Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 29 iunie 2022  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea  de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice,  precum şi a altor creanţe bugetare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 29 iunie 2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 653 din 30 iunie 2022
    Având în vedere riscul major identificat în domeniul gestiunii fondurilor europene privind apariţia blocajelor în implementarea proiectelor aprobate la finanţare, ceea ce va avea un impact negativ direct asupra ţintei de plăţi asumate de autorităţile române pentru perioada 2022-2023,
    luând în considerare şi faptul că beneficiarii, autorităţi publice finanţate integral sau parţial din bugete centrale sau locale, care implementează proiecte de investiţii din fonduri europene în cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020 şi pentru care se aplică corecţii financiare şi reduceri procentuale, în conformitate cu prevederile legale, pentru abateri constatate în legătură cu aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice sau pentru abateri de la condiţiile de eligibilitate a proiectelor, pot întâmpina dificultăţi în asigurarea finanţării contribuţiei proprii, aferente acestor proiecte,
    având în vedere că pentru acei beneficiari care nu pot suporta din bugetele proprii reducerile procentuale şi/sau corecţiile financiare şi nici alte creanţe bugetare rezultate din declararea unor sume ca fiind neeligibile există riscul de neimplementare totală sau parţială a proiectelor, ceea ce poate conduce la un risc crescut de aplicare a altor corecţii financiare pentru nerealizarea indicatorilor şi modificarea rezultatelor analizei cost-beneficiu,
    deoarece lipsa acestor măsuri ar putea produce o serie de întârzieri în implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020 sau chiar nefinalizarea acestora, având în vedere obligaţia beneficiarilor de a finaliza proiectele până la data de 31 decembrie 2023, nefinalizarea proiectelor determinând obligaţia rambursării către Comisia Europeană a sumelor deja declarate,
    ţinând cont de faptul că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată pentru a asigura premisele unui grad ridicat de absorbţie în perioada curentă de programare a fondurilor,
    luând în considerare faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor europene,
    întrucât împrejurările de faţă vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare ce nu suferă amânare, astfel încât se impune reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică următorilor beneficiari de fonduri europene, finanţaţi din Programul operaţional Regional 2014-2020:
    a) unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 şi 56 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv instituţii publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare al activităţii lor, care implementează proiecte din cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020, pe întreaga perioadă de implementare a acestuia;
    b) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei pentru proiectele finanţate iniţial din fonduri externe rambursabile şi care au fost preluate în cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020, pe întreaga perioadă de implementare a acestuia;
    c) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă care implementează proiecte din cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020, pe întreaga perioadă de implementare a acestuia;
    d) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Direcţia generală dezvoltare regională şi infrastructură, ca lider de parteneriat cu unităţi ale administraţiei locale, care implementează proiecte din cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020, pe întreaga perioadă de implementare a acestuia;
    e) unităţi administrativ-teritoriale, parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale şi unităţi sanitare publice cu personalitate juridică proprie, parteneriate între Ministerul Sănătăţii şi unităţi administrativ-teritoriale, precum şi parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale, care implementează proiecte din cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020, operaţiunea 8.1.A. Ambulatorii şi operaţiunea 8.2.B. Unităţi de primiri urgenţe, pe întreaga perioadă de implementare a acestuia.

    ART. 2
    (1) Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări, încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. a) în cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020, pentru care au fost stabilite corecţii financiare şi/sau reduceri procentuale, ca urmare a:
    (i) constatării existenţei în documentaţia de atribuire a unor cerinţe restrictive, care conduc la restrângerea concurenţei, prin includerea în documentaţia de atribuire a unor standarde sau specificaţii tehnice fără menţiunea „sau echivalent“, în cazul în care standardele şi/sau specificaţiile tehnice au legătură cu obiectul contractului şi dacă procedura de achiziţie publică a fost lansată anterior datei de 26 martie 2021; sau
    (ii) constatării înlocuirii formulei de ajustare prevăzute de Instrucţiunea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, în contractele de lucrări cu alte formule prevăzute în legislaţia naţională, din cauza imposibilităţii aplicării formulei de calcul cauzate de nedeterminarea şi nepublicarea ponderilor estimate de cost din cadrul unui contract de achiziţie publică de lucrări pe tipuri de lucrări, de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, ca urmare a publicării Instrucţiunii preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucţiunii preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică notarială, următoarele sume se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional Regional 2014-2020, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:

    (2) Pentru contractele de achiziţie publică încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. b) pentru proiectele preluate în cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020, a căror procedură de atribuire s-a desfăşurat în conformitate cu regulile finanţatorului iniţial, respectiv Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii, pentru care au fost stabilite corecţii financiare şi/sau reduceri procentuale, ca urmare a constatării neconformităţii acestor proceduri de achiziţie cu dreptul european aplicabil în domeniul achiziţiilor publice, următoarele sume se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional Regional 2014-2020, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:
    a) creanţele bugetare care rezultă sau vor rezulta ca urmare a stabilirii de corecţii financiare, prin emiterea de titluri de creanţă, conform prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv sumele care rezultă sau vor rezulta ca urmare a aplicării corecţiilor financiare, cu care sunt diminuate sumele solicitate prin cereri de rambursare/plată de către beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. b), după data emiterii titlurilor de creanţă;
    b) sumele care rezultă sau vor rezulta din reducerile procentuale aplicate beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, aferente proiectelor care sunt finanţate din Programul operaţional Regional 2014-2020;
    c) sumele recuperate de la beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. b), în urma stabilirii creanţelor bugetare rezultate ca urmare a aplicării de corecţii financiare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Pentru contractele de achiziţie publică de furnizare, încheiate de beneficiarul prevăzut la art. 1 lit. c) în cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020, finanţate în cadrul operaţiunii 8.2.B. Unităţi de primiri urgenţe, pentru care au fost stabilite corecţii financiare şi/sau reduceri procentuale, ca urmare a constatării existenţei în documentaţia de atribuire a unor cerinţe restrictive, care conduc la restrângerea concurenţei, prin solicitarea unor certificări şi avize emise de instituţii abilitate de lege din România fără menţiunea „sau echivalent“, următoarele sume se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional Regional 2014-2020, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:
    a) creanţele bugetare care rezultă sau vor rezulta ca urmare a stabilirii de corecţii financiare, prin emiterea de titluri de creanţă, conform prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv sumele care rezultă sau vor rezulta ca urmare a aplicării corecţiilor financiare, cu care sunt diminuate sumele solicitate prin cereri de rambursare/plată de către beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. c), după data emiterii titlurilor de creanţă;
    b) sumele care rezultă sau vor rezulta din reducerile procentuale aplicate beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 lit. c), conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, aferente proiectelor care sunt finanţate din Programul operaţional Regional 2014-2020;
    c) sumele recuperate de la beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. c), în urma stabilirii creanţelor bugetare rezultate ca urmare a aplicării de corecţii financiare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Pentru contractele de achiziţie publică de furnizare de mijloace de transport, încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. a) şi d) în cadrul Programului operaţional Regional 2014- 2020, finanţate în cadrul axelor prioritare 3 şi 4, următoarele sume se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional Regional 2014-2020, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:
    a) creanţele bugetare care rezultă sau vor rezulta ca urmare a stabilirii de corecţii financiare, prin emiterea de titluri de creanţă, conform prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv sumele care rezultă sau vor rezulta ca urmare a aplicării corecţiilor financiare, cu care sunt diminuate sumele solicitate prin cereri de rambursare/plată de către beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. d), după data emiterii titlurilor de creanţă;
    b) sumele care rezultă sau vor rezulta din reducerile procentuale aplicate beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 lit. d), conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, aferente proiectelor care sunt finanţate din Programul operaţional Regional 2014-2020;
    c) sumele recuperate de la beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. d), în urma stabilirii creanţelor bugetare rezultate ca urmare a aplicării de corecţii financiare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Pentru contractele de achiziţie publică de furnizare de dotări pentru infrastructura ambulatoriilor, încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. e), în cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020, pentru care au fost stabilite corecţii financiare şi/sau reduceri procentuale, ca urmare a constatării existenţei în documentaţia de atribuire a unor cerinţe restrictive, care conduc la restrângerea concurenţei, prin solicitarea unor certificări şi avize emise de instituţii abilitate de lege din România fără menţiunea „sau echivalent“, următoarele sume se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional Regional 2014-2020, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:
    a) creanţele bugetare care rezultă sau vor rezulta ca urmare a stabilirii de corecţii financiare, prin emiterea de titluri de creanţă, conform prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv sumele care rezultă sau vor rezulta ca urmare a aplicării corecţiilor financiare, cu care sunt diminuate sumele solicitate prin cereri de rambursare/plată de către beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. e), după data emiterii titlurilor de creanţă;
    b) sumele care rezultă sau vor rezulta din reducerile procentuale aplicate beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 lit. e) conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, aferente proiectelor care sunt finanţate din Programul operaţional regional 2014-2020;
    c) sumele recuperate de la beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. e) în urma stabilirii creanţelor bugetare rezultate din aplicarea de corecţii financiare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    Proiectele finanţate din fonduri europene din cadrul Programului operaţional Regional 2014- 2020, implementate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, pentru care nu se aplică prevederile art. 2 sunt:
    a) proiectele pentru care se constată şi alte abateri de la reglementările legale aplicabile decât cele prevăzute la art. 2 şi pentru care se aplică sau se vor aplica în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) proiectele asupra cărora sunt formulate sesizări către Agenţia Naţională de Integritate, Departamentul de Luptă Antifraudă şi/sau organele de urmărire penală pentru suspiciune de fraudă, tentativă de fraudă sau conflict de interese până în momentul soluţionării definitive de către organele competente cărora le-a fost înaintată sesizarea sau până la soluţionarea definitivă a cauzei de către instanţele judecătoreşti, prin care se stabileşte inexistenţa unei fapte penale;
    c) proiectele asupra cărora au fost formulate sesizări către Agenţia Naţională de Integritate, Departamentul de Luptă Antifraudă şi/sau organele de urmărire penală pentru suspiciune de fraudă, tentativă de fraudă sau conflict de interese, pentru care instanţele judecătoreşti, prin hotărâri definitive, au stabilit săvârşirea unei fapte penale.


    ART. 4
    Sumele prevăzute la art. 2 şi 6 se eliberează pe baza unei solicitări formulate de ordonatorul de credite din entitatea publică ce se încadrează în prevederile art. 1.

    ART. 5
    Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 au obligaţia utilizării sumelor prevăzute la art. 2 şi 6 exclusiv pentru finanţarea activităţilor din cadrul proiectelor finanţate din Programul operaţional Regional 2014-2020 şi/sau din alte programe operaţionale şi/sau din alte fonduri europene.
    ART. 6
    Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. a), creanţele bugetare stabilite în aplicarea prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a constatării de către Comisia Europeană a neeligibilităţii unor cheltuieli, rezultate din neeligibilitatea unor activităţi din cadrul proiectelor finanţate din Programul operaţional Regional 2014-2020, inclusiv sumele recuperate de la beneficiari aferente acestor creanţe bugetare, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional Regional 2014-2020, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
    ART. 7
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, normele metodologice de aplicare a acesteia, inclusiv modelul solicitărilor şi documentele justificative ce însoţesc solicitările beneficiarilor cărora le sunt aplicabile, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 29 iunie 2022.
    Nr. 101.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016