Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. M.31 din 19 aprilie 2011 privind stabilirea responsabilitatilor pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice in Ministerul Apararii Nationale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.31 din 19 aprilie 2011  privind stabilirea responsabilitatilor pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice in Ministerul Apararii Nationale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. M.31 din 19 aprilie 2011 privind stabilirea responsabilitatilor pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice in Ministerul Apararii Nationale

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 2 mai 2011

    Luând în considerare prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 591/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagneticã,
    în scopul asigurãrii compatibilitãţii electromagnetice a echipamentelor radioelectrice din dotarea Ministerului Apãrãrii Naţionale,
    în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) şi art. 51 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, cu modificãrile ulterioare,

    ministrul apãrãrii naţionale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Compatibilitatea electromagneticã se asigurã prin aplicarea de mãsuri tehnice şi organizatorice aprobate de structurile cu responsabilitãţi din componenţa Ministerului Apãrãrii Naţionale, denumit în continuare MApN.
    (2) În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) echipament radioelectric - orice aparat sau instalaţie fixã care funcţioneazã cu ajutorul frecvenţelor radio;
    b) aparat - orice dispozitiv finit sau orice combinaţie de astfel de dispozitive achiziţionate ca unitate funcţionalã independentã, destinat utilizatorului final şi susceptibil sã producã perturbaţii electromagnetice ori a cãrui funcţionare este susceptibilã de a fi afectatã de astfel de perturbaţii;
    c) instalaţie fixã - o combinaţie specificã a mai multor tipuri de aparate şi, dupã caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate şi destinate a fi utilizate în mod permanent într-o locaţie prestabilitã;
    d) compatibilitate electromagneticã - capacitatea echipamentelor de a funcţiona satisfãcãtor în mediul lor electromagnetic, fãrã a produce ele însele perturbaţii electromagnetice prejudiciabile pentru alte echipamente din mediul respectiv;
    e) perturbaţie electromagneticã - orice fenomen electromagnetic care poate degrada funcţionarea echipamentelor radioelectrice. O perturbaţie electromagneticã poate fi un zgomot electromagnetic, un semnal nedorit sau o modificare a însuşi mediului de propagare;
    f) mediu electromagnetic - toate fenomenele electromagnetice observabile într-o anumitã locaţie;
    g) zonã de protecţie electromagneticã - zona din mediul electromagnetic al unui echipament radioelectric în care prezenţa unui alt echipament poate provoca perturbaţii electromagnetice prejudiciabile;
    h) organism notificat - organism desemnat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societãţii Informaţionale pentru evaluarea echipamentelor din punctul de vedere al conformitãţii cu cerinţele esenţiale privind compatibilitatea electromagneticã, prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagneticã;
    i) standard militar tehnic - document în care sunt precizate normele sau ansamblul de norme care reglementeazã calitatea, caracteristicile şi forma unui echipament radioelectric militar;
    j) program offset - un set de compensaţii economice pentru achiziţionarea de produse, lucrãri sau servicii de pe piaţa externã, în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
    ART. 2
    La nivelul MApN se stabilesc urmãtoarele structuri cu responsabilitãţi pe linia asigurãrii compatibilitãţii electromagnetice:
    a) Departamentul pentru armamente;
    b) Direcţia comunicaţii şi informaticã a Statului Major General, denumitã în continuare DCI/SMG;
    c) Direcţia generalã de informaţii a apãrãrii, denumitã în continuare DGIA;
    d) statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei;
    e) Agenţia Militarã pentru Managementul Frecvenţelor Radio, denumitã în continuare AMMFR.
    ART. 3
    Departamentul pentru armamente rãspunde de:
    a) întocmirea şi actualizarea, de cãtre Agenţia Militarã de Standardizare, împreunã cu AMMFR, a listei cu standarde militare privind compatibilitatea electromagneticã;
    b) transmiterea listei cu standarde militare privind compatibilitatea electromagneticã Biroulului standardizare şi interoperabilitate din cadrul Statului Major General, în vederea aprobãrii de cãtre preşedintele Consiliului de standardizare şi interoperabilitate al MApN;
    c) înscrierea de cãtre Agenţia de Cercetare pentru Tehnicã şi Tehnologii Militare, denumitã în continuare ACTTM, în cadrul specificaţiei tehnice a fiecãrui echipament radioelectric a denumirii standardelor militare ale cãror prevederi trebuie respectate pentru asigurarea compatibilitãţii electromagnetice;
    d) evaluarea conformitãţii cu standardele şi reglementãrile privind compatibilitatea electromagneticã a echipamentelor radioelectrice militare achiziţionate, fabricate, modificate sau primite ca donaţie ori prin intermediul programelor offset de cãtre structurile din compunerea MApN;
    e) dezvoltarea, operaţionalizarea şi menţinerea în cadrul MApN, prin ACTTM, a capacitãţilor de testare - evaluare în domeniul compatibilitãţii electromagnetice.
    ART. 4
    (1) Mãsurile de asigurare a compatibilitãţii electromagnetice pe timpul instalãrii şi exploatãrii echipamentelor radioelectrice militare se stabilesc în cadrul actelor normative specifice elaborate de structurile cu responsabilitãţi, astfel:
    a) DCI/SMG, pentru echipamentele radioelectrice de comunicaţii din dotarea MApN;
    b) DGIA, pentru echipamentele radioelectrice din dotarea proprie şi a structurilor subordonate;
    c) statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, pentru echipamentele de radionavigaţie, de radiolocaţie, sistemele de armamente şi alte echipamente radioelectrice caracteristice fiecãrei categorii de forţe, cu excepţia celor de comunicaţii.
    (2) Mãsurile de asigurare a compatibilitãţii electromagnetice pentru echipamentele radioelectrice de comunicaţii din dotarea DGIA sunt stabilite cu avizul DCI/SMG.
    ART. 5
    AMMFR este structura de specialitate care stabileşte principiile şi regulile generale în domeniul compatibilitãţii electromagnetice, coordoneazã şi controleazã modul de aplicare a acestora în MApN. În acest scop, AMMFR are urmãtoarele responsabilitãţi:
    a) elaboreazã acte normative specifice, studii şi analize de caz pe linia compatibilitãţii electromagnetice în MApN;
    b) coordoneazã aplicarea mãsurilor de asigurare a compatibilitãţii electromagnetice pe timpul achiziţiei, instalãrii şi exploatãrii echipamentelor radioelectrice din dotarea MApN, la solicitarea structurii responsabile cu achiziţia, instalarea şi exploatarea respectivelor echipamente;
    c) analizeazã şi soluţioneazã cererile de sprijin cu frecvenţe pentru echipamentele radioelectrice militare.
    ART. 6
    (1) AMMFR întocmeşte, actualizeazã şi gestioneazã urmãtoarele baze de date:
    a) privind caracteristicile de lucru ale echipamentelor radioelectrice din dotarea MApN, care trebuie sã conţinã date referitoare la: gama frecvenţelor de lucru, ecartul, codurile simbolului de emisie, lãrgimea de bandã ocupatã a semnalului, tipul şi câştigul antenei, puterea efectiv radiatã, alte informaţii necesare;
    b) privind locurile de dispunere şi parametrii tehnici de emisie aprobaţi pentru echipamentele radioelectrice instalate permanent în perimetre administrate de structuri ale MApN, care trebuie sã conţinã date referitoare la: denumirea locurilor de instalare şi coordonatele geografice în grade, minute, secunde ale fiecãrei antene, frecvenţele de emisie şi recepţie asignate, codurile simbolului de emisie, lãrgimea de bandã ocupatã a semnalului, înãlţimea, tipul şi câştigul antenei, puterea efectiv radiatã, alte informaţii necesare efectuãrii analizelor de compatibilitate electromagneticã;
    c) privind frecvenţele radio asignate pe utilizatori, necesare punerii în funcţiune a echipamentelor radioelectrice din dotarea Armatei României.
    (2) AMMFR poate pune la dispoziţia structurilor cu responsabilitãţi pe linia asigurãrii compatibilitãţii electromagnetice în MApN, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuţiilor pe linia compatibilitãţii electromagnetice, informaţii cuprinse în bazele de date proprii.
    ART. 7
    Structurile prevãzute la art. 4 au obligaţia obţinerii avizului de specialitate din partea AMMFR pentru actele normative specifice, doctrinele şi manualele care conţin mãsuri de asigurare a compatibilitãţii electromagnetice.
    ART. 8
    (1) Pe linia compatibilitãţii electromagnetice, AMMFR asigurã utilizarea eficientã a frecvenţelor radio aflate în administrarea MApN şi reprezintã interesele acestuia în relaţia cu instituţiile şi organizaţiile militare şi civile cu responsabilitãţi în domeniu, naţionale şi internaţionale, în scopul armonizãrii reglementãrilor specifice, protejãrii lucrului echipamentelor radioelectrice din dotarea structurilor MApN şi soluţionãrii eventualelor perturbaţii electromagnetice prejudiciabile produse de cãtre acestea sau de cele aparţinând altor utilizatori.
    (2) Reprezentantul MApN în Comisia Interdepartamentalã de Radiocomunicaţii este propus din rândul specialiştilor care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul AMMFR.
    (3) AMMFR este unica structurã din MApN care realizeazã alocarea, asignarea şi evidenţa frecvenţelor sau canalelor radio necesare punerii în funcţiune a tuturor echipamentelor radioelectrice din dotarea Armatei României.
    ART. 9
    (1) Înainte de iniţierea activitãţii de introducere în dotarea MApN a echipamentelor radioelectrice, structura beneficiarã a echipamentului, indiferent de forma de obţinere, transmite spre avizare AMMFR cererea de sprijin cu frecvenţe radio, denumitã în continuare CSFR, conform modelului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    (2) Cererea de sprijin cu frecvenţe radio se identificã printr-un numãr unic de înregistrare acordat de AMMFR pentru fiecare tip de echipament radioelectric, iar dupã avizare devine parte integrantã a documentului cu cerinţele operaţionale.
    (3) Avizul AMMFR privind asigurarea resurselor de frecvenţe radio se emite în termen de 45 de zile de la primirea CSFR.
    (4) Se interzice iniţierea oricãrei activitãţi menite a avea ca rezultat atât introducerea în dotare a unor echipamente radioelectrice, cât şi modernizarea celor existente, fãrã obţinerea avizului favorabil de la AMMFR privind asigurarea resurselor de frecvenţe radio.
    (5) Pe timpul activitãţilor de testare şi evaluare a echipamentelor radioelectrice, structura beneficiarã urmãreşte respectarea cerinţelor esenţiale privind compatibilitatea electromagneticã.
    ART. 10
    În termen de 60 de zile de la intrarea în dotarea MApN a unui nou tip de echipament radioelectric sau de la modernizarea unuia existent, structura beneficiarã transmite cãtre AMMFR o copie a CSFR originale completatã cu toate caracteristicile tehnice ale echipamentului.
    ART. 11
    (1) În vederea instalãrii unui echipament radioelectric ca instalaţie fixã în perimetre administrate de MApN, structura care elaboreazã proiectul tehnic solicitã AMMFR avizul de compatibilitate electromagneticã.
    (2) Avizul de compatibilitate electromagneticã devine anexã a proiectului tehnic de instalare şi este valabil pe o perioadã de un an de la data acordãrii. La nevoie, structura care realizeazã proiectul tehnic solicitã AMMFR prelungirea valabilitãţii avizului de compatibilitate electromagneticã.
    (3) Se interzice începerea lucrãrilor de instalare a unui echipament radioelectric ca instalaţie fixã fãrã avizul favorabil al AMMFR şi, la solicitarea acesteia, al ACTTM.
    (4) Şeful structurii care solicitã instalarea unui echipament radioelectric ca instalaţie fixã rãspunde de respectarea întocmai a proiectului tehnic de instalare.
    (5) O copie a proiectului tehnic de instalare a echipamentului radioelectric ca instalaţie fixã se pãstreazã la nivelul structurii militare care administreazã perimetrul.
    ART. 12
    Avizul acordat de MApN în baza actelor normative în vigoare pentru echipamentele radioelectrice care urmeazã a fi instalate în afara perimetrelor administrate de MApN şi care aparţin structurilor civile sau instituţiilor din domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale conţine obligatoriu avizul de compatibilitate electromagneticã din partea AMMFR şi, la solicitarea acesteia, din partea ACTTM.
    ART. 13
    (1) AMMFR realizeazã analiza de compatibilitate electromagneticã cu ajutorul aplicaţiilor informatice specifice şi, la nevoie, folosind echipamente proprii de monitorizare şi analizã a spectrului.
    (2) Pentru îndeplinirea misiunilor specifice, AMMFR poate solicita sprijin atât din partea structurilor din compunerea MApN, cât şi din partea unor instituţii cu care sunt încheiate acorduri de colaborare.
    (3) Pentru perimetrele MApN administrate de DGIA, AMMFR şi, la solicitarea acesteia, ACTTM acordã aviz de compatibilitate electromagneticã dupã obţinerea, în prealabil, a avizului DGIA.
    ART. 14
    (1) Pentru instalarea/punerea în funcţiune a unor echipamente în zona de protecţie electromagneticã a unui echipament radioelectric din dotarea MApN, avizul de compatibilitate electromagneticã se acordã de AMMFR în baza unui studiu de compatibilitate electromagneticã, avizat din punctul de vedere al conformitãţii cu cerinţele esenţiale privind compatibilitatea electromagneticã de cãtre ACTTM, cu sprijinul structurii care are în dotare echipamentul radioelectric.
    (2) Studiul de compatibilitate electromagneticã se elaboreazã, prin grija celui care solicitã avizul din partea MApN, de cãtre un organism notificat şi se anexeazã la proiectul tehnic de instalare a echipamentului.
    ART. 15
    (1) Echipamentele radioelectrice mobile se instaleazã şi se pun în funcţiune numai cu respectarea mãsurilor de asigurare a compatibilitãţii electromagnetice.
    (2) Şeful structurii de comunicaţii şi informaticã stabileşte, împreunã cu managerul de frecvenţe, mãsurile tehnice şi organizatorice pentru asigurarea compatibilitãţii electromagnetice a tuturor echipamentelor radioelectrice care se pun în funcţiune în zona de responsabilitate a structurii proprii.
    (3) Şeful de stat major al structurii care administreazã perimetrul în care sunt dislocate temporar mai multe unitãţi militare stabileşte mãsurile de rezolvare a eventualelor situaţii conflictuale privind asigurarea compatibilitãţii electromagnetice pentru toate echipamentele radioelectrice dislocate în zona sa de administrare.
    ART. 16
    Procedurile privind raportarea şi modul de soluţionare a perturbaţiilor electromagnetice prejudiciabile se stabilesc prin dispoziţia şefului Statului Major General de organizare şi funcţionare a sistemului de comunicaţii şi informatic al Armatei României.
    ART. 17
    Pentru prevenirea unor abateri în folosirea echipamentelor radioelectrice, comandanţii/şefii de la toate eşaloanele dispun mãsurile necesare pentru:
    a) verificarea etalonãrii frecvenţei de lucru şi a controlului radiaţiilor parazite a echipamentelor radioelectrice, conform documentaţiei tehnice;
    b) realizarea acordului şi a lucrului în emisie folosind puteri variabile, corespunzãtoare distanţei minime de propagare necesare îndeplinirii misiunii;
    c) organizarea şi executarea unui control riguros asupra respectãrii întocmai a regulilor privind instalarea, exploatarea şi mentenanţa echipamentelor radioelectrice, ţinerii evidenţei corecte şi utilizãrii stricte numai a caracteristicilor de lucru puse la dispoziţie.
    ART. 18
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul general al ministrului apãrãrii naţionale nr. O.G. 40/1982*) privind activitatea de radiocomunicaţii în Armata României.
_________
    *) Ordinul general al ministrului apãrãrii naţionale nr. O.G. 40/1982 nu a fost publicat în Buletinul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementãri din sectorul de apãrare a ţãrii şi securitate naţionalã.

    ART. 19
    În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, structurile cu responsabilitãţi pe linia asigurãrii compatibilitãţii electromagnetice prevãzute la art. 2 elaboreazã/actualizeazã proceduri de operare specifice în vederea aplicãrii unitare a acestuia.
    ART. 20
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                                 Gabriel Oprea

    Bucureşti, 19 aprilie 2011.
    Nr. M.31.


    ANEXÃ
                      CERERE DE SPRIJIN CU FRECVENŢE RADIO
                                   - model -

    NIVELUL DE CLASIFICARE
    Exemplar unic


 ┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
 │ CERERE DE SPRIJIN CU FRECVENŢE RADIO (CSFR) │Nr. AMMFR: │ │
 └───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
                                                 │Data: │ │
                                                 ├──────────────┼─────────────┤
                                                 │Nr. pagini: │ │
                                                 └──────────────┴─────────────┘
                                                 ┌────────────────────────────┐
                                  Aviz AMMFR nr: │ │
                                                 └────────────────────────────┘

 ┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
 │Destinatar: │Expeditor: │
 ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │Şeful Agenţiei Militare pentru │(Numele, prenumele, funcţia, denumirea│
 │Managementul Frecvenţelor Radio │în clar a structurii sau instituţiei) │
 ├───┬─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
 │1. │Nomenclatura echipamentului sau/şi codul modelului: │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Scopul CSFR: (se bifeazã "x" pentru una dintre opţiunile de mai jos) │
 └───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

     CERCETARE ┌───┐ DEZVOLTARE ┌───┐ EXPLOATARE ┌───┐
   EXPERIMENTALÃ │ │ ŞTIINŢIFICÃ │ │ OPERAŢIONALÃ │ │
   SAU DEZVOLTARE └───┘ SAU └───┘ └───┘
    PRELIMINARÃ TEHNOLOGICÃ


    I. UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI
 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1.│Funcţii şi obiective: │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2.│Modul de operare: │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3.│Programul de lucru: │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4.│Mediul de operare: │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5.│Zona geograficã pentru cercetare experimentalã sau pentru activitãţi │
 │ │de dezvoltare: │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6.│Zona geograficã pentru exploatare operaţionalã: │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7.│Numãrul de echipamente pentru experimentare sau dezvoltare: │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8.│Numãrul de echipamente pentru exploatare operaţionalã: │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9.│Numãrul echipamentelor de acelaşi tip exploatate simultan în acelaşi │
 │ │mediu electromagnetic: │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10.│Data de început şi sfârşit pentru evaluarea activitãţilor de │
 │ │cercetare experimentalã sau de dezvoltare: │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11.│Data intrãrii în exploatare operaţionalã: │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12.│Numãrul de înregistrare anterior: │
 │ │(dacã este cazul se bifeazã "x" pentru una dintre opţiunile de mai jos)│
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

     CONTINUARE ┌───┐ ANULARE ┌───┐ ┌───┐
   fãrã modificãri │ │ cerere │ │ COMPLETARE │ │
                    └───┘ anterioarã └───┘ └───┘


    II. CARACTERISTICILE ECHIPAMENTULUI DE EMISIE
 ┌───┬─────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────┐
 │ 1.│Nomenclatura/nr. modelului: │ 2.│Numele producãtorului: │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │ 3.│Platforma emiţãtorului: │ 4.│Tipul emiţãtorului: │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │ 5.│Gama de lucru: │ 6.│Modul de acord: │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │ 7.│Canale de radiofrecvenţã │ │ │
 │ │(ecartul): │ 8.│Codurile simbolurilor de emisie: │
 ├───┼─────────────────────────────────┤ │ │
 │ 9.│Toleranţa de frecvenţã: │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │10.│Filtre de frecvenţã: │12.│Lãrgimea de bandã: │
 │ │Da [] Nu [] │ │Calculatã [] Mãsuratã [] │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │11.│Spectru împrãştiat: Da [] Nu [] │ │a) -3 dB = │
 ├───┼─────────────────────────────────┤ │b) -20 dB = │
 │13.│Rata maximã de transfer: │ │c) -40 dB = │
 ├───┼─────────────────────────────────┤ │d) -60 dB = │
 │ │ │ │e) -OCCBW = │
 │14.│Tipuri de modulaţie şi de cod: ├───┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │15.│Frecvenţa maximã modulatoare: │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │16.│Preamplificare: Da [] Nu [] │17.│Raportul de deviaţie: │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │ │Caracteristicile impulsului: │ │ │
 │ │a) rata; │ │Puterea: │
 │ │b) lãţimea; │19.│a) medie │
 │18.│c) timpul de urcare; │ │b) PEP │
 │ │d) timpul de coborâre; │ │ │
 │ │d) timpul de coborâre; ├───┼──────────────────────────────────┤
 │ │e) rata de comprimare. │ │Ieşirea emiţãtorului (componenta │
 ├───┼─────────────────────────────────┤20.│electronicã de adaptare): │
 │ │Nivelul armonicelor: │ │ │
 │21.│a) de ordin 2: ├───┼──────────────────────────────────┤
 │ │b) de ordin 3: │22.│Emisii parazite: │
 │ │c) altele: │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────┤
 │23.│Comentarii: │
 └───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    III. CARACTERISTICILE ECHIPAMENTULUI DE RECEPŢIE
 ┌───┬─────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────┐
 │ 1.│Nomenclatura/nr. modelului: │ 2.│Numele producãtorului: │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │ 3.│Platforma emiţãtorului: │ 4.│Tipul receptorului: │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │ 5.│Gama de lucru: │ 6.│Modul de acord: │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │ 7.│Canale de radiofrecvenţã │ │ │
 │ │(ecartul): │ 8.│Codurile simbolurilor de emisie: │
 ├───┼─────────────────────────────────┤ │ │
 │ 9.│Toleranţa de frecvenţã: ├───┼──────────────────────────────────┤
 ├───┼─────────────────────────────────┤ │Selectivitatea de radiofrecvenţã: │
 │ │Selectivitatea frecvenţei │ │Calculatã: [] Mãsuratã: [] │
 │ │intermediare: │ │ │
 │ │ │ │ │
 │10.│ 1 2 3 │11.│ 1 2 3 │
 │ │ │ │ │
 │ │a) -3 dB │ │a) -3 dB │
 │ │b) -20 dB │ │b) -20 dB │
 │ │c) -60 dB │ │c) -60 dB │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │ │Frecvenţa intermediarã: │13.│N/A │
 │12.│a) 1 = ├───┼──────────────────────────────────┤
 │ │b) 2 = │14.│N/A │
 │ │c) 3 = │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │ │Acordul oscilatorului: │16.│Viteza maximã de transfer al │
 │ │ │ │datelor: │
 │ │ 1 2 3 ├───┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Sensibilitate: │
 │ │ │ │a) sensibilitatea (dBm): │
 │15.│a) deasupra [] [] [] │17.│b) criteriul: │
 │ │frecvenţei acordate: │ │c) nivelul zgomotului (dB): │
 │ │b) sub frecvenţa [] [] [] │ │d) temperatura zgomotului (grade │
 │ │de acord: │ │Kelvin): │
 │ │c) fie deasupra, [] [] [] │ │ │
 │ │fie sub frecvenţã: │ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────────┤
 │18.│Atenuarea semnalului: Da [] Nu []│19.│Eliminarea imaginii: │
 ├───┼─────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────┤
 │20.│Eliminarea paraziţilor: │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │21.│Comentarii: │
 └───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    IV. CARACTERISTICILE ECHIPAMENTULUI DE ANTENÃ
 ┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1.│De emisie [] De recepţie [] De emisie şi recepţie [] │
 │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────┤
 │ 2.│Nomenclatura, numãrul modelului dat │ 3.│Numele producãtorului: │
 │ │de producãtor: │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────┤
 │ 4.│Gama de frecvenţe: │ 5.│Tipul: │
 ├───┼────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────┤
 │ 6.│Polarizarea: │ │Caracteristicile de scanare: │
 ├───┼────────────────────────────────────┤ │a) tipul: │
 │ │Câştigul: │ │b) scanarea verticalã: │
 │ 8.│a) lobul principal (dBi): │ │(1) înãlţimea maximã: │
 │ │b) primul lob secundar major: │ │(2) înãlţimea minimã: │
 ├───┼────────────────────────────────────┤ 7.│(3) viteza de scanare: │
 │ │Lãrgimea lobului principal: │ │c) scanarea orizontalã: │
 │ 9.│a) orizontal: │ │(1) sectorul scanat: │
 │ │b) vertical: │ │(2) viteza de scanare: │
 │ │ │ │d) sector de umbrã: │
 │ │ │ │ Da [] Nu [] │
 ├───┼────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────┤
 │10.│Comentarii: │
 │ │a) │
 │ │b) │
 └───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                                     Întocmit
                                       (gradul, numele, prenumele, semnãtura,
                                                 nr. de telefon, e-mail)


                             NIVELUL DE CLASIFICARE
                                    x din x

                       Instrucţiuni de completare a CSFR

    1. Se introduc denumirea şi tipul echipamentului radioelectric. Exemplu: AN/FPS-16; radar instrumental.
    2. Se indicã, prin alegerea unei opţiuni, dacã echipamentul este destinat pentru aplicaţii de cercetare experimentalã sau dezvoltare preliminarã, pentru dezvoltare ştiinţificã avansatã ori dezvoltare tehnologicã sau pentru exploatare operaţionalã. Clasificarea documentului se va face corespunzãtor domeniului de aplicare şi informaţiilor furnizate prin cerere.

    CERCETARE EXPERIMENTALÃ SAU DEZVOLTARE PRELIMINARÃ
    Se completeazã cu "x" dacã echipamentul este destinat pentru:
    a) testarea modului de aplicare a unor concepte şi tehnici noi, inspirate din mediul înconjurãtor sau în urma observãrii unor fenomene naturale, precum şi pentru soluţionarea unor probleme din domeniul fenomenelor fizico-naturale şi al ştiinţelor sociale şi care nu au aplicabilitate directã în domeniul militar;
    b) testarea fezabilitãţii aplicãrii unor tehnici şi concepte tradiţionale la cerinţe noi, care nu sunt încã validate în procesul de emitere a cerinţelor.

    DEZVOLTARE ŞTIINŢIFICÃ SAU TEHNOLOGICÃ
    Se completeazã cu "x" dacã echipamentul este destinat pentru:
    a) dezvoltarea altor echipamente care au fost realizate în faza de prototip în vederea testãrii experimentale sau operaţionale;
    b) modernizarea echipamentelor existente, în scopul îmbunãtãţirii performanţelor acestora;
    c) dezvoltarea echipamentelor a cãror proiectare a fost iniţiatã, chiar dacã nu s-a obţinut încã aprobarea pentru a fi produse şi introduse în dotare;
    d) continuarea dezvoltãrii unor echipamente/sisteme a cãror producţie şi introducere în dotare/serviciu a fost aprobatã.

    EXPLOATARE OPERAŢIONALÃ
    Se completeazã cu "x" dacã echipamentul este planificat pentru exploatare operaţionalã în cadrul:
    a) activitãţilor cu caracter tactic sau de antrenament;
    b) altor activitãţi, cum ar fi testarea şi evaluarea operaţionalã a echipamentelor în poligon.

    I. UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI
    1. Se descriu în detaliu funcţiile şi destinaţia echipamentului. Exemplu: radar pentru controlul rachetelor dirijate; echipament de comunicaţii troposferice; furnizeazã informaţii pentru interceptare şi urmãrire; comunicaţii radio pe distanţe scurte; telemetrie pentru controlul calitãţii.
    2. Se descrie metoda sau procedeul de lucru. Exemplu: radarul activeazã transponderul rachetei prin transmiterea unui semnal codificat în impuls, dupã care urmãreşte traiectoria rachetei şi transmite cãtre receptorul rachetei semnale în impuls, pentru dirijare.
    3. Se înscriu informaţii despre perioadele de lucru: operarea echipamentului pe întreaga perioadã de desfãşurare a misiunii - continuã sau intermitentã; numãrul de ore destinat pentru lucru în fiecare zi sau numãrul de minute pe orã; regulile care stau la baza programului de lucru intermitent; dacã este cazul, se descriu inclusiv fazele misiunii pe timpul cãrora se exploateazã echipamentul.
    4. Se descriu, pe scurt, condiţiile de mediu în care se exploateazã echipamentul. Exemplu: operaţie de desant din mijloace amfibii; apãrarea unei zone-ţintã de nivel strategic, în mediu urban, în zonã de litoral. Sunt descrişi, de asemenea, factorii de mediu şi caracteristicile echipamentului care pot influenţa analiza de compatibilitate electromagneticã, cum ar fi: vehicule/platforme de tip special; dacã echipamentul se deplaseazã pe timpul activitãţii; orice alt factor care poate contribui la modificãri ale mediului electromagnetic.
    5. Se indicã zona geograficã destinatã pentru activitãţile de cercetare experimentalã sau pentru dezvoltare preliminarã, ştiinţificã ori tehnologicã.
    6. Se indicã zona geograficã destinatã pentru exploatarea operaţionalã a echipamentului.
    La nr. crt. 5 şi 6 se introduc coordonatele geografice în sistem STEREO 70 sau WGS 84 ale punctului situat în centrul ariei de operare, raza în kilometri a zonei de exploatare şi, când este cazul, altitudinea, exprimatã în picioare, pânã la care se va exploata echipamentul. Exemplu: N 44.91533 E
29.60422/20/1000.
    7. Se introduce numãrul echipamentelor planificate pentru experimentare sau dezvoltare.
    8. Se introduce numãrul echipamentelor planificate pentru exploatare operaţionalã.
    9. Se indicã numãrul maxim de echipamente de acelaşi tip care vor fi exploatate simultan în aceeaşi arie de operare. Exemplu: 3 rachete vor fi lansate simultan din aria de operare.
    10. Se completeazã cu datele în care se estimeazã începerea şi finalizarea perioadei de testare şi evaluare a activitãţilor de cercetare experimentalã sau de dezvoltare.
    11. Se introduce data la care se estimeazã cã echipamentul va intra în exploatare operaţionalã, în condiţiile precizate la nr. crt. 6.
    12. Se indicã numãrul de înregistrare al unei CSFR transmise anterior şi care se referã la acelaşi tip de echipament sau la un echipament similar. Dacã informaţiile cuprinse în cererea curentã nu modificã cererea anterioarã se bifeazã CONTINUARE fãrã modificãri. Dacã cererea curentã înlocuieşte cererea veche se bifeazã ANULARE, iar dacã cele douã cereri (veche şi curentã) conţin informaţii complementare se bifeazã COMPLETARE.

    II. CARACTERISTICILE ECHIPAMENTULUI DE EMISIE
    1. Se introduc denumirea şi modelul echipamentului, conform nomenclatorului cu denumirea echipamentelor de radiocomunicaţii din MApN. În cazul în care echipamentul radioelectric nu poate fi identificat în respectivul nomenclator se va menţiona denumirea datã de producãtor şi se completeazã obligatoriu numele producãtorului la nr. crt. 2. Exemplu: MIT502. Dacã denumirea producãtorului nu este cunoscutã, se descrie pe scurt echipamentul. Exemplu: emiţãtor de telemetrie ATS-6.
    2. Se completeazã cu numele producãtorului, dacã este cunoscut. Dacã denumirea echipamentului de la nr. crt. 1 este cea datã de producãtor, atunci este obligatorie completarea acestui câmp.
    3. Se completeazã cu denumirea tipului de vehicul, navã, aeronavã sau clãdire unde se instaleazã emiţãtorul.
    4. Se introduce denumirea genericã a emiţãtorului. Exemplu: goniometru analizor spectru, echipament de comunicaţi pe unde medii. În cazul radarelor se va menţiona tipul. Exemplu: impulsuri cu modulaţie în frecvenţã, cu salt de frecvenţã, undã continuã.
    5. Se introduce gama frecvenţelor de lucru în care poate fi acordat emiţãtorul. Exemplu: 225-400 MHz. Pentru echipamentele radioelectrice care funcţioneazã doar pe o frecvenţã fixã se introduce frecvenţa de lucru, urmatã de unitatea de mãsurã. Exemplu: 156,8 MHz.
    6. Se precizeazã modul de acord al emiţãtorului. Exemplu: cristal de cuarţ, sintetizor de frecvenţe, cavitate de rezonanţã toroidalã. Dacã, datoritã complexitãţii tehnice, calibrarea emiţãtorului nu poate fi uşor realizatã în zona de operare, se vor preciza, la nr. crt. 23 "Comentarii", factorii de complexitate, cum ar fi nivelul de expertizã necesar personalului, aparatura specialã necesarã pentru calibrare, timpul necesar şi locul (depozit, atelier, fabricã) în care trebuie realizatã calibrarea/acordarea.
    7. Se descriu caracteristicile canalelor de radiofrecvenţã. În cazul în care canalele de radiofrecvenţã ale echipamentului radioelectric sunt repartizate uniform în gama de lucru, se completeazã frecvenţa centralã a primului canal şi ecartul de acord. Exemplu: primul canal 406 MHz, ecart 100 kHz. În cazul emiţãtoarelor cu acord continuu se va preciza cea mai micã frecvenţã de lucru, urmatã de cuvântul "continuu". Pentru alte tipuri de emiţãtoare, cum ar fi cele cu bandã lateralã unicã sau cele care lucreazã pe canale de lucru determinate software, detaliile de funcţionare vor fi consemnate la nr. crt. 23 "Comentarii". Exemplu: treptele de acord, algoritmul de lucru pentru salt în frecvenţã.
    8. Se introduc toate codurile simbolurilor de emisie în care poate funcţiona echipamentul radioelectric, incluzând lãrgimea de bandã corespunzãtoare. Exemplu: 16K0F3E--/1K50A3A--. Pentru echipamentele radioelectrice care pot lucra în mai multe moduri de lucru, inclusiv salt în frecvenţã, clasele de emisie şi lãrgimile de bandã vor fi enumerate pentru fiecare mod de lucru.
    9. Se introduce toleranţa de frecvenţã, adicã deviaţia de frecvenţã faţã de frecvenţa asignatã, dupã ce emiţãtorul a atins parametrii optimi de funcţionare. Se indicã unitatea de mãsurã în parte pe milion - ppm, cu excepţia echipamentelor care lucreazã în bandã lateralã unicã şi pentru care unitatea de mãsurã este în hertzi - Hz.
    10. Se completeazã cu "x" opţiunea corespunzãtoare.
    11. Se completeazã cu "x" opţiunea corespunzãtoare. Dacã rãspunsul este "Da" se vor completa detalii la nr. crt. 14.
    12. Se introduc lãrgimile de bandã pentru care emiţãtorul este proiectat sã lucreze la nivelurile de -3, -20 şi -60 dB, precum şi lãrgimea de bandã ocupatã. Pentru emiţãtoarele radar cu modulaţie în impuls se introduce şi valoarea lãrgimii de bandã la -40 dB. Lãrgimea de bandã a semnalului de emisie este calculatã sau mãsuratã la nivelul antenei şi include toate atenuãrile semnificative produse pe circuitul de ieşire în antenã sau pe liniile de transmitere a semnalului. Se bifeazã metoda prin care s-au obţinut valorile lãrgimii de bandã la emisie, şi anume prin efectuarea de calcule sau prin mãsurãtori. Lãrgimea de bandã ocupatã, precizatã la nr. crt. 12 lit. e), reprezintã lãrgimea benzii de frecvenţe calculate astfel încât sub limita sa inferioarã şi deasupra limitei sale superioare puterile medii radiate, luate fiecare în parte, sunt egale cu 0,5% din puterea medie totalã a semnalului radiat.
    13. Se introduce viteza maximã de transfer al informaţiei în biţi pe secundã - bps, pentru echipamentele digitale. Dacã emiţãtorul lucreazã în spectru împrãştiat, se introduce viteza maximã de transfer rezultatã dupã codificarea semnalului util.
    14. Se descriu, în detaliu, tipurile de modulaţie şi/sau codificare folosite. Pentru schemele de modulaţie complexe, cum ar fi cele folosite pentru spectru împrãştiat cu secvenţã directã, saltul în frecvenţã, frecvenţã adaptivã, se furnizeazã informaţii suplimentare referitoare la numãrul frecvenţelor de salt, frecvenţa de ceas, numãrul seturilor de salt, numãrul frecvenţelor într-un set de salt etc. Dacã descrierea detaliatã necesitã un spaţiu mai larg, aceasta se va continua la nr. crt. 23.
    15. În cazul emiţãtoarelor cu modulaţie în frecvenţã sau în fazã, se va preciza frecvenţa maximã modulatoare sau frecvenţa de bazã, urmatã de unitatea de mãsurã. Aceasta se calculeazã ca fiind frecvenţa corespunzãtoare valorii de -3 dB pe partea superioarã a frecvenţei curbei de rãspuns a modulatorului.
    16. Pentru emiţãtoarele cu modulaţie în frecvenţã sau în fazã se bifeazã opţiunea corespunzãtoare, pentru a preciza dacã semnalul este preamplificat sau nu.
    17. În cazul emiţãtoarelor cu modulaţie în frecvenţã sau în fazã, se introduce raportul de deviaţie, calculat cu formula:


                            Deviaţia maximã a frecvenţei
    Raportul de deviaţie = ──────────────────────────────
                            Frecvenţa maximã modulatoare


    18. Pentru emiţãtoarele cu modulaţie în impuls:
    a) viteza de repetare a impulsului în impulsuri pe secundã - pps;
    b) lãrgimea impulsului, corespunzãtoare unei valori de 50% din putere, în microsecunde (\f2æsec);
    c) timpul de urcare a impulsului, în ╡sec. Acesta reprezintã durata de timp necesarã impulsului sã ajungã de la 10% la 90% din amplitudinea sa maximã;
    d) timpul de coborâre a impulsului în ╡sec. Acesta reprezintã durata de timp necesarã impulsului sã ajungã de la 90% la 10% din amplitudinea sa maximã;
    e) raportul de compresie maximã a impulsului (dacã este cazul).
    În cazul emiţãtoarelor cu modulaţie în cod, se respectã indicaţiile de la nr. crt. 14.
    19. Se introduce valoarea medie a puterii semnalului la ieşirea în antenã, în cazul emiţãtoarelor AM şi FM, sau valoarea la vârf a puterii semnalului (PEP) pentru toate clasele de emisie, urmatã de unitatea de mãsurã. Exemplu: 20 W, 1 kW. Dacã echipamentul radioelectric nu lucreazã într-un mod de lucru standard, detaliile despre modul de lucru specific se vor preciza la nr. crt. 23.
    20. Se descrie elementul de adaptare pe treapta de ieşire a emiţãtorului. Exemplu: diodã ceramicã, tub cu comandã dinamicã, clistron, tranzistor.
    21. Se introduc valorile, în dB, ale armonicelor de ordin 2 şi 3, în raport cu frecvenţa de bazã. La lit. c) se introduce valoarea relativã, în dB, pentru armonica cu puterea cea mai mare dintre toate armonicele cu ordin mai mare de 3.
    22. Se introduce valoarea maximã a emisiilor parazite, în dB, calculatã în raport cu valoarea frecvenţei de bazã, produse dincolo de nivelul semnalului de -60 dB în cadrul benzii cu lãrgimea menţionatã la nr. crt. 12, dar care nu corespunde niciunei armonici a frecvenţei de bazã. Se indicã, în kHz sau MHz, decalajul dintre emisiile parazite şi frecvenţa de bazã a emiţãtorului.
    23. Comentarii. Se introduc standardele care stau la baza asigurãrii compatibilitãţii electromagnetice a echipamentului de emisie.

    III. CARACTERISTICILE ECHIPAMENTULUI DE RECEPŢIE
    1. Se introduce codul alfanumeric al echipamentului. Dacã acesta nu este disponibil, se introduce numãrul modelului dat de producãtor, de exemplu MIT502, şi se completeazã datele de la nr. crt. 2. Dacã nici acesta nu este disponibil, se descrie pe scurt echipamentul de recepţie. Exemplu: receptor GPS. Dacã echipamentul reprezintã un complex format din mai multe receptoare, atunci tabelul se completeazã pentru fiecare dintre acestea.
    2. Se introduce numele producãtorului.
    3. Se introduce tipul platformei auto, navei, aeronavei sau clãdirii unde receptorul va fi instalat.
    4. Se introduce denumirea genericã a clasei receptorului. Exemplu: superheterodinã cu dublã conversie, sistem de recepţie homodinã.
    5. Se completeazã gama de frecvenţe în care receptorul poate fi acordat. Exemplu: 225-400 MHz. Pentru echipamentele care lucreazã numai pe o singurã frecvenţã fixã, se introduce frecvenţa, urmatã de unitatea de mãsurã. Exemplu: 1.575,42 MHz.
    6. Se introduce modalitatea de acord. Exemplu: cristal, sintetizator. Dacã echipamentul nu poate fi acordat cu uşurinţã, se oferã detalii la nr. crt. 21 "Comentarii" despre complexitatea acordãrii, nivelul de pregãtire necesar, aparatura specialã necesarã pentru acord, timpul necesar şi locul în care echipamentul poate fi acordat - întreprindere sau atelier.
    7. Se descrie ecartul staţiei. În cazul canalelor cu spaţieri egale, se introduc frecvenţa centralã a primului canal şi ecartul. Exemplu: primul canal 408 MHz, ecartul 100 kHz. În cazul echipamentelor cu acord continuu, se introduc frecvenţa cea mai joasã şi cuvântul "continuu". Pentru alte situaţii, inclusiv atunci când selectarea canalului este controlatã software, se introduce o descriere detaliatã la nr. crt. 21.
    8. Se introduce codul simbolului de emisie a semnalului recepţionat, incluzând şi lãrgimea de bandã necesarã pentru fiecare dintre acestea. Exemplu: 16K0F3E--. Pentru echipamentele care pot lucra în mai multe moduri de lucru se introduce codul simbolului de emisie pentru fiecare dintre aceste moduri.
    9. Se introduce toleranţa de frecvenţã în parte pe milion - ppm, cu excepţia echipamentelor care lucreazã în bandã lateralã unicã şi pentru care unitatea de mãsurã este în hertzi - Hz. Exemplu: ± 2,5 ppm.
    10. Se introduce lãrgimea benzii de frecvenţe pentru fiecare treaptã a frecvenţei intermediare la nivelurile de -3, -20 şi -60 dB, cu indicarea unitãţii de mãsurã.
    11. Se introduce lãrgimea de bandã la nivelurile de -3, -20 şi -60 dB, cu precizarea unitãţii de mãsurã. Lãrgimea benzii de radiofrecvenţã include orice atenuare semnificativã generatã prin filtrare în circuitul de intrare sau linia de transmisie. Se completeazã "x" pentru modul de obţinere a valorilor lãrgimii de bandã. Se introduce de asemenea tipul de preselecţie. Exemplu: cavitate rezonantã de acordare.
    12. Se introduc valorile corespunzãtoare celor 3 trepte ale frecvenţei intermediare, cu indicarea unitãţii de mãsurã.
    13. şi 14. Nu se completeazã. Au fost introduse pentru a se pãstra corespondenţa cu alte mesaje formatate, utilizate în cadrul NATO şi al ţãrilor membre.
    15. Se completeazã cu "x" pentru a indica locaţia primei, celei de a doua şi a celei de a treia frecvenţe a oscilatorului local în raport cu semnalul aplicat la intrarea mixerului asociat.
    16. Se introduce viteza maximã de transfer al datelor, în bps. Dacã echipamentul lucreazã în modul de lucru spectru împrãştiat, se introduce viteza de transfer al datelor dupã decodificare. La nr. crt. 21 "Comentarii" se descrie orice cod de detectare/corecţie a erorilor.
    17. a) Se introduce selectivitatea în dBm.
    b) Se specificã criteriul folosit pentru mãsurarea sensibilitãţii. Exemplu: 10 dB SINAD.
    c) Dacã receptorul este folosit cu sisteme terestre se introduce valoarea nivelului de zgomot.
    d) Dacã receptorul este folosit cu staţii spaţiale sau staţii terestre prin satelit se introduce valoarea temperaturii de zgomot a receptorului, în grade Kelvin.
    18. La receptoarele cu modulaţie în frecvenţã sau fazã se indicã dacã semnalul este atenuat sau nu.
    19. Eliminarea imaginii reprezintã raportul dintre nivelul semnalului pentru frecvenţa imagine, necesar pentru a produce o valoare la ieşire specificatã, şi nivelul dorit al semnalului necesar pentru a produce aceeaşi valoare la ieşire.
    20. Se introduce nivelul unic al eliminãrii zgomotului, în dB, pe care receptorul îl obţine, pentru toate frecvenţele, la depãşirea valorii de -60 dB a lãrgimii de bandã pentru frecvenţa intermediarã.
    21. Comentarii. Se introduc standardele care stau la baza asigurãrii compatibilitãţii electromagnetice a echipamentului de recepţie. Exemplu: SR EN 301 091-2 V1.2.1:2006.

    IV. CARACTERISTICILE ECHIPAMENTULUI DE ANTENÃ
    1. Se marcheazã blocul corespunzãtor pentru a indica tipul de antenã. Pentru sistemele cu mai multe antene se foloseşte câte o paginã tip IV. CARACTERISTICILE ECHIPAMENTULUI DE ANTENÃ pentru fiecare dintre antene.
    2. Se introduce codul alfanumeric al echipamentului de antenã. Dacã acesta nu este disponibil, se introduce numãrul modelului dat de producãtor. Exemplu: DS6558. Dacã nici acesta nu este disponibil, atunci se va descrie pe scurt. Exemplu: ATS-6 - antenã de telemetrie.
    3. Se introduce numele producãtorului.
    4. Se introduce gama de frecvenţe pentru care este destinatã antena, cu precizarea unitãţii de mãsurã.
    5. Se introduce numele generic sau se descriu caracteristicile tehnice. Exemplu: antenã orizontalã, verticalã, baston, dipol, matrice în fazã, Cassegrain cu polarizare încrucişatã.
    6. Se introduce polarizarea. Dacã polarizarea este circularã se indicã sensul. Exemplu: circular-stânga.
    7. a) Dacã aceastã antenã scaneazã, introduceţi tipul de scanare. Exemplu: verticalã, orizontalã, verticalã şi orizontalã.
    b) Scanarea verticalã:
    1) Se introduce valoarea unghiului maxim de înclinare, în grade, pozitiv şi negativ faţã de orizontalã, în care antena poate scana.
    2) Se introduce unghiul minim de înclinare, în grade, pozitiv sau negativ faţã de orizontalã, în care antena poate scana.
    3) Se introduce viteza de scanare verticalã în numãr de scanãri pe minut.
    c) Scanarea orizontalã:
    1) Se introduce valoarea unghiului de scanare pentru sectorul de scanare orizontalã, în grade.
    2) Se introduce viteza de scanare orizontalã, în numãr de scanãri pe minut.
    d) Se indicã dacã antena are zone de umbrã sau nu. Dacã da, se va detalia la nr. crt. 10.
    8. a) Se introduce câştigul maxim, relativ la o antenã de emisie izotropicã.
    b) Se introduce câştigul nominal al primului lob secundar major, în dBi, şi deplasamentul unghiular faţã de lobul principal, în grade.
    9. Se introduce lãrgimea, în grade, a lobului principal, corespunzãtoare valorii de -3 dB a câmpului radiat.
    10. În acest spaţiu se descrie orice altã caracteristicã a antenei, care ajutã la aprecierea compatibilitãţii electromagnetice. Se introduc standardele care stau la baza asigurãrii compatibilitãţii electromagnetice a echipamentului de antenã. Se dezvoltã sau clarificã oricare dintre informaţiile furnizate în câmpurile de mai sus. Se mai pot introduce urmãtoarele informaţii, dacã este cazul:
    a) raportul de semnal faţã/spate, în dB, pentru antenele direcţionale folosite la realizarea circuitelor radioreleu;
    b) pentru antenele tip matrice în fazã se mai precizeazã:
    1) modul de operare cu unul sau mai mulţi lobi;
    2) parametrii lobului unic;
    3) parametrii lobilor multipli:
    a) polarizarea fiecãrui lob;
    b) câştigul fiecãrui lob;
    c) lãrgimea fiecãrui lob;
    d) caracteristicile de scanare ale fiecãrui lob, conform nr. crt. 7.

                                      ----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016