Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.107 din 27 mai 2024  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.107 din 27 mai 2024 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 521 din 5 iunie 2024
    Pentru aplicarea prevederilor art. 74 alin. 1, alin. 4 teza a doua şi ale art. 75^1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5, 8 şi 19 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Instrucţiunile privind formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 93 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) cerinţele specifice ocupării posturilor;"

    2. La articolul 95, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) Locotenenţii care au absolvit cursul avansat/similar pot ocupa funcţii de comandant de companie/similar specifice armelor de luptă ori armelor pentru sprijin de luptă sau funcţii de comandă/conducere corespunzătoare armelor de luptă ori armelor pentru sprijin de luptă sau domeniilor funcţionale, în structuri militare de nivel 1, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în prima funcţie de la baza ierarhiei militare în cadrul structurilor militare de acest nivel, ori pot opta pentru funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale în structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 3 inclusiv, dacă au împlinit cel puţin 3 ani din stagiul minim în gradul deţinut."

    3. La articolul 96, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Locotenenţii care au absolvit cursul avansat/similar pot ocupa funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale în structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 3 inclusiv, dacă au împlinit cel puţin 3 ani din stagiul minim în gradul deţinut."

    4. La articolul 106^1, literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) îndeplinirea pentru o perioadă de cel puţin un an a funcţiei de comandant de brigadă/similar este o condiţie obligatorie pentru ocuparea funcţiilor de comandant/şef şi locţiitor de la structurile de nivelul diviziei/similar, corpului de armată, Comandamentului Logistic Întrunit, comandamentului componentei terestre/aeriene/ navale, al statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, al Comandamentului Forţelor Întrunite, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de locţiitor pentru operaţii şi instrucţie/resurse/director/ locţiitor al şefului Statului Major al Apărării;
c) îndeplinirea pentru o perioadă de cel puţin un an a unei funcţii de general de brigadă/similar este o condiţie obligatorie pentru ocuparea unei funcţii de general-maior/similar din structura de forţe ale armatei;
d) îndeplinirea unei funcţii de general-maior/similar este o condiţie obligatorie pentru ocuparea unei funcţii de general-locotenent/ similar din structura de forţe ale armatei."

    5. La articolul 106^1, literele e)-i) se abrogă.
    6. La articolul 108 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) maiştrii militari clasa a III-a şi plutonierii care au împlinit cel puţin 3 ani de stagiu în gradul deţinut şi au absolvit cursul de carieră necesar pentru înaintarea în gradul următor pot ocupa funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;"    ART. II
    Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Comisia de selecţie nr. 1 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similari, cu excepţia celor prevăzute în statele de organizare ale Direcţiei generale de informaţii a apărării cu grade de general de brigadă/similar şi general-maior/similar; de a analiza şi aviza ofiţerii propuşi să li se acorde gradul de general de brigadă/similar cu o stea, precum şi generalii/similari propuşi pentru înaintare în gradul următor, cu excepţia coloneilor/similari din cadrul Direcţiei generale de informaţii a apărării propuşi să li se acorde gradul de general de brigadă/similar cu o stea şi a generalilor de brigadă/similar cu o stea din cadrul acestei structuri, propuşi pentru înaintarea în gradul următor;"

    2. La articolul 7, după primul alineat care devine alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care funcţiile preşedinţilor şi ale membrilor comisiilor de selecţie sunt vacante, la comisii se prezintă persoanele care îndeplinesc temporar atribuţiile funcţiilor respective sau persoanele desemnate de comandanţii/şefii care au în subordine nemijlocită aceste funcţii."

    3. La articolul 17, alineatul (2^4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^4) Candidaţilor li se acordă, suplimentar, câte 4 puncte, pentru fiecare perioadă cumulată de 2 ani în care au încadrat funcţii de instructori militari ori au desfăşurat activităţi în calitate de instructor militar asociat."

    4. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    (1) Organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea promovării în funcţii şi/sau înaintării în grad a cadrelor militare din Direcţia generală de informaţii a apărării şi structurile subordonate acesteia, în funcţii prevăzute cu grade de până la general-maior/similar cu două stele inclusiv, se reglementează prin norme elaborate de către direcţia generală respectivă şi aprobate de ministrul apărării naţionale.
    (2) Pentru analiza, ierarhizarea şi selecţionarea ofiţerilor în vederea promovării în funcţii din cadrul Direcţiei generale de informaţii a apărării şi structurilor subordonate acesteia, prevăzute în statele de organizare cu grade de general-locotenent/similar şi general/similar, nu se folosesc fişele posturilor vacante, ci extrase din fişele posturilor vacante, care conţin elementele de identificare a postului şi cerinţele specifice ocupării acestora.
    (3) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. b), art. 17 alin. (3), art. 27 lit. a^1) şi ale art. 32 nu se aplică în situaţia analizării încadrării funcţiilor prevăzute cu grade de general-locotenent/similar şi general/similar din cadrul Direcţiei generale de informaţii a apărării şi structurilor subordonate acesteia."

    5. La anexa nr. 1, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Structura │
│Nr. │Comisia │Componenţa │care asigură │
│crt.│ │- Funcţia - │secretariatul│
│ │ │ │tehnic │
├────┼────────┼───────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │- preşedinte: │ │
│ │ │şeful Statului │ │
│ │ │Major al │ │
│ │ │Apărării; │ │
│ │ │- membri: │ │
│ │ │- directorul │ │
│ │ │general al │ │
│ │ │Direcţiei │ │
│ │ │generale de │ │
│ │ │informaţii a │ │
│ │ │apărării; │ │
│ │ │- şeful │ │
│ │ │Statului Major │ │
│ │ │al Forţelor │ │
│ │ │Terestre; │ │
│ │Comisia │- şeful │Direcţia │
│ │de │Statului Major │generală │
│1. │selecţie│al Forţelor │management │
│ │nr. 1 │Aeriene; │resurse umane│
│ │ │- şeful │ │
│ │ │Statului Major │ │
│ │ │al Forţelor │ │
│ │ │Navale; │ │
│ │ │- comandantul │ │
│ │ │Comandamentului│ │
│ │ │logistic │ │
│ │ │întrunit; │ │
│ │ │- şeful │ │
│ │ │Direcţiei │ │
│ │ │generale │ │
│ │ │management │ │
│ │ │resurse umane -│ │
│ │ │este şi │ │
│ │ │secretar al │ │
│ │ │comisiei. │ │
└────┴────────┴───────────────┴─────────────┘

"

    6. La anexa nr. 11 punctul A, după litera n) se introduc trei noi litere, literele o)-q), cu următorul cuprins:
    "o) se respectă prevederile art. 75 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare - se aplică doar celor care au dobândit calitatea de cadru militar în activitate începând cu data de 16 mai 2019;
p) îndeplineşte condiţiile obligatorii prevăzute în actele normative care reglementează evoluţia în carieră, referitoare la armele/serviciile sau domeniile funcţionale în care cadrele militare îşi pot desfăşura activitatea;
q) se respectă angajamentul privind desfăşurarea activităţii în specializarea/calificarea dobândită pe timpul misiunii de instruire în ţară sau în străinătate, în cazul în care candidatul a participat la o astfel de activitate şi şi-a asumat un astfel de angajament."

    7. La anexa nr. 11 nota nr. ^1.1, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) nu se aplică în cazul în care numirea în funcţia pentru care candidează are loc ca urmare a reorganizării, transformării, redislocării sau redimensionării structurilor militare şi nu au fost identificate funcţii echivalente în structuri de acelaşi nivel ierarhic;"

    8. La anexa nr. 11^1 punctul A, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) îndeplineşte condiţiile obligatorii privind încadrarea funcţiilor prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similari, conform reglementărilor privind evoluţia în cariera militară."

    9. La anexa nr. 11^1 punctul A nota nr. ^2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) nu se aplică în cazul în care numirea în funcţia pentru care candidează are loc ca urmare a reorganizării, transformării, redislocării sau redimensionării structurilor militare şi nu au fost identificate funcţii echivalente în structuri de acelaşi nivel ierarhic;"

    10. La anexele nr. 11 şi 11^1, prevederile cuprinse la secţiunea B litera a), rândul „Funcţii de instructori militari sau activităţi în calitate de instructor militar asociat“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│B. Criterii de selecţie │ │
├────────────┬──────────┬───────┬────────┬───────────┤ │
│ │ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │ │ │funcţii │Punctajul │
│ │ │ │ │îndeplinite│acordat în │
│ │ │ │Numărul │pe o │funcţie de │
│ │Nivelul │Tipul │de │perioadă de│gradul de │
│ │structurii│de │puncte │minimum 2 │îndeplinire│
│a) │ │funcţie│acordate│ani, │a │
│experienţa │ │ │ │respectiv │criteriului│
│profesională│ │ │ │minimum 3 │ │
│dobândită │ │ │ │ani, după │ │
│de-a lungul │ │ │ │caz │ │
│carierei ├──────────┴───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │Funcţii de │ │ │ │
│ │instructori │ │ │ │
│ │militari sau │ │ │ │
│ │activităţi în │4 │ │ │
│ │calitate de │ │ │ │
│ │instructor militar│ │ │ │
│ │asociat │ │ │ │
└────────────┴──────────────────┴────────┴───────────┴───────────┘

"    ART. III
    Analiza, ierarhizarea şi selecţia candidaţilor pentru promovarea în funcţiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează şi se finalizează în conformitate cu dispoziţiile legale aflate în vigoare la data publicării funcţiilor respective.

    ART. IV
    Ofiţerii care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, deţin gradul de general-maior/similar cu două stele şi general-locotenent/similar cu trei stele şi încadrează funcţii prevăzute cu astfel de grade, dintre cele menţionate la art. 106^1 lit. b) din Instrucţiunile privind formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se exceptează de la condiţia de a fi îndeplinit timp de un an o funcţie de comandant de brigadă/similar.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Angel Tîlvăr

    Bucureşti, 27 mai 2024.
    Nr. M.107.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016