Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. M.68 din 1 iulie 2013 privind aprobarea Criteriilor specifice de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a activitatii comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.68 din 1 iulie 2013  privind aprobarea Criteriilor specifice de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a activitatii comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. M.68 din 1 iulie 2013 privind aprobarea Criteriilor specifice de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a activitatii comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013

    Pentru aplicarea prevederilor art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Se aprobă Criteriile specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a activităţii comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a activităţii comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi se face atât în baza criteriilor de performanţă stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi în baza criteriilor specifice prevăzute la alin. (1).
    ART. 2
    (1) Criteriile specifice de performanţă se evaluează prin analizarea dimensiunilor corespunzătoare fiecărui criteriu, detaliate în anexa nr. 2.
    (2) Pentru desfăşurarea activităţii de evaluare a îndeplinirii criteriilor specifice de performanţă, în afara documentelor care se depun pentru evaluarea criteriilor generale, comandanţii unităţilor sanitare cu paturi depun la comisia de evaluare un dosar care conţine înscrisurile ce susţin dimensiunile corespunzătoare fiecărui criteriu specific de performanţă, potrivit prevederilor din anexa nr. 3.
    ART. 3
    (1) Evaluarea prevăzută la art. 1 alin. (2) se desfăşoară de către o singură comisie şi se materializează prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de evaluare a unui punctaj de la 0 la 5 puncte, pentru fiecare criteriu specific de performanţă.
    (2) Punctajul obţinut la fiecare criteriu specific de performanţă este reprezentat de media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al comisiei. În situaţia în care media aritmetică are cifre cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50-0,99 devine 1, iar 0,01-0,49 devine 0.
    (3) Punctajul total este dat de suma punctajelor obţinute la fiecare criteriu potrivit prevederilor alin. (2).
    (4) Rezultatele evaluării îndeplinirii criteriilor specifice de performanţă evaluate se apreciază după cum urmează:
    a) Foarte bine - dacă a obţinut minimum 45 de puncte în total şi a fost notat cu 5 puncte la cel puţin 5 criterii şi nu mai puţin de 4 puncte la celelalte criterii;
    b) Bine - dacă a obţinut între 40 şi 44 de puncte în total şi a fost notat cu cel puţin 4 puncte la fiecare criteriu;
    c) Satisfăcător - dacă a obţinut între 35 şi 39 de puncte în total şi a fost notat cu 4 puncte la cel puţin 5 criterii şi nu mai puţin de 3 puncte la celelalte criterii;
    d) Nesatisfăcător - dacă nu îndeplineşte condiţiile minime necesare pentru a obţine cel puţin calificativul "Satisfăcător".
    (5) Pentru comandanţii unităţilor sanitare cu paturi care nu sunt evaluaţi la criteriul specific de performanţă "Activitatea desfăşurată de Comisia de expertiză medico-militară", plafoanele punctajelor prevăzute la alin. (3) se reduc cu 5 puncte.
    ART. 4
    (1) Activitatea de evaluare se finalizează prin acordarea unui calificativ general care este reprezentat de calificativul obţinut la evaluarea criteriilor generale de performanţă coroborat cu calificativul obţinut la evaluarea îndeplinirii criteriilor specifice de performanţă, potrivit prevederilor din anexa nr. 4.
    (2) Contractul de management se menţine, în perioada de valabilitate a acestuia, pentru comandanţii unităţilor sanitare cu paturi care au obţinut calificativele generale "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător". Pentru comandanţii unităţilor sanitare cu paturi care au obţinut calificativul "Satisfăcător", activitatea acestora se reevaluează după 6 luni. Dacă la reevaluare obţin acelaşi calificativ sau unul inferior, comisia de reevaluare propune încetarea înainte de termen a contractului de management.
    (3) Pentru comandanţii unităţilor sanitare cu paturi care au obţinut calificativul general "Nesatisfăcător", comisia de evaluare propune încetarea înainte de termen a contractului de management.
    (4) Calificativul general stabilit în urma evaluării comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi se are în vedere la întocmirea aprecierii de serviciu anuale a acestora.
    (5) Contestaţia formulată împotriva calificativului general şi soluţionarea acesteia se fac potrivit regulilor stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În activitatea de evaluare comisiile utilizează fişa prevăzută în anexa nr. 5.
    ART. 5
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin se încheie acte adiţionale la contractele de management ale comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi, aflate în derulare, şi se vor completa fişele posturilor pentru adaptarea acestora la prevederile prezentului ordin.
    ART. 6
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, şeful Direcţiei medicale stabileşte prin dispoziţie aspecte de natură organizatorică în vederea desfăşurării activităţii de evaluare.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 8
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.14/2013 privind aprobarea Criteriilor specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 25 februarie 2013.


             Ministrul apărării naţionale,
                     Mircea Duşa


    Bucureşti, 1 iulie 2013.
    Nr. M.68.


    ANEXA 1

                      CRITERIILE SPECIFICE DE PERFORMANŢĂ
      pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a activităţii
        comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a
          Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de
        management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen


    1. Îndeplinirea atribuţiilor funcţionale specifice ale unităţii sanitare cu paturi, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia
    2. Îndeplinirea atribuţiilor specifice comandantului, pe linia implementării sistemului de control intern/managerial, precum şi gradul de implementare a standardelor de control intern/managerial, în cadrul unităţii sanitare cu paturi
    3. Nivelul de realizare, în etapa evaluată, a obiectivelor stabilite în cadrul planului de dezvoltare a unităţii sanitare cu paturi
    4. Atribuţiile ce revin comandantului în evaluarea membrilor comitetului director şi şefilor de secţie/laborator/serviciu medical, atât în baza contractelor de administrare încheiate conform prevederilor legale, cât şi a atribuţiilor stabilite prin fişa postului
    5. Implementarea Planului de prevenire şi protecţie, elaborarea de proceduri, planuri de măsuri şi controlul aplicării acestora, asigurarea mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului adaptate la specificul fiecărei/fiecărui secţii/compartiment din unitatea sanitară cu paturi şi a instructajului personalului
    6. Activitatea desfăşurată de Comisia de expertiză medico-militară*)
__________
    *) Criteriul specific de performanţă este avut în vedere doar pentru unităţile sanitare cu paturi pe lângă care funcţionează comisii de expertiză medico-militară.


    7. Pregătirea personalului şi resurselor materiale pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză
    8. Respectarea prevederilor legale privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, pe categorii de personal, pentru abaterile disciplinare ale angajaţilor unităţii sanitare cu paturi pentru neregulile semnalate
    9. Respectarea legalităţii privind soluţionarea petiţiilor
    10. Nivelul privind organizarea, implementarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, precum şi a celor în domeniul informatic şi de comunicaţii, la nivelul unităţii sanitare cu paturi


    ANEXA 2

    Criteriile specifice de performanţă şi dimensiunile acestora, pentru unităţile sanitare cu paturi


┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Criteriul specific de performanţă │ Dimensiunile specifice criteriului analizat │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Îndeplinirea atribuţiilor funcţionale│a) Prioritizarea acţiunilor care stau la baza │
│ │specifice ale unităţii sanitare cu │îndeplinirii atribuţiilor specifice, precum şi │
│ │paturi, prevăzute în regulamentul de │corelarea acestora cu resursele disponibile │
│ │organizare şi funcţionare al acesteia├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │b) Modul de rezolvare a problemelor identifi- │
│ │ │cate şi sesizate în îndeplinirea atribuţiunilor│
│ │ │specifice │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │c) Impactul deciziilor luate asupra modului de │
│ │ │îndeplinire a atribuţiunilor funcţionale │
│ │ │specifice │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Îndeplinirea atribuţiilor specifice │a) Existenţa cadrului organizatoric şi a │
│ │comandantului, pe linia implementării│setului minim de documente necesare implemen- │
│ │sistemului de control intern/ │tării şi dezvoltării sistemului de control │
│ │managerial, precum şi gradul de imple│intern/managerial │
│ │mentare a standardelor de control ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │intern/managerial, în cadrul unităţii│b) Stabilirea obiectivelor specifice structurii│
│ │sanitare cu paturi │în concordanţă cu cerinţele S.M.A.R.T. şi │
│ │ │asocierea unor indicatori de performanţă pentru│
│ │ │fiecare obiectiv │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │c) Evaluarea deciziilor luate în urma analizei │
│ │ │stadiului implementării şi dezvoltării siste- │
│ │ │mului propriu de control intern/managerial │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │d) Managementul riscurilor identificate în │
│ │ │cadrul unităţii sanitare cu paturi │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │e) Evaluarea sistemului de control intern │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Nivelul de realizare, în etapa │a) Monitorizarea încadrării în timp a activită-│
│ │evaluată, a obiectivelor stabilite în│ţilor stabilite în cadrul obiectivelor │
│ │cadrul planului de dezvoltare a ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │unităţii sanitare cu paturi │b) Alocarea şi utilizarea raţională a resurse- │
│ │ │lor financiare pentru îndeplinirea activită- │
│ │ │ţilor stabilite în cadrul obiectivelor │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │c) Monitorizarea şi evaluarea trimestrială a │
│ │ │gradului de realizare a obiectivelor anuale │
│ │ │stabilite în etapa evaluată │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Atribuţiile, ce revin comandantului, │a) Elaborarea indicatorilor de performanţă şi │
│ │în evaluarea membrilor comitetului │a nivelului acestora, în concordanţă cu nivelul│
│ │director şi şefilor de secţie/ │indicatorilor de performanţă asumaţi prin │
│ │laborator/serviciu medical, atât în │contractul de management │
│ │baza contractelor de administrare ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │încheiate conform prevederilor legale│b) Monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii │
│ │cât şi a atribuţiilor stabilite prin │obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă │
│ │fişa postului │stabiliţi în contractul de administrare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Implementarea Planului de prevenire │a) Existenţa şi implementarea Planului de │
│ │şi protecţie, elaborarea de proceduri│prevenire şi protecţie │
│ │planuri de măsuri şi controlul ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │aplicării acestora, asigurarea │b) Existenţa tematicii pentru asigurarea │
│ │mijloacelor necesare securităţii şi │informării şi instruirii lucrătorilor în │
│ │sănătăţii în muncă a personalului │domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă │
│ │adaptate la specificul fiecărei/ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │fiecărui secţii/compartiment din │c) Modul de implementare a Planului de │
│ │unitatea sanitară cu paturi şi a │prevenire şi protecţie │
│ │instructajului personalului ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │d) Nivelul de asigurare cu echipamente de │
│ │ │protecţie, alimentaţie de protecţie, substanţe │
│ │ │dezinfectante şi antiseptice, materiale de │
│ │ │igienă personală şi de curăţenie, raportat la │
│ │ │necesarul stabilit │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Activitatea desfăşurată de Comisia de│Analiza cauzelor care au determinat neavizarea │
│ │expertiză medico-militară*) │deciziilor emise de Comisia de expertiză │
│ │ │medico-militară de către Comisia centrală de │
│ │ │expertiză medico-militară │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Pregătirea personalului şi resurselor│a) Existenţa planurilor de pregătire │
│ │materiale pentru asigurarea ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │asistenţei medicale în caz de război,│b) Modul de executare a activităţilor de │
│ │dezastre, atacuri teroriste, │pregătire cuprinse în Plan │
│ │conflicte sociale şi alte situaţii │ │
│ │de criză │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Respectarea prevederilor legale │Respectarea prevederilor legale privind │
│ │privind aplicarea sancţiunilor │aplicarea sancţiunilor personalului încadrat în│
│ │disciplinare, pe categorii de │unitatea sanitară │
│ │personal, pentru abaterile discipli- │ │
│ │nare ale angajaţilor unităţii sani- │ │
│ │tare cu paturi pentru neregulile │ │
│ │semnalate │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Respectarea legalităţii privind │a) Existenţa registrului de evidenţă a │
│ │soluţionarea petiţiilor │cererilor şi reclamaţiilor │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │b) Monitorizarea cererilor şi reclamaţiilor │
│ │ │primite │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │c) Respectarea legalităţii privind soluţionarea│
│ │ │cererilor şi reclamaţiilor, potrivit prevede- │
│ │ │rilor legale în vigoare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Nivelul privind organizarea, imple- │a) Organizarea şi administrarea securităţii, │
│ │mentarea şi monitorizarea aplicării │protecţia personalului, protecţia fizică, │
│ │reglementărilor referitoare la pro- │protecţia documentelor clasificate şi securi- │
│ │tecţia informaţiilor clasificate, │tatea industrială │
│ │precum şi a celor în domeniul infor- ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │matic şi de comunicaţii, la nivelul │b) Respectarea prevederilor specifice pe linia │
│ │unităţii sanitare cu paturi │protecţiei informaţiilor clasificate în activi-│
│ │ │tatea de verificare şi avizare a informaţiilor │
│ │ │de interes public ce urmează să fie tipărite, │
│ │ │multiplicate, difuzate, transmise prin canale │
│ │ │de informaţii neprotejate │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │c) Eficacitatea măsurilor adoptate în cadrul │
│ │ │activităţilor de control pentru asigurarea │
│ │ │protecţiei informaţiilor clasificate în scopul │
│ │ │prevenirii, contracarării şi eliminării │
│ │ │oricăror riscuri de securitate │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │d) Modul de aplicare a prevederilor legilor, │
│ │ │normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi │
│ │ │precizărilor specifice pe linia protecţiei │
│ │ │informaţiilor clasificate şi măsurile adoptate │
│ │ │pentru remedierea deficienţelor şi perfec- │
│ │ │ţionarea cadrului organizatoric şi funcţional │
│ │ │pe linia informaţiilor clasificate │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │e) Modul de gestionare a activităţii de veri- │
│ │ │ficare a persoanelor pentru care se solicită │
│ │ │accesul la informaţii clasificate, de iniţiere │
│ │ │a procesului de solicitare a eliberării certi- │
│ │ │ficatelor de securitate/autorizaţiilor de │
│ │ │acces la informaţii clasificate şi de luare a │
│ │ │măsurilor necesare pentru revalidarea sau │
│ │ │retragerea certificatelor de securitate/ │
│ │ │autorizaţiilor de acces la informaţii │
│ │ │clasificate │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │f) Respectarea legalităţii privind aplicarea │
│ │ │măsurilor necesare clasificării şi definirii │
│ │ │tuturor componentelor contractelor clasificate │
│ │ │ce urmează a se încheia cu firmele/operatorii │
│ │ │economici care posedă autorizaţie/certificat de│
│ │ │securitate industrială │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │g) Modul de gestionare a incidentelor de │
│ │ │securitate, a cazurilor de compromitere a │
│ │ │informaţiilor clasificate şi eficienţa măsuri- │
│ │ │lor de limitare a consecinţelor şi de prevenire│
│ │ │a unor astfel de situaţii │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │h) Situaţia acreditărilor de securitate a │
│ │ │Sistemului informatic şi de comunicaţii (SIC) │
│ │ │şi respectarea documentaţiei de acreditare │
│ │ │aprobată │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │i) Protejarea informaţiilor rezultate din │
│ │ │prelucrarea datelor pacienţilor │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │j) Existenţa unui plan de îmbunătăţire a │
│ │ │calităţii sistemului de informaţii │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │k) Îndeplinirea măsurilor stabilite în urma │
│ │ │controalelor executate de Direcţia contra- │
│ │ │informaţii şi securitate militară, eşalonul │
│ │ │superior sau de alte structuri cu atribuţii pe │
│ │ │linia protecţiei informaţiilor │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │ │l) Administrarea şi configurarea SIC în confor-│
│ │ │mitate cu ghidurile de securitate din │
│ │ │Ministerul Apărării Naţionale │
└────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


___________
    *) Criteriul specific de performanţă este avut în vedere doar pentru unităţile sanitare cu paturi pe lângă care funcţionează comisii de expertiză medico-militară.    ANEXA 3

         Fişa de evaluare şi setul minim de documente ce susţin dimensiunile
          corespunzătoare fiecărui criteriu specific de performanţă în parte


┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┐
│Nr. │ Criteriul specific de│ Documentele minimale*) pe baza cărora se face │Punctaj │Punctaj │
│crt.│ performanţă │ evaluarea dimensiunilor specifice │ acordat │acordat │
│ │ │ │ la dimen-│ la │
│ │ │ │ siunile │criteriu│
│ │ │ │ specifice│ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ 1. │Îndeplinirea atribu- │- Regulamentul de organizare şi funcţionare al unită- │ │ │
│ │ţiilor funcţionale │ţii sanitare cu paturi │ │ │
│ │specifice ale unităţii│- Fişele postului pentru membrii comitetului director,│ │ │
│ │sanitare cu paturi, │inclusiv a comandantului unităţii sanitare cu paturi, │ │ │
│ │prevăzute în regula- │şi cele ale membrilor Consiliului medical │ │ │
│ │mentul de organizare │- Procese-verbale ale şedinţelor comitetului director,│ │ │
│ │şi funcţionare al │referitoare la corelarea activităţilor cu resursele │ │ │
│ │acesteia │alocate │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │ │Procese-verbale ale şedinţelor comitetului director, │ │ │
│ │ │Consiliului medical şi ale Consiliului de │ │ │
│ │ │administraţie │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │ │Procese-verbale ale şedinţelor comitetului director şi│ │ │
│ │ │ale Consiliului medical în care sunt consemnate │ │ │
│ │ │rezultatele deciziilor luate asupra modului de înde- │ │ │
│ │ │plinire a atribuţiilor funcţionale specifice │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ 2. │Îndeplinirea atribu- │- Extras din Ordinul de zi pe unitate (OZU) pentru │ │ │
│ │ţiilor specifice │numirea comisiei cu atribuţii de monitorizare, │ │ │
│ │comandantului, pe │coordonare şi îndrumare metodologică a implementării │ │ │
│ │linia implementării │şi dezvoltării sistemului propriu de control intern/ │ │ │
│ │sistemului de control │managerial │ │ │
│ │intern/managerial, │- Extras OZU privind numirea responsabilului pe linia │ │ │
│ │precum şi gradul de │controlului intern/managerial │ │ │
│ │implementare a stan- │- Inventarul funcţiilor sensibile, lista cu salariaţii│ │ │
│ │dardelor de control │care ocupă funcţii sensibile, planul pentru asigurarea│ │ │
│ │intern/managerial, în │rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile, după caz │ │ │
│ │cadrul unităţii │- Registrul de riscuri │ │ │
│ │sanitare cu paturi │- Planul privind implementarea măsurilor de management│ │ │
│ │ │al riscurilor │ │ │
│ │ │- Programul de dezvoltare a sistemului de control │ │ │
│ │ │intern/managerial │ │ │
│ │ │- Raportul anual şi situaţia sintetică a rezultatelor │ │ │
│ │ │autoevaluării pe linia controlului intern/managerial │ │ │
│ │ │- Registrul pentru evidenţa procedurilor de sistem/ │ │ │
│ │ │operaţionale, în format scris │ │ │
│ │ │- Documente privind stabilirea microstructurilor │ │ │
│ │ │responsabile de standardele de control intern/ │ │ │
│ │ │managerial │ │ │
│ │ │- Inventarul activităţilor structurii │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │ │Planul de dezvoltare al unităţii sanitare cu paturi │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │ │Procesele-verbale ale şedinţelor comitetului director │ │ │
│ │ │în care sunt consemnate: analizarea raportului anual │ │ │
│ │ │şi situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării pe │ │ │
│ │ │linia controlului intern/managerial │ │ │
│ │ │- Registrul de riscuri │ │ │
│ │ │- Planul privind implementarea măsurilor de management│ │ │
│ │ │al riscurilor │ │ │
│ │ │- Procesele-verbale ale şedinţelor comitetului │ │ │
│ │ │director în care sunt consemnate: monitorizarea │ │ │
│ │ │evoluţiei riscurilor, implementarea măsurilor de │ │ │
│ │ │management al riscurilor şi reevaluarea riscurilor │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │ │- Planul de control intern │ │ │
│ │ │- Procesele-verbale ale şedinţelor comitetului │ │ │
│ │ │director unde sunt consemnate analiza executării │ │ │
│ │ │planului de control intern şi rezultatele controlului │ │ │
│ │ │intern │ │ │
│ │ │- Planul de măsuri luate în urma valorificării │ │ │
│ │ │rezultatelor controlului intern │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ 3. │Nivelul de realizare, │- Planul de dezvoltare al unităţii sanitare cu paturi │ │ │
│ │în etapa evaluată, a │elaborat în baza contractului de management │ │ │
│ │obiectivelor stabilite│- Graficul Gantt │ │ │
│ │în cadrul planului de │- Procese-verbale ale şedinţelor comitetului director │ │ │
│ │dezvoltare a unităţii │şi ale Consiliului medical │ │ │
│ │sanitare cu paturi ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │ │- Planul de dezvoltare al unităţii sanitare cu paturi │ │ │
│ │ │- Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru │ │ │
│ │ │anul evaluat │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │ │Procese-verbale ale şedinţelor comitetului director în│ │ │
│ │ │care sunt consemnate evaluările trimestriale │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ 4. │Atribuţiile ce revin │- Contractul de management în vigoare │ │ │
│ │comandantului în │- Contractele de administrare ale membrilor comite- │ │ │
│ │evaluarea membrilor │tului director şi ale şefilor de secţie/laborator/ │ │ │
│ │comitetului director │serviciu medical │ │ │
│ │şi şefilor de secţie/ │- Regulamentul de organizare şi funcţionare al │ │ │
│ │laborator/serviciu │unităţii sanitare cu paturi │ │ │
│ │medical, atât în baza ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │contractelor de admi- │- Contractele de administrare ale membrilor comitetu- │ │ │
│ │nistrare încheiate │lui director şi ale şefilor de secţie/laborator/ │ │ │
│ │conform prevederilor │serviciu medical │ │ │
│ │legale, cât şi a │- Fişele postului pentru membrii comitetului director │ │ │
│ │atribuţiilor stabi- │şi ale şefilor de secţie/laborator/serviciu medical │ │ │
│ │lite prin fişa │- Procese-verbale ale şedinţelor comitetului director │ │ │
│ │postului │şi ale Consiliului medical în care este consemnată │ │ │
│ │ │evaluarea privind îndeplinirea obiectivelor şi a │ │ │
│ │ │indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul │ │ │
│ │ │de administrare │ │ │
│ │ │- Fişele de evaluare ale membrilor comitetului │ │ │
│ │ │director şi ale şefilor de secţie/laborator/serviciu │ │ │
│ │ │medical │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ 5. │Implementarea Planului│Planul de prevenire şi protecţie pe linia securităţii │ │ │
│ │de prevenire şi │şi sănătăţii în muncă │ │ │
│ │protecţie, elaborarea ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │de proceduri, planuri │- Tematica pentru asigurarea informării şi instruirii │ │ │
│ │de măsuri şi controlul│lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în │ │ │
│ │aplicării acestora, │muncă - Documentaţia doveditoare a efectuării │ │ │
│ │asigurarea mijloacelor│instructajului în domeniul securităţii şi sănătăţii în│ │ │
│ │necesare securităţii │muncă │ │ │
│ │şi sănătăţii în muncă ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │a personalului │Procesele-verbale ale şedinţelor de lucru ale │ │ │
│ │adaptate la specificul│comandantului unităţii sanitare cu paturi şi ale │ │ │
│ │fiecărei/fiecărui │Consiliului medical │ │ │
│ │secţii/compartiment ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │din unitatea sanitară │- Situaţia cu necesarul de echipamente de protecţie, │ │ │
│ │cu paturi şi a │alimentaţie de protecţie, substanţe dezinfectante şi │ │ │
│ │instructajului │antiseptice, materiale de igienă personală şi de │ │ │
│ │personalului │curăţenie │ │ │
│ │ │- Procesele-verbale prin care a fost stabilit │ │ │
│ │ │personalul ce se alocă la dreptul de echipamente de │ │ │
│ │ │protecţie, alimentaţie de protecţie, materiale de │ │ │
│ │ │igienă personală şi de curăţenie │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ 6. │Activitatea desfăşu- │- Documentele din care să rezulte efectuarea unei │ │ │
│ │rată de Comisia de │analize care să arate cauzele care au determinat │ │ │
│ │expertiză medico- │neavizarea deciziilor de către Comisia centrală de │ │ │
│ │militară**) │expertiză medico-militară şi măsurile luate pentru │ │ │
│ │ │preîntâmpinarea unor astfel de situaţii │ │ │
│ │ │- Documentul din care să rezulte ponderea deciziilor │ │ │
│ │ │emise de Comisia de expertiză medico-militară │ │ │
│ │ │neavizate de către Comisia centrală de expertiză │ │ │
│ │ │medico-militară***) │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ 7. │Pregătirea persona- │- Planul de pregătire a personalului pentru asigurarea│ │ │
│ │lului şi resurselor │asistenţei medicale în caz de război, dezastre, │ │ │
│ │materiale pentru │atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii │ │ │
│ │asigurarea asistenţei │de criză │ │ │
│ │medicale în caz de │- Situaţia cu planificarea resurselor care participă │ │ │
│ │război, dezastre, │la înlăturarea efectelor acestora │ │ │
│ │atacuri teroriste, │- Documentele din care să rezulte tematica stabilită │ │ │
│ │conflicte sociale şi │pentru pregătirea personalului │ │ │
│ │alte situaţii de criză│- Documente din care să rezulte executarea pregătirii │ │ │
│ │ │personalului │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ 8. │Respectarea prevede- │- Registrul de evidenţă a sancţiunilor pe categorii de│ │ │
│ │rilor legale privind │personal │ │ │
│ │aplicarea sancţiunilor│- După caz, documentele întocmite pentru aplicarea │ │ │
│ │disciplinare, pe │sancţiunilor disciplinare, respectiv referitoare la │ │ │
│ │categorii de personal,│modul de soluţionare a eventualelor contestaţii la │ │ │
│ │pentru abaterile │sancţiunile aplicate │ │ │
│ │disciplinare ale │ │ │ │
│ │angajaţilor unităţii │ │ │ │
│ │sanitare cu paturi │ │ │ │
│ │pentru neregulile │ │ │ │
│ │semnalate │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ 9. │Respectarea legali- │- Registrul de evidenţă a petiţiilor │ │ │
│ │tăţii privind solu- │- Extras din OZU privind stabilirea responsabilului cu│ │ │
│ │ţionarea petiţiilor │evidenţa petiţiilor şi a răspunsurilor adresate │ │ │
│ │ │petiţionarilor │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │ │Situaţia statistică privind modul de soluţionare a │ │ │
│ │ │petiţiilor întocmită semestrial │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │
│ │ │- Corespondenţa şi documentele rezultate pe timpul │ │ │
│ │ │soluţionării petiţiilor │ │ │
│ │ │- Documentele din care rezultă implementarea şi │ │ │
│ │ │utilizarea sistemului informatic realizat în acest │ │ │
│ │ │scop de Agenţia pentru Sisteme şi Servicii Informatice│ │ │
│ │ │Militare │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ 10.│Nivelul privind organi│- Planul de control al unităţii sanitare cu paturi pe │ │ │
│ │zarea, implementarea │linia structurii de securitate/şefului structurii de │ │ │
│ │şi monitorizarea │securitate │ │ │
│ │aplicării reglementă- │- Planul de pregătire specifică al personalului │ │ │
│ │rilor referitoare la │unităţii sanitare cu paturi │ │ │
│ │protecţia informa- │- Programul de scurgere al informaţiilor clasificate │ │ │
│ │ţiilor clasificate, │- Planul cu programul activităţii al unităţii sanitare│ │ │
│ │precum şi a celor în │cu paturi │ │ │
│ │domeniul informatic │- Planul de intervenţie în caz de atac: cu bombă, │ │ │
│ │şi de comunicaţii, la │nuclear etc. şi evacuarea documentelor clasificate │ │ │
│ │nivelul unităţii │ │ │ │
│ │sanitare cu paturi │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┘

_____________
    *) Alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii atât a criteriilor generale de management prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a criteriilor specifice de performanţă prevăzute în prezenta anexă.
    **) Criteriul specific de performanţă este avut în vedere doar pentru unităţile sanitare cu paturi pe lângă care funcţionează comisii de expertiză medico-militară.
    ***) Documentele vor fi solicitate de către comandanţii unităţilor sanitare cu paturi evaluaţi de la Comisia centrală de expertiză medico-militară.


    ANEXA 4

                    Modalitatea de stabilire a calificativului general

┌────┬────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Calificativul obţinut la│Calificativul obţinut la│ Calificativul general │
│crt.│ criteriile specifice │ criteriile generale │ │
│ │ de performanţă │ de performanţă │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1. │Foarte Bine │Foarte Bine │Foarte Bine │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 2. │Foarte Bine │Bine │Bine │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 3. │Foarte Bine │Satisfăcător │Satisfăcător │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 4. │Foarte Bine │Nesatisfăcător │Nesatisfăcător │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 5. │Bine │Foarte Bine │Bine │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 6. │Bine │Bine │Bine │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 7. │Bine │Satisfăcător │Satisfăcător │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 8. │Bine │Nesatisfăcător │Nesatisfăcător │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 9. │Satisfăcător │Foarte Bine │Satisfăcător │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│10. │Satisfăcător │Bine │Satisfăcător │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│11. │Satisfăcător │Satisfăcător │Satisfăcător │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│12. │Satisfăcător │Nesatisfăcător │Nesatisfăcător │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│13. │Nesatisfăcător │Foarte Bine │Nesatisfăcător │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│14. │Nesatisfăcător │Bine │Nesatisfăcător │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│15. │Nesatisfăcător │Satisfăcător │Nesatisfăcător │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│16. │Nesatisfăcător │Nesatisfăcător │Nesatisfăcător │
└────┴────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘    ANEXA 5

                        FIŞA CENTRALIZATOARE DE EVALUARE
                                     pentru
       ...................................................................................
       (gradul, numele şi prenumele comandantului - denumirea unităţii sanitare cu paturi)


┌─────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬────────┐
│ Punctajul acordat de: │ Evaluatorul 1 │Evaluatorul 2 │Evaluatorul 3 │Evaluatorul 4 │Evaluatorul 5 │Punctaj │
│ │ ........... │........... │........... │........... │........... │criteriu│
│ │(nume, prenume)│(nume, prenume)│(nume, prenume)│(nume, prenume)│(nume, prenume)│ │
├────┬────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 1. │Îndeplinirea atribuţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale specifice ale unită-│ │ │ │ │ │ │
│ │ţii sanitare cu paturi, prevă- │ │ │ │ │ │ │
│ │zute în regulamentul de organi- │ │ │ │ │ │ │
│ │zare şi funcţionare al acesteia │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 2. │Îndeplinirea atribuţiilor speci-│ │ │ │ │ │ │
│ │fice comandantului, pe linia │ │ │ │ │ │ │
│ │implementării sistemului de │ │ │ │ │ │ │
│ │control intern/managerial, │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi gradul de implementare│ │ │ │ │ │ │
│ │a standardelor de control │ │ │ │ │ │ │
│ │intern/managerial, în cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii sanitare cu paturi │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 3. │Nivelul de realizare, în etapa │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluată, a obiectivelor │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilite în cadrul planului de │ │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltare a unităţii sanitare │ │ │ │ │ │ │
│ │cu paturi │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 4. │Atribuţiile ce revin comandantu-│ │ │ │ │ │ │
│ │lui în evaluarea membrilor │ │ │ │ │ │ │
│ │comitetului director şi şefilor │ │ │ │ │ │ │
│ │de secţie/laborator/ serviciu │ │ │ │ │ │ │
│ │medical, atât în baza contrac- │ │ │ │ │ │ │
│ │telor de administrare încheiate │ │ │ │ │ │ │
│ │conform prevederilor legale, │ │ │ │ │ │ │
│ │cât şi a atribuţiilor stabilite │ │ │ │ │ │ │
│ │prin fişa postului │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 5. │Implementarea Planului de │ │ │ │ │ │ │
│ │prevenire şi protecţie, elabo- │ │ │ │ │ │ │
│ │rarea de proceduri, planuri de │ │ │ │ │ │ │
│ │măsuri şi controlul aplicării │ │ │ │ │ │ │
│ │acestora, asigurarea mijloacelor│ │ │ │ │ │ │
│ │necesare securităţii şi sănă- │ │ │ │ │ │ │
│ │tăţii în muncă a personalului │ │ │ │ │ │ │
│ │adaptate la specificul │ │ │ │ │ │ │
│ │fiecărei/fiecărui secţii/ │ │ │ │ │ │ │
│ │compartiment din unitatea │ │ │ │ │ │ │
│ │sanitară cu paturi şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │instructajului personalului │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 6. │Activitatea desfăşurată de │ │ │ │ │ │ │
│ │Comisia de expertiză medico- │ │ │ │ │ │ │
│ │militară*) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 7. │Pregătirea personalului şi │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor materiale pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurarea asistenţei medicale │ │ │ │ │ │ │
│ │în caz de război, dezastre, │ │ │ │ │ │ │
│ │atacuri teroriste, conflicte │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale şi alte situaţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │criză │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 8. │Respectarea prevederilor legale │ │ │ │ │ │ │
│ │privind aplicarea sancţiunilor │ │ │ │ │ │ │
│ │disciplinare, pe categorii de │ │ │ │ │ │ │
│ │personal, pentru abaterile │ │ │ │ │ │ │
│ │disciplinare ale angajaţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii sanitare cu paturi │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru neregulile semnalate │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 9. │Respectarea legalităţii privind │ │ │ │ │ │ │
│ │soluţionarea petiţiilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 10.│Nivelul privind organizarea, │ │ │ │ │ │ │
│ │implementarea şi monitorizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │aplicării reglementărilor │ │ │ │ │ │ │
│ │referitoare la protecţia infor- │ │ │ │ │ │ │
│ │maţiilor clasificate, precum şi │ │ │ │ │ │ │
│ │a celor în domeniul informatic │ │ │ │ │ │ │
│ │şi de comunicaţii, la nivelul │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii sanitare cu paturi │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴────────┤
│ TOTAL PUNCTAJ CRITERII: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

__________
    *) Criteriul specific de performanţă este avut în vedere doar pentru unităţile sanitare cu paturi pe lângă care funcţionează comisii de expertiză medico-militară.

                                 __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016