Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. M.130 din 8 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile Ministerului Apărării Naţionale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.130 din 8 noiembrie 2016  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile Ministerului Apărării Naţionale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. M.130 din 8 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile Ministerului Apărării Naţionale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016

    Pentru aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

    ART. I
    Ordinul ministrului apărării nr. M. 82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile Ministerului Apărării Naţionale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 1 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prezentul ordin nu se aplică structurilor prevăzute la art. 53 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru serviciile respective."

    2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Prestările de servicii reprezintă activităţile desfăşurate de unităţi militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în folosul sau în interesul unor persoane juridice sau fizice, la cererea acestora."

    3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prestările de servicii în alte domenii de activitate decât cele prevăzute în anexa nr. 1 se pot executa de unităţile militare, potrivit specificului acestora, numai cu aprobarea prealabilă a şefului structurii centrale/subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, în subordinea căreia se află acestea."

    4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Comandanţii unităţilor militare aprobă prestările de servicii care necesită participarea efectivelor şi/sau tehnicii de valoarea unui pluton/similare, cu informarea ierarhică a eşalonului superior, până la nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe, al comandamentelor, structurilor centrale sau departamentelor din Ministerul Apărării Naţionale, după caz."

    5. La articolul 4 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) pentru echipamentele militare de luptă - tancuri, maşini de luptă ale infanteriei, transportoare amfibii blindate, tunuri, armament, muniţie de manevră, în vederea participării la producţii cinematografice, cu respectarea prevederilor instrucţiunilor privind activitatea de relaţii publice în armată, precum şi pentru efectuarea activităţilor de cercetare-dezvoltare - ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului Statului Major General, cu avizul structurilor cu responsabilităţi în domeniu, după caz."

    6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Pentru a putea beneficia de prestările de servicii efectuate de unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale, persoanele juridice şi/sau fizice trebuie să depună cerere scrisă, la sediul unităţii prestatoare. Personalul aparţinând Ministerului Apărării Naţionale solicită executarea prestărilor de servicii prin raport personal adresat comandantului unităţii."

    7. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să nu facă obiectul stării de insolvenţă sau faliment, al procedurii de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, să nu aibă suspendate ori restricţionate activităţile economice, să nu se afle într-o altă situaţie similară legal reglementată şi să nu facă obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;".

    8. La articolul 8 alineatul (2), după litera d) se introduce o literă nouă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) să nu se înregistreze cu datorii faţă de Ministerul Apărării Naţionale."

    9. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prestatorul solicită beneficiarului o declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în prevederile alin. (2)."

    10. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) În situaţia în care a aprobat cererea privind prestarea de servicii, comandantul unităţii militare numeşte, prin ordin de zi pe unitate, o comisie de negociere, cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile conflictului de interese. Membrii comisiei completează o declaraţie în acest sens."

    11. La articolul 10 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) stabileşte dacă prestarea de servicii afectează activitatea de bază a unităţii militare;".

    12. La articolul 10 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) şi d^2), cu următorul cuprins:
    "d^1) stabileşte tariful de la care începe negocierea. Acest tarif trebuie să fie superior celui stabilit la art. 14;
    d^2) elaborează, în proiect, contractul pentru prestări de servicii în care sunt stabilite toate clauzele contractuale, cu indicarea celor care pot fi negociate;".

    13. La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) după caz, modifică şi completează prevederile contractului pentru prestări de servicii, conform procesului-verbal privind negocierea unor prestări de servicii."

    14. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă sunt mai multe solicitări pentru prestarea de servicii în aceeaşi perioadă sau în perioade care se suprapun, în cazul în care unitatea militară nu are resursele necesare pentru a presta concomitent serviciile solicitate, criteriile care se au în vedere la negociere pentru selecţionarea beneficiarului sunt legate de oferta cea mai avantajoasă prezentată de beneficiarul prestărilor de servicii şi, atunci când este cazul, de condiţiile privind hrănirea, echiparea, cazarea, transportul, asistenţa medicală pentru personalul participant, precum şi de protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă pe care acesta le oferă, dacă este cazul.
    (3) La sfârşitul negocierii, comisia de negociere încheie un proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Procesul-verbal conţine în mod obligatoriu date referitoare la negocierea tarifului şi a clauzelor contractului de prestări servicii."

    15. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Activităţile privind angajarea şi executarea prestărilor de servicii se desfăşoară cu respectarea următoarele principii:
    a) neimplicarea/neasocierea politică a armatei;
    b) neimplicarea armatei în activităţi cu caracter rasist, antisemit sau contrare bunelor moravuri;
    c) neimplicarea armatei în activităţi ale sectelor/cultelor religioase sau ale unor asociaţii/fundaţii/organizaţii/alte asemenea, nerecunoscute prin lege;
    d) evitarea activităţilor care atrag nerespectarea demnităţii umane, a statului de drept şi a instituţiilor acestuia."

    16. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La încheierea contractului se utilizează modelul prezentat în anexa nr. 3, care conţine elemente considerate ca fiind obligatorii, contractul urmând a fi completat cu alte clauze care se consideră a fi necesare pentru clarificarea condiţiilor de execuţie a contractului, stabilite prin procesul-verbal privind negocierea unor prestări de servicii."

    17. La articolul 14, alineatele (1) - (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Contravaloarea serviciilor prestate se stabileşte de către unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale care le efectuează, luându-se în calcul atât cheltuielile curente, cât şi amortizarea activelor fixe şi uzura materialelor de natura obiectelor de inventar. Valoarea minimă a tarifului va fi reprezentată de cheltuielile directe/indirecte aferente prestării serviciului.
    (2) Pentru activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar, în calculul cheltuielilor indirecte se include şi amortizarea/uzura acestora. Contravaloarea stabilită la alin. (1) se actualizează periodic în funcţie de modificarea unor componente ale preţului, pentru eventuale solicitări ulterioare privind prestarea unor servicii. Suma rezultată de la alin. (1) constituie valoarea minimă pentru negocierea tarifelor-limită sub care serviciul nu poate fi prestat.
    (3) Pentru unităţile militare productive ale Ministerului Apărării Naţionale, contravaloarea este cea determinată prin calculaţii de preţ, pe categorii de lucrări, întocmite conform prevederilor instrucţiunilor privind planificarea, evidenţa şi raportarea activităţilor de producţie din unităţile Ministerului Apărării Naţionale."

    18. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Pentru beneficiarii care au calitatea de angajat al unei structuri din compunerea sau subordinea Ministerului Apărării Naţionale, tariful reprezintă valoarea minimă stabilită la alin. (1)."

    19. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care, până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), prestatorul constată că se află în imposibilitatea de a executa prestarea de servicii angajată, informează în scris beneficiarul, care este exonerat de obligaţia achitării avansului stabilit, iar dacă acesta a fost deja achitat, beneficiarul este îndreptăţit la restituirea lui."

    20. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 17. - Destinaţia veniturilor proprii realizate din activităţile de prestări servicii executate în domeniile de activitate stabilite în anexa nr. 1, potrivit aprobărilor prevăzute la art. 4, este următoarea:
    a) pentru unităţile militare finanţate potrivit art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se încasează şi se utilizează în conformitate cu prevederile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
    b) pentru unităţile militare finanţate potrivit art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se încasează şi se varsă integral la bugetul de stat sau se încasează şi se utilizează potrivit legii, în măsura în care au aprobat buget al activităţilor finanţate integral din venituri proprii, în condiţiile prevederilor art. 67 şi 68 din aceeaşi lege."

    21. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. III
    Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

                         Ministrul apărării naţionale,
                               Mihnea Ioan Motoc

    Bucureşti, 8 noiembrie 2016.
    Nr. M.130.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. M. 82/2008)


                                     LISTA
                  cu domeniile în care unităţile militare din
               Ministerul Apărării Naţionale pot presta servicii

    1. Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe
    2. Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier şi maritim
    3. Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual
    4. Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie
    5. Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control
    6. Servicii de calibrare
    7. Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal şi a maşinilor
    8. Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a echipamentului conex
    9. Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
    10. Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc şi a sistemelor de armament
    11. Servicii de confecţionare, de reparare şi de întreţinere a mobilierului
    12. Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor muzicale
    13. Servicii de instalare de motoare electrice, de generatoare şi de transformatoare
    14. Servicii de instalare de echipament de distribuţie şi de comandă a energiei electrice
    15. Servicii de instalare de echipament mecanic
    16. Servicii de instalare de motoare de vehicule
    17. Servicii de instalare de motoare de nave
    18. Servicii de instalare de motoare de aeronave
    19. Servicii de instalare de echipament de măsurat, de control, de testare şi de navigare
    20. Servicii de instalare de echipament comunicaţii
    21. Servicii de instalare de emiţătoare radio
    22. Servicii de instalare de echipament de telefonie prin fir
    23. Servicii de instalare de echipament de telegrafie prin fir
    24. Servicii de instalare de echipament de ridicare şi de manipulare, cu excepţia ascensoarelor şi a scărilor rulante
    25. Servicii de instalare de utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a lichidelor
    26. Servicii de închiriere de utilaje de construcţii
    27. Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor
    28. Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor textile, a îmbrăcămintei şi a pielii
    29. Servicii de instalare de sisteme de armament
    30. Servicii de cercetare-dezvoltare pentru echipamente militare de luptă - tancuri, maşini de luptă ale infanteriei, transportoare amfibii blindate, tunuri, armament sau muniţie de orice tip
    31. Servicii de instalare de computere şi de echipament de birotică
    32. Servicii de instalare de rezervoare
    33. Servicii de transport terestru
    34. Servicii de transport cu automobile blindate
    35. Servicii de transport naval
    36. Servicii de transport aerian
    37. Servicii de transport medical (aeromedical, naval sau terestru)
    38. Servicii de transport de arme şi muniţii
    39. Servicii aeriene şi servicii conexe
    40. Servicii de manipulare şi depozitare a încărcăturilor
    41. Servicii conexe pentru transportul terestru
    42. Servicii conexe pentru transportul naval
    43. Servicii conexe pentru transportul aerian
    44. Servicii de consultanţă privind sistemele informatice
    45. Servicii de analiză şi de programare de sisteme
    46. Servicii de asistenţă privind reţelele de informaţii
    47. Servicii de analiză de date
    48. Servicii de gestionare a instalaţiilor informatice
    49. Servicii de asistenţă şi de consultanţă informatică
    50. Servicii de reţele informatice
    51. Servicii de elaborare de acorduri privind nivelul de asistenţă
    52. Servicii de laborator de cercetare
    53. Servicii de cercetare marină
    54. Servicii de dezvoltare experimentală
    55. Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
    56. Servicii de gestionare a registrelor contabile
    57. Servicii de gestionare a salariilor
    58. Servicii de elaborare a studiilor de fezabilitate
    59. Servicii de consultanţă în domeniul securităţii
    60. Servicii de consultanţă tehnică
    61. Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilor
    62. Servicii de consultanţă în telecomunicaţii
    63. Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor
    64. Servicii de consultanţă în domeniul naval
    65. Servicii de consultanţă în domeniul geospaţial
    66. Servicii de expertiză
    67. Servicii de elaborare a studiilor tehnice
    68. Servicii de topografie
    69. Servicii de analiză a suprafeţelor
    70. Servicii de analiză hidrografică şi oceanografică
    71. Servicii de asistenţă tehnică şi lucrări în mediul subacvatic/hiperbar
    72. Servicii de medicină hiperbară
    73. Servicii de recunoaştere a calificărilor profesionale
    74. Servicii de autorizare şi inspectare a activităţilor subacvatice/hiperbare cu scafandri
    75. Servicii de formare profesională
    76. Servicii de verificare şi atestare a personalului cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de scufundare
    77. Servicii de asigurare a activităţilor în mediu subacvatic/hiperbar
    78. Servicii pentru verificarea, repararea, întreţinerea echipamentelor de scufundare şi a recipienţilor sub presiune
    79. Servicii de expertiză în mediul subacvatic/hiperbar
    80. Servicii de analiză a constituenţilor din gaze şi amestecuri de gaze
    81. Servicii de asanare a terenurilor şi a poligoanelor subacvatice, de muniţii sau alte mijloace explozive
    82. Servicii de cartografie
    83. Servicii de furnizare produse cartografice proprii
    84. Servicii de cadastru
    85. Servicii de fotogrammetrie
    86. Servicii geospaţiale facilitate de reţea
    87. Servicii de asistenţă tehnică
    88. Servicii de analiză tehnică
    89. Servicii de inspecţie a utilajelor
    90. Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
    91. Servicii de inspecţie tehnică a construcţiilor
    92. Servicii de inspecţie în domeniul siguranţei maritime
    93. Servicii de testare a etanşeităţii
    94. Servicii de inspecţie a podurilor
    95. Servicii de testare tehnică
    96. Servicii de pază
    97. Servicii de supraveghere
    98. Servicii de patrulare
    99. Servicii de fotografie şi servicii conexe
    100. Servicii de radiografie
    101. Servicii de traducere
    102. Servicii de interpretariat
    103. Servicii de arhivare
    104. Servicii de protecţie a persoanelor şi bunurilor
    105. Servicii de tipărire şi conexe tipăririi
    106. Servicii de editare
    107. Servicii de legare şi de finisare
    108. Servicii de tehnoredactare
    109. Servicii de corectură
    110. Servicii de multiplicare
    111. Servicii de prelucrare imagine şi grafică pe calculator
    112. Servicii de învăţământ superior
    113. Servicii de formare şi specializare în domeniul aviaţiei
    114. Servicii de formare şi specializare în domeniul marinei
    115. Servicii de formare şi specializare pentru scafandri
    116. Servicii privind organizarea de cursuri de schi şi alpinism
    117. Servicii privind organizarea de cursuri de informatică
    118. Servicii de formare în domeniul mediului
    119. Servicii de formare în domeniul securităţii
    120. Servicii de formare şi atestare a personalului medical de specialitate
    121. Servicii privind organizarea de cursuri de limbi străine
    122. Servicii pentru gestionarea unui centru de învăţământ
    123. Servicii de sănătate
    124. Servicii de recreere, culturale şi sportive
    125. Servicii de cinematografie şi servicii video
    126. Servicii de radio şi de televiziune
    127. Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale şi orchestre
    128. Servicii de pirotehnie
    129. Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee şi alte servicii culturale
    130. Servicii marine
    131. Servicii de supraveghere a calităţii/asigurare guvernamentală a calităţii
    132. Servicii de reparare şi de întreţinere a materialelor de securitate şi apărare
    133. Servicii de testare şi evaluare de arme de foc şi muniţie
    134. Servicii de asigurare a suportului logistic pentru activităţi de protocol şi reprezentare
    135. Servicii de asigurare a suportului logistic pentru desfăşurarea activităţilor/evenimentelor de recreere, culturale şi sportive, precum şi pentru amenajarea unor puncte de prim ajutor
    136. Servicii de asigurare cu energie electrică
    137. Servicii de utilizare a poligoanelor pentru executarea tragerilor cu armament letal şi neletal şi a activităţilor de testare echipamente
    138. Servicii de publicitate
    139. Servicii de orientare topografică şi supravieţuire
    140. Servicii de paraşutare în tandem cu pasager
    141. Servicii de prelucrare a metalelor şi a lemnului
    142. Servicii de verificare, încărcare butelii pentru echipamentele prevăzute cu instalaţii speciale de stins incendiu
    143. Servicii de consiliere prin asigurarea calităţii în educaţie
    144. Servicii de cazare
    145. Servicii de amenajări genistice
    146. Servicii de deservire pe cursuri de apă şi lacuri, cu bărci pneumatice şi şalupe cu sau fără motopropulsor
    147. Servicii de amenajare şi deservire puncte de trecere pe diferite tipuri de poduri, portiţe de pontoane, poduri mobile de asalt
    148. Servicii de execuţie, reparaţii, deblocare, deszăpezire, întreţinere a construcţiilor civile, industriale, agricole, drumurilor şi podurilor cu utilaje şi tehnica din dotare
    149. Servicii de verificare şi compensare a aparaturii electrice de navigaţie de la bordul navelor
    150. Servicii de croitorie - confecţionat/reparat uniforme şi elemente de uniformă
    151. Servicii conexe activităţilor de turism
    152. Servicii de sonorizare
    153. Servicii de suport logistic pentru executarea activităţilor de traducere
    154. Servicii de pavoazare
    155. Servicii de prelucrări mecanice
    156. Servicii de verificare, reparare, încărcare extinctoare presurizate permanent cu pulbere
    157. Servicii de verificare, reparare, etalonare aparatură de cercetare în domeniul chimic-bacteorologic-radiologic-nuclear CBRN
    158. Servicii de execuţie lucrări de construcţii, cu materiale puse la dispoziţie de beneficiar
    159. Servicii de urmărire a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru construcţii/dirigenţie de şantier
    160. Servicii de consultanţă pentru implementarea proiectelor imobiliare
    161. Servicii de verificare a rezistenţei la dispersie a prizelor de pământ/paratonere
    162. Servicii de etalonare şi verificare metrologică a aparatelor de măsură şi control
    163. Servicii de măsurători privind protecţia împotriva radiaţiilor compromiţătoare a echipamentelor - transient electromagnetic pulse emanation standard/TEMPEST
    164. Servicii de măsurători de compatibilitate electromagnetică
    165. Servicii de măsurători ale camerelor/incintelor tratate electromagnetic
    166. Servicii privind evaluarea produselor criptografice
    167. Servicii privind evaluarea produselor de securitate IT
    168. Servicii privind analiza şi avizarea proiectelor de instalare de echipamente de comunicaţii
    169. Servicii de testare şi evaluare sisteme de comunicaţii şi informatică
    170. Servicii de proiectare în domeniul sistemelor integrate de securitate
    171. Servicii de analize de laborator fizico-chimice şi explozive
    172. Servicii de calibrare/etalonare aparatură de măsură şi control CBRN
    173. Servicii pentru fabricarea unor produse speciale
    174. Servicii de testare şi evaluare a materialelor şi echipamentelor de protecţie CBRN, balistică, protecţia muncii
    175. Servicii de măsurare a suprapresiunii şi vitezei de detonaţie
    176. Servicii de cercetare şi dezvoltare a materialelor de securitate şi apărare
    177. Servicii de studii de prefezabilitate şi demonstraţie tehnologică
    178. Servicii de testare şi evaluare tehnică de aviaţie, spaţială, echipamente, armament şi muniţie de aviaţie
    179. Servicii de testare şi evaluare
    180. Servicii de testare şi evaluare de sisteme electronice militare
    181. Servicii de control nedistructiv
    182. Servicii de asigurare zbor


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. M. 82/2008)    ROMÂNIA Aprob
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Comandantul/Şeful U.M. ........,
    Unitatea Militară nr. ........ ................................
                                 PROCES-VERBAL
                  privind negocierea unor prestări de servicii
                                    (MODEL)
                           Nr. .......... din .............


    1. Prestarea de servicii negociată ...................................
    2. Prestarea a fost solicitată cu ................ nr. .......... din ............, de către ........(solicitantul prestării sau reprezentantul negocierii)....................
    3. Comisia de negociere este constituită, în baza OZU nr. .........., din:
    a) preşedinte: .................;
    b) membri: .......(nume, prenume, calitate)...................
    4. Tariful stabilit iniţial pentru prestare .................... lei.
    5. Tarifele oferite pe parcursul negocierii ............... lei.
    6. Prestarea a fost stabilită la tariful de ............ lei.
    7. Termen de execuţie ........... .
    8. Termen de plată ....................... .
    9. Prevederi contractuale:
    a) Următoarele prevederi din contractul de prestări servicii (proiect) au fost negociate:
    - .......................;
    - ..................... .
    b) Forma negociată este următoarea:
    - ......................;
    Anexe:
    - Contractul de prestări servicii (proiect);
    - ........................ .


    Preşedinte: .................... Solicitantul prestării,
    Membri: ........................ .......................    ANEXA 3
    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. M. 82/2008)


    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Unitatea Militară nr. ........


                         CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
                                    (MODEL)
                           Nr. ......... din .......


    Părţi contractante
    ART. 1
    Între Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară nr. .........., cu sediul în .............., str. .................... nr. ....., judeţul (sectorul) ............, cod fiscal nr. ................, telefon ................., fax ............, cont de virament nr. ............., deschis la ........................, reprezentată prin ................. comandant/şef ...................... şi contabil şef .............., în calitate de prestator şi ................., cu sediul în str. .................... nr. ......, judeţul (sectorul) .............., cod fiscal nr. ............., telefon ................, fax ................, cont de virament nr. .............., deschis la ................., reprezentată prin .................., în calitate de beneficiar, s-a încheiat următorul contract:

    I. Obiectul contractului
    ART. 2
    Prestarea de servicii referitoare la ........ şi obligaţia corelativă de plată a tarifului de ...... lei, la care se adaugă (după caz) TVA de ... lei.

    II. Obligaţiile prestatorului
    NOTĂ:
    Se menţionează, sub formă de articole, obligaţiile asumate cu ocazia negocierii contractului, conform Procesului-verbal privind negocierea unor prestări de servicii.

    III. Obligaţiile beneficiarului
    NOTĂ:
    Se menţionează, sub formă de articole, obligaţiile asumate cu ocazia negocierii contractului, conform Procesului-verbal privind negocierea unor prestări de servicii, inclusiv cele privind hrănirea, echiparea, cazarea, transportul, asistenţa medicală pentru personalul participant şi de securitate şi sănătate în muncă, potrivit normelor în vigoare din Ministerul Apărării Naţionale, dacă este cazul.

    IV. Termenul de efectuare a prestării de servicii
    ART. x
    Prestarea de servicii se realizează începând cu data de ......... până la data de ............, inclusiv.

    V. Tariful prestării de servicii
    ART. x
    Tariful prestării de servicii este în valoare de ............ .

    VI. Modalităţi şi condiţii de plată
    NOTĂ:
    Se vor menţiona, sub formă de articole, modalitatea, termenul de plată şi moneda naţională în care se efectuează plata.

    VII. Recepţia prestărilor
    NOTĂ:
    Se vor menţiona, sub formă de articole, modalitatea de recepţie (periodic sau la final), modul de comunicare a deficienţelor constatate şi de remediere a acestora.

    VIII. Răspunderea contractuală
    Forţa majoră
    ART. x
    Forţa majoră reprezintă un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
    ART. x
    Forţa majoră absolvă părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    ART. x
    Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte în condiţiile legii. Forţa majoră se va notifica şi dovedi în termen de 5 zile de la apariţia ei, cu documente oficiale, emise de autorităţile competente.
    ART. x
    Îndeplinirea contractului se suspendă în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    Achitarea avansului
    ART. x
    În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului, beneficiarul va achita 50% din contravaloarea prestaţiei, ca avans pentru derularea în bune condiţiuni a acesteia. Plata se va face prin depunerea sumei în contul sau la casieria prestatorului.

    IX. Alte clauze
    ART. x
    Pentru plata cu întârziere a contravalorii prestaţiei, beneficiarul datorează prestatorului penalităţi de întârziere în cuantum de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere.
    ART. x
    Pentru prestarea cu întârziere a serviciului, prestatorul datorează beneficiarului penalităţi de întârziere în cuantum de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere.
    ART. x
    Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.
    ART. x
    Unitatea militară poate suspenda sau înceta executarea contractului, fără a plăti despăgubiri sau penalizări în situaţia când, prin ordine ale eşaloanelor superioare, este chemată să îndeplinească activităţi de instruire sau misiuni specifice unităţii. În această situaţie unitatea militară va notifica în timp util beneficiarul, precizând dacă şi când se continuă prestarea serviciului.
    ART. x
    Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
    ART. x
    Eventualele divergenţe se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care după 15 zile de la invitarea la negocieri părţile nu ajung la o înţelegere, părţile se pot adresa instanţei competente.
    ART. x
    Prezentul contract, încheiat în două exemplare, intră în vigoare la data semnării de către părţi şi este valabil până la data de .................. sau data stingerii oricărui posibil litigiu.


            PRESTATOR Beneficiar,

    Comandant/şef, ..............
    .........................
    Contabil-şef , ..............
    .........................

                Vizat Vizat
                ───── ─────
    Control financiar preventiv propriu,
    ................................... ..............


           Aviz juridic Aviz juridic
         ─────────────── ───────────────


                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016