Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 30 iunie 1999  privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 314 din 30 iunie 1999
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
    Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:
    ART. 1
    În vederea restructurării financiare a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A., obligaţiile de plată ale acesteia, în lei şi în valută, faţă de persoanele juridice prevăzute în anexa se reglementează după cum urmează:
    a) Obligaţia de plată în limita sumei de 75 miliarde lei, reprezentând disponibilitati şi depozite în lei ale persoanelor juridice la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A., precum şi dobânzile aferente până la data de 5 iulie 1999 inclusiv, se preia de către Banca Comercială Română - S.A.
    În contrapartida acestei obligaţii Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat în lei, de valoare egala, cu scadenţa la 12 luni.
    Titlurile sunt negociabile şi poarta o dobânda a carei rata este egala cu rata medie lunară a dobânzii active practicate de bănci în relaţiile cu clienţii nebancari. Rata medie lunară a dobânzii active este calculată de Banca Naţionala a României pe baza datelor transmise de bănci.

    b) Obligaţia de plată în valute convertibile, în limita echivalentului a 40 milioane dolari S.U.A., reprezentând disponibilitati şi depozite în valută ale persoanelor juridice la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A., precum şi dobânzile aferente până la data de 5 iulie 1999 inclusiv, se preia de către Banca Comercială Română - S.A.
    În contrapartida acestei obligaţii Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egala, cu scadenţa la 12 luni.
    Titlurile sunt negociabile şi poarta o dobânda a carei rata este egala cu 7% pe an.
    Dobânda aferentă titlurilor de stat în lei şi în valută se plăteşte trimestrial, până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata. Banca Comercială Română - S.A. va inregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat, în lei şi în valută, la data încasării acestora.
    Sumele prevăzute la lit. a) şi b) nu includ obligaţiile Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. reprezentând depozite colaterale constituite de persoanele juridice pentru garantarea unor angajamente de finanţare, de garanţie sau de plată, asumate de banca în numele acestora.


    ART. 2
    Transferul conturilor prevăzute la art. 1 de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se face la data de 5 iulie 1999, după încheierea zilei contabile, şi se înregistrează de către cele doua bănci cu data de 6 iulie 1999.
    Procedura de transferare a conturilor de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se stabileşte prin protocol semnat de către cele doua bănci.
    Transferul efectiv al conturilor de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. nu se operează prin conturile de corespondent ale acestor bănci, deschise la Banca Naţionala a României sau la alte bănci, iar înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de transfer al conturilor se realizează pe bază de proces-verbal de predare-primire, încheiat de către cele doua bănci potrivit prevederilor protocolului.
    Dosarele cuprinzând acte şi documente aferente conturilor transferate rămân la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A., cu excepţia celor necesare funcţionarii acestor conturi, prevăzute în protocol, şi se păstrează potrivit dispoziţiilor legale.
    Începând cu data de 6 iulie 1999 operaţiunile cu clientela, corespunzătoare acestor conturi, vor fi efectuate de Banca Comercială Română - S.A.
    În termen de 24 de ore de la data operarii transferului conturilor prevăzute la art. 1 Banca Comercială Română - S.A. va comunică, în scris, tuturor clienţilor persoane juridice, prevăzuţi în anexa, numărul conturilor deschise de banca pe numele acestora, soldurile lor, precum şi condiţiile de funcţionare a acestor conturi.
    Disponibilităţile şi depozitele în lei şi în valută, transferate de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. la Banca Comercială Română - S.A., vor fi remunerate, începând cu data de 6 iulie 1999, cu dobânda practicată de Banca Comercială Română - S.A. la depozitele la termen şi la vedere. Fac excepţie depozitele cu dobânda fixa, la care dobânda va fi menţinută până la termenele stabilite în convenţiile încheiate între Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. şi clienţi.

    ART. 3
    Preluarea la datoria publică interna şi emiterea titlurilor de stat în lei şi în valută, aferente operaţiunilor prevăzute la art. 1, precum şi evidentierea lor de către Banca Comercială Română - S.A. se fac cu data de 6 iulie 1999, pentru obligaţiile de plată efectiv transferate, potrivit evidentelor contabile ale Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. şi procesului-verbal de predare-primire.
    Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi realitatea sumelor preluate la datoria publică interna conform art. 1 revine Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. prin administratorul special numit de Banca Naţionala a României.

    ART. 4
    Operaţiunile privind titlurile de stat emise în baza prezentei ordonanţe de urgenţă se derulează prin Banca Naţionala a României, care acţionează în calitate de agent al statului.
    În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor va încheia cu Banca Comercială Română - S.A. o convenţie de derulare a datoriei publice astfel contractate.

    ART. 5
    Pentru toate retragerile de disponibilitati şi depozite înainte de 12 luni de la data preluării acestora de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. Banca Naţionala a României va rascumpara de la Banca Comercială Română - S.A., la cererea acesteia, în termen de cel mult două zile, titluri de stat de valoare egala cu sumele solicitate a fi retrase sau plătite de clienţi.

    ART. 6
    Până la data scadentei titlurilor de stat, prevăzută la art. 1, disponibilităţile şi depozitele în lei şi în valută, preluate de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. şi existente în sold la Banca Comercială Română - S.A., nu vor fi incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii.

    ART. 7
    În contabilitatea Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A., în contrapartida obligaţiilor de plată cedate, se va evidenţia diminuarea activului cu activele bancare supuse valorificării ce se predau la Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/1998, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 44/1999.
    Până la predarea efectivă a activelor prevăzute la alin. 1 obligaţiile de predare ale Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. se evidenţiază în contul "Creditori".

    ART. 8
    După predarea activelor bancare pentru valorificare la Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, eventualele diferenţe dintre valoarea obligaţiilor de plată cedate conform art. 1 şi valoarea activelor bancare supuse valorificării, predate la Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, vor fi evidentiate de Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. în contul "Decontări cu bugetul de stat", urmând a fi regularizate prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 9
    Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 30 iunie 1999. Orice alte dispoziţii contrare se abroga.                    PRIM-MINISTRU
                    RADU VASILE
                    Contrasemnează:
                    Preşedintele Agenţiei
                    Române de Dezvoltare,
                    Sorin Fodoreanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Decebal Traian Remes
                    p. Guvernatorul
                    Băncii Naţionale a României,
                    Mihai Bogza,
                    viceguvernator
                    Agenţia de Valorificare
                    a Activelor Bancare
                    Ovidiu Grecea,
                    secretar de stat

    ANEXA 1

    LISTA
    cuprinzând persoanele juridice ale căror disponibilitati se vor transfera de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. la Banca Comercială Română - S.A.    ----------------------------------------------------------------------------
      Nr. Cod din
      crt. Denumirea firmei registrul comerţului/
                                                         Cod fiscal/Autorizaţie

    ----------------------------------------------------------------------------
      1. Fundaţia M.H.Elias Bucureşti CF R4181589
      2. Ministerul Educaţiei Naţionale CF 4283260
      3. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci H.G. 573/1998
      4. Universitatea de Medicina şi Farmacie CF 4192910
          "Carol Davila" Bucureşti
      5. Regia Autonomă "Locato" J40/12692/1992
      6. Fundaţia "Fondul Libertatea" CF 4265973
      7. Oficiul de Promovare a Turismului CF 9447232
      8. Arpechim - S.A. J03/94/1991
      9. Acopexim Ltd. J40/3483/1991
     10. DPM PHARE Securitate Sănătate CF 426669
     11. Internaţional Atomic Energy AG -
     12. Societatea Naţionala de Cruce Roşie din România CF 4219659
     13. Institutul de Matematica CF 4382523
     14. I.C.S.H. - S.A. J20/34/1991
     15. Agenţia Naţionala a Medicamentului CF 11353270
     16. Marc Favre România - S.R.L. J29/250/1996
     17. Biblioteca Universitatii Autorizaţia 6237/1992
     18. Roseal - S.A. J19/31/1991
     19. Universitatea de Ştiinţe CF 4602041
     20. Marconf - S.A. J05/203/1991
     21. Asociaţia pentru Orfelinatele din România CF 4571263
     22. Universitatea de Medicina şi Farmacie Nr. inreg. 1/22676
     23. Spea Ingegneria Europea Italia - J40/9653/1998
          România - S.A.
     24. Tofan Grup - S.A. J40/10536/1993
     25. Dolphin - S.R.L. J35/3289/1991
     26. Danubio Comexim 2000 - S.R.L. J40/10686/1996
     27. Neptun-Olimp - S.A. J13/517/1991
     28. Hotel "Capitol" - S.A. Bucureşti J40/5341
     29. Asociaţia Romtrans Program pentru
          Acţiuni Salariale Autorizaţia 40/1993
     30. Muzeul de Arta Craiova Decret 836/1990
     31. Eparhia Reformata din Ardeal R42/88403
     32. Universitatea de Ştiinţe Agricole CF 4288381
     33. Universitatea "Politehnica" Bucureşti CF 4183199
     34. Institutul Italian de Cultura -
     35. Romhart Trading - S.A. J40/15647/1994
     36. Guvernul României - Departamentul H.G. 875/1998
          pentru Protecţia Copilului
     37. Litoral - S.A. J13/669/1990
     38. Consiliul Judeţean Maramures CF 3627315
     39. Ministerul Educaţiei Naţionale - Agenţia Ordinul ministrului
          Naţionala "Socrates" educaţiei naţionale
                                                               3712/1996
     40. Horticom - S.A. J27/127/1991
     41. UNESCO CF 4284029
     42. Fotbal Club Arges J03/6268/1993
     43. Societatea Română de Economie CF 9153385
     44. CNPFP "Leonardo da Vinci" Ordinul ministrului
                                                          educaţiei naţionale
                                                              3712/1996
     45. Socrate Serasmos IC 53714 RO CF 4266570
     46. Aedificia Carpaţi - S.A. J40/26548/1992
     47. Fabrica de Sticla Avrig - S.A. J32/69/1991
     48. Secretariatul General al Guvernului -
     49. Xingyun Internaţional Import-Export J40/16514/1992
     50. Universitatea Agronomica EPI-RO-VET H.G. 294/1997
     51. Liga Profesionista de Fotbal CF 9501714
     52. Emma Impex - S.R.L. J02/928/1992
     53. Direcţia silvică Cluj J12/3961/1991
     54. Stars Import-Export - S.R.L. J40/1935/1991
     55. Centrul Romilor pentru Intervenţie CF 8495533
     56. Asociaţia Româno-Americana "Amicii CF 4453136
          Statelor Unite"
     57. UPB Tempus S-JEP 11300-96 Decizia Consiliului
                                                            de Miniştri
                                                             446/1961
     58. Classic Design Ltd. J40/12046/1994
     59. Tamina 2000 - S.A. J40/1852/1995
     60. Tempus S-JEP 12468 CETTCE H.C.M. 1050/1949
     61. Fundaţia "Copiii României" Autorizaţia 381/1997
     62. United Nations Children's Fund -
     63. Confederatia Naţionala a Sindicatelor CF 4420392
          Libere din România
     64. Sigmob - S.A. J24/207/1991
     65. Institutul de Biologie CF 4364268
     66. Fundaţia Prahova 1991 Sentinta civilă
                                                            nr. 72/1992 a
                                                        Judecătoriei Ploiesti
     67. Living 97 - S.R.L. J40/3097/1997
     68. UTCN Tempus IB-JEP 13467-98 CF 4288306
     69. RADP Giurgiu SPP. Antiepizootica J52/733/1994
     70. Institutul Politehnic Bucureşti JEP CF 4183199
     71. Fundaţia "Secolul 21" CF 5990782
     72. Media Sat J40/8723/1997
     73. Tempus S-JEP 12531-97 CF 4288306
     74. Mol România Petroleum Products - S.R.L. J40/7870/1995
     75. Mega Company Import-Export J40/5200/1991
     76. Lot Polish Airlines CF 6879287
     77. Tempus PHARE JEP 12501/97 CF 4305849
     78. Petrom - S.A. - Sucursala Peco Satu Mare J30/166/1991
     79. Institutul de Arhitectura M/JEP 11129/96 CF 4283996
     80. Fundaţia Culturală "Magazin Istoric" CF 1590422
     81. Romstar Light - S.R.L. J40/5412/1991
     82. Czech Airlines R5956497
     83. Salzgitter Handel Autorizaţia 852/3/1998
     84. Universitatea de Medicina şi Farmacie Decizia Consiliului
          "Carol Davila" Tempus PHARE "Romger" de Miniştri 176
     85. Asociaţia Caritas Bucureşti Structura CF 4849763
     86. I.C.S.I.M. - S.A. J40/4/1990
     87. Novartis Consumer Health - S.A. Autorizaţia 878/3/1999
     88. Universitatea de Medicina şi Farmacie Iaşi CF 4701100
     89. Ilexim - S.A. J40/1256/1991
     90. Fundaţia "Cella Delavrancea" CF 8270816
     91. Liga Apărării Drepturilor Omului CF 6366974
     92. Rencia Shipping and Trading J40/1928/1995
     93. Trapec J40/193584/1994
     94. Roit Impex - S.R.L. J40/17789/1992
     95. Key One Jeans - S.A. J40/5815/1994
     96. Fundaţia "Casa Noastră" Autorizaţia 574/1997
     97. Unisped Internaţional Transport
          Forwarding - S.R.L. J40/10496/1997
     98. Syrian Arab Airlines Autorizaţia
                                                              Ministrului
                                                            Transporturilor
                                                              38/803/1995
     99. SOCOM Sarguinta J38/1042/1991
    100. Filarmonica "George Enescu" H.G. 41/1994
    101. Knauf Gips J40/27266/1993
    102. HVS Prest J30/2101/1994
    103. EWT Export-Import Producţie, Comerţ J40/3854/1994
          şi Servicii B86
    104. Est West Informatique România J40/2276/1991
    105. Gilrom Irigation - S.R.L. J40/2534/1998
    106. Tuval - S.A. J40/28203/1993
    107. Interfinancial Holding Nr. inreg. B31094
    108. Baroul Bucureşti H.G. 32/1990
    109. Steinhoff România - S.A. J02/248/1996
    110. Kronos Intermed - S.R.L. J40/6829/1995
    111. Casa de Schimb "Litoral" - S.R.L. J13/3826/1991
    112. Rom-Grafit - S.R.L. J40/3217/1997
    113. Sheraton Internaţional România - S.R.L. J40/9866/1997
    114. Medicins du Monde -
    115. Institutul de Ştiinţa H.G. 17/1993
    116. Montană - S.A. J01/41/1991
    117. Mesirom Impex Company - S.R.L. J40/21560/1994
    118. Centrul de Cercetări Avansate H.G. 702/1993
    119. Rauh Florimex - S.R.L. J02/1747/1994
    120. Oficiul Roman Tempus H.G. 682/1990
    121. Camera Deputaţilor -
    122. Chimexim - S.A. J40/142/1991
    123. Distrigaz Nord - S.A. - Sucursala Arad J02/588/1998
    124. UPB Tempus S-JEP 11351 Decizia Consiliului
                                                                 de Miniştri
                                                                  441/1961
    125. Asociaţia "Speranta" CF 8846219/1996
    126. UT Erasmus ESP1 Nr. 49969-IC-1-97 CF 4288306
    127. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Autorizaţia 240/1992
    128. Imobiliară Faget - S.R.L. J40/9569/1997
    129. Partidul Liberal Hot. TMB 13/P/1997
    130. Molino România Oradea - Sucursala Bucureşti J40/29485/1993
    131. România Combi - S.A. J02/242/1996
    132. Apador - Inaltul Comisariat O.N.U. Autorizaţia 55/1993
    133. Proiectul "Copernicus" - Universitatea CF 4701126/1993
          "Alexandru Ioan Cuza"
    134. Universitatea Tehnica CF 426928/1993
    135. Fondul Privat de Pensie Suplimentară şi Ajutoare CF 8852040/
                                                             1996 - Autorizaţia
                                                                117/PJ/1996
    136. British Romanian Business Training Fundation Brocad CF 9100097/1997
    137. Ferrostaal AG CF 1590716
    138. Ministerul Culturii -
    139. Baroul de Avocaţi Constanta CF 2987081/1993
    140. Romtrans Impex - S.R.L. J40/4021/1996
    141. Gealan România - S.A. J40/768/1997
    142. LT-Rebah J35/1449/1996
    143. Meridian Comerţ - S.R.L. J08/1629/1992
    144. Acvaterm - S.A. J10/48/1998
    145. Planet Intertrade Impex - S.R.L. J40/28590/1994
    146. Wenro Investiţii Internaţionale - S.R.L. J40/5031/1994
    147. Partidul Naţional Liberal CF 4263603
    148. Romcargo Internaţional Airforwarding J40/1428/1991
    149. Faberrom - S.A. J40/620/1991
    150. Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice CF 721205/1991
    151. Pas Malbera Constanta Hotărârea
                                                                 judecătorească
                                                                    119/1993
    152. S.R.P. Neptun - R.A. J13/2/1995
    153. Procter and Gamble Marketing J40/26617/1992
    154. Amco Otopeni - S.A. J40/220/1991
    155. Saniro Impex - S.R.L. J40/25621/1993
    156. Agro Eco - S.R.L. J40/1197/1998
    157. Euroconsulting - S.R.L. J02/229/1998
    158. A.R.A.S. J16/532/1998
    159. Health Aid România CF 8254616
    160. Arteferro România - S.R.L. J40/8709/1996
    161. F.I.R. Prod - S.R.L. J40/8394/1995
    162. Faur - S.A. J40/13/1991
    163. S.N.C. Romhid J40/6478/1991
    164. Automobile Craiova - S.A. J16/722/1991
    165. Malbera - S.A. J13/554/1991
    166. ICN Pharmaceutica LS S.U.A. Autorizaţia 1001/1999
    167. Nedrom Production J05/716/1996
    168. Fundaţia "Omenia" - Filiala E. Diaconescu Hotărârea
                                                              judecătorească
                                                                42/PJ/1992
    169. Citizens Democracy Corps - Bucureşti CF 9122952
    170. Asociaţia Psihiatrilor din România CF 9415885
    171. Asociaţia Română pentru Calitate CF 4194643
    172. Rosivi Triad - S.R.L. J02/385/1996
    173. Fundaţia "Centrul Roman pentru Cercetarea CF 9708095
          de Emisie Indusa Radiatii Gama"
    174. Anaela Com J40/17784/1993
    175. Universitatea Tehnica Tempus PHARE S-JEP-11177 CF 4288306/1993
    176. Gama Comunication - S.R.L. J40/6705/1998
    177. Fundaţia Naţionala "Henry Coanda" CF 5659771
    178. Universitatea "Politehnica" Bucureşti CF 4183199
          Tempus CME 03526-97
    179. Dacin Sara CF 9068034
    180. Universitatea Transilvania Tempus Ordinul ministrului
          S JEP 11177 educaţiei naţionale 48
    181. Austrian Airlines - Reprezentanta CF R5853939
    182. ASE Rei Temper 928 CF 4433775
    183. Fond pentru Cultura şi Studii România CF 9011453
    184. ARA România J05/1446/1997
    185. Sidermet - S.A. J20/50/1991
    186. Schitul Sfantul Nicolae Balamuci CF 4531331
    187. Asociaţia Nevazatorilor din România CF 4314871
    188. Lemax - S.A. J40/26769/1994
    189. Agromec - S.A. J27/497/1995
    190. Industrial Construct Grup - S.A. J40/27766/1994
    191. Magazin General "Elegant" - S.R.L. J40/3008/1991
    192. ICSCIR-IT Bucureşti H.G. 451/1994
    193. Muzeul Naţional de Istorie Naturala CF 4192669
          "Grigore Antipa"
    194. Salex - S.R.L. J40/22144/1994
    195. UTCN Tempus CME 03554-97 CF 4288306
    196. Ministerul Tineretului şi Sportului CF 2111064
    197. Direcţia de sănătate publică a CF 4400956
          municipiului Bucureşti
    198. Eximpan - S.R.L. J40/4619/1992
    199. Complex - S.A. J02/1111/1994
    200. MOBROM - S.R.L. J40/16220/1991

    ----------------------------------------------------------------------------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016