Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.161 din 12 septembrie 2018  pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.161 din 12 septembrie 2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 545 din 25 iunie 2020
──────────
    *) Republicat în temeiul art. III din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.79/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.161/2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 23 aprilie 2020, dânduse textelor o nouă numerotare.
──────────
    Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.161/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 28 septembrie 2018.
    ART. 1
    Asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale, denumite în continuare asociaţii şi fundaţii, pot beneficia de prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit criteriilor stabilite prin prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Criteriile pe care asociaţiile şi fundaţiile trebuie să le îndeplinească cumulativ sunt următoarele:
    a) au reprezentare la nivel naţional;
    b) au desfăşurat activităţi semnificative în ultimul an de activitate, în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale;
    c) prezintă activităţile pentru care solicită fonduri, spaţii sau mijloace de transport auto în ţară şi justifică necesitatea asigurării acestora.

    (2) În sensul prezentului ordin sunt considerate cu reprezentare la nivel naţional asociaţiile şi fundaţiile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) au un număr de cel puţin 500 de membri;
    b) au înfiinţate filiale/sucursale în cel puţin 1/3 din judeţele ţării şi în municipiul Bucureşti sau au membri în cel puţin 1/3 din judeţele ţării;
    c) desfăşoară periodic activităţi semnificative în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale sau în beneficiul structurilor militare şi al personalului în activitate/rezervă/retragere, veteranilor de război/văduvelor de război/văduvelor de veterani de război, personalului participant la acţiuni militare şi urmaşilor celui decedat în astfel de acţiuni.

    (3) În sensul prezentului ordin, activităţile semnificative sunt acele acţiuni desfăşurate de asociaţii şi fundaţii, individual ori în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale sau cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, în domeniile de responsabilitate ale instituţiei militare, atât în plan intern, cât şi internaţional şi care au avut ca finalitate îmbunătăţirea imaginii şi creşterea prestigiului instituţiei militare, prin promovarea interesului acesteia în mass-media, prin asigurarea suportului social pentru personalul în activitate/rezervă/retragere, veteranii de război/văduvele de război/văduvele de veterani de război, personalul participant la acţiuni militare şi urmaşii celui decedat în astfel de acţiuni, prin stimularea motivaţiei profesionale şi prin promovarea spiritului de solidaritate şi întrajutorare umană.
    (4) Dovada îndeplinirii criteriilor şi condiţiilor menţionate la alin. (1) şi (2) se face prin prezentarea documentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    ART. 3
    (1) Verificarea îndeplinirii criteriilor şi condiţiilor stabilite prin prezentul ordin şi analizarea solicitărilor transmise de către asociaţii şi fundaţii se realizează de o comisie constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, formată din:
    a) locţiitorul şefului Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului/înlocuitorul legal - preşedinte;
    b) un reprezentant al Statului Major al Apărării - vicepreşedinte;
    c) un reprezentant al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale;
    d) un reprezentant al Direcţiei generale de informaţii a apărării;
    e) un reprezentant al Direcţiei generale financiar-contabile;
    f) un reprezentant al Direcţiei generale juridice;
    g) un reprezentant al Direcţiei domenii şi infrastructuri;
    h) un reprezentant al Direcţiei calitatea vieţii personalului;
    i) un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul;
    j) un reprezentant al Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor;
    k) un reprezentant al Statului Major al Forţelor Terestre;
    l) un reprezentant al Statului Major al Forţelor Aeriene;
    m) un reprezentant al Statului Major al Forţelor Navale;
    n) un reprezentant al Comandamentului logistic întrunit;
    o) un reprezentant al Direcţiei medicale;
    p) un reprezentant al Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii;
    q) un reprezentant al Direcţiei logistice.

    (2) Secretarul comisiei este şeful microstructurii din cadrul Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul care asigură relaţia cu organizaţiile neguvernamentale sau înlocuitorul legal al acestuia.
    (3) Comisia se întruneşte, la cererea preşedintelui acesteia, după cum urmează:
    a) anual, dar nu mai târziu de luna aprilie a anului în curs pentru exerciţiul financiar următor, în vederea analizării solicitărilor prevăzute la art. 63 alin. (3) lit. a)-d) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în termen de 30 de zile de la primirea, de către Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, a sesizărilor formulate de către orice persoană fizică sau juridică interesată sau de către structurile responsabile cu punerea la dispoziţie a fondurilor, spaţiilor şi a mijloacelor de transport auto în ţară, pentru analizarea situaţiilor în care asociaţiile sau fundaţiile nu mai îndeplinesc criteriile şi condiţiile prevăzute la art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă, precum şi cele menţionate la art. 2 alin. (1)-(3) din prezentul ordin;
    c) ori de câte ori este necesar, la propunerea motivată a asociaţiilor şi fundaţiilor, cu aprobarea preşedintelui comisiei.

    (4) Atunci când se consideră necesar, la şedinţele comisiei pot fi invitaţi, cu aprobarea preşedintelui acesteia, şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor, pentru susţinerea solicitărilor.
    (5) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor nu vor fi prezenţi în sală atunci când se iau hotărârile comisiei.
    (6) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 din membri.
    (7) Structurile care, din motive temeinic justificate, nu pot asigura prezenţa reprezentanţilor în cadrul şedinţei comisiei transmit, sub semnătura şefului structurii/înlocuitorului legal, puncte de vedere cu privire la subiectele ce vor fi analizate în cadrul acesteia.

    ART. 4
    (1) Pentru anul următor, asociaţiile şi fundaţiile înaintează, sub semnătura preşedinţilor acestora, către Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, până la data de 10 aprilie a anului în curs, o adresă, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi nr. 2a, prin care solicită analizarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor prevăzute în prezentul ordin şi punerea la dispoziţie sau asigurarea fondurilor, spaţiilor, a mijloacelor de transport auto în ţară sau suportarea costurilor pentru utilităţi.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, secretariatul comisiei o înaintează, în copie, pentru analiză şi formularea de puncte de vedere, către structurile cu atribuţii în asigurarea/punerea la dispoziţie a fondurilor/spaţiilor/mijloacelor auto, prevăzute la art. 7 alin. (2).
    (3) Structurile prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt obligate ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor, să transmită punctele de vedere argumentate către secretarul comisiei, pe care le vor susţine în cadrul şedinţei comisiei.
    (4) Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea şedinţei, secretarul comisiei comunică membrilor acesteia dosarul cu documentele transmise de către asociaţii şi fundaţii, precum şi punctele de vedere ale structurilor cu atribuţii în domeniu.
    (5) Comisia verifică îndeplinirea, de către asociaţii şi fundaţii, a criteriilor şi condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), analizează solicitările transmise, necesitatea asigurării fondurilor, spaţiilor şi mijloacelor de transport auto în ţară, precum şi documentele justificative anexate, iar hotărârile se iau cu cel puţin jumătate plus unu din voturile membrilor prezenţi în cadrul şedinţei, între care se regăsesc, în mod obligatoriu, voturile membrilor structurilor cu atribuţii în asigurarea fondurilor/mijloacelor/spaţiilor solicitate.
    (6) În conţinutul hotărârii se regăseşte, în mod obligatoriu, motivarea votului împotrivă al membrilor comisiei.
    (7) Membrii comisiei participă la şedinţă şi votează pentru sau împotrivă, conform delegaţiei aprobate de şeful structurii din care fac parte, care se depune în copie la secretarul comisiei, la începutul şedinţei.
    (8) În situaţia în care solicitările asociaţiilor/fundaţiilor depăşesc fondurile aprobate în buget, comisia stabileşte structurile asociative şi fundaţiile care pot beneficia de prevederile ordinului, pe baza punctajului obţinut în urma analizării criteriilor suplimentare, prevăzute în anexa nr. 3.
    (9) Hotărârea comisiei se redactează în trei sau mai multe exemplare, după caz, dintre care un exemplar se arhivează la Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, un exemplar se transmite la Secretariatul general, iar celelalte se transmit structurilor cu atribuţii în soluţionarea cererilor asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea punerii în executare/aplicare.
    (10) Hotărârea comisiei este definitivă şi se comunică structurii asociative solicitante, în termen de cel mult 30 de zile de la data şedinţei comisiei.

    ART. 5
    (1) Fondurile financiare pe care Ministerul Apărării Naţionale le poate pune la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu art. 63 alin. (3) lit. a) şi c) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi mai mari de 200.000 lei/exerciţiu financiar pentru fiecare asociaţie/fundaţie solicitantă şi sunt aprobate anual de ministrul apărării naţionale prin buget, în funcţie de nevoile reale şi alocaţia bugetară din exerciţiul bugetar al anului pentru care se face solicitarea.
    (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) fondurile asigurate de la bugetul Ministerului Apărării Naţionale şi care au ca destinaţie suportarea costurilor pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, puse gratuit la dispoziţie în baza prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă. Aceste fonduri se alocă de către unităţile militare utilizatoare care au în administrare imobilele, în limita normelor de consum, potrivit numărului de persoane care utilizează spaţiile şi a suprafeţei acestora.
    (3) Pentru sediile asociaţiilor şi fundaţiilor puse gratuit la dispoziţie în baza prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă, aflate în imobile care nu sunt în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, costurile pentru utilităţi se asigură de către Direcţia generală financiar-contabilă, potrivit prevederilor art. 11.
    (4) Natura şi numărul mijloacelor de transport auto puse la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor se stabilesc potrivit actelor normative specifice în vigoare privind folosirea autovehiculelor de transport persoane din înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale.
    (5) Mijloacele de transport auto se pun la dispoziţie, conform procedurilor interne, cu conducător auto, care se nominalizează în ordinul de zi pe unitate şi beneficiază de toate drepturile aferente prevăzute de lege, asigurate de unitatea militară în care este încadrat.
    (6) Punerea la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor a spaţiilor necesare pentru consfătuiri şi activităţi de promovare a imaginii, tradiţiilor şi valorilor istorice ale Armatei României se face de către unităţile militare care gestionează spaţiile, în conformitate cu procedurile interne, după ce comisia verifică îndeplinirea, de către asociaţii şi fundaţii, a criteriilor şi condiţiilor prevăzute în prezentul ordin şi analizează necesitatea punerii la dispoziţie a spaţiilor respective.

    ART. 6
    (1) Asociaţiile şi fundaţiile transmit anual, până la data de 10 a lunii aprilie, pentru anul anterior, structurilor cu atribuţii în domeniu, rapoarte/situaţii cu privire la stadiul şi modul de utilizare a fondurilor, spaţiilor şi mijloacelor auto asigurate, precum şi la activităţile desfăşurate în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale. După verificarea rapoartelor/situaţiilor, structurile cu atribuţii în domeniu le transmit Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul, în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea acestora. Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul elaborează, în luna mai, un raport de informare adresat ministrului apărării naţionale.
    (2) În cazul în care asociaţiile sau fundaţiile beneficiare nu prezintă, la termenul stabilit, rapoartele/situaţiile prevăzute la alin. (1), acordarea de noi fonduri, spaţii şi mijloace de transport auto se suspendă până la momentul îndeplinirii obligaţiei de raportare.

    ART. 7
    (1) Evidenţa fondurilor repartizate de la bugetul de stat, a spaţiilor şi mijloacelor de transport auto în ţară, puse la dispoziţie, se ţine de către structurile cu atribuţii în asigurarea acestora.
    (2) Structurile responsabile cu asigurarea/punerea la dispoziţie a fondurilor/mijloacelor auto/spaţiilor sunt următoarele:
    a) Direcţia generală financiar-contabilă pentru fondurile prevăzute la art. 63 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru cele prevăzute la art. 5 alin. (3) din prezentul ordin, conform prevederilor art. 11;
    b) unităţile militare utilizatoare care au în administrare spaţii ce pot fi puse la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor conform prevederilor art. 63 alin. (3) lit. b) şi c) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 alin. (2) din prezentul ordin;
    c) Direcţia logistică, pentru coordonarea activităţii privind asigurarea mijloacelor de transport auto în ţară, prevăzută la art. 63 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu
    modificările şi completările ulterioare, potrivit normelor specifice în vigoare privind folosirea autovehiculelor de transport persoane din înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unităţile militare care pun la dispoziţie mijloacele auto.


    (3) Spaţiile şi mijloacele de transport auto în ţară, precum şi suportarea costurilor pentru utilităţi prevăzută la art. 5 alin. (2) se asigură în baza documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare.
    (4) Pentru relaţiile cu organizaţiile internaţionale de profil prevăzute la art. 63 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică pot efectua cheltuieli din fondurile puse la dispoziţie, pentru deplasarea membrilor proprii delegaţi, pentru cel mult două plecări în străinătate pe an, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor legale aplicabile personalului român trimis în străinătate în vederea îndeplinirii unor misiuni cu caracter temporar.
    (5) Punerea la dispoziţie a fondurilor repartizate de la bugetul de stat pentru plata cotizaţiilor internaţionale anuale în valută către organismele internaţionale la care asociaţiile şi fundaţiile în cauză sunt afiliate se efectuează în baza documentelor care atestă calitatea de afiliat al acestora, precum şi a documentelor din care rezultă obligaţia de plată a cotizaţiilor respective. În cazul în care aceste documente sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat.

    ART. 8
    Sumele repartizate de la bugetul de stat, puse la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţilor, pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost stabilite conform art. 63 alin. (3) lit. a) şi c) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în limita fondurilor disponibile, destinate în acest scop.

    ART. 9
    (1) Asociaţiile şi fundaţiile care nu mai îndeplinesc criteriile şi condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) rambursează structurii de la care au fost primite fondurile rămase neutilizate, precum şi cele utilizate, după caz, la data constatării neîndeplinirii criteriilor şi condiţiilor. În situaţia în care comisia prevăzută la art. 3 alin. (1) nu poate determina data de la care nu mai sunt îndeplinite criteriile şi condiţiile, asociaţiile şi fundaţiile rambursează numai fondurile rămase neutilizate la data constatării neîndeplinirii criteriilor şi condiţiilor.
    (2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se rambursează în cel mult 30 de zile de la data notificării, transmisă de către structura responsabilă.
    (3) Asociaţiile şi fundaţiile care au beneficiat de prevederile art. 63 alin. (3) lit. a) şi c) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, restituie, la termenul comunicat de structura responsabilă, sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului.
    (4) Structura responsabilă cu asigurarea fondurilor verifică în luna ianuarie, pe baza deconturilor justificative aferente anului anterior, prevăzute la art. 12, dacă fondurile acordate sunt justificate în conformitate cu hotărârile comisiei şi dispune restituirea sumelor încasate în plus.
    (5) Atribuţiile structurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt următoarele:
    a) să asigure, dacă sunt disponibile, spaţii necesare pentru consfătuiri şi activităţi de promovare a imaginii, tradiţiilor şi valorilor istorice ale Armatei României, mijloace de transport auto în ţară, fonduri financiare pentru plata cheltuielilor curente şi de capital, să suporte costurile pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică puse la dispoziţie în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă;
    b) să încheie documentele necesare, conform normelor interne, privind punerea la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor a spaţiilor, în care să includă clauze privind modul de predare a acestora, în situaţia în care nu sunt utilizate potrivit scopului pentru care au fost solicitate şi aprobate sau nu au transmis documentele prevăzute, în termen de 3 luni de la data menţionată la art. 6 alin. (1);
    c) să vireze fondurile în conturile bancare ale asociaţiei/fundaţiei, în cuantumul stabilit prin hotărârea comisiei;
    d) să urmărească modul de utilizare şi folosire a fondurilor/mijloacelor auto/spaţiilor puse la dispoziţie;
    e) să informeze Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul ori de câte ori constată că fondurile/mijloacele auto/spaţiile nu sunt utilizate potrivit scopului pentru care au fost solicitate şi aprobate şi să notifice asociaţia sau fundaţia asupra acestui aspect.


    ART. 10
    Pentru anul 2019 solicitările de fonduri repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente şi de capital, necesare desfăşurării activităţilor asociaţiilor, a celor determinate de relaţiile cu organizaţiile naţionale şi internaţionale de profil, precum şi pentru plata cotizaţiilor internaţionale anuale în valută către organismele internaţionale la care asociaţiile şi fundaţiile în cauză sunt afiliate, cele pentru suportarea costurilor pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică puse la dispoziţie în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă, precum şi fondurile necesare pentru asigurarea mijloacelor auto în ţară se transmit până la data de 31.10.2018.

    ART. 11
    (1) Asociaţiile şi fundaţiile care primesc fonduri repartizate din bugetul ordonatorului principal de credite, în conformitate cu art. 63 alin. (3) lit. a) şi c) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc necesarul lunar de fonduri în concordanţă cu fondurile bugetare aprobate şi repartizate pe trimestre şi solicită Direcţiei generale financiar-contabile asigurarea acestora, prin formularul „Cerere de fonduri“, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4, la care anexează formularul „Notă justificativă pentru sumele solicitate“, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
    (2) În vederea asigurării costurilor pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică puse gratuit la dispoziţie în baza prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă şi care nu sunt în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, asociaţiile şi fundaţiile transmit, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi copii ale documentelor, certificate pentru conformitate cu originalul, din care să rezulte că imobilele respective sunt proprietate publică şi sunt puse gratuit la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) se înaintează la Direcţia generală financiar-contabilă până la data de 12 a fiecărei luni, pentru luna următoare.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (2) se trimit anual, concomitent cu prima cerere de fonduri sau ori de câte ori intervin modificări pe parcursul anului respectiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei acestor modificări.

    ART. 12
    (1) Asociaţiile şi fundaţiile au obligaţia de a transmite la Direcţia generală financiar-contabilă, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, formularul „Decont justificativ“ privind utilizarea tuturor sumelor primite în luna precedentă, conform modelului din anexa nr. 6, însoţit de o copie lizibilă a documentelor justificative (facturi, bonuri fiscale, chitanţe, contracte etc.), certificate pentru conformitate cu originalul.
    (2) Asociaţiile şi fundaţiile transmit anual, până la data de 31 ianuarie, pentru anul anterior, la Direcţia generală financiar-contabilă deconturile anuale definitive, conform modelului prevăzut la alin. (1).

    ART. 13
    În situaţia în care asociaţiile şi fundaţiile nu prezintă, la termenele stabilite la art. 11 alin. (3) şi (4) şi la art. 12 documentele menţionate în anexele nr. 4-6, asigurarea de noi fonduri se suspendă până la momentul îndeplinirii obligaţiei de raportare.

    ART. 14
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 15
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

    DOCUMENTELE
    ce se prezintă de către asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional,
    care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale,
    pentru verificarea îndeplinirii criteriilor şi condiţiilor menţionate la art. 2 alin. (1) şi (2) din ordin
    Îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) din ordin se constată în baza următoarelor documente:
    a) copia actului constitutiv şi a statutului asociaţiei sau fundaţiei, actualizate;
    b) copiile hotărârilor judecătoreşti de înfiinţare a filialelor/sucursalelor;
    c) declaraţii semnate de reprezentanţii legali ai asociaţilor şi fundaţiilor, autentificate la notarul public, prin care se certifică numărul total de membri şi repartiţia teritorială a acestora;
    d) raportul pe ultimul an de activitate, care cuprinde activităţile semnificative desfăşurate şi impactul acestora asupra imaginii şi prestigiului instituţiei militare, modul de promovare a Ministerului Apărării Naţionale în mass-media sau prin alte mijloace de comunicare, precum şi documente care atestă desfăşurarea acestor activităţi;
    e) proiectul activităţilor semnificative propuse a fi desfăşurate, care cuprinde denumirea acestora, persoanele participante, obiectivele propuse, finalitatea şi importanţa asupra prestigiului şi imaginii Ministerului Apărării Naţionale, estimarea costurilor asociate acestora şi justificarea necesităţii asigurării fondurilor pentru acoperirea costurilor respective.


    ANEXA 2

    MODEL DE ADRESĂ
    transmisă Ministerului Apărării Naţionale pentru analizarea îndeplinirii, de către asociaţie/fundaţie,
    a criteriilor şi condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) din ordin în vederea punerii la dispoziţie
    a fondurilor repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente şi de capital,
    necesare desfăşurării activităţilor acestora, a celor determinate de relaţiile cu organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale de profil,
    asigurării spaţiilor, mijloacelor auto în ţară, precum şi pentru plata cotizaţiilor internaţionale anuale în valută
    către organismele internaţionale la care asociaţiile şi fundaţiile sunt asociate
    Asociaţia/Fundaţia .............
    Adresa: strada ............. nr. .........
    Nr. ........... din ....................
    Şefului Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.161/2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale, vă adresăm rugămintea de a dispune măsurile necesare în vederea analizării îndeplinirii, de către asociaţia/fundaţia ..............., a criteriilor şi condiţiilor prevăzute la art. 2 din ordin, în vederea:
    1. repartizării sumei de .............................. lei, astfel:
    a) suma de ........ lei, conform „Notei de calcul şi fundamentare pe anul ....... privind necesitatea asigurării fondurilor pentru plata cheltuielilor prevăzute la art. 63 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare“;
    b) suma de ............. lei pentru suportarea costurilor pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică care nu sunt în administrarea Ministerului Apărării Naţionale puse la dispoziţie în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, situate în...........(localitatea, judeţul)......,
    str. ........................................... nr. ........., et. ........, ap. ......, pe care asociaţia/fundaţia le foloseşte ca sedii în baza ......................................................................... .
            (Se indică nr. şi data contractului şi se anexează în fotocopie.)


    2. punerii la dispoziţie a ...........................(numărul şi tipul mijloacelor auto).....................
    pentru ...............................(scopul solicitării)................................
    pe itinerarul .......................... în limita a ............. km*, în perioada ....................................... .
    * Nr. de km se va calcula pe traseul cel mai scurt.


    3. repartizării unui spaţiu în incinta Cercului militar ............................/Unităţii Militare ........................ în perioada ................... pentru .................... .
    4. suportării costurilor pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale puse gratuit la dispoziţie în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, situate în ..........(localitatea, judeţul).............,
    str. .................... nr. ......, et. ......, ap. ......, pe care asociaţia/fundaţia le foloseşte ca sedii în baza ................................... .


    Menţionăm că ne obligăm să restituim spaţiile puse la dispoziţie, conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.161/2018, în starea în care au fost predate.
    Anexăm următoarele documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor prevăzute de Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.161/2018, necesare justificării necesităţii asigurării fondurilor financiare solicitate:
    (Se anexează documentele prevăzute în anexa nr. 1.)

    Preşedintele Asociaţiei/Fundaţiei,
    ........................

    ANEXA 2a

     - Model -
    NOTĂ DE CALCUL ŞI FUNDAMENTARE
    pe anul ………… privind necesitatea asigurării fondurilor pentru plata cheltuielilor prevăzute
    la art. 63 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea
    Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

┌────┬───────────┬─────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Justificarea│
│ │ │ │ │ │ │ │necesităţii │
│ │ │Detalii │ │ │Valoare│Total │asigurării │
│Nr. │Activitatea│asupra │U.M.│Necesar│medie/ │valoare│fondurilor │
│crt.│ │naturii │ │ │U.M. │- lei -│pentru │
│ │ │cheltuielilor│ │ │- lei -│ │acoperirea │
│ │ │ │ │ │ │ │costului │
│ │ │ │ │ │ │ │respectiv │
├────┼───────────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 4 x│7 │
│ │ │ │ │ │ │5 │ │
├────┼───────────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤
│ │ │- Hârtie │top │2 │20 │40 │ │
│ │ ├─────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤
│ │ │- Toner │buc.│1 │100 │100 │ │
│1. │X │imprimantă │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤
│ │ │- │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤
│ │ │- │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤
│ │ │- │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤
│ │ │- │ │ │ │ │ │
│2. │X ├─────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤
│ │ │- │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤
│ │ │- │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴─────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │ │140 │ │
└──────────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴────────────┘


    Preşedintele Asociaţiei/Fundaţiei,
    ..........................
    (numele şi prenumele)
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    ............................
    (numele şi prenumele)

    ANEXA 3

    CRITERII SUPLIMENTARE
    pentru ierarhizarea asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită punerea la dispoziţie sau asigurarea fondurilor,
    spaţiilor, a mijloacelor de transport auto sau suportarea costurilor pentru utilităţi şi punctajul aferent
    1. Numărul activităţilor desfăşurate de asociaţie/fundaţie în ultimul an de activitate, în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale
    Punctaj: se acordă 1 punct pentru fiecare activitate desfăşurată.

    2. Importanţa activităţilor pentru instituţia militară şi/sau pentru personalul acesteia
    Punctaj: foarte importantă: 3 puncte/activitate;
    importantă: 2 puncte/activitate;
    mai puţin importantă: 1 punct/activitate.

    3. Amploarea activităţilor desfăşurate (nivel internaţional/ naţional/regional/local)
    Punctaj: activităţi la nivel naţional/internaţional - 3 puncte/ activitate;
    activităţi la nivel regional - 2 puncte/activitate;
    activităţi la nivel local - 1 punct/activitate.

    4. Numărul persoanelor participante la activităţi
    Punctaj: peste 200 persoane - 3 puncte/activitate;
    între 100-200 persoane - 2 puncte/activitate;
    până la 100 persoane - 1 punct/activitate.

    5. Modul în care a fost promovată imaginea instituţiei militare/militarilor români în mass-media centrală sau locală sau prin alte mijloace de comunicare
    Punctaj: promovare la nivel naţional/internaţional: 3 puncte/ activitate;
    promovare la nivel regional: 2 puncte/activitate;
    promovare la nivel local: 1 punct/activitate.

    6. După tipul activităţii desfăşurate:
    Punctaj: în scopuri caritabile, spectacole, manifestări sportive: 3 puncte/activitate;
    întâlniri de lucru cu conducerea Ministerului Apărării Naţionale şi alte instituţii de stat sau cu personalul militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale: 2 puncte/activitate;
    activităţi literar-publicistice şi de creaţie, simpozioane: 1 punct/activitate.

    NOTĂ:
    Punctajul final se calculează prin însumarea punctajului obţinut la fiecare criteriu de fiecare asociaţie/fundaţie.


    ANEXA 4

     - Model -
    Şefului Direcţiei generale financiar-contabile
    CERERE DE FONDURI
    pentru luna …. anul ….

┌────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│Clasificaţia │ │ │ │ │
│bugetară │ │Disponibil│ │Alocaţia │
├───────────┬────────┤Total │preliminat│Sume │trimestrială│
│Cap./ │Titlu/ │necesar│în luna │solicitate│rămasă de │
│subcap./ │art. / │ │curentă │ │deschis │
│paragraf │alin. │ │ │ │ │
├───────────┴────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 = 1–2 > │4 │
│ │ │ │0 │ │
├─────────────────┬──┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Cod program │47│ │ │ │ │
├───────┬──┬┬──┬──┼──┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│60.01 │02││59│11│ │ │ │ │ │
├───────┼──┼┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──┼┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──┼┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Total │ ││ │ │47│ │ │ │ │
│program│ ││ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴──┴┴──┴──┴──┴───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │ │
└────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    NOTE:
    - Sumele din coloana 3 se justifică în anexă la cererea de fonduri.
    – La stabilirea alocaţiei trimestriale rămasă de deschis (col. 4) se va ţine seamă de fondurile rămase de repartizat din trimestrele anterioare.
    – La stabilirea necesarului pe luna …. (col. 3) se va ţine seama de disponibilităţile preliminate la sfârşitul lunii curente (col. 2).
    – Sumele solicitate în coloana 3 nu pot fi mai mari decât prevederile bugetare aprobate asociaţiei/fundaţiei.

    Preşedintele Asociaţiei/Fundaţiei,
    ..........................
    (numele şi prenumele)
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .........................
    (numele şi prenumele)

    ANEXA 5

     - Model -
    NOTĂ JUSTIFICATIVĂ
    pentru sumele solicitate în cererea de fonduri pentru luna …. anul ….
     - lei -

┌──────────────────┬─────────┬────┬──────────┬─────────┬─────────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Temei de │Seria/ │ │ │ │
│ │ │ │ │plată │nr. /data │ │ │Explicaţii│
│Clasificaţia │Cod │Prg.│Suma │(contract│documentelor │Data │Furnizorul│cu privire│
│bugetară │ordonator│ │solicitată│/ │justificative│scadentă│ │la suma │
│ │ │ │ │factură │din col. 3 │ │ │solicitată│
│ │ │ │ │etc.) │ │ │ │ │
├──────────────────┴─────────┴────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├─────┬──┬┬──┬──┬──┬─────────┬────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│60.01│02││59│11│ │ │47 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼┼──┼──┼──┼─────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│.. │..││..│..│..│ │.. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼┼──┼──┼──┼─────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│.. │..││..│..│..│ │.. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼┼──┼──┼──┼─────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│.. │..││..│..│..│ │.. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼┼──┼──┼──┼─────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│.. │..││..│..│..│ │.. │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──┴┴──┴──┴──┴─────────┴────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL GENERAL │ │x │x │x │x │x │
└─────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴────────┴──────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    Totalul general din coloana 2 trebuie să corespundă cu totalul general din coloana 3 de la cererea de fonduri.

    Preşedintele Asociaţiei/Fundaţiei,
    ........................
    (numele şi prenumele)
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .........................
    (numele şi prenumele)

    ANEXA 6

     - Model -
    DECONT JUSTIFICATIV
    privind cheltuielile efectuate de asociaţiile/fundaţiile de utilitate publică pentru luna ….. anul ……
    Se întocmeşte pentru: capitol 60.01 subcapitol 02 art. 59.11.

┌────┬────────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Detalierea │
│ │Felul, nr. │ │ │Sold │cheltuielilor│
│Nr. │şi data │Suma │Suma │(rămas │din │
│crt.│documentului│primită│utilizată│de │documentele │
│ │ │ │ │utilizat)│înscrise în │
│ │ │ │ │ │coloana 2 │
├────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 = sold │6 │
│ │ │ │ │+ 3 – 4 │ │
├────┴────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Sold luna │x │x │ │ │
│precedentă │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│Primit în luna │x │x │ │ │
│curentă │ │ │ │ │
├────┬────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│x │x │x │x │x │ │
├────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Factura │ │ │ │ │
│1 │fiscală nr….│x │ │ │ │
│ │din …. │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│x │x │x │x │x │ │
├────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
├────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
├────┴────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │x │ │
└─────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────────┘


    NOTE:
    1. Prezentul formular nu este limitativ în conţinut. În funcţie de activităţile specifice, acesta se va detalia pe naturi de cheltuieli.
    2. La decont se anexează copii lizibile ale documentelor justificative înscrise în col. 2, certificate pentru conformitate cu originalul.
    3. Decontul se întocmeşte în lei, utilizându-se două zecimale.

    Preşedintele Asociaţiei/Fundaţiei,
    .........................
    (numele şi prenumele)
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    ..........................
    (numele şi prenumele)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016