Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.90 din 13 mai 2024  privind acordarea avizului conform judecătorilor şi procurorilor în vederea dobândirii  calităţii de ofiţer în activitate, acordarea gradului militar şi înaintarea în gradul  următor a judecătorilor şi procurorilor militari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.90 din 13 mai 2024 privind acordarea avizului conform judecătorilor şi procurorilor în vederea dobândirii calităţii de ofiţer în activitate, acordarea gradului militar şi înaintarea în gradul următor a judecătorilor şi procurorilor militari

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 458 din 17 mai 2024
    Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d), g) şi k) şi ale art. 48 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 54 alin. 1, art. 63, 64, 97 şi art. 109 alin. 4 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 188 alin. (4), art. 201 alin. (4) şi (5) şi ale art. 205 alin. (3) şi (5)-(7) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 9 din 30.01.2024,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Dobândirea calităţii de ofiţer în activitate de către judecători şi procurori se face prin rechemare sau chemare în activitate, în temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d), g) sau k), după caz, din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) În vederea acordării avizului conform al Ministerului Apărării Naţionale solicitat de Consiliul Superior al Magistraturii pentru dobândirea calităţii de ofiţer în activitate de către judecători şi procurori, structurile de specialitate verifică îndeplinirea următoarelor condiţii generale şi specifice, astfel:
    A. condiţii generale:
    a) au vârsta de cel mult 45 de ani la data propusă pentru chemarea în activitate;
    b) au cetăţenia română;
    c) au domiciliul în ţară;
    d) au promovat testele de aptitudini.

    B. condiţii specifice:
    a) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie;
    b) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română sau care contravin comenzii unice, ordinii şi disciplinei specifice instituţiei militare;
    c) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
    d) nu au fost sancţionaţi contravenţional sau disciplinar în ultimii 3 ani pentru fapte în raport cu care numirea acestora în funcţii militare nu ar fi conformă cu onoarea şi demnitatea specifice calităţii de cadru militar, inclusiv pentru fapte care privesc aspecte de integritate sau încălcarea reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate.


    (2) În sensul prezentului ordin, structurile de specialitate sunt:
    a) Direcţia instanţelor militare, prin care Consiliul Superior al Magistraturii solicită Ministerului Apărării Naţionale acordarea avizului conform în vederea dobândirii calităţii de judecător militar;
    b) Secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care Consiliul Superior al Magistraturii solicită Ministerului Apărării Naţionale acordarea avizului conform în vederea dobândirii calităţii de procuror militar.

    (3) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) pct. A lit. a)-c) se verifică pe baza documentelor de identitate valabile.
    (4) În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) pct. B lit. a)-c), judecătorii şi procurorii au obligaţia de a depune următoarele documente:
    a) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în situaţiile menţionate la alin. (1) pct. B lit. a)-c);
    b) adeverinţă eliberată de instanţa/parchetul competentă/ competent referitoare la existenţa avizului privind îndeplinirea condiţiilor generale de acces la informaţii clasificate de către magistrat.

    (5) În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) pct. B lit. d), structurile de specialitate solicită Consiliului Superior al Magistraturii documente privind existenţa ori inexistenţa unor eventuale sancţiuni disciplinare aplicate în ultimii 3 ani şi pentru care nu a intervenit radierea.

    ART. 3
    Structurile de specialitate organizează susţinerea, de către judecătorii şi procurorii pentru care s-a primit solicitarea de acordare a avizului conform, a următoarelor teste de aptitudini:
    a) evaluarea psihologică;
    b) evaluarea nivelului de pregătire fizică;
    c) examinarea medicală.


    ART. 4
    (1) Evaluarea psihologică se desfăşoară în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, pe baza metodologiei şi criteriilor prevăzute de actele normative specifice care reglementează efectuarea acesteia la selecţia pentru intrarea în sistemul militar.
    (2) Evaluarea nivelului de pregătire fizică se desfăşoară în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, conform probelor şi baremelor prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 5 la Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 şi 88 bis din 11 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se aduc la cunoştinţa participanţilor şi se transmit electronic de către centrul zonal de selecţie şi orientare la structura de specialitate competentă.
    (4) Soluţionarea eventualelor contestaţii la evaluările prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează în conformitate cu reglementările în baza cărora acestea au fost efectuate.

    ART. 5
    (1) Examinarea medicală se desfăşoară în cadrul unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale indicate de structura de specialitate, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.114/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 25 noiembrie 2014.
    (2) Fişele de examinare medicală se asigură participanţilor prin grija structurilor de specialitate, iar costurile examinării medicale se suportă de către fiecare judecător sau procuror pentru care s-a solicitat aviz.
    (3) Rezultatul examinării medicale, consemnat în fişa medicală, se aduce la cunoştinţa fiecărui participant, iar fişa de examinare completată se transmite electronic de către unitatea sanitară care a efectuat examinarea la structura de specialitate competentă.
    (4) Soluţionarea eventualelor contestaţii la examinarea medicală se realizează în conformitate cu reglementările în baza cărora aceasta a fost efectuată.

    ART. 6
    (1) Structurile de specialitate înaintează ministrului apărării naţionale, prin raport, propunerea privind acordarea sau neacordarea avizului conform, în termen de cel mult 45 de zile de la primirea solicitării Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul structurilor cu responsabilităţi sau implicaţii în domeniul lor de activitate.
    (2) La raportul prevăzut la alin. (1) se anexează rezultatele obţinute la testele de aptitudini şi copiile documentelor prevăzute la art. 2 alin. (5).
    (3) Propunerea privind acordarea avizului conform se formulează sub rezerva îndeplinirii condiţiei ca persoana în cauză să nu împlinească 45 de ani până la data numirii în funcţia de procuror sau judecător militar.
    (4) Raportul prevăzut la alin. (1) se avizează de către Direcţia generală management resurse umane, Direcţia generală financiar-contabilă, Direcţia generală de informaţii a apărării şi Direcţia generală juridică.
    (5) Avizul conform al Ministerului Apărării Naţionale se comunică, prin grija structurilor de specialitate, atât Consiliului Superior al Magistraturii, cât şi judecătorului sau procurorului în cauză.

    ART. 7
    (1) La chemarea în activitate, judecătorilor şi procurorilor li se acordă grade militare în funcţie de vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pe care urmează să o încadreze, raportată la stagiile minime în grad, astfel:
    a) pentru o vechime în specialitatea studiilor de până la 9 ani, se acordă gradul de locotenent;
    b) pentru o vechime în specialitatea studiilor cuprinsă între 9 şi 14 ani, se acordă gradul de căpitan;
    c) pentru o vechime în specialitatea studiilor cuprinsă între 14 şi 19 ani, se acordă gradul de maior;
    d) pentru o vechime în specialitatea studiilor mai mare de 19 ani, se acordă gradul de locotenent-colonel.

    (2) Judecătorii şi procurorii care au calitatea de ofiţeri în rezervă sunt chemaţi sau rechemaţi în activitate cu gradul militar deţinut sau cu gradul următor, dacă au împlinit stagiul minim în gradul deţinut ca rezervist, calculat potrivit prevederilor art. 97 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Înaintarea judecătorilor militari şi a procurorilor militari în grad se face la propunerea:
    a) preşedintelui Curţii Militare de Apel, pentru judecătorii militari;
    b) procurorului militar-şef al Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru procurorii militari.

    (2) Înaintarea în grad se face în ordinea ierarhică a gradelor militare, conform legii.
    (3) Pot fi propuşi să fie înaintaţi în grad, la termen, judecătorii militari şi procurorii militari care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au împlinit stagiul minim în grad prevăzut la art. 94 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare; stagiul minim în grad se calculează de la data acordării gradului deţinut sau, după caz, de la data înaintării în gradul deţinut;
    b) au fost apreciaţi pe durata întregului stagiu în grad cu cel puţin calificativul „Satisfăcător“ la evaluările profesionale realizate potrivit legii.

    (4) Judecătorii militari şi procurorii militari care au gradul de colonel pot fi propuşi pentru acordarea gradului de general de brigadă dacă au absolvit unul dintre cursurile organizate la Colegiul Naţional de Apărare pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar şi sunt încadraţi în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de general de brigadă, similare sau superioare.
    (5) Pot participa la concursul/colocviul de admitere la cursurile prevăzute la alin. (4) judecătorii militari şi procurorii militari care au gradul de colonel şi au obţinut cel puţin calificativul „Foarte bine“ la evaluările profesionale realizate potrivit legii pe durata stagiului în acest grad, indiferent de funcţia pe care o ocupă.
    (6) Judecătorii militari şi procurorii militari pot fi înaintaţi în gradul următor înainte de termen dacă până la data când se fac astfel de înaintări au împlinit cel puţin jumătate din stagiul în gradul deţinut, sens în care propunerile se formulează potrivit prevederilor alin. (1), pe baza următoarelor criterii:
    a) modul de îndeplinire a atribuţiilor, determinat de numărul dosarelor sau al lucrărilor soluţionate şi perioada medie de soluţionare a cauzelor, raportate la activitatea instanţei sau a parchetului;
    b) pregătirea profesională, rezultată din disponibilitatea de a participa la programe de formare profesională continuă ori la alte forme de perfecţionare profesională, prezentarea de teme la colocvii sau simpozioane de specialitate, lucrări şi articole publicate sau contribuţii la elaborarea unor culegeri sau buletine de jurisprudenţă, proiecte şi culegeri de acte normative ori din activitatea didactică;
    c) comportare demnă, reflectată în atitudinea în relaţia cu justiţiabilii, avocaţii, experţii, ceilalţi judecători şi/sau procurori ori cu personalul din cadrul aceleiaşi instanţe/unităţi de parchet ori din cadrul instanţelor/parchetelor superioare sau inferioare ierarhic.

    (7) Judecătorii militari şi procurorii militari pot fi înaintaţi în gradul următor în mod excepţional, în condiţiile art. 64 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care propunerile se formulează potrivit prevederilor alin. (1).
    (8) Înaintarea în grad înainte de termen poate avea loc cu ocazia Zilei Armatei României, la data de 25 octombrie, iar înaintarea în grad în mod excepţional, în tot cursul anului.

    ART. 9
    Prevederile art. 8 alin. (1) se aplică şi pentru formularea propunerilor care se supun spre aprobare Preşedintelui României de către ministrul apărării naţionale, privind conferirea decoraţiilor naţionale şi a decoraţiilor pe domenii de activitate personalului din cadrul instanţelor militare şi al parchetelor militare, la propunerea conducătorilor acestora, potrivit normelor în vigoare.

    ART. 10
    La trecerea în rezervă a judecătorilor militari şi a procurorilor militari care deţin grade militare de până la colonel inclusiv, data care se înscrie în ordinul de trecere în rezervă este data eliberării din funcţie de către Preşedintele României sau, în cazul transferului judecătorilor şi procurorilor militari la instanţe sau parchete, altele decât cele militare, data prevăzută în actul de transfer.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.47/2014 pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 29 aprilie 2014.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Angel Tîlvăr

    Bucureşti, 13 mai 2024.
    Nr. M.90.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016