Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. M.225 din 19 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum şi pentru instituirea unor reguli temporare de evoluţie în cariera militară
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.225 din 19 decembrie 2018  pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice  de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum  şi pentru instituirea unor reguli temporare de evoluţie în cariera militară    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. M.225 din 19 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum şi pentru instituirea unor reguli temporare de evoluţie în cariera militară

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1099 din 27 decembrie 2018
    Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. 1 lit. d),e) şi g), art. 38 lit. c),art. 40 lit. b), c), e) şi g), art. 72 alin. 1 şi 4 şi ale art. 74-75^1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi (3) şi art. 11 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 5,art. 6 alin. (1), art. 8,art. 27 şi art. 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 şi art. 176 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să aibă vârsta de cel mult 26 de ani-24 de ani pentru aviaţie-naviganţi - împliniţi în anul organizării concursului de admitere;"

    2. La articolul 78, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pe timpul participării la forma de pregătire prevăzută la alin. (1), ofiţerii nu pot fi analizaţi în cadrul comisiilor de selecţie în vederea promovării în funcţii şi nu pot constitui bază de selecţie pentru participarea la concursuri/examene în vederea ocupării posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte."

    3. La articolul 104, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cadrul structurilor de audit intern şi de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor, ofiţerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă şi cei formaţi pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc şi care, după caz, au fost avizaţi de structura cu responsabilităţi în domeniu şi/sau deţin certificate de atestare potrivit legii pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor structuri, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 93 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate."

    4. La articolul 108, alineatul (5) se abrogă.
    5. La articolul 121, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 121
    (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate care sunt încadraţi în funcţii la structuri de nivel superior celui prevăzut la cap. VI secţiunea 1 pot fi numiţi sau promovaţi, în baza hotărârilor comisiilor de selecţie, în funcţii la structuri de cel mult acelaşi nivel ierarhic cu cel al structurii din care provin."

    6. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 122^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 122^1
    Activităţile şi cerinţele specifice de recrutare şi selecţie în vederea asigurării cu personal militar a structurilor subordonate Comandamentului forţelor pentru operaţii speciale se stabilesc prin dispoziţie a şefului Statului Major al Apărării, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane."

    7. După articolul 124 se introduce un nou articol, articolul 124^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 124^1
    Pe durata aplicării prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 275/2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, ofiţerii menţinuţi în funcţii prevăzute cu nivel de studii superior faţă de nivelul studiilor absolvite pot fi numiţi în alte funcţii prevăzute cu acelaşi grad şi cu nivel de studii superior celor absolvite, în condiţiile prevăzute la alin. (3) al aceluiaşi articol, doar în situaţia reorganizării unităţilor militare în care sunt încadraţi."

    8. La declaraţia pe propria răspundere din conţinutul anexei nr. 2 la instrucţiuni, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) nu am fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie/am fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii …………….., fiind reabilitat conform ………………………………..…;"

    9. La anexa nr. 10 la instrucţiuni, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬───────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Gradul │ │Criterii │ │ │
│Nr. │Cursul │pentru │ │specifice │Scopul │ │
│crt.│Durata │care │Simbolul│de │studiilor/│Observaţii│
│ │ │este │ │participare│cursurilor│ │
│ │ │necesar│ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │Cursul de │ │ │ │ │ │
│ │bază │ │ │ │ │ │
│ │Cursul are │ │ │ │ │ │
│ │durata de │ │ │ │destinate │ │
│ │până la 6 │ │ │ │pentru │ │
│ │luni, │ │ │ │formarea │ │
│ │respectiv │ │ │ │ofiţerilor│ │
│ │până la 11 │ │ │ │în │ │
│ │luni pentru │ │ │ │activitate│ │
│„1. │personalul │- │- │- │ca │-“ │
│ │militar │ │ │ │specialist│ │
│ │aeronavigant│ │ │ │militar/ │ │
│ │şi pentru │ │ │ │comandant │ │
│ │ofiţerii din│ │ │ │de pluton/│ │
│ │arma │ │ │ │similare │ │
│ │comunicaţii │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │
│ │tehnologia │ │ │ │ │ │
│ │informaţiei.│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

"    ART. II
    Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (3), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:
    "r) Comisia de selecţie nr. 18 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Comandamentul forţelor pentru operaţii speciale; de a analiza şi aviza cadrele militare din Comandamentul forţelor pentru operaţii speciale, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv."

    2. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Rapoartele prin care se solicită iniţierea procedurii de urgenţă vor fi însoţite de tabele cu elementele de identificare ale funcţiilor vacante şi candidaţii pentru fiecare funcţie vacantă, care se întocmesc, după caz, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 9^1 şi 9^2."

    3. La articolul 14^1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    (1) Avizarea maiştrilor militari şi subofiţerilor în vederea participării la concursul de admitere la cursul de formare a ofiţerilor în activitate pe filieră indirectă se desfăşoară, de regulă, într-o singură sesiune anuală, în luna aprilie.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), şedinţele Comisiei de selecţie nr. 17 pentru avizarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor în vederea participării la concursul de admitere la cursul de formare a ofiţerilor în activitate pot avea loc ori de câte ori situaţia o impune, la ordinul preşedintelui comisiei de selecţie."

    4. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) În procesul de analiză, ierarhizare şi selecţie a candidaţilor, membrii comisiei studiază memoriile originale, fişele cu principalele date şi fişele posturilor vacante, după care completează şi semnează fişa de evaluare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.
    (2) Experienţa profesională dobândită de-a lungul carierei se cuantifică astfel:
    a) un punct pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 1, pe o perioadă de minimum 2 ani;
    b) două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 2, pe o perioadă de minimum 2 ani;
    c) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 3, pe o perioadă de minimum 2 ani;
    d) patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi cinci puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 4, pe o perioadă de minimum 2 ani;
    e) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de instructor pe o perioadă de minimum 2 ani;
    f) un punct pentru fiecare 12 luni cumulate în care au fost îndeplinite atribuţii de instructor asociat;
    g) două puncte pentru fiecare post permanent în străinătate încadrat pe o perioadă de minimum 2 ani;
    h) două puncte pentru fiecare funcţie îndeplinită în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României pe o perioadă de minimum 2 ani;
    i) un punct pentru fiecare 6 luni de participare neîntreruptă sau cumulată din perioade de câte cel puţin 3 luni neîntrerupte, la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
    (3) Candidaţilor care au absolvit studii de formare profesională iniţială în cadrul academiilor categoriilor de forţe/institutelor militare sau al şcolilor militare li se acordă un punct dacă au obţinut o medie de absolvire cuprinsă între 9,00 şi 9,50, respectiv două puncte dacă această medie este mai mare.
    (4) Candidaţilor li se acordă două puncte dacă au absolvit cursul de carieră în vederea înaintării în gradul corespunzător funcţiei vacante; pentru cursul de carieră necesar înaintării în gradul corespunzător funcţiei vacante absolvit în străinătate se acordă trei puncte.
    (5) Candidaţilor li se acordă două puncte pentru deţinerea titlului de doctor în domeniul fundamental al studiilor universitare de licenţă şi de master corespunzătoare funcţiei pentru încadrarea căreia candidează.
    (6) Candidaţilor li se acordă un punctaj egal cu media acordată la evaluarea performanţei profesionale în ultima fişă de apreciere de serviciu anuală.
    (7) Candidaţilor li se acordă un punctaj obţinut prin împărţirea la 15 a sumei punctajelor acordate în fişele de apreciere de serviciu anuală din ultimii trei ani pentru evaluarea competenţelor, aptitudinilor şi atitudinilor profesionale. În situaţia în care candidatul nu are întocmite fişe de apreciere de serviciu anuale pentru fiecare an din ultimii 3 ani calendaristici anteriori celui analizei în cadrul comisiei de selecţie, se iau în calcul doar cele existente din acest interval.
    (8) Fiecare criteriu specificat la lit. g) şi h) din secţiunea B a anexei nr. 11 se evaluează prin acordarea unui număr de puncte de la 1 la 10.
    (9) Pentru cuantificarea experienţei profesionale, în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), perioadele în care cadrele militare au îndeplinit atribuţiile aceloraşi funcţii în cadrul aceloraşi structuri se cumulează, indiferent dacă denumirile funcţiilor au fost modificate ca urmare a modificării statelor de organizare."

    5. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Punctajele acordate individual de către fiecare membru al comisiei reprezintă suma punctelor acordate potrivit precizărilor de la art. 17 alin. (2)-(8)."

    6. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Punctajul individual al fiecărui candidat se calculează prin împărţirea sumei punctajelor specificate la art. 18 la numărul componenţilor comisiei de selecţie care au evaluat candidatul respectiv."

    7. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin acelaşi punctaj final, pentru departajarea acestora se utilizează punctajul acordat pentru experienţa profesională prevăzut la art. 17 alin. (2), calculat prin împărţirea sumei punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de selecţie pentru criteriul respectiv la numărul membrilor comisiei de selecţie prezenţi."

    8. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Dacă egalitatea se menţine şi după aplicarea prevederilor alin. (2), departajarea se realizează pe baza punctajului acordat pentru evaluarea adecvării experienţei profesionale la cerinţele funcţiei, prevăzut în anexa nr. 11 secţiunea B lit. g), calculat prin împărţirea sumei punctelor acordate de fiecare membru al comisiei de selecţie pentru criteriul respectiv la numărul membrilor comisiei de selecţie prezenţi."

    9. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Secretarii comisiilor de selecţie, cu excepţia secretarului Comisiei de selecţie nr. 1, nu participă la analizarea, ierarhizarea şi selecţia cadrelor militare."

    10. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    (1) Organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea promovării în funcţii şi/sau înaintării în grad a cadrelor militare din Direcţia generală de informaţii a apărării şi structurile subordonate acesteia, în funcţii prevăzute cu grade de până la colonel/comandor inclusiv, se reglementează prin norme elaborate de către direcţia generală respectivă şi aprobate de ministrul apărării naţionale.
    (2) Pentru analiza, ierarhizarea şi selecţionarea ofiţerilor în vederea promovării în funcţii din cadrul Direcţiei generale de informaţii a apărării şi structurilor subordonate acesteia, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, nu se folosesc fişele posturilor vacante, ci extrase din fişele posturilor vacante, care conţin elementele de identificare a postului şi cerinţele specifice ocupării acestora."

    11. La anexa nr. 1 la norme, după numărul curent 17 se introduce un nou număr curent, numărul curent 18, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Structura │
│Nr. │Comisia │Componenţa │care asigură │
│crt.│ │- Funcţia - │secretariatul│
│ │ │ │tehnic │
├────┼────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │- preşedinte: │ │
│ │ │locţiitorul │ │
│ │ │comandantului │ │
│ │ │Comandamentului│ │
│ │ │forţelor pentru│ │
│ │ │operaţii │ │
│ │ │speciale; │ │
│ │ │- membri: │ │
│ │ │- şeful de stat│ │
│ │ │major al │ │
│ │ │Comandamentului│ │
│ │ │forţelor pentru│ │
│ │ │operaţii │ │
│ │ │speciale; │ │
│ │ │- locţiitorul │ │
│ │ │pentru operaţii│ │
│ │ │şi instrucţie │ │
│ │ │al şefului de │ │
│ │ │stat major; │ │
│ │ │- locţiitorul │Comandamentul│
│ │Comisia │pentru resurse │forţelor │
│„18.│de │al şefului de │pentru │
│ │selecţie│stat major; │operaţii │
│ │nr. 18 │- şeful │speciale“ │
│ │ │personalului; │ │
│ │ │- şeful │ │
│ │ │comunicaţiilor │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │informaticii; │ │
│ │ │- comandanţii │ │
│ │ │unităţilor │ │
│ │ │militare de │ │
│ │ │nivel regiment │ │
│ │ │şi batalion din│ │
│ │ │subordinea │ │
│ │ │Comandamentului│ │
│ │ │forţelor pentru│ │
│ │ │operaţii │ │
│ │ │speciale; │ │
│ │ │- secretar: │ │
│ │ │şeful │ │
│ │ │structurii de │ │
│ │ │secretariat │ │
│ │ │tehnic. │ │
└────┴────────┴───────────────┴─────────────┘

"

    12. Anexa nr. 2 la norme se modifică şi va avea cuprinsul anexei nr. 1.
    13. După anexa nr. 9 la norme se introduc două noi anexe, anexele nr. 9^1 şi 9^2, şi vor avea cuprinsul anexelor nr. 2 şi 3.
    14. Anexa nr. 11 la norme se modifică şi va avea cuprinsul anexei nr. 4.


    ART. III
    Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) ofiţeri în rezervă;"

    2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia în care, în urma organizării şi desfăşurării concursului, postul vacant nu a fost ocupat, iar raportul înaintat ministrului apărării naţionale în condiţiile prevăzute la alin. (1) nu conţine alte elemente temporale cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta poate fi organizat din nou fără a se mai solicita o altă aprobare, cu condiţia ca procedurile să înceapă în anul calendaristic în care s-a obţinut aprobarea iniţială."

    3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Nu se organizează concurs în condiţiile prezentului ordin pentru încadrarea posturilor vacante prevăzute cu cerinţe lingvistice conform standardelor NATO."

    4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Comandanţii/Şefii unităţilor şi structurilor în cadrul cărora se regăsesc posturi vacante dintre cele prevăzute la art. 2 formulează propuneri privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei în vederea încadrării acestora, care se înaintează, ierarhic, spre aprobare ministrului apărării naţionale, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane."

    5. În anexa nr. 2 la articolul 3, alineatul (1), după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins:
    "o) livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
p) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie."

    6. În anexa nr. 2, după anexă, care se numerotează ca anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5.


    ART. IV
    Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 13 octombrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) funcţiile vacante nu sunt prevăzute cu cerinţe lingvistice conform standardelor NATO."

    2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia în care, în urma organizării şi desfăşurării concursului, funcţia vacantă nu a fost ocupată, iar raportul înaintat ministrului apărării naţionale în condiţiile prevăzute la alin. (1) nu conţine alte elemente temporale cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta poate fi organizat din nou fără a se mai solicita o altă aprobare, cu condiţia ca procedurile să înceapă în anul calendaristic în care s-a obţinut aprobarea iniţială."

    3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de ofiţeri pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidaţii care provin din:
    a) ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă;
    b) persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;
    c) persoane care nu deţin grad militar.
    (2) În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de maiştri militari pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate maiştrii militari în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 39 lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de subofiţeri pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidaţii care provin din:
    a) subofiţeri în rezervă şi subofiţeri rezervişti voluntari;
    b) soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
    c) persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;
    d) persoane care nu deţin grad militar."

    4. La articolul 10 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1^1;"

    5. La articolul 19, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi la concursul desfăşurat pentru ocuparea aceleiaşi funcţii au rezultate egale, aceştia se departajează pe baza mediei generale de absolvire a studiilor obligatorii corespunzătoare specialităţii militare a funcţiei vacante. În cazul în care egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie se departajează pe baza mediei/mediei generale obţinute la examenul de absolvire a studiilor obligatorii respective."

    6. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) se nominalizează din rândul cadrelor militare în activitate cu pregătire de specialitate în domeniile de activitate ale funcţiilor vacante pentru încadrarea cărora se organizează concursul şi care deţin grade cel puţin egale cu cele ale funcţiilor scoase la concurs; în situaţia în care la nivelul structurii organizatoare nu există astfel de cadre militare, acestea se pot solicita din cadrul altor structuri ale Ministerului Apărării Naţionale."

    7. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în situaţia în care nu se identifică la nivelul structurilor Ministerului Apărării Naţionale cadre militare care îndeplinesc condiţiile privind pregătirea de specialitate, pot fi desemnate în calitate de membri ai comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) cadre militare cu pregătire de specialitate în domenii conexe domeniului de activitate al funcţiei scoase la concurs, care deţin grade cel puţin egale cu cel al funcţiei respective"

    8. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, şi va avea cuprinsul anexei nr. 6.


    ART. V
    (1) Analiza, ierarhizarea şi selecţia candidaţilor pentru promovarea în funcţiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează şi se finalizează în conformitate cu dispoziţiile legale aflate în vigoare la data publicării funcţiilor respective.
    (2) Concursurile/Examenele pentru chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării funcţiilor de execuţie vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se desfăşoară şi se finalizează în conformitate cu dispoziţiile legale aflate în vigoare la data publicării funcţiilor respective.

    ART. VI
    Criteriul prevăzut la pct. A lit. k) din anexa nr. 11 la Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 4, este aplicabil cadrelor militare care se numesc în funcţii în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

    ART. VII
    (1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI şi a anexelor nr. 12 şi 13 din Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 90, 91, 101, 102, 111 şi 112.
    (2) În perioada suspendării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluţia în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.

    ART. VIII
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IX
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2019, şi ale art. I pct. 3 şi 4, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Gabriel-Beniamin Leş

    Bucureşti, 19 decembrie 2018.
    Nr. M.225.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la norme)
    - MODEL -
    Clasa/Nivelul de secretizare
    Exemplar nr. ….
    TABELUL CU FUNCŢIILE VACANTE
    destinate publicării în Buletinul Informativ al Armatei din luna ….

┌────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Elementele de identificare a funcţiei │ │ │ │ │
│ │ │Structura├─────────────┬──────┬─────────┬───────────┤ │ │ │ │
│Nr. │Denumirea│şi │Arma/ │ │ │ │Necesitatea │Locul, data│Comisia │ │
│crt.│funcţiei │nivelul │Specialitatea│C.S./ │Nivelul │Nivelul │avizului de │şi ora │de │Observaţii│
│ │ │ierarhic │militară/ │C.I.F.│studiilor│competenţei│specialitate│interviului│selecţie│ │
│ │ │ │Gradul │ │ │lingvistice│ │ │ │ │
│ │ │ │funcţiei │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴──────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 9^1 la norme)
    - MODEL -
    Clasa/Nivelul de secretizare
    Exemplar nr. ……
                  Aprob,
    Ministrul apărării naţionale,
    ………………….................
         (prenumele şi numele)
                   Avizat
    Şeful Direcţiei generale
    management resurse umane
    ....(gradul).....
    ........................
                                                                    (prenumele şi numele)
    T A B E L
    cu funcţiile vacante propuse a fi încadrate în procedură de urgenţă

┌────┬───────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ │Funcţii vacante │Candidaţi │ │
│ ├─────────┬─────────────┼─────────┬────────┤ │
│ │ │- Gradul │- Gradul,│ │ │
│ │ │funcţiei │arma │ │ │
│ │ │- Arma/ │- │- │ │
│ │ │specialitatea│Vechimea │Funcţia │ │
│Nr. │ │militară │în grad │în care │ │
│crt.│Denumirea│- Clasa de │- Numele │este │Observaţii│
│ │funcţiei │salarizare/ │şi │încadrat│ │
│ │vacante │CIF │prenumele│- Data │ │
│ │ │- Nivel │(cu │numirii │ │
│ │ │studii │prenumele│în │ │
│ │ │- Nivel │tatălui) │funcţie │ │
│ │ │competenţă │- Data │ │ │
│ │ │lingvistică │naşterii │ │ │
├────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────┤
│Comisia de selecţie nr. 1 │
├────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│5. │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────┤
│Comisia de selecţie nr. 2 │
├────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬──────────┤
│6. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│7. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│8. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│9. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│10. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────┘


    Şeful ..........(denumirea structurii)..........
    ……………
    (gradul)
    ...............................
    (prenumele şi numele)

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 9^2 la norme)
    - MODEL -
    Clasa/Nivelul de secretizare
    Exemplar nr. ….
                  Aprob,
    Şeful Statului Major al Apărării
    …..…………
          (gradul)
                      ....……………………..
                               (prenumele şi numele)
    T A B E L
    cu funcţiile vacante propuse a fi încadrate în procedură de urgenţă

┌────┬───────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ │Funcţii vacante │Candidaţi │ │
│ ├─────────┬─────────────┼─────────┬────────┤ │
│ │ │- Gradul │- Gradul,│ │ │
│ │ │funcţiei │arma │ │ │
│ │ │- Arma/ │- │- │ │
│ │ │Specialitatea│Vechimea │Funcţia │ │
│Nr. │ │militară │în grad │în care │ │
│crt.│Denumirea│- Clasa de │- Numele │este │Observaţii│
│ │funcţiei │salarizare/ │şi │încadrat│ │
│ │vacante │CIF │prenumele│- Data │ │
│ │ │- Nivel │(cu │numirii │ │
│ │ │studii │prenumele│în │ │
│ │ │- Nivel │tatălui) │funcţie │ │
│ │ │competenţă │- Data │ │ │
│ │ │lingvistică │naşterii │ │ │
├────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────┤
│Comisia de selecţie nr. 2 │
├────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│5. │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────┤
│Comisia de selecţie nr. 3 │
├────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬──────────┤
│6. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│7. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│8. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│9. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│10. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴──────────┘


    Şeful Direcţiei personal şi mobilizare
    …....…………
          (gradul)
    ………......……………..
    (prenumele şi numele)

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 11 la norme)
    - MODEL -
    Clasa/Nivelul de secretizare
    Exemplar nr. ….
    FIŞA DE EVALUARE
    a ....(grad, nume, prenume)..... care candidează pentru funcţia .....................

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Verificarea │
│A. Criterii obligatorii │îndeplinirii│
│ │criteriului │
├─────────────────────────┼────────────┤
│a) candidatul face parte │ │
│din corpul de cadre │ │
│militare căruia îi │ │
│corespunde funcţia │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│b) deţine gradul minim/ │ │
│maxim care permite │ │
│respectarea principiului │ │
│subordonării │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│c) are aceeaşi armă sau │ │
│serviciu şi specialitate │ │
│militară, precum cele │ │
│prevăzute în │ │
│specificaţiile funcţiei │ │
│sau îndeplineşte │ │
│condiţiile pentru a fi │ │
│confirmat în arma sau │ │
│serviciul şi │ │
│specialitatea militară │ │
│respectivă* │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│d) îndeplineşte condiţia │ │
│privind nivelul şi │ │
│specialitatea studiilor │ │
│din specificaţiile │ │
│funcţiei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│e) are absolvite/ │ │
│echivalate/asimilate │ │
│cursurile de carieră │ │
│necesare înaintării în │ │
│gradul următor - se │ │
│verifică numai pentru │ │
│înaintarea în grad │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│f) are experienţa şi │ │
│stagiul în funcţii │ │
│anterioare obligatorii, │ │
│pe niveluri ale │ │
│structurilor militare, │ │
│necesare pentru ocuparea │ │
│funcţiei conform │ │
│reglementărilor privind │ │
│evoluţia în cariera │ │
│militară sau a îndeplinit│ │
│atribuţiile unei funcţii │ │
│similare, într-o │ │
│structură de nivel │ │
│ierarhic similar, prin │ │
│împuternicire şi/sau │ │
│detaşare pe o perioadă de│ │
│cel puţin un an │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│g) deţine nivelul minim │ │
│de cunoaştere a limbilor │ │
│străine prevăzut în fişa │ │
│postului │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│h) îndeplineşte baremul │ │
│medical specific funcţiei│ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│i) deţine atestatele sau │ │
│certificatele necesare │ │
│încadrării funcţiei (dacă│ │
│este cazul) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│j) are vechimea de cel │ │
│puţin 12 luni în funcţia │ │
│actuală, împlinită în │ │
│luna analizei în comisia │ │
│de selecţie, cu excepţia │ │
│situaţiilor de numire în │ │
│funcţie ca urmare a │ │
│reorganizării, │ │
│redimensionării, │ │
│redislocării sau │ │
│transformării │ │
│structurilor militare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│k) are vechimea de cel │ │
│puţin 24 de luni în │ │
│funcţia actuală, │ │
│împlinită în luna │ │
│analizei în comisia de │ │
│selecţie, cu excepţia │ │
│cazurilor de numire în │ │
│funcţii din cadrul │ │
│aceleiaşi structuri** │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│l) îndeplineşte │ │
│condiţiile obligatorii │ │
│prevăzute în actele │ │
│normative care │ │
│reglementează domeniul │ │
│specific funcţiei │ │
└─────────────────────────┴────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│B. Criterii de selecţie │ │
├────────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────────┤Punctaj │
│ │ │ │Număr de│Numărul de │acordat în │
│ │ │ │puncte │funcţii │funcţie de │
│ │ │ │acordate│îndeplinite│gradul de │
│ │Nivelul │Tipul de │pentru o│pe o │îndeplinire│
│ │structurii│funcţie │vechime │perioadă de│a │
│ │ │ │de 2 ani│minimum 2 │criteriului│
│ │ │ │într-o │ani*** │ │
│ │ │ │funcţie │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Execuţie │1 │ │ │
│ │Nivelul 1 ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Comandă/ │2 │ │ │
│ │ │conducere│ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Execuţie │2 │ │ │
│ │Nivelul 2 ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Comandă/ │3 │ │ │
│ │ │conducere│ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Execuţie │3 │ │ │
│ │Nivelul 3 ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Comandă/ │4 │ │ │
│a) │ │conducere│ │ │ │
│experienţa ├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│profesională│ │Execuţie │4 │ │ │
│dobândită │Nivelul 4 ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│de-a lungul │ │Comandă/ │5 │ │ │
│carierei │ │conducere│ │ │ │
│ ├──────────┴─────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │experienţă │ │ │ │
│ │profesională ca │3 │ │ │
│ │instructor │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │experienţă │ │ │ │
│ │profesională ca │1 │ │ │
│ │instructor asociat │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │post permanent în │2 │ │ │
│ │străinătate │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │funcţii îndeplinite │ │ │ │
│ │în cadrul │ │ │ │
│ │structurilor NATO de│2 │ │ │
│ │pe teritoriul │ │ │ │
│ │României │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │misiuni temporare şi│ │ │ │
│ │operaţii în afara │1 │ │ │
│ │teritoriului │ │ │ │
│ │statului român │ │ │ │
├────────────┴────────────────────┴────────┼───────────┼───────────┤
│b) punctaj acordat pentru media obţinută │ │ │
│la absolvirea academiei categoriei de │ │ │
│forţe/institutului militar/şcolii militare│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│c) punctaj acordat pentru absolvirea │ │ │
│cursului de carieră în vederea înaintării │ │ │
│în gradul corespunzător funcţiei vacante │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│d) punctaj acordat pentru deţinerea │ │ │
│titlului de doctor în domeniul de │ │ │
│activitate al funcţiei vacante │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│e) punctaj acordat pentru evaluarea │ │ │
│performanţei profesionale │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│f) punctaj acordat pentru evaluarea │ │ │
│competenţelor, aptitudinilor şi │ │ │
│atitudinilor profesionale │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│g) compatibilitatea experienţei │ │ │
│profesionale cu cerinţele funcţiei vacante│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│h) compatibilitatea pregătirii │ │ │
│profesionale cu cerinţele funcţiei vacante│ │ │
└──────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Membru al Comisiei de selecţie │Şeful Secretariatului tehnic │
│.............................. │............................ │
│(gradul) │ │
│....................................│.............................│
│(numele, prenumele şi semnătura) │(numele, prenumele şi │
│ │semnătura) │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

    * Criteriul nu se verifică pentru funcţiile din domeniile funcţionale de sprijin/servicii specializate şi apărare cibernetică.
    ** Criteriul se aplică personalului încadrat în funcţii din cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României.
    *** Perioada minimă este de 12 luni în cazul criteriilor „experienţă profesională ca instructor asociat“ şi 6 luni în cazul „misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român“.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 2 la metodologie)
    - MODEL -
    Clasa/Nivelul de secretizare
    Exemplar unic
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere
    Subsemnatul (a), .......(numele şi prenumele cu iniţiala tatălui)......, mă oblig ca, după chemarea/rechemarea în activitate în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic/medic dentist/farmacist/biolog/biochimist/chimist să îmi desfăşor activitatea timp de cel puţin 4 ani în cadrul unităţii militare în care voi fi numit în funcţia pentru care am concurat.
    Data: .............. Semnătura: ...................

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 1^1 la instrucţiuni)
    - MODEL -
    Clasa/Nivelul de secretizare
    Exemplar unic
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere
    Subsemnatul (a), …...(numele şi prenumele cu iniţiala tatălui)...., mă oblig ca, după chemarea/rechemarea în activitate în corpul ofiţerilor/maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate să îmi desfăşor activitatea timp de cel puţin 4 ani în cadrul unităţii militare în care voi fi numit în funcţia pentru care am concurat.
    Data: .............. Semnătura: ...................

    ANEXA 7

    Reguli temporare de evoluţie în cariera militară
    ART. 1
    Încadrarea funcţiilor vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale de către cadrele militare se face cu respectarea următoarelor criterii, în ordinea menţionată:
    a) nevoile de încadrare ale structurilor;
    b) opţiunile personale pentru următoarea funcţie şi aspiraţiile în carieră ale cadrului militar;
    c) specificaţiile de personal ale funcţiei vacante;
    d) experienţa profesională necesară încadrării unei funcţii de comandă/conducere, dobândită prin exercitarea pe o perioadă de un an a unor funcţii de execuţie în structuri militare de niveluri ierarhice superioare sau a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori prin exercitarea pe o perioadă de un an a unei funcţii inferioare celei ce urmează să fie încadrate din aceeaşi structură militară;
    e) poziţia cadrului militar în ierarhia stabilită de către comisia de selecţie în funcţie de cunoştinţele, aptitudinile, competenţa şi experienţa profesională dobândite;
    f) participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român poate constitui un avantaj în procesul de selecţie pentru promovarea în funcţii, cu luarea în considerare a domeniului de activitate al funcţiei îndeplinite în misiune şi a domeniului funcţiei în care se propune promovarea.


    ART. 2
    (1) Traseul în carieră al ofiţerilor de arme de luptă sau arme pentru sprijin de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în prima funcţie, situată la baza ierarhiei militare, specifică fiecărei arme, în cadrul structurilor militare de nivel 1 şi 2.
    (2) Începând cu ultimul an de stagiu în gradul de sublocotenent/aspirant, ofiţerii pot ocupa funcţii de locţiitor comandant de companie/similar ori pot opta pentru funcţii de execuţie corespunzătoare domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2; odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa funcţii de locţiitor comandant de companie/similar sau comandant de companie/similar ori pot opta pentru funcţii de execuţie corespunzătoare domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 şi funcţii de comandă/conducere cu gradul de căpitan, corespunzătoare domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, în structuri de nivel 1 şi 2.
    (3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:
    a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv;
    b) funcţii de comandant de companie, comandant al altor subunităţi similare sau şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic, specifice armelor de luptă ori armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în prima funcţie de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1;
    c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori un an de experienţă în funcţii inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

    (4) Căpitanii, maiorii/locotenenţi-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master:
    a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă şi armelor pentru sprijin de luptă până la nivelul 3 inclusiv, precum şi funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 4 inclusiv;
    b) funcţii de comandă specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă într-o funcţie inferioară sau de acelaşi nivel ierarhic din cadrul structurilor militare de nivel 1;
    c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1-3, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar sau dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major.

    (5) Maiorii/Locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/ căpitani-comandorii care au master în domeniul de licenţă pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:
    a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv;
    b) funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major.

    (6) Maiorii/Locotenenţi-comandorii şi locotenenţi-coloneii/căpitani-comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice categoriei de forţe ale armatei în care au obţinut specializarea, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii şi cu respectarea prevederilor privind experienţa profesională specificate la alin. (5) lit. b).
    (7) Ocuparea funcţiei de comandant de batalion/similar de nivel unitate tactică necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:
    a) experienţă profesională de cel puţin un an în funcţii de locţiitor comandant de batalion sau şef de stat major de batalion şi cel puţin 2 ani în funcţii de comandant de companie/similar ori experienţă profesională de cel puţin 2 ani în funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2, 3 sau 4 şi cel puţin 2 ani în funcţii de comandant de companie/similar;
    b) experienţă profesională de cel puţin un an în funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major.

    (8) Prevederile alin. (7) lit. a) nu se aplică ofiţerilor care, la data de 5 aprilie 2014, aveau cel puţin gradul de maior/locotenent-comandor şi îndeplineau funcţii de comandă/conducere superioare celei de comandant de companie, în cadrul statului major al unităţii tactice sau la structuri de nivel ierarhic superior.
    (9) Îndeplinirea pentru o perioadă de cel puţin 2 ani a unei funcţii de comandant de batalion/similar, dintre cele prevăzute la alin. (7), este o condiţie obligatorie pentru ocuparea oricărei funcţii de comandant al unei structuri militare începând de la nivel de brigadă/similar.
    (10) Coloneii/Comandorii pot ocupa următoarele funcţii prevăzute în statele de organizare cu master în domeniul de licenţă:
    a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major în structuri militare de nivel 4;
    b) funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2 sau 3, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii în aceeaşi structură, inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii similare în structuri militare de niveluri ierarhice superioare;
    c) funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 4, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente, de comandă/conducere, în structuri militare de nivel inferior, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/ conducere în aceeaşi structură, inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie inferioare celor în care vor fi încadraţi.

    (11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/comandor şi cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor alin. (7)-(10), după caz.
    (12) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă sau serviciului pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea cel puţin 2 ani a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/ conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi şi cu respectarea prevederilor alin. (9).
    (13) Ofiţerii care deţin gradul de colonel/comandor şi au master de conducere interarme sau master în domeniul de licenţă pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major şi serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea cel puţin 2 ani a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

    ART. 3
    (1) Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciile pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent şi repartiţia în funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 ori în funcţii de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2.
    (2) Odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licenţă:
    a) funcţii de comandă/conducere sau de execuţie precizate la alin. (1);
    b) funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1, 2 şi 3.

    (3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:
    a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv;
    b) funcţii de comandant de companie, comandant/şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic cu compania, specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă într-o funcţie de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2;
    c) funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din structuri militare de nivel 2 sau 3 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi;
    d) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin şi de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

    (4) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de master:
    a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv;
    b) funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din structuri militare de nivel 2 sau 3 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi;
    c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin şi de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

    (5) Căpitanii, maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au master în domeniul de licenţă pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:
    a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv;
    b) funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din toate structurile;
    c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.

    (6) Maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au master de conducere în domeniul logistic pot ocupa funcţii de comandă/conducere în toate structurile militare, specifice specializării obţinute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.
    (7) Coloneii care au master de conducere în specializările management logistic pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă sau funcţii de conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.
    (8) Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel şi au master în domeniul de licenţă, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

    ART. 4
    (1) Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciul management financiar-contabil începe cu acordarea gradului de sublocotenent şi repartiţia în funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 ori în funcţii de conducere specifice serviciului management financiar-contabil în cadrul structurilor militare de nivel 1.
    (2) Locotenenţii şi căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licenţă:
    a) funcţii de execuţie precizate la alin. (1);
    b) funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri de nivel 1, 2 sau 3;
    c) funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 sau 2, cu excepţia celei de contabil-şef/similar la structuri militare de nivel 2; pentru ocuparea funcţiilor de comandă/conducere din structuri militare de nivel 2, altele decât cele de contabil-şef/similar, este necesară o experienţă de minimum un an în funcţii de execuţie specifice serviciului management financiar-contabil.

    (3) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master de specialitate:
    a) funcţii de execuţie specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare până la nivel 4 inclusiv;
    b) funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri până la nivelul 3 inclusiv;
    c) funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1, 2 sau 3, mai puţin cea de contabil-şef/similar la structurile militare ale căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonatori secundari de credite; pentru ocuparea funcţiilor de comandă/conducere din structuri militare de nivel 2 sau 3 este necesară o experienţă de minimum 3 ani în funcţii de execuţie sau cel puţin 2 ani în funcţii de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil;
    d) funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri aflate în finanţarea nemijlocită a ministrului apărării naţionale în calitate de ordonator principal de credite, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie şi un an în funcţii de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil;
    e) şef compartiment/şef birou/şef secţie independentă, la structuri centrale, în cadrul structurii financiar-contabile, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie şi un an în funcţii de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil;
    f) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin şi de stat major din structurile militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an în funcţii inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

    (4) Locotenenţi-coloneii şi coloneii care au studii militare universitare de master de specialitate sau master de conducere interarme în specializarea management economico-financiar pot ocupa funcţii de execuţie sau comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil în toate structurile militare, cu respectarea condiţiilor de experienţă profesională menţionate la alin. (2) şi (3); pentru funcţia de contabil-şef/similar la structuri militare de nivel 3 ale căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonatori secundari de credite, precum şi pentru funcţiile de conducere superioare celei de şef compartiment/birou/secţie independentă din cadrul structurilor centrale, este necesară o experienţă de minimum 3 ani în funcţii de contabil-şef/similar sau minimum 5 ani în alte funcţii de conducere specifice serviciului management financiar-contabil.
    (5) Coloneii care au master de conducere în specializarea management economico-financiar pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“ sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/ conducere specifice serviciului management financiar-contabil sau funcţii de conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.
    (6) Ofiţerii din serviciul management financiar-contabil formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel şi au master în domeniul de licenţă, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciului management financiar-contabil, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

    ART. 5
    Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii şi nivelul ierarhic, specifice ofiţerilor formaţi pe filieră directă, precizate la art. 3, respectiv la art. 4.

    ART. 6
    (1) Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciul tehnico-ingineresc începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în funcţii specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor.
    (2) Ofiţerii prevăzuţi la alin. (1) care aleg să urmeze o carieră în domeniile funcţionale de sprijin sau de stat major pot ocupa funcţii specifice acestor domenii, cu respectarea cerinţelor precizate pentru aceste domenii la art. 3.
    (3) Maiorii/Locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/ căpitani-comandorii şi coloneii/comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/ conducere specifice specializării obţinute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor art. 1 şi, după caz, a prevederilor privind experienţa profesională specificate la art. 2 alin. (6) şi (11) sau la art. 3 alin. (6).

    ART. 7
    Ofiţerii formaţi pe filiera indirectă şi confirmaţi în specialităţi militare din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 8
    (1) În cadrul serviciilor specializate, ofiţerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formaţi pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc, care au absolvit instituţii civile de învăţământ superior şi/sau deţin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa următoarele tipuri de funcţii:
    a) funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate;
    b) funcţii specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, cu respectarea cerinţelor privind experienţa profesională precizate pentru aceste domenii la art. 3.

    (2) Ofiţerii de servicii specializate proveniţi din rândul absolvenţilor Institutului Medico-militar pot ocupa următoarele tipuri de funcţii:
    a) funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate;
    b) funcţii specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, cu respectarea cerinţelor privind experienţa profesională precizate pentru aceste domenii la art. 3.

    (3) În cadrul structurilor de audit intern şi de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor, ofiţerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă şi cei formaţi pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc şi care, după caz, au fost avizaţi de structura cu responsabilităţi în domeniu şi/sau deţin certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor structuri indiferent de nivelul ierarhic, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate.

    ART. 9
    Ofiţerii de servicii specializate menţionaţi la art. 8 care deţin gradul de colonel pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

    ART. 10
    (1) Ofiţerii de servicii specializate formaţi pe filiera indirectă, cu excepţia celor din serviciul medical, pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în toate structurile militare, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar şi cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (1) lit. a).
    (2) Ofiţerii din serviciul medical formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar şi cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (2) lit. a).
    (3) Ofiţerii formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciului specializat audit intern, în toate structurile militare, cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (3).

    ART. 11
    Traseul în carieră al maiştrilor militari şi al subofiţerilor formaţi pe filiera directă începe cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent şi cu repartiţia în prima funcţie, specifică armei sau serviciului şi specialităţii militare în care au fost confirmaţi din structuri militare de nivel 1 sau 2 sau 3.

    ART. 12
    (1) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor postliceale pot ocupa următoarele tipuri de funcţii specifice corpului profesional din care fac parte şi prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:
    a) maiştrii militari clasa a V-a şi sergenţii pot ocupa funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3;
    b) maiştrii militari clasa a IV-a şi sergenţii-majori pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 ori funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 şi 3;
    c) maiştrii militari clasa a III-a şi plutonierii pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 şi 3 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;
    d) maiştrii militari clasa a II-a, maiştrii militari clasa I, maiştrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanţi şi plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.

    (2) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă cu profil corespunzător domeniului în care îşi desfăşoară activitatea pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie astfel:
    a) maiştrii militari clasa a V-a, maiştrii militari clasa a IV-a, sergenţii şi sergenţii-majori pot ocupa funcţii de comandă/ conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv;
    b) maiştrii militari clasa a III-a şi plutonierii pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;
    c) maiştrii militari clasa a II-a, maiştrii militari clasa I, maiştrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanţi şi plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandă/conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.

    (3) Subofiţerii formaţi pe filiera indirectă pot ocupa aceleaşi tipuri de funcţii şi în aceleaşi condiţii ca subofiţerii formaţi pe filiera directă.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), subofiţerii din serviciul medical pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie în toate entităţile medico-sanitare din structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii prevăzute la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale de reglementare a domeniului.

    ART. 13
    Evoluţia în carieră a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti începe odată cu absolvirea programului de instruire şi cu numirea în prima funcţie de luptător/specialist, în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3.

    ART. 14
    (1) Cadrele militare în activitate care încheie misiunile permanente în străinătate se numesc în funcţii corespunzătoare pregătirii profesionale şi experienţei dobândite pe timpul executării misiunii, în baza prevederilor art. 75^1 alin. 1 teza a doua din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea şefilor structurilor centrale care, potrivit reglementărilor în vigoare, gestionează posturile permanente în străinătate, conform următorului algoritm:
    a) identificarea funcţiilor vacante corespunzătoare;
    b) solicitarea opţiunilor cadrelor militare privind încadrarea în funcţiile respective;
    c) emiterea actelor administrative pentru încadrarea în funcţii.

    (2) În situaţia în care mai multe cadre militare care încheie misiunile permanente în străinătate optează pentru încadrarea aceleiaşi funcţii, selecţia acestora se realizează prin aplicarea prevederilor art. 12 din Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    Pentru ocuparea posturilor militare vacante prevăzute cu nivel de competenţă lingvistică nivel 2.2.2.2 conform descriptorilor STANAG 6001 şi superior acestuia sunt admişi la selecţie şi candidaţii care deţin certificat de competenţă lingvistică cu nivel mai mic cu o treaptă la cel mult două deprinderi.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016