Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. M.98 din 15 septembrie 2009 privind editarea, tiparirea si difuzarea publicatiilor stiintifice militare de catre Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.98 din 15 septembrie 2009  privind editarea, tiparirea si difuzarea publicatiilor stiintifice militare de catre Universitatea Nationala de Aparare Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. M.98 din 15 septembrie 2009 privind editarea, tiparirea si difuzarea publicatiilor stiintifice militare de catre Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 25 septembrie 2009

Pentru aplicarea prevederilor <>art. 2 alin. (2)-(4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţionalã de Apãrare "Carol I" şi unele mãsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, cu modificãrile ulterioare,

ministrul apãrãrii naţionale emite prezentul ordin.

ART. 1
În activitatea didacticã şi ştiinţificã, Universitatea Naţionalã de Apãrare "Carol I" elaboreazã, editeazã şi tipãreşte publicaţii ştiinţifice specifice, asimilate, potrivit legii, bunurilor de culturã scrisã, destinate nevoilor proprii sau altor beneficiari externi.
ART. 2
Sensul unor termeni şi expresii utilizate în prezentul ordin este precizat în glosarul prevãzut în anexa nr. 1.
ART. 3
Nu fac obiectul prezentului ordin publicaţiile militare care se constituie în produse de informare publicã a cãror redactare, editare şi difuzare se realizeazã pe bazã de reglementãri distincte.
ART. 4
(1) Sursele de finanţare pentru activitatea editorialã se constituie din fonduri de la bugetul de stat alocate de Ministerul Apãrãrii Naţionale, de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii sau din alte fonduri constituite conform legii.
(2) Tipurile, titlurile, tirajul, destinaţia, costurile antecalculate şi termenele de realizare a publicaţiilor ştiinţifice se prevãd în Planul anual de editare, în limita fondurilor asigurate de la bugetul de stat sau din alte surse de finanţare şi aprobat de senatul Universitãţii Naţionale de Apãrare "Carol I".
(3) Universitatea Naţionalã de Apãrare "Carol I" difuzeazã publicaţiile ştiinţifice elaborate, fãrã platã sau contracost, la persoane juridice de drept public sau privat, precum şi la persoane fizice din ţarã şi strãinãtate, conform normelor stabilite prin prezentul ordin.
ART. 5
(1) Universitatea Naţionalã de Apãrare "Carol I" editeazã, în scopul asigurãrii procesului de învãţãmânt, cursuri, cãrţi universitare, manuale, monografii şi alte tipuri de publicaţii ştiinţifice.
(2) Pentru diseminarea informaţilor ştiinţifice, Universitatea Naţionalã de Apãrare "Carol I" editeazã urmãtoarele publicaţii periodice: revista Impact strategic şi Revista militarã de management şi educaţie - în limbile românã şi englezã, Buletinul Universitãţii Naţionale de Apãrare "Carol I" şi buletinul Colocviu strategic.
ART. 6
(1) Activitatea editorialã în Universitatea Naţionalã de Apãrare "Carol I" se desfãşoarã de cãtre editura Universitãţii Naţionale de Apãrare "Carol I" şi de cãtre Centrul de Studii Strategice de Apãrare şi Securitate, pentru publicaţiile acestuia, denumiţi în continuare editori.
(2) Recunoaşterea desfãşurãrii activitãţii editoriale a Universitãţii Naţionale de Apãrare "Carol I" este certificatã de cãtre Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice din Învãţãmântul Superior, potrivit condiţiilor de eligibilitate impuse de acesta, prin publicarea de cãrţi ştiinţifice şi/sau cãrţi universitare şi/sau reviste ştiinţifice, ale cãror titluri sã aibã, obligatoriu, un tiraj de peste 100 de exemplare.
(3) Publicaţiile ştiinţifice periodice militare sunt recunoscute şi clasificate de cãtre Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice din Învãţãmântul Superior, conform prevederilor, criteriilor şi indicatorilor stabiliţi de acesta, la solicitarea redactorilor-şefi.
ART. 7
(1) Elaborarea Planului anual de editare şi a cuprinsului periodicelor ştiinţifice se face prin trierea materialelor, în scopul eliminãrii celor fãrã caracter de noutate, a lucrãrilor inutile sau care sunt dubluri în publicare.
(2) Tirajul prevãzut pentru fiecare publicaţie ştiinţificã militarã va include, în mod obligatoriu, numãrul de exemplare destinate pentru depozitul legal de documente, indiferent de suport, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 8
(1) În scopul utilizãrii eficiente a resurselor financiare şi umane destinate editãrii şi tipãririi publicaţiilor ştiinţifice militare, din 2 în 2 ani, începând cu anul 2010, în luna noiembrie, Universitatea Naţionalã de Apãrare "Carol I" analizeazã şi evalueazã publicaţiile ştiinţifice periodice existente şi hotãrãşte asupra continuãrii apariţiei publicaţiilor existente ori de înfiinţare a altora noi.
(2) Publicaţiile ştiinţifice periodice militare care sunt recunoscute şi clasificate de cãtre Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice din Învãţãmântul Superior la categoria B+ sau B au prioritate în stabilirea propunerilor de continuare a apariţiei.
ART. 9
Editura Universitãţii Naţionale de Apãrare "Carol I" are urmãtoarele obligaţii:
a) sã tipãreascã pe publicaţii numerele internaţionale standard ISBN pentru cãrţi şi, respectiv, ISSN pentru publicaţiile seriale, distinct pentru variantele tipãrite şi pentru cele în format electronic;
b) sã tipãreascã pe cãrţi descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naţionale a României;
c) sã tipãreascã pe publicaţii codul de bare.
ART. 10
(1) Publicaţiile ştiinţifice militare cu conţinut neclasificat se tipãresc sau se înregistreazã pe suporţi magnetici ori se posteazã, în format electronic, în sisteme cu accesibilitate directã, numai dupã avizarea lor de cãtre structura proprie de securitate.
(2) Materialele elaborate în colaborare cu autori din alte ţãri sunt publicate numai dupã avizarea lor de cãtre structura de securitate specializatã din cadrul Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii.
ART. 11
(1) Valoarea contabilã a lucrãrilor realizate în procesul de învãţãmânt şi cercetare ştiinţificã, în cadrul atribuţiilor funcţionale, se stabileşte pe baza consumurilor materiale înregistrate pentru tirajul publicaţiei respective.
(2) Valoarea contabilã a lucrãrilor realizate în scopul comercializãrii se stabileşte potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 12
Diseminarea informaţiilor ştiinţifice rezultate din derularea programelor şi proiectelor de cercetare ştiinţificã se realizeazã prin comunicare şi difuzare.
ART. 13
Comunicarea rezultatelor cercetãrii ştiinţifice se realizeazã prin prezentarea lor în cadrul manifestãrilor ştiinţifice şi publicarea în volume tipãrite, înregistrate în format electronic pe diverse suporturi magnetice, postate pe site-urile bibliotecilor virtuale sau ale editorilor, a cãror editare şi tipãrire se face din resurse financiare rezultate din taxele de participare şi din alte surse, conform legii.
ART. 14
(1) Repartizarea cãtre beneficiari a publicaţiilor ştiinţifice militare se face de cãtre fiecare editor, conform prevederilor legale în vigoare şi prevederilor art. 15, 16 şi 18 din prezentul ordin, pe baza documentelor de distribuţie sau de transfer, fãrã platã, în cadrul normelor de gratuitate şi prin comercializare.
(2) Cãrţile, broşurile, revistele şi alte produse de acelaşi gen care nu sunt destinate comercializãrii poartã, prin grija editorului, menţiunea "Gratuit".
ART. 15
(1) Difuzarea publicaţiilor ştiinţifice cãtre persoanele juridice de drept public sau privat, în scop de informare şi documentare privind problemele ştiinţifice actuale, specifice domeniilor apãrãrii şi securitãţii, precum şi pentru realizarea schimburilor de publicaţii cu institute de cercetare şi de învãţãmânt româneşti ori din strãinãtate, se face fãrã platã.
(2) Difuzarea publicaţiilor ştiinţifice cãtre persoane fizice, pentru activitãţi de protocol şi reprezentare, precum şi pentru autorii articolelor, pentru membrii colegiului de redacţie şi referenţii ştiinţifici, se asigurã gratuit, din exemplarele cu titlu de semnal.
(3) Publicaţiile ştiinţifice destinate pentru depozitul legal de documente se asigurã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu titlu gratuit.
ART. 16
(1) Normele privind asigurarea gratuitã cu publicaţii ştiinţifice militare periodice şi alte lucrãri ştiinţifice, nominalizarea acestora şi a beneficiarilor sunt prevãzute în anexa nr. 2.
(2) Asigurarea cu publicaţii ştiinţifice militare se face, în cadrul normelor de gratuitate, în funcţie de tirajul realizat corespunzãtor bugetului acordat şi pe baza listei de beneficiari, întocmite de editor pentru fiecare numãr sau titlu de publicaţie ştiinţificã al cãrui subiect tratat este de interes pentru domeniul de activitate al beneficiarilor.
ART. 17
(1) Scãderea din evidenţã a bunurilor materiale, de natura publicaţiilor ştiinţifice, transmise pentru unitãţile militare, altele decât titularii depozitului legal de documente, se face pe bazã de ordin de distribuţie sau de transfer şi act de primire.
(2) Scãderea din evidenţã a bunurilor materiale de natura publicaţiilor ştiinţifice, transmise beneficiarilor prevãzuţi la art. 15 alin. (1) şi (2), se face pe bazã de bon de consum sau borderou de repartiţie-distribuţie, însoţit de adrese sau document centralizator.
ART. 18
Publicaţiile ştiinţifice militare care se apreciazã cã prezintã interes pentru alte instituţii şi persoane, din Ministerul Apãrãrii Naţionale şi/sau din afara acestuia, pot fi difuzate de fiecare editor prin comercializare, pe baza contractelor încheiate de Universitatea Naţionalã de Apãrare "Carol I" cu operatori economici de profil, selecţionaţi în conformitate cu prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice.
ART. 19
Pentru creşterea vizibilitãţii internaţionale, publicaţiile ştiinţifice periodice militare pot fi incluse în baze de date internaţionale care asigurã distribuirea, accesarea în format tipãrit ori accesarea în format electronic a articolelor sau publicaţiei integrale.
ART. 20
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 21
Ordinul se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apãrãrii naţionale,
Mihai Stãnişoarã

Bucureşti, 15 septembrie 2009.
Nr. M.98.

ANEXA 1

GLOSAR
Broşurile de specialitate, rapoartele de cercetare reprezintã materiale de informare primarã de dimensiuni mai mici, sub 48 de file, obţinute într-o activitate sistematicã de cercetare ştiinţificã cu o duratã de sub un an.
Cãrţile de specialitate, monografiile, sintezele analitice şi de date, manualele, tezele de doctorat şi referatele de cercetare reprezintã materiale de informare primarã, cu grad variabil de generalizare a rezultatelor obţinute în urma activitãţilor de cercetare ştiinţificã.
C.I.P. - catalogarea înaintea publicãrii - reprezintã descrierea bibliograficã standardizatã pentru fiecare carte în curs de apariţie, validatã de cãtre Biblioteca Naţionalã a României şi tipãritã pe verso-ul paginii de titlu.
Difuzarea publicaţiilor ştiinţifice reprezintã repartizarea şi transmiterea acestora cãtre beneficiari, fãrã platã sau contra cost.
Editarea publicaţiilor ştiinţifice reprezintã ansamblul activitãţilor de selectare a materialelor, de tehnoredactare a textelor în vederea tipãririi sau înregistrãrii lor în formate asigurate cu elementele de identificare: descriere C.I.P., numerele internaţionale standard ISBN sau ISSN şi codul de bare.
ISBN - International Standard Book Number - este un cod standardizat universal de identificare a unei cãrţi.
ISSN - International Standard Serial Number - este un cod standardizat universal de identificare a unei publicaţii seriale.
Lucrãrile prezentate la manifestãri ştiinţifice reprezintã produse de informare primarã referitoare la rezultatele cercetãrilor personale într-un anumit domeniu tematic şi acceptate pentru comunicare de cãtre organizatori.
Publicaţiile ştiinţifice militare sunt lucrãrile ce conţin informaţii ştiinţifice prezentate ca documente primare în cãrţi, broşuri, reviste, buletine, anuare sub formã de tipãrituri, înregistrãri pe suporţi magnetici ori în format electronic în sisteme cu accesibilitate directã.
Reprezentarea, prin oferirea de bunuri de domeniul culturii scrise, este activitatea de transmitere a publicaţiilor ştiinţifice cãtre beneficiari din strãinãtate şi din ţarã în scopul promovãrii imaginii Armatei României şi recunoaşterii prestigiului ştiinţific al autorilor, al publicaţiilor şi al instituţiilor de cercetare ştiinţificã şi de învãţãmânt superior.
Revistele ştiinţifice şi tehnice sunt periodice de specialitate cu ritm de apariţie sãptãmânal, lunar, la douã luni, trimestrial, semestrial sau anual, care îndeplinesc urmãtoarele funcţii importante: înregistrarea informaţiilor, difuzarea lor, acordarea prioritãţii şi recunoaşterea creaţiei ştiinţifice a autorilor.
Tipãrirea este procesul de multiplicare a textelor şi imaginilor pe suport de hârtie sau alt material.

ANEXA 2

NORME
privind asigurarea gratuitã cu publicaţii
ştiinţifice militare periodice şi alte lucrãri ştiinţifice
┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Beneficiari │ Tipul publicaţiilor ştiinţifice │ │
│crt.│ ├───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┤ Observaţii │
│ │ │Periodice │ Alte │Volume/ │Volume cu │ CD/DVD │ │
│ │ │recunoscute│periodice│broşuri │comunicãri │ │ │
│ │ │de CNCSIS │ │cu studii│ştiinţifice│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 1. │Biblioteci militare │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 2. │Personal de conducere din structurile │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 3. │Personal militar de conducere pânã │ │ │ │ │ │ │
│ │la eşalon brigadã │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 4. │Reprezentanţi/reprezentanţe militare │ │ │ │ │ │În limba românã│
│ │în strãinãtate │ 1 │ │ 1 │ │ │şi englezã │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 5. │Asociaţia Naţionalã a Veteranilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │Rãzboi │ 1 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 6. │Asociaţia Naţionalã a Cadrelor │ 1 │ │ │ │ │ │
│ │Militare în Rezervã şi în Retragere │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 7. │Parlament - Senat │ 1 │ │ 1 │ │ │Comisiile de │
│ │ │ │ │ │ │ │apãrare, ordine│
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤publicã şi │
│ 8. │Parlament - Camera Deputaţilor │ 1 │ │ 1 │ │ │siguranţã │
│ │ │ │ │ │ │ │naţionalã │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 9. │Preşedintele României │ 1 │ │ 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 10.│Departamentul Securitãţii Naţionale │ 1 │ │ 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 11.│Guvernul României │ 1 │ │ 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 12.│Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii │ 1 │ │ 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 13.│Serviciul Român de Informaţii │ 1 │ │ 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 14.│Serviciul de Informaţii Externe │ 1 │ │ 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 15.│Serviciul de Telecomunicaţii Speciale │ 1 │ │ 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 16.│Serviciul de Protecţie şi Pazã │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 17.│Instituţii guvernamentale şi │ │ │ │ │ │Cu activitate │
│ │neguvernamentale │ 1 │ │ 1 │ │ │în domeniul de │
│ │ │ │ │ │ │ │referinţã │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 18.│Instituţii de cercetare şi de │ │ │ │ │ │În limba │
│ │învãţãmânt din ţarã şi strãinãtate │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │românã/englezã │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 19.│Reprezentanţi militari strãini │ │ │ │ │ │În limba │
│ │acreditaţi în România │ 1 │ │ 1 │ │ │englezã │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 20.│Delegaţiile militare ale instituţiilor│ 1 │ │ 1 │ │ 1 │În limba │
│ │de cercetare şi învãţãmânt în vizite │ │ │ │ │ │englezã │
│ │în strãinãtate │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 21.│Membrii delegaţiilor militare strãine │ │ │ │ │ │În limba │
│ │aflate în vizitã la instituţii de │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │englezã │
│ │cercetare şi învãţãmânt │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 22.│Membrii consiliilor editoriale şi │ │ │ │ │ │În limba │
│ │referenţii ştiinţifici │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │românã/englezã │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│ 23.│Autorii articolelor/comunicãrilor │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │În limba │
│ │ │ │ │ │ │ │românã/englezã │
└────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────┘--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016