Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 249 din 30 noiembrie 2000  privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 647 din 12 decembrie 2000
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
    Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Se constituie Fondul special pentru produse petroliere prin includerea în preţul produselor petroliere livrate, benzina şi motorina, obţinute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei reprezentând echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din ultima zi a lunii anterioare livrării.
    Aceasta suma fixa se va reflecta în preţurile de livrare ale benzinei şi motorinei, fără să între în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

    ART. 2
    Fondul special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile art. 1, este gestionat de Ministerul Industriei şi Comerţului şi va fi utilizat pentru acoperirea integrală a obligaţiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol.

    ART. 3
    Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, reprezentând influente conjuncturale nefavorabile rezultate din operaţiunile de finanţare a importurilor de ţiţei în perioada 1992-1997 şi din preţurile produselor petroliere practicate în aceeaşi perioadă şi nereglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol.

    ART. 4
    Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei şi se va utiliza pentru:
    a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, preluată la datoria publică conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;
    b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, propusă să fie plătită cu prioritate în condiţiile prevăzute la art. 3.


    ART. 5
    Obligaţia de a calcula şi de a vira sumele rezultate din aplicarea art. 1 revine producătorilor şi procesorilor persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare, natura capitalului şi destinaţia produsului.

    ART. 6
    Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 se vor vira în contul "Fondul special pentru produse petroliere" până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost efectuate livrările.

    ART. 7
    Suma fixa inclusă în preţurile produselor petroliere prevăzute la art. 1 reprezintă cheltuiala deductibilă din punct de vedere fiscal.

    ART. 8
    Obligaţiile de plată acoperite în condiţiile art. 4 pe seama Fondului special pentru produse petroliere sunt scutite de calculul penalitatilor de întârziere.

    ART. 9
    Obligaţiile şi creanţele care sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi evidentiate în conturi în afară bilanţului.

    ART. 10
    Pentru neplata în termen a sumelor datorate la Fondul special pentru produse petroliere de agenţii economici producători sau procesori se aplică majorări de întârziere conform legislaţiei fiscale.

    ART. 11
    Modul de utilizare a fondului special constituit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Industriei şi Comerţului, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 12
    Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 70/1998, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 13
    Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001.                    PRIM-MINISTRU
                    MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul industriei şi comerţului,
                    Radu Berceanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Decebal Traian Remeş

    ANEXA 1

    OBLIGAŢII DE PLATA
    aferente fostei Companii Române de Petrol la data de 13 noiembrie 2000

┌───┬──────────────────┬───────┬─────────────────┬───────┬──────┐
│Nr.│ │Obliga-│Obligaţiile con- │Totalul│Obli- │
│crt│ │tiile │stituite în lei │obliga-│gatii-│
│ │Creditorul │consti-├───┬──────┬──────┤tiilor │le în │
│ │ │tuite │o- │cursul│echi- │conso- │lei la│
│ │ │în va- │bli│de │valent│lidate │cursul│
│ │ │luta │ga-│schimb│în │în │de │
│ │ │(mii $)│ti-│valu- │valuta│valuta │25.100│
│ │ │ │ile│tar la│(mii $│(mii $)│lei/$ │
│ │ │ │în │data │ │ │(mili-│
│ │ │ │lei│con- │ │ │arde │
│ │ │ │(mi│şti- │ │ │lei) │
│ │ │ │li-│tuirii│ │ │ │
│ │ │ │ar-│(lei/$│ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │lei│ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5=3/4 │6=2+5 │7=6x │
│ │ │ │ │ │ │ │25.100│
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │Ministerul │90.625 │293│ │38.712│129.337│3.247 │
│ │Finanţelor │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │- pentru achitari │ │ │ │ │ │ │
│1. │la CHASE │ │ │ │ │ │ │
│ │(facilitate │69.449 │ │ │ │69.449 │1.743 │
│ │"CHASE") │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │- pentru Acordul │21.176 │ │ │ │21.176 │532 │
│2. │15-SAL - TOTAL, │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │
│ │- pentru credit │18.800 │ │ │ │18.800 │472 │
│ │Acord 15-SAL │2.376 │ │ │ │2.376 │60 │
│ │- pentru dobânzi │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │- pentru convenţii│ │ │ │ │ │ │
│3. │creanţe │ │227│ │30.435│30.435 │764 │
│ │Egipt/Iran - │ │ │ │ │ │ │
│ │TOTAL, ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │71 │6.866 │10.378│10.378 │261 │
│ │● Egipt │ │156│7.744 │20.057│20.057 │503 │
│ │● Iran │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│4. │- pentru T.V.A. │ │66 │8.015 │8.277 │8.277 │208 │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │Petrolexportimport│5.565 │37 │ │2.933 │8.497 │213 │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│5. │- prin THE CHASE │46 │ │ │ │46 │1 │
│ │MANHATTAN BANK │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │- prin SOCIETE │ │ │ │ │ │ │
│ │GENERALE - TOTAL, │5.518 │ │ │ │5.518 │139 │
│6. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │● valoare │ │ │ │ │ │ │
│ │facturată │ │ │ │ │ │ │
│ │● penalităţi │2.612 │ │ │ │2.612 │66 │
│ │calculate │2.906 │ │ │ │2.906 │73 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │- marfa, │ │ │ │ │ │ │
│7. │comisioane, alte │ │14 │8.015 │1.805 │1.805 │45 │
│ │plati │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│8. │- penalităţi │ │23 │20.397│1.128 │1.128 │28 │
│ │pretinse │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│9. │Conpet │ │18 │8.015 │2.249 │2.249 │56 │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │0 │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │TOTAL I: │96.190 │348│ │43.894│140.084│3.516 │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │Ordonanţa de │ │ │ │ │ │ │
│ │urgenta a │ │ │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 72/│507.300│ │ │ │507.300│12.733│
│ │1997 │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │TOTAL II: │603.490│348│ │43.894│647.384│16.249│
└───┴──────────────────┴───────┴───┴──────┴──────┴───────┴──────┘


    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând unităţile incluse în Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridică ale acesteia


    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                         Capitalul
                                                                           social
    Nr. la data
    crt. Denumirea Sediul fuzionării
          unităţii (mii lei)
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1. ARPECHIM Municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor
                          nr. 127, judeţul Arges 412.843.300
     2. PETROBRAZI Comuna Brazi, judeţul Prahova 387.204.550
     3. PECO Alba Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii
                          nr. 3A, judeţul Alba 9.035.429
     4. PECO Arad Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1,
                          judeţul Arad 7.284.550
     5. PECO Arges Municipiul Pitesti, str. I. C. Bratianu
                          nr. 54, judeţul Arges 8.673.525
     6. PECO Bacau Municipiul Bacau, str. Alba Iulia nr. 20,
                          judeţul Bacau 6.453.140
     7. PECO Bihor Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203,
                          judeţul Bihor 12.087.550
     8. PECO Bistrita Municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai
                          nr. 2, judeţul Bistrita-Nasaud 4.796.000
     9. PECO Botosani Municipiul Botosani, str. Manolesti-Deal,
                          judeţul Botosani 6.283.075
    10. PECO Braşov Municipiul Braşov, Str. Harmanului nr. 15 B,
                          judeţul Braşov 7.098.600
    11. PECO Brăila Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 3,
                          judeţul Brăila 4.011.350
    12. PECO Buzau Municipiul Buzau, str. Hipodrom nr. 1,
                          judeţul Buzau 4.154.925
    13. PECO Caraş-Severin Municipiul Resita, str. Timişoara nr. 19,
                          judeţul Caraş-Severin 8.786.550
    14. PECO Calarasi Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei
                          nr. 1, judeţul Calarasi 2.091.825
    15. PECO Cluj Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor
                          nr. 3, judeţul Cluj 13.443.975
    16. PECO Constanta Municipiul Constanta, str. Mihai Eminescu
                          nr. 9, judeţul Constanta 6.692.950
    17. PECO Covasna Municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Armata
                          Română nr. 56, judeţul Covasna 2.851.225
    18. PECO Dambovita Municipiul Targoviste, str. Matei Basarab
                          nr. 1, judeţul Dambovita 5.828.675
    19. PECO Dolj Municipiul Craiova, str. Savinesti nr. 3,
                          judeţul Dolj 9.093.660
    20. PECO Galaţi Municipiul Galaţi, Str. Basarabiei nr. 62,
                          judeţul Galaţi 3.306.557
    21. PECO Giurgiu Municipiul Giurgiu, str. Bucureşti nr. 86A,
                          judeţul Giurgiu 4.194.525
    22. PECO Gorj Municipiul Targu Jiu, Str. Grivitei nr. 23,
                          judeţul Gorj 2.153.300
    23. PECO Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe
                          Doja nr. 6, judeţul Harghita 2.078.000
    24. PECO Hunedoara Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie
                          nr. 11, judeţul Hunedoara 9.758.800
    25. PECO Ialomita Municipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 7,
                          judeţul Ialomita 7.247.300
    26. PECO Iaşi Municipiul Iaşi, str. Zugravi nr. 24,
                          judeţul Iaşi 7.672.350
    27. PECO Maramures Municipiul Baia Mare, bd Bucureşti nr. 53,
                          judeţul Maramures 3.124.450
    28. PECO Mehedinti Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.
                          Ştefan cel Mare nr. 5, judeţul Mehedinti 5.182.675
    29. PECO Mures Municipiul Targu Mures, Piaţa Trandafirilor
                          nr. 13, judeţul Mures 3.216.350
    30. PECO Neamt Municipiul Piatra-Neamt, bd Decebal nr. 28,
                          judeţul Neamt 7.740.609
    31. PECO Olt Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr.
                          46, judeţul Olt 4.759.125
    32. PECO Prahova Municipiul Ploiesti, str. Valeni nr. 44,
                          judeţul Prahova 13.664.700
    33. PECO Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza
                          nr. 16, judeţul Satu Mare 4.255.153
    34. PECO Salaj Municipiul Zalau, Str. Depozitelor nr. 4,
                          judeţul Salaj 5.616.750
    35. PECO Sibiu Municipiul Sibiu, Str. Otelarilor, judeţul
                          Sibiu 7.484.675
    36. PECO Suceava Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1,
                          judeţul Suceava 8.224.382
    37. PECO Teleorman Comuna Poroschia, judeţul Teleorman 4.633.050
    38. PECO Timiş Municipiul Timişoara, str. Eugeniu de
                          Savoya nr. 2A, judeţul Timiş 14.356.025
    39. PECO Tulcea Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului
                          nr. 2, judeţul Tulcea 1.582.325
    40. PECO Vaslui Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5,
                          judeţul Vaslui 5.407.950
    41. PECO Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, str. Tudor
                          Vladimirescu nr. 51, judeţul Valcea 5.909.305
    42. PECO Vrancea Municipiul Focsani, Str. Barsei nr. 10,
                          judeţul Vrancea 3.838.550
    43. COMPETROL Municipiul Bucureşti, str. Gheorghe Titeica
                          nr. 121, sectorul 2 33.846.950
    44. TRANSPECO Municipiul Bucureşti, Calea Dorobantilor
                          nr. 2, sectorul 1 6.573.515
    45. PETROTRANS Municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7,
                          judeţul Prahova 75.000.000
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            TOTAL: 1.169.542.225
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016