11) Odată cu propunerea transmisă companiei naţionale şi societăţilor naţionale prevăzute la alin. (10) de a implementa proiecte în parteneriat, autorităţile publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia de a fundamenta capacitatea de implementare, derulare şi administrare a proiectelor.
    (12) După verificarea capacităţii de implementare a proiectelor respective, conform prevederilor alin. (11), prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii se aprobă şi se actualizează, trimestrial sau ori de câte ori este cazul, lista proiectelor pentru constituirea parteneriatelor prevăzute la alin. (10).
    (13) Cheltuielile generate de activităţile prevăzute la alin. (6) pentru implementarea proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (12) se finanţează, după caz, de la bugetele autorităţilor publice locale, de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din fonduri externe nerambursabile în limita sumelor alocate şi cu respectarea prevederilor europene şi naţionale în ceea ce priveşte regulile de eligibilitate a cheltuielilor sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.
    (14) Cheltuielile prevăzute la alin. (13) sunt aprobate cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (15) La încetarea parteneriatului, bunurile rezultate în baza proiectelor prevăzute la alin. (10) sunt trecute în domeniul privat al statului potrivit prevederilor art. 359 din OUG nr. 57/2019.
    (16) Forma, durata şi condiţiile parteneriatului se aprobă cu respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    34. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară realizează în principal următoarele categorii de activităţi:
    a) operarea infrastructurii feroviare publice şi private, în scopul realizării transportului feroviar de călători şi marfă şi satisfacerii cerinţelor de mobilitate a persoanelor şi mărfurilor pe teritoriul României;
    b) operarea infrastructurilor de servicii pe care le deţine, inclusiv asigurarea accesului pe calea ferată la aceste infrastructuri de servicii şi la serviciile furnizate în cadrul acestora;
    c) asigurarea stării de funcţionare a liniilor, instalaţiilor şi a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare publice şi private, la parametrii stabiliţi conform art. 16, prin activităţi de întreţinere, reparaţii şi reînnoire;
    d) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare publice şi private, în scopul îmbunătăţirii performanţelor globale ale acesteia, ţinând cont de necesităţile pieţei interne a transporturilor şi de nevoile generale ale Uniunii Europene, în vederea satisfacerii necesităţilor viitoare de mobilitate a persoanelor şi mărfurilor pe teritoriul României;
    e) exploatarea patrimoniului administrat de companie;
    f) asigurarea stării de funcţionare a activelor aparţinând patrimoniului administrat de companie, altele decât cele prevăzute la lit. c), prin activităţi de întreţinere, reparaţii şi reînnoire, după caz;
    g) îndeplinirea ansamblului funcţiilor tehnice şi economice necesare în vederea realizării obiectului său de activitate.
    (2) Operarea infrastructurii feroviare publice şi private include ansamblul activităţilor privind:
    a) repartizarea şi alocarea către solicitanţi, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, a capacităţilor de infrastructură şi a traselor;
    b) planificarea şi conducerea operativă a circulaţiei trenurilor pe reţeaua de căi ferate din România;
    c) stabilirea şi perceperea tarifului privind utilizarea infrastructurii feroviare, precum şi a tarifelor pentru serviciile furnizate, în condiţiile legii.
    (3) Operarea infrastructurilor de servicii include ansamblul activităţilor privind:
    a) asigurarea accesului pe calea ferată la infrastructurile de servicii şi la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri, într-o manieră echitabilă şi nediscriminatorie;
    b) furnizarea către operatorii de transport feroviar, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, a serviciilor specifice acestor infrastructuri de servicii;
    c) stabilirea şi perceperea tarifelor privind serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri de servicii şi a tarifelor privind accesul pe calea ferată la aceste infrastructuri de servicii.
    (4) Exploatarea patrimoniului administrat de companie include ansamblul activităţilor privind:
    a) valorificarea, în condiţiile legii, a unor active ale patrimoniului administrat de companie, inclusiv prin activităţi hoteliere şi de alimentaţie publică desfăşurate prin unităţile proprii;
    b) stabilirea şi perceperea tarifelor şi chiriilor, după caz, aferente acţiunilor prevăzute la lit. a)."

    35. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    (1) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară furnizează către toţi operatorii de transport feroviar, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, pe baza contractului prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. c), serviciile aferente pachetului minim de acces pe infrastructura feroviară publică.
    (2) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară furnizează către operatorii de transport feroviar, la cerere, într-o manieră nediscriminatorie, serviciile specifice infrastructurilor de servicii pe care le operează, precum şi servicii de acces pe calea ferată la infrastructurile de servicii prevăzute la art. 27 din Legea nr. 202/2016, în cazul în care acestea există. Aceste servicii includ şi accesul la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri de servicii.
    (3) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară furnizează către operatorii de transport feroviar, la cerere, într-o manieră nediscriminatorie, servicii suplimentare şi servicii auxiliare, precum şi alte servicii şi, după caz, poate asigura următoarele dotări, dar fără a se limita la acestea:
    a) magazine, restaurante, bufete, birouri de schimb valutar în staţii;
    b) cărucioare pentru bagaje;
    c) panouri şi pictograme;
    d) diagrame de formare a trenurilor."

    36. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate efectua pe aceasta transporturi în interes propriu, pentru menţinerea sau readucerea în parametri a infrastructurii feroviare, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (9) şi (9^1), fără plata tarifelor prevăzute la art. 23 alin. (1)."

    37. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviară publică sunt permise unui operator de transport feroviar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:"

    38. La articolul 18, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Condiţiile reglementate prin contractele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi alin. (1^2) sunt nediscriminatorii şi transparente şi sunt stabilite în conformitate cu cerinţele prevăzute în art. 41 alin. (2) din Legea nr. 202/2016."

    39. La articolul 18, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) În cazul unui solicitant care nu are calitatea de operator de transport feroviar, accesul pe infrastructura feroviară publică este permis dacă există un contract de alocare încheiat între solicitant şi administratorul infrastructurii feroviare, în condiţiile legii, în scopul de a stabili drepturile şi obligaţiile reciproce cu privire la alocarea capacităţilor de infrastructură."

    40. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Operatorii de transport feroviar sunt acceptaţi pentru circulaţie pe infrastructura feroviară în condiţiile legii, acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte."

    41. La articolul 18, alineatele (2^1)-(8) se abrogă.
    42. Articolul 18^1 se abrogă.
    43. Articolul 19 se abrogă.
    44. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Realizarea de noi infrastructuri feroviare publice sau a unor proiecte majore de modificări structurale sau tehnologice ale infrastructurii feroviare publice, după caz, se avizează de către Ministerul Apărării Naţionale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului naţional de apărare.
    (2) Proiectele de întreţinere, reparare, reînnoire sau modernizare a suprastructurii sau infrastructurii feroviare, după caz, care se execută pe aceleaşi amplasamente şi nu modifică structura constructivă a liniei de cale ferată, lucrările punctuale pentru eliminarea restricţiilor de viteză, lucrările de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii căii, lucrări de înlocuire a elementelor de instalaţii de semnalizare feroviară, telecomunicaţii şi electrificare sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările de reînnoire a elementelor suprastructurii sau infrastructurii căii, lucrările punctuale pentru eliminarea restricţiilor de viteză, lucrările de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii căii, lucrările de reînnoire şi modernizare a instalaţiilor de semnalizare feroviară, telecomunicaţii şi electrificare, lucrările de înlocuiri ale elementelor instalaţiilor de semnalizare feroviară, telecomunicaţii şi electrificare, după caz, se execută fără autorizaţie de construire."

    45. Articolul 21^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    (1) În perioada în care transportul feroviar public nu poate concura cu alte moduri de transport în cadrul de tarifare existent, pe baza unei concurenţe echitabile şi nediscriminatorii între diversele moduri de transport, statul, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, urmăreşte să asigure echilibrul financiar al companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară prin:
    a) fonduri alocate de la bugetul de stat, pe baza unui program multianual de finanţare, în scopul acoperirii costurilor necesare pentru administrarea infrastructurii feroviare;
    b) garantarea de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor, a unor credite interne sau externe destinate finanţării activităţilor de administrare a infrastructurii feroviare.
    (2) Programul multianual de finanţare prevăzut la alin. (1) se stabileşte pe baza necesităţilor de finanţare determinate prin strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare şi se adoptă prin hotărâre a guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
    (3) Cheltuielile anuale necesare pentru asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare din România se stabilesc de către compania naţională care administrează infrastructura feroviară, în principal pe baza următoarelor elemente:
    a) necesităţile de finanţare determinate conform prevederilor alin. (2);
    b) normativele tehnice de întreţinere, reparaţie şi reînnoire a infrastructurii feroviare;
    c) planul de realizare a proiectelor de investiţii pentru reînnoirea, reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare.
    (4) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară va prezenta anual Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea aprobării:
    a) justificarea elementelor de cheltuială din bugetul de venituri şi cheltuieli necesare pentru a asigura funcţionarea infrastructurii feroviare în condiţii de siguranţă şi desfăşurarea traficului feroviar contractat cu operatorii feroviari;
    b) justificarea veniturilor prognozate din tarifarea serviciilor oferite operatorilor feroviari prin tariful de utilizare a infrastructurii şi alte tarife specifice;
    c) justificarea sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat în completarea veniturilor proprii pentru asigurarea echilibrului financiar al companiei."

    46. La articolul 22 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) veniturile obţinute din servicii feroviare conexe, precum şi cele obţinute din alte servicii, conform contractului de activitate şi performanţă al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A."

    47. La articolul 22 alineatul (2), litera d) se abrogă.
    48. La articolul 22 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) veniturile obţinute prin contractele prevăzute la art. 37^1 pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării infrastructurii."

    49. La articolul 22, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Sumele prevăzute la alin. (5) se asigură şi se transferă lunar companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară şi se constituie ca venituri destinate să asigure realizarea echilibrului financiar al companiei, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 202/2016.
(5^2) Sumele alocate de la bugetul de stat conform prevederilor alin. (5) se utilizează cu prioritate, în condiţiile legii, pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare publice, achitarea obligaţiilor curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

    50. La articolul 22, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Veniturile obţinute pe baza unui contract de activitate locală, prevăzut la art. 37^1, se utilizează pentru finanţarea activităţilor prevăzute în contractul respectiv."

    51. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Operatorii de transport feroviar, precum şi alţi solicitanţi care efectuează transporturi publice ori în interes propriu, de marfă sau de călători, folosind capacităţile infrastructurii feroviare, plătesc către compania naţională care administrează infrastructura:
    a) tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru serviciile furnizate prevăzute la art. 14^1 alin. (1);
    b) tarife pentru serviciile solicitate şi furnizate prevăzute la art. 14^1 alin. (2) şi (3);
    c) alte tarife stabilite de administratorul infrastructurii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

    52. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc şase noi alineate, alineatele (1^1)-(1^6), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Stabilirea cadrului pentru tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, prevăzută la alin. (1) lit. a), se face prin contractul prevăzut la art. 37. Regulile specifice de tarifare se stabilesc de către compania naţională care administrează infrastructura şi se publică de către aceasta în documentul de referinţă al reţelei, împreună cu cadrul pentru tarifarea utilizării infrastructurii feroviare. Compania naţională care administrează infrastructura calculează şi percepe tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare în conformitate cu cadrul şi regulile specifice de tarifare stabilite conform prevederilor art. 29-34 din Legea nr. 202/2016.
(1^2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se stabilesc de către compania naţională care administrează infrastructura şi se publică de către aceasta în documentul de referinţă al reţelei. Tarifele aferente serviciilor furnizate în cadrul infrastructurilor de servicii, prevăzute la art. 14^1 alin. (2), se stabilesc astfel încât să nu depăşească costurile necesare de administrare a infrastructurilor de servicii respective, plus un profit rezonabil.
(1^3) Lista completă a denumirii tarifelor prevăzute la alin. (1^2) care pot fi percepute de către compania naţională care administrează infrastructura de la operatorii de transport feroviar sau, după caz, de la solicitanţi, pentru serviciile furnizate acestora, se stabileşte prin contractul prevăzut la art. 37.
(1^4) După ce sunt stabilite prin contractul prevăzut la art. 37, cadrul de tarifare prevăzut la alin. (1^1) şi lista prevăzută la alin. (1^3) rămân valabile până la modificarea acestora, cu respectarea dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 202/2016, coroborat cu art. 32 alin. (6).
(1^5) Tarifele pentru serviciile prestate, prevăzute la alin. (1), se plătesc în condiţiile şi la termenele stabilite prin contractul prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. c) sau, după caz, prin contractul prevăzut la art. 18 alin. (1^2).
(1^6) Compania naţională care administrează infrastructura suspendă temporar, până la achitarea tarifelor prevăzute la alin. (1), furnizarea unor servicii prevăzute în anexa nr. II la Legea nr. 202/2016 operatorului în cauză sau, după caz, solicitanţilor, care depăşesc termenele de plată prevăzute la alin. (1^5)."

    53. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Cheltuielile pentru reparaţii curente, reparaţii capitale, reînnoiri, investiţii pentru modernizări, reabilitări, consolidări ale infrastructurii feroviare publice sunt finanţate de la bugetul de stat şi, după caz, din fondurile externe nerambursabile, în limita sumelor alocate şi cu respectarea prevederilor europene şi naţionale în ceea ce priveşte regulile de eligibilitate a cheltuielilor, din fonduri de la bugetele locale obţinute potrivit art. 37^1 şi din veniturile obţinute potrivit art. 22 alin. (2)."

    54. La articolul 25^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) În primele şase luni ale anului următor expirării valabilităţii contractului prevăzut la art. 37 sau, după caz, a actelor adiţionale anuale la acest contract, sumele alocate de la bugetul de stat companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară se transferă acesteia în limitele bugetare anuale aprobate prin legea bugetului de stat, indiferent de stadiul aprobării contractului sau, după caz, a actelor adiţionale anuale la acest contract."

    55. Articolul 26 se abrogă.
    56. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Liniile ferate aparţinând infrastructurii feroviare publice pot fi închise pentru transport, din considerente tehnologice sau de eficienţă economică."

    57. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pe baza recomandărilor unor studii de specialitate realizate din iniţiativa sa, stabileşte şi propune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la emiterea avizului de oportunitate de către administratorul infrastructurii, liniile de cale ferată identificate pentru închidere, din motive de eficienţă economică.
(2^2) Studiile de specialitate prevăzute la alin. (2^1) realizează analize multicriteriale cuprinzătoare pentru fiecare linie de cale ferată care face obiectul studiului, pe o perioadă de referinţă de minimum 30 de ani, cel puţin pe baza următoarelor elemente şi criterii:
    a) necesităţile de mobilitate a persoanelor şi mărfurilor;
    b) concurenţa între modurile de transport şi distribuţia modală a cererilor de transport;
    c) costurile şi beneficiile la nivelul societăţii şi al economiei naţionale, inclusiv costurile externe ale diferitelor moduri de transport;
    d) creşterea eficienţei economice a sistemului naţional de transport şi reducerea costurilor totale generate de sectorul transporturi la nivelul economiei naţionale;
    e) politicile şi strategiile la nivel naţional şi sectorial în domeniul transporturilor;
    f) politicile şi strategiile Uniunii Europene în domeniul transporturilor;
    g) cele mai bune practici în domeniul feroviar ale statelor membre.
    Aceste studii sunt supuse dezbaterii publice anterior adoptării oricărei decizii."

    58. La articolul 27, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Închiderea liniilor ferate din motive de eficienţă economică, urmată de conservare sau de dezafectare, se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale şi al autorităţilor administraţiei publice locale interesate.
(4) Costurile ocazionate de conservarea sau de dezafectarea liniilor de cale ferată închise prin hotărârea prevăzută la alin. (3) se suportă de la bugetul de stat."

    59. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Unităţile administrativ-teritoriale, în colaborare cu administratorul infrastructurii şi cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pot stabili soluţii de finanţare a infrastructurii feroviare de la bugetele locale, în completarea fondurilor publice alocate administratorului infrastructurii de la bugetul de stat, inclusiv în scopul menţinerii în exploatare a unora dintre liniile prevăzute la alin. (2^1)."

    60. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) În cazul unor calamităţi naturale, dezastre, incidente sau accidente de cale ferată, elementele afectate ale infrastructurii căilor ferate române vor fi repuse în funcţiune în cel mai scurt timp, utilizându-se resursele care pot fi mobilizate în acest scop, în condiţiile legii."

    61. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) În scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii incidentelor şi accidentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice."

    62. La articolul 29, alineatul (2^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^2) În scopul prevenirii accidentelor şi incidentelor feroviare determinate de arbori/părţi de arbori căzuţi peste elementele căii ferate, compania naţională care administrează infrastructura feroviară asigură îndeplinirea simultană a următoarelor condiţii:
    a) înălţimea maximă permisă a oricărui arbore existent în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare este egală cu distanţa dintre baza arborelui şi cea mai apropiată şină de cale ferată minus trei metri;
    b) distanţa maximă permisă, măsurată în plan orizontal, între extremitatea oricărui element de vegetaţie aflată în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare şi cea mai apropiată şină de cale ferată este de trei metri."

    63. La articolul 29, alineatele (3^1) şi (3^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3^1) În zona de siguranţă a infrastructurii feroviare este interzisă executarea oricăror construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane, cu excepţia proiectelor de interes public în domeniul infrastructurilor de transport şi a altor proiecte pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
(3^2) În zona de siguranţă a infrastructurii feroviare este interzisă închirierea terenurilor, proprietate publică a statului, în vederea executării unor construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane. Prin excepţie, cu avizul companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, se pot închiria astfel de terenuri, în condiţiile specificate la art. 11^1 alin. (6), în vederea amplasării de construcţii provizorii sau pentru executarea proiectelor prevăzute la alin. (3^1)."

    64. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare pot fi efectuate lucrări de igienizare de către autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor alin. (1), cu acordul companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară."

    65. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale şi utilaje necesare întreţinerii acesteia, în scopul eliminării consecinţelor incidentelor şi accidentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranţa circulaţiei feroviare. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării.
    În caz de neînţelegere, acordarea de despăgubiri şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească."

    66. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Personalul cu sarcini de siguranţă a circulaţiei al companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară şi al gestionarilor de infrastructură feroviară, precum şi operatorii de transport feroviar se supun prevederilor din instrucţiunile de serviciu şi reglementărilor specifice domeniului feroviar, privitoare la siguranţa circulaţiei trenurilor."

    67. La articolul 36, literele a) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) asigură, organizează şi coordonează circulaţia şi manevra, aplică măsurile de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată, în scopul prevenirii accidentelor şi incidentelor de cale ferată;
    (...)
x) cooperează, prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglementările specifice feroviare, cu organele judiciare, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi cu alte organe abilitate prevăzute de lege, pentru salvarea şi evacuarea persoanelor sau a bunurilor periclitate de accidentele şi incidentele de cale ferată, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de acestea şi pentru reluarea traficului feroviar, precum şi pentru stabilirea cauzelor, a împrejurărilor şi a vinovaţilor care au condus la producerea unor astfel de evenimente."

    68. Titlul capitolului VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VI
    Contractele de activitate şi contractele de servicii publice
"

    69. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Raporturile dintre compania naţională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, şi autorităţile administraţiei publice centrale, pe de altă parte, se reglementează prin contract de activitate, încheiat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în numele statului."

    70. La articolul 37, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Contractul prevăzut la alin. (1) stabileşte drepturile şi obligaţiile reciproce ale administratorului infrastructurii şi ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare, care să garanteze desfăşurarea transporturilor de marfă şi de călători pe căile ferate române în condiţii de performanţă şi siguranţă a circulaţiei. De asemenea, contractul stabileşte regulile şi responsabilităţile privind monitorizarea şi evaluarea performanţei activităţii administratorului infrastructurii.
(1^2) Contractul prevăzut la alin. (1) stabileşte obligaţiile asumate de către administratorul infrastructurii şi de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii privind realizarea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare.
(1^3) Reglementarea prin contractul prevăzut la alin. (1) a relaţiilor dintre părţi are în vedere următoarele principii:
    a) responsabilităţile şi obligaţiile principale ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prevăzute prin contract au în vedere asigurarea surselor financiare de la bugetul de stat necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite în strategia prevăzută la alin. (1^2), pe baza unui plan multianual de finanţare, precum şi asigurarea cadrului legal care să permită desfăşurarea activităţii administratorului infrastructurii în condiţii normale, într-un cadru concurenţial echitabil în raport cu alte moduri de transport, cu aplicarea principiului autonomiei administratorului infrastructurii;
    b) responsabilităţile şi obligaţiile principale ale administratorului infrastructurii prevăzute prin contract au în vedere îndeplinirea obiectivelor stabilite în strategia prevăzută la alin. (1^2), în scopul derulării în bune condiţii a serviciilor de transport feroviar, a satisfacerii integrale a cererilor de transport pe calea ferată şi a creşterii competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă a transporturilor."

    71. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contractul prevăzut la alin. (1) respectă cel puţin principiile şi parametrii de bază prevăzuţi în Legea nr. 202/2016. Contractul cuprinde şi următoarele elemente:
    a) indicatorii de performanţă şi monitorizare privind activităţile de administrare a infrastructurii feroviare, cu impact asupra calităţii serviciilor de transport feroviar de călători şi marfă. Indicatorii de performanţă şi monitorizare vizează cel puţin următoarele categorii de activităţi:
    - mentenanţa şi reînnoirea infrastructurii feroviare;
    – exploatarea infrastructurii feroviare;
    – pregătirea şi implementarea proiectelor de investiţii prevăzute la lit. l).
    b) obiective generale şi specifice privind activităţile de administrare a infrastructurii feroviare în perioada de valabilitate a contractului, stabilite prin strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare;
    c) principalele lucrări de reparaţii ale infrastructurii feroviare publice necesare în perioada de valabilitate a contractului pentru menţinerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectaţi şi în concordanţă cu normativele privind uzura şi intensitatea traficului;
    d) principalele lucrări de reînnoire ale infrastructurii feroviare publice necesare în perioada de valabilitate a contractului pentru readucerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectaţi în vederea creşterii nivelului de performanţă şi siguranţă al serviciilor de transport feroviar public;
    e) cadrul de tarifare a infrastructurii feroviare publice;
    f) lista completă a denumirii tarifelor care pot fi percepute de administratorul infrastructurii de la operatorii de transport feroviar sau, după caz, de la solicitanţi, pentru serviciile furnizate acestora, altele decât cele prevăzute la art. 14^1 alin. (1);
    g) capacităţile de infrastructură care trebuie asigurate de administratorul infrastructurii pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public de interes naţional definite de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii."

    72. La articolul 37 alineatul (2), după litera g) se introduc unsprezece noi litere, literele h)-r), cu următorul cuprins:
    "h) necesităţile financiare pentru administrarea infrastructurii feroviare în perioada de valabilitate a contractului, stabilite pe baza strategiei prevăzute la alin. (1^2), structurate pe categorii de cheltuieli;
i) planul multianual de finanţare din fonduri publice a administratorului infrastructurii în perioada de valabilitate a contractului, prevăzut la art. 21^1 alin. (1) lit. a), structurat pe categorii de cheltuieli;
j) principalele lucrări de reparaţii ale infrastructurii feroviare publice prevăzute la litera c), care trebuie realizate în perioada de valabilitate a contractului în condiţiile finanţării asigurate potrivit prevederilor de la lit. i);
k) principalele lucrări de reînnoire a infrastructurii feroviare publice care trebuie realizate în perioada de valabilitate a contractului în condiţiile finanţării asigurate potrivit prevederilor de la lit. i);
l) programele şi proiectele prioritare de investiţii pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare şi pentru creşterea eficienţei activităţilor de administrare a infrastructurii feroviare, stabilite prin strategia prevăzută la alin. (1^2), care trebuie realizate în perioada de valabilitate a contractului;
m) proiecţia multianuală pentru perioada de valabilitate a contractului a obiectivelor asociate indicatorilor de performanţă prevăzuţi la lit. a), în condiţiile finanţării asigurate potrivit prevederilor de la lit. i);
n) metodologia de evaluare anuală a nivelului de performanţă al activităţii administratorului infrastructurii, care ia în considerare cel puţin următoarele elemente:
    - gradul de realizare a obiectivelor asociate indicatorilor de performanţă prevăzuţi la lit. a);
    – gradul de realizare a finanţării prevăzute la lit. i);
o) obligaţiile minime de raportare ale administratorului infrastructurii în vederea evaluării nivelului de performanţă al activităţii acestuia;
p) sistemul de stimulente pentru creşterea nivelului de performanţă al activităţii administratorului infrastructurii, în limita fondurilor aprobate pentru derularea contractului prevăzut la art. 37, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
q) stimulentele acordate administratorului infrastructurii, conform prevederilor art. 1^1 alin. (3) lit. d), în limita fondurilor aprobate pentru derularea contractului prevăzut la art. 37, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
r) sistemul de stimulente prevăzut la lit. p) şi stimulentele prevăzute la lit. q) sunt incluse în contractul de activitate şi performanţă al administratorului infrastructurii după expirarea contractului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021 privind aprobarea Contractului de activitate şi performanţă al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru perioada 2021-2025, în limita fondurilor aprobate pentru derularea contractului prevăzut la art. 37, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii."

    73. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 37^1
    (1) Raporturile dintre compania naţională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, şi unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, pe de altă parte, sunt reglementate prin contracte de activitate locală elaborate şi aprobate în coordonare cu contractul prevăzut la art. 37.
    (2) Contractul prevăzut la alin. (1) stabileşte drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor pentru asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare care face obiectul contractului. De asemenea, contractul poate stabili regulile şi responsabilităţile specifice privind activitatea desfăşurată de administratorul infrastructurii în baza contractului.
    (3) Reglementarea prin contractul prevăzut la alin. (1) a relaţiilor dintre părţi are în vedere următoarele principii:
    a) responsabilităţile şi obligaţiile principale prevăzute prin contract ale autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară au în vedere asigurarea resurselor financiare necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite prin contract, pe baza unui plan multianual de finanţare, cu aplicarea principiului autonomiei administratorului infrastructurii;
    b) responsabilităţile şi obligaţiile principale ale administratorului infrastructurii prevăzute prin contract au în vedere îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contract, în scopul derulării în bune condiţii a serviciilor de transport feroviar, a satisfacerii integrale a cererilor de transport pe calea ferată şi a creşterii competitivităţii transportului feroviar în zona aferentă infrastructurii feroviare care face obiectul contractului.
    (4) În ceea ce priveşte la guvernanţa infrastructurii feroviare şi tratarea nediscriminatorie a solicitanţilor şi operatorilor de transport feroviar, contractul prevăzut la alin. (1) asigură conformitatea cu prevederile Legii nr. 202/2016.
    (5) Contractul prevăzut la alin. (1) conţine cel puţin următoarele elemente:
    a) definirea elementelor infrastructurii feroviare care fac obiectul contractului;
    b) principalele activităţi care trebuie realizate de administratorul infrastructurii pentru a realiza obiectivele contractului, structurate pe categoriile:
    - întreţinerea şi asigurarea funcţionării infrastructurii;
    – reparaţii curente;
    – reparaţii capitale sau reînnoire;
    – investiţii pentru modernizarea, dezvoltarea, reabilitarea, consolidarea infrastructurii;
    c) perioada de valabilitate a contractului;
    d) indicatori de performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare prevăzute la lit. a), cu impact asupra calităţii serviciilor de transport feroviar de călători sau de marfă, după caz, inclusiv proiecţia multianuală pentru perioada de valabilitate a contractului a obiectivelor asociate acestor indicatori în condiţiile finanţării asigurate potrivit prevederilor de la lit. e);
    e) planul multianual de finanţare a administratorului infrastructurii în perioada de valabilitate a contractului pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contract, structurat pe categoriile de activităţi prevăzute la lit. b);
    f) obligaţiile minime de raportare ale administratorului infrastructurii în vederea evaluării gradului de realizare a obligaţiilor asumate prin contract;
    g) reguli specifice privind actualizarea contractului prin acte adiţionale.
    (6) În cazul în care infrastructura feroviară prevăzută la alin. (5) lit. a) intră sub incidenţa prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 202/2016 sau nu face obiectul contractului prevăzut la art. 37, după caz, contractul prevăzut la alin. (1) poate conţine elemente precum:
    a) definirea serviciilor care trebuie furnizate de administratorul infrastructurii pe infrastructura feroviară respectivă şi a regulilor specifice privind furnizarea acestor servicii;
    b) cadrul de tarifare a infrastructurii feroviare respective;
    c) lista tarifelor care pot fi percepute de administratorul infrastructurii de la operatorii de transport feroviar pentru serviciile furnizate acestora pe infrastructura feroviară respectivă."

    74. La articolul 38, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contractele de servicii publice prevăzute la art. 5 se încheie între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, pentru şi în numele statului, şi operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată şi se conformează obligaţiilor de serviciu public de interes naţional.
    (2) Contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) trebuie întocmite sau redactate, după caz, în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007."

    75. La articolul 38, alineatul (3^1) se abrogă.
    76. La articolul 38, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice în baza prevederilor prezentului articol primesc lunar, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sumele corespunzătoare compensaţiei de serviciu public, conform prevederilor din contractele de servicii publice, în condiţiile stabilite prin art. 5 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007."

    77. La articolul 38, alineatul (6) se abrogă.
    78. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 38^1
    (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contractele de servicii publice prevăzute la art. 5^1 se încheie între unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, denumite în continuare autoritate locală competentă, şi operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată şi se conformează obligaţiilor de serviciu public de interes local stabilite de respectiva autoritate contractantă.
    (2) Contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) trebuie întocmite sau redactate, după caz, în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.
    (3) Prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), autoritatea locală competentă solicită operatorilor de servicii publice să respecte condiţiile de performanţă şi calitate care sunt cuprinse în caietele de sarcini sau în contractele de servicii publice, atribuite de respectiva autoritate contractantă, după caz.
    (4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice în baza prevederilor prezentului articol primesc lunar, prin bugetul autorităţii locale competente, sumele corespunzătoare compensaţiei de serviciu public, conform prevederilor din contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), în condiţiile stabilite de autoritatea locală competentă şi în conformitate cu prevederile art. 5^1 şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.
    (5) Activele implicate în furnizarea serviciilor de transport ce fac obiectul contractului de servicii publice prevăzut la alin. (1) pot aparţine operatorului de transport feroviar sau pot fi puse la dispoziţia sa.
    (6) Autoritatea locală competentă notifică administratorul sau gestionarul de infrastructură feroviară, după caz, cu privire la atribuirea oricărui contract de servicii publice prevăzut la alin. (1), cu precizarea obligaţiilor de serviciu public care fac obiectul contractului."

    79. La articolul 39, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Contractele de servicii publice prevăzute la art. 38 se aprobă de către Guvern, se modifică sau actualizează, după caz, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017. Stabilirea duratei acestor contracte se face cu respectarea prevederilor art. 4 şi 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007."

    80. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În scopul asigurării continuităţii serviciilor publice de interes naţional privind transportul feroviar de călători, până la aprobarea bugetului de stat şi a contractelor sau actelor adiţionale, după caz, prevăzute la art. 38, în condiţiile prevăzute la alin. (1^1), acordarea către operatorii de transport feroviar de călători a compensaţiei de serviciu public prevăzută la art. 5 se face după cum urmează:
    a) în cazul în care bugetul de stat se aprobă ulterior începerii anului bugetar, până la data aprobării acestuia compensaţia de serviciu public se acordă fiecărui operator de transport feroviar în limita a 1/12 din cuantumul compensaţiei de serviciu public prevăzută în contractul de servicii publice din anul anterior sau, după caz, în limita a 1/12 din sumele aprobate cu această destinaţie prin proiectul de buget, în situaţia în care acestea din urmă sunt mai mici decât cele din anul precedent;
    b) în cazul în care contractele prevăzute la art. 38 sau, după caz, actele adiţionale la aceste contracte se aprobă ulterior începerii anului bugetar, până la data aprobării acestora compensaţia de serviciu public se acordă fiecărui operator de transport feroviar în condiţiile prevăzute la lit. a), fără a depăşi 1/12 din fondurile alocate prin legea bugetului de stat pentru compensarea obligaţiei de serviciu public de interes naţional.
    c) după aprobarea bugetului de stat şi a contractelor sau actelor adiţionale prevăzute la art. 38, după caz, în condiţiile prevăzute la alin. (1^1), regularizarea sumelor acordate operatorilor de transport feroviar de călători se face potrivit prevederilor acestor contracte."

    81. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 39^1
    (1) Durata contractelor prevăzute la art. 37^1 este limitată şi se încheie pentru o perioadă de cel puţin 3 ani şi poate fi prelungită cu acordul părţilor, prin act adiţional, şi nu depăşeşte şase ani.
    (2) Durata contractelor prevăzute la art. 38^1 se stabileşte cu respectarea prevederilor art. 4 şi 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007."

    82. La articolul 47 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Compania Naţională de Căi Ferate - «C.F.R.» S.A., cu statut de societate, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea infrastructurii feroviare;"

    83. La articolul 53, literele a), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să stabilească şi să adapteze la condiţiile pieţei, în condiţiile legii, tarifele pentru transporturile feroviare publice de călători şi de mărfuri, precum şi pentru alte prestaţii şi servicii din domeniul lor de activitate;
    (...)
e) să acorde unor persoane fizice sau juridice facilităţi şi gratuităţi de călătorii sau de transport, în condiţiile legii;
f) să introducă sau să retragă servicii de transport, servicii din staţiile de călători sau de mărfuri, cu respectarea condiţiilor contractelor de activitate prevăzute la art. 37 şi 37^1, respectiv a contractelor de servicii publice prevăzute la art. 38 şi 38^1;"

    84. Articolul 58 se abrogă.
    85. La articolul 59, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), tarifele transporturilor feroviare de marfă necesare încurajării transferului modal către calea ferată al fluxurilor prevăzute la art. 1^1 alin. (3) lit. e) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."

    86. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    În perioada în care statul este acţionar unic se pot efectua transferuri de active şi orice alte elemente patrimoniale între compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    87. Articolul 64 se abrogă.


    ART. II
    La articolul 2 alineatul (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 9 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, litera b) se abrogă.

    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 iunie 2011, aprobată prin Legea nr. 21/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Principiile generale avute în vedere la stabilirea tarifelor de transport feroviar public de călători pe teritoriul României sunt:
    a) reflectarea în tariful de transport a nivelului de viteză şi confort oferit călătorilor în timpul călătoriei cu diversele tipuri de servicii de transport feroviar;
    b) fiecare tip de serviciu de transport feroviar public de călători va avea tarif propriu, diferenţiat în raport de nivelul de confort şi viteză oferit, tarif care poate fi calculat pe zone kilometrice, la care se adaugă tariful de rezervare a locului, pentru trenurile la care este prevăzută rezervarea locurilor;
    c) asigurarea posibilităţii călătorului să opteze pentru călătoria cu un alt serviciu de transport feroviar public de călători decât cel pentru care şi-a procurat iniţial legitimaţia de călătorie numai în situaţia când serviciile sunt operate de acelaşi operator de transport feroviar, caz în care călătorul va plăti un preţ care reprezintă diferenţa dintre tarifele celor două servicii la aceeaşi distanţă parcursă, dacă noul serviciu are un tarif mai mare, la care se adaugă tariful de rezervare a locului pentru noul tren, dacă este cazul;
    d) pentru călătoria cu mai multe trenuri tariful de transport va fi suma tarifelor de transport pentru fiecare tren în parte;
    e) operatorul de transport feroviar poate acorda reduceri din tarifele serviciilor de transport feroviar pe care le operează, pentru fidelizarea călătorului. În cazul serviciilor de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligaţiei de serviciu public reducerile se acordă cu respectarea principiilor şi regulilor stabilite prin contractele de servicii publice."

    2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligaţiei de serviciu public, prin contractele de servicii publice se pot stabili principii şi reguli specifice privind tarifele aplicate."

    3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligaţiei de serviciu public, tarifele care pot fi percepute de operatorii de servicii publice se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pe baza principiilor generale prevăzute la art. 1 şi a principiilor specifice prevăzute la alin. (3).
    (2) Pentru serviciile publice de transport feroviar de călători de interes local care fac obiectul obligaţiei de serviciu public de interes local, tarifele care pot fi percepute de operatorii de servicii publice se stabilesc prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale sau ale adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, pe baza principiilor generale prevăzute la art. 1.
    (3) Principiile specifice avute în vedere la stabilirea tarifelor prevăzute la alin. (1) sunt:
    a) asigurarea competitivităţii tarifelor în raport cu tarifele aferente serviciilor similare oferite în cadrul altor moduri de transport;
    b) asigurarea unui nivel adecvat de suportabilitate de către beneficiarii serviciilor de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligaţiei de serviciu public;
    c) valorificarea fondurilor publice alocate pentru compensarea obligaţiei de serviciu public privind transportul feroviar al călătorilor în scopul creşterii eficienţei economice a sistemului naţional de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători derulate prin intermediul altor moduri de transport.
    (4) Pentru serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern care nu fac obiectul obligaţiei de serviciu public, tarifele de transport, tarifele auxiliare, facilităţile şi reducerile comerciale se vor stabili şi se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar de călători, în condiţiile legii, se vor forma liber pe piaţă şi se vor aduce la cunoştinţa publicului."

    4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor operatorilor de transport feroviar, pentru serviciile de transport feroviar public de călători pe teritoriul României."    ART. IV
    Articolul XIV^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 29 noiembrie 2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2019, cu modificările ulterioare, se abrogă.

    ART. V
    La articolul 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) La solicitarea ministerelor abilitate să efectueze exproprierea, conform prevederilor alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sau autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială se realizează lucrările de utilitate publică, în baza unui protocol încheiat cu ministerul abilitat, pot efectua exproprierea în numele statului român, în condiţiile prezentei legi."


    ART. VI
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta hotărârea prevăzută la art. 5^2 alin. (27) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. VII
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta, prin hotărâre, norme metodologice de aplicare a prevederilor art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. VIII
    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta hotărârea prevăzută la art. 21^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. IX
    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va emite ordinul prevăzut la art. 59 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Bogdan-Stelian Mîndrescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 iunie 2022.
    Nr. 107.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016