Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 10 septembrie 1999  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 441 din 10 septembrie 1999
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
    Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999, se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. Litera g) a articolului 3 va avea următorul cuprins:
    "g) bilanţ contabil de fuziune - bilanţul contabil al Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., în cazul acestei bănci, şi bilanţul contabil comun al Băncii Comerciale Române - S.A. şi al Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., în cazul Băncii Comerciale Române - S.A., care vor fi întocmite de aceste bănci pentru data de 10 septembrie 1999.
    Bilanţurile contabile de fuziune se vor întocmi pe baza datelor înregistrate în contabilitate, iar în cazul băncii absorbite, respectiv Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., acestea vor fi puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale, stabilită pe baza inventarelor."

    2. Litera d) a articolului 5 va avea următorul cuprins:
    "d) data bilanţului contabil de fuziune va fi 10 septembrie 1999;"

    3. Litera e) a articolului 5 va avea următorul cuprins:
    "e) Banca Comercială Română - S.A. va prelua din cadrul personalului Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. un număr de cel mult 500 de salariaţi, pe care îi va încadra în structurile sale din centrala şi din unităţile teritoriale şi care vor fi consideraţi transferati în interesul serviciului, urmând ca, până la data fuziunii, Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. sa disponibilizeze restul de personal în condiţiile art. 21 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999; nu vor fi preluate persoanele care, în perioada 1990-1999, au deţinut funcţii de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, şef serviciu, şef birou sau funcţii asimilate acestora în structurile Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. din centrala şi din unităţile sale teritoriale, cu excepţia persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă; funcţiile şi drepturile salariale ale personalului preluat vor fi stabilite de Banca Comercială Română - S.A., potrivit necesităţilor şi reglementărilor sale."

    4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Până la data bilanţului contabil de fuziune va fi evidenţiată în contabilitatea Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. operaţiunea de utilizare a tuturor surselor prevăzute la poziţia bilantiera Capitaluri proprii asimilate şi provizioane, inclusiv capitalul social, exceptând datoriile subordonate, subvenţiile şi fondurile publice alocate pentru acoperirea pierderilor acestei bănci."

    5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    În cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 7 adunarea generală extraordinară a fiecăreia dintre bănci va aproba bilanţul contabil de fuziune şi va hotărî asupra fuziunii."

    6. După articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    (1) Transferul tuturor conturilor de la Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se face la data de 10 septembrie 1999, după încheierea zilei contabile, şi se înregistrează de către cele doua bănci cu data de 10 septembrie 1999.
    (2) Transferul efectiv al conturilor de la Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. nu se operează prin conturile de corespondent ale acestor bănci, deschise la Banca Naţionala a României sau la alte bănci, iar înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de transfer al conturilor se realizează pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat de către cele doua bănci.
    (3) Începând cu data de 11 septembrie 1999 operaţiunile cu clientela, corespunzătoare acestor conturi, vor fi evidentiate în contabilitatea Băncii Comerciale Române - S.A.
    (4) Diferenţele dintre situaţia faptica şi cea scriptica constatate, până la data fuziunii, cu ocazia preluării patrimoniului Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. de către Banca Comercială Română - S.A., vor fi regularizate în condiţiile art. 21."

    7. După articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    Banca Naţionala a României este autorizata sa menţină în evidentele sale contul curent şi conturile de împrumuturi în lei ale Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data bilanţului contabil de fuziune. După această dată orice operaţiune în curs de decontare pe numele Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. va fi înregistrată în conturile Băncii Comerciale Române - S.A., deschise la Banca Naţionala a României."

    8. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Până la data bilanţului contabil de fuziune se vor lua măsuri de restructurare financiară a patrimoniului Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., evidenţiat în bilanţul contabil de fuziune, conform prevederilor art. 15 şi 16."

    9. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Obligaţia de plată a sumei de 95 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite ale Băncii Naţionale a României la Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., se anulează. Banca Naţionala a României va primi în contrapartida titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egala, cu scadenţa la 12 luni. Titlurile vor fi negociabile şi vor purta o dobânda a carei rata este egala cu 5% pe an. Plata dobânzii aferente titlurilor de stat se va face la scadenta. Banca Naţionala a României va inregistra pe venituri dobânda aferentă titlurilor de stat la data încasării acesteia. Emisiunea titlurilor se va face cu data efectuării operaţiunii. Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. va evidenţia anularea obligaţiei de plată la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operaţiunii.
    (2) Obligaţia de plată, în limita sumei de 64 miliarde lei şi de 61,3 milioane dolari S.U.A., plus dobânzile aferente până la data bilanţului contabil de fuziune, reprezentând depozite ale Fondului Proprietăţii de Stat la Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., se anulează. În mod corespunzător se anulează şi obligaţiile de plată ale Fondului Proprietăţii de Stat către bugetul de stat. Depunerile în valută ale Fondului Proprietăţii de Stat la Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. vor fi evaluate în moneda naţionala, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operaţiunii.
    (3) Suma cuvenită Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. pentru imobilul situat în municipiul Bucureşti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2, preluat în proprietatea publică a statului conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 33/1994, existenta în evidenţa contabilă în ziua anterioară datei bilanţului contabil de fuziune, se anulează.
    (4) Creanta Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., în suma de până la 293,2 miliarde lei, reprezentând impozitul pe profit virat în plus la bugetul de stat pentru anii 1996, 1997 şi 1998, reflectată în contabilitate în ziua anterioară datei bilanţului contabil de fuziune, se anulează.
    (5) Cu sumele prevăzute la alin. (1)-(4) se influenţează rezultatele financiare din evidenţa contabilă a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data bilanţului contabil de fuziune, după efectuarea operaţiunii prevăzute la art. 10. Aceste sume sunt deductibile din punct de vedere fiscal."

    10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Pierderea din evidenţa contabilă a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., rămasă după efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 10 şi 15, va fi preluată în bilanţul contabil de fuziune întocmit de Banca Comercială Română - S.A. în contul Alte creanţe privind bugetul statului şi va fi acoperită cu titluri de stat, în limita sumei de 3.000 miliarde lei, emise în favoarea Băncii Comerciale Române - S.A., cu data de 10 septembrie 1999. Titlurile de stat vor fi negociabile, vor purta o dobânda a carei rata va fi egala cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relaţiile cu clienţii nebancari, cu termen de scadenta la 2 ani.
    (2) Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., prin administratorul special numit de Banca Naţionala a României, îi revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii şi realităţii sumelor preluate la datoria publică interna conform art. 15 alin. (1) şi art. 16 alin. (1)."

    11. După articolul 21 se introduc articolele 21^1 şi 21^2 cu următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    Sumele care vor fi preluate la datoria publică interna conform dispoziţiilor art. 17, 20 şi 21 vor fi comunicate Ministerului Finanţelor de către Banca Comercială Română - S.A. pe baza evidentei contabile a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. la data bilanţului contabil de fuziune.
    ART. 21^2
    În termen de 60 de zile de la data fuziunii Banca Comercială Română - S.A. va renegocia, iar acolo unde se impune va putea denunta unilateral contractele de închiriere, de prestări de servicii şi orice alte angajamente contractuale ale Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., în vigoare la data fuziunii, altele decât cele izvorand din operaţiunile bancare prevăzute de Legea bancară nr. 58/1998."

    12. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Titlurile de stat emise potrivit dispoziţiilor art. 17, 20 şi 21 sunt negociabile şi au o scadenta la 2 ani. Ministerul Finanţelor va emite titlurile de stat la data primirii comunicării prevăzute la art. 21^1. Titlurile de stat în lei poarta o dobânda a carei rata este egala cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relaţiile cu clienţii nebancari. Rata medie lunară a dobânzilor active este calculată de Banca Naţionala a României pe baza datelor transmise de bănci. Titlurile de stat în valută vor fi exprimate în dolari S.U.A. şi vor purta o dobânda a carei rata va fi egala cu 5% pe an.
    (2) Dobânda aferentă titlurilor de stat emise potrivit dispoziţiilor art. 16, 17, 20 şi 21 se calculează trimestrial, începând cu trimestrul următor realizării emisiunii, şi se plăteşte până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Comercială Română - S.A. va inregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat în lei şi în valută la data încasării acestora."

    13. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    În situaţia în care la data de 10 septembrie 1999 Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. are un patrimoniu net negativ după efectuarea operaţiunii prevăzute la art. 10, dispoziţiile Legii concurentei nr. 21/1996 şi ale Regulamentului din 14 aprilie 1997 privind autorizarea concentrarilor economice, emis de Consiliul Concurentei, nu se aplică."


    ART. II
    Ordonanţa Guvernului nr. 39/1999, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    RADU VASILE
                    Contrasemnează:
                    Preşedintele Agenţiei Române
                    de Dezvoltare,
                    Sorin Fodoreanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Decebal Traian Remeş
                    Guvernatorul Băncii Naţionale
                    a României,
                    Mugur Isarescu
                    Preşedintele Consiliului de
                    administraţie al Fondului
                    Proprietăţii de Stat,
                    Radu Sârbu

    ANEXA 1

                         LISTA
    cuprinzând personalul cu funcţii de conducere sau care a deţinut funcţii de
    conducere în Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., care se
    preia de Banca Comercială Română - S.A. prin transfer în interesul serviciului
    potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999, modificată şi completată
    prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999

    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr.
    crt. Numele şi prenumele Direcţia/Unitatea Funcţia deţinută
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1. Mariuta Ioana Direcţia afaceri documentare Şef serviciu acreditive I
     2. Boboc Lidia Direcţia afaceri documentare Şef serviciu derulare
                                                           garanţii şi montaje
                                                           financiare
     3. Tudor Carmen Direcţia clientela-marketing Şef serviciu clientela I
     4. Stefanoiu
        Ecaterina Direcţia afaceri documentare Director
     5. Alexandru Ofelia
        Carmen Direcţia finanţări structurale Şef serviciu finanţare
                                                           proiect
     6. Mititelu Sorin
        Cristinel Direcţia gestiune risc Director (cu delegaţie)
     7. Grecea Liliana Direcţia de organizare şi Şef birou depozite şi
                           resurse umane credite salariaţi
     8. Nitu Ioan Laurian Sucursala Dorobanti Şef serviciu tezaur
     9. Preda Petre Direcţia contabilităţii Director adjunct
                           generale
    10. Balan Ortansa Direcţia participatii şi Şef serviciu gestiune
        Elena pieţe de capital participatii şi
                                                           reprezentare
    11. Ivan Ramona Direcţia finanţări structurale Şef serviciu
                                                           sindicalizari
    12. Panait Ştefan Direcţia informatica şi Şef birou sisteme
                           telecomunicaţii telecomunicaţii
    13. Manea Irina Direcţia informatica şi Şef serviciu dezvoltare
                           telecomunicaţii aplicaţii
    14. Costache Direcţia informatica şi Şef birou aplicaţii
        Constantin telecomunicaţii informatice clientela
    15. Vardoca Radu Direcţia informatica şi Director
                           telecomunicaţii
    16. Voiculeţ Nicolae Sucursala Lipscani Director
    17. Geamanu Rodica Direcţia de organizare Şef serviciu organizare
                                                           şi resurse umane
    18. Vlaicu Rodica Direcţia finanţări structurale Director
    19. Mavrodineanu Direcţia finanţări structurale Fost şef serviciu
        Stancu
    20. Burda Lia Direcţia finanţări structurale Fost şef serviciu
    21. Florescu Cristina Direcţia juridică Şef birou asistenţa
        Daniela juridică în operaţiuni şi
                                                           acorduri internaţionale
    22. Ruse Ioana Direcţia juridică Şef serviciu contencios
    23. Marcu Niculae Direcţia juridică Şef serviciu garanţii şi
        Vasile executări silite
    24. Niculescu Direcţia juridică Consilier juridic, fost
        Cornelia şef serviciu
    25. Proteasa Silviu Sucursala Valcea Referent de specialitate
                                                           (ofiţer credite), fost
                                                           şef birou
    26. Iamandi Maria Sucursala Lipscani Şef serviciu
    27. Zoicas Voichita Sucursala World Trade Center Referent de specialitate,
                                                           fost şef serviciu
    28. Nastase Dumitru Direcţia metodologie Şef serviciu
    29. Cosmescu Roxana Direcţia afaceri documentare Consilier bancar, fost
        Mariana şef serviciu.
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016