Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010  pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale  de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 96 din 10 februarie 2020
    *) Republicat în temeiul art. III din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 şi 5 bis din 3 ianuarie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.
    – Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 29/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 29 decembrie 2011;
    – Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 7 martie 2013;
    – Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 12 noiembrie 2014;
    – Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015;
    – Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 20 octombrie 2016;
    – Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2017 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 şi 683 bis din 23 august 2017.
    Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010 şi ulterior a mai fost modificat şi completat prin:
    ART. 1
    (1) Se aprobă reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.**)
    (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor financiare.
    (3) Reglementările prevăzute la alin. (1) transpun parţial prevederile aplicabile instituţiilor de credit, care nu contravin Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, din următoarele directive:
    a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013;
    b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din 15 noiembrie 2014;
    c) Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 372 din 31 decembrie 1986, cu modificările şi completările ulterioare^1;
    ^1 Directiva 86/635/CEE a fost modificată şi completată prin următoarele directive:
    - Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE şi 86/635/CEE în ceea ce priveşte normele de evaluare aplicabile conturilor anuale şi conturilor consolidate ale anumitor forme de societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 283 din 27 octombrie 2001;
    – Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE,86/635/CEE şi 91/674/CEE ale Consiliului privind conturile anuale şi conturile consolidate ale anumitor forme de societăţi, ale băncilor şi ale altor instituţii financiare şi ale întreprinderilor de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 178 din 17 iulie 2003;
    – Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare şi a Directivei 91/674/CEE a Consiliului privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 224 din 16 august 2006.


    d) Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligaţiile în materie de publicare a documentelor contabile anuale a sucursalelor, stabilite într-un stat membru, ale instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare cu sediul social în afara respectivului stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 44 din 16 februarie 1989.


    ART. 2
    În înţelesul prezentului ordin, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

    ART. 3
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entităţi, denumite în înţelesul prezentului ordin instituţii de credit:
    a) băncilor, persoane juridice române;
    b) organizaţiilor cooperatiste de credit;
    c) băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ;
    d) băncilor de credit ipotecar;
    e) sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine;
    f) sucursalelor din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române.

    (2) În înţelesul prezentului ordin, entităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) reprezintă entităţi de interes public.

    ART. 4
    Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor de credit, directorii economici, contabilii-şefi sau alte persoane care au obligaţia gestionării instituţiei de credit trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 5
    (1) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituţiile de credit sunt auditate statutar potrivit legii.
    (2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS întocmite de instituţiile de credit, în calitate de societăţi-mamă.
    (3) Situaţiile financiare prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit Băncii Naţionale a României în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare.
    (4) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, instituţiile de credit depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare anuală întocmită pe baza datelor din evidenţa contabilă. Formatul standardizat, conţinutul şi termenul de depunere al acestei raportări vor fi stabilite prin reglementări emise de Banca Naţională a României.

    ART. 6
    (1) La transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2011 în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2012, instituţiile de credit vor întocmi o situaţie care va cuprinde diferenţele dintre valorile înscrise în balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2011 şi cele înregistrate în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2012, însoţite de explicaţii detaliate privind natura acestora, precum şi modul de transpunere a sumelor în conturile prevăzute de reglementările cuprinse în anexa nr. 1***). Totodată, se vor prezenta modificările aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS.
    (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se depune de către instituţiile de credit, persoane juridice române, la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, împreună cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011, întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 130 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar al anului 2011, precum şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar al anului 2011.
    (3) Situaţia menţionată la alin. (1) se depune de către sucursalele din România ale instituţiilor cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene şi de cele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 243 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu informaţiile suplimentare privind activitatea proprie, prevăzute la pct. 241 din respectivele reglementări, la autorităţile şi în termenele prevăzute la alin. (2). În alte cazuri decât cel prevăzut la pct. 243 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul într-un stat nemembru al Uniunii Europene vor depune situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie, însoţite de situaţia menţionată la alin (1).
    (4) În cazul în care ultima zi a termenelor de depunere prevăzute la alin. (2) este o zi nelucrătoare, situaţiile respective se vor depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

    ART. 7
    Concordanţele dintre conturile din planul de conturi prevăzut de reglementările cuprinse în anexa nr. 1***) şi conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. **)
    **) Anexele nr. 1 şi 2 se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
    ***) Anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010.


    ART. 8
    Banca Naţională a României va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 9
    Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. ****)
    ****) A se vedea şi prevederile referitoare la datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.


    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare:
    - prevederile art. II din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010:
    "ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, cu excepţia prevederilor referitoare la modificarea pct. 67 alin. (2) din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la pct. 3 din anexa la prezentul ordin, a prevederilor pct. 8, pct. 9 lit. aa) şi pct. 10 lit. y), z) şi aa) din anexa la prezentul ordin, care intră în vigoare la data publicării."

    – prevederile art. II din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2017 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 şi 683 bis din 23 august 2017:
    "ART. II
    Concordanţele între conturile noi prevăzute de anexa nr. 1 la prezentul ordin şi conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prezentate în anexa nr. 2*****), care face parte integrantă din prezentul ordin.
    *****) Anexa nr. 2 este reprodusă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1."

    – prevederile notei de subsol de la pct. 36 lit. q) din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2017 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010:
    "Creditele şi creanţele reflectate în contul sintetic de gradul II 3042 „Credite şi Creanţe - Investiţii păstrate până la scadenţă“ se vor transpune în conturile de credite şi creanţe din clasele 1 şi 2, dacă sunt evaluate la cost amortizat sau în celelalte conturi din grupa 30, dacă sunt evaluate la valoarea justă."
    ANEXA 1

    REGLEMENTĂRI CONTABILE

    ANEXA 2

    ANEXĂ

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016