Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.192 din 17 noiembrie 2022  pentru modificarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.4/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.192 din 17 noiembrie 2022 pentru modificarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.4/2014

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1152 din 29 noiembrie 2022
    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 22 alin. (4) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Instrucţiunile privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.4/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 şi 218 bis din 27 martie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ofiţerul/Subofiţerul responsabil cu activitatea de mişcare şi transport a unităţii este selecţionat, de regulă, din structura logistică sau dintre specialiştii în domeniul logistic din cadrul unităţii, iar pentru îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor specifice menţine o legătură strânsă cu structura de operaţii şi cu birourile de transporturi militare teritoriale."

    2. La articolul 32, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) participă la activităţile de pregătire pe linie de mişcare şi transport organizate de către eşaloanele superioare şi birourile de transporturi militare teritoriale şi instruieşte personalul unităţii implicat în aceste activităţi;"

    3. La articolul 70, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Birourile de transporturi militare teritoriale desfăşoară anual cel puţin o instruire de specialitate cu personalul unităţilor militare de pe raza lor de responsabilitate. Instruirea se execută, de regulă, în primul semestru al anului, iar data executării şi materialele prezentate se stabilesc de comun acord cu statul major al unităţii militare. Unităţile şi marile unităţi transmit datele de desfăşurare ale acestor activităţi la birourile de transporturi militare teritoriale, până la data de 1 noiembrie a anului în curs, pentru a fi cuprinse în planul instrucţiei pentru anul următor."

    4. La articolul 96 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) pentru personalul militar, individual sau în grup - ordinul NATO de deplasare/NATO Travel Order;
b) pentru echipamente, tehnică şi materiale - declaraţiile vamale, conform formularelor NATO-302/NATO-302 Form şi UE302/EU-302 Form."

    5. La articolul 96, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Modelele formularelor NATO-302/NATO-302 Form şi UE-302/EU-302 Form sunt prezentate în anexa nr. 7, iar emiterea, evidenţa şi utilizarea acestora sunt stabilite prin precizări ale comandantului CLI, elaborate de CCM."

    6. La articolul 153 alineatul (1), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) asigură sprijin privind evaluarea, analizarea şi elaborarea propunerilor de implementare a conceptelor, doctrinelor, standardelor, procedurilor şi tehnologiilor NATO care facilitează executarea operaţiunilor de mişcare şi transport, respectiv cele privind mijloacele de transport, mijloacele de pachetizare, paletizare, containerizare şi manipulare mecanizată, mijloacele de ancorare şi fixare, precum şi mijloacele de urmărire a expediţiilor de materiale şi a mijloacelor de transport;
e) asigură sprijinul de specialitate privind pregătirea şi antrenarea personalului de mişcare şi transport;"

    7. La articolul 154 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cooperează cu structurile responsabile pentru asigurarea mijloacelor de transport şi manipulare la datele şi în cantităţile planificate, în terminalele de încărcare, descărcare sau transbordare;"

    8. La articolul 158 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) participă şi asigură sprijin de specialitate în procesul de negociere şi încheiere a acordurilor bi- sau multilaterale privind sprijinul reciproc în domeniul mişcării şi transporturilor, conform legislaţiei naţionale în vigoare;"

    9. La articolul 163, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) CCM participă cu personal de specialitate la procesul de negociere a înţelegerilor tehnice care urmează a fi încheiate cu forţele armate străine participante la misiuni, operaţii, exerciţii şi alte activităţi conexe pe teritoriul României."

    10. Articolul 212 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 212
    Pentru trecerea frontierelor de stat de către trenuri militare complete se aplică prevederile Instrucţiunilor privind mişcarea şi transporturile militare pe căile de comunicaţie feroviare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.73/2014."

    11. La articolul 217, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Regulile privind transportul materialelor periculoase pe căile de comunicaţie feroviare sunt stabilite în Instrucţiunile privind mişcarea şi transporturile militare pe căile de comunicaţie feroviare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.73/2014, şi în Instrucţiunile privind mişcarea şi transporturile militare multimodale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2011."

    12. Articolul 232 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 232
    (1) Cererile pentru obţinerea aprobării de intrare/ieşire şi staţionare a forţelor armate aparţinând statelor membre NATO, Uniunii Europene şi Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu sau de tranzitare a teritoriului naţional de către acestea, în vederea participării la exerciţii, activităţi de instruire şi ceremoniale pe teritoriul României sau în scopul participării la operaţiuni ce se desfăşoară în afara teritoriului naţional, se înaintează cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data planificată a intrării în România a forţelor, produselor şi echipamentelor militare sau a bunurilor materiale pentru asigurarea sprijinului, după caz.
    (2) Cererile pentru obţinerea aprobării de intrare/ieşire şi staţionare sau de tranzitare formulate de forţele armate străine, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se înaintează cu cel puţin 30 de zile înainte de data planificată a intrării în România a forţelor, produselor şi echipamentelor militare sau a bunurilor materiale pentru asigurarea sprijinului, după caz.
    (3) Pentru desfăşurarea operaţiilor/exerciţiilor organizate de NATO sau UE sau împreună cu state membre NATO şi UE, ale căror planuri/scenarii includ trecerea frontierei de forţe armate străine pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă sau de criză, cererile pentru obţinerea aprobării de intrare/ieşire şi staţionare sau tranzitare a teritoriului României se înaintează astfel:
    a) cu cel puţin 48 de ore înainte de data planificată a intrării transportului pe teritoriul naţional, pentru deplasarea de forţe, produse şi echipamente militare, armament, muniţii, explozivi, materiale radioactive şi alte bunuri periculoase;
    b) cu cel puţin 24 de ore înainte de data planificată a intrării pe teritoriul naţional, pentru bunurile care fac obiectul controlului vamal, dar care nu fac parte din categoria bunurilor periculoase."

    13. La articolul 248, partea introductivă a alineatului (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Personalul pentru comunicaţii şi sisteme informatice este constituit din ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri de comunicaţii şi informatică şi îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:"

    14. La articolul 249, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    15. La articolul 259 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) situaţia infrastructurilor şi resurselor naţionale de mişcare şi transport, printr-un raport de evaluare a mişcării/Movement Assessment Report - MOVASSESSREP, completat cu informaţii suplimentare în formatul ADAMS;"

    16. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 17 noiembrie 2022.
    Nr. M.192.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7 la instrucţiuni)
    DECLARAŢIILE VAMALE
    „Formular NATO-302“ şi „Formular UE-302”
    1. Declaraţia vamală Formular NATO-302/NATO-302 Form se utilizează în conformitate cu prevederile STANAG 2455 M&T „Proceduri pentru trecerea frontierelor naţionale pentru mişcările de suprafaţă-AMovP-2“ şi este aplicat în totalitate de către statele membre, conform propunerilor de acceptare şi implementare.
    Declaraţia vamală Formular UE-302/EU-302 Form se utilizează în conformitate cu prevederile TXUD.A.2/LP/Ref. Ares (2021) 1149653 - 10/02/2021/„Ghid de orientare privind formalităţile vamale în UE pentru bunuri militare care să fie dislocate sau utilizate în contextul acţiunilor militare (utilizarea formularului UE 302)“.

    2. Formularele NATO-302/NATO-302 Form şi UE-302/EU-302 Form sunt declaraţii vamale prezentate organelor vamale de către marile unităţi şi unităţile militare, la trecerea frontierelor de stat, pentru echipamentele, tehnica şi bunurile materiale aflate asupra acestora.
    3. Emiterea, evidenţa şi utilizarea acestora de către personalul Ministerului Apărării Naţionale vor fi reglementate prin precizări ale comandantului CLI, elaborate de Centrul de Coordonare a Mişcării.
    4. Importul şi exportul echipamentelor, tehnicii şi materialelor din înzestrarea marilor unităţi şi unităţilor militare şi componentelor civile destinate sprijinului logistic asociat acestora sunt supuse legislaţiei vamale a naţiunilor gazdă, în conformitate cu prevederile Statutului Forţelor NATO şi ale Codului vamal al Uniunii Europene.
    5. Echipamentele, tehnica şi materialele din înzestrarea marilor unităţi şi unităţilor militare înscrise în declaraţiile vamale Formular NATO-302 şi Formular UE-302 sunt scutite de taxe vamale şi sunt supuse regimului vamal conform prevederilor din Statutul Forţelor NATO şi ale Codului vamal al Uniunii Europene.
    6. Pentru deplasarea pe căile de comunicaţie rutiere se întocmeşte un singur formular, în care vor fi înscrise echipamentele, vehiculele şi materialele din compunerea unei coloane, iar separat se va anexa o listă, ştampilată de către structura emitentă, cu numărul de înmatriculare al tuturor vehiculelor din acea coloană.
    7. Pentru deplasarea pe căile de comunicaţie feroviare se întocmeşte un singur formular, în care vor fi înscrise echipamentele, vehiculele şi materialele transportate pe vagoanele (grupurile de vagoane) din compunerea unui tren, iar separat se va anexa o listă, ştampilată de către structura emitentă, cu numărul de înmatriculare al vagoanelor încărcate.
    8. Pentru deplasarea pe căile de comunicaţie aeriene se poate întocmi un singur formular pentru încărcătura unei singure aeronave, dacă aceasta aparţine în totalitate structurii emitente.
    9. Pentru deplasarea pe căile de comunicaţie navale se poate întocmi un singur formular pentru încărcătura unei singure nave, dacă aceasta aparţine în totalitate structurii emitente.
    10. Modelele naţionale ale formularelor*) NATO-302 şi UE-302 sunt prezentate alăturat.
    *) Formularele sunt reproduse în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016