Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 25 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 25 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 572 din 1 iulie 2020
    Având în vedere faptul că furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru pentru clienţii casnici este cuprinsă în activităţile aferente pieţei reglementate până la data de 30 iunie 2020, ulterior acestei date piaţa urmând a fi liberalizată complet,
    ţinând cont de necesitatea introducerii unui program de ofertare obligatorie a gazelor naturale, care să cuprindă repartizarea cantităţilor ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale şi anuale, astfel încât să fie asigurate condiţiile de competiţie transparentă şi nediscriminatorie pentru toţi potenţialii cumpărători,
    apare ca absolut necesară modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore,
    în vederea asigurării unui cadru legal care să respecte principiile echităţii şi egalităţii de tratament în condiţii similare în domeniul jocurilor de noroc, având în vedere că suspendarea administrativă a activităţii operatorilor a avut ca rezultat o diminuare semnificativă a lichidităţilor financiare ale acestora,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 102, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins:
    "o) elaborează Planul de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi Planul de urgenţă, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010;
p) dispune măsuri care nu au la bază mecanismele pieţei destinate asigurării securităţii aprovizionării cu gaze naturale în cazul declarării unei situaţii de criză, nivelul de urgenţă, în calitate de autoritate competentă conform prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010."

    2. La articolul 143 alineatul (1), litera a^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a^1) să achiziţioneze gazele naturale pe care le furnizează clienţilor casnici, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii, elaborate în corelare cu prevederile art. 177 alin. (3^15), (3^16) şi (3^17), care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziţie a gazelor naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi;"

    3. La articolul 143 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) să înfiinţeze puncte unice de contact, fizice sau virtuale care să asigure clienţilor finali modalităţi adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare, la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii, inclusiv informaţii privind preţurile de tranzacţionare a gazelor naturale publicate de către operatorii pieţelor centralizate. Aceste puncte unice de contact pot face parte din punctele de informare generală a consumatorilor şi oferă clienţilor finali informaţii în mod gratuit;"

    4. La articolul 143 alineatul (1), literele c) şi q) se abrogă.
    5. La articolul 143, alineatul (3) se abrogă.
    6. Articolul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 176
    (1) Planul de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi Planul de urgenţă, prevăzute la art. 102 lit. o), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de ministerul de resort.
    (2) În cazul apariţiei unei situaţii de criză, pe cele trei niveluri prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010, ministerul de resort, în calitate de autoritate competentă, pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi/sau în Planul de urgenţă.
    (3) În situaţii de criză, pe perioada nivelului de urgenţă, în vederea asigurării securităţii aprovizionării cu gaze naturale, autoritatea competentă poate dispune aplicarea măsurilor administrative, prevăzute în Planul de urgenţă, care nu au la bază mecanisme de piaţă.
    (4) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să afecteze cât mai puţin buna funcţionare a pieţei interne a Uniunii Europene şi să se rezume strict la remedierea situaţiei de criză care le-a generat.
    (5) Ministerul de resort notifică în regim de urgenţă, Comisiei Europene, măsurile de siguranţă adoptate în fiecare caz."

    7. La articolul 177, alineatele (3^15)-(3^17) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3^15) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, toţi participanţii la piaţa de gaze naturale, cu excepţia producătorilor a căror producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piaţa angro, într-un an calendaristic, au obligaţia să oferteze anual, în calitate de vânzător, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, cantităţi de gaze pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.
(3^16) a) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 producătorii de gaze naturale a căror producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh au obligaţia să oferteze anual vânzarea unor cantităţi de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, în mod transparent, public şi nediscriminatoriu, pe pieţele centralizate în conformitate cu reglementările emise de ANRE.
    b) pentru perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 cantităţile de gaze naturale prevăzute la lit. a) reprezintă o cotă procentuală de 40% din producţia anuală înregistrată în anul anterior ofertării, cu excepţia consumului tehnologic şi a consumului propriu;
    c) reglementările ANRE prevăzute la lit. a) stabilesc un program de ofertare obligatorie, care să cuprindă repartizarea cantităţilor ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale, sezoniere şi anuale, astfel încât să fie asigurate condiţiile de competiţie, transparenţă şi nediscriminare pentru toţi potenţialii cumpărători.
(3^17) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, toţi participanţii la piaţa de gaze naturale, în măsura în care contractează cumpărarea de gaze naturale pe piaţa angro, întrun an calendaristic, au obligaţia să oferteze anual, în calitate de cumpărător, în anul calendaristic în care achiziţionează gazele naturale, cereri de cumpărare de gaze naturale pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE."

    8. La articolul 177, alineatul (3^18) se abrogă.
    9. La articolul 179 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) înmagazinarea subterană a gazelor naturale, până la sfârşitul ciclului de extracţie 2020-2021;"

    10. La articolul 194, punctul 24^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "24^1. nerespectarea de către participanţii la piaţa de gaze naturale a obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 143 alin. (1), cu excepţia nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a^1);"

    11. La articolul 194, după punctul 24^1 se introduce un nou punct, punctul 24^2, cu următorul cuprins:
    "24^2. nerespectarea de către participanţii la piaţa de gaze naturale a obligaţiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a^1);"

    12. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera e) se modifică după cum urmează:
    "e) cu amendă cuprinsă între 5% şi 10% din cifra de afaceri anuală, cele de la pct. 24^2, 25, 35, 35^1, 36^1 şi 42;"    ART. II
    Dispoziţiile art. I pct. 10, 11 şi 12 intră în vigoare în 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. III
    Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 14 noiembrie 2018, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Începând cu data de 1 iulie 2020, prevederile art. 177 alin. (3^16) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi pentru titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora şi/sau aparţinând aceluiaşi grup de interes economic."

    2. Articolul 21 se abrogă.


    ART. IV
    Taxele aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt datorate de către operatorii care exploatează jocuri de noroc tradiţionale pe perioada stării de alertă, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în care activitatea desfăşurată de aceştia este suspendată.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 25 iunie 2020.
    Nr. 106.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016