Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.104 din 9 septembrie 2010  privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitatile Ministerului Apararii Nationale, a prestarilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. M.104 din 9 septembrie 2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitatile Ministerului Apararii Nationale, a prestarilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010

Pentru aplicarea prevederilor <>art. 53 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 , cu modificãrile ulterioare,

ministrul apãrãrii naţionale emite prezentul ordin.

ART. I
Ordinul ministrului apãrãrii nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unitãţile Ministerului Apãrãrii Naţionale, a prestãrilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 1 septembrie 2008, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 3, dupã primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
"(2) Prestãrile de servicii în alte domenii de activitate decât cele prevãzute în anexa nr. 1 se pot executa de unitãţile militare, potrivit specificului acestora, numai cu aprobarea prealabilã a şefului Statului Major General."
2. La articolul 4, alineatul (3) se abrogã.
3. La articolul 9, dupã primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
"(2) Comandantul unitãţii militare care nu are structurã financiar-contabilã solicitã de la unitatea militarã care are în responsabilitate asigurarea financiarã a respectivei unitãţi desemnarea unui/unor reprezentant/reprezentanţi în comisia de negociere."
4. La articolul 10, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) În cazul în care existã 2 sau mai mulţi solicitanţi pentru acelaşi serviciu, criteriile care se au în vedere la negociere sunt legate de oferta cea mai avantajoasã prezentatã de beneficiarul prestãrilor de servicii şi, unde este cazul, de condiţiile privind hrãnirea, echiparea, cazarea, transportul, asistenţa medicalã pentru personalul participant şi de protecţia mediului, securitatea şi sãnãtatea în muncã pe care acesta le oferã."
5. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - Încheierea contractului de prestãri de servicii se face dupã finalizarea negocierii tarifului pentru prestarea de servicii şi aprobarea procesului-verbal respectiv de cãtre persoanele prevãzute la art. 4."
6. Articolul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - (1) În termen de 3 zile lucrãtoare de la încheierea contractului de prestãri de servicii, exclusiv ziua semnãrii şi inclusiv ziua plãţii, beneficiarul care are calitatea de persoanã fizicã sau persoanã juridicã de drept privat este obligat sã achite în avans 50% din contravaloarea acestuia.
(2) În cazul în care beneficiarul are calitatea de persoanã juridicã de drept public, plãţile în avans se executã în conformitate cu prevederile legale care reglementeazã acţiunile şi categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele pentru efectuarea de plãţi în avans din fonduri publice.
(3) În cazul în care beneficiarul are calitatea de angajat al unei structuri din compunerea sau subordinea Ministerului Apãrãrii Naţionale, acesta achitã contravaloarea prestãrii de servicii stabilite prin contract dupã efectuarea acesteia, dar nu mai târziu de 3 zile lucrãtoare de la finalizarea acesteia."
7. La anexa nr. 1, dupã poziţia 122 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 123-126, cu urmãtorul cuprins:
"123. Servicii de control al calitãţii
124. Servicii de asigurare a calitãţii
125. Servicii de reparare şi de întreţinere a materialelor de securitate şi apãrare
126. Servicii de testare şi evaluare de arme de foc şi muniţie".
8. La anexa nr. 2, punctele 4-6 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"4. Tariful stabilit iniţial pentru prestare .........................
5. Tarifele oferite pe parcursul negocierii ..........................
6. Prestarea a fost stabilitã la tariful de ......................... lei."
9. La anexa nr. 3, punctele V şi VIII se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"V. Tariful prestãrii de servicii
Art. x. - Tariful prestãrii de servicii este în valoare de ....... lei.
...........................................................................
VIII. Rãspunderea contractualã
Art. x. - Forţa majorã reprezintã un eveniment mai presus de controlul pãrţilor, care nu se datoreazã greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevãzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilã executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rãzboaiele, revoluţiile, incendiile, inundaţiile sau orice alte catastrofe naturale, precum şi restricţiile apãrute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivã, ci enunţiativã.
Art. x. - Forţa majorã absolvã pãrţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toatã perioada în care aceasta acţioneazã.
Art. x. - Forţa majorã apãrã de rãspundere partea care o invocã şi o dovedeşte în condiţiile legii. Forţa majorã se va notifica şi se va dovedi în termen de 5 zile de la apariţia ei, cu documente oficiale, emise de autoritãţile competente.
Art. x. - Îndeplinirea contractului se suspendã în perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia.
Art. x. - În termen de 3 zile lucrãtoare de la încheierea contractului, beneficiarul va achita ... % - procentul se stabileşte potrivit art. 15 alin. (1) sau alin. (2), dupã caz - din contravaloarea prestaţiei, ca avans pentru derularea în bune condiţiuni a acesteia. Plata se va face prin depunerea sumei în contul sau la casieria prestatorului."
ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apãrãrii naţionale,
Gabriel Oprea

Bucureşti, 9 septembrie 2010.
Nr. M.104

-------


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice