Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.25 din 15 februarie 2016  pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.25 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016

    Având în vedere prevederile art. 60 alin. (4), art. 109 alin. (7) şi art. 110 alin. (8) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul afacerilor interne, ministrul apărării naţionale, ministrul justiţiei, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorul Serviciului de Protecţiei şi Pază emit prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Procedura de recalculare a pensiilor militare de stat prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă Procedura de actualizare a pensiilor militare de stat prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul afacerilor interne,
                                   Petre Tobă

                         Ministrul apărării naţionale,
                               Mihnea Ioan Motoc

                              Ministrul justiţiei,
                             Raluca-Alexandra Prună

                  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                              Eduard Raul Hellvig

                 Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
                             Mihai-Răzvan Ungureanu

              Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                                  Marcel Opriş

                  Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,
                             Lucian-Silvan Pahonţu


    ANEXA 1

                                   PROCEDURA
                  de recalculare a pensiilor militare de stat

    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte modul de recalculare a pensiilor militare de stat conform Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Recalcularea pensiilor militare de stat se realizează de către casele de pensii sectoriale, înfiinţate în condiţiile Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza datelor/documentelor existente în bazele de date/arhivele proprii, precum şi a datelor/documentelor transmise de structurile din cadrul instituţiilor publice de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională sau de beneficiarii pensiilor militare.
    ART. 3
    Recalcularea pensiilor militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute la art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează, după caz, pe baza următoarelor elemente:
    a) vechimea cumulată rezultată din dosarul de pensionare, stabilită prin ultima decizie de pensie emisă în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2016;
    b) procentele de calcul stabilite conform prevederilor art. 29, 39 şi 108 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 30 din aceeaşi lege;
    c) situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ultimelor 6 luni de activitate în situaţia, în care beneficiarul nu îşi exprimă opţiunea, actualizate conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care constituie baza de calcul;
    d) gradul de invaliditate şi cauza invalidităţii;
    e) numărul de urmaşi înscrişi la pensie;
    f) Semnul Onorific În Serviciul Patriei sau similare deţinute.
    ART. 4
    (1) În vederea stabilirii bazei de calcul, casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii comunică beneficiarilor, prin intermediul taloanelor de plată a pensiilor, necesitatea alegerii celor 6 luni, consecutive, conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Beneficiarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii completează o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a la prezenta procedură, prin care aleg cele 6 luni consecutive, pe care o depun/transmit la casa de pensii sectorială competentă, în interiorul termenului de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv până la 30 iunie 2016.
    (3) Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii transmit în copie cererile prevăzute la alin. (2) şi solicită eliberarea situaţiei soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază necesară recalculării pensiei militare de stat, actualizate, conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    a) pentru cererile înregistrate la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, la unitatea din care beneficiarul a fost trecut în rezervă/i-au încetat raporturile de serviciu;
    b) pentru cererile înregistrate la Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii, la unitatea militară care a eliberat adeverinţele de venit.
    (4) În situaţia în care, din documentele aflate în gestiunea Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne, nu poate fi identificată unitatea din care beneficiarul a fost trecut în rezervă/i-au încetat raporturile de serviciu, se solicită, în scris, de la Direcţia generală management resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, să stabilească unitatea la care se transmite cererea respectivă.
    (5) În situaţia în care, pentru perioada aleasă de titular, unitatea din care beneficiarul a fost trecut în rezervă/i-au încetat raporturile de serviciu nu deţine date privind veniturile realizate ori beneficiarul a realizat venituri la mai multe unităţi, unitatea va proceda la identificarea instituţiilor şi va solicita acestora datele privind soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază, actualizate, conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În baza solicitărilor formulate, structurile financiar-contabile din unităţile menţionate la alin. (3) lit. a) şi b) sau, după caz, la alin. (4) şi (5) întocmesc situaţiile cu soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază, actualizate conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în două exemplare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1b la prezenta procedură, în termen de maximum 12 luni de la data înregistrării solicitărilor, astfel:
    a) exemplarul nr. 1 se transmite la casa de pensii sectorială în a cărei evidenţă se află pensionarul militar, care procedează la recalcularea pensiilor potrivit prevederilor art. 2;
    b) exemplarul nr. 2 - se păstrează la structura emitentă.
    ART. 5
    (1) În vederea stabilirii bazei de calcul prevăzute la art. 3 lit. c), Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale informează beneficiarii drepturilor de pensie deschise potrivit legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2016 cu privire la posibilitatea alegerii perioadei de 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate.
    (2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin afişare pe site sau prin înscriere pe primul talon de pensie emis după data intrării în vigoare a prezentei proceduri.
    (3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), tutorele sau curatorul acestora, persoana căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, sau mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, depun/transmit, până la data de 30 iunie 2016, la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a la prezenta procedură, prin care îşi exprimă opţiunea cu privire la perioada celor 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate.
    (4) Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale transmite cererea prevăzută la alin. (3) în termen de 10 zile de la data primirii acesteia, în fotocopie şi/sau scanată prin Sistemul Militar Electronic Criptat, la centrul militar zonal/judeţean/de sector competent, în funcţie de domiciliul persoanei îndreptăţite, iar în cazul beneficiarilor proveniţi din celelalte instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, la structurile centrale de management resurse umane.
    (5) Centrul militar zonal/judeţean/de sector transmite, în termen de 5 zile de la data primirii cererii, Serviciului Istoric al Armatei datele personale ale militarului şi unităţile militare în cadrul cărora acesta şi-a desfăşurat activitatea pe parcursul celor 6 luni alese în scopul identificării soldelor lunare brute.
    (6) În raport cu datele prevăzute la alin. (5), Serviciul Istoric al Armatei identifică unităţile militare deţinătoare de arhivă care au în păstrare statele de plată corespunzătoare şi solicită acestora, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării, datele privind soldele lunare brute ale militarilor în cauză.
    (7) În termen de 60 de zile de la data primirii solicitării, unităţile militare deţinătoare de arhivă transmit datele prevăzute la alin. (6) la centrul militar zonal/judeţean/de sector prevăzut la alin. (4).
    (8) Centrul militar zonal/judeţean/de sector, sau, după caz, structurile desemnate din celelalte instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, actualizează soldele lunare brute, astfel cum sunt prevăzute la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, în condiţiile prezentei proceduri.
    (9) În termen de maximum 12 luni de la data primirii documentelor de la unităţile militare deţinătoare de arhivă, centrul militar zonal/judeţean/de sector, respectiv structurile desemnate din celelalte instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională trimit baza de calcul stabilită potrivit art. 3 lit. c) la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, care procedează la recalcularea pensiilor potrivit prevederilor art. 2.
    ART. 6
    Corespondenţa dintre instituţiile din sistemul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale se poartă cu structurile centrale de management resurse umane, respectiv Direcţia personal şi mobilizare din cadrul Statului Major General în cazul Ministerului Apărării Naţionale.
    ART. 7
    În cazul în care titularul pensiei nu depune/transmite cererea prevăzută la anexa nr. 1a la prezenta procedură, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, casele de pensii sectoriale solicită eliberarea situaţiei prevăzute la art. 3 lit. c) pentru ultimele 6 luni de activitate, urmând procedura prevăzută la art. 4 şi 5, după caz.
    ART. 8
    (1) În cazul în care nu au putut fi identificate soldele/salariile lunare brute realizate pentru întocmirea situaţiei prevăzută la art. 3 lit. c), acest fapt se aduce la cunoştinţa casei de pensii sectoriale competente, care informează beneficiarul.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) beneficiarul poate opta pentru alegerea altei perioade de 6 luni consecutive potrivit art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 9
    Recalcularea pensiilor militare de stat, în baza prevederilor art. 109 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în condiţiile art. 3, prin luarea în calcul a documentelor nevalorificate până la data intrării în vigoare a acestei legi.
    ART. 10
    (1) Casele de pensii sectoriale emit decizii de recalculare a pensiei în termen de 90 de zile de la data înregistrării situaţiei prevăzute la art. 3 lit. c) la casa de pensii sectorială competentă.
    (2) Deciziile prevăzute la alin. (1), împreună cu baza de calcul privind recalcularea pensiei, se comunică în scris beneficiarilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii acestora.
    ART. 11
    Baza de calcul folosită la recalcularea pensiilor militare de stat este cea prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi cuprinde următoarele elemente:
    a) soldele/salariile de funcţie sau elemente salariale similare realizate în cele 6 luni consecutive;
    b) soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut sau elemente salariale similare realizate în cele 6 luni consecutive;
    c) gradaţiile sau elemente similare realizate în cele 6 luni consecutive;
    d) soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/conducere sau alte elemente similare, după caz, realizate în cele 6 luni consecutive;
    e) solda/salariul de merit, după caz, realizat(ă) în cele 6 luni consecutive;
    f) indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă sau alte elemente salariale similare, realizate în cele 6 luni consecutive;
    g) sumele reprezentând alte elemente salariale decât cele de la lit. a)-f), realizate în cele 6 luni consecutive.
    ART. 12
    (1) Actualizarea soldei/salariului de funcţie se efectuează în conformitate cu actele normative consecutive care au reglementat stabilirea funcţiilor în instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin stabilirea evoluţiei succesive a sumelor/claselor de salarizare/ coeficienţilor de ierarhizare până la data de 1 ianuarie 2016, respectiv prin echivalarea funcţiilor pe baza elementelor specifice reprezentate de suma/clasa de salarizare/coeficientul de ierarhizare, denumirea funcţiei, gradul militar/profesional al funcţiei, nivelul studiilor cu funcţii în plată la data de 1 ianuarie 2016.
    (2) Actualizarea soldei/salariului de funcţie prin stabilirea evoluţiei succesive a sumelor/claselor de salarizare/ coeficienţilor de ierarhizare prevăzute de actele normative consecutive în vigoare la data la care a fost acordat dreptul până la data de 1 ianuarie 2016 se face prin identificarea soldei/salariului de funcţie realizat în fiecare lună din cele 6 luni consecutive din documentele de plată ale acestora şi utilizarea sumelor/claselor de salarizare/coeficienţilor de ierarhizare, după caz, transpuse la nivelul prevăzut de legislaţia în domeniul salarizării aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.
    (3) La actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea funcţiilor se au în vedere următoarele criterii:
    a) categoria de personal, corpul profesional şi arma/structura din care face parte funcţia respectivă;
    b) nivelul ierarhic al structurii din care fac parte funcţia respectivă şi gradul militar/profesional al acesteia;
    c) categoria/tipul funcţiei, respectiv de conducere sau de execuţie.
    (4) Funcţiile care, ţinând cont de elementele prevăzute pentru echivalarea funcţiilor şi de criteriile prevăzute la alin. (3), îşi regăsesc un corespondent în legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016 se echivalează cu acestea.
    (5) Dacă actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea funcţiilor nu poate fi efectuată potrivit dispoziţiilor alin. (3) şi (4), aceasta se face prin parcurgerea, în ordine, a următoarelor proceduri:
    a)se identifică o funcţie cu aceeaşi/acelaşi sumă/clasă de salarizare/coeficient de ierarhizare care a fost echivalată/ echivalat în condiţiile alin. (4), cu aceasta/acesta urmând a se realiza echivalarea;
    b) dacă nu este posibilă aplicarea prevederilor lit. a), se identifică o funcţie cu o sumă/clasă de salarizare/coeficient de ierarhizare imediat superioară, care a fost echivalată în condiţiile alin. (4), iar între elementul respectiv al funcţiei echivalate şi elementul funcţiei pentru care se doreşte echivalarea se realizează un raport aritmetic, al cărui rezultat se aplică elementului funcţiei echivalente cunoscute şi care se raportează, prin comparaţie, la cel mai apropiat element, similar sau imediat superior, pe baza căruia se realizează echivalarea. Raportul aritmetic şi echivalarea se fac utilizându-se următoarea formulă de calcul:

            EFTN x EFPC
    EFPE = ------------
               EFTC


    EFPE - valoarea egală sau imediat superioară regăsită în legislaţia aplicabilă la 1 ianuarie 2016,
    unde:
    EFTN - elementul funcţiei din trecut negăsite,
    EFTC - elementul funcţiei din trecut cunoscute,
    EFPC - elementul funcţiei din prezent cunoscute,
    EFPE - elementul funcţiei din prezent echivalente.
    (6) Actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalare realizată în condiţiile alin. (4) şi (5) nu poate avea ca rezultat stabilirea unei echivalenţe între funcţii de conducere şi funcţii de execuţie, între funcţii din corpuri militare/profesionale diferite şi nici între funcţii prevăzute cu studii superioare şi funcţii prevăzute cu studii medii/postliceale.
    (7) În cazurile în care, prin aplicarea prevederilor alin. (5) se ajunge la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6), actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea funcţiei îndeplinite se realizează la nivelul celei mai avantajoase funcţii corespunzătoare categoriei profesionale şi corpului profesional din care a făcut parte persoana, cu respectarea tipului de funcţie şi a nivelului studiilor deţinute. Prin excepţie, în situaţia funcţiilor de execuţie de ofiţer prevăzute cu studii medii/postliceale, echivalarea acestora se realizează cu funcţiile determinate exclusiv prin aplicarea formulei prevăzute la alin. (5).
    (8) Situaţia cuprinzând evoluţia succesivă a sumelor/claselor de salarizare/coeficienţilor de ierarhizare, respectiv, după caz, cea privind echivalarea funcţiilor se aprobă prin acte administrative cu caracter normativ ale conducătorilor instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    ART. 13
    (1) În vederea actualizării soldelor de grad/salariilor gradelor profesionale deţinute se utilizează suma/clasa de salarizare/coeficientul de ierarhizare, după caz, avută/avut în cele 6 luni consecutive, identificate în documentele de plată ale acestora, care se transpun la nivelul soldei de grad/salariului gradului profesional aflat în plată conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016, potrivit gradului militar/profesional corespondent/echivalent.
    (2) Corespondenţa/Echivalarea gradului militar/profesional deţinut se face potrivit prevederilor actelor normative care au reglementat/reglementează statutele profesionale ale militarilor, poliţiştilor, respectiv ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
    (3) În situaţia în care se identifică grade militare/profesionale care nu mai există şi care nu au corespondent în legislaţia aplicabilă la 1 ianuarie 2016, echivalarea gradului militar/profesional deţinut se face cu gradul militar/profesional imediat superior reglementat de această legislaţie.
    (4) Eventualele diferenţe dintre solda de grad/salariul gradului profesional al funcţiei echivalente şi nivelul transpus al soldei de grad/salariului gradului profesional aflate în plată conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016, potrivit gradului militar/profesional echivalent, se includ în cuantumul actualizat al soldelor de grad/salariilor gradelor profesionale deţinute.
    ART. 14
    (1) În vederea actualizării cuantumului gradaţiilor se utilizează numărul de gradaţii avut în cele 6 luni consecutive, identificat în documentele de plată, care se transpune la nivelul cuantumului gradaţiilor aflat în plată conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016.
    (2) În situaţia în care personalul a beneficiat de spor de vechime, se utilizează procentul acestui spor avut în cele 6 luni consecutive, identificat în documentele de plată, care se transpune prin aplicarea acestui procent asupra bazei de calcul a gradaţiilor, potrivit legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016.
    (3) În situaţia în care în documentele de plată nu este identificat numărul de gradaţii sau sporul de vechime, se utilizează numărul de gradaţii stabilit potrivit vechimii în serviciu şi, după caz, vechimii în muncă şi stagiului de cotizare, avute în fiecare din cele 6 luni consecutive, care se transpune la nivelul cuantumului gradaţiilor aflat în plată conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016.
    ART. 15
    (1) În vederea actualizării cuantumului soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere sau altor elemente salariale similare avute se utilizează procentul corespunzător funcţiei de comandă/conducere avut în fiecare dintre cele 6 luni consecutive.
    (2) Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.
    (3) În situaţia în care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au fost acordate sub formă de sume fixe, actualizarea se realizează prin raportarea sumei fixe la solda de funcţie/salariul de funcţie realizat în acea perioadă şi aplicarea procentului obţinut la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.
    ART. 16
    (1) În vederea actualizării cuantumului soldei/salariului de merit se utilizează procentul de care a beneficiat în cele 6 luni consecutive.
    (2) Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al acestui drept, prin raportare la cuantumul soldei/salariului de funcţie actualizat, care constituie baza de calcul a cuantumului acestui drept conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016.
    ART. 17
    (1) În vederea actualizării cuantumului indemnizaţiei de dispozitiv/sporului pentru misiune permanentă sau a altor elemente salariale similare se utilizează procentul de care a beneficiat în cele 6 luni consecutive.
    (2) Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al acestui drept prin raportare la baza de calcul actualizată în funcţie de care se determină acest drept, conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016.
    ART. 18
    (1) În vederea actualizării cuantumurilor elementelor salariale prevăzute la art. 11 lit. g), realizate în cele 6 luni consecutive, se utilizează procentul corespunzător al fiecărui element salarial, care se determină proporţional cu suma avută, aferentă acestui element din cuantumul total al elementelor prevăzute la art. 11 lit. a)-f), identificate în documentele de plată ale acestora, potrivit următoarei formule:

                               g(n)CR
    Pg(n)CR (%) = ----------------------------------- x 100,
                  (aCR + bCR + cCR + dCR + eCR + fCR)


    unde:
    Pg(n)CR (%) = procentul corespunzător cuantumului realizat al fiecărui element salarial de la art. 11 lit. g), "g(n)" reprezentând elementul identificat în documentele de plată;
    a (b, c, d, e, f) CR = cuantumul realizat al fiecărui element salarial de la art. 11 lit. a)-f);
    g(n)CR = cuantumul realizat al fiecărui element salarial de la art. 11 lit. g).
    (2) Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al fiecărui element salarial de la art. 11 lit. g), în funcţie de totalul cuantumului actualizat al elementelor prevăzute la art. 11 lit. a)-f), utilizând procentul respectiv potrivit următoarei formule:

    g(n)CA = (aCA + bCA + cCA + dCA + eCA + fCA) x Pg(n)CR(%)

    unde:
    g(n)CA = cuantumul actualizat al fiecărui element salarial de la art. 11 lit. g);
    a (b, c, d, e, f) CA = cuantumul actualizat al fiecărui element salarial de la art. 11 lit. a)-f).
    (3) În cazul în care elementele salariale prevăzute la art. 11 lit. g) nu se identifică în mod distinct în documentele de plată, ca denumire a fiecărui element, în vederea actualizării cuantumului elementelor respective se utilizează procentul total al acestora, prin aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor şi formulelor de la alin. (1) şi (2).
    (4) În totalul cuantumului elementelor salariale prevăzute la art. 11 lit. g) se includ şi elementele care nu sunt specifice militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi care au fost acordate potrivit dispoziţiilor legale anterioare intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 19
    În vederea determinării soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, actualizate, din care se constituie baza de calcul utilizată în procesul de recalculare a pensiilor militare de stat, la cuantumul total actualizat al elementelor soldelor/salariilor brute determinate potrivit art. 12-18, majorat prin aplicarea majorărilor salariale prevăzute de Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, se adaugă suma pentru suportarea (compensarea) contribuţiei individuale la buget, calculată prin raportare la totalul cuantumului respectiv, conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016 care reglementează determinarea venitului brut realizat din solde/salarii lunare.
    ART. 20
    (1) Baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate este cea prevăzută la art. 28 alin. (4) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la data de 1 ianuarie 2016.
    (2) Baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei militare de stat pentru personalul care a fost detaşat în afara instituţiilor de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională este cea prevăzută la art. 28 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la data de 1 ianuarie 2016, potrivit principiilor stabilite la art. 12-19. Pentru actualizarea la data de 1 ianuarie 2016 a salariilor lunare corespunzătoare funcţiei exercitate, beneficiarul drepturilor de pensie solicită instituţiei la care acesta a fost detaşat cuantumul şi elementele salariale pentru funcţia similară aflată în plată la 1 ianuarie 2016.
    (3) Baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei militare de stat pentru personalul care a exercitat o funcţie de demnitate publică este cea prevăzută la art. 28 alin. (6) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la data de 1 ianuarie 2016.
    (4) Baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei militare de stat pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, este cea prevăzută la art. 28 alin. (7) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la data de 1 ianuarie 2016.
    (5) Baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei de urmaş, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea unei pensii este cea prevăzută la art. 28 alin. (8) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la data de 1 ianuarie 2016, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaş.
    (6) În situaţia în care titularul/susţinătorul nu a realizat venituri cel puţin 6 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei este cea prevăzută la art. 28 alin. (9) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la data de 1 ianuarie 2016.
    ART. 21
    (1) Gradul de invaliditate şi legătura cauzală a invalidităţii cu serviciul militar/în poliţie sunt cele stabilite în ultimul certificat - decizie medicală din dosarul de pensionare emis înainte de data de 1 ianuarie 2016.
    (2) Pentru personalul invalid ca urmare a unor acţiuni specifice din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, ale căror drepturi de pensie au fost deschise în baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, recalcularea se face având la bază elementele prevăzute în anexa nr. 1b la prezenta procedură.
    ART. 22
    (1) Pensiile de urmaş se recalculează în raport cu pensia militară de stat a persoanei decedate sau cu pensia la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat şi cu numărul de urmaşi înscrişi la pensie.
    (2) Pentru urmaşii personalului decedat ca urmare a unor acţiuni specifice din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, ale căror drepturi de pensie au fost deschise în baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, recalcularea se face având la bază elementele prevăzute în anexa nr. 1b la prezenta procedură.
    ART. 23
    (1) În cazul persoanelor care optează pentru recalcularea pensiei în condiţiile art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se efectuează în baza următoarelor elemente, după caz:
    a) stagiile de cotizare în specialitate, la care se adaugă, după caz, sporul pentru condiţiile de muncă aferent acestora, valorificate în sistemul public de pensii;
    b) procentele de calcul stabilite conform prevederilor art. 29, 39 şi 108 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ultimele 6 luni de activitate în situaţia în care beneficiarul nu îşi exprimă opţiunea, actualizată la data cererii conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
    d) gradul de invaliditate şi cauza invalidităţii.
    (2) Preluarea documentelor şi recalcularea pensiei pentru persoanele prevăzute la art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se face în baza unui protocol încheiat între Casa Naţională de Pensii Publice şi casele de pensii sectoriale.
    (3) În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate şi care optează pentru recalcularea pensiei în condiţiile art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, gradul de invaliditate şi cauza invalidităţii sunt cele stabilite în sistemul public de pensii.
    (4) Persoanele prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a transmite caselor de pensii sectoriale o copie a certificatului - decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate emis de medicul expert al comisiei de expertiză în termen de 15 zile de la data emiterii, respectiv luării la cunoştinţă asupra acesteia.
    ART. 24
    Anexele nr. 1a şi 1b fac parte integrantă din prezenta procedură.


    ANEXA 1a

                                   - Model -

                                    CERERE
            pentru alegerea perioadei de 6 luni consecutive, din
            ultimii 5 ani de activitate, în vederea recalculării/
                    actualizării pensiei militare de stat

    Către ....................................

    Subsemnatul(a), .......(gradul, numele şi prenumele)........ având codul numeric personal .................., domiciliat(ă) în localitatea ..................., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr. ..............., eliberat de ..................... la data de .............., născut(ă) la data de ............... în localitatea/judeţul ................, fiul (fiica) lui .............. şi al (a) ...................., dosar pensie ..............., aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive .....(luna/an).... - .....(luna/an).... din ultimii 5 ani de activitate ai ....................... pentru recalcularea/actualizarea pensiei militare.
    Am fost trecut în rezervă/retragere de la U.M. ............./Am încetat raporturile de serviciu de la Unitatea ................... .

    *) Am calitatea de (urmaş, tutore, curator, mandatar) al/pentru ..................., CNP ................... .

    Data ..................

    Semnătura ........................

──────────
    *) Se completează doar în cazul beneficiarilor pensiilor de urmaş.
──────────


    ANEXA 1b

                                     MODEL    ROMÂNIA
    MINISTERUL/INSTITUŢIA ............ Exemplarul nr. ....
    Nr. ....... din ..................

                   SITUAŢIA SOLDELOR/SALARIILOR LUNARE BRUTE
                   REALIZATE LA FUNCŢIA DE BAZĂ, ACTUALIZATE,
                          în perioada ...............

    de _______________________________________________________
       _______________________________________________________
       (gradul, numele, iniţiala tatălui, prenumele, data şi locul naşterii şi
       codul numeric personal ale persoanei)

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ - lei -│
├────┴────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Elemente salariale (cuantum │ │Luna/│Luna/│Luna/│Luna/│Luna/│Luna/│
│actualizat)*1): │ │anul │anul │anul │anul │anul │anul │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Funcţia transpusă/echivalată │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┬──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│a) Solda/salariul de funcţie │coeficient│ a(i) │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │sumă │ S(1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│b) Solda de grad /salariul │coeficient│ b(i) │ │ │ │ │ │ │
│gradului profesional ├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │sumă │ S(2) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│c) Gradaţii │procent │ C(i) │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │sumă │ S(3) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│d) Solda/salariul de comandă │procent │ d(i) │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │sumă │ S(4) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│e) solda/salariul de merit │procent │ e(i) │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │sumă │ S(5) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│f) indemnizaţia de dispozitiv/│procent │ f(i) │ │ │ │ │ │ │
│sporul pentru misiune ├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│permanentă │sumă │ S(6) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│g) Alte elemente*2) │procent │ g1 ...gn │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │sumă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│g(1)) │procent │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │sumă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│... │procent │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │sumă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│g(n)) │procent │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │sumă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┴──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Cuantumul total actualizat al elementelor│ │ │ │ │ │ │ │
│de la lit. a) la lit. f) │ h=S1+s2+s3+s4+s5+s6 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Cuantumul compus*3) actualizat al soldei/│ │ │ │ │ │ │ │
│salariului de funcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Cuantumul compus*3) actualizat al soldei/│ │ │ │ │ │ │ │
│salariului funcţiei de bază │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Cuantumul compus actualizat al soldei/ │ │ │ │ │ │ │ │
│salariului de funcţie, majorat*4) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Cuantumul compus actualizat al soldei/ │ │ │ │ │ │ │ │
│salariului funcţiei de bază, majorat*4) │ i │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Cuantumul actualizat al fiecărui element │ │ │ │ │ │ │ │
│de la lit. g) care nu compune solda/ │ │ │ │ │ │ │ │
│salariul funcţiei de bază, majorat*4) │ j(n)^1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Cuantumul total actualizat, majorat*4), │ │ │ │ │ │ │ │
│al elementelor de la lit. a) la lit. g) │ K = i+ j(n)^1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Compensarea contribuţiei individuale la │ │ │ │ │ │ │ │
│buget │ L │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│TOTAL soldă/salariu lunar brut │ │ │ │ │ │ │ │
│realizat(ă) la funcţia de bază, │ │ │ │ │ │ │ │
│actualizat(ă) │ T = K+L │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│MEDIA soldelor/salariilor lunare brute │ Σ T │ │ │ │ │ │ │
│realizate la funcţia de bază, actualizate│ M = ------ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


──────────
    *1) Având în vedere prevederile legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin aplicarea etapizată a Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform legilor speciale de salarizare anuale, se înscriu datele corespunzătoare cuantumului actualizat al elementelor salariale ale soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.
    *2) Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale, altele decât cele de la lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare fiecărei categorii de personal de la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    *3) Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale menţionate din soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază prin raportare la reconstrucţia salarială reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin legile speciale de salarizare anuale, la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015.
    *4) Se înscrie cuantumul total actualizat al elementelor salariale menţionate, majorat conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin aplicarea majorărilor salariale stabilite de Legea nr. 293/2015, exclusiv la elementele prevăzute în lege, în funcţie de categoria de personal pentru care s-au acordat majorările salariale.
──────────


    COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII
    ________ ŞEFUL _________________ ŞEFUL __________________
    (gradul) ____________________ (denumirea structurii (denumirea structurii
             (prenumele şi numele) financiar-contabile) de resurse umane)
                                       _________ ________
                                       (gradul) ____________________ (gradul) ___________________
                                                 (prenumele şi numele) (prenumele şi numele)    ANEXA 2

                                   PROCEDURA
                  de actualizare a pensiilor militare de stat

    ART. 1
    Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către casele de pensii sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informaţiilor din bazele de date proprii, fără a fi emise decizii în acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin şi prevederilor legale în vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.
    ART. 2
    În cazul pensionarilor militari proveniţi din alte state, potrivit acordurilor încheiate în acest sens, cuantumul pensiilor aflate în plată se actualizează pe baza elementelor asimilate/echivalate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la data preluării în sistemul pensiilor militare de stat.

                                       ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


maharea iulian
05 Ianuarie 2017
acest ordin a creat mari probleme la CN Romtehnica in sensul ca unitatea detine statele de plata din perioada cand am iesit la pensie si are in organigrama din dec. 2015 multe din functiile din 1998 (cazul meu. Numai cu o simpla consultare a statului de plata din dec. 2015 ar putea sa-mi elibereze adeverinta solicitata cu salariul de functie negociat, fara coeficienti de ierarhizare precum si celelalte elemente salariale. Desi am intervenit la minister, la directia financiar contabila care spune clar ca romtehnica trebuie sa-mi elibereze adeverinta cu veniturile actualizate, aceasta institutie, STAT IN STAT, refuza in mod sistematic eliberarea documentului respectiv.CE trebuie sa mai fac? Cred ca o sa-i chem in instanta pe d.g. si pe d. r. u. Astept sfaturile dv.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016