Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 28 octombrie 1999  privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 28 octombrie 1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 533 din 2 noiembrie 1999
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
    Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare a Băncii Agricole - S.A. până la privatizarea sa, restructurarea financiară şi operationala a băncii în scopul reducerii cheltuielilor acesteia, al creşterii gradului de lichiditate şi a credibilitatii interne şi externe ale acesteia.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
    a) active bancare supuse valorificării - au semnificatia prevăzută la alin. (1) al art. 2*) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările ulterioare;
    b) angajamente extrabilantiere - valoarea angajamentelor de finanţare şi a celor de garanţie care se evidenţiază în soldurile următoarelor conturi: "901 - Angajamente în favoarea altor bănci", "903 - Angajamente în favoarea clientelei", "911 - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor bănci", "913 - Garanţii date pentru clientela", "922 - Titluri de livrat" şi "981 - Angajamente indoielnice", diminuată cu valoarea depozitelor colaterale aduse în garanţie pentru angajamentele respective;

    -----------
──────────
*) Alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999.──────────
    c) lichiditate curenta - indicatorul calculat ca raport între activele lichide şi pasivele cu scadenţa de până la un an. În activele lichide se includ: numerarul în casierii, disponibilităţile băncii în conturi la vedere sau pe termen de până la un an, creanţele cu scadenţa de până la un an, la valoarea neta. Pasivele cu scadenţa de până la un an includ resursele atrase de Banca Agricolă - S.A. de la clientela bancară şi nebancara, a căror scadenta este de până la un an;
    d) operaţiuni cu titluri - operaţiunile efectuate de Banca Agricolă - S.A. cu următoarele categorii de titluri: titluri primite în pensiune livrata, titluri de tranzacţie, titluri de plasament şi titluri de investiţii.

    CAP. II
    Comitetul de administrare
    ART. 3
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie Comitetul de administrare a Băncii Agricole - S.A., denumit în continuare comitet de administrare, alcătuit din 3 persoane desemnate de Banca Naţionala a României prin ordin al guvernatorului, cu avizul Guvernului. Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Comitetul de administrare va avea un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. Persoanele numite în comitetul de administrare trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea bancară nr. 58/1998, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, precum şi în normele Băncii Naţionale a României pentru conducătorii băncilor.
    (3) Pe perioada exercitării funcţiilor în cadrul comitetului de administrare, persoanelor salariate ale Băncii Naţionale a României li se suspenda contractul individual de muncă cu aceasta, urmând sa li se încheie contract de muncă pe durata determinata cu Banca Agricolă - S.A. La încetarea mandatului persoanele respective vor reveni la funcţiile deţinute anterior în cadrul Băncii Naţionale a României.
    (4) Persoanele care vor face parte din comitetul de administrare vor încheia un contract de mandat comun cu Fondul Proprietăţii de Stat, Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor, prin care se vor stabili obiectivele şi termenele de realizare a acestora.
    (5) Trimestrial, comitetul de administrare va prezenta rapoarte scrise instituţiilor prevăzute la alin. (4) cu privire la starea financiară a Băncii Agricole - S.A., costul menţinerii activelor şi situaţia recuperării creditelor neperformante. Totodată, raportul va conţine referiri cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute în contractul de mandat.
    (6) Remuneraţia preşedintelui, precum şi remuneraţiile vicepreşedinţilor comitetului de administrare se stabilesc la nivelul drepturilor băneşti ale preşedintelui şi, respectiv, ale vicepreşedinţilor Băncii Agricole - S.A.

    ART. 4
    (1) Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României, potrivit art. 3 alin. (1), încetează mandatul membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Agricole - S.A. şi contractele de muncă ale celorlalţi conducatori ai băncii. De asemenea, cu aceeaşi dată se suspenda exercitarea atribuţiilor Consiliului de administraţie al Băncii Agricole - S.A. prevăzute în actul constitutiv al respectivei bănci.
    (2) Comitetul de administrare va asigura punerea în aplicare a măsurilor de restructurare operationala şi financiară prevăzute la art. 5-10 şi va stabili condiţiile optime pentru conservarea activelor şi încasarea creanţelor în interesul deponentilor şi al celorlalţi creditori.
    (3) Comitetul de administrare îşi va inceta activitatea după privatizarea Băncii Agricole - S.A. şi după alegerea administratorilor de către adunarea generală a acţionarilor, potrivit prevederilor legale şi ale actului constitutiv.

    CAP. III
    Măsuri de restructurare operationala şi financiară
    ART. 5
    (1) Comitetul de administrare va asigura continuarea procesului de restructurare operationala a Băncii Agricole - S.A., precum şi finalizarea acestui proces până la privatizarea băncii.
    (2) În cadrul procesului de restructurare operationala se va avea în vedere stabilirea unui raport optim între volumul de activitate rămas după preluarea activelor bancare prevăzute la art. 6 alin. (1) de către Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, pe de o parte, şi numărul de sucursale, agenţii şi alte sedii secundare ale Băncii Agricole - S.A., precum şi numărul de salariaţi ai băncii, pe de altă parte. Obiectivele care vor fi avute în vedere prin optimizarea acestui raport sunt creşterea lichidităţii şi reducerea ponderii cheltuielilor operationale în totalul cheltuielilor băncii.

    ART. 6
    (1) Se autorizeaza Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare sa preia active bancare supuse valorificării de la Banca Agricolă - S.A., în limita unui plafon de 2.700 miliarde lei, până la data de 30 decembrie 1999, din care 1.300 miliarde lei până la data de 29 octombrie 1999. Activele bancare supuse valorificării vor fi preluate în condiţiile prevăzute la art. 2*), 3*), 8*), 12*) şi 12^1 **) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările ulterioare.
    (2) Operaţiunile de preluare a activelor bancare supuse valorificării se vor efectua în următoarele condiţii:
    a) vor fi precedate de clasificarea portofoliului de credite şi a dobânzilor aferente, precum şi de provizionarea acestora în conformitate cu prevederile Circularei Băncii Naţionale a României nr. 6/1999 privind constituirea de către bănci, persoane juridice române, de provizioane specifice de risc pentru dobânzile neîncasate la scadenta, precum şi pentru unele categorii de credite acordate şi plasamente constituite la alte bănci, pe baza situaţiei efective înregistrate în ultima zi din luna anterioară celei în care se face preluarea;
    b) Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. va aviza selectarea şi preluarea acestora, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b)***) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările ulterioare.

    -----------
──────────
*) Art. 2, 3, 8 şi 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 au fost modificate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999.──────────
──────────
**) Art. 12^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost introdus prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1999.──────────
──────────
***) Art. 19 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/1999.──────────
    (3) Pentru activele bancare prevăzute la alin. (1), preluate de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, Banca Agricolă - S.A. va primi în contrapartida titluri de stat de valoare egala. Sumele efectiv recuperate de către Banca Agricolă - S.A. în perioada predării activelor neperformante Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare vor fi virate în contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Naţionala a României pe numele Ministerului Finanţelor.
    (4) Preluarea la datoria publică interna şi emiterea titlurilor de stat aferente operaţiunilor prevăzute la alin. (1), precum şi evidentierea lor de către Banca Agricolă - S.A. se fac în doua etape, astfel:
    a) cu data de 29 octombrie 1999, în limita sumei de 1.300 miliarde lei;
    b) până la data de 30 decembrie 1999, în limita sumei reprezentând diferenţa până la 2.700 miliarde lei.
    (5) Operaţiunile se vor efectua potrivit evidentelor contabile ale Băncii Agricole - S.A. şi pe baza documentelor de predare-primire.
    (6) Titlurile de stat vor fi emise în limita plafonului stabilit la alin. (1) şi vor avea scadenta la 2 ani. Titlurile de stat sunt negociabile şi poarta o dobânda a carei rata este egala cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relaţiile cu clienţii nebancari. Rata medie lunară a dobânzilor active este calculată de Banca Naţionala a României pe baza datelor transmise de bănci. Dobânda aferentă titlurilor de stat se calculează trimestrial, începând cu data realizării emisiunii, şi se plăteşte până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face calculul.

    ART. 7
    (1) Operaţiunile privind titlurile de stat emise în baza prezentei ordonanţe de urgenţă se derulează prin Banca Naţionala a României, care acţionează în calitate de agent al statului.
    (2) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor va încheia cu Banca Agricolă - S.A. convenţii de derulare a datoriei publice astfel contractate.

    ART. 8
    Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi realitatea sumelor preluate la datoria publică interna conform art. 6 alin. (1) revine Băncii Agricole - S.A. şi Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare.

    ART. 9
    Până la sfârşitul anului 1999 comitetul de administrare va lua măsuri pentru conformarea Băncii Agricole - S.A. cu reglementările Băncii Naţionale a României referitoare la rezerva minima obligatorie pe care băncile trebuie să o constituie în conturile curente deschise la Banca Naţionala a României, precum şi pentru reducerea soldului depozitelor atrase şi/sau a împrumuturilor obţinute de la alte bănci la un nivel care să asigure o administrare corespunzătoare a resurselor şi a plasamentelor băncii, precum şi o lichiditate adecvată.

    ART. 10
    (1) Pe perioada funcţionarii comitetului de administrare Banca Agricolă - S.A. va acorda credite şi va efectua operaţiuni cu titluri numai în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) în cazul operaţiunilor de creditare, nivelul indicatorului "Lichiditatea curenta" să fie mai mare de 100%, iar beneficiarii creditelor să fie clienţi ai Băncii Agricole - S.A. ale căror credite obţinute anterior de la banca au fost clasificate în categoria "Standard";
    b) în cazul operaţiunilor cu titluri, lichiditatea curenta să fie mai mare de 110% .
    (2) În scopul creşterii lichidităţii, pe perioada funcţionarii comitetului de administrare Banca Agricolă - S.A. nu îşi va asuma angajamente extrabilantiere, nu va acorda credite subordonate, nu va achizitiona părţi sociale/acţiuni în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu şi nu va efectua investiţii în imobilizari corporale. Totodată, comitetul de administrare va putea hotărî vânzarea de părţi sociale/acţiuni în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu în situaţia în care este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
    a) lichiditatea curenta este mai mica de 90%;
    b) titlurile respective au un randament scăzut şi nu asigura o utilizare eficienta a fondurilor imobilizate.

    CAP. IV
    Măsuri pentru accelerarea privatizării
    ART. 11
    (1) Raportul de evaluare a Băncii Agricole - S.A., precum şi studiul de fezabilitate pe baza cărora se va realiza privatizarea băncii se vor întocmi în conformitate cu dispoziţiile art. 7*) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare, cu modificările ulterioare.
    (2) În scopul încheierii procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A. până la data de 30 iunie 2000, se stabilesc următoarele termene:
    a) principalele elemente ale raportului de evaluare şi ale studiului de fezabilitate, însuşite de Comisia de privatizare a Băncii Agricole - S.A., vor fi supuse regimului de publicitate în principalele cotidiene de răspândire naţionala, precum şi în principalele saptamanale financiare internaţionale în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
    b) procedeele şi metodele de privatizare, precum şi cotele de capital social care pot fi dobândite de persoanele fizice sau juridice în procesul de privatizare a Băncii Agricole - S.A. se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comisiei de privatizare, pe baza consultării şi a avizului comun al Agenţiei Române de Dezvoltare, Băncii Naţionale a României şi Fondului Proprietăţii de Stat, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 12
    (1) Ca parte componenta a strategiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A., se mandatează Fondul Proprietăţii de Stat, în calitate de acţionar majoritar, sa propună adunării generale a acţionarilor Băncii Agricole - S.A. acoperirea pierderilor înregistrate la data de 29 octombrie 1999 prin utilizarea integrală a sumelor evidentiate în soldurile conturilor "Rezerve legale" şi "Alte rezerve", precum şi prin reducerea soldului contului "Capital social".
    (2) Operaţiunea prevăzută la alin. (1) va fi realizată efectiv în cursul lunii noiembrie 1999.

    ----------------
──────────
*) Art. 7 din Legea nr. 83/1997 a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 84/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 11 iunie 1999.──────────

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 13
    O dată cu preluarea de către comitetul de administrare a atribuţiilor Consiliului de administraţie al Băncii Agricole - S.A. în condiţiile art. 4, Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A., constituit în conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată şi modificată prin Legea nr. 166/1998, îşi încetează activitatea.

    ART. 14
    La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României, în condiţiile art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, se abrogă art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997.                    PRIM-MINISTRU
                    RADU VASILE
                    Contrasemnează:
                    Preşedintele
                    Agenţiei Române de Dezvoltare,
                    Sorin Fodoreanu
                    Preşedintele
                    Consiliului de administraţie
                    al Fondului Proprietăţii de Stat,
                    Radu Sarbu
                    Ministrul finanţelor,
                    Decebal Traian Remeş
                    Guvernatorul
                    Băncii Naţionale a României,
                    Mugur Isărescu


    ---------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016