Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018  pentru reglementarea unor măsuri  privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 991 din 22 noiembrie 2018
    Având în vedere că:
    - prin înfiinţarea fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii se are în vedere crearea unor vehicule de investiţii financiare/intermediere financiară în acţiuni/participaţii în proiecte/companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piaţa financiară din România, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă şi, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către sectorul real şi proiecte profitabile;
    – există un decalaj în ceea ce priveşte atragerea resurselor financiare disponibile de către companii/proiecte profitabile sub forma unor instrumente/investiţii de tip „equity“, în condiţiile în care multe dintre companiile care au proiecte de investiţii rentabile sunt îndatorate foarte mult şi au nevoie de capital pentru a se dezvolta/extinde, iar altele sunt noi şi sunt considerate riscante de către bănci şi sunt sprijinite prin împrumuturi, doar într-o anumită măsură;
    – în economie nu există un instrument public care să sprijine acest segment financiar al instrumentelor de tip acţiuni private sau participaţii în proiecte de infrastructură, instituţiile cu capital majoritar de stat precum CEC Bank - S.A., Eximbank - S.A. sau FNGCIMM - S.A. - IFN acoperind doar instrumentele de finanţare de tipul creditelor şi împrumuturilor, factoring, capital de lucru, precum şi scrisorile de garanţie;
    – în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general privind condiţiile pe care o societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de dezvoltare şi investiţii.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) fonduri suverane de dezvoltare şi investiţii - societăţi pe acţiuni înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentei ordonanţe de urgenţă, deţinute integral de stat, care au ca activitate principală operaţiuni financiare, inclusiv efectuarea de investiţii financiare în nume şi cont propriu, cu aport în numerar şi în natură la capitalul social, inclusiv sub formă de acţiuni deţinute de stat la societăţi, inclusiv strategice, atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa externă, care îndeplinesc criteriile economice şi cerinţele de clasificare în afara conturilor guvernamentale potrivit metodologiei Uniunii Europene. Fondurile suverane pot desfăşura şi alte operaţiuni economice ca activităţi secundare;
    b) proiect rentabil - proiect de investiţii pentru care se urmăreşte obţinerea unei rate de rentabilitate pe termen lung corespunzătoare domeniului în care se realizează investiţia;
    c) proiect sustenabil - proiect de investiţii viabil care contribuie la dezvoltarea economică a ţării;
    d) condiţii de piaţă, de transparenţă şi de competitivitate - în cazul activelor/instrumentelor tranzacţionabile, sunt acele condiţii care asigură vânzarea sau cumpărarea la valoare de piaţă, prin proceduri transparente şi competitive;
    e) strategia fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii - strategia pe termen mediu privind efectuarea investiţiilor financiare în scopul obţinerii de profit şi de dezvoltare economică a ţării, inclusiv privind administrarea acţiunilor deţinute în portofoliu, în condiţiile îndeplinirii unor obiective de risc şi rentabilitate stabilite de către adunarea generală a acţionarilor corelat cu asigurarea resurselor de finanţare necesare desfăşurării activităţii fiecărui fond suveran de dezvoltare şi investiţii, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. 3
    Fondurile suverane de dezvoltare şi investiţii, denumite în continuare Fonduri, au ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singure sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.

    ART. 4
    (1) Fondurile sunt persoane juridice române ale căror condiţii de organizare şi funcţionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi care se înfiinţează şi funcţionează ca societăţi pe acţiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi ale actelor constitutive ale Fondurilor.
    (2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) se stabilesc următoarele:
    a) obiectul de activitate şi sediul social;
    b) autoritatea publică centrală care exercită, în numele statului român, drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar unic al fiecărui Fond;
    c) valoarea iniţială a capitalului social şi numărul acţiunilor;
    d) pachetele de acţiuni care se transferă cu titlu de aport în natură de statul român la capitalul social;
    e) metodele de evaluare a aportului în natură;
    f) durata de funcţionare determinată sau nedeterminată;
    g) alte aspecte prevăzute de lege şi care vizează organizarea şi funcţionarea fiecărui Fond.

    (3) Încadrarea societăţilor, ale căror acţiuni urmează să facă parte din capitalul social al fiecărui Fond, în categoria societăţilor de interes strategic se efectuează prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1), pe baza propunerilor transmise de autorităţile publice tutelare.
    (4) Fondurile sunt deţinute în întregime, în mod direct pe toată durata de funcţionare, de către statul român.

    ART. 5
    (1) Statul poate aporta bunuri mobile şi imobile, inclusiv numerar la capitalul social al fiecărui Fond.
    (2) Resursele financiare necesare acoperirii vărsămintelor în numerar se asigură din bugetul autorităţii publice centrale care exercită, în numele statului român, drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar unic, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie şi/sau din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului.
    (3) Aportul în natură se stabileşte prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1) şi se poate compune şi din bunuri mobile şi imobile proprietate privată a statului.
    (4) Bunurile mobile şi imobile aduse ca aport la capitalul social iniţial de statul român potrivit prevederilor alin. (3) trec din domeniul privat al statului în proprietatea fiecărui Fond la data înmatriculării la registrul comerţului.
    (5) Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor aduse aport la capitalul social al fiecărui Fond, care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate pe un sistem multilateral de tranzacţionare, sunt considerate transferuri directe în sensul legislaţiei pieţei de capital.
    (6) Prevederile art. 37 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă nu sunt aplicabile.

    ART. 6
    (1) Fondurile sunt administrate în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Consiliul de supraveghere este format din 9 membri, din care un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale, autoritate care exercită, în numele statului român, drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar unic şi un reprezentant din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Membrii Consiliului de supraveghere sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, pe baza următoarelor criterii de selecţie, care se detaliază în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1): expertiză în domeniul financiar-bancar necesară îndeplinirii responsabilităţilor specifice fondurilor suverane, experienţă în administrarea de societăţi, integritate profesională, bună reputaţie, cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate complexităţii activităţii specifice fondurilor suverane, precum şi a criteriilor stabilite în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 153^12 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire.
    (4) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, primii membri ai Consiliului de supraveghere se numesc temporar de către acţionar prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care reprezintă statul ca acţionar, iar Consiliul de supraveghere numeşte directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de supraveghere şi ai directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească optsprezece luni.
    (5) Mandatul primilor membri ai Consiliului de supraveghere şi ai directoratului are ca obiectiv organizarea activităţii fondurilor suverane.
    (6) Numirea primilor membri ai Consiliului de supraveghere se realizează în baza unui proces de selecţie care are în vedere criteriile prevăzute la alin. (2) şi cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Fondurile întocmesc şi publică rapoarte în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 63, 65 şi 67 din Legea nr. 24/2017.
    (8) Rapoartele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi pe pagina web a fiecărui Fond şi a autorităţii publice centrale care reprezintă statul ca acţionar unic al fiecărui Fond.
    (9) Fiecare Fond raportează trimestrial autorităţii publice centrale care reprezintă statul ca acţionar situaţia privind valoarea activelor şi pasivelor, precum şi a investiţiilor aprobate.

    ART. 7
    (1) Strategia fiecărui Fond se elaborează de către directorat, se avizează de Consiliul de supraveghere şi se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor, în baza unor linii directoare aprobate în prealabil prin hotărâre de Guvern.
    (2) Strategia fiecărui Fond este corelată cu un set de indicatori de performanţă pe termen mediu şi lung stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor, anterior elaborării strategiei de către conducerea fiecărui Fond, şi are în vedere următoarele domenii şi activităţi de dezvoltare:
    a) finanţarea întreprinderilor în diverse etape ale dezvoltării, indirect, prin fonduri dedicate, indiferent de structura acţionariatului, dacă şi numai dacă aceste întreprinderi sunt relevante pentru un anumit sector economic/industrial;
    b) finanţarea companiilor româneşti de importanţă strategică, respectiv dezvoltarea sectoarelor-cheie, în care companiile româneşti au şansa de a obţine un avantaj competitiv la nivel global;
    c) investiţii în industrie;
    d) investiţii în proiecte de infrastructură;
    e) finanţarea start-upurilor şi a întreprinderilor într-un stadiu incipient de dezvoltare;
    f) crearea de locuri de muncă în mod durabil, prioritar geografic în zonele cu dezvoltare mai puţin avansată şi prioritar economic în sectoarele cu potenţial ridicat de creştere economică;
    g) stimularea inovaţiei şi a noilor tehnologii;
    h) dezvoltarea capitalului uman şi social pe termen lung;
    i) creşterea competitivităţii economiei româneşti;
    j) urmărirea strategiei energetice;
    k) pieţele de capital;
    l) alte domenii şi activităţi de dezvoltare care sunt de interes pentru economia naţională.

    (3) Strategia este însoţită de un plan de afaceri şi de o analiză economico-financiară care să o fundamenteze, prezentate ca anexe la strategia fiecărui Fond.
    (4) Strategia se elaborează pe o perioadă de 3 ani şi se revizuieşte ori de câte ori condiţiile de piaţă şi/sau necesităţile de finanţare ale Fondurilor o impun. Până la aprobarea strategiei, Fondurile derulează activităţile curente pentru administrarea proiectelor aflate în derulare şi a produselor financiare aflate în portofoliu.
    (5) Se interzice acordarea în favoarea Fondurilor a oricăror garanţii guvernamentale, precum şi a oricăror alte forme de sprijin din partea statului.

    ART. 8
    Cheltuielile cu taxele şi tarifele necesare înfiinţării fiecărui Fond se suportă din bugetul autorităţii publice centrale care exercită, în numele statului român, drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar unic, în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1), în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie.

    ART. 9
    (1) Înstrăinarea sau achiziţia de către fiecare Fond a unor acţiuni sau alte active se realizează în condiţii de piaţă, de transparenţă şi de competitivitate, conform reglementărilor în vigoare.
    (2) Decizia de înstrăinare de active şi de acţiuni care au constituit aport la capitalul social iniţial al fiecărui Fond se ia în conformitate cu strategia prevăzută la art. 7 şi pe baza unei analize cost/beneficiu privind utilizarea acestei surse de finanţare din înstrăinarea de active/acţiuni în vederea implementării strategiei, după epuizarea tuturor celorlalte instrumente de finanţare prevăzute de lege, cu menţinerea valorii activului net al fiecărui Fond la nivelurile stabilite prin strategia fiecărui Fond şi respectarea pragurilor de îndatorare şi a obiectivelor de rentabilitate şi de risc din strategia fiecărui Fond.
    (3) Înstrăinarea sau achiziţia de către fiecare Fond a unor acţiuni sau alte active nu se supune prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ci se va realiza în conformitate cu prevederile prezentului articol.

    ART. 10
    Actul constitutiv iniţial al fiecărui Fond, precum şi modificările ulterioare se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor după obţinerea acordului prealabil al Guvernului.

    ART. 11
    Fondurilor nu li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul energiei,
                    Anton Anton
                    Ministrul economiei,
                    Dănuţ Andruşcă
                    Ministrul transporturilor,
                    Lucian Şova
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Petru Bogdan Cojocaru
                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    p. Ministrul turismului,
                    Cristina Ionela Târteaţă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 15 noiembrie 2018.
    Nr. 100.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016