Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 29 iunie 2022  privind aprobarea şi implementarea Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia  şi incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 29 iunie 2022 privind aprobarea şi implementarea Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 653 din 30 iunie 2022
    Având în vedere faptul că războiul din Ucraina a generat un flux important de persoane strămutate care au intrat pe teritoriul ţării noastre, fiind în nevoie de asistenţă umanitară, Guvernul României a stabilit o structură coerentă de luare a deciziilor şi coordonare pentru a permite instituţiilor cu diferite atribuţii ţinând de aplicarea legii şi de organizarea protecţiei civile să planifice, să coordoneze şi să interacţioneze în mod eficient, ca răspuns la criza umanitară a persoanelor strămutate din Ucraina.
    Răspunsul României la criza persoanelor strămutate din Ucraina este structurat pe două niveluri de intervenţie: răspunsul primar destinat asistenţei de urgenţă şi răspunsul secundar destinat măsurilor de protecţie pe termen mediu şi lung.
    Răspunsul primar reprezintă, practic, reacţia şi intervenţia urgentă asigurate de România pentru persoanele strămutate din Ucraina. Răspunsul secundar, de protecţie, este un mecanism dezvoltat pentru a asigura măsurile de protecţie şi incluziune pe termen mediu şi lung pentru persoanele strămutate din Ucraina care aleg să locuiască în România.
    În considerarea faptului că efectele strămutării persoanelor ucrainene pe teritoriul ţării noastre produc consecinţe obiective imediate, dar şi pe termen mediu şi lung asupra acestor categorii vulnerabile, se impune cu necesitate adoptarea, în regim de urgenţă, a unor măsuri cu caracter excepţional în domeniul sănătăţii, educaţiei, ocupării, locuirii, al persoanelor vulnerabile şi al copiilor şi tinerilor pentru a facilita incluziunea acestora în dinamica socială naţională.
    Ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, de natură să creeze cadrul necesar pentru facilitarea incluziunii persoanelor strămutate din Ucraina în domeniile sociale-cheie precum sănătatea, educaţia, ocuparea, locuirea, persoane vulnerabile şi copii este de natură să producă grave prejudicii cu efecte pe termen lung, uneori chiar iremediabile, deopotrivă asupra persoanelor strămutate din Ucraina şi a familiilor acestora, dar şi asupra populaţiei naţionale,
    având în atenţie faptul că aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care impune adoptarea de măsuri imediate, prin intermediul ordonanţei de urgenţă, având ca obiect stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru garantarea siguranţei personale, sociale şi economice a populaţiei, precum şi instituirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială în contextul crizei umanitare a persoanelor strămutate din Ucraina,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale şi definiţii
    ART. 1
    (1) În scopul asigurării cadrului optim de protecţie pentru persoanele strămutate din Ucraina se aprobă Planul naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, denumit în continuare Planul de măsuri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Măsurile de sprijin cuprinse în Planul de măsuri vizează asigurarea unui pachet integrat de măsuri de protecţie în domeniul transversal, al ocupării, al locuirii, al educaţiei, al sănătăţii, al copiilor şi tineretului şi al persoanelor vulnerabile.
    (3) Planul de măsuri se implementează pe durata valabilităţii măsurii de protecţie temporară instituite prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul art. 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare, precum şi pe durata prelungirii acesteia.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin persoană strămutată din Ucraina, beneficiară de protecţie temporară în România, se înţelege beneficiarul de statut de protecţie temporară conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniile de intervenţie şi măsurile Planului de măsuri
    ART. 3
    Domeniile de intervenţie şi măsurile aferente acestora din Planul de măsuri sunt următoarele:
    1. domeniul transversal:
    a) facilitarea accesului la informaţii oficiale pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, cu privire la drepturile, obligaţiile şi facilităţile puse la dispoziţie;
    b) prevenirea riscurilor de abuz şi exploatare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România;

    2. domeniul ocupare:
    a) facilitarea accesului pe piaţa muncii al persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România;
    b) întărirea capacităţii administrative a serviciului public de ocupare pentru sprijinirea integrării pe piaţa muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România;
    c) măsuri ţintite pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România;
    d) creşterea gradului de informare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, privind accesul pe piaţa muncii;
    e) creşterea gradului de informare şi formare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România;
    f) inventarierea competenţelor şi calificărilor persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România;

    3. domeniul locuire:
    a) asigurarea accesului persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, la locuinţele nealocate, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau prin Programul de construcţii sociale şi de necesitate;
    b) asigurarea accesului persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, la locuinţele nealocate, aflate în proprietatea autorităţilor administraţiei publice locale, la structurile de cazare aflate în proprietatea autorităţilor publice centrale şi la unităţile locative private disponibile;
    c) reabilitarea şi/sau renovarea construcţiilor neutilizate, aflate în proprietatea autorităţilor administraţiei publice locale, în care pot fi cazate persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România;
    d) construirea de locuinţe de necesitate prin intermediul Programului de construcţii de locuinţe sociale, conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desfăşurat în baza Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

    4. domeniul educaţie:
    a) continuarea studiilor pentru copiii şi studenţii ucraineni beneficiari de protecţie temporară în România;
    b) asigurarea resursei umane necesare, cadre didactice române şi ucrainene;
    c) asigurarea resurselor materiale necesare procesului de predare-învăţare-evaluare;
    d) îmbunătăţirea dialogului într-un cadru de politici solid în vederea sprijinirii procesului de învăţare pentru copiii şi studenţii din Ucraina beneficiari de protecţie temporară în România;
    e) digitalizarea mecanismelor de management educaţional şi de informare a persoanelor beneficiare de protecţie temporară în România;

    5. domeniul sănătate:
    a) includerea în programele naţionale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în situaţiile de risc epidemiologic, a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România;
    b) acordarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România;
    c) integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, în cadrul sistemului de sănătate;
    d) digitalizarea mecanismelor de management al serviciilor de sănătate şi de informare a persoanelor beneficiare de protecţie temporară în România;

    6. domeniul copii şi tineret:
    a) protejarea copiilor din Ucraina beneficiari de protecţie temporară în România împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă;
    b) asigurarea participării copiilor din Ucraina beneficiari de protecţie temporară în România în procesul de elaborare şi implementare a măsurilor de răspuns;
    c) înregistrarea copiilor din Ucraina beneficiari de protecţie temporară în România în sistemul naţional de protecţie a copilului şi asigurarea accesului la servicii esenţiale de protecţie a copilului, inclusiv servicii de monitorizare şi reunificare a familiei;
    d) asigurarea sprijinului personalizat pentru copiii din Ucraina cu nevoi speciale beneficiari de protecţie temporară în România;
    e) protejarea interesului superior al copiilor din Ucraina beneficiari de protecţie temporară în România prin soluţii durabile;
    f) dezvoltarea competenţelor profesioniştilor din sistemul de protecţie a copilului;
    g) extinderea activităţilor desfăşurate în cadrul centrelor de tineret existente;
    h) dezvoltarea reţelei naţionale de centre de tineret, inclusiv centre mobile;

    7. domeniul persoane vulnerabile:
    a) identificarea nevoilor persoanelor vulnerabile, strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, a resurselor umane şi materiale existente la nivel naţional şi corelarea cu nevoile acestora;
    b) informarea persoanei vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, cu privire la drepturile de asistenţă socială, servicii sociale şi beneficii de asistenţă socială;
    c) informarea autorităţilor administraţiei publice locale asupra procedurilor de lucru în vederea creşterii capacităţii şi urgentării reacţiei de răspuns în gestionarea răspunsului şi intervenţiei cu privire la persoanele vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România;
    d) simplificarea şi adaptarea actelor normative în vederea facilitării accesului persoanelor vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, la servicii sociale şi beneficii de asistenţă socială;
    e) facilitarea accesului persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, la servicii sociale prin dezvoltarea de instrumente de lucru şi extinderea capacităţii serviciilor existente;
    f) dezvoltarea capacităţii de management a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale.    ART. 4
    Activităţile din cuprinsul fiecărei măsuri aferente celor şapte domenii de intervenţie, transversal, ocupare, locuire, educaţie, sănătate, copii şi tineret şi persoane vulnerabile, se implementează de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale desemnate conform Planului de măsuri.

    ART. 5
    (1) În vederea implementării măsurii prevăzute la art. 3 pct. 1 lit. a), în scopul informării corecte a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, în domeniile ocupării, locuirii, educaţiei, sănătăţii, copiilor şi tineretului, precum şi persoanelor vulnerabile, se stabilesc următoarele competenţe şi atribuţii:
    a) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia Departamentului pentru responsabilitate socială şi grupuri vulnerabile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, prin Secretariatul General al Guvernului, o soluţie tehnică pentru preluarea centralizată, la un număr unic, şi gestionarea, prin intermediul unei aplicaţii de management, a apelurilor cetăţenilor şi persoanelor strămutate din Ucraina în vederea solicitării de informaţii de bază în domeniul sănătăţii, educaţiei, ocupării, locuirii, persoanelor vulnerabile;
    b) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, precum şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale asigură preluarea apelurilor transferate prin intermediul numărului unic prevăzut la lit. a), prin personal propriu sau, după caz, prin personal al instituţiilor aflate în subordinea sau coordonarea acestora;
    c) pentru domeniul copiilor şi al tinerilor se utilizează infrastructura tehnică a numărului unic pentru copii 119 şi operatorii existenţi la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului;
    d) pentru domeniul locuire se utilizează platforma informatică gestionată de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei - www.unacoperis.ro;
    e) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, precum şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale desemnează la nivelul structurilor subordonate stabilite în Planul de măsuri specialiştii care răspund la apelurile înregistrate la numărul unic prevăzut la lit. a), conform competenţelor;
    f) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse elaborează proceduri interne de gestionare a apelurilor de la persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, şi asigură formarea personalului propriu;
    g) autorităţile administraţiei publice centrale care asigură din cadrul aparatului propriu personal cu rol de operatori ce preiau apelurile transferate prin intermediul numărului unic prevăzut la lit. a) pot angaja şi/sau contracta traducători de limba ucraineană în condiţiile legii;
    h) Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, denumit în continuare Departament, elaborează, prin Secretariatul General al Guvernului, în colaborare cu ministerele de resort, cu sprijinul organizaţiilor neguvernamentale şi internaţionale, un pachet unitar de informare, de tip traseu de protecţie în România pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România.

    (2) În vederea implementării măsurii prevăzute la art. 3 pct. 1 lit. b) se stabilesc următoarele competenţe şi atribuţii:
    a) Departamentul elaborează, prin Secretariatul General al Guvernului, în colaborare cu ministerele de resort, organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale, un pachet destinat prevenirii riscurilor de abuz şi exploatare, constând în materiale de informare şi prevenire, precum şi campanii de formare şi informare internă şi publică;
    b) Departamentul propune constituirea, prin decizie a prim-ministrului, emisă în condiţiile legii, a unui grup de lucru pentru prevenirea exploatării sexuale, abuzului şi a riscurilor asociate traficului de persoane destinat persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, denumit în continuare grupul de lucru, care funcţionează în coordonarea Comitetului de monitorizare a implementării strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, constituit potrivit Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, a Planului naţional de acţiune 2018-2020 şi a Planului naţional de acţiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Grupul de lucru funcţionează pe durata implementării măsurilor prevăzute în Planul de măsuri şi este alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor responsabile, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate prevenirea traficului de persoane şi ai organizaţiilor internaţionale, în baza unui Regulament de organizare şi funcţionare aprobat în cadrul Comitetului de monitorizare a implementării strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022;
    d) Scopul grupului de lucru este de a elabora mecanisme de prevenire a exploatării sexuale, abuzului şi a riscurilor asociate traficului de persoane destinat persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, care sunt implementate în colaborare cu autorităţile competente şi societatea civilă.


    CAP. II
    Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării Planului de măsuri
    ART. 6
    (1) Ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale desemnate în Planul de măsuri coordonează şi asigură implementarea măsurilor în domeniile stabilite.
    (2) Conducătorii ministerelor desemnate în Planul de măsuri stabilesc secretarii de stat responsabili cu coordonarea implementării planului de măsuri în domeniile de competenţă.

    ART. 7
    (1) Departamentul asigură monitorizarea şi evaluarea integrată a modului de implementare a Planului de măsuri, pe baza datelor colectate de la ministerele responsabile potrivit Planului de măsuri.
    (2) În exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1), Departamentul organizează întâlniri periodice cu reprezentanţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) din cadrul ministerelor responsabile potrivit Planului de măsuri.

    ART. 8
    Departamentul raportează lunar către prim-ministru stadiul implementării măsurilor din Planul de măsuri, realizează rapoarte, materiale de analiză şi evaluare pe baza datelor colectate de la ministerele responsabile potrivit Planului de măsuri prin intermediul secretarilor de stat desemnaţi.

    ART. 9
    Departamentul elaborează şi implementează în colaborare cu ministerele de resort, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, organismele internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale o campanie de informare publică privind acordarea statutului de beneficiar de protecţie temporară pe teritoriul României, drepturile, obligaţiile şi facilităţile puse la dispoziţia persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 10
    Sumele aferente Planului de măsuri se asigură de la bugetul de stat şi bugetele de asigurări sociale, inclusiv din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, prin bugetele instituţiilor şi autorităţilor publice cu atribuţii în domeniile reglementate potrivit art. 3 şi, după caz, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului.

    ART. 11
    La articolul 27^2 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Mecanismul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi are ca obiect stabilirea modalităţilor de identificare a victimelor traficului de persoane şi a procedurii de încredinţare a acestora către furnizorii de servicii de protecţie şi asistenţă."


    ART. 12
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 27 februarie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Persoanele cu dizabilităţi, însoţite sau neînsoţite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, beneficiază, la cerere, în mod gratuit, de serviciile sociale din centrele prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele prevăzute la art. 2^7, fiind preluate în evidenţele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti."

    2. După articolul 2^6 se introduc două noi articole, articolele 2^7 şi 2^8, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^7
    (1) Furnizorii publici de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, pot înfiinţa servicii sociale de tipul celor prevăzute la art. 51 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoane adulte cu dizabilităţi care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în funcţie de nevoile acestora, pentru o durată determinată, dar nu mai mult de 3 ani.
    (2) Serviciile sociale prevăzute la alin. (1) se pot înfiinţa, prin hotărâre a consiliului judeţean/local al sectorului municipiului Bucureşti, în regim de urgenţă, în condiţiile art. 178 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2^8
    (1) În termen de 72 de ore de la înfiinţarea serviciilor sociale în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (2), direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului au obligaţia să solicite Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi obţinerea licenţei de funcţionare.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (9) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi eliberează licenţa de funcţionare, pentru o perioadă de maximum 3 ani."

                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Mircea Abrudean
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Domnica-Doina Pârcălabu,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 29 iunie 2022.
    Nr. 100.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    Plan naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina,
    beneficiare de protecţie temporară în România

┌────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │Instituţie │Necesită reglementare │Tip act │ │Sursa de │Indicatori │Termene de │
│crt. │Măsuri şi activităţi│responsabilă├────────────┬────────────┤normativ / │Parteneri │finanţare │cantitativi │implementare │
│ │ │ │Da │Nu │iniţiatori │ │ │estimativi │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│DOMENIUL TRANSVERSAL │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Măsura 1: Facilitarea accesului la informaţii oficiale pentru persoanele │
│strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România cu │
│privire la drepturile, obligaţiile şi facilităţile puse la dispoziţie │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Operaţionalizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unui număr unic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru informaţii de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bază în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătăţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţiei, ocupării,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locuirii, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vulnerabile şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │copiilor, destinat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │strămutate din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ucraina, beneficiare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temporară în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Punerea la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │structurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subordonate sau, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │după caz, aflate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coordonare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metodologică │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritorială a MS, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ME, MMSS, MFTES, a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │logistice necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru preluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apelurilor; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Dezvoltarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mesaj vocal standard│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în limba ucraineană │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru a direcţiona │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apelantul către unul│ │ │ │ │ │ │Număr unic │ │
│ │dintre domeniile │ │ │ │ │ │ │operaţionalizat│ │
│ │selectate; │ │ │ │ │ │ │Infrastructură │ │
│ │- Utilizarea │ │ │ │ │ │ │logistică pusă │ │
│ │infrastructurii │ │ │ │ │ │Fonduri │la dispoziţie │ │
│ │tehnice pentru copii│ │ │ │ │MMSS │europene / │Mesaj vocal │ │
│ │119 şi a │ │ │ │ │ANPIS │Bugetul de │standard │ │
│ │operatorilor │ │ │ │ │ANOFM │Stat în │dezvoltat │Pe parcursul │
│1.1 │existenţi la nivelul│STS │ │ │ │ME │situaţia în │Specialişti │implementării│
│ │Direcţiilor Generale│ │ │ │ │MS │care nu se │desemnaţi │Planului │
│ │de Asistenţă Socială│ │ │ │ │MFTES │pot deconta │Proceduri de │ │
│ │şi Protecţie a │ │ │ │ │MAI │de la UE / │lucru interne │ │
│ │Copilului pentru │ │ │ │ │ │Alte surse │elaborate │ │
│ │domeniul copiilor şi│ │ │ │ │ │atrase │Traducători de │ │
│ │tinerilor; │ │ │ │ │ │ │limba │ │
│ │- Desemnarea de │ │ │ │ │ │ │ucraineană │ │
│ │către MS (DSPMB), ME│ │ │ │ │ │ │angajaţi şi/sau│ │
│ │(inspectoratele │ │ │ │ │ │ │contractaţi │ │
│ │şcolare judeţene/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ISMB), MMSS (ANPIS, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ANOFM), DSU-CNCCI, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MFTES a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialiştilor din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul structurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subordonate sau, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │după caz, aflate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coordonare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metodologică │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritorială a care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspund la apelurile│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înregistrate la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │numărul unic, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionării │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │numărului unic │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru informaţii de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bază în domeniile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheie în mod unitar │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în timpul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucru, în intervalul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │08.00 - 16.00; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor interne│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru specialiştii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din ministerele de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │linie pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gestionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apelurilor; │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pachet unitar de │ │ │ │ │MAI, MMSS, ME,│ │Materiale de │ │
│ │informare, de tip │DRSCGV - │ │ │ │MS, MFTES, │Alte surse │informare │Pe parcursul │
│1.2 │traseu de protecţie │Cancelarie │ │ │ │ONG, Agenţii │atrase │realizate şi │implementării│
│ │în România │ │ │ │ │ONU │ │diseminate │Planului │
│ │("roadmap") pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grupul ţintă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 2: Prevenirea riscurilor de abuz şi exploatare a persoanelor strămutate │
│din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │Materiale │ │
│ │pachet de prevenire │ │ │ │ │ │ │realizate şi │ │
│ │a riscurilor de abuz│ │ │ │ │ │ │diseminate │ │
│ │şi exploatare: │ │ │ │ │MAI, MMSS, ME,│ │Campanii de │Pe parcursul │
│2.1 │- Materiale de │DRSCGV- │ │ │ │MS, MFTES, │Alte surse │formarea şi │implementării│
│ │informare şi │Cancelarie │ │ │ │ONG, Agenţii │atrase │informare │Planului │
│ │prevenire; │ │ │ │ │ONU │ │internă şi │ │
│ │- Campanii de │ │ │ │ │ │ │publică │ │
│ │formare şi informare│ │ │ │ │ │ │realizate │ │
│ │internă şi publică. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Proceduri de │ │
│ │Crearea unui grup de│ │ │ │ │ │ │lucru, │ │
│ │lucru pentru │ │ │ │ │ │ │instruiri, │ │
│ │prevenirea │ │ │ │ │MAI, MMSS, │ │mecanisme de │Pe parcursul │
│2.2 │exploatării sexuale,│DRSCGV - │ │Nu │Nu este cazul│MFTES, MS, ME,│Alte surse │prevenire, │implementării│
│ │abuzului (PSEA) şi a│Cancelarie │ │ │ │ONG, Agenţii │atrase │instrumente de │Planului │
│ │riscurilor asociate │ │ │ │ │ONU │ │lucru, │ │
│ │traficului de │ │ │ │ │ │ │protocoale / │ │
│ │persoane. │ │ │ │ │ │ │acorduri de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │colaborare │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│DOMENIUL OCUPARE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Măsura 3: Facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor strămutate din │
│Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │500 persoane │ │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │strămutate din │ │
│ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor │Ucraina, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru şomaj │beneficiare de │ │
│ │Informare, │ │ │ │ │Furnizori de │prin bugetul │protecţie │Pe parcursul │
│3.1 │consiliere, mediere │ANOFM │ │Nu │ │servicii │ANOFM în │temporară în │implementării│
│ │ │ │ │ │ │acreditaţi │situaţia în │România │Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │care nu se │informaţi, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │consiliaţi sau │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │mediaţi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │ │
│ │Burse ale locurilor │ │ │ │ │ │prin bugetul │ │Pe parcursul │
│3.2 │de muncă, inclusiv │ANOFM │ │Nu │ │ │ANOFM în │10 burse │implementării│
│ │online, mini burse │ │ │ │ │ │situaţia în │ │Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │
│ │Cursuri de limba │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │ │
│ │română, inclusiv │ │ │ │ │Furnizori │prin bugetul │20 cursuri de │Pe parcursul │
│3.3 │Online, metodologie,│ANOFM │ │Nu │ │privaţi │ANOFM în │limba română │implementării│
│ │suport de curs │ │ │ │ │ │situaţia în │ │Planului │
│ │aplicate pe profesii│ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Cursuri de formare │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │profesională, suport│ │ │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │cu curs, │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │
│ │translatori, │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │ │
│ │inclusiv la nivelul │ │ │ │ │Furnizori │prin bugetul │30 cursuri de │Pe parcursul │
│3.4 │întreprinderilor │ANOFM │ │Nu │ │privaţi │ANOFM în │formare │implementării│
│ │sociale/ de inserţie│ │ │ │ │ │situaţia în │profesională │Planului │
│ │care vor să │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │încadreze în muncă │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │grupul ţintă │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Acordarea de │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │angajatorilor pentru│ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │
│ │integrarea │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │prin bugetul │500 subvenţii │Pe parcursul │
│3.5 │strămutate din │ANOFM │ │Nu │ │ │ANOFM în │acordate │implementării│
│ │Ucraina, beneficiare│ │ │ │ │ │situaţia în │ │Planului │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │temporară în România│ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │pe piaţa muncii │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │prin bugetul │10 prime │Pe parcursul │
│3.6 │Prime de mobilitate │ANOFM │ │Nu │ │ │ANOFM în │acordate │implementării│
│ │ │ │ │ │ │ │situaţia în │ │Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 4: Întărirea capacităţii administrative a serviciului public de ocupare │
│pentru sprijinirea integrării pe piaţa muncii a persoanelor strămutate din │
│Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │Angajare personal, │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │
│ │inclusiv cunoscători│ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │ │
│ │de limba ucraineană,│ │ │ │ │ │prin bugetul │ │Pe parcursul │
│4.1 │similar facilităţii │ANOFM │Da │ │ │ │ANOFM în │42 de angajaţi │implementării│
│ │oferite de OUG nr. │ │ │ │ │ │situaţia în │ │Planului │
│ │20/2022 │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │ │
│ │Formare personal │ │ │ │ │ │prin bugetul │100 funcţionari│Pe parcursul │
│4.2 │propriu │ANOFM │ │Nu │ │ │ANOFM în │formaţi │implementării│
│ │ │ │ │ │ │ │situaţia în │ │Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru şomaj │Aplicaţie de │ │
│ │Asigurare suport │ │ │ │ │ │prin bugetul │traducere │Pe parcursul │
│4.3 │tehnic şi logistic -│ANOFM │ │Nu │ │ │ANOFM în │simultană, 42 │implementării│
│ │IT │ │ │ │ │ │situaţia în │staţii de lucru│Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 5: Măsuri ţintite pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, │
│beneficiare de protecţie temporară în România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Mentorat (reţele de │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │sprijin) şi/sau │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │îndrumare pe │ │ │ │ │ │bugetul │500 cetăţeni │ │
│ │parcursul procesului│ │ │ │ │ │asigurărilor │persoane │ │
│ │de integrare │ │ │ │ │Întreprinderi │pentru şomaj │strămutate din │ │
│ │socio-profesională │ │ │ │ │sociale/ de │prin bugetul │Ucraina, │Pe parcursul │
│5.1 │la noul loc de │ANOFM │ │Nu │ │inserţie │ANOFM în │beneficiare de │implementării│
│ │muncă, inclusiv la │ │ │ │ │ONG-uri, │situaţia în │protecţie │Planului │
│ │nivelul │ │ │ │ │angajatori, │care nu se │temporară în │ │
│ │întreprinderilor │ │ │ │ │alte entităţi │pot deconta │România │ │
│ │sociale/ de inserţie│ │ │ │ │ │de la UE / │îndrumaţi / │ │
│ │care vor să │ │ │ │ │ │Alte surse │sprijiniţi │ │
│ │încadreze în muncă │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │grupul ţintă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │15.000 persoane│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │beneficiare ale│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │unui modul 40 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ore nivel bază │ │
│ │Oferirea de cursuri │ │ │ │ │ │Fonduri │+ un modul 40 │ │
│ │de limba română la │ │ │ │ │ │europene / │ore limba │ │
│ │locul de muncă - │ │ │ │ │ │bugetul de │română │ │
│ │nivel de bază │ │ │ │ │Autorităţi, │stat prin │specifică │ │
│ │adaptat specificului│ │ │ │ │parteneri │bugetele │ocupaţiei, │ │
│ │locului de muncă şi │ │ │ │ │sociali, │instituţiilor│materiale de │Pe parcursul │
│5.2 │ocupaţiei, inclusiv │ │ │Nu │ │ONG-uri, │implicate în │învăţare │implementării│
│ │la nivelul │ │ │ │ │mediul │situaţia în │(manual şi │Planului │
│ │întreprinderilor │ │ │ │ │academic │care nu se │caiet, │ │
│ │sociale/ de inserţie│ │ │ │ │ │pot deconta │materiale │ │
│ │care vor să │ │ │ │ │ │de la UE / │tipărite şi │ │
│ │încadreze în muncă │ │ │ │ │ │Alte surse │materiale │ │
│ │grupul ţintă. │ │ │ │ │ │atrase │video), │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │asigurare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │infrastructură │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(online sau │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │faţă în faţă). │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Cursuri adresate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grupului ţintă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │antreprenoriatul în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România. Module: │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │accesare de fonduri,│ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │oportunităţi de │ │ │ │ │ │bugetul de │ │ │
│ │afaceri, elemente de│ │ │ │ │Autorităţi │stat prin │ │ │
│ │interculturalitate, │ │ │ │ │locale, │bugetele │ │ │
│ │legislaţie şi │ │ │ │ │parteneri │instituţiilor│ │Pe parcursul │
│5.3 │proceduri │ │ │Nu │ │sociali, │implicate în │5.000 persoane │implementării│
│ │administrative, │ │ │ │ │ONG-uri, │situaţia în │beneficiare │Planului │
│ │mediul de afaceri în│ │ │ │ │mediul │care nu se │ │ │
│ │România, dezvoltarea│ │ │ │ │academic │pot deconta │ │ │
│ │de materiale şi │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │resurse în limba │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ucraineană │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │(info-packs, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │video-uri, materiale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informative, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │digitale). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Autorităţi │bugetul de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │locale şi │stat prin │ │ │
│ │ │ │ │ │ │centrale, │bugetele │ │ │
│ │Consultanţă pentru │MEc │ │ │ │parteneri │instituţiilor│ │Pe parcursul │
│5.4 │iniţierea unei │MAT │ │Nu │ │sociali, │implicate în │ │implementării│
│ │afaceri, start-up. │ │ │ │ │ONG-uri, │situaţia în │ │Planului │
│ │ │ │ │ │ │mediul │care nu se │ │ │
│ │ │ │ │ │ │academic │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Măsuri de informare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind drepturile, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │accesul şi │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │participarea │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │femeilor ucrainence │ │ │ │ │ │bugetul de │ │ │
│ │pe piaţa muncii: │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │- hărţuirea la locul│ │ │ │ │ │bugetele │ │ │
│ │de muncă │ │ │ │ │Inspecţia │instituţiilor│ │Pe parcursul │
│5.5 │- unde să se │ANES │ │Nu │ │muncii, MAI, │implicate în │ │implementării│
│ │adreseze dacă sunt │ │ │ │ │ONG │situaţia în │ │Planului │
│ │victimele abuzurilor│ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │şi exploatării în │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │muncă (în limba │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ucraineană) sau/şi │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │cu suportul │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │mediatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interculturali şi al│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │translatorilor. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 6: Creşterea gradului de informare a persoanelor strămutate din Ucraina, │
│beneficiare de protecţie temporară în România privind accesul pe piaţa muncii │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea, │ │ │ │ │ │ │Pliante - 4.000│ │
│ │tipărirea şi │ │ │ │ │ │ │Broşuri- 1.500 │ │
│ │difuzarea de │ │ │ │ │ │ │Flayere privind│ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │modalitatea de │ │
│ │informative, │ │ │ │ │ │Fonduri │acces a │ │
│ │pliante, broşuri, │ │ │ │ │ │europene / │persoanele │ │
│ │flayere privind │ │ │ │ │ │bugetul │strămutate din │ │
│ │modalitatea de acces│ │ │ │ │ │asigurărilor │Ucraina, │ │
│ │a persoanelor │ │ │ │ │ │pentru şomaj │beneficiare de │ │
│ │strămutate din │ │ │ │ │IGI │prin bugetul │protecţie │Pe parcursul │
│6.1 │Ucraina, beneficiare│ANOFM │ │Nu │ │MMSS │ANOFM în │tempora în │implementării│
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │situaţia în │România pe │Planului │
│ │temporară în România│ │ │ │ │ │care nu se │piaţa muncii şi│ │
│ │pe piaţa muncii şi │ │ │ │ │ │pot deconta │drepturile de │ │
│ │drepturile de care │ │ │ │ │ │dc la UE / │care │ │
│ │beneficiază în │ │ │ │ │ │Alte surse │beneficiază în │ │
│ │calitate de │ │ │ │ │ │atrase │calitate de │ │
│ │salariaţi - în limba│ │ │ │ │ │ │salariat - în │ │
│ │română şi în │ │ │ │ │ │ │limba români şi│ │
│ │ucraineană. │ │ │ │ │ │ │în ucraineană -│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.000 │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Promovarea măsurilor│ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │furnizate de ANOFM, │ │ │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │de întreprinderile │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │
│ │sociale /de │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │ │
│ │inserţie, ONG-uri, │ │ │ │ │IGI │prin bugetul │1 spot │Pe parcursul │
│6.2 │parteneri privaţi, │ANOFM │ │Nu │ │MMSS │ANOFM în │publicitar │implementării│
│ │în media, inclusiv │ │ │ │ │ │situaţia în │ │Planului │
│ │prin spoturi │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │publicitare, dar şi │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │în centrele de │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │cazare, UAT-uri. │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 7: Creşterea gradului de informare şi formare a angajatorilor români │
│privind modalitatea de angajare a persoanelor strămutate din Ucraina, │
│beneficiare de protecţie temporară în România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tipărirea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │difuzarea de broşuri│ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │cu informaţii │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │relevante privind │ │ │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │modalitatea de │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │
│ │angajare a │ │ │ │ │ │pentru şomaj │1 broşură │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │Inspecţia │prin bugetul │elaborată, │Pe parcursul │
│7.1 │strămutate din │ANOFM │ │Nu │ │Muncii │ANOFM în │tipărită în │implementării│
│ │Ucraina, beneficiare│ │ │ │ │MMSS │situaţia în │4.000 de │Planului │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │care nu se │exemplare │ │
│ │temporară în │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │România, inclusiv │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │procedura de │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │completare în │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │REVISAL - în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │română. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Sesiuni de formare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi suport pentru │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │angajatorii │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │interesaţi de forţa │ │ │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │de muncă străină: │ │ │ │ │Autorităţi │asigurărilor │42 de sesiuni │ │
│ │legislaţie, │ │ │ │ │locale, │pentru şomaj │de informare │ │
│ │proceduri │ │ │ │ │parteneri │prin bugetul │estimat 2.500 │Pe parcursul │
│7.2 │administrative, │ANOFM │ │Nu │ │sociali, │ANOFM în │reprezentanţi │implementării│
│ │managementul │ │ │ │ │ONG-uri, │situaţia în │angajatori │Planului │
│ │diversităţii la │ │ │ │ │mediul │care nu se │(sector public │ │
│ │locul de muncă, │ │ │ │ │academic │pot deconta │şi privat) la │ │
│ │integrarea şi │ │ │ │ │ │de la UE / │nivel naţional │ │
│ │acompanierea la │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │locul de muncă, │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │elemente de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interculturalitate. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 8: Inventarierea competenţelor şi a calificărilor persoanelor strămutate │
│din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Inventarierea │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │competenţelor şi a │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │calificărilor │ │ │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │ │
│ │strămutate din │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │ │
│ │Ucraina, beneficiare│ │ │ │ │ │prin bugetul │ │Pe parcursul │
│8.1 │de protecţie │ANOFM/AJOFM │ │Nu │ │ │ANOFM în │300 persoane │implementării│
│ │temporară în România│ │ │ │ │ │situaţia în │ │Planului │
│ │înregistraţi în baza│ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │de date a ANOFM la │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │nivel judeţean/ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │naţional - corelarea│ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │cu FEP. │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Centralizare a │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │disponibilului │ │ │ │ │ │prin bugetele│ │ │
│ │forţei de muncă │ │ │ │ │ │instituţiilor│ │ │
│ │reprezentată de │ │ │ │ │ │implicate/ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │Autorităţi, │bugetul │ │ │
│ │strămutate din │ │ │ │ │parteneri │asigurărilor │ │Pe parcursul │
│8.2 │Ucraina, beneficiare│MMSS, ANOFM │ │Nu │ │sociali, │pentru şomaj │1 situaţie │implementării│
│ │de protecţie │/ AJOFM │ │ │ │ONG-uri, │prin bugetul │lunară │Planului │
│ │temporară în România│ │ │ │ │mediul │ANOFM, în │ │ │
│ │(pe sectoare & │ │ │ │ │academic │situaţia în │ │ │
│ │competenţe) la nivel│ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │naţional şi │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │judeţean. │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│DOMENIUL LOCUIRE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 9: Asigurarea accesului la locuinţele nealocate, construite de Agenţia │
│Naţională pentru Locuire sau prin Programul de construcţii sociale şi de │
│necesitate │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Măsuri pe termen scurt │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │locuinţelor │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │construite din │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │programe finanţate │ │ │ │ │ │stat prin │Număr de │ │
│ │de la bugetul de │ │ │ │ │ │bugetul MDLPA│unităţi │Pe parcursul │
│9.1 │stat, recepţionate, │MDLPA │ │ │ │APL/ANL │în situaţia │locative │implementării│
│ │dar care nu au fost │ │ │ │ │ │în care nu se│identificate │Planului │
│ │atribuite către │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │persoane/familii │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │beneficiare. │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Crearea cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │juridic prin care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locuinţe sociale/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tineri / locuinţe de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesitate pot fi │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │atribuite către │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │grupul ţintă │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │- Stabilirea modului│ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │de decontare a │ │ │ │ │ │bugetul MDLPA│ │Pe parcursul │
│9.2 │costurilor │MDLPA │Da │ │Act normativ │DSU │în situaţia │Act normativ │implementării│
│ │(întreţinere, chirie│ │ │ │nivel primar │ │în care nu se│nivel primar │Planului │
│ │etc.); │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │- Stabilire criterii│ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │de alocare către │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │persoane strămutate │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │din Ucraina, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │beneficiare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţie temporară │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în România (persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vulnerabile / număr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de copii / vârstă). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metodologii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ocupare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locuinţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(localitate / zone │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │din localitate) în │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │funcţie de │ │ │ │ │DSU │Bugetul de │ │ │
│ │informaţiile │ │ │ │ │IGI │stat prin │ │ │
│ │colectate la vamă │ │ │ │ │MS │bugetul MDLPA│Metodologie │Pe parcursul │
│9.3 │(tipul de şedere / │MDLPA │ │Nu │ │MEN │în situaţia │elaborată │implementării│
│ │vulnerabilitatea │ │ │ │ │ME │în care nu se│ │Planului │
│ │persoanelor / │ │ │ │ │MMSS │pot deconta │ │ │
│ │ocupaţie) şi în │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │corelare cu măsurile│ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │sociale şi economice│ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │complementare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(educaţie, sănătate,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economice). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │Comitete │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │Judeţene │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │ │Situaţii de │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │Atribuirea │urgenţă, │ │ │ │ │bugetul MDLPA│Număr locuinţe │ │
│9.4 │locuinţelor. │Comitetul │ │ │ │ANL/APL │în situaţia │atribuite │ │
│ │ │Municipiului│ │ │ │ │în care nu se│ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │Situaţii de │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │Urgenţă │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 10: Asigurarea accesului la locuinţele nealocate, aflate în proprietate │
│autorităţilor publice locale, a structurilor de cazare aflate proprietatea │
│autorităţilor publice centrale şi a unităţilor locative private disponibile │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │locuinţelor │ │ │ │ │AMR/AOR/ACoR/ │bugetul MDLPA│Nr. unităţi │Pe parcursul │
│10.1 │neocupate aflate în │MDLPA │ │ │ │APL │în situaţia │locative │implementării│
│ │proprietatea APL. │ │ │ │ │ │în care nu se│ │Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │structurilor de │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │cazare aflate în │ │ │ │ │AMR/AOR/ ACoR/│bugetul MDLPA│Nr. unităţi │Pe parcursul │
│10.2 │proprietatea │MDLPA │ │ │ │APL │în situaţia │locative │implementării│
│ │autorităţilor │ │ │ │ │ │în care nu se│ │Planului │
│ │publice centrale. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │unităţilor locative │ │ │ │ │AMR/AOR/ ACoR/│bugetul MDLPA│Nr. unităţi │Pe parcursul │
│10.3 │din proprietatea │MAI/DSU/IGSU│ │ │ │APL AMR/AOR/ │în situaţia │locative │implementării│
│ │privată care pot fi │ │ │ │ │ACoR/APL │în care nu se│ │Planului │
│ │utilizate. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Crearea cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │juridic prin care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aceste locuinţe pot │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fi atribuite cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prioritate către │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │persoanele │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │strămutate din │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Ucraina, beneficiare│ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │bugetele │ │ │
│ │temporară în │ │ │ │ │ │instituţiilor│ │Pe parcursul │
│10.4 │România: │MAI/MF │Da │ │HG │AMR/AOR/ ACoR/│implicate, în│Act normativ │implementării│
│ │- Stabilirea modului│ │ │ │ │APL │situaţia în │aprobat │Planului │
│ │de decontare a │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │costurilor │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │(întreţinere, chirie│ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │etc.); │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │- Stabilire criterii│ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │de alocare către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grupul ţintă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vulnerabile / număr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de copii / vârstă). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metodologii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ocupare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locuinţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(localitate / zone │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │din localitate) în │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │funcţie de │ │ │ │ │DSU │Bugetul de │ │ │
│ │informaţiile │ │ │ │ │IGI │stat prin │ │ │
│ │colectate la vamă │ │ │ │ │MS │bugetul MDLPA│Metodologie │Pe parcursul │
│10.5 │(tipul de şedere / │MDLPA │ │ │ │MEN │în situaţia │elaborată │implementării│
│ │vulnerabilitatea │ │ │ │ │ME │în care nu se│ │Planului │
│ │persoanelor / │ │ │ │ │MMSS │pot deconta │ │ │
│ │ocupaţie) şi în │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │corelare cu măsurile│ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │sociale şi economice│ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │complementare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(educaţie, sănătate,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economice). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │Comitete │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │ │Judeţene │ │ │ │ │Bugetul de │Număr persoane │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │stat prin │strămutate din │ │
│ │ │Situaţii de │ │ │ │ │bugetele │Ucraina, │ │
│ │Atribuirea │urgenţă, │ │ │ │MApN │instituţiilor│beneficiare de │Pe parcursul │
│10.6 │unităţilor locative.│Comitetul │ │ │ │MMAP │implicate, în│protecţie │implementării│
│ │ │Municipiului│ │ │ │APL │situaţia în │temporară în │Planului │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │care nu se │România cazaţi │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │pot deconta │în unităţile │ │
│ │ │Situaţii de │ │ │ │ │de la UE / │locative │ │
│ │ │Urgenţă │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsuri pe termen mediu şi lung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Măsura 11: Reabilitarea şi/sau renovarea construcţiilor neutilizate în care pot │
│fi cazate persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară │
│în România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │Dezvoltarea unui │ │ │ │Act normativ │Autorităţi │bugetul MDLPA│Program aprobat│Pe parcursul │
│11.1 │program de │MDLPA │Da │ │nivel primar/│centrale APL │în situaţia │prin act │implementării│
│ │finanţare. │ │ │ │HG │ │în care nu se│normativ │Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │construcţiilor │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │aflate în │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │proprietatea │ │ │ │ │ │bugetul MDLPA│ │Pe parcursul │
│11.2 │autorităţilor │MDLPA │ │ │ │ │în situaţia │ │implementării│
│ │publice centrale şi │ │ │ │ │ │în care nu se│ │Planului │
│ │locale ce pot face │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │obiectul programului│ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │de la punctul 12.1. │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 12: Construirea de locuinţe de necesitate prin intermediul Programului │
│de construcţii de locuinţe sociale conform Legii nr. 144/1996, desfăşurat în │
│baza normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin H.G. │
│nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Asigurarea unui │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │buget adecvat pentru│ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │programul de │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │locuinţe de │ │ │ │ │ │bugetul MDLPA│Buget │Pe parcursul │
│12.1 │necesitate pentru │MDLPA │ │Nu │ │DSU │în situaţia │suplimentat │implementării│
│ │completarea stocului│ │ │ │ │ │în care nu se│ │Planului │
│ │(1.000 de locuinţe │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │la nivel naţional). │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│DOMENIUL EDUCAŢIE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Măsura 13: Continuarea studiilor pentru copiii şi studenţii ucraineni │
│beneficiari de protecţie temporară în România │
├────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │13.1 Activităţi în domeniul învăţământului preuniversitar │
├────────┼────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Funcţionarea, la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inspectoratelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şcolare, a Comisiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de coordonare a │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │repartizare a │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │preşcolarilor / │ │ │ │OUG. nr. 15/ │Conform │stat prin │ │Pe parcursul │
│13.1.1 │elevilor la UIP în │ME/ISJ/ISMB │ │Nu │2022 │atribuţiilor │bugetul ME în│Comisie │implementării│
│ │care pot desfăşura │ │ │ │OME nr. 3363/│specifice │situaţia în │funcţională │Planului │
│ │activităţi │ │ │ │2022 │ │care nu se │ │ │
│ │educaţionale, precum│ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │şi în instituţiile │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │în care vor │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │beneficia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │psihopedagogică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consiliere. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Respectarea │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │Procedurii de │ │ │ │OME nr. 3363/│Conform │bugetul ME în│Comisie │Pe parcursul │
│13.1.2 │organizare şi │ME/ISJ/ISMB │ │Nu │2022 │atribuţiilor │situaţia în │funcţională │implementării│
│ │funcţionare a │ │ │ │ │specifice │care nu se │ │Planului │
│ │comisiei. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Aplicarea Procedurii│ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │de înscriere ca │ME/ISJ/ISMB/│ │ │OME nr. 3363/│ │bugetul ME în│Comisie │Pe parcursul │
│13.1.3 │audienţi a minorilor│UIP │ │Nu │2022 │ │situaţia în │funcţională │implementării│
│ │din Ucraina │ │ │ │ │ │care nu se │ │Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Înscrierea în clase │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/ grupe / formaţiuni│ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │de studiu din │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │unităţi de │ │ │ │ │ │Bugetul de │1.500 de cereri│ │
│ │învăţământ, │ │ │ │ │ │stat prin │soluţionate │ │
│ │indiferent de │ │ │ │ │ │bugetul ME în│lunar (estimare│Pe parcursul │
│13.1.4 │numărul efectivelor │ME/ISJ/ISMB/│ │Nu │OUG nr. 15/ │ │situaţia în │pe baza datelor│implementării│
│ │de preşcolari / │UIP │ │ │2022 │ │care nu se │înregistrate │Planului │
│ │elevi, cu o │ │ │ │ │ │pot deconta │până în │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │ │de la UE / │prezent) │ │
│ │echilibrată a │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │elevilor din Ucraina│ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │şi monitorizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înscrierilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │Evaluarea elevilor │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │care nu dispun de │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │documente şcolare în│ME/ISJ/ISMB/│ │ │OMECS nr. │Conform │bugetul ME în│1.000 de │Pe parcursul │
│13.1.5 │vederea înscrierii │UIP │Da │ │5447/2020 │atribuţiilor │situaţia în │evaluări │implementării│
│ │în raport cu nivelul│ │ │ │ │specifice │care nu se │realizate lunar│Planului │
│ │de vârstă şi de │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │şcolarizare. │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Stimularea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participării la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi educative│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │extraşcolare în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul unităţilor de│ │ │ │ │Cadre │Fonduri │ │ │
│ │învăţământ, precum │ │ │ │ │didactice, │europene / │ │ │
│ │şi în cadrul │ │ │ │ │studenţi din │Bugetul de │ │ │
│ │cercurilor │ │ │ │ │universităţile│stat prin │ │ │
│ │constituite la │ │ │ │OME nr. 3363/│de stat / │bugetul ME în│1.500 de │Pe parcursul │
│13.1.6 │nivelul palatelor şi│ME/ISJ/ISMB │ │Nu │2022 │particulare │situaţia în │participanţi │implementării│
│ │cluburilor copiilor,│ │ │ │ │din România, │care nu se │lunar │Planului │
│ │la cursurile │ │ │ │ │cadre │pot deconta │ │ │
│ │şcolilor populare de│ │ │ │ │didactice │de la UE/Alte│ │ │
│ │arte, programelor │ │ │ │ │pensionare │surse atrase │ │ │
│ │Direcţiilor Judeţene│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de Tineret şi Sport │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizaţiilor non- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │guvernamentale. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Acordarea de │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │psihopedagogică şi │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │consiliere, cu │ │ │ │OME nr. 3363/│ │bugetul ME în│200 de cereri │Pe parcursul │
│13.1.7 │sprijinul │ISJ/ISMB/UIP│ │Nu │2022 │ │situaţia în │soluţionate │implementării│
│ │persoanelor care pot│ │ │ │ │ │care nu se │lunar │Planului │
│ │facilita │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │comunicarea, acolo │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │unde este nevoie. │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Colaborare cu │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DSP pentru │Bugetul de │ │ │
│ │Evaluarea stării de │ │ │ │ │facilitarea │stat prin │ │ │
│ │sănătate la intrarea│ │ │ │Ordin comun │evaluării │bugetul ME în│1.500 de │Pe parcursul │
│13.1.8 │în colectivitate în │ISJ/ISMB/UIP│ │Nu │MS/ME nr. 438│stării de │situaţia în │participanţi │implementării│
│ │cadrul UIP. │ │ │ │/4629/2021 │sănătate de │care nu se │lunar │Planului │
│ │ │ │ │ │ │către medicii │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de familie ONG│de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Asigurarea │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │şcolarizării la │ │ │ │OUG nr. 15/ │ │bugetul ME în│200 de cereri │Pe parcursul │
│13.1.9 │domiciliu/la spital │ISJ/ISMB/UIP│ │Nu │2022 │ONG │situaţia în │soluţionate │implementării│
│ │în cazuri medicale. │ │ │ │ │ │care nu se │anual │Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │Cadrul normativ│ │
│ │Organizarea de │ │ │ │Modificare ş │ │stat prin │modificat şi │ │
│ │cursuri de iniţiere │ │ │ │completare │ │bugetul ME în│completat │Pe parcursul │
│13.1.10 │în limba română │ISJ/ISMB/UIP│Da │ │OMECI nr. │ONG │situaţia în │1.500 de │implementării│
│ │pentru elevi şi │ │ │ │5925/2009 │ │care nu se │participanţi │Planului │
│ │adulţi. │ │ │ │ │ │pot deconta │lunar │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Cadrul normativ│ │
│ │ │ │ │ │Modificare ş │ │ │modificat şi │ │
│ │ │ │ │ │completare │ │ │completat / │ │
│ │ │ │ │ │OMECI nr. │ │Fonduri │Procedură │ │
│ │ │ │ │ │5925/2009, │ │europene / │specifică │ │
│ │Organizarea de │ │ │ │OMECI nr. │ │Bugetul de │elaborată │ │
│ │cursuri intensive │ │ │ │5924/2009 şi │ │stat prin │Cursuri │ │
│ │pentru învăţarea │ │ │ │OMEN nr. 3473│ │bugetul ME în│intensive / │Pe parcursul │
│13.1.11 │limbii române, │ISJ/ISMB/UIP│Da │ │/2017 │ONG │situaţia în │şcoli de vară │implementării│
│ │inclusive în cadrul │ │ │ │Elaborarea │ │care nu se │organizate în │Planului │
│ │şcolilor de vară. │ │ │ │unei │ │pot deconta │cel puţin 17 │ │
│ │ │ │ │ │Proceduri │ │de la UE / │judeţe (în care│ │
│ │ │ │ │ │specifice │ │Alte surse │se │ │
│ │ │ │ │ │pentru cursul│ │atrase │înregistrează │ │
│ │ │ │ │ │intensiv de │ │ │cel mai mare │ │
│ │ │ │ │ │limba română │ │ │număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cereri) │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Acordarea alocaţiei │ │ │ │HG nr. 904/ │ │stat prin │ │ │
│ │de hrană şi │ │ │ │2014 art. 129│ │bugetul ME în│500 de cereri │Pe parcursul │
│13.1.12 │rechizite, │ISJ/ISMB/UIP│ │Nu │alin. (1) din│UAT │situaţia în │soluţionate │implementării│
│ │îmbrăcăminte, │ │ │ │Legea nr 272/│ │care nu se │lunar │Planului │
│ │încălţăminte. │ │ │ │2004 │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetele APL │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │/ Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │Completare │ │Bugetul de │ │ │
│ │Echivalarea │ │ │ │OMEC nr. 5638│ │stat prin │ │ │
│ │studiilor, în cazul │ISJ/ISMB/ │ │ │/2020 │ │bugetul ME în│500 de cereri │Pe parcursul │
│13.1.13 │în care elevii deţin│CNRED/UIP │Da │ │Completare │ │situaţia în │soluţionate │implementării│
│ │documente şcolare. │ │ │ │OMEN nr. 3630│ │care nu se │lunar │Planului │
│ │ │ │ │ │/2018 │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │operatorilor │ │ │ │ │ │stat prin │50 operatori │ │
│ │economici pentru │ME - CNDIPT,│ │ │ │ONG, operatori│bugetul ME în│economici │Pe parcursul │
│13.1.14 │stagiile de practică│ISJ/ISMB/UIP│ │Nu │ │economici │situaţia în │identificaţi │implementării│
│ │(în învăţământul │ │ │ │ │ │care nu se │anual │Planului │
│ │profesional şi │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │tehnic). │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Asigurarea │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │condiţiilor pentru │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │examenele naţionale │ │ │ │ │ │stat prin │Materiale │ │
│ │şi de certificare a │ │ │ │ │ │bugetul ME în│traduse şi │Pe parcursul │
│13.1.15 │competenţelor │ISJ/ISMB/UIP│ │Nu │ │ONG │situaţia în │translatori │implementării│
│ │profesionale │ │ │ │ │ │care nu se │asiguraţi, │Planului │
│ │(materiale traduse, │ │ │ │ │ │pot deconta │conform │ │
│ │translatori etc.), │ │ │ │ │ │de la UE / │solicitărilor │ │
│ │în cazul exprimării │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │acestei opţiuni de │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │către elevi. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Organizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │complementare de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţie timpurie la│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul grădiniţelor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/ creşelor / │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │centrelor de zi şi │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │la nivel de │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │comunitate │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │(ludotecă, │ │ │ │ │ONG, UAT, │bugetul ME în│500 de copii │Pe parcursul │
│13.1.16 │biblioteca pentru │ISJ/ISMB/UIP│ │Nu │ │voluntari │situaţia în │cuprinşi lunar │implementării│
│ │părinţi, stimulare │ │ │ │ │ │care nu se │ │Planului │
│ │şi alfabetizare │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │timpurie, grupuri de│ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │joacă, diferite │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │cursuri şi │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţare, consiliere│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- cursuri/activităţi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/consiliere pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │părinţi). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │Extinderea ofertei │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │de studiu a limbii │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │materne ucrainene şi│ │ │ │ │ │bugetul ME în│50 de │Pe parcursul │
│13.1.17 │de şcolarizare în │ISJ/ISMB/UIP│ │Nu │ │UAT ONG │situaţia în │formaţiuni de │implementării│
│ │limba maternă, în │ │ │ │ │ │care nu se │studiu anual │Planului │
│ │funcţie de │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │solicitări. │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│ │13.1.2 Activităţi în domeniul învăţământului universitar: │
├────────┼────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ME va aproba în anul│ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │universitar 2021 - │ │ │ │OUG nr. 15/ │ │Bugetul de │ │ │
│ │2022 şi 2022 - 2023 │ │ │ │2022 │ │stat prin │20% din │ │
│ │suplimentarea │ │ │ │Proiect HG │Universităţi │bugetul ME în│capacitatea de │Pe parcursul │
│13. 2.1 │locurilor - în │ME/DGIU │ │Nu │privind cifra│din România │situaţia în │şcolarizare │implementării│
│ │limita a 20% din │ │ │ │de │ │care nu se │stabilită de │Planului │
│ │capacitatea de │ │ │ │şcolarizare │ │pot deconta │ARACIS. │ │
│ │şcolarizare │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │stabilită de ARACIS.│ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ME alocă locuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţate de la │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │pentru persoanele │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │strămutate din │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │Ucraina, beneficiare│ME /DGIU/ │ │ │Ordin 3473/ │Universităţi │bugetul ME în│Locuri alocate │Pe parcursul │
│13.2.2 │de protecţie │DGRIAE │ │Nu │2017 │din România │situaţia în │anual │implementării│
│ │temporară în România│ │ │ │ │ │care nu se │ │Planului │
│ │care doresc să-şi │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │continue studiile în│ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │instituţii de │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │învăţământ superior │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │de stat din România.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Acordarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subvenţii pentru │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │grupul ţintă cazat │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │în spaţiile │ │ │ │ │ │bugetul ME în│ │ │
│ │instituţiilor de │ │ │ │ │Universităţi │situaţia în │Subvenţii │Pe parcursul │
│13.2.3 │învăţământ superior │ME/DGIU │ │ │ │din România │care nu se │alocate lunar │implementării│
│ │de 50 lei/zi pentru │ │ │ │ │ │pot deconta │ │Planului │
│ │cazare şi 20 lei/zi │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │pentru masă, pentru │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │o perioadă de până │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │la 90 de zile. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Universităţi │stat prin │Cursuri │ │
│ │Organizarea de │ME/DGIU/ │ │ │OMEN 6156/ │din România │bugetul ME în│organizate - │Pe parcursul │
│13.2.4 │cursuri de învăţare │DGRIAE │ │ │2017 │Organizaţii │situaţia în │Minimum 28 │implementării│
│ │a limbii române. │ │ │ │ │studenţeşti │care nu se │săptămâni │Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Echivalarea │ │ │ │ │Universităţi │stat prin │ │ │
│ │perioadelor de │ │ │ │OMEN nr. 5140│din România │bugetul ME în│Cereri │Pe parcursul │
│13.2.5 │studii pentru │ME/CNRED │ │ │/2019 │Organizaţii │situaţia în │soluţionate │implementării│
│ │studenţi │ │ │ │ │studenţeşti │care nu se │lunar │Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Încurajarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │universităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru organizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consiliere şi │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │evaluare, informare │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │de tip InfoPoint, │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │programe de inducţie│ │ │ │ │Universităţi │stat prin │ │ │
│ │(Orientation week), │ │ │ │Ordin MEN nr.│din România │bugetul ME în│Participanţi / │Pe parcursul │
│13.2.6 │activităţi │ME/DGIU │ │ │5650 / 2014 │Organizaţii │situaţia în │lună │implementării│
│ │remediate, │ │ │ │ │studenţeşti │care nu se │ │Planului │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │non-formale şi de │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │integrare în │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │comunitatea │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │universitară şi în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistem de tip buddy.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Cazarea în spaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │universitare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordată cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prioritate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemul de │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │management al │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │Comitetelor Judeţene│ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │pentru Situaţii de │ │ │ │ │ │stat prin │Persoane │ │
│ │urgenţă şi Comitetul│ │ │ │ │ │bugetul ME în│beneficiare │Pe parcursul │
│13.2.7 │ui Municipiului │ME/DGIU │ │ │ │Universităţi │situaţia în │stabilite in │implementării│
│ │Bucureşti pentru │ │ │ │ │din România │care nu se │funcţie de │Planului │
│ │Situaţii de Urgenţă │ │ │ │ │ │pot deconta │disponibilul │ │
│ │faţă de alte │ │ │ │ │ │de la UE / │universităţilor│ │
│ │categorii de membrii│ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ai grupului ţintă, │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │pentru locurile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │declarate libere. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Masa se va asigura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în cantinele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │universităţii. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 14: Asigurarea resursei umane necesare, cadre didactice române şi │
│ucrainene │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14.2.1. Cadre didactice române: │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Angajarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioadă determinată│ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │a unor cadre │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │didactice pensionate│ │ │ │ │ │Bugetul de │50 de cadre │ │
│ │sau asociate şi │ │ │ │ │ │stat prin │didactice │ │
│ │studenţi, │ME, ISJ/ISMB│ │ │OUG nr. 15/ │ │bugetul ME în│angajate lunar,│Pe parcursul │
│14.2.1.1│cunoscători ai │/UIP │ │Nu │2022 │ │situaţia în │pe perioada │implementării│
│ │limbii ucrainene, în│ │ │ │ │ │care nu se │desfăşurării │Planului │
│ │UIP în care sunt │ │ │ │ │ │pot deconta │activităţilor │ │
│ │înscrişi, în │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │calitate de │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │audienţi, copii/ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │elevi ucraineni. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Implicarea cadrelor │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │didactice/ │ │ │ │ │ │europene/ │50 de cadre │ │
│ │studenţilor care │ │ │ │ │ │Bugetul de │didactice/ │ │
│ │cunosc limba │ │ │ │ │ │stat prin │studenţi │ │
│ │ucraineană în │ │ │ │OUG nr. 15/ │ │bugetul ME în│implicaţi │Pe parcursul │
│14.2.1.2│desfăşurarea de │ISJ/ISMB/UIP│ │Nu │2022 │ │situaţia în │lunar, pe │implementării│
│ │activităţi educative│ │ │ │ │ │care nu se │perioada │Planului │
│ │în cadrul UIP, al │ │ │ │ │ │pot deconta │desfăşurării │ │
│ │palatelor şi │ │ │ │ │ │de la UE / │activităţilor │ │
│ │cluburilor copiilor.│ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │Formarea │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │profesorilor pentru │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │a preda cursul │ │ │ │ │ │bugetul ME în│100 de │Pe parcursul │
│14.2.1.3│pregătitor intensiv │ISJ/ISMB/UIP│ │Nu │ │CCD │situaţia în │profesori │implementării│
│ │de limba română │ │ │ │ │ │care nu se │formaţi │Planului │
│ │pentru copiii │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ucraineni. │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Formarea continuă a │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │cadrelor didactice │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │pentru susţinerea │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │socio-emoţională a │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │copiilor/elevilor │ │ │ │ │CCD │bugetul ME în│50 de cadre │Pe parcursul │
│14.2.1.4│ucraineni şi pentru │ISJ │ │Nu │ │Universităţi │situaţia în │didactice │implementării│
│ │comunicarea cu │ │ │ │ │ONG │care nu se │formate lunar │Planului │
│ │părinţii acestora, │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │pentru a facilita │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │integrarea. │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│14.2.2. Cadre didactice ucrainene: │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Recunoaşterea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către CNRED, Centrul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ENIC/NARIC a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calificărilor de IS │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ale persoanelor din │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │Ucraina care au │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │dobândit o formă de │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │protecţie şi care │ │ │ │OMENCS nr. │ │bugetul ME în│50 cereri │Pe parcursul │
│14.2.2.1│pot fi dovedite prin│CNRED │ │Nu │6121 /2016 │ │situaţia în │soluţionate │implementării│
│ │acte, inclusiv a │ │ │ │ │ │care nu se │lunar │Planului │
│ │calificărilor de │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │nivel licenţă, │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │master, doctorat, │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │care pot conduce la │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │exercitarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesiei de cadru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │didactic. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Recunoaşterea de │ │ │ │EQPR- │ │ │ │ │
│ │către CNRED, Centrul│ │ │ │Paşaportul │ │ │ │ │
│ │ENIC/NARIC a │ │ │ │European │ │Fonduri │ │ │
│ │calificărilor │ │ │ │pentru │ │europene / │ │ │
│ │persoanelor din │ │ │ │Refugiaţi │ │Bugetul de │ │ │
│ │Ucraina care au │ │ │ │elaborat sub │ │stat prin │ │ │
│ │dobândit o formă de │ │ │ │egida │ │bugetul ME în│Conform │Pe parcursul │
│14.2.2.2│protecţie şi care nu│CNRED │ │Nu │Consiliului │ │situaţia în │indicatorilor │implementării│
│ │pot fi dovedite prin│ │ │ │Europei cf. │ │care nu se │din proiect │Planului │
│ │acte, pentru │ │ │ │Art. VI din │ │pot deconta │ │ │
│ │profesiile │ │ │ │OUG nr. 20 │ │de la UE / │ │ │
│ │reglementate, │ │ │ │din 7 martie │ │Alte surse │ │ │
│ │inclusiv pentru cea │ │ │ │2022 │ │atrase │ │ │
│ │de cadru didactic. │ │ │ │OMENCS nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │6121 /2016 │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 15: Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de │
│predare-învăţare-evaluare │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Facilitarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │accesului la resurse│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │online şi tipărite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(platforma online, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ghiduri, materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţionale avizate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/ recomandate de │ │ │ │ │ │Fonduri │Platformă │ │
│ │către Ministerul │ │ │ │ │ │europene / │realizată │ │
│ │Educaţiei, schimburi│ │ │ │ │ │Bugetul de │Materiale │ │
│ │de bune practici, │ │ │ │ │ │stat prin │educaţionale │ │
│ │peer learning, │ │ │ │ │Agenţii ONU │bugetul ME în│avizate / │Pe parcursul │
│15.1 │asistenţă tehnică │ME, ISJ │ │Nu │ │ONG │situaţia în │recomandate │implementării│
│ │naţională şi │ │ │ │ │ │care nu se │Activităţi de │Planului │
│ │internaţională) │ │ │ │ │ │pot deconta │peer learning, │ │
│ │pentru susţinerea │ │ │ │ │ │de la UE / │schimburi de │ │
│ │directorilor, │ │ │ │ │ │Alte surse │bune practici │ │
│ │cadrelor didactice │ │ │ │ │ │atrase │organizate │ │
│ │şi a copiilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procesul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │integrare şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sprijinului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socio-emotional. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Colaborarea cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţile locale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în sensul punerii la│ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │dispoziţie, în │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │măsura resurselor │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │disponibile, de │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │spaţii şi sprijin │ │ │ │ │MAI, │bugetul ME în│Aproximativ 20 │Pe parcursul │
│15.2 │logistic copiilor │ISJ, UIP │ │Nu │ │Autorităţi │situaţia în │de spaţii │implementării│
│ │care vor să urmeze │ │ │ │ │publice locale│care nu se │identificate │Planului │
│ │cursurile în │ │ │ │ │ONG │pot deconta │lunar │ │
│ │sistemul ucrainean │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │sau vor să participe│ │ │ │ │ │Bugete APL / │ │ │
│ │la alte activităţi │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │de învăţare, pe baza│ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │bunelor practici │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltate deja. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Colaborarea cu │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │autorităţile locale,│ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │societatea civilă şi│ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │mediul de afaceri │ │ │ │ │ │stat prin │200 de │ │
│ │pentru asigurarea │ │ │ │ │MAI Autorităţi│bugetul ME în│dispozitive │Pe parcursul │
│15.3. │accesului la │ISJ, UIP │ │Nu │ │publice locale│situaţia în │digitale / │implementării│
│ │educaţie digitală şi│ │ │ │ │ONG │care nu se │tehnologie │Planului │
│ │tehnologie pentru │ │ │ │ │ │pot deconta │asistivă │ │
│ │elevi, inclusiv │ │ │ │ │ │de la UE / │acordate lunar │ │
│ │tehnologie asistivă │ │ │ │ │ │Bugete APL / │ │ │
│ │şi de acces. │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 16: îmbunătăţirea dialogului într-un cadru de politici solid în vederea │
│sprijinirii procesului de învăţare pentru copiii şi studenţii din Ucraina │
│beneficiari de protecţie temporară în România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Menţinerea │ │ │ │ │DGASPC/ AJOFM │ │ │ │
│ │dialogului permanent│ │ │ │ │ONG-uri care │ │ │ │
│ │la nivel central, │ │ │ │ │desfăşoară │ │ │ │
│ │judeţean şi local, │ │ │ │ │activităţi sau│ │ │ │
│ │pentru o abordare │ │ │ │ │cu expertiză │ │Sistem de │Pe parcursul │
│16.1 │integrată a │ME, ISJ │ │Nu │ │în domeniul │Alte surse │comunicare │implementării│
│ │serviciilor oferite │ │ │ │ │educaţiei, │atrase │implementat │Planului │
│ │antepreşcolarilor / │ │ │ │ │protecţiei │ │ │ │
│ │preşcolarilor / │ │ │ │ │copilului, │ │ │ │
│ │elevilor / │ │ │ │ │integrării pe │ │ │ │
│ │studenţilor │ │ │ │ │piaţa muncii │ │ │ │
│ │ucraineni. │ │ │ │ │şi migraţiei │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │DGASPC/ AJOFM │ │ │ │
│ │Maparea │ │ │ │ │ONG-uri care │ │ │ │
│ │antepreşcolarilor, │ │ │ │ │desfăşoară │ │ │ │
│ │preşcolarilor şi a │ │ │ │ │activităţi sau│ │ │ │
│ │elevilor, atât a │ │ │ │ │cu expertiză │ │ │Pe parcursul │
│16.2 │celor înregistraţi, │ME, ISJ │ │Nu │ │în domeniul │Alte surse │Bază de date │implementării│
│ │cât şi a celor │ │ │ │ │educaţiei, │atrase │dezvoltată │Planului │
│ │neînregistraţi, │ │ │ │ │protecţiei │ │ │ │
│ │pentru monitorizarea│ │ │ │ │copilului, │ │ │ │
│ │situaţiei copiilor. │ │ │ │ │integrării pe │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │piaţa muncii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi migraţiei │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │DGASPC/ AJOFM │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ONG-uri care │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │desfăşoară │ │ │ │
│ │Colectarea periodică│ │ │ │ │activităţi sau│ │ │ │
│ │de date cu privire │ │ │ │ │cu expertiză │ │ │Pe parcursul │
│16.3 │la copiii ucraineni,│ME, ISJ │ │Nu │ │în domeniul │Alte surse │Bază de date │implementării│
│ │înmatriculaţi sau cu│ │ │ │ │educaţiei, │atrase │funcţională │Planului │
│ │statut de audient. │ │ │ │ │protecţiei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │copilului, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │integrării pe │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │piaţa muncii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi migraţiei │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │DGASPC/ AJOFM │ │ │ │
│ │Colaborarea cu alte │ │ │ │ │ONG-uri care │ │ │ │
│ │instituţii pentru │ │ │ │ │desfăşoară │ │ │ │
│ │identificarea şi │ │ │ │ │activităţi sau│ │ │ │
│ │monitorizarea │ │ │ │ │cu expertiză │ │200 de copii │Pe parcursul │
│16.4 │copiilor care nu │ME, ISJ │ │Nu │ │în domeniul │Alte surse │identificaţi │implementării│
│ │sunt înregistraţi în│ │ │ │ │educaţiei, │atrase │lunar │Planului │
│ │evidenţele │ │ │ │ │protecţiei │ │ │ │
│ │inspectoratelor │ │ │ │ │copilului, │ │ │ │
│ │şcolare. │ │ │ │ │integrării pe │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │piaţa muncii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi migraţiei │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 17: Digitalizarea mecanismelor de management educaţional şi de informare │
│a persoanelor strămutate din Ucraina beneficiare de protecţie temporară în │
│România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Crearea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │platforme digitale │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │de informare şi │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │vizualizare date │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │relevante din │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │domeniul educaţiei │ │ │ │ │ONG Agenţii │bugetul ME în│Platformă │Pe parcursul │
│17.1 │pentru integrare │ME, ISJ/ISMB│ │Nu │ │ONU │situaţia în │realizată │implementării│
│ │persoane strămutate │ │ │ │ │ │care nu se │ │Planului │
│ │din Ucraina, │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │beneficiare de │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │protecţie temporară │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │în România - │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │corelare cu FEP. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │Crearea validarea şi│ │ │ │ │ │Bugetul de │Diagrame / │ │
│ │actualizarea │ │ │ │ │ │stat prin │scheme logice │ │
│ │diagramelor / │ │ │ │ │ONG Agenţii │bugetul ME în│de fluxuri şi │Pe parcursul │
│17.2 │schemelor logice de │ME, ISJ/ISMB│ │Nu │ │ONU │situaţia în │procese de │implementării│
│ │fluxuri şi procese │ │ │ │ │ │care nu se │lucru/ │Planului │
│ │de lucru/ │ │ │ │ │ │pot deconta │operaţionale │ │
│ │operaţionale. │ │ │ │ │ │de la UE / │realizate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Crearea de materiale│ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │de informare, │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │declinate în │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │diferite formate │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │(tipar, video, │ │ │ │ │ONG │bugetul ME în│Materiale de │Pe parcursul │
│17.3 │online) pentru │ME, ISJ/ISMB│ │Nu │ │Agenţii ONU │situaţia în │informare │implementării│
│ │grupuri ţintă │ │ │ │ │ │care nu se │realizate │Planului │
│ │specifice, cu mesaj │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │adaptat │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │corespunzător. │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase. │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│DOMENIUL SĂNĂTATE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Măsura 18: Includerea în programele naţionale de sănătate publică ce au drept │
│scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în │
│situaţiile de risc epidemiologie a persoanelor strămutate din Ucraina, │
│beneficiare de protecţie temporară în România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │planului metodologic│ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │pentru DSP-uri │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │supravegherea │ │ │ │ │ │bugetul MS în│ │Pe parcursul │
│18.1 │condiţiilor │MS, INSP │ │Nu │ │Agenţii ONU │situaţia în │ │implementării│
│ │igienico-sanitare în│ │ │ │ │ │care nu se │ │Planului │
│ │taberele de persoane│ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │strămutate din │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │Ucraina, beneficiare│ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │temporară în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Raport zilnic │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │numeric de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │către DSP către│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │INSP, │ │
│ │Realizarea triajului│DSP, echipe │ │ │ │ │Fonduri │centralizarea │ │
│ │epidemiologie în │medicale din│ │ │ │ │europene / │acestora şi │ │
│ │taberele de │taberele │ │ │ │ │Bugetul de │trimitere către│ │
│ │persoanelor │persoanelor │ │ │ │ │stat prin │MS (număr de │ │
│ │strămutate din │strămutate │ │ │OUG nr. 20/ │ │bugetul MS în│persoane │Pe parcursul │
│18.2 │Ucraina, beneficiare│din Ucraina,│ │Nu │2022 │ │situaţia în │bolnave │implementării│
│ │de protecţie │beneficiare │ │ │ │ │care nu se │identificate/zi│Planului │
│ │temporară în România│de protecţie│ │ │ │ │pot deconta │în taberele │ │
│ │în vederea │temporară în│ │ │ │ │de la UE / │persoanelor │ │
│ │depistării bolilor │România │ │ │ │ │Alte surse │strămutate din │ │
│ │transmisibile acute.│ │ │ │ │ │atrase │Ucraina, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │beneficiare de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │protecţie │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │temporară în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │România) │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Depistarea bolilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transmisibile legate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de afluxul de │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │persoane din Ucraina│ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │prin sistemul de │ │ │ │ │ │Bugetul de │Raport nominal │ │
│ │supraveghere de tip │ │ │ │ │ │stat prin │conform Ordin │ │
│ │sindromic instituit │ │ │ │Ordin nr. 883│Furnizorii de │bugetul MS în│MS 883/2007 │Pe parcursul │
│18.3 │atât în taberele de │INSP, DSP │ │Nu │/2005 Adresa │servicii │situaţia în │(nume/număr de │implementării│
│ │persoanelor │ │ │ │INSP către │medicale │care nu se │persoane │Planului │
│ │strămutate din │ │ │ │DSP │ │pot deconta │bolnave │ │
│ │Ucraina, beneficiare│ │ │ │ │ │de la UE / │identificate / │ │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │Alte surse │zi) │ │
│ │temporară în │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │România, cât şi la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul întregii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │populaţii. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │Raportare │ │
│ │Vaccinarea/ │ │ │ │ │ │europene / │numerică │ │
│ │recuperarea la │ │ │ │ │ │Bugetul de │săptămânală a │ │
│ │vaccinare a copiilor│ │ │ │ │ │stat prin │vaccinărilor la│ │
│ │ucraineni se face │ │ │ │OUG nr. 15/ │Medici de │bugetul MS în│grupul ţintă de│Pe parcursul │
│18.4 │conform Programului │DSP │ │Nu │2022 │familie │situaţia în │către DSP către│implementării│
│ │Naţional de │ │ │ │ │ │care nu se │INSP, │Planului │
│ │Vaccinare din │ │ │ │ │ │pot deconta │centralizarea │ │
│ │România. │ │ │ │ │ │de la UE / │acestora şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │trimitere către│ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │MS │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Evidenţa │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │vaccinărilor se va │ │ │ │ │ │europene / │Raport RENV │ │
│ │face în Registrul │ │ │ │ │ │Bugetul de │privind │ │
│ │electronic Naţional │ │ │ │ │ │stat prin │situaţia │ │
│ │de Vaccinare (RENV) │MS, INSP, │ │ │OUG nr. 15/ │Medici de │bugetul MS în│vaccinărilor │Pe parcursul │
│18.5 │sau în evidenţe │DSP, medici │ │Nu │2022 │familie │situaţia în │(număr de │implementării│
│ │separate, cu │de familie │ │ │ │ │care nu se │persoane │Planului │
│ │eliberarea │ │ │ │ │ │pot deconta │vaccinate pe │ │
│ │documentelor care │ │ │ │ │ │de la UE / │tip de vaccin │ │
│ │atestă efectuarea │ │ │ │ │ │Alte surse │din PNV) │ │
│ │vaccinărilor. │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Vaccinarea cu │ │ │ │ │ │europene/ │Raport privind │ │
│ │vaccinuri opţionale,│ │ │ │ │ │Bugetul de │situaţia │ │
│ │a copiilor şi a │ │ │ │ │ │stat prin │vaccinărilor │ │
│ │adulţilor ucraineni │ │ │ │OUG nr. 15/ │Medici de │bugetul MS în│(număr de │Pe parcursul │
│18.6 │(antigripală, │DSP │ │Nu │2022 │familie │situaţia în │persoane │implementării│
│ │împotriva infecţiei │ │ │ │ │ │care nu se │vaccinate pe │Planului │
│ │cu virusul SARS- │ │ │ │ │ │pot deconta │tip de vaccin │ │
│ │CoV-2, altele). │ │ │ │ │ │de la UE / │opţional) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │Intensificarea │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │acţiunilor de │ │ │ │ │ │stat prin │Număr de │ │
│ │vaccinare a │MS, INSP, │ │ │Ordin MS 377/│Medici de │bugetul MS în│restanţieri │Pe parcursul │
│18.7 │populaţiei autohtone│DSP │ │Nu │2017 │familie │situaţia în │recuperaţi (min│implementării│
│ │prin recuperarea │ │ │ │ │Agenţii ONU │care nu se │50%) │Planului │
│ │restanţierilor. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │întărirea │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │supravegherii de │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │mediu în contextul │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │existenţei riscului │ │ │ │Ordin MS 377/│ │stat prin │ │ │
│ │de import pentru │ │ │ │2017 cu │ │bugetele │Număr probe │ │
│ │boli care nu mai │INSP, DSP, │ │ │modificării e│ │instituţiilor│testate (290 │Pe parcursul │
│18.8 │sunt notificate în │INCDMM │ │Nu │şi │ │implicate, în│probe în anul │implementării│
│ │România │Cantacuzino │ │ │completării e│ │situaţia în │2022) │Planului │
│ │(supravegherea │ │ │ │ulterioare │ │care nu se │ │ │
│ │existenţei virusului│ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │poliomielitic în ape│ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │uzate). │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Număr │ │
│ │Informare şi educare│ │ │ │ │ │Fonduri │materiale │ │
│ │pentru sănătate în │ │ │ │ │ │europene / │informative │ │
│ │rândul persoanelor │ │ │ │ │ │Bugetul de │tipărite │ │
│ │strămutate din │ │ │ │ │ │stat prin │(10.000) │ │
│ │Ucraina, beneficiare│MS, INSP, │ │ │ │ONG Agenţii │bugetul MS în│- Număr │Pe parcursul │
│18.9 │de protecţie │DSP │ │Nu │ │ONU │situaţia în │materiale │implementării│
│ │temporară în │ │ │ │ │ │care nu se │informative │Planului │
│ │România, inclusiv │ │ │ │ │ │pot deconta │diseminate │ │
│ │acţiuni de creştere │ │ │ │ │ │de la UE / │(10.000) │ │
│ │a acceptării la │ │ │ │ │ │Alte surse │- Număr acţiuni│ │
│ │vaccinare. │ │ │ │ │ │atrase │educare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │informare (500)│ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │- Număr │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │materiale │ │
│ │Informare şi educare│ │ │ │ │ │Bugetul de │informative │ │
│ │pentru comportamente│ │ │ │ │ │stat prin │tipărite │ │
│ │sănătoase: alăptare,│MS, INSP, │ │ │ │ONG Agenţii │bugetul MS în│(3.000) │Pe parcursul │
│18.10 │nutriţia copilului │DSP │ │Nu │ │ONU │situaţia în │- Număr │implementării│
│ │în rândul grupului │ │ │ │ │ │care nu se │materiale │Planului │
│ │ţintă. │ │ │ │ │ │pot deconta │informative │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │diseminate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │(3.000) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Număr │ │
│ │Intensificarea │ │ │ │ │ │Fonduri │materiale │ │
│ │activităţilor de │ │ │ │ │ │europene / │informative │ │
│ │informare şi educare│ │ │ │ │ │Bugetul de │tipărite │ │
│ │şi în rândul │ │ │ │ │ │stat prin │(1.000) │ │
│ │populaţiei │MS, INSP, │ │ │ │ONG Agenţii │bugetul MS în│- Număr │Pe parcursul │
│18.11 │autohtone, mai ales │DSP │ │Nu │ │ONU │situaţia în │materiale │implementării│
│ │din judeţele de │ │ │ │ │ │care nu se │informative │Planului │
│ │graniţă, în sensul │ │ │ │ │ │pot deconta │diseminate │ │
│ │creşterii acceptării│ │ │ │ │ │de la UE / │(1.000) │ │
│ │vaccinării. │ │ │ │ │ │Alte surse │- Număr acţiuni│ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │educare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │informare (50) │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Intensificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acţiunilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare a grupului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţintă cu privire la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │disponibile: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1. Producerea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuirea │ │ │ │ │ │ │- Număr de │ │
│ │broşurilor şi │ │ │ │ │ │ │broşuri/ │ │
│ │pliantelor cu │ │ │ │ │ │ │pliante │ │
│ │informaţii privind │ │ │ │ │ │Fonduri │tipărite │ │
│ │serviciile de │ │ │ │ │ │europene/ │(10.000) │ │
│ │sănătate (lista │ │ │ │ │ │Bugetul de │- Număr de │ │
│ │serviciilor de │ │ │ │ │ │stat prin │broşuri/ │ │
│ │sănătate (de │ │ │ │ │ │bugetul MS în│pliante │Pe parcursul │
│18.12 │urgenţă, pachete de │MS, INSP, │ │Nu │ │ONG Agenţii │situaţia în │diseminate │implementării│
│ │asistenţă medicală │DSP │ │ │ │ONU │care nu se │(10.000) │Planului │
│ │primară şi boli │ │ │ │ │ │pot deconta │- Număr de │ │
│ │prevenibile prin │ │ │ │ │ │de la UE / │carnete │ │
│ │vaccin) dincolo de │ │ │ │ │ │Alte surse │tipărite │ │
│ │punctele de trecere │ │ │ │ │ │atrase │(10.000) │ │
│ │a frontierei şi din │ │ │ │ │ │ │-Număr de │ │
│ │judeţele de graniţă │ │ │ │ │ │ │carnete │ │
│ │2. Producerea şi │ │ │ │ │ │ │diseminate │ │
│ │distribuirea unui │ │ │ │ │ │ │(10.000) │ │
│ │carnet de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │multilingv cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │istoricul personal │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care să fie utilizat│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în România, dar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în alte ţări, fie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │digital/hârtie, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ambele. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │barierelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obstacolelor de │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │accesare a │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │serviciilor de │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │sănătate │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │disponibile, │MS, INSP, │ │ │ │ONG │bugetul MS în│ │Pe parcursul │
│18.13 │inclusiv vaccinarea,│DSP │ │Nu │Nu │Agenţii ONU │situaţia în │- │implementării│
│ │în rândul grupului │ │ │ │ │ │care nu se │ │Planului │
│ │ţintă; identificarea│ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │rapidă a nevoilor de│ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │sănătate neacoperite│ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │în rândul grupului │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │ţintă, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoane LGBTIQ. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │Screening la │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │internare pentru │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │portajul de germeni │ │ │ │ │ │bugetul MS în│Număr pacienţi │Pe parcursul │
│18.14 │multidrog rezistenţi│MS │ │ │ │ │situaţia în │testaţi (1.000)│implementării│
│ │(MDRO) a pacienţilor│ │ │ │ │ │care nu se │ │Planului │
│ │transferaţi din │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │Ucraina. │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Website standardizat│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(vizibil şi pe │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │fiecare web DSP) cu │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │servicii de sănătate│ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │(vaccinare, unde │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │etc.) şi medicale │ │ │ │ │ │bugetul MS în│ │Pe parcursul │
│18.15 │disponibile (de la │MS, DSP │ │Nu │ │ │situaţia în │Număr rapoarte │implementării│
│ │cabinete MF la │ │ │ │ │ │care nu se │ │Planului │
│ │spitale urgenţe / │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │acuţi / cronici / │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │infecţioase) la │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │maternităţi şi │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │dispensare TB, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pliante. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Infografice simple/ │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │trasee pacienţi pe │ │ │ │ │ │bugetul MS în│Tipărit Online │Pe parcursul │
│18.16 │categorii │MS, DSP │ │Nu │ │ │situaţia în │(Video) │implementării│
│ │(prevenţie, cronici,│ │ │ │ │ │care nu se │ │Planului │
│ │infecţioase, etc. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Fiecare DSP - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personal român şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ucrainean temporar │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │pentru registru │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │judeţean cu toţi │ │ │ │ │ │Bugetul de │Diagrame │ │
│ │furnizorii de │ │ │ │ │ │stat prin │fluxuri şi │ │
│ │sprijin (medical) │ │ │ │ │ │bugetul MS în│procese de │Pe parcursul │
│18.17 │din judeţ, ONG-uri │MS, DSP │ │Nu │ │ONG │situaţia în │lucru / │implementării│
│ │româneşti şi │ │ │ │ │ │care nu se │identificare │Planului │
│ │străine, privaţi - │ │ │ │ │ │pot deconta │nevoi-obstacole│ │
│ │pentru siguranţa │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │pacienţilor │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │(dispozitive │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │medicale, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medicamente). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │Planuri de măsuri │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │standardizate pe │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │domenii (sănătate │ │ │ │ │ │bugetul MS în│Număr planuri │Pe parcursul │
│18.18 │publică, asistenţă │MS, DSP │ │Nu │ │ │situaţia în │de măsuri │implementării│
│ │medicală) la nivelul│ │ │ │ │ │care nu se │ │Planului │
│ │DSP- urilor de │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │graniţă. │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 19: Acordarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, a │
│medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări │
│sociale de sănătate persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de │
│protecţie temporară în România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Acordarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medicale, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medicamentelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dispozitivelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medicale din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pachetul de servicii│ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │de bază prevăzut în │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │Contractul- cadru │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │privind condiţiile │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │acordării asistenţei│ │ │ │ │ │bugetul MS / │Număr de │Pe parcursul │
│19.1 │medicale, │CNAS, CAS │ │Nu │OUG nr. 15/ │ │FNUASS în │persoane │implementării│
│ │medicamentelor şi │ │ │ │2022 │ │situaţia în │beneficiare │Planului │
│ │dispozitivelor │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │medicale în cadrul │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │asigurări sociale de│ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │sănătate şi în │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │normele metodologice│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de aplicare ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestuia, fără plata│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contribuţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurări sociale de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Acordarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor medicale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medicală ambulatorie│ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │de specialitate │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │specialităţile │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │clinice cuprinse în │ │ │ │ │ │bugetul MS / │ │ │
│ │pachetul de servicii│ │ │ │ │ │FNUASS în │Număr de │Pe parcursul │
│19.2 │de bază se acordă │CNAS, CAS │ │Nu │OUG 15/2022 │ │situaţia în │persoane │implementării│
│ │fără a fi necesară │ │ │ │ │ │care nu se │beneficiare │Planului │
│ │prezentarea │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │biletului de │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │trimitere, care este│ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │formular cu regim │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │special utilizat în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurări sociale de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Scutire de la │ │ │ │ │ │stat prin │Număr de │ │
│ │copiată - pentru │ │ │ │ │ │bugetul MS / │persoane │Pe parcursul │
│19.3 │serviciile la care │CNAS, CAS │ │Nu │OUG 15/2022 │ │FNUASS în │beneficiare │implementării│
│ │este prevăzută │ │ │ │ │ │situaţia în │Număr persoane │Planului │
│ │aceasta │ │ │ │ │ │care nu se │beneficiare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │beneficiari şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aferentă │ │
│ │Acordarea │ │ │ │ │ │ │consumului │ │
│ │medicamentelor, │ │ │ │ │ │Fonduri │pentru │ │
│ │materialelor │ │ │ │ │ │europene/ │medicamente, │ │
│ │sanitare, a │ │ │ │ │ │Bugetul de │materiale │ │
│ │dispozitivelor │ │ │ │ │ │stat prin │sanitare, │ │
│ │medicale şi │ │ │ │ │ │bugetul MS / │dispozitive │Pe parcursul │
│19.4 │serviciilor medicale│CNAS, CAS │ │Nu │OUG 15/2022 │ │FNUASS în │medicale şi │implementării│
│ │cuprinse în │ │ │ │ │ │situaţia în │număr servicii │Planului │
│ │programele naţionale│ │ │ │ │ │care nu se │medicale │ │
│ │de sănătate │ │ │ │ │ │pot deconta │realizate │ │
│ │curative, fără plata│ │ │ │ │ │de la UE / │pentru │ │
│ │contribuţiei de │ │ │ │ │ │Alte surse │serviciile │ │
│ │asigurări sociale de│ │ │ │ │ │atrase │medicale care │ │
│ │sănătate. │ │ │ │ │ │ │fac obiectul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │programelor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │naţionale de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │curative │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │Scutire de la plata │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │contribuţiei │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │personale pentru │ │ │ │ │ │bugetul MS / │Fonduri │Pe parcursul │
│19.5 │medicamentele │CNAS, CAS │ │Nu │OUG 15/2022 │ │FNUASS în │bugetare │implementării│
│ │acordate în │ │ │ │ │ │situaţia în │asigurate │Planului │
│ │tratamentul │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │ambulatoriu. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Aplicaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informatică pusă la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dispoziţie de CNAS │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru înregistrarea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de către furnizorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medicale, materiale │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │sanitare, │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │medicamente şi │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │dispozitive medicale│ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │aflaţi în relaţii │ │ │ │ │ │bugetul MS / │ │ │
│ │contractuale cu │ │ │ │ │ │FNUASS în │Implementare │Pe parcursul │
│19.6 │casele de asigurări │CNAS │ │Nu │OUG 15/2022 │ │situaţia în │aplicaţie │implementării│
│ │de sănătate, │ │ │ │ │ │care nu se │informatică │Planului │
│ │inclusiv pentru │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │programele naţionale│ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │de sănătate │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │curative, a │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzute la art. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alin. (4) din OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 15/2022, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Întocmirea de către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizorii aflaţi în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţie contractuală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu CAS de evidenţe │ │ │ │Ordin nr. 157│ │Fonduri │ │ │
│ │distincte pentru │ │ │ │/2022 privind│ │europene / │ │ │
│ │serviciile medicale,│ │ │ │modificarea │ │Bugetul de │ │ │
│ │medicamentele sau │ │ │ │ŞÎ │ │stat prin │ │ │
│ │dispozitivele │ │ │ │completarea │ │bugetul MS / │ │ │
│ │medicale din │ │ │ │Ordinului │ │FNUASS în │Număr servicii │Pe parcursul │
│19.7 │pachetul de servicii│CNAS, CAS │ │Nu │preşedintelui│ │situaţia în │medicale │implementării│
│ │de bază prevăzut în │ │ │ │Casei │ │care nu se │acordate │Planului │
│ │Contractul- cadru şi│ │ │ │Naţionale de │ │pot deconta │ │ │
│ │normele metodologice│ │ │ │Asigurări de │ │de la UE / │ │ │
│ │de aplicare ale │ │ │ │Sănătate nr. │ │Alte surse │ │ │
│ │acestuia, acordate │ │ │ │705 /2021 │ │atrase │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzute la art. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alin. (4) din OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 15/2022. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │întocmirea de către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │casele de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sănătate a │ │ │ │Ordin nr. 816│ │Fonduri │ │ │
│ │evidenţelor │ │ │ │/140/2022 │ │europene / │ │ │
│ │distincte pentru │ │ │ │pentru │ │Bugetul de │ │ │
│ │serviciile medicale │ │ │ │completarea │ │stat prin │ │ │
│ │paraclinice din │ │ │ │Ordinului │ │bugetul MS / │ │ │
│ │pachetul de servicii│ │ │ │ministrului │ │FNUASS în │Număr servicii │Pe parcursul │
│19.8 │de bază prevăzut în │CNAS, CAS │ │Nu │sănătăţii şi │ │situaţia în │medicale │implementării│
│ │Contractul-cadru şi │ │ │ │preşedintelui│ │care nu se │acordate │Planului │
│ │normele metodologice│ │ │ │Casei │ │pot deconta │ │ │
│ │de aplicare ale │ │ │ │Naţionale de │ │de la UE / │ │ │
│ │acestuia, acordate │ │ │ │Asigurări de │ │Alte surse │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │Sănătate nr. │ │atrase │ │ │
│ │prevăzute la art. 1 │ │ │ │868/542/2011 │ │ │ │ │
│ │alin. (4) din OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 15/2022. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │întocmirea de către │ │ │ │Ordin nr. 815│ │ │ │ │
│ │casele de asigurări │ │ │ │/145/2022 │ │ │ │ │
│ │de sănătate a │ │ │ │pentru │ │Fonduri │ │ │
│ │evidenţelor │ │ │ │modificarea │ │europene/ │ │ │
│ │distincte pentru │ │ │ │şi │ │Bugetul de │ │ │
│ │eliberarea │ │ │ │completarea │ │stat prin │ │ │
│ │prescripţiilor │ │ │ │anexei nr. 2 │ │bugetul MS / │Număr │ │
│ │potrivit │ │ │ │la Ordinul │ │FNUASS în │prescripţii │Pe parcursul │
│19.9 │Contractului-cadru │CNAS, CAS │ │Nu │ministrului │ │situaţia în │eliberate şi │implementării│
│ │şi normelor │ │ │ │sănătăţii şi │ │care nu se │decontate │Planului │
│ │metodologice de │ │ │ │al │ │pot deconta │ │ │
│ │aplicare ale │ │ │ │preşedintelui│ │de la UE / │ │ │
│ │acestuia, │ │ │ │Casei │ │Alte surse │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │Naţionale de │ │atrase │ │ │
│ │prevăzute la art. 1 │ │ │ │Asigurări de │ │ │ │ │
│ │alin. (4) din OUG │ │ │ │Sănătate nr. │ │ │ │ │
│ │nr. 15/2022. │ │ │ │674/252/2012 │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Asigurarea cadrului │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │legislativ pentru │ │ │ │ │ │bugetul MS / │ │Pe parcursul │
│19.10 │asigurarea │MS, CNAS │Da │ │OUG nr. 15/ │MAI-DSU │FNUASS în │ │implementării│
│ │serviciilor medicale│ │ │ │2022 │ │situaţia în │ │Planului │
│ │destinate grupului │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │ţintă. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Asigurarea │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │fondurilor necesare │ │ │ │ │ │bugetul MS / │ │Pe parcursul │
│19.11 │pentru acoperirea │MS, CNAS │Da │ │Act normativ │ │FNUASS în │ │implementării│
│ │costurilor │ │ │ │nivel primar │ │situaţia în │ │Planului │
│ │serviciilor │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │medicale. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor de sănătate│ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │(bază de date cu │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │pacienţii cu │ │ │ │ │ │Bugetul de │Evidenţe │ │
│ │afecţiuni cronice: │ │ │ │ │ │stat prin │distincte pe │ │
│ │diabet zaharat, │ │ │ │ │ │bugetul MS / │fiecare program│Pe parcursul │
│19.12 │oncologie, dializă, │MS, DSP,CNAS│ │Nu │ │ │FNUASS în │/subpro gram/ │implementării│
│ │boli │ │ │ │ │ │situaţia în │activitate, │Planului │
│ │cardiovasculare, │ │ │ │ │ │care nu se │care se │ │
│ │hepatită cronică, │ │ │ │ │ │pot deconta │actualizează │ │
│ │HIV, tuberculoză │ │ │ │ │ │de la UE / │lunar │ │
│ │etc.) şi psihiatrie/│ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │bolnavi cronici/ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │gravide. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Colectare de: date │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale, ascultare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socială, feedback │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │din partea grupului │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ţintă, inclusiv │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │persoane LGBTQI, │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │bugetul MS / │ │ │
│ │conştientizarea, │ │ │ │ │ONG Agenţii │FNUASS în │Chestionar grup│Pe parcursul │
│19.13 │percepţiile, │MS, INSP │ │Nu │ │ONU │situaţia în │ţintă │implementării│
│ │comportamentul şi │ │ │ │ │ │care nu se │ │Planului │
│ │barierele în calea │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │accesului la │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │servicii de │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │sănătate, analiză şi│ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │integrare în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspunsul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programatic. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Traseul pacientului │ │ │ │ │ │Fonduri │Platforma │ │
│ │cu afecţiuni acute │ │ │ │ │ │europene/ │(website) cu │ │
│ │sau cronice (site │ │ │ │ │ │Bugetul de │funcţionalităţi│ │
│ │dedicat în limba │ │ │ │ │ │stat prin │utile (căutare │ │
│ │ucraineană cu │ │ │ │ │ │bugetul MS / │/ filtrare, │ │
│ │furnizorii de │ │ │ │ │ONG- │FNUASS în │distribuire) cu│Pe parcursul │
│19.14 │servicii medicale, │MS/DSP/CNAS │Da │ │ │navigatori │situaţia în │ghiduri info, │implementării│
│ │în special pentru │ │ │ │ │medicali │care nu se │date contact │Planului │
│ │tratamentul │ │ │ │ │ │pot deconta │servicii │ │
│ │patologiilor cronice│ │ │ │ │ │de la UE / │medicale, │ │
│ │/ reţea de │ │ │ │ │ │Alte surse │materiale │ │
│ │navigatori - │ │ │ │ │ │atrase │adiţionale │ │
│ │corelare cu FEP. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Eliminarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │barierelor de │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │comunicare în │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │relaţia │ │ │ │ │ │Bugetul de │Materiale │ │
│ │medic-pacient - │ │ │ │ │ │stat prin │suport pentru │ │
│ │creşterea │INSP, │ │ │ │UNICEF │bugetul MS / │informare, │Pe parcursul │
│19.15 │capacităţii │unităţi │ │NU │ │Asistenţă │FNUASS în │educare, │implementării│
│ │personalului medical│sanitare │ │ │ │Tehnică/ │situaţia în │prevenţie, │Planului │
│ │de comunicare │ │ │ │ │Finanţare ONG │care nu se │traininguri │ │
│ │interpersonală cu │ │ │ │ │ │pot deconta │(tipar, online,│ │
│ │pacienţii, inclusiv │ │ │ │ │ │de la UE / │video). │ │
│ │în privinţa │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │practicilor │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │nediscriminatorii. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │Asigurarea │ │ │ │ │ │bugetul MS / │ │Pe parcursul │
│19.16 │serviciilor medicale│MS │ │Nu │ │MAI-DSU │FNUASS în │Număr de │implementării│
│ │de urgenţă. │ │ │ │ │ │situaţia în │beneficiari │Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │Depistare tulburări │ │ │ │ │ │bugetul MS / │ │Pe parcursul │
│19.17 │mintale în cadrul │ │ │Nu │ │ONG │FNUASS în │Număr de │implementării│
│ │grupului ţintă. │ │ │ │ │ │situaţia în │beneficiari │Planului │
│ │ │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Prevenire │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │cronicizarea │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │tulburărilor acute │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │de stres, focus │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │depresie (atenţie │ │ │ │ │ │bugetul MS / │ │Pe parcursul │
│19.18 │deosebită la │ │ │Nu │ │ONG │FNUASS în │Număr de │implementării│
│ │persoane vulnerabile│ │ │ │ │ │situaţia în │beneficiari │Planului │
│ │copii, tineri, │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │persoane cu │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │premorbidităţi, │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │persoane LGBTIQ+). │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene / │ │ │
│ │Suport │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │psihoemoţional, │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │psiho-social - │ │ │ │ │ │bugetul MS / │ │Pe parcursul │
│19.19 │gestionarea │ │ │Nu │ │ONG │FNUASS în │Număr de │implementării│
│ │situaţiei de criza │ │ │ │ │ │situaţia în │beneficiari │Planului │
│ │şi stabilizare, │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │inclusiv pentru │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │persoane LGBTIQ+. │ │ │ │ │ │de la UE / │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 20: Integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de │
│protecţie temporară în România în cadrul sistemului de sănătate │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Facilitarea │ │ │ │ │Colegiul │ │ │ │
│ │procedurilor de │ │ │ │ │Medicilor din │ │ │ │
│ │recunoaştere a │ │ │ │ │România │ │ │ │
│ │calificărilor de │ │ │ │ │Colegiul │Fonduri │ │ │
│ │medic specialist, │ │ │ │ │Farmaciştilor │europene/ │ │ │
│ │medic dentist │ │ │ │ │Colegiul │Bugetul de │ │ │
│ │specialist, │ │ │ │ │Medicilor │stat prin │Număr dosare de│ │
│ │farmacist │ │ │ │ │Stomatologi │bugetul MS în│recunoaştere │Pe parcursul │
│20.1 │specialist, asistent│MS │ │Nu │ │Ordinul │situaţia în │personal │implementării│
│ │medical şi moaşă │ │ │ │ │Asistenţilor │care nu se │medical │Planului │
│ │pentru persoanele │ │ │ │ │Medicali │pot deconta │ │ │
│ │strămutate din │ │ │ │ │Generalişti, │de la UE/Alte│ │ │
│ │Ucraina, beneficiare│ │ │ │ │Moaşelor, │surse atrase │ │ │
│ │de protecţie │ │ │ │ │Asistenţilor │ │ │ │
│ │temporară în │ │ │ │ │Medicali │ │ │ │
│ │România. │ │ │ │ │Ministerul │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Educaţiei │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Angajarea pe durata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conflictului a unor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediatori de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate ucraineni │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │care să facă │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │legătura între │ │ │ │Completare │ │Bugetul de │ │ │
│ │persoanele │ │ │ │OUG nr. 15/ │ │stat prin │Număr de │Pe parcursul │
│20.2 │strămutate din │MS/DSP │Da │ │2022 (pentru │ │bugetul MS în│mediatori de │implementării│
│ │Ucraina, beneficiare│ │ │ │finanţare de │ │situaţia în │sănătate │Planului │
│ │de protecţie │ │ │ │la bugetul de│ │care nu se │angajaţi │ │
│ │temporară în România│ │ │ │stat) │ │pot deconta │ │ │
│ │şi autorităţi pentru│ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │ca măsurile │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │introduse să │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răspundă nevoilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reale ale acestora. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Identificarea în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │judeţe (prioritate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │frontiera cu Ucraina│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi centre pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │strămutate din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ucraina, beneficiare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temporară în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România) de personal│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medical (medici, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţi) şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │psihologi din rândul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestora. Pot fi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │angajaţi în prima │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etapă, nu ca │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │personal medical, ci│ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │navigatori medicali,│ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │personal de sprijin │ │ │ │ │ │stat prin │ │Pe parcursul │
│20.3 │pentru comunicarea │MS/DSP │ │Nu │ │ │bugetul MS în│Număr personal │implementării│
│ │(a) medic-pacient/ │ │ │ │ │ │situaţia în │medical angajat│Planului │
│ │persoane strămutate │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │din Ucraina, │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │beneficiare de │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │protecţie temporară │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │în România; (b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţiilor către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │familiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │strămutate din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ucraina, beneficiare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temporară în România│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţi când │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicită informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în spitale, la DSP, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la dispeceratul unic│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru asistenta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medicală. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ICAR - Centru de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │resurse şi servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sănătate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │migraţi (creat prin │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │EEA grants, contract│ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │RO2013 C4 021): │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Reactivarea │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │centrului, │ │ │ │ │ │bugetul MS în│Număr │Pe parcursul │
│20.4 │colaborare │MS │ │Nu │ │ONG │situaţia în │beneficiari │implementării│
│ │intersectorială │ │ │ │ │ │care nu se │ │Planului │
│ │intervenţie │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │medico-psiho- │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │socială, facilitarea│ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │accesului la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programele de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevenţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tratament. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │Instruire interpreţi│ │ │ │ │ │stat prin │Curs de │Pe parcursul │
│20.5 │/mediatori culturali│MS │ │Nu │ │ONG │bugetul MS în│instruire Număr│implementării│
│ │în domeniul medical/│ │ │ │ │ │situaţia în │de participanţi│Planului │
│ │psihologic. │ │ │ │ │ │care nu se │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Training pentru │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │medicii de familie │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │"Particularităţile │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │lucrului cu │ │ │ │ │ │bugetul MS în│Curs de │Pe parcursul │
│20.6 │interpreţii în │MS │ │Nu │ │ONG │situaţia în │instruire Număr│implementării│
│ │acordarea asistenţei│ │ │ │ │ │care nu se │de participanţi│Planului │
│ │medicale pentru │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │migraţi" cu │ │ │ │ │ │de la UE/ │ │ │
│ │acordarea de credite│ │ │ │ │ │Bugete APL/ │ │ │
│ │EMC. │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Training pentru │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │psihologi │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │"Particularităţile │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │lucrului cu │ │ │ │ │ │bugetul MS în│Curs de │Pe parcursul │
│20.7 │interpreţii în │MS │ │Nu │ │ONG │situaţia în │instruire Număr│implementării│
│ │acordarea asistenţei│ │ │ │ │ │care nu se │de participanţi│Planului │
│ │medicale pentru │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │migranţi" cu │ │ │ │ │ │de la UE/ │ │ │
│ │acordarea de credite│ │ │ │ │ │Bugete APL/ │ │ │
│ │CP. │ │ │ │ │ │Alte surse │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrătorilor din │ │ │ │ │ │Fonduri │Curs de │ │
│ │prima linie │ │ │ │ │ │europene/ │instruire Număr│ │
│ │(ONG-uri, autorităţi│ │ │ │ │ │Bugetul de │de participanţi│ │
│ │locale şi navigatori│ │ │ │ │ │stat prin │Materiale │ │
│ │medicali) în │ │ │ │ │ │bugetul MS în│suport pentru │Pe parcursul │
│20.8 │primirea şi │MS │ │Nu │ │ONG │situaţia în │informare, │implementării│
│ │gestionarea │ │ │ │ │ │care nu se │educare, │Planului │
│ │situaţiilor de │ │ │ │ │ │pot deconta │prevenţie, │ │
│ │traumă în rândul │ │ │ │ │ │de la UE/ │traininguri │ │
│ │grupului ţintă │ │ │ │ │ │Bugete APL/ │(tipar, online,│ │
│ │(abordare centrată │ │ │ │ │ │Alte surse │video). │ │
│ │pe traumă - │ │ │ │ │ │atrase │ │ │
│ │trauma-informed │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │approach). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 21: Digitalizarea mecanismelor de management al serviciilor de sănătate │
│şi de informare a persoanelor beneficiare de protecţie temporară în România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Platformă digitală │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de informare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vizualizare date │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │relevante din │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │domeniul sănătăţii │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │pentru integrarea │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │grupului ţintă, în │ │ │ │ │ │stat prin │Platformă │Pe parcursul │
│21.1 │funcţie de datele │MS, INSP, │ │Nu │ │ONG Agenţii │bugetul MS în│digitală de │implementării│
│ │colectate se vor │DSP │ │ │ │ONU │situaţia în │vizualizare │Planului │
│ │stabili tipul de │ │ │ │ │ │care nu se │date (web app) │ │
│ │vizualizare/afişare │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │funcţionalităţi │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │(căutare, filtrare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descărcare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distribuire etc.). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Creare, validare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │actualizare diagrame│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/scheme logice de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fluxuri si procese │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de lucru/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţionale. Oferă │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │o imagine clară de │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │ansamblu şi un │ │ │ │ │ │Bugetul de │Platformă │ │
│ │sistem structurat/ │ │ │ │ │ │stat prin │unitară de │Pe parcursul │
│21.2 │organizat care poate│MS, INSP, │ │Nu │ │ONG Agenţii │bugetul MS în│informare/ │implementării│
│ │fi derivat pe │DSP │ │ │ │ONU │situaţia în │comunicare │Planului │
│ │nevoile grupului │ │ │ │ │ │care nu se │(website) │ │
│ │ţintă şi ale celor │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │care oferă ajutor, │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │dar şi pe │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │interacţiunea dintre│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │entităţi (instituţii│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- ONG-uri locale - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţionale). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Crearea │ │ │ │ │ │ │Diagrame - │ │
│ │profesionistă │ │ │ │ │ │ │mapare fluxuri │ │
│ │(comunicare vizuală)│ │ │ │ │ │ │şi procese de │ │
│ │de materiale de │ │ │ │ │ │ │lucra │ │
│ │informare, declinate│ │ │ │ │ │ │(identificare │Pe parcursul │
│21.3 │în diferite formate │ │ │ │ │ │ │nevoi, │implementării│
│ │(tipar, video, │ │ │ │ │ │ │obstacole, │Planului │
│ │online) pentru │ │ │ │ │ │ │determinare │ │
│ │grupuri ţintă │ │ │ │ │ │ │grup ţintă, │ │
│ │specifice, cu mesaj │ │ │ │ │ │ │entităţi │ │
│ │adaptat │ │ │ │ │ │ │responsabile) │ │
│ │corespunzător. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│DOMENIUL COPII SI TINERET │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Măsura 22: Protejarea copiilor ucraineni beneficiari de protecţie temporară în │
│România împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de │
│violenţă │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proceduri privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semnalarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │soluţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cazurilor de abuz, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neglijare, │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │exploatare şi orice │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │altă formă de │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │violenţă asupra │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │copilului neînsoţit,│MFTES- │ │ │Ordin de │Agenţii ONU │bugetul MFTES│Ordin de │Pe parcursul │
│22.1 │cetăţean străin sau │ANPDCA │Da │ │ministru │ONG-uri │în situaţia │ministru │implementării│
│ │apatrid, inclusiv │ │ │ │ │ │în care nu se│aprobat │Planului │
│ │cel care solicită │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │azil sau beneficiază│ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │internaţională în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │condiţiile Legii nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │122/2006, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare cu privire│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la procedura privind│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semnalarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │soluţionarea │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │cazurilor de abuz, │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │neglijare, │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │exploatare şi orice │ │ │ │ │ │stat prin │Materiale de │Pe parcursul │
│222 │altă formă de │MFTES- │ │Nu │ │Agenţii ONU │bugetul MFTES│informare │implementării│
│ │violenţă asupra │ANPDCA │ │ │ │ONG-uri │în situaţia │elaborate │Planului │
│ │copilului neînsoţit,│ │ │ │ │ │în care nu se│ │ │
│ │cetăţean străin sau │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │apatrid, inclusiv │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │cel care solicită │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │azil sau beneficiază│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţională în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │condiţiile Legii nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │122/2006. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Crearea pe pagina │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │web a tuturor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Direcţiilor Generale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de Asistenţă Socială│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi Protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Copilului a unei │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │secţiuni dedicate │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │copilului neînsoţit,│ │ │ │ │ │Bugetul de │Paginile web │ │
│ │cetăţean străin sau │MFTES- │ │ │ │ │stat prin │ale DGASPC au │Pe parcursul │
│22.3 │apatrid, inclusiv │ANPDCA │ │Nu │ │ │bugetul MFTES│inclusă │implementării│
│ │cel care solicită │DGASPC │ │ │ │ │în situaţia │secţiune │Planului │
│ │azil sau beneficiază│ │ │ │ │ │în care nu se│dedicată │ │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │internaţională în │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │România, în │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │condiţiile Legii nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │122/2006, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Traducerea în │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │limbile ucraineană │ │ │ │ │ │europene/ │Ghid de │ │
│ │şi rusă a ghidului │ │ │ │ │ │Bugetul de │utilizare în │ │
│ │de utilizare în │ │ │ │ │ │stat prin │siguranţă a │Pe parcursul │
│22.4 │siguranţă a │MFTES- │ │Nu │ │agenţii ONU │bugetul MFTES│internetului │implementării│
│ │internetului de │ANPDCA │ │ │ │ │în situaţia │tradus în │Planului │
│ │către copii, adaptat│ │ │ │ │ │în care nu se│limbile │ │
│ │la diferite niveluri│ │ │ │ │ │pot deconta │ucraineană şi │ │
│ │de vârstă. │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│rusă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 23: Participarea copiilor ucraineni beneficiari de protecţie temporară │
│în România este integrată în măsurile de răspuns │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Formarea la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiecărei Direcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Generale de │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Asistenţă Socială şi│ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │Protecţia Copilului │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │de grupuri informale│ │ │ │ │ │stat prin │47 de grupuri │Pe parcursul │
│23.1 │de copii ucraineni │DGASPC │ │Nu │ │Agenţii ONU │bugetul MFTES│informale │implementării│
│ │şi implicarea lor, │ │ │ │ │ONG-uri │în situaţia │înfiinţate │Planului │
│ │în funcţie de vârsta│ │ │ │ │ │în care nu se│ │ │
│ │şi gradul de │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │maturitate al │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │acestora, în toate │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │activităţile care îi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privesc. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 24: Înregistrarea copiilor din Ucraina în sistemul naţional de protecţie │
│a copilului şi asigurarea accesului la servicii esenţiale de protecţie a │
│copilului, inclusiv servicii de monitorizare şi reunificare a familiei │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Extinderea aplicării│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cooperare între │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │autorităţi privind │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │intrarea, │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │înregistrarea, │MFTES- │ │ │ │ │stat prin │ │Pe parcursul │
│24.1 │tranzitul, şederea, │ANPDCA │ │Nu │ │Agenţii ONU │bugetul MFTES│ │implementării│
│ │precum şi asigurarea│DGASPC │ │ │ │ONG-uri │în situaţia │ │Planului │
│ │protecţiei │ │ │ │ │ │în care nu se│ │ │
│ │drepturilor │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │minorilor neînsoţiţi│ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │şi la punctele de │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │trecere a frontierei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu Moldova. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Introducerea în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │derogării de la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederile art. 554│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Ordonanţa de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urgenţă a Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 57/2019 privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Codul administrativ,│ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │cu modificările şi │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │ulterioare, a │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │angajării de │MFTES- │ │ │ │Ordonanţă de │bugetul MFTES│Act normativ │Pe parcursul │
│24.2 │personal contractual│ANPDCA │Da │ │ │urgenţă │în situaţia │nivel primar │implementării│
│ │care să asigure │ │ │ │ │ │în care nu se│ │Planului │
│ │aplicarea │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │prevederilor art. │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │136 Legea nr. 122/ │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │2006 privind azilul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în România, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare, pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │durată determinată, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care nu poate fi mai│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mare de 3 ani. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proceduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluare, asistare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi monitorizare a │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │copilului neînsoţit,│ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │cetăţean străin sau │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │apatrid, inclusiv │ │ │ │ │ │stat prin │Ordin de │Pe parcursul │
│24.3 │cel care solicită │MFTES- │Da │ │Ordin de │Agenţii ONU │bugetul MFTES│ministru │implementării│
│ │azil sau beneficiază│ANPDCA │ │ │ministru │ONG-uri │în situaţia │aprobat │Planului │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │în care nu se│ │ │
│ │internaţională în │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │România, în │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │condiţiile Legii nr.│ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │122/2006, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Desemnarea pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fiecare copil │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neînsoţit, cetăţean │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │străin sau apatrid, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv cel care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicită azil sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │beneficiază de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţie │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │internaţională în │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │România, în │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │condiţiile Legii nr.│ │ │ │ │ │stat prin │Toţi copiii │Pe parcursul │
│24.4. │122/2006, cu │DGASPC │ │Nu │ │Nu e cazul │bugetul MFTES│neînsoţiţi au │implementării│
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │în situaţia │persoană │Planului │
│ │completările │ │ │ │ │ │în care nu se│desemnată │ │
│ │ulterioare, a unui │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │reprezentant │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │desemnat care să │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │susţină drepturile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestuia şi să îl │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asiste pe acesta pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │toată perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şederii în România, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │până la reunificarea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu familia acestuia.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Dezvoltarea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informatice prin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intermediul căreia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │să fie înregistraţi │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │toţi copiii │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │neînsoţiţi, cetăţeni│ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │străini sau │ │ │ │ │ │stat prin │ │ │
│ │apatrizi, inclusiv │ │ │ │ │Agenţii ONU │bugetul MFTES│Aplicaţie │Pe parcursul │
│24.5 │cei care solicită │MFTES ANPDCA│ │Nu │ │ONG-uri │în situaţia │funcţională │implementării│
│ │azil sau beneficiază│ │ │ │ │ │în care nu se│ │Planului │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │internaţională în │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │România, în │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │condiţiile Legii nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │122/2006, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Asigurarea de │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │terminale IT mobile │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │(telefoane sau │ │ │ │ │ │stat prin │ │Pe parcursul │
│24.6 │tablete) necesare │MFTES ANPDCA│ │Nu │ │Agenţii ONU │bugetul MFTES│300 terminale │implementării│
│ │operaţionalizării │ │ │ │ │ │în situaţia │achiziţionate │Planului │
│ │aplicaţiei prevăzută│ │ │ │ │ │în care nu se│ │ │
│ │la activitatea 3.4. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Activitatea 3.6. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Formarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desemnaţi care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │susţin drepturile │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │copiilor neînsoţiţi,│ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │cetăţeni străini sau│ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │apatrizi, inclusiv │MFTES- │ │ │ │ │stat prin │ │Pe parcursul │
│24.7 │cei care solicită │ANPDCA │ │Nu │ │IGI Agenţii │bugetul MFTES│150 de persoane│implementării│
│ │azil sau beneficiază│DGASPC │ │ │ │ONU ONG-uri │în situaţia │formate │Planului │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │în care nu se│ │ │
│ │internaţională în │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │România, în │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │condiţiile Legii nr.│ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │122/2006, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 25: Asigurarea sprijinului personalizat pentru copiii din Ucraina cu │
│nevoi speciale beneficiari de protecţie temporară în România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Extinderea │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │serviciilor de tip │ │ │ │ │ │stat prin │200 de │Pe parcursul │
│25.1 │familial în vederea │MFTES ANPDCA│ │Nu │ │ONG-uri │bugetul MFTES│asistenţi │implementării│
│ │preluării copiilor │DGASPC │ │ │ │ │în situaţia │maternali │Planului │
│ │din Ucraina │ │ │ │ │ │în care nu se│angajaţi │ │
│ │neînsoţiţi. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Extinderea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrijire de zi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente (centre de│ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │zi, centre de │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │recuperare, centre │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │de consiliere) şi, │ │ │ │ │ │stat prin │ │Pe parcursul │
│25.2 │după caz, │MFTES ANPDCA│ │Nu │ │ONG-uri │bugetul MFTES│500 de copii │implementării│
│ │înfiinţarea de │DGASPC APL │ │ │ │ │în situaţia │ucraineni │Planului │
│ │servicii noi în │ │ │ │ │ │în care nu se│ │ │
│ │unităţile │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │administrativ │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │teritoriale în care │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │cererea de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacitatea celor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Introducerea în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legislaţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │derogării de la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederile art. 64 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alin. (1) din Legea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 272/2004, │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │stat prin │ │Pe parcursul │
│25.3 │ulterioare, pentru │MFTES ANPDCA│Da │ │ │ │bugetul MFTES│Act normativ │implementării│
│ │copiii sub 7 ani │ │ │ │ │ │în situaţia │nivel primar │Planului │
│ │care provin din zona│ │ │ │ │ │în care nu se│ │ │
│ │conflictului armat │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │din Ucraina şi care │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │fac parte din │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │grupuri de minori │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neînsoţiţi care au │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │beneficiat de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţie specială │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în Ucraina. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 26: Protejarea interesului superior al copiilor din Ucraina beneficiari │
│de protecţie temporară în România prin soluţii durabile │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Stabilirea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanism de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coordonare între │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţile din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ucraina şi cele din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România în vederea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificării pe │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │teritoriul României │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │a copiilor dispăruţi│ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │semnalaţi de │ │ │ │ │ │stat prin │ │Pe parcursul │
│26.1 │autorităţile din │MFTES- │ │Nu │ │ │bugetul MFTES│Memorandum │implementării│
│ │Ucraina, a │ANPDCA │ │ │ │ │în situaţia │aprobat │Planului │
│ │repatrierii copiilor│ │ │ │ │ │în care nu se│ │ │
│ │neînsoţiţi proveniţi│ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │din Ucraina şi │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │identificarea de │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │soluţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reunificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │familiei, în vederea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │respectării │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interesului superior│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al copilului. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 27: Dezvoltarea competentelor profesioniştilor din sistemul de protecţie │
│a copilului │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Formarea │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │profesioniştilor din│ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │domeniul protecţiei │ │ │ │ │ │stat prin │ │Pe parcursul │
│27.1 │drepturilor │MFTES- │ │Nu │ │IGI │bugetul MFTES│200 persoane │implementării│
│ │copilului care │ANPDCA │ │ │ │ │în situaţia │formate │Planului │
│ │lucrează cu copiii │ │ │ │ │ │în care nu se│ │ │
│ │din Ucraina. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente, ghiduri│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de lucru cu copiii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neînsoţiţi, cetăţeni│ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │străini sau │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │apatrizi, inclusiv │ │ │ │ │ │Bugetul de │Instrumente │ │
│ │cel care solicită │ │ │ │ │ │stat prin │elaborate Ghid │Pe parcursul │
│27.2 │azil sau beneficiază│MFTES- │ │Nu │ │Agenţii ONU │bugetul MFTES│de lucru cu │implementării│
│ │de protecţie │ANPDCA │ │ │ │ONG-uri │în situaţia │copiii │Planului │
│ │internaţională în │ │ │ │ │ │în care nu se│neînsoţiţi │ │
│ │România, în │ │ │ │ │ │pot deconta │elaborat │ │
│ │condiţiile Legii nr.│ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │122/2006, cu │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 28: Extinderea activităţilor desfăşurate în cadrul centrelor de tineret │
│existente │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Angajarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personal specializat│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în cadrul centrelor │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │de tineret, care să │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │furnizeze servicii │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │de consiliere │ │ │ │ │ │stat prin │ │Pe perioada │
│ │psihologică, │ │ │ │ │ │bugetul MFTES│50 de persoane │de │
│28.1 │informare şi │MFTES │ │Nu │ │ONG-uri │în situaţia │angajate │implementare │
│ │consiliere, │ │ │ │ │ │în care nu se│ │a Planului │
│ │consultanţă │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │juridică, consiliere│ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │vocaţională, │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │consiliere în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │carieră etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grupului ţintă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │Formarea │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │profesioniştilor din│ │ │ │ │ │stat prin │ │Pe perioada │
│28.2 │domeniul tineretului│MFTES │ │Nu │ │Agenţii ONU │bugetul MFTES│100 de persoane│de │
│ │care lucrează cu │ │ │ │ │ONG-uri │în situaţia │formate │implementare │
│ │tinerii din grupul │ │ │ │ │ │în care nu se│ │a Planului │
│ │ţintă. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Extinderea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrelor de tineret│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din judeţele de │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │graniţă şi din │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │oraşele mari, prin │ │ │ │ │ │Bugetul de │Centre de │ │
│ │recompartimentare, │ │ │ │ │ │stat prin │tineret cu │Pe perioada │
│28.3 │dotare în vederea │MFTES │ │Nu │ │ONG-uri │bugetul MFTES│capacitate │de │
│ │oferirii de servicii│ │ │ │ │ │în situaţia │extinsă în │implementare │
│ │tinerilor ucraineni │ │ │ │ │ │în care nu se│judeţele de │a Planului │
│ │(zugrăvit, schimbare│ │ │ │ │ │pot deconta │graniţă │ │
│ │de mobilier, dotare │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │cu echipamente, │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │compartimentare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţii în funcţie de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciile oferite).│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Organizarea de │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │tabere de vară │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │pentru tinerii din │ │ │ │ │ │stat prin │ │Pe perioada │
│28.4 │grupul ţintă în │MFTES │ │Nu │ │ONG-uri │bugetul MFTES│Tabere │de │
│ │cadrul centrelor de │ │ │ │ │ │în situaţia │organizate │implementare │
│ │agrement şi în │ │ │ │ │ │în care nu se│ │a Planului │
│ │bazele turistice. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Extinderea │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │facilităţilor de │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │petrecere a timpului│ │ │ │ │ │Bugetul de │Centre de │ │
│ │liber în cadrul │ │ │ │ │ │stat prin │agrement/baze │Pe perioada │
│28.5 │centrelor de │MFTES │ │Nu │ │ONG-uri │bugetul MFTES│turistice │de │
│ │agrement/bazelor │ │ │ │ │ │în situaţia │dotate │implementare │
│ │turistice prin │ │ │ │ │ │în care nu se│suplimentar │a Planului │
│ │dotarea suplimentară│ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │a acestora. │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 29: Dezvoltarea reţelei naţionale de Centre de tineret, inclusiv centre │
│mobile │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţile │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │administraţiei │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │publice locale şi │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │structurile │ │ │ │ │ │stat prin │ │Pe perioada │
│29.1 │asociative de/pentru│MFTES │ │Nu │ │MDLPA │bugetul MFTES│Parteneriate │de │
│ │tineret în vederea │ │ │ │ │ │în situaţia │dezvoltate │implementare │
│ │identificării de │ │ │ │ │ │în care nu se│ │a Planului │
│ │spaţii necesare │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │organizării şi │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │funcţionării │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │centrelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tineret. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │Înfiinţarea de │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │centre de tineret, │ │ │ │ │ │stat prin │Centre de │Pe perioada │
│29.2 │inclusiv centre │MFTES │ │Nu │ │ONG-uri │bugetul MFTES│tineret │de │
│ │mobile, cu precădere│ │ │ │ │ │în situaţia │înfiinţate în │implementare │
│ │în judeţele în care │ │ │ │ │ │în care nu se│toate judeţele │a Planului │
│ │acestea nu există. │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│DOMENIUL PERSOANE VULNERABILE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Măsura 30: Identificarea nevoilor persoanelor vulnerabile, strămutate din │
│Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, a resurselor umane şi │
│materiale existente la nivel naţional şi corelarea cu nevoile acestora │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Crearea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proceduri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │simplificate, bazate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe indicatori, de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referire a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vulnerabile din │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │rândul persoanelor │ │ │ │Act normativ │ │europene/ │ │ │
│ │strămutate din │ │ │ │care va fi │MAI- IGI, │Bugetul de │ │ │
│ │Ucraina, beneficiare│ │ │ │stabilit │GLPV, │stat prin │Procedură de │Pe perioada │
│ │de protecţie │ │ │ │ulterior │Autorităţi │bugetul MMSS │identificare şi│de │
│30.1 │temporară în România│MMSS, ANPDPD│Da │ │(ordin simplu│publice │în situaţia │referire │implementare │
│ │la sosirea pe │ │ │ │/comun, │centrale │în care nu se│realizată │a Planului │
│ │teritoriul României │ │ │ │hotărâre de │ONG-uri │pot deconta │ │ │
│ │(realizarea unui │ │ │ │guvern, după │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │screening iniţial, │ │ │ │caz) │ │surse atrase │ │ │
│ │simplificat la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intrarea în ţară - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gări, autogări, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aeroporturi, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │frontieră, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │check-point-uri, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │blue dot-uri etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(corelare cu FEP). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Crearea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrument de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │disponibile în │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │cadrul serviciilor │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │sociale - centre │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │rezidenţiale │ │ │ │ │GLPV APL şi/ │stat prin │Instrument de │Pe perioada │
│ │existente, publice │ │ │ │ │sau autorităţi│bugetul MMSS │identificare a │de │
│30.2 │şi private (cămine │MMSS, ANPDPD│ │Nu │Nu este cazul│publice │în situaţia │locurilor │implementare │
│ │pentru persoane │ │ │ │ │centrale │în care nu se│disponibile │a Planului │
│ │vârstnice, unităţi │ │ │ │ │ONG-uri │pot deconta │realizat │ │
│ │medico-sociale, │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │centre de îngrijire │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoane dependente,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centre rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adresate persoanelor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu dizabilităţi). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │GLPV APL şi/ │europene/ │ │ │
│ │Crearea unei baze de│ │ │ │ │sau autorităţi│Bugetul de │ │ │
│ │date care să includă│ │ │ │ │centrale ONG │stat prin │ │Pe perioada │
│ │informaţiile │ │ │ │ │Furnizori │bugetul MMSS/│ │de │
│30.3 │identificate prin │MMSS, ANPDPD│ │Nu │Nu este cazul│publici şi │Bugete locale│Bază de date │implementare │
│ │instrumentul şi │ │ │ │ │privaţi de │în situaţia │ │a Planului │
│ │mecanismul │ │ │ │ │servicii │în care nu se│ │ │
│ │stabilite. │ │ │ │ │sociale │pot deconta │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Formarea resurselor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │umane specializate │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │(asistent social sau│ │ │ │ │APL Autorităţi│europene/ │Asistenţi │ │
│ │alt personal de │ │ │ │ │centrale ONG │Bugetul de │sociali sau alt│ │
│ │specialitate) din │ │în funcţie │în funcţie │Act normativ │Furnizori │stat prin │personal de │Pe perioada │
│30.4 │cadrul furnizorilor │MMSS, ANPDPD│de sursa de │de sursa de │care va fi │publici şi │bugetul MMSS │specialitate │de │
│ │publici şi privaţi │ │finanţare │finanţare │stabilit │privaţi de │în situaţia │formaţi, în │implementare │
│ │de servicii sociale │ │identificată│identificată│ulterior │servicii │în care nu se│limita │a Planului │
│ │care furnizează │ │ │ │ │sociale GLPV │pot deconta │bugetului │ │
│ │servicii sociale │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│disponibil │ │
│ │beneficiarilor din │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │grupul ţintă. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 31: Informarea persoanei vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare │
│de protecţie temporară în România, cu privire la drepturile de asistenţă │
│socială, servicii sociale şi beneficii de asistenţă socială │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Elaborarea │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │materialelor │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │informative │ │ │ │ │APL GLPV ONG │Bugetul de │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │ │Furnizori │stat prin │Materiale │Pe perioada │
│31.1 │modalitatea/ │MMSS, ANPDPD│ │Nu │Nu este cazul│publici şi │bugetul MMSS │informative │de │
│ │procedura de │ │ │ │ │privaţi de │în situaţia │realizate şi │implementare │
│ │accesare a │ │ │ │ │servicii │în care nu se│diseminate │a Planului │
│ │serviciilor sociale │ │ │ │ │sociale │pot deconta │ │ │
│ │de către grupul │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │ţintă. │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Folosirea platformei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de comunicare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │integrată a │ │ │ │ │ │Fonduri │ │ │
│ │Guvernului ca │ │ │ │ │ │europene/ │ │ │
│ │platformă de │ │ │ │ │ │Bugetul de │ │ │
│ │comunicare a │ │ │ │ │ │stat prin │ │Pe perioada │
│ │informaţiilor │ │ │ │ │Guvernul │bugetul MMSS │Informaţii │de │
│31.2 │specifice domeniilor│MMSS, ANPDPD│ │Nu │Nu este cazul│României │în situaţia │platformă de │implementare │
│ │servicii sociale şi │ │ │ │ │ │în care nu se│comunicare │a Planului │
│ │beneficii de │ │ │ │ │ │pot deconta │ │ │
│ │asistenţă socială │ │ │ │ │ │de la UE/Alte│ │ │
│ │(care sunt acestea, │ │ │ │ │ │surse atrase │ │ │
│ │modalităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │accesare, persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eligibile etc.). │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┤
│Măsura 32: Informarea autorităţilor administraţiei publice locale asupra │
│procedurilor de lucru în vederea creşterii capacităţii şi urgentării reacţiei │
│de răspuns în gestionarea răspunsului şi intervenţiei cu privire la persoanele │
│vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în │
│România │
├────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Activităţi: │ │ │ │ │