Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002  privind circulaţia pe drumurile publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 958 din 28 decembrie 2002
    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
    Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii în legătură cu acestea sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în regulamentul de aplicare a acesteia.
    (2) Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţa a circulaţiei rutiere, apărarea vieţii şi integrităţii corporale, a sănătăţii persoanelor, proprietăţii publice şi private, protecţia mediului înconjurător, precum şi a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor în acest domeniu.
    (3) Autoritatea competenţa în domeniul circulaţiei rutiere, precum şi de exercitare a controlului respectării normelor din acest domeniu este Inspectoratul General al Poliţiei Române.
    (4) Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit de către autorităţile publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu numai cu acordul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea înţelegerilor internaţionale la care România este parte.
    (5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor la trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei rutiere.

    ART. 2
    Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie rutiera se fac de către politisti specializaţi şi anume desemnaţi prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, care au obligaţia de a lua măsurile legale în cazul în care constata încălcări ale normelor privind circulaţia pe drumurile publice.

    ART. 3
    Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementărilor instituite pentru acele zone.

    ART. 4
    (1) Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale se efectuează de către poliţie, precum şi de către personalul din structura desemnată de acest minister.
    (2) Cercetarea accidentelor de circulaţie în care au fost angajate vehicule din categoria celor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către poliţie. La locul accidentului poate asista şi un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 5
    (1) Administratorul drumului public este obligat sa semnalizeze corespunzător orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stanjeneste sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, şi sa ia toate măsurile de inlaturare de îndată a acestuia.
    (2) Se interzice amplasarea construcţiilor de orice fel în zona statiilor mijloacelor de transport în comun, cu excepţia celor destinate refugiilor pentru călători.
    (3) În caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a drumului public sau a semnalizarii necorespunzătoare a obstacolelor ori lucrărilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, respectiv executantul lucrărilor, răspunde contraventional, civil sau penal, după caz.
    (4) Orice măsură de restrictie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu acordul poliţiei.

    ART. 6
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:
    1. drum public - orice cale de comunicaţie terestra, destinată traficului rutier, dacă este deschisă circulaţiei publice. Drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;
    2. localitate - spaţiul ce cuprinde clădiri, ale cărui intrari şi iesiri sunt semnalizate ca atare;
    3. zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare;
    4. zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare;
    5. parte carosabilă - porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zona despartitoare sau prin diferenţa de nivel;
    6. acostament - fasia laterala cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului;
    7. banda de circulaţie - spaţiu longitudinal al părţii carosabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, dacă are o latime corespunzătoare pentru circulaţia cu usurinta a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;
    8. banda reversibila - subdiviziunea longitudinala a părţii carosabile, situata lângă axul drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de intensitatea traficului;
    9. banda pentru staţionarea de urgenta - subdiviziunea longitudinala suplimentară situata la extremitatea dreapta a autostrazii, destinată exclusiv stationarii autovehiculelor în cazuri de forta majoră;
    10. pista pentru biciclete - una dintre subdiviziunile părţii carosabile sau o porţiune din trotuar ori acostament, materializata prin marcaje rutiere şi/sau semnalizata prin indicatoare, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi ciclomotoarelor;
    11. trotuar - spaţiul din partea laterala a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţa sau fără diferenţa de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;
    12. intersectie - orice incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spaţiile formate de acestea;
    13. autostrada - drumul conceput şi construit special pentru circulaţia autovehiculelor cu sau fără remorci, care nu serveşte proprietăţi alăturate şi care:
    - are pentru cele doua sensuri de circulaţie părţi carosabile distincte, separate între ele printr-un spaţiu care nu este destinat circulaţiei sau, excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia locurilor speciale sau cu caracter temporar;
    - nu intersectează la nivel drumuri, cai ferate sau linii de tramvai;
    - este prevăzută cu semnalizare specială;
    14. trecere la nivel - incrucisarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;
    15. vehicul - un sistem mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
    16. bicicleta - vehiculul prevăzut cu doua roti şi pedale sau manivele, care se deplaseaza pe drum, acţionat de forta musculara a utilizatorilor;
    17. motocicleta - autovehiculul cu doua sau trei roti, al cărui motor are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cmc, cu sau fără atas şi/sau o viteză maxima, prin construcţie, mai mare de 50 km/h, a cărui masă proprie nu depăşeşte 400 kg;
    18. ciclomotor - vehiculul cu doua sau trei roti, care este prevăzut cu un motor cu ardere interna, având o capacitate cilindrică de cel mult 50 cmc, care păstrează caracteristicile generale ale bicicletei, putând fi pus în mişcare şi cu ajutorul pedalelor, şi a cărui viteză de deplasare, prin construcţie, nu depăşeşte 50 km/h;
    19. autovehicul - vehiculul prevăzut cu un dispozitiv mecanic propriu de propulsie; vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, şi ciclomotoarele nu sunt considerate autovehicule. Definitia include şi termenul automobil, care reprezintă oricare dintre vehiculele cu motor care servesc în mod normal transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri. Acest termen include troleibuzele, adică vehiculele care sunt cuplate la o reţea electrica, dar care nu circula pe sine. Acesta nu include vehiculele, cum ar fi tractoarele agricole, a căror utilizare pentru transportul rutier de persoane sau mărfuri ori pentru tractarea unor vehicule care transporta persoane sau mărfuri nu este decât ocazionala;
    20. tractor - autovehiculul destinat prin construcţie şi echipare tractarii altor vehicule sau efectuării unor lucrări specifice;
    21. remorca - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul;
    22. semiremorca - remorca a carei masa totală maxima autorizata este preluată în parte de către autovehiculul tragator;
    23. remorca uşoară - remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;
    24. masa totală maxima autorizata - masa totală maxima a unui vehicul încărcat, declarata admisibilă de către autoritatea competentă;
    25. vehicul cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite - vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăşeşte în lungime, latime sau în înălţime limitele maxime ori masele maxime admise prin legislaţia în vigoare;
    26. conducător - persoana care determina punerea în mişcare şi acţionează asupra direcţiei de deplasare pe drum a vehiculelor şi animalelor izolate sau în turma, celor de tracţiune, povara ori de calarie;
    27. participant la trafic - conducătorul sau pietonul care circulă pe drumul public;
    28. coloana oficială - autovehiculul sau grupul de autovehicule însoţit de cel puţin un vehicul al poliţiei ce are în funcţiune mijloacele speciale sonore şi luminoase;
    29. vehicul în circulaţie internationala sau în trafic internaţional - vehiculul care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin o frontieră de stat.

    CAP. 2
    Vehiculele
    SECŢIUNEA 1
    Starea tehnica a vehiculelor şi controlul acesteia
    ART. 7
    Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei.

    ART. 8
    Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state pot circula în trafic internaţional pe teritoriul României dacă îndeplinesc cel puţin condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia internationala asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980.

    ART. 9
    (1) Pentru a fi înmatriculate, înscrise şi menţinute în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele se supun inspecţiei tehnice.
    (2) Inspecţia tehnica se efectuează periodic în staţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Pentru autovehiculele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Paza şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, inspecţia tehnica se efectuează în staţii proprii, autorizate potrivit legii.

    ART. 10
    (1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, precum şi în cazul în care termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice a expirat.
    (2) Starea tehnica a autovehiculelor, remorcilor şi tramvaielor care circulă pe drumurile publice se verifica de către poliţie împreună cu instituţiile abilitate de legislaţia în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor din evidenta circulaţiei
    ART. 11
    Proprietarii de vehicule sunt obligaţi să solicite înmatricularea sau înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulaţie ori sa ceara radierea lor din evidente.

    ART. 12
    (1) Pentru a circula pe drumurile publice vehiculele, cu excepţia bicicletelor, ciclomotoarelor şi a celor trase sau impinse cu mana, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi sa poarte plăcuţe de înmatriculare sau de înregistrare, ale căror forme şi dimensiuni se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, denumit în continuare regulament.
    (2) Tractoarele, precum şi vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării pot circula pe drumurile publice numai pe traseele şi în condiţiile stabilite prin regulament. Conducătorii tractoarelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări sunt obligaţi sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile prevăzute în regulament.

    ART. 13
    (1) Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent, temporar sau pentru probe la autoritatea competentă în a carei raza proprietarii sau deţinătorii îşi au domiciliul ori reşedinţa, în condiţiile stabilite prin regulament. Autovehiculele care aparţin Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne se înregistrează la aceste ministere şi pot, după caz, să fie înmatriculate şi la autoritatea competentă.
    (2) Autovehiculele şi remorcile pot circula până la înmatriculare cu număr de ordine provizoriu, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă.
    (3) Evidenta vehiculelor supuse înmatriculării se tine la unitatea de poliţie competenţa pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul.

    ART. 14
    Tramvaiele, troleibuzele, precum şi vehiculele care, datorită destinaţiei lor, nu circula în mod obişnuit pe drumurile publice se înregistrează de către consiliile locale în condiţiile stabilite în regulament.

    ART. 15
    (1) Persoanele care domiciliază sau îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România şi deţin autovehicule ori remorci înmatriculate în alte state sunt obligate ca în termen de 90 de zile să le înmatriculeze în circulaţie în România.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează:
    a) de la data intrării în ţara a autovehiculului ori remorcii, pentru persoanele care domiciliază sau care au reşedinţa în România;
    b) de la data stabilirii domiciliului ori reşedinţei, pentru persoanele care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România.
    (3) Pentru cetăţenii străini ai statelor cu care România a încheiat înţelegeri bilaterale termenul prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în condiţiile stabilite în aceste înţelegeri.

    ART. 16
    (1) La data înmatriculării sau înregistrării unui vehicul autoritatea competentă eliberează un certificat de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, precum şi plăcuţe cu numere de înmatriculare sau de înregistrare.
    (2) Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul care nu are montate plăcuţe cu numere de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă.

    ART. 17
    Înmatricularea sau înregistrarea unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, în cazul în care aceasta operaţiune s-a făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

    ART. 18
    (1) Radierea din evidenta circulaţiei a vehiculelor se face la autoritatea care a efectuat înmatricularea şi înregistrarea, astfel:
    a) la cererea proprietarului;
    b) la trecerea vehiculelor în proprietatea altei persoane;
    c) la schimbarea domiciliului sau sediului proprietarului pe raza altei unităţi de poliţie judeţene sau a municipiului Bucureşti;
    d) la scoaterea definitivă din România a autovehiculelor sau remorcilor;
    e) în cazul schimbării caroseriei sau sasiului autovehiculelor.
    (2) Radierea din evidenta circulaţiei a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate face în baza hotărârii instanţei de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.
    (3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.

    ART. 19
    (1) Înmatricularea, înregistrarea şi radierea din evidenta a vehiculelor se fac în condiţiile stabilite prin regulament.
    (2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării se stabilesc prin instrucţiuni comune ale Ministerului de Interne şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

    CAP. 3
    Conducătorii de vehicule
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 20
    (1) Conducătorii de autovehicule trebuie să posede permis de conducere şi să aibă vârsta minima de 18 ani împliniţi, cu excepţia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie să aibă cel puţin vârsta minima de 16 ani împliniţi.
    (2) Conducătorii autovehiculelor care efectuează transport public de persoane trebuie să aibă vârsta minima de 21 de ani împliniţi şi să facă dovada ca sunt angajaţi ai unui operator de transport, iar cei care conduc vehicule cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite sau care efectuează transport de mărfuri trebuie să posede atestat profesional.
    (3) Condiţiile de obţinere a permisului de conducere şi a atestatului profesional se stabilesc prin regulament.
    (4) Persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani pot conduce biciclete numai pe drumurile special amenajate şi semnalizate corespunzător de către administratorul drumului respectiv.

    ART. 21
    (1) Cadrele medicale abilitate, atunci când constata în cadrul atribuţiilor de serviciu ca o persoană care poseda permis de conducere este inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, sunt obligate sa comunice despre aceasta de îndată poliţiei specializate în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Lista cu afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 22
    (1) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi indemanarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.
    (2) Conducătorii prevăzuţi la alin. (1) vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi psihologic. Poliţia poate propune examinarea medicală sau psihologică, precum şi verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie ori de câte ori constata ca aceştia, prin modul de conducere sau comportamentul lor în trafic, pun în pericol siguranţa circulaţiei.
    (3) Verificarea medicală şi psihologică prevăzută la alin. (1) şi (2) se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
    (4) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliţia specializată şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. În situaţia în care permisul a fost retras pe o durată mai mare de 3 ani, pentru a-l redobândi titularul acestuia trebuie să promoveze un test de cunoaştere a regulilor de circulaţie.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Permisul de conducere
    ART. 23
    (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care poseda permis de conducere corespunzător categoriei sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie.
    (2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice şi persoanele care urmează un curs de pregătire practica, în vederea obţinerii permisului de conducere, numai în prezenta şi sub supravegherea directa a unui instructor autorizat în acest sens.
    (3) Persoanele care solicită prezentarea la examen în vederea obţinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârsta, să fie apte din punct de vedere medical şi psihologic şi să facă dovada pregătirii teoretice şi practice, prin cursuri organizate de unităţi autorizate.
    (4) Programa de învăţământ a unităţilor care organizează cursuri de pregătire, conform alin. (2), se elaborează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se avizează de către Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Poliţiei Române.
    (5) Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permise de conducere, precum şi condiţiile concrete de obţinere a acestora se stabilesc prin regulament.
    (6) Organizarea şi desfăşurarea cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere se fac în baza unei metodologii elaborate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul de Interne.

    ART. 24
    (1) Permisul de conducere se obţine pe bază de examen şi se eliberează de autoritatea competentă.
    (2) Persoana care a fost condamnata prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală grava, tâlhărie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisă la examenul pentru obţinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducător, în condiţiile prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. a) şi b).
    (3) Permisul de conducere se anulează dacă a fost obţinut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

    ART. 25
    (1) Pentru conducătorii de autovehicule care au mai puţin de un an practica în conducere se stabilesc reguli suplimentare de circulaţie prin regulament.
    (2) Autovehiculele conduse de persoane care au mai puţin de un an practica în conducere vor purta un semn distinctiv, în condiţiile stabilite prin regulament.

    ART. 26
    (1) Persoanele care domiciliază sau îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România şi sunt titulari ai permiselor de conducere obţinute în străinătate sunt obligate ca în termen de 90 de zile să le preschimbe cu permise de conducere româneşti, în condiţiile stabilite prin regulament.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează:
    a) de la data intrării acestora în ţara, pentru persoanele care domiciliază sau care au reşedinţa în România;
    b) de la data stabilirii domiciliului ori reşedinţei, pentru persoanele care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România.
    (3) În cazul titularilor permiselor de conducere obţinute într-un stat care nu este membru al Convenţiei internaţionale asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, şi care nu pot fi preschimbate în conformitate cu reglementările legale, aceştia se pot prezenta la examen pentru obţinerea dreptului de a conduce un autovehicul pe teritoriul României fără a urma în acest scop un curs de pregătire.
    (4) Este interzisă deţinerea simultană a mai mult de un permis de conducere naţional.

    ART. 27
    (1) Persoanele care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România pot susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere la autorităţile competente pe a căror rază îşi au domiciliul sau reşedinţa.
    (2) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România pot susţine examenul în vederea obţinerii permisului de conducere, în condiţiile stabilite la alin. (1).

    ART. 28
    (1) Recunoaşterea permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor emise în alte state se face în condiţiile prevăzute de Convenţia internationala asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, cu excepţia cazurilor în care prin acorduri bilaterale sau prin acte internaţionale ratificate de România sau la care România a aderat se prevede altfel.
    (2) Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondentilor de presa străini, precum şi ale reprezentanţilor organizaţiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, eliberate de autorităţile competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile în România pe bază de reciprocitate.

    ART. 29
    Evidenta conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se tine la unitatea de poliţie competenţa pe a carei raza titularul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

    CAP. 4
    Semnalizarea rutiera
    ART. 30
    (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:
    a) semnalele luminoase;
    b) indicatoarele;
    c) marcajele.
    (2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie într-un sistem unitar şi coerent, se realizează şi se instaleaza astfel încât să fie observate cu usurinta şi din timp de către cei cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplina concordanta între ele şi într-o stare tehnica de funcţionare corespunzătoare.
    (3) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum şi orice alte dispozitive speciale de acest fel se executa, se instaleaza şi se întreţin prin grija administratorului drumului public. Instalarea acestora se executa numai cu acordul prealabil al poliţiei.
    (4) Semnalizarea şi presemnalizarea intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se executa, se instaleaza şi se întreţin de către administratorul fiecărui drum.
    (5) Indicatoarele de reglementare a priorităţii de trecere şi semnalele cu lumini albe şi alternativ-intermitente, precum şi de avertizare sonora de la trecerile la nivel cu calea ferată se instaleaza şi se întreţin de administratorii căilor ferate.
    (6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi însoţite şi de dispozitive speciale de avertizare.
    (7) Se interzic:
    a) amplasarea, în zona drumului public, de construcţii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele ori instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajări, care sunt de natura sa stânjenească participanţii la trafic sau să le distraga atenţia, punând în pericol siguranţa circulaţiei;
    b) lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.

    ART. 31
    Ordinea de prioritate între diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutiera şi semnalele agenţilor de circulaţie este următoarea:
    a) semnalele speciale de avertizare, luminoase şi/sau sonore;
    b) semnalele şi indicaţiile agentului de poliţie rutiera;
    c) semnalizarea temporară care modifica regimul normal de desfăşurare a circulaţiei;
    d) semnalele luminoase;
    e) indicatoarele;
    f) marcajele.

    ART. 32
    (1) Semnalele speciale luminoase de avertizare sunt:
    a) lumina roşie, care poate fi folosită numai de către autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor;
    b) lumina albastra, care poate fi folosită doar de către autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, serviciului de ambulanta, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale şi de cele destinate controlului circulaţiei vehiculelor din parcul propriu sau care însoţesc coloane militare, de cele ale unităţilor speciale ale Serviciului Roman de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Paza, de cele ale Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, precum şi de cele ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public şi ale Parchetului Naţional Anticoruptie, atunci când se deplaseaza în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenta;
    c) lumina galbena, care poate fi folosită de către autovehiculele cu gabarite sau mase depăşite ori care însoţesc asemenea autovehicule, de cele care transporta substanţe periculoase, de cele destinate întreţinerii, repararii sau executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei strazilor, deszapezirii sau tractarii autovehiculelor rămase în până, precum şi de tractoarele sau utilajele agricole.
    (2) Inspectoratul General al Poliţiei Române poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale sonore de avertizare montate pe autovehiculele aparţinând unor instituţii, în condiţiile stabilite prin regulament.
    (3) Mijloacele speciale sonore de avertizare sunt echipamente ce se instaleaza numai pe autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).
    (4) Pe autovehiculele aparţinând poliţiei pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile.
    (5) Condiţiile de folosire a semnalelor de avertizare, luminoase şi/sau sonore, se stabilesc prin regulament.

    ART. 33
    (1) Semnalizarea şi amenajările rutiere de pe drumurile publice situate în vecinătatea unităţilor de învăţământ, pieţelor, targurilor şi spitalelor sunt obligatorii şi se efectuează de către administratorul drumului respectiv.
    (2) Semnalizarea sectoarelor de drum pe care se executa lucrări este obligatorie şi se efectuează de către executantul lucrărilor astfel încât să se asigure deplasarea în siguranţa a tuturor participanţilor la trafic.
    (3) Semnalizarea şi amenajările rutiere se realizează în condiţiile stabilite prin regulament.

    ART. 34
    Condiţiile de circulaţie pe viaducte şi în tunele, precum şi semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament.

    CAP. 5
    Reguli de circulaţie
    SECŢIUNEA 1
    Obligaţiile participanţilor la trafic
    ART. 35
    Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să asigure fluenta şi siguranţa circulaţiei, sa nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor şi sa nu aducă prejudicii proprietăţii publice sau private.

    ART. 36
    (1) Conducătorii de autovehicule şi pasagerii acestora, care ocupa locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate, sunt obligaţi să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute în regulament.
    (2) Conducătorii şi pasagerii motocicletelor şi ciclomotoarelor sunt obligaţi sa poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice casca de protecţie omologata.

    ART. 37
    (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa oprească cat mai aproape de bordura sau acostament la trecerea autovehiculelor poliţiei şi pompierilor aflate în misiune şi care au în funcţiune semnalele acustice şi pe cele luminoase de culoare roşie.
    (2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa reducă viteza, sa circule cat mai aproape de bordura sau acostament şi sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b) şi care au în funcţiune dispozitivele sonore şi luminoase.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pietonilor le este interzisă traversarea.
    (4) Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte semnalele politistilor de frontieră, ale indrumatorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, agenţilor căilor ferate, personalului autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice, echipajelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, precum şi ale orbilor, potrivit prevederilor din regulament.

    ART. 38
    Conducătorii de autovehicule şi tramvaie sunt obligaţi ca, la solicitarea politistului, să se supună testarii aerului expirat sau, după caz, examinării medicale şi recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora.

    ART. 39
    Deţinătorii de vehicule sunt obligaţi sa comunice poliţiei, la cererea acesteia, identitatea persoanei căreia i-au încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

    ART. 40
    (1) Regulile de circulaţie pe drumurile publice, aplicabile autovehiculelor cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase, se stabilesc prin regulament.
    (2) Conducătorii auto care efectuează transport public de persoane sau de substanţe ori produse periculoase, precum şi cei care conduc autovehicule cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite sunt obligaţi sa posede un atestat profesional, eliberat de autoritatea competentă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli pentru circulaţia vehiculelor
§ 1. Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi
    ART. 41
    (1) Vehiculele circulă pe partea dreaptă a drumului public, cat mai aproape de marginea părţii carosabile, în direcţia de mers, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere sau a regulilor de circulaţie.
    (2) Vehiculele cu tracţiune animala, cele trase sau impinse cu mana, animalele de tracţiune, povara sau calarie, precum şi cele izolate sau în turma, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie să fie menţinute cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, corespunzător sensului de circulaţie.
    (3) Dacă un drum este prevăzut cu o pista specială destinată circulaţiei biciclistilor, aceştia, precum şi ciclomotoristii vor circula numai pe aceasta pista.

    ART. 42
    Când circulaţia se desfăşoară pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de către conducătorii de vehicule în funcţie de intensitatea traficului şi de viteza de deplasare.

    ART. 43
    Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva.

§ 2. Semnalele conducătorilor de vehicule
    ART. 44
    (1) Pe drumurile publice conducătorii de vehicule pot folosi mijloacele de avertizare sonora şi luminoasa, montate prin construcţie şi omologate, în condiţiile stabilite prin regulament.
    (2) Se interzice deţinerea în autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora şi luminoasa specifice autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (1).

§ 3. Depăşirea
    ART. 45
    Depăşirea este manevra prin care conducătorul unui vehicul îl devanseaza pe un altul, aflat în mers sau imobilizat, dacă prin aceasta se trece peste axul longitudinal al drumului sau peste marcajul de separare a sensurilor de circulaţie.

    ART. 46
    (1) Depăşirea se efectuează, de regula, pe partea stanga.
    (2) Depăşirea vehiculului al cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stanga se face prin partea dreaptă dacă între el şi acostamentul drumului exista spaţiu suficient pentru efectuarea acestei manevre.

§ 4. Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus
    ART. 47
    Conducătorii vehiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie să păstreze între ei o distanta laterala suficienta şi, la nevoie, sa circule cat mai aproape de marginea părţii carosabile corespunzătoare sensului lor de circulaţie.

§ 5. Viteza şi distanta dintre vehicule
    ART. 48
    (1) Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteza şi sa o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă.
    (2) Administratorul drumului public este obligat sa stabilească cu acordul poliţiei regimul de viteza pe sectoarele de drum aflate în administrarea sa, în funcţie de caracteristicile drumului şi de intensitatea traficului.

    ART. 49
    Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligaţia de a păstra o distanta suficienta faţă de acesta, pentru evitarea coliziunii în cazul reducerii bruste a vitezei sau al opririi neaşteptate.

    ART. 50
    Este interzisă desfăşurarea de intreceri cu vehicule sau animale pe drumurile publice, cu excepţia intrecerilor sportive care se pot organiza pe drumurile publice numai cu autorizarea administratorului drumului respectiv, cu avizul poliţiei.

    ART. 51
    Administratorul drumului public este obligat sa ia măsuri pentru efectuarea de amenajări în vederea limitării vitezei de circulaţie a vehiculelor în zonele cu risc sporit de accident, numai cu acordul poliţiei.

§ 6. Reguli referitoare la manevre
    ART. 52
    Conducătorul de vehicul care executa o manevră de ieşire dintr-un rând de vehicule stationate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori sa meargă cu spatele este obligat sa semnalizeze şi să se asigure în prealabil ca o poate face fără sa pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

    ART. 53
    Înainte de a schimba direcţia de mers conducătorul de vehicul trebuie să îşi anunţe intenţia în mod clar şi vizibil, cu ajutorul luminilor de semnalizare a direcţiei vehiculului sau, în lipsa acestora, cu bratul. Semnalizarea trebuie să se menţină pe întreaga durata a manevrei.

§ 7. Intersectii şi obligaţia de a ceda trecerea
    ART. 54
    Intersectiile sunt:
    a) cu circulaţie nedirijata;
    b) cu circulaţie dirijata. În această categorie sunt incluse şi intersectiile în care circulaţia se desfăşoară în sens giratoriu.

    ART. 55
    La apropierea de o intersectie conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi permită oprirea, pentru a acordă prioritate de trecere participanţilor la trafic care au acest drept.

    ART. 56
    (1) La intersectiile cu circulaţie nedirijata conducătorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreaptă.
    (2) La intersectiile cu circulaţie dirijata prin indicatoare, semafoare sau de către agenţi de circulaţie conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificatia sau indicaţiile acestora.
    (3) În intersectiile cu sens giratoriu vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate faţă de cele care urmează sa pătrundă în intersectie.

    ART. 57
    Conducătorul de vehicul care pătrunde pe un drum public venind de pe un drum lateral de categorie inferioară are obligaţia de a acordă prioritate de trecere tuturor vehiculelor care circulă pe acel drum.

    ART. 58
    (1) În intersectiile cu circulaţie nedirijata conducătorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stanga sau când semnalizarea rutiera din acea zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie.
    (2) În intersectiile cu circulaţie dirijata prin semnale luminoase vehiculele care virează la stanga acordă prioritate de trecere vehiculelor care circulă din sens opus.
    (3) În intersectiile cu circulaţie dirijata prin indicatoare de prioritate regula priorităţii de dreapta se respecta numai în cazul în care doua vehicule urmează să se intalneasca, fiecare intrand în intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi semnificaţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii.
    (4) Când un semafor cu trei culori are o lumina verde suplimentară montata la acelaşi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaţie.

§ 8. Trecerea la nivel cu calea ferată
    ART. 59
    (1) Participanţii la trafic trebuie să dea dovadă de prudenta sporită la apropierea şi traversarea liniilor de cale ferată curenta sau industriala, după caz.
    (2) La trecerea la nivel cu o cale ferată curenta, prevăzută cu bariere sau semibariere, conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa oprească în dreptul indicatorului ce obliga la oprire, dacă acestea sunt în curs de coborare sau în poziţie orizontala ori semnalele sonore şi luminoase care anunta apropierea trenului sunt în funcţiune.
    (3) La trecerea la nivel cu o cale ferată industriala, semnalizata corespunzător, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferată.

§ 9. Oprirea, staţionarea şi parcarea
    ART. 60
    (1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata imobilizarea se considera stationare.
    (2) Se considera parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate.
    (3) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabilă trebuie aşezat lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără atas, ciclomotoarele şi bicicletele pot fi oprite sau stationate şi câte doua, una lângă alta.

    ART. 61
    Poliţia poate dispune ridicarea şi depozitarea în spaţii special amenajate a vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe partea carosabilă şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică. Contravaloarea cheltuielilor pentru transportul şi depozitarea vehiculului oprit sau stationat neregulamentar se suporta de proprietarul acestuia.

    ART. 62
    Oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă numai în condiţiile prevăzute în regulament.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Reguli pentru alţi participanţi la trafic
    ART. 63
    Conducătorii de vehicule care circulă pe banda situata lângă marginea părţii carosabile au obligaţia să permită vehiculelor care efectuează transport public de persoane sa reintre în trafic din staţiile prevăzute cu alveole.

    ART. 64
    Pentru a circula pe drumurile publice bicicletele şi ciclomotoarele trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente.

    ART. 65
    (1) Vehiculele cu tracţiune animala, animalele de povara, de tracţiune sau calarie, precum şi animalele izolate sau în turma nu pot fi conduse pe drumurile naţionale, în municipii şi oraşe, precum şi pe drumurile la începutul cărora exista indicatoare care le interzic accesul.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) administratorul drumului public este obligat sa amenajeze drumuri laterale destinate circulaţiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege.
    (3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul animalele, vehiculele trase sau impinse cu mana, animalele de povara, de tracţiune sau calarie vor avea câte un conducător, iar vehiculele cu tracţiune animala trebuie să fie echipate şi cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente.

    ART. 66
    (1) Pietonii sunt obligaţi sa folosească numai trotuarul sau, în lipsa acestuia, sa circule pe partea stanga a drumului, în direcţia lor de mers, cat mai aproape de marginea părţii carosabile, conformându-se regulilor de circulaţie.
    (2) Sunt asimilate pietonilor persoanele cu handicap locomotor ce se deplaseaza cu vehicule de construcţie specială, precum şi cele care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile.

    ART. 67
    (1) Conducătorilor de vehicule sau de animale le este interzis sa intrerupa deplasarea coloanelor militare, grupurilor organizate autorizate şi a cortegiilor.
    (2) Coloanele militare, grupurile organizate autorizate şi cortegiile se vor deplasa pe drumurile publice astfel încât sa nu pună în pericol circulaţia celorlalţi participanţi la trafic.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Circulaţia pe autostrăzi
    ART. 68
    (1) Pe autostrăzi este interzisă circulaţia pietonilor, autovehiculelor cu gabarite sau mase depăşite, cu excepţia celor autorizate, a vehiculelor cu tracţiune animala, a animalelor, vehiculelor trase sau impinse cu mana, bicicletelor, ciclomotoarelor, tractoarelor şi maşinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum şi a vehiculelor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h.
    (2) De asemenea, pe autostrăzi sunt interzise invatarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de sasiuri şi de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele şi competitiile sportive de orice fel, precum şi cortegiile.
    (3) Se interzic circulaţia şi imobilizarea voluntara sau abandonarea autovehiculelor pe banda pentru staţionarea de urgenta, cu excepţia cazurilor de forta majoră.
    (4) Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se efectuează numai pe banda marginala din partea dreaptă a autostrazii.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţii în caz de accident
    ART. 69
    (1) Conducătorul implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat sa ia măsuri de anuntare imediata a poliţiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului şi sa nu părăsească locul faptei.
    (2) Orice persoană care este implicata sau are cunoştinţa de producerea unui accident de circulaţie soldat cu moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri periculoase este obligată sa anunţe de îndată poliţia şi sa apeleze numărul unic pentru urgente 112, existent în reţelele de telefonie din România.

    ART. 70
    Conducătorului implicat într-un accident de circulaţie îi este interzis consumul de alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea evenimentului până la testarea concentratiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.

    ART. 71
    Conducătorul implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale este obligat sa îl anunţe în termen de 48 de ore la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la formatiunea de poliţie specializată.

    ART. 72
    Deţinătorul vehiculului avariat într-un accident de circulaţie este obligat sa ceara poliţiei specializate autorizaţia scrisă, pentru a efectua reparaţiile necesare.

    ART. 73
    Societăţile de asigurări sunt obligate sa comunice poliţiei periodic datele referitoare la vehiculele asigurate şi la conducătorii auto implicaţi în accidente de circulaţie.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Circulaţia autovehiculelor în trafic internaţional
    ART. 74
    (1) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internationala, iar conducătorii lor poseda permis de conducere valabil, conform prevederilor Convenţiei internaţionale asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968.
    (2) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state pot circula pe drumurile publice din România dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internationala, dar numai în perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.

    ART. 75
    Persoanele care domiciliază în alte state, venite temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă poseda permis valabil, eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv, după modelul stabilit în Convenţia internationala asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, la care România este parte, de asociaţii afiliate la Federaţia Internationala a Automobilului ori la Alianta Internationala de Turism sau a cărui valabilitate este recunoscută pe bază de reciprocitate.

    CAP. 6
    Infracţiuni şi pedepse
    ART. 76
    Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă atrage răspunderea civilă, administrativă şi contravenţională sau penală, după caz.

    ART. 77
    (1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori remorci neinmatriculate sau a unui tramvai neinregistrat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.
    (2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare ori tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
    (3) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul care nu are drept de circulaţie în România sau a unui autovehicul al cărui certificat de înmatriculare a fost reţinut pentru defectiuni tehnice grave la sistemul de direcţie ori franare şi ale cărui plăcuţe cu numerele de înmatriculare au fost retrase se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

    ART. 78
    (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană fără permis de conducere se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
    (2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, de către o persoană al carei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv ori acesta i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
    (3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancţionează şi persoana care încredinţează cu ştiinţa un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) sau unei persoane care suferă de o boala psihică ori se afla sub influenţa unor produse ori substanţe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.

    ART. 79
    (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau care se afla sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
    (2) Lista substanţelor cu efect psihoactiv contraindicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) efectuează transport public de persoane ori transporta substanţe sau produse periculoase, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.
    (4) Refuzul, împotrivirea sau sustragerea unei persoane care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai de a se supune recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau testarii aerului expirat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

    ART. 80
    (1) Stabilirea concentratiei de alcool în sânge se face în instituţiile medico-legale, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi avizate de Ministerul de Interne, iar în aerul expirat, de către poliţia specializată, cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat, potrivit legii.
    (2) Conducătorul auto testat cu un mijloc tehnic certificat poate solicita şi recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
    (3) Starea de influenţa a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se constata de către personal medical autorizat.

    ART. 81
    (1) Părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei ori a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, precum şi modificarea sau ştergerea urmelor accidentului de către conducătorul oricărui vehicul angajat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    (2) Pot părăsi locul accidentului fără încuviinţarea prevăzută la alin. (1):
    a) conducătorii autovehiculelor aparţinând poliţiei, serviciului de ambulanta, pompierilor, apărării civile, Ministerului Apărării Naţionale (destinate controlului circulaţiei vehiculelor din parcul propriu sau care însoţesc coloane militare), jandarmeriei, unităţilor speciale ale Serviciului Roman de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Paza, care au în funcţiune dispozitivele de avertizare sonora şi luminoasa şi se afla în misiune;
    b) conducătorii vehiculelor care, în lipsa altor mijloace de transport, ei înşişi transporta persoanele ranite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsura a da asistenţa medicală necesară, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului.
    (3) Conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (2) lit. a) vor anunta de îndată unitatea de poliţie pe a carei raza s-a produs accidentul, urmând ca după terminarea misiunii să se prezinte la sediul acesteia în vederea întocmirii actelor de constatare.

    ART. 82
    (1) Consumul de alcool sau de produse ori substanţe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la testarea alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
    (2) Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante, după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.

    ART. 83
    Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) de către cadrele medicale abilitate, în cazul producerii unui accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducătorului auto, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

    ART. 84
    (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, cu intenţie, a indicatoarelor, semafoarelor, amenajărilor rutiere sau a vehiculelor ori crearea de obstacole pe carosabil, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
    (2) Instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberata de autorităţile competente, de natura sa induca în eroare participanţii la trafic, dacă prin aceasta s-a cauzat producerea unui accident de circulaţie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
    (3) Organizarea sau participarea la concursuri neautorizate, precum şi blocarea cu intenţie a drumului public cu obiecte sau vehicule ori de către una ori mai multe persoane, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

    ART. 85
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de verificare tehnica ori inspecţie tehnica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor, de către cei care au asemenea îndatoriri ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice, în cazul în care au avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
    (2) Repararea autovehiculelor având urme de accident, fără autorizaţia eliberata de poliţie, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

    ART. 86
    (1) Eliberarea autorizaţiei pentru lucrări de construire, modificare, modernizare sau de reabilitare a drumului public, amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără acordul poliţiei specializate, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
    (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi persoana care nu respecta condiţiile stabilite de poliţia specializată pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul construcţiilor amplasate în zona acestuia, dacă prin aceasta se pun în pericol fluenta şi securitatea rutiera.
    (3) Neluarea măsurilor pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, precum şi modificarea acestora fără acordul poliţiei specializate se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

    CAP. 7
    Răspunderea contravenţională
    ART. 87
    (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principala şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se aplică contravenientilor, persoane fizice ori juridice.

    ART. 88
    (1) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi sunt următoarele:
    a) reţinerea permisului de conducere, a atestatului profesional, a certificatului de înmatriculare ori înregistrare sau a plăcuţelor cu numerele de înmatriculare;
    b) retragerea permisului de conducere;
    c) suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe timp limitat;
    d) anularea permisului de conducere;
    e) confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    f) imobilizarea vehiculului.
    (2) Reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau înregistrare se face de către poliţie, o dată cu constatarea faptei pentru care se dispune una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (1), eliberandu-se titularului o dovadă inlocuitoare, cu sau fără drept de circulaţie.
    (3) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţie când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie medicală autorizata.
    (4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aproba de şeful inspectoratului judeţean de poliţie, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al direcţiei poliţiei specializate din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
    (5) Hotărârea asupra sancţiunilor contravenţionale complementare se comunică în scris contravenientului, în termen de cel mult 5 zile de la data constatării faptei.
    (6) Sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se dispun prin acelaşi proces-verbal de constatare prin care s-a stabilit şi amenda contravenţională.

    ART. 89
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei următoarele fapte:
    a) conducerea vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie infracţiune;
    b) încălcarea normelor legale referitoare la depasire, cu excepţia prevederilor art. 88 lit. a);
    c) conducerea vehiculului cu defectiuni tehnice grave la sistemul de franare sau la mecanismul de direcţie;
    d) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;
    e) nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată;
    f) nerespectarea semnalelor politistilor la trecerea coloanelor oficiale;
    g) neoprirea la semnalul regulamentar al politistului, în scopul sustragerii de la control.

    ART. 90
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei următoarele fapte:
    a) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului electric sau la trecerile la nivel cu calea ferată;
    b) schimbarea direcţiei de mers prin încălcarea marcajului longitudinal continuu;
    c) circulaţia pe sens opus;
    d) neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;
    e) neprezentarea în termenul prevăzut de lege la unitatea de poliţie pe a carei raza s-a produs accidentul de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale.

    ART. 91
    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei următoarele fapte:
    a) pătrunderea în intersectie la culoarea roşie a semaforului electric;
    b) încălcarea normelor referitoare la folosirea pe timp de noapte a luminilor de drum;
    c) depăşirea cu mai mult de 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;
    d) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor care au acest drept.

    ART. 92
    (1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 87 alin. (1), şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare.
    (2) Faptele pentru care se aplică puncte de penalizare, numărul acestora şi procedura de înregistrare se stabilesc prin regulament.

    ART. 93
    (1) Constatarea contravenţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi aplicarea sancţiunilor se fac de către politisti.
    (2) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice care încalcă regulile de circulaţie pe drumurile publice, după caz.
    (3) Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 89-91 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne.
    (4) Contravenientul poate achită în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la trezoreria finanţelor publice, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, agentul constatator făcând menţiune expresă despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.
    (5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel.
    (6) Prin regulament se pot stabili şi alte contravenţii la normele privind circulaţia pe drumurile publice.

    ART. 94
    (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune:
    a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă în decurs de un an titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare;
    b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă în decurs de 6 luni de la data expirării duratei de suspendare titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 10 puncte de penalizare;
    c) pentru o perioadă de 90 de zile, dacă fapta conducătorului auto a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 91 din Codul penal sau dacă fapta conducătorului auto constituie una dintre contravenţiile pentru care, prin regulament, se dispune ca măsura administrativă reţinerea pe loc a permisului de conducere.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise comunicate de aceasta, pentru a preda permisul de conducere. Neprezentarea la termenul stabilit, în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei suspendării exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b).

    ART. 95
    În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat măsura de siguranţă prevăzută la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioadă cat durează interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicul.

    ART. 96
    În cazul concursului de contravenţii care întrunesc mai mult de 15 puncte de penalizare, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se compune din însumarea perioadelor corespunzătoare fiecărei fapte, calculate în condiţiile stabilite prin regulament, fără ca această perioadă să depăşească 90 de zile.

    ART. 97
    Perioadele de suspendare pot fi reduse, dar nu mai puţin de 30 de zile, dacă titularul permisului absolvă un curs de siguranţă rutiera, în condiţiile prevăzute în regulament.

    ART. 98
    Permisul de conducere se retine în următoarele cazuri:
    a) la cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare;
    b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 77, la art. 78 alin. (2), la art. 79 alin. (1), (3) şi (4) şi la art. 81 alin. (1);
    c) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 178 şi 184 din Codul penal, dacă acestea au fost comise ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice;
    d) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile pentru care prin regulament se dispune ca măsura administrativă reţinerea pe loc a permisului de conducere;
    e) când prezintă modificări, ştersături sau adaugari, este deteriorat ori se afla în mod nejustificat asupra altei persoane.

    ART. 99
    Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori placutele cu numere de înmatriculare se reţin de către poliţie în condiţiile stabilite prin regulament, eliberandu-se o dovadă inlocuitoare, cu sau fără drept de circulaţie, după caz.

    ART. 100
    (1) Permisul de conducere se restituie titularului:
    a) la expirarea perioadei de suspendare;
    b) când, în condiţiile art. 88 alin. (4), s-a hotărât ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda;
    c) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
    d) în baza ordonanţei procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale;
    e) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus achitarea;
    f) la încetarea motivelor pentru care s-a dispus retragerea documentului.
    (2) Procedura de restituire a permisului de conducere se stabileşte prin regulament.

    ART. 101
    (1) Permisul de conducere se anulează de către şeful inspectoratului judeţean de poliţie, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al direcţiei poliţiei specializate din Inspectoratul General al Poliţiei Române pe a carei raza de competenţa a fost comisă fapta, în cazul în care titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă:
    a) pentru infracţiunile care au avut ca urmare moartea sau vătămarea grava a integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori de distrugere a unuia sau mai multor vehicule, săvârşite ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
    b) pentru infracţiunile prevăzute la art. 77, art. 78 alin. (2) şi la art. 79 alin. (1), (3) şi (4);
    c) pentru infracţiunile prevăzute la art. 81 alin. (1);
    d) în cazul aplicării pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule.
    (2) Permisul de conducere se anulează şi în cazul în care titularul acestuia a decedat.
    (3) Procedura anulării permisului de conducere se stabileşte prin regulament.

    ART. 102
    Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către poliţie şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsura de către o autoritate străină competenţa, pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997.

    ART. 103
    (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 101 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dacă:
    a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei în regim de privare de libertate sau a trecut un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
    b) a intervenit amnistia sau reabilitarea;
    c) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule a expirat sau a fost revocată.
    (2) Pentru a fi admis la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere candidatul trebuie să facă dovada:
    a) ca este apt din punct de vedere medical şi psihologic;
    b) ca a absolvit un curs de legislaţie rutiera şi conduita preventivă organizat de o unitate autorizata, în condiţiile legii.

    ART. 104
    (1) Imobilizarea unui vehicul care circulă pe drumul public se dispune în următoarele situaţii:
    a) vehiculul nu este înmatriculat sau înregistrat;
    b) are număr de înmatriculare sau înregistrare fals;
    c) circula fără plăcuţe cu numere de înmatriculare ori înregistrare;
    d) starea tehnica a vehiculului pune în pericol grav siguranţa circulaţiei, deteriorează grav drumul public sau mediul înconjurător;
    e) vehiculul circula cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite;
    f) exista date sau indicii ca vehiculul face obiectul unei infracţiuni;
    g) conducătorul auto refuza să se legitimeze;
    h) conducătorul auto se afla în stare de ebrietate, sub influenţa substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efect similar.
    (2) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin regulament.

    CAP. 8
    Cai de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei
    ART. 105
    (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi, după caz, a actului prin care s-a dispus una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 88 alin. (1) se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la sediul unităţii de poliţie din care face parte agentul constatator.
    (2) Plângerea suspenda executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare, de la data înregistrării acesteia la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator.
    (3) Plângerea, împreună cu dosarul cauzei, se trimite de îndată instanţei de judecată pe raza căreia a fost săvârşită fapta.
    (4) Instanţa investită cu soluţionarea cauzei dispune asupra legalităţii şi sancţiunile contravenţionale complementare administrative.

    ART. 106
    (1) Hotărârea pronunţată în prima instanţa este supusă recursului.
    (2) Recursul, împreună cu actele care au stat la baza hotărârii, se depune la instanţa a carei hotărâre se ataca, în termen de 15 zile de la comunicare.
    (3) Judecata se face de urgenta, cu citarea părţilor, iar hotărârea tribunalului este definitivă şi irevocabilă.

    CAP. 9
    Atribuţii ale unor ministere şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
    ART. 107
    Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are următoarele atribuţii:
    a) ia măsuri ca drumurile pe care le administrează să fie menţinute permanent în stare de viabilitate;
    b) instaleaza, aplica şi întreţine mijloacele de semnalizare rutiera, precum şi echipamentele destinate siguranţei circulaţiei pe drumurile în administrare;
    c) autorizeaza efectuarea lucrărilor în zonele de siguranţă şi protecţie a drumurilor din administrare, verifica modul de executare şi respectarea termenelor stabilite;
    d) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor pentru vehicule rutiere;
    e) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea statiilor de inspecţie tehnica, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atesta personalul care efectuează inspecţia tehnica;
    f) stabileşte norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a instructorilor şi profesorilor de legislaţie în domeniul transporturilor rutiere;
    g) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologice de omologare pentru circulaţia pe drumurile publice, de inspecţie tehnica şi de verificare tehnica pentru vehicule;
    h) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea şcolilor pentru pregătirea conducătorilor de autovehicule şi tramvaie;
    i) stabileşte norme obligatorii privind organizarea şi desfăşurarea transporturilor rutiere şi controlează respectarea acestora;
    j) ia măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animala, a tractoarelor şi de piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane;
    k) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere;
    l) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare pentru circulaţia pe drumurile publice, de inspecţie tehnica şi de verificare tehnica pentru vehicule;
    m) omologheaza pentru circulaţie vehicule;
    n) certifica sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb şi materialele pentru vehiculele fabricate în ţara sau importate;
    o) autorizeaza agenţii economici care prestează servicii de reparaţii la vehicule;
    p) asigura efectuarea verificării tehnice a vehiculelor, cu excepţia celor noi, în vederea înmatriculării acestora.

    ART. 108
    Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii:
    a) îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor aparţinând acestui minister şi controlează respectarea de către conducătorii proprii a regulilor de circulaţie;
    b) cooperează cu unităţile poliţiei specializate la realizarea acţiunilor de însoţire a coloanelor oficiale militare, precum şi a vehiculelor din parcul propriu;
    c) înmatriculează sau înregistrează vehiculele din parcul propriu şi tine evidenta acestora;
    d) pregăteşte personalul propriu pentru conducerea vehiculelor ministerului şi autorizeaza personalul didactic din şcolile de pregătire a conducătorilor auto din sistemul propriu;
    e) organizează şi executa inspecţia tehnica a vehiculelor din unităţile din subordinea sa;
    f) elaborează, împreună cu Ministerul de Interne, norme privind condiţiile în care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
    g) elaborează, împreună cu Ministerul de Interne, norme privind controlul circulaţiei autovehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi insotirea coloanelor militare.

    ART. 109
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării are următoarele atribuţii:
    a) asigura, prin programa şcolară, educaţia rutiera a prescolarilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar;
    b) asigura, prin formare iniţială şi continua, pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor;
    c) îndrumă, coordonează şi controlează, prin inspectoratele şcolare din subordine, activitatea de educaţie rutiera, inclusiv de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice desemnate să execute astfel de activităţi;
    d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educaţie rutiera şi parcurile-şcoala proprii de circulaţie.

    ART. 110
    (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei are următoarele atribuţii:
    a) elaborează norme referitoare la examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi la măsurile ce trebuie luate de unităţile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie generate de cauze medicale;
    b) elaborează norme privind examinarea medicală, recoltarea şi analiza probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare de natura a influenţa comportamentul conducătorilor de vehicule;
    c) elaborează norme privind examinarea psihologică şi medicală în vederea eliberării permisului de conducere;
    d) stabileşte programa cursurilor de pregătire a conducătorilor de vehicule, la temele privind acordarea primului ajutor medical în accidente de circulaţie şi controlează modul cum se realizează aceste activităţi;
    e) stabileşte semnul distinctiv ce se aplică pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;
    f) stabileşte conţinutul truselor medicale de prim ajutor şi le certifica.
    (2) Normele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei la propunerea autorităţii competente din subordine.

    ART. 111
    Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va întocmi programe de preventie rutiera şi va îndrumă, coordona şi controla modul de aplicare a acestora de către societăţile autorizate.

    ART. 112
    (1) În scopul coordonării unei strategii unitare, multidisciplinare în domeniul siguranţei circulaţiei rutiere, în subordinea Guvernului funcţionează Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutiera.
    (2) Atribuţiile Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 113
    (1) Consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
    a) iau măsuri pentru menţinerea permanenta în stare tehnica buna a drumurilor pe care le administrează;
    b) instaleaza, aplica şi întreţin mijloacele de semnalizare rutiera şi echipamentele destinate siguranţei circulaţiei, ţinând evidenta acestora;
    c) întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante;
    d) stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, stationare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule;
    e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animala, a tractoarelor şi de piste pentru biciclete;
    f) înregistrează şi ţin evidenta vehiculelor nesupuse înmatriculării;
    g) iau măsuri pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;
    h) iau măsuri pentru asigurarea spaţiului şi depozitarii vehiculelor cu tracţiune animala depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul.
    (2) Proiectele de sistematizare a localităţilor, precum şi a drumurilor publice din interiorul şi din afară acestora, elaborate de consiliile locale şi ale municipiului Bucureşti, vor fi avizate de poliţia specializată.

    ART. 114
    (1) Ministerul de Interne, consiliile locale şi ale municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru popularizarea regulilor de circulaţie în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice şi, în acest scop, vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.
    (2) Mass-media va sprijini acţiunile Ministerului de Interne, ale consiliilor locale şi ale municipiului Bucureşti în legătură cu popularizarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice.

    CAP. 10
    Dispoziţii finale
    ART. 115
    (1) Deţinătorii de autovehicule sunt obligaţi sa doteze autovehiculele pe care le deţin cu truse medicale de prim ajutor, pentru fiecare categorie de autovehicul, precum şi cu triunghiuri reflectorizante şi stingatoare de incendiu, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Deţinătorii de autovehicule, inclusiv ai celor care efectuează transportul public de persoane sau de mărfuri periculoase, sunt obligaţi:
    a) să asigure testarea anuală a calificării conducătorilor de autovehicule, în scopul însuşirii corecte şi respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale ce reglementează circulaţia pe drumurile publice;
    b) sa doteze autovehiculele proprii cu aparate de control al timpilor de odihnă şi al vitezei de deplasare, omologate, precum şi cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante şi stingatoare de incendiu.

    ART. 116
    În desfăşurarea activităţilor de prevenire a accidentelor rutiere poliţia poate solicita sprijinul unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.

    ART. 117
    (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele agenţilor de circulaţie sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Anexa prevăzută la alin. (1) poate fi modificată şi completată prin hotărâre a Guvernului, în baza modificărilor şi completărilor aduse convenţiilor internaţionale în domeniu la care România este parte.

    ART. 118
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeaşi dată Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga.
    (2) În termen de 30 de zile de la data publicării Ministerul de Interne va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.
    PRIM-MINISTRU
    ADRIAN NASTASE
    Contrasemnează:

    ---------------
    Ministru de interne,
    Ioan Rus
    Ministrul lucrărilor publice,
    transporturilor şi locuinţei,
    Miron Tudor Mitrea
    Ministrul educaţiei şi cercetării,
    Ecaterina Andronescu
    p. Ministrul sănătăţii şi familiei,
    Radu Deac,
    secretar de stat
    Ministrul finanţelor publice,
    Mihai Nicolae Tanasescu
    Bucureşti, 12 decembrie 2002.
    Nr. 195.

    ANEXA 1

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016