Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 iunie 2022  privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 iunie 2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 657 din 30 iunie 2022
    Întrucât evaluarea corespunzătoare a impactului Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, implementat în anii şcolari 2016-2017, 2017-2018 şi în anul 2019, respectiv în 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în anul 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Legea nr. 92/2017, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2018, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Legea nr. 201/2019, precum şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Legea nr. 26/2021, Ordonanţei de urgenţă nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 306/2021, impune continuarea implementării acestuia şi în anul şcolar 2022-2023,
    având în vedere faptul că Ministerul Educaţiei a început demersurile pentru reconfigurarea cadrului legal în domeniul reducerii ratei de părăsire timpurie a şcolii şi a abandonului şcolar, precum şi situaţia identificată la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar, conform căreia un număr mare de elevi sunt în situaţie de abandon şcolar, generată de condiţiile socioeconomice şi geografice defavorabile, precum şi de imposibilitatea materială a multor familii de a susţine participarea copiilor la activităţile şcolare,
    luând în considerare faptul că prezenţa elevilor în unităţile de învăţământ, dobândirea competenţelor necesare şi incluziunea celor din mediile defavorizate reprezintă o prioritate pentru Ministerul Educaţiei şi pentru instituţiile de învăţământ din cadrul sistemului naţional de învăţământ,
    întrucât abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii sunt determinate de probleme cronice de la nivelul sistemului naţional de învăţământ, cumulate cu probleme economice şi sociale, accentuate de pandemia de COVID-19,
    pentru a limita efectele negative asupra procesului educativ şi pentru a susţine participarea la cursuri pe durata învăţământului obligatoriu, pentru a stimula motivaţia pentru învăţare, precum şi pentru a sprijini preşcolarii şi elevii din medii defavorizate,
    ţinând seama de faptul că accesul redus la educaţie accentuează inegalitatea de şanse între elevi, determinând pe termen lung creşterea ratei de părăsire timpurie a şcolii şi a abandonului şcolar,
    este necesară adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă pentru a implementa măsuri urgente şi viabile pentru susţinerea politicilor publice din domeniul educaţiei de reducere a abandonului şcolar şi de asigurare a accesului nediscriminatoriu la educaţie,
    urgenţa adoptării rezultă şi din faptul că, pe de-o parte, programul trebuie să fie implementat începând cu data de 1 septembrie 2022, dată de referinţă pentru începerea noului an şcolar 2022-2023, dată până la care Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, trebuie să elaboreze normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor trebuie să finalizeze procedurile de achiziţie publică a suportului alimentar şi să încheie contractele de prestări servicii,
    astfel încât un număr însemnat de preşcolari şi elevi vulnerabili aflaţi în situaţie de abandon şcolar să nu fie descurajaţi de un cadru legal neadaptat nevoilor reale ale acestora,
    şi întrucât învăţământul constituie prioritate naţională,
    deoarece toate elementele din prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) În anul şcolar 2022-2023, pe perioada desfăşurării cursurilor, preşcolarilor şi elevilor din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
    (2) Pe durata de implementare prevăzută la alin. (1), personalul necesar desfăşurării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumit în continuare Programul-pilot, poate fi suplimentat, la solicitarea unităţilor-pilot, prin:
    a) angajarea unor categorii de personal pe perioada implementării programului, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat la nivelul inspectoratului şcolar, în baza analizei cu privire la personalul necesar implementării programului, realizată de inspectoratul şcolar;
    b) detaşare sau delegare de personal din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificarea corespunzătoare a fişei postului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz.
    (4) La cererea motivată a părinţilor/reprezentantului legal, formulată în scris şi susţinută de un document-suport, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ în care este înmatriculat preşcolarul/elevul, preşcolarii şi elevii care din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de masa caldă sau, după caz, de pachetul alimentar, vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1). În cazul preşcolarilor şi elevilor care din considerente de natură culturală sau religioasă nu pot beneficia de masa caldă sau, după caz, de pachetul alimentar, documentul-suport este reprezentat de declaraţia pe propria răspundere a părinţilor/reprezentantului legal.
    (5) Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la alin. (1), în cadrul Programului-pilot, se vor distribui numai produse alimentare obţinute în unităţi autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.
    (6) Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

    ART. 2
    (1) Finanţarea Programului-pilot în perioada desfăşurării cursurilor preşcolarilor şi elevilor din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în anul şcolar 2022-2023, se alocă bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor pe raza cărora se află unităţile-pilot, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, astfel: în anul 2022 suma de 147.000 mii de lei, iar în anul 2023 suma de 207.900 mii de lei.
    (2) Lista unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate pentru finanţarea programului în anul şcolar 2022-2023 se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau din alte surse de finanţare, legal prevăzute, în următoarele situaţii:
    a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);
    b) creşterea, în perioada aplicării Programului-pilot, a numărului de preşcolari/elevi beneficiari din unităţile-pilot;
    c) asigurarea unor spaţii pentru prepararea, depozitarea sau servirea mesei;
    d) asigurarea transportului către beneficiari al suportului alimentar, dacă cheltuielile aferente depăşesc bugetul alocat iniţial, după caz.

    (4) Reflectarea în bugetele unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum şi a creditelor destinate implementării Programului-pilot se va face cu ajutorul indicatorilor distincţi, prevăzuţi în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 3
    (1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde sau, după caz, a pachetelor alimentare se organizează la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiilor şi se stabileşte potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, care dispun de mijloacele necesare preparării şi distribuirii mesei calde sau, după caz, a pachetelor alimentare, în scopul creşterii calităţii acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1).
    (3) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică fie pe întreaga masă caldă sau, după caz, pe întregul pachetul alimentar, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componenţa mesei calde, sau, după caz, a pachetului alimentar, potrivit Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, iar faza finală a procedurii de atribuire poate fi organizată prin licitaţie electronică, cu respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.
    (4) Pentru a monitoriza modul de utilizare a resurselor financiare disponibile şi pentru a asigura un aport nutriţional adecvat, autorităţile contractante vor introduce în caietul de sarcini cerinţa ca ofertanţii să introducă o defalcare a costurilor, per porţie, pe următoarele categorii:
    a) materie primă;
    b) prepararea hranei;
    c) distribuţie.

    (5) În cadrul procesului de selecţie vor fi preferate şi considerate că îndeplinesc criteriul privind cel mai bun raport calitate-preţ acele oferte care alocă cel puţin 40% din suma disponibilă per beneficiar pentru achiziţia materiei prime.
    (6) Responsabili pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt primarii unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau persoanele împuternicite, după caz.
    (7) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite şi aprobate de unităţile-pilot.
    (8) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, potrivit prevederilor art. 2, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se regularizează cu bugetul de stat.

    ART. 4
    (1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preşcolarii prezenţi la activităţile didactice pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniul educaţiei au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare privind distribuţia către elevi/preşcolari a pachetului alimentar/mesei calde.
    (3) Controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare prin care masa caldă sau, după caz, pachetul alimentar este oferită/oferit elevilor/preşcolarilor, precum şi al respectării unei alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ preuniversitar se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii, din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat şi al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru masa caldă distribuită sau, după caz, pachetul distribuit în spaţiul unităţii de învăţământ preuniversitar.
    (4) Unităţile care produc, prepară, transportă şi distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, efectuate de către personalul de specialitate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale).

    ART. 5
    (1) Unităţile de învăţământ incluse în Programul-pilot pot beneficia şi de finanţare externă pentru susţinerea unor activităţi similare programului-pilot, activităţi reprezentând suport alimentar.
    (2) Ministerul Educaţiei, inspectoratele şcolare, unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, unităţile de învăţământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene sau pot finanţa din fonduri proprii/din bugetele locale desfăşurarea unor programe similare, reprezentând programe de suport alimentar, şi în alte unităţi de învăţământ decât cele aprobate prin ordinul de ministru, prevăzute la alin. (1).
    (3) Ministerul Educaţiei are atribuţii de monitorizare şi evaluare a programului-pilot.
    (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, elaborează normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 iunie 2022.
    Nr. 105.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016