Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.99 din 20 mai 2024  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.99 din 20 mai 2024 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 482 din 24 mai 2024
    Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. c^1) şi ale art. 40 alin. 1 lit. a^1) şi e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 122 alin. (3) şi (4) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    În structurile Ministerului Apărării Naţionale, dobândirea calităţii de cadru militar, respectiv de soldat/gradat profesionist, în activitate, se realizează prin:
    a) acordarea gradului militar de ofiţer în activitate:
    (i) absolvenţilor studiilor universitare militare de licenţă pentru formarea ofiţerilor în activitate;
    (ii) absolvenţilor studiilor universitare militare organizate în alte state, trimişi la studii de către Ministerul Apărării Naţionale;
    (iii) absolvenţilor anului IV, înmatriculaţi la programele de studii universitare militare sau civile cu durata mai mare de 4 ani, şcolarizaţi pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale;
    (iv) absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai instituţiilor civile de învăţământ superior, şcolarizaţi pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale;
    b) acordarea gradului militar de maistru militar în activitate absolvenţilor studiilor postliceale militare pentru formarea maiştrilor militari în activitate;
    c) acordarea gradului militar de subofiţer în activitate:
    (i) absolvenţilor studiilor postliceale militare pentru formarea subofiţerilor în activitate;
    (ii) absolvenţilor învăţământului superior medical la programele de licenţă «Asistent medical generalist» sau ai şcolilor postliceale sanitare, şcolarizaţi pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale în instituţii civile de învăţământ, în vederea formării subofiţerilor în activitate;
    d) chemarea în activitate şi, după caz, acordarea gradului militar absolvenţilor cursurilor de formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate, care se organizează numai pentru armele, serviciile şi specialităţile militare pentru care reţeaua de învăţământ a Ministerului Apărării Naţionale nu are posibilităţi de formare;
    e) chemarea/rechemarea în activitate şi, după caz, acordarea gradului militar candidaţilor câştigători ai concursurilor de ocupare a posturilor militare de execuţie vacante, în condiţii stabilite prin ordin distinct al ministrului apărării naţionale;
    f) începerea modulului perfecţionării instruirii de specialitate prevăzut de lege."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) În înţelesul prezentului ordin, candidatul reprezintă acea persoană provenită din rândul categoriilor stabilite de statutul cadrelor militare sau de statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, care doreşte să urmeze studii universitare de licenţă în instituţii de învăţământ superior militar ori civil, studii postliceale în unităţi de învăţământ postliceal militar sau în unităţi/instituţii de învăţământ civil ori cursuri de formare a cadrelor militare în activitate sau un program de instruire a soldaţilor/gradaţilor profesionişti, respectiv persoana provenită din rândul absolvenţilor învăţământului gimnazial care optează pentru admiterea într-o unitate de învăţământ liceal militar.
    (2) În vederea dobândirii calităţii de cadru militar în activitate, respectiv de soldat/gradat profesionist în activitate sau de elev într-o unitate de învăţământ liceal militar se stabilesc Condiţiile şi criteriile de recrutare a candidaţilor la profesia militară, prevăzute în anexa nr. 1."

    3. În anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la programele de studii universitare de licenţă militare sau civile pentru formarea ofiţerilor în activitate sunt următoarele:"

    4. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiştrilor militari în activitate sunt următoarele:
    a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
    b) să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere."

    5. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la programele de studii postliceale militare pentru formarea subofiţerilor în activitate, respectiv a candidaţilor pentru învăţământul superior medical la programele de licenţă «Asistent medical generalist» sau la programele de studii postliceale sanitare, şcolarizaţi pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale în instituţii civile de învăţământ, în vederea formării subofiţerilor în activitate, sunt următoarele:
    a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
    b) să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
    c) să posede permis de conducere auto valabil, categoria B - candidaţii pentru subofiţeri în arma «geniu», respectiv categoriile B şi C - candidaţii pentru subofiţeri în specialitatea militară «auto"

    6. În anexa nr. 1, la articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) să aibă cel puţin 3 ani de vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri şi/sau soldaţi/gradaţi profesionişti, în activitate, calculată de la data absolvirii studiilor militare/cursurilor de formare, respectiv a programului de instruire până la data începerii cursului de formare a ofiţerilor în activitate, şi să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin «Foarte bun» - candidaţii care provin din rândul personalului militar în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;"

    7. În anexa nr. 1, la articolul 4, literele c), e) şi f) ale alineatului (3) şi alineatele (5) şi (6) se abrogă.
    8. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) admiterea la studii universitare de licenţă sau la studii postliceale organizate în instituţii/unităţi de învăţământ militar sau civil ori la cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv repartizarea în posturi de soldaţi şi gradaţi profesionişti;"

    9. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare Plan de şcolarizare, elaborat anual, care se supune aprobării ministrului apărării naţionale;
c) Planul de recrutare a candidaţilor pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar şi civil;"

    10. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) graficele activităţilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor care optează pentru locurile prevăzute în Planul de şcolarizare;"

    11. În anexa nr. 2, la articolul 6 alineatul (1), literele i), o) şi y) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "i) copia certificatului de absolvire a primilor doi ani de studiu din învăţământul liceal/şcolii profesionale/şcolii de arte şi meserii, în cazul în care aceasta este ultima formă de învăţământ absolvită - candidaţii care optează pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
    ..........................
o) copia permisului de conducere auto valabil - candidaţii care optează pentru a deveni subofiţer în activitate în arma «geniu» sau în specialitatea militară «auto» ori soldat/gradat profesionist în arma «auto» şi/sau în specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma «geniu»;
    ..........................
y) adeverinţa referitoare la vechimea în serviciu şi calificativele obţinute în acest timp, eliberată de către unitatea militară în care sunt încadraţi - candidaţii care provin din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi optează pentru cursurile de formare a cadrelor militare în activitate, cu excepţia celor pentru formarea subofiţerilor în activitate;"

    12. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1):
    a) dosarul de candidat al persoanei care este încadrată/angajată într-o unitate militară ori este înmatriculată într-o unitate/instituţie de învăţământ din alt judeţ/sector decât cel de domiciliu, se poate întocmi de către biroul informare-recrutare din acel judeţ/sector, în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c);
    b) candidaţii care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist - sportivi de performanţă la Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» pot depune dosarul de candidat la biroul informare-recrutare din sectorul unde îşi are sediul Clubul Sportiv al Armatei «Steaua», în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c);
    c) dosarul de candidat al celor recrutaţi în situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) se întocmeşte de către structurile stabilite de şeful Statului Major al Apărării;
    d) dosarele de candidat ale absolvenţilor colegiilor naţionale militare se întocmesc de către fiecare colegiu în parte şi se transmit instituţiilor/unităţilor de învăţământ, în funcţie de rezultatul repartiţiei şi de opţiunile exprimate, după caz.
(3) Structurile care efectuează recrutarea constituie dosarele de candidat în format letric şi/sau electronic, după caz."

    13. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    14. În anexa nr. 2, la articolul 9^1, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Candidaţii care optează pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în activitate pot solicita înscrierea prin una dintre următoarele modalităţi:"

    15. În anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) Planul de şcolarizare;
b) Planul de recrutare a candidaţilor pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar şi civil;"

    16. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin Planul de recrutare a candidaţilor pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar şi civil se stabileşte numărul minim al dosarelor de candidat pe care le întocmeşte fiecare birou informare-recrutare, pe categorii de candidaţi pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar, astfel încât să se asigure ocuparea tuturor locurilor din Planul de şcolarizare."

    17. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Direcţia generală management resurse umane trimite Planul de şcolarizare aprobat şi Planul de recrutare a candidaţilor pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar şi civil la Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării."

    18. În anexa nr. 2, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Termenele-limită de înscriere, de încheiere a selecţiei, precum şi de finalizare a dosarelor de candidat se stabilesc de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării, prin graficele de recrutare şi selecţie, pe categorii de personal/candidaţi şi tipuri de unităţi/instituţii de învăţământ militar sau civil/programe de formare/instruire, şi se comunică Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei medicale, statelor majore ale categoriilor de forţe şi comandamentelor, birourilor informare-recrutare, centrelor zonale de selecţie şi orientare şi Clubului Sportiv al Armatei «Steaua"

    19. În anexa nr. 2, articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Formarea profesională iniţială a maiştrilor militari în activitate se realizează prin următoarele căi:
    a) parcurgerea şi finalizarea studiilor postliceale militare, organizate şi desfăşurate în unităţile de învăţământ militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi celor specifice Ministerului Apărării Naţionale;
    b) parcurgerea şi finalizarea cursului de formare a maiştrilor militari în activitate, organizat şi desfăşurat în unităţi de învăţământ militar sau în alte structuri militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue, numai pentru armele, serviciile şi specialităţile militare pentru care reţeaua de învăţământ a Ministerului Apărării Naţionale nu are posibilităţi de formare.
    (2) Formarea profesională iniţială a subofiţerilor în activitate se realizează prin următoarele căi:
    a) parcurgerea şi finalizarea studiilor postliceale militare, organizate şi desfăşurate în unităţile de învăţământ militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi celor specifice Ministerului Apărării Naţionale;
    b) parcurgerea şi finalizarea cursului de formare a subofiţerilor în activitate, organizat şi desfăşurat în unităţi de învăţământ militar sau în alte structuri militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue, numai pentru armele, serviciile şi specialităţile militare pentru care reţeaua de învăţământ a Ministerului Apărării Naţionale nu are posibilităţi de formare;
    c) parcurgerea şi finalizarea studiilor superioare medicale la programele de licenţă «Asistent medical generalist» sau a programelor de studii postliceale sanitare, în instituţii civile de învăţământ."

    20. În anexa nr. 2, la articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) După încheierea fiecărei perioade de recrutare, Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării transmite Direcţiei generale management resurse umane, în format electronic, situaţia cu rezultatele activităţilor de recrutare şi selecţie, pe categorii de candidaţi, unităţi/instituţii de învăţământ, arme sau servicii şi specialităţi militare, respectiv surse de provenienţă a candidaţilor."

    21. În anexa nr. 2, articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    Corespondenţa dintre armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care se organizează cursuri de formare a cadrelor militare în activitate şi specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate de instituţiile de învăţământ civile, precum şi atestatele/certificatele de calificare profesională şi/sau adeverinţele valabile, necesare exercitării profesiei, prevăzute de legislaţia aplicabilă, se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale management resurse umane."

    22. În anexa nr. 2, anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    23. În anexa nr. 2, anexa nr. 5 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    24. În anexa nr. 2, anexa nr. 6 se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Angel Tîlvăr

    Bucureşti, 20 mai 2024.
    Nr. M.99.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la instrucţiuni)
    - Model -

┌──────────────────────────────────────┐
│ROMÂNIA │
├──────────────────────────────────────┤
│MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE │
│Denumirea şi ştampila structurii care │
│execută recrutarea │
└──────────────────────────────────────┘

    CERERE DE ÎNSCRIERE
    la ........(unitatea sau instituţia de învăţământ militar ori civil
    sau instituţia de formare continuă nonuniversitară, respectiv
    unitatea militară, în cazul formării iniţiale a soldaţilor/gradaţilor profesionişti).........
    Subsemnatul(a)*1), ....(numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului/candidatei)...., născut(ă) în anul ......, luna ....., ziua ....., în localitatea ..........., judeţul/sectorul ......, de cetăţenie*2) ........., naţionalitate ........, legitimat(ă) cu C.I. seria ..... nr. ......, eliberat(ă) de ....... la data de ........, cu domiciliul în judeţul/sectorul .........., localitatea .........., strada .............. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ......, ap. ......, telefon ........, e-mail ..........., cod numeric personal: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    *1) În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica şi numele anterior.
    *2) Se trec toate cetăţeniile deţinute.

    absolvent(ă) al (a): ....(ultima formă de învăţământ absolvită, denumirea unităţii/instituţiei de învăţământ, localitatea şi anul absolvirii).... sau înmatriculat(ă) la .....(anul de studii, forma de învăţământ, denumirea unităţii/instituţiei de învăţământ şi localitatea)......,
    ocupaţia actuală: .....(funcţia/ocupaţia şi locul de muncă/instituţia de învăţământ)......, situaţia militară: .....(îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă).......,
    DA [ ] NU [ ] Dacă da:
    Unitatea militară: ................
    Perioada: ..........................


    fiul/fiica lui ........(numele şi prenumele tatălui candidatului/candidatei)........, telefon ....(pentru candidaţii la CNM*3))...., e-mail ......(pentru candidaţii la CNM)........, şi al/a ......(numele şi prenumele mamei candidatului/candidatei)........, telefon .....(pentru candidaţii la CNM)......, e-mail ........(pentru candidaţii la CNM)........,
    *3) CNM - colegii naţionale militare.

    solicit să particip la admitere/repartizare pe post:
    1. ...........(specialitatea militară în cazul formării iniţiale a cadrelor militare în activitate, respectiv unitatea militară şi specialitatea militară în cazul formării iniţiale a soldaţilor/gradaţilor profesionişti în activitate)..............

    Alte opţiuni*4):
    *4) Cererea se completează cu toate opţiunile candidatului/candidatei, indiferent de numărul acestora.
    2. ..........................
    .............................
    .............................


    Declar pe propria răspundere că:
    a) accept investigarea activităţii mele trecute, după regulile specifice Ministerului Apărării Naţionale;
    b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
    c) nu am fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie/am fost condamnat(ă) pentru săvârşirea infracţiunii ............., fiind reabilitat(ă)/amnistiat(ă)/dezincriminat(ă) conform .............;
    d) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă fac parte mă angajez că, după admiterea în instituţia de învăţământ militar sau civil, voi renunţa la această calitate;
    e) nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii;
    f) nu aparţin unor culte sau secte religioase interzise de lege;
    g) orice modificare în starea de sănătate, în perioada de la examinarea medicală până la concursul de admitere în instituţia de învăţământ militar sau civil, o voi sesiza unităţii sanitare la care am efectuat examinarea medicală; în cazul în care nu voi anunţa unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecinţele legale;
    h) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecţie, ca urmare a stării de graviditate/maternitate;
    i) la dobândirea calităţii de soldat sau gradat profesionist, sunt de acord să renunţ la gradul dobândit anterior şi deţinut în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puţin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în activitate în instituţiile/unităţile de învăţământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate (numai pentru candidatul/candidata care doreşte să devină soldat/gradat profesionist);
    j) nu sunt asociat unic şi nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, mă angajez că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau civil în programul de formare sau de instruire, voi renunţa la această calitate;
    k) AM/NU AM parcurs, total sau parţial, un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat; pentru situaţia în care am parcurs un astfel de program, la data înmatriculării mele în instituţia de învăţământ superior militar sau civil la care am fost admis(ă) voi face dovada achitării, integral sau parţial, a contravalorii serviciilor de şcolarizare universitară de care am beneficiat anterior;
    l) AM/NU AM tatuaje/piercinguri/tăieturi (indiferent de natura şi conţinutul semnificaţiei lor);
    m) sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;
    n) sunt de acord cu înregistrarea audio-video a evaluării capacităţii motrice şi a probelor de admitere;
    o) sunt de acord să fiu verificat(ă) în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii.

    Alte date despre candidat(ă), părinţi/reprezentanţii legali şi/sau soţia/soţul acestuia/acesteia, în afara celor înscrise în prezenta cerere: ............. .
    În cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), îmi asum răspunderea şi semnez contractul cu Ministerul Apărării Naţionale, de care am luat cunoştinţă.
    Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia în care acestea nu corespund realităţii voi suporta consecinţele legale.

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Semnătura părintelui*5): │Semnătura candidatului/candidatei: │
│Tatăl/Mama (reprezentantul legal): │......................................................│
│......................................................│Data ................... │
│Data ................... │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

    *5) Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinţi/reprezentanţii legali pentru candidaţii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepţia elevilor claselor a XII-a din colegiile naţionale militare. Prin semnătură, părintele/reprezentantul legal al candidatului/candidatei este de acord ca fiul/fiica lui/ei să urmeze cariera militară şi declară că îndeplineşte criteriile prevăzute la lit. a), e) şi f) din prezenta cerere de înscriere.

    ANEXA 2

    Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 5 la instrucţiuni)
    - Model -
    FIŞĂ DE CONTACT
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *1) Tabelul se completează cu toate opţiunile candidatului/candidatei, indiferent de numărul acestora.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 6 la instrucţiuni)
    - Model -

┌──────────────────────────────────────┐
│ROMÂNIA │
├──────────────────────────────────────┤
│MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE │
│Centrul Militar Zonal/Judeţean/al │
│Sectorului ....... │
│Biroul informare-recrutare │
└──────────────────────────────────────┘

    DOSAR DE CANDIDAT
    ......(numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului/candidatei)......
    pentru .......(categoria de candidaţi/personal)..........
    Prima opţiune: ........(unitatea/instituţia de învăţământ/programul de formare/instruire)............
    .......(arma sau serviciul şi specialitatea militară sau specializarea)......

    Menţiuni suplimentare:
    (celelalte opţiuni ale candidatului/candidatei, situaţii speciale etc.)
    ........................
    ........................


    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016