Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.213 din 9 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2021     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.213 din 9 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2021

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 28 din 10 ianuarie 2023
    Pentru aplicarea prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 54/2022,
    având în vedere Avizul nr. 5 din 15.11.2022 al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 şi 481 bis din 10 mai 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, litera e) se abrogă.
    2. La articolul 8 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) ţin evidenţa tehnicii, utilajelor şi mijloacelor de stins incendii din dotarea unităţilor;"

    3. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) propun, în documentaţiile de fundamentare, măsurile de apărare împotriva incendiilor pentru construcţiile/instalaţiile aferente construcţiilor ce urmează a fi introduse în programele de modernizare a infrastructurii Ministerului Apărării Naţionale;"

    4. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) ţin evidenţa tehnicii, utilajelor şi mijloacelor de stins incendii din dotarea cazărmilor, pe care le administrează pe tipuri şi ani de fabricaţie;"

    5. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) La execuţia lucrărilor de construcţii, întreţineri, modernizări, transformări, precum şi/sau în cazul schimbărilor de destinaţie la spaţiile existente, personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din unităţile menţionate la alin. (1) au obligaţia să verifice respectarea:
    a) prevederilor legale pentru emiterea acordurilor/atestatelor privind securitatea la incendiu;
    b) îndeplinirii cerinţei fundamentale «securitate la incendiu».
(4) Centrele de domenii şi infrastructuri întocmesc în plus referatele pentru obţinerea acordurilor/atestatelor de securitate la incendiu, în urma analizei documentaţiilor tehnice, pentru lucrările de construcţii."

    6. La articolul 10, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) întocmeşte/asigură evaluările privind respectarea reglementărilor tehnice privind securitatea la incendiu prevăzute la art. 127^1 alin. (1) şi (2), aplicabile pentru noua destinaţie a clădirii."

    7. La articolul 11 alineatul (1), literele k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "k) analizează semestrial activitatea de apărare împotriva incendiilor din unitatea pe care o comandă şi înaintează anual, ierarhic, informări privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitate, la termenele prevăzute în anexa nr. 2;
l) dispun, potrivit competenţelor, achiziţia materialelor şi mijloacelor tehnice de stins incendii, prevăzute în Lista produselor certificate/notificate, conform Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 88/2012;"

    8. La articolul 11 alineatul (2), literele d) şi g) se abrogă.
    9. La articolul 11 alineatul (2), literele h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) organizează, în colaborare cu formaţiunile de intervenţie la incendiu ISUJ/ISUBIF din zona de dispunere a unităţii militare, exerciţii de recunoaştere, instruire şi aplicaţii tactice;
    .........................
k) raportează imediat, potrivit termenelor stabilite în Instrucţiunile pentru gestionarea evenimentelor în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.15/2013, eşalonului superior, parchetului militar teritorial şi Direcţiei domenii şi infrastructuri, în situaţia producerii unui eveniment datorat unui incendiu şi/sau unei explozii şi înaintează, în termen de 20 de zile lucrătoare de la producerea incendiului sau exploziei, dosarul de cercetare, în care este inclus actul de constatare cu cauzele/împrejurările în care s-a produs, precum şi măsurile luate;"

    10. La articolul 12, litera e) se abrogă.
    11. La articolul 20, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să pună la dispoziţia personalului de specialitate/cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor datele tehnice necesare întocmirii planului de apărare împotriva incendiilor şi situaţia cu existentul şi starea de operativitate a mijloacelor tehnice de stins incendii pe care le gestionează;"

    12. La articolul 20, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) să asigure verificarea săptămânală, prin electricianul unităţii militare, a instalaţiilor electrice din toate spaţiile şi să consemneze într-un registru, constituit special în acest sens, starea acestora."

    13. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dotarea şi încadrarea cu tehnică şi utilaje de stins incendiu a unităţilor militare se execută în conformitate cu criteriile de dotare prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele norme."

    14. La articolul 41, alineatul (1) se abrogă.
    15. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Într-un obiectiv militar, comandantul acestuia constituie o singură formaţiune de intervenţie la incendiu, asigurată din cadrul unităţilor militare din obiectiv."

    16. La articolul 41, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) La unităţile militare cu destinaţia de spital militar, policlinică militară, sanatoriu militar, muzeu militar, cerc militar, complex sportiv, cămin militar şi hotel militar, obligaţia de a constitui formaţiunea de intervenţie la incendiu poate fi îndeplinită şi prin încheierea unui contract cu un serviciu de urgenţă privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor.
(4) În cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe, aflate în vecinătatea cazărmii, comandantul/şeful unităţii militare care asigură grupa de intervenţie la incendiu are obligaţia să intervină imediat, cu tehnica, utilajele şi mijloacele de stins incendiu de care dispune, pentru limitarea şi stingerea incendiului, pe o rază de 500 m în jurul perimetrului cazărmii."

    17. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    Spaţiul destinat grupei de intervenţie la incendiu se dotează cu mijloace tehnice de observare, comunicaţii şi alarmare şi se amplasează astfel încât timpul de răspuns pentru toate structurile militare din cazarmă/cazărmi să fie conform baremelor aprobate."

    18. La articolul 48 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    19. La articolul 48 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) evidenţa cu necesarul, existentul, deficitul şi starea de operativitate a tehnicii, utilajelor şi mijloacelor tehnice de stins incendii din dotare;"

    20. La articolul 51 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    21. La articolul 51, alineatul (3) se abrogă.
    22. La articolul 51, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În cazarma în care sunt dislocate mai multe unităţi militare, comandantul/şeful unităţii militare gestionare trimite unităţilor militare beneficiare, în extras, planul de apărare împotriva incendiilor, pentru spaţiile puse la dispoziţie.
(5) În situaţia particulară în care unitatea gestionară nu îşi desfăşoară activitatea în cazarma pe care o administrează, unitatea beneficiară întocmeşte planul de apărare împotriva incendiilor."

    23. La articolul 99, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Periodicitatea executării exerciţiilor/antrenamentelor privind modul de intervenţie în caz de incendiu, precum şi încadrarea acestora în timpul programului, în afara orelor de program sau în zilele nelucrătoare este stabilită de comandantul/şeful unităţii militare, în funcţie de specificul unităţii militare şi de rezultatele obţinute la exerciţiile anterioare."

    24. La articolul 104, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Acordul de principiu, acordul de securitate la incendiu şi atestatul de securitate la incendiu pentru construcţiile cu destinaţie militară specială se emit cu respectarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în anexa nr. 18^1.
(3) Definirea, tipul şi funcţiunile construcţiilor cu destinaţie militară specială sunt stabilite în anexa nr. 18^2."

    25. La articolul 104, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Nu se emit atestate de securitate la incendiu pentru cazărmile dezafectate, pentru acestea întocmindu-se doar planuri de apărare împotriva incendiilor."

    26. La articolul 105, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia în care documentaţia este incompletă, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, microstructura de specialitate din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri returnează şi comunică solicitantului, în scris, documentele care trebuie modificate/completate."

    27. La articolul 105, după alineatul (15) se introduc două noi alineate, alineatele (16) şi (17), cu următorul cuprins:
    "(16) Lucrările de modificare la construcţiile şi instalaţiile prevăzute în anexa nr. 3, care vizează îmbunătăţirea altor cerinţe fundamentale ale construcţiilor, sunt exceptate de la obligaţia obţinerii acordului de securitate la incendiu şi a atestatului de securitate la incendiu.
(17) Pentru construcţiile cu caracter special prevăzute în anexa nr. 3, care au fost puse în funcţiune fără obţinerea atestatului de securitate la incendiu şi pentru care se face dovada alocării fondurilor necesare sau a încheierii de contracte pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de conformare a construcţiei la cerinţa «securitate la incendiu», până la obţinerea atestatului de securitate la incendiu răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea acestora din punctul de vedere al securităţii la incendiu revine unităţii militare gestionare."

    28. Articolul 106 se abrogă.
    29. La articolul 108, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) pentru lucrările la care nu este necesară eliberarea autorizaţiei de construire şi intră sub incidenţa art. 11 alin. (1) lit. n), o) şi q) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce se execută la construcţiile existente ale M.Ap.N., care se încadrează în prevederile anexei nr. 3."

    30. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 111
    Autorii documentaţiilor tehnico-economice şi comandanţii/şefii unităţii militare gestionare înaintează cererea de emitere a «Acordului de securitate la incendiu» şi documentaţia prevăzută la art. 110 şefului centrului de domenii şi infrastructuri care are în zona de responsabilitate cazarma respectivă."

    31. După articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 111^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 111^1
    După analizarea documentaţiilor, şeful centrului de domenii şi infrastructuri care are în zona de responsabilitate cazarma întocmeşte, prin personalul de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor, referatele privind concluziile şi propunerile pentru emiterea «Acordului de securitate la incendiu» şi înaintează Direcţiei domenii şi infrastructuri documentaţiile necesare pentru emiterea acordurilor."

    32. La articolul 112, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 112
    (1) Şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri dispune analizarea documentaţiei tehnico-economice de către personalul cu atribuţii în domeniul apărare împotriva incendiilor din microstructura de specialitate. În situaţia în care documentaţia este incompletă, se vor transmite solicitantului, în scris, documentele care trebuie modificate/completate. Dacă personalul de specialitate din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri constată că în documentaţia tehnică de proiectare sunt luate toate măsurile de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor/normativelor tehnice în vigoare, acesta întocmeşte, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care şeful microstructurii de specialitate i-a repartizato spre verificare, referatul prin care se propune emiterea «Acordului de securitate la incendiu"

    33. La articolul 112, alineatul (2) se abrogă.
    34. Articolul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 113
    Acordul de securitate la incendiu se emite în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei tehnice, dacă aceasta este completă."

    35. Articolul 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 117
    (1) Microstructura de specialitate emite acordul de principiu de securitate la incendiu în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei tehnice, dacă aceasta este completă.
    (2) Acordul de principiu de securitate la incendiu emis se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. Exemplarul nr. 1 al acordului de principiu de securitate la incendiu se transmite Centrului de studii şi proiectare construcţii militare, împreună cu un exemplar din documentaţie, iar exemplarul nr. 2 rămâne la emitent, alături de cel de-al doilea exemplar din documentaţie."

    36. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 119
    Atestatul de securitate la incendiu se solicită în scris, de către comandanţii/şefii unităţii militare gestionare, după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi remedierea tuturor neconformităţilor, înainte de punerea în funcţiune a construcţiei."

    37. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 121
    Comandanţii/Şefii unităţilor militare gestionare înaintează cererea de emitere a «Atestatului de securitate la incendiu» şi documentaţia prevăzută la art. 120 şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri, prin centrul de domenii şi infrastructuri din zona de responsabilitate."

    38. La articolul 122, alineatul (2) se abrogă.
    39. La articolul 123, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 123
    (1) Atestatul de securitate la incendiu se emite în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei tehnice, dacă aceasta este completă."

    40. La articolul 126, după primul alineat, care devine alineatul (1), se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care personalul cu atribuţii de control menţionat la art. 131 constată pierderea valabilităţii acordului de securitate la incendiu ori că lucrările de construcţii au început fără acest document, aceştia informează microstructura care a emis autorizaţia de construire şi Inspectoratul de Stat în Construcţii al M.Ap.N., din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri, pentru a dispune măsurile prevăzute de lege.
(3) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea dacă se constată de către personalul cu atribuţii de control menţionat la art. 131 nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, în ceea ce priveşte:
    a) stabilitatea la incendiu a construcţiilor;
    b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu;
    c) protecţia şi evacuarea utilizatorilor;
    d) siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
    e) asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.
(4) Solicitarea de anulare a autorizaţiei/atestatului de securitate la incendiu se înaintează în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării neconformităţii, de personalul cu atribuţii de control menţionat la art. 131, către microstructura de specialitate din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri prin raport scris cu precizarea motivului anulării."

    41. După articolul 127 se introduce un nou articol, articolul 127^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 127^1
    (1) Atestatele de securitate la incendiu îşi păstrează valabilitatea în situaţia schimbării destinaţiei unei construcţii sau a spaţiului amenajat într-o construcţie cu funcţiuni mixte, pentru care, potrivit legii, nu se emite autorizaţie de construire, dacă sunt respectate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare şi de echipare cu instalaţii de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor, iluminat de securitate şi sisteme de desfumare, aferente noii destinaţii.
    (2) Evaluarea respectării reglementărilor tehnice privind securitatea la incendiu prevăzute la alin. (1), aplicabile pentru noua destinaţie a clădirii, se realizează anterior schimbării destinaţiei, de către specialişti care desfăşoară activitate în construcţii, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi la cerinţa «securitate la incendiu» de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, sau de către proiectanţi, potrivit domeniilor de proiectare din competenţă.
    (3) Certificarea respectării prevederilor reglementărilor tehnice aferente noii destinaţii şi menţinerea valabilităţii atestatului de securitate la incendiu se realizează de către microstructura de specialitate din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri, pe baza evaluării realizate potrivit alin. (2).
    (4) Certificatul de menţinere a valabilităţii autorizaţiei/ atestatului de securitate la incendiu este prevăzut în anexa nr. 20^1 şi îşi păstrează valabilitatea în condiţiile prevăzute la art. 124 alin. (1)."

    42. La articolul 128, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care construcţia a fost pusă în funcţiune fără atestat/autorizaţie de securitate la incendiu, atestatul de securitate la incendiu se emite pe baza următoarelor documente:
    a) cererea-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, două exemplare;
    b) planul de situaţie, două exemplare;
    c) raport de expertiză tehnică pentru cerinţa fundamentală «securitate la incendiu», două exemplare în original;
    d) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate, semnate şi ştampilate de către expert, două exemplare în original;
    e) opis cu documentele depuse, două exemplare."

    43. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 129
    În cazul schimbării administratorului construcţiei, pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, atestatul de securitate la incendiu îşi păstrează valabilitatea dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia sau dacă construcţia intră sub incidenţa art. 127^1."

    44. La articolul 139, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Procesul-verbal de control se transmite, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data executării controlului, astfel: exemplarul nr. 1 la unitatea controlată, exemplarul nr. 2 la structura centrală/categoria de forţe/comandamentul căreia i se subordonează unitatea controlată, exemplarul nr. 3 la unitatea care controlează, exemplarul nr. 4 la Direcţia domenii şi infrastructuri."

    45. Articolul 146 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 146
    Începuturile de incendii, avariile, exploziile şi alte accidente tehnice provocate prin incendiere se raportează de către comandanţi/şefi, potrivit regulilor stabilite în instrucţiunile privind gestionarea evenimentelor în Armata României. "

    46. La articolul 157, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) La elaborarea planului de apărare împotriva incendiilor se ţine seama de compatibilitatea produselor sau substanţelor combustibile cu substanţele de stingere."

    47. La anexa nr. 1 punctul II, după numărul curent 11 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 11^1-11^3, cu următorul cuprins:
    "11^1. Obiectiv militar - cazarmă/cazărmi situate în acelaşi perimetru, în care funcţionează una sau mai multe structuri ale Ministerului Apărării Naţionale.
11^2. Obiectiv militar izolat - cazarma/cazărmile situată/ situate la o distanţă mai mare de 15 kilometri faţă de sediile/ locaţiile formaţiunilor profesioniste ale ISUJ/ISUBIF sau la care accesul se face cu dificultate şi timpul de intervenţie al formaţiunilor profesioniste ale ISUJ/ISUBIF este mai mare de 15 minute.
11^3. Obiectiv special - cazarma/cazărmile în care funcţionează construcţii cu destinaţie militară specială, definite conform anexei nr. 18^2."

    48. Anexa nr. 2d se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    49. Anexa nr. 2e se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    50. La anexa nr. 5 se introduce o notă cu următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    Planul de cooperare în domeniul apărării împotriva incendiilor se poate întocmi între instituţii militare, instituţii publice şi instituţii private care au constituit serviciul propriu de prevenire şi protecţie."

    51. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    52. Titlul anexei nr. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NORMĂ
    privind echipamentul de protecţie al membrilor formaţiunii de intervenţie la incendiu şi al personalului din obiectivele speciale"

    53. După anexa nr. 18 se introduc două noi anexe, anexele nr. 18^1 şi 18^2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la prezentul ordin.
    54. La anexa nr. 20 punctul 3, al treilea paragraf se abrogă.
    55. După anexa nr. 20 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 20^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin.
    56. La anexa nr. 22, punctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│„1.2. Documente ce se regăsesc la │
│ofiţerul de serviciu │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Planul de apărare împotriva ││
│incendiilor conţine: ││
│a) sinopticul activităţilor ││
│desfăşurate de personalul din ││
│serviciul de zi în caz de incendiu, ││
│conform modelului prevăzut în anexa ││
│nr. ….; ││
│b) fişa operativă de stingere a ││
│incendiilor, conform modelului ││
│prevăzut în anexa nr. …; ││
│c) planul de situaţie al cazărmii; ││
│d) concepţia privind asigurarea ││
│intervenţiei; ││
│e) planul de evacuare a persoanelor ││
│şi materialelor, conform modelului ││
│prevăzut în anexa nr. ……. ││
│f) planurile de depozitare şi de ││
│evacuare a materialelor clasificate ││
│ca fiind periculoase conform ││
│modelului prevăzut în anexa nr. ….. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Planul de cooperare cu alte unităţi ││
│militare/ operatori economici/alte ││
│entităţi similare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Registru serviciul de rond“ ││
└─────────────────────────────────────┴┘

"

    57. La anexa nr. 22 punctul 1.3, a treia liniuţă de la Registrul cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " evidenţa cu necesarul, existentul, deficitul şi starea de operativitate a tehnicii, utilajelor şi mijloacelor tehnice de stins incendii din dotare"    ART. II
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 9 decembrie 2022.
    Nr. M.213.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2d la norme)
    Situaţia construcţiilor cu caracter special şi a obiectivelor speciale care se supun obţinerii atestatului/acordului de securitate la incendiu

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Structura │ │ │desfăşurată│ │Data ultimei│Se supune│Atestat/ │ │
│ │Indicativ │Unitatea │centrală/ │Construcţia│ │sau nr. │Data │modificări │atestării│Autorizaţie│ │
│Nr. │cazarmă şi│militară │Categoria │/ │Destinaţia │camere/ nr.│punerii în│constructive│conform │de │Observaţii│
│crt.│garnizoană│gestionară│de forţe/ │Instalaţia/│ │locuri │funcţiune │/ schimbări │anexei │securitate │ │
│ │ │ │Comandament│Amenajarea │ │cazare │ │de │nr. 3 │la incendiu│ │
│ │ │ │ │ │ │(după caz) │ │destinaţie │ │nr./data │ │
│ │ │ │ │ │ │(mp/nr.) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────┬────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │B │Administrativ│967 │24.06.1973│5.08.2019 │DA │- │62/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │23.10.2021 │ │
├────┤754 │01296 │……. ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
│2 │Bucureşti │Bucureşti │ │C │Administrativ│623 │24.06.1973│- │- │NU │- │ │
├────┤ │ │ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │H │Puţ forat │12 │15.04.2021│- │- │NU │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
│4 │ │ │ │D │Cabană │10/25 │5.08.1999 │- │DA │- │75/ │ │
│ │2462 Bucov│01529 │……. │ │militară │ │ │ │ │ │15.11.2001 │ │
├────┤ │Bucov │ ├───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
│5 │ │ │ │G │Administrativ│823 │17.10.1988│- │- │NU │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
│……..│…………. │………… │………….. │…………. │…………. │………… │………… │………. │…… │……..│…………….. │………. │
├────┴──────────┴──────────┴───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────┼────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │4442 │ │ │ │ │2442│2000│ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴────┴────┴───────────┴──────────┘


    NOTE:
    1. Construcţiile şi amenajările puse în funcţiune înainte de data de 1.03.1999 (data intrării în vigoare a Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru unităţile militare din Ministerul Apărării Naţionale - Cz.5/1999, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.136/1998*), avizat de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari cu Avizul nr. 30.666 din 5.10.1998, ordin care a instituit obligaţia legală de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu la construcţiile şi instalaţiile din cazărmile Ministerului Apărării Naţionale) la care nu s-au efectuat modificări sau schimbări de destinaţie pe parcursul exploatării nu se supun obţinerii atestatului de securitate la incendiu chiar dacă se încadrează în prevederile anexei nr. 3.
    *) Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.136/1998 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.

    2. Coloana nr. 4 se completează cu toate categoriile de construcţii şi amenajări existente în cazarmă.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2e la norme)    - model -
    Situaţia cu gradul de asigurare, evidenţa nominală a tehnicii şi utilajelor de apărare împotriva incendiilor la data de .....
    1. Autospeciale de stins incendiu

┌─────────┬───────────────┬────────────┐
│Structură│Necesar total │Existent de │
│centrală/│de autospeciale│autospeciale│
│CF/CA │după norme │ │
├─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │
└─────────┴───────────────┴────────────┘    2. Situaţia cu existentul de autospeciale de stins incendiu

┌────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬────────────┐
│Nr. │Indicativ│Unitatea│Tip │Nr. de │An de │Operativă │Neoperativă │
│crt.│cazarmă │militară│autospecială│înmatriculare│fabricaţie│ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│…. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│Total structură │Total nr. │ │ │Total nr. │Total nr. │
│centrală/CF/CA │autospeciale│- │- │autospeciale│autospeciale│
│ │ │ │ │operative │neoperative │
└───────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────────┘    3. Motopompe de stins incendiu

┌───────────┬────────────────┬─────────┐
│Structură │Necesar total de│Existent │
│centrală/CF│motopompe după │de │
│/CA │norme │motopompe│
├───────────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────┴────────────────┴─────────┘    4. Situaţia cu existentul de motopompe de stins incendiu

┌────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┐
│Nr. │Indicativ│Unitatea│Tip │An de │Operativă│Neoperativă│
│crt.│cazarmă │militară│motopompă│fabricaţie│ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│…. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│Total structură │Total nr.│ │Total nr.│Total nr. │
│centrală/CF/CA │motopompe│- │motopompe│motopompe │
│ │ │ │operative│neoperative│
└───────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘    Verificat
    Întocmit


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 6 la norme)
    CRITERII
    de dotare a unităţilor militare cu tehnică şi mijloace de stins incendii
    I. Criteriile de dotare cu autospecială de stins incendii
    1. La unităţile militare cu destinaţie de depozitare şi/sau producţie, identificate cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu:
    - unitate militară cu destinaţia de depozit de armament şi muniţie;
    – unitate militară cu destinaţia de depozit carburanţi-lubrifianţi;
    – unitate militară cu destinaţia de depozit de echipament;
    – unitate militară cu destinaţia de depozit de materiale sanitare;
    – unitate militară cu destinaţia de hale de mentenanţă tehnică;
    – unitate militară cu destinaţia de laborator de probe pentru substanţe explozibile, inflamabile şi uşor inflamabile;
    – unitate militară cu destinaţia de hale de arhive centrale.

    2. La obiectivele militare izolate de la nivel batalion în sus, la care timpul de intervenţie a detaşamentului de pompieri I.S.U. depăşeşte 15 minute
    3. La structuri care se consolidează, puse la dispoziţia N.A.T.O.
    4. La bazele aeriene se realizează conform „STANAG 3712 - Categorii de identificare a serviciilor de salvare şi de stingere a incendiilor pe aerodromuri“.

    II. Criteriile de dotare cu motopompe de stins incendii
    Dotarea cu motopompe de stins incendii şi bazine de apă pentru incendiu, din care să se alimenteze motopompele de stins incendii, este obligatorie la obiectivele militare izolate de la nivel companie independentă în jos şi la depozitele de muniţie.
    NOTE:
    1. Unităţile militare care nu se încadrează în criteriile enumerate mai sus se vor încadra cu 1 pompier de serviciu pe tură care va executa serviciul de rond.
    2. La unităţile militare care se încadrează în criteriile de mai sus, dar sunt dotate cu instalaţii de stingere şi au constituită rezervă de incendiu proprie cu staţie de pompare (astfel încât să nu depindă de debitul şi presiunea companiei de distribuţie a apei din localitate) nu este obligatorie dotarea cu autospecială de stins incendii, la aceste unităţi executându-se doar serviciul de rond.
    3. Pe platformele militare în care sunt dislocate unităţi militare de la CF/CA diferite se va constitui doar o singură grupă de intervenţie la incendiu, ce va interveni în caz de incendiu pe toată platforma.
    4. Unităţile militare cu nivel 4 de securizare îşi pot organiza activitatea de apărare împotriva incendiilor şi prin încheierea unui contract cu un serviciu de urgenţă privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor.    ANEXA 4

    (Anexa nr. 18^1 la norme)
    Măsuri de securitate la incendiu la proiectarea construcţiilor cu destinaţie militară specială
    1. Gradul de rezistenţă la foc a construcţiilor cu destinaţie militară specială va fi minimum gradul II de rezistenţă la foc.
    2. Construcţiile cu destinaţie militară specială cu pericol de explozie se vor realiza din materiale şi elemente de construcţie C0(CA1), iar acoperişul acestora trebuie să fie fără pod.
    3. La construcţiile cu destinaţie militară specială, mai puţin depozite de muniţii explozive, se va asigura obligatoriu desfumarea.
    4. Uşile care dau în căile de evacuare vor fi cu autoînchidere şi vor avea gradul de rezistenţă la foc de 45 de minute.
    5. Toate coridoarele orizontale închise trebuie desfumate.
    6. Construcţiile cu destinaţie militară specială vor fi dotate obligatoriu cu următoarele instalaţii cu rol de securitate la incendiu:
    a) instalaţie de stingere cu hidranţi interiori, mai puţin la depozitele de muniţie;
    b) instalaţie de stingere cu hidranţi exteriori, mai puţin la construcţiile subterane;
    c) instalaţie de detecţie, semnalizare şi alarmare;
    d) iluminat de siguranţă.

    7. Timpii de funcţionare pentru instalaţiile de stingere cu hidranţi de incendiu interiori şi hidranţi de incendiu exteriori:
    a) hidranţi de incendiu interiori: 60 de minute;
    b) hidranţi de incendiu exteriori: 180 de minute.


    ANEXA 5

    (Anexa nr. 18^2 la norme)
    Construcţii cu destinaţie militară specială
    1. Definiţie
    Construcţie cu destinaţie militară specială - construcţie specială din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care nu se poate asimila cu nicio construcţie civilă.

    2. Tipuri de construcţii cu destinaţie militară specială

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Tipul │Funcţiunea │
│crt.│construcţiei│ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│1. │ │Punct de comandă │
│ │ │subteran │
├────┤ ├────────────────────┤
│2. │ │Poligon subteran │
├────┤Construcţii ├────────────────────┤
│3. │subterane │Depozit de muniţie/ │
│ │ │armament îngropat │
├────┤ ├────────────────────┤
│4. │ │Amplasament tehnică │
│ │ │semiîngropat │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│5. │ │Depozit de muniţie/ │
│ │ │armament suprateran │
├────┤ ├────────────────────┤
│6. │ │Punct de comandă │
│ │Construcţii │suprateran │
├────┤supraterane ├────────────────────┤
│ │ │Remiză adăpostire │
│7. │ │tehnică gata de │
│ │ │luptă │
├────┤ ├────────────────────┤
│8. │ │Shelter aeronave │
└────┴────────────┴────────────────────┘
    ANEXA 6

    *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 20^1 la norme)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016