Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. M.101 din 24 noiembrie 2011 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei privind selectia personalului in vederea participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.101 din 24 noiembrie 2011  pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei privind selectia personalului in vederea participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. M.101 din 24 noiembrie 2011 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei privind selectia personalului in vederea participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 15 decembrie 2011
    Pentru aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român,
    în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, cu modificãrile ulterioare,

    ministrul apãrãrii naţionale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participãrii la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului apãrãrii nr. M.93/2008 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei privind selecţionarea personalului şi stabilirea duratei participãrii acestuia la misiuni individuale în afara teritoriului statului român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 29 septembrie 2008.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de armã elaboreazã criterii specifice privind selecţionarea personalului ce urmeazã sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                                 Gabriel Oprea


    Bucureşti, 24 noiembrie 2011.
    Nr. M.101.


    ANEXÃ


                           CRITERIILE ŞI METODOLOGIA
            privind selecţia personalului în vederea participãrii la
            misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentele criterii şi metodologie privind selecţia personalului în vederea participãrii la misiunile şi operaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român reglementeazã modul de planificare, organizare şi desfãşurare a activitãţilor specifice în vederea încadrãrii funcţiilor prevãzute în statele de organizare.
    ART. 2
    Personalul încadrat sau care urmeazã sã încadreze funcţii în structurile planificate sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român parcurge etapele specifice selecţiei.
    ART. 3
    (1) Planificarea misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român se face, potrivit legii, în fiecare an pentru anul urmãtor de cãtre Direcţia planificare strategicã din Statul Major General, pe baza orientãrilor Departamentului pentru politica de apãrare şi planificare, în vederea respectãrii angajamentelor asumate de România, dupã consultarea statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armã.
    (2) Planificarea structurilor militare ce urmeazã sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se face de cãtre statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de armã.
    (3) Durata participãrii personalului la misiune sau operaţie se stabileşte de cãtre Direcţia planificare strategicã din Statul Major General, pe baza orientãrilor Departamentului pentru politica de apãrare şi planificare, în vederea respectãrii angajamentelor asumate de România, dupã consultarea statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armã.
    ART. 4
    (1) Activitatea de încadrare a structurilor ce urmeazã sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se face pe baza ordinelor de operaţionalizare ale şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, respectiv ale comandanţilor comandamentelor de armã.
    (2) Selecţia personalului pentru încadrarea funcţiilor prevãzute în statul de organizare pentru misiune se realizeazã la nivelul structurilor ce urmeazã sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
    ART. 5
    Personalul propus de statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentele de armã pentru încadrarea structurilor care nu sunt parte organicã a unor structuri militare constituite la pace şi planificate sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român parcurge etapele specifice selecţiei.
    ART. 6
    (1) Misiunile ce urmeazã sã se execute în cadrul unor structuri aflate sub mandat O.N.U. sau O.S.C.E., sub conducerea N.A.T.O. sau U.E. ori în cadrul unor coaliţii, precum şi cele îndeplinite la solicitarea organizaţiilor internaţionale cu vocaţie în domeniul securitãţii sau a unor parteneri strategici de cãtre personalul Ministerului Apãrãrii Naţionale în funcţii de observatori umanitari/monitori, consilieri militari, personal de stat major şi de specialitate, desfãşurate în condiţiile prevãzute de art. 2 din Legea nr. 121/2011, se denumesc în continuare misiuni individuale.
    (2) Încadrarea funcţiilor pentru misiunile individuale se realizeazã prin detaşarea personalului pentru o perioadã cu durata de pânã la un an.
    (3) În cadrul misiunilor individuale funcţiile prevãzute cu gradul de colonel/similar sau general/similar sunt considerate funcţii de vizibilitate.

    CAP. II
    Criteriile privind selecţia personalului în vederea participãrii la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

    SECŢIUNEA 1
    Criteriile privind selecţia personalului încadrat sau care urmeazã sã încadreze structuri planificate sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

    ART. 7
    Criteriile privind selecţia personalului încadrat sau care urmeazã sã încadreze structurile planificate sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în situaţiile prevãzute de lege, reprezintã condiţiile minime pe care trebuie sã le îndeplineascã personalul, indiferent de categoria de forţe sau de comandamentul de armã din care face parte.
    ART. 8
    Funcţiile neîncadrate din cadrul structurii planificate sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se asigurã cu personal propus de cãtre eşalonul superior sã participe la selecţie, care parcurge etapele prevãzute la art. 17.
    ART. 9
    (1) Pentru a participa la selecţie personalul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii:
    a) se încadreazã în specificaţiile de personal cuprinse în statul de organizare pentru misiune;
    b) corespunde din punct de vedere fizic, psihic şi medical;
    c) deţine competenţele lingvistice stabilite pentru misiune sau operaţie;
    d) la momentul iniţierii selecţiei nu are probleme personale/familiale care sã necesite prezenţa/revenirea temporarã sau definitivã în ţarã, înainte de terminarea perioadei misiunii ori operaţiei;
    e) împotriva sa nu a fost dispusã mãsura interzicerii intrãrii pe teritoriul statului în care se executã misiunea sau mãsura interzicerii pãrãsirii teritoriului României;
    f) nu a participat la misiuni sau operaţii în afara teritoriului statului român în ultimele 12 luni.
    (2) Personalul care urmeazã sã încadreze funcţii-unicat se excepteazã de la prevederile alin. (1) lit. f), cu aprobarea şefilor/comandanţilor categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Criteriile privind selecţia personalului care urmeazã sã încadreze funcţii în vederea executãrii unor misiuni individuale

    ART. 10
    Selecţia personalului în vederea participãrii la misiuni individuale în afara teritoriului statului român se desfãşoarã pe baza criteriilor eliminatorii şi a celor de ierarhizare.
    ART. 11
    (1) Criteriile eliminatorii, prevãzute în anexa nr. 1, se aplicã în baza documentelor de evidenţã a personalului şi a rezultatelor obţinute la testele susţinute de candidaţi.
    (2) Candidaţii care nu îndeplinesc criteriile eliminatorii sunt respinşi şi nu sunt ierarhizaţi.
    (3) Ierarhizarea candidaţilor admişi dupã aplicarea criteriilor eliminatorii se stabileşte pe baza punctajului obţinut de cãtre aceştia, conform specificaţiilor prevãzute în anexa nr. 2.
    ART. 12
    Pentru funcţiile de vizibilitate se organizeazã şi se desfãşoarã şi proba de interviu de evaluare, consideratã eliminatorie.

    CAP. III
    Metodologia organizãrii şi desfãşurãrii selecţiei personalului care urmeazã sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

    SECŢIUNEA 1
    Metodologia organizãrii şi desfãşurãrii selecţiei personalului încadrat sau care urmeazã sã încadreze structuri planificate sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

    ART. 13
    (1) Selecţia personalului încadrat sau care urmeazã sã încadreze structuri planificate sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se realizeazã de cãtre o comisie de selecţie, numitã la nivelul eşalonului imediat superior structurii planificate, înscrisã prin ordin de zi pe unitate, compusã din preşedinte, secretar şi un numãr de membri stabilit în funcţie de necesitate/specialitatea militarã.
    (2) În situaţia prevãzutã la art. 5, încadrarea cu personal se realizeazã de cãtre o comisie de selecţie, nominalizatã prin ordinul de operaţionalizare al şefului statului major al categoriei de forţe ale armatei/comandantului comandamentului de armã, înscrisã în ordinul de zi pe unitate al structurii care organizeazã selecţia.
    (3) Personalul participant la selecţie poate depune contestaţii scrise la secretarul comisiei de selecţie, în termen de cel mult 24 de ore de la luarea la cunoştinţã, sub semnãturã, despre rezultatul evaluãrii.
    (4) Contestaţiile depuse în urma desfãşurãrii selecţiei se soluţioneazã, în termen de 24 de ore de la depunerea acestora, de cãtre o comisie de soluţionare a contestaţiilor, organizatã de eşalonul care numeşte comisia de selecţie şi nominalizatã prin ordinul de zi pe unitate.
    (5) Membrii comisiei de selecţie nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    ART. 14
    (1) Structurile militare nominalizate prin ordinul de operaţionalizare sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, precum şi cele prevãzute la art. 5 elaboreazã un plan de mãsuri pentru planificarea, organizarea şi desfãşurarea selecţiei personalului în vederea participãrii la misiuni, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
    (2) Planul de mãsuri prevãzut la alin. (1) se aprobã de cãtre şeful/comandantul eşalonului superior, pânã la nivelul statului major al categoriei de forţe ale armatei/comandamentului de armã.
    ART. 15
    (1) Personalul care încadreazã funcţiile prevãzute în statul de organizare pentru misiuni, denumit în continuare personal de bazã, se selecţioneazã din cadrul structurii militare care urmeazã sã participe la misiune sau operaţie în afara teritoriului statului român.
    (2) Personalul care urmeazã sã încadreze funcţii în statele de organizare ale structurilor prevãzute la art. 5, precum şi rezerva de personal, denumitã în continuare rezervã de înlocuire, sunt selecţionate din cadrul structurilor nominalizate de şeful statului major al categoriei de forţe ale armatei/comandantul comandamentului de armã.
    (3) Rezerva de înlocuire prevãzutã la alin. (2) este destinatã înlocuirii personalului de bazã în caz de deces sau când acesta se regãseşte în una dintre urmãtoarele situaţii:
    a) nu primeşte avizul structurii de specialitate în vederea participãrii la misiune sau operaţie;
    b) nu poate participa la pregãtire, la misiune sau operaţie din motive medicale, psihice ori fizice;
    c) este retras din teatrul de operaţii înainte de finalizarea misiunii sau operaţiei, din motive imputabile acestuia;
    d) este repatriat ca urmare a înaintãrii raportului scris, pe timpul îndeplinirii misiunii sau operaţiei, datoritã încadrãrii în una dintre situaţiile prevãzute la art. 8 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (4) Asigurarea personalului pentru funcţiile disponibile şi rezerva de înlocuire se realizeazã din unitãţile brigãzii/similare cãreia i se subordoneazã structura militarã care organizeazã selecţia.
    (5) În situaţia în care la nivelul structurii planificate sã participe la misiune sau operaţie/brigãzii/similare nu este identificat personalul care sã corespundã specificaţiilor din statul de organizare referitoare la specialitate/calificare, comandantul acesteia înainteazã raport pentru asigurare din cadrul aceleiaşi divizii/similare.
    (6) În situaţia în care la nivelul diviziei/similare nu este identificat personalul care sã corespundã specificaţiilor din statul de organizare referitoare la specialitate/calificare, comandantul acesteia înainteazã raport pentru asigurare cãtre şeful statului major al categoriei de forţe ale armatei/comandantul comandamentului de armã.
    (7) Solicitarea pentru încadrarea funcţiilor pentru care nu s-a identificat personal la nivelul categoriei de forţe ale armatei/comandamentului de armã se înainteazã celorlalte categorii de forţe ale armatei/comandamente de armã, prin şefii/comandanţii acestora.
    (8) Personalul desemnat din alte unitãţi militare pentru a participa la selecţie se prezintã la unitatea care a solicitat încadrarea funcţiilor disponibile şi participã la activitãţile specifice selecţiei.
    ART. 16
    (1) Rezerva de înlocuire este stabilitã prin ordinul de operaţionalizare la nivelul fiecãrei categorii de forţe ale armatei/fiecãrui comandament de armã.
    (2) Personalului care încadreazã rezerva de înlocuire i se asigurã paşaport de serviciu, echipament şi materiale necesare acţiunii în teatrul de operaţii, care se pãstreazã la unitatea unde a executat selecţia şi pregãtirea pentru misiune.
    (3) Personalul care încadreazã rezerva de înlocuire poate participa la selecţiile pentru ocuparea unor posturi permanente, pentru misiuni individuale sau pentru ocuparea unor posturi în cadrul altor structuri planificate sã execute misiuni ori operaţii în afara teritoriului statului român numai dacã încadrarea acestuia se realizeazã dupã data de finalizare a misiunii sau operaţiei pentru care a fost nominalizat sã fie rezervã.
    (4) Militarii care încadreazã rezerva de personal, pentru situaţiile prevãzute la art. 5, în caz de neparticipare la misiunea sau operaţia pentru care au fost selecţionaţi ca rezervã, pot constitui principala bazã de selecţie pentru urmãtoarele misiuni şi operaţii coordonate de structura/categoria de forţe ale armatei/comandamentul de armã, în funcţie de cerinţele posturilor ce urmeazã a fi încadrate, cu respectarea condiţiei prevãzute la alin. (3).
    (5) Personalul care face parte din rezerva de înlocuire parcurge etapele specifice selecţiei şi participã la programul de pregãtire al structurii ce urmeazã sã îndeplineascã misiunea sau operaţia în afara teritoriului statului român.
    ART. 17
    Procesul de selecţie a personalului încadrat sau care urmeazã sã încadreze funcţii în structuri planificate sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român cuprinde urmãtoarele etape:
    a) iniţierea selecţiei;
    b) desfãşurarea selecţiei propriu-zise;
    c) finalizarea selecţiei şi înaintarea rapoartelor privind încadrarea statului de organizare pentru misiune.
    ART. 18
    (1) Iniţierea selecţiei se realizeazã cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea desfãşurãrii propriu-zise a acesteia şi cuprinde:
    a) analiza statului de organizare pentru misiuni şi formularea propunerilor pentru încadrarea personalului;
    b) întocmirea planului de mãsuri prevãzut la art. 14 alin. (1) şi înaintarea acestuia la eşalonul superior pentru aprobare;
    c) trimiterea planului de mãsuri, în extras, unitãţilor sanitare, laboratoarelor psihologice şi psihotehnice, în vederea înştiinţãrii acestora cu privire la desfãşurarea vizitei medicale şi a evaluãrii psihologice/psihotehnice;
    d) înaintarea rapoartelor cãtre eşalonul superior pentru stabilirea structurilor care asigurã încadrarea funcţiilor rãmase disponibile şi rezerva de înlocuire;
    e) primirea documentelor necesare participãrii la selecţie a personalului propus de structurile desemnate, în cel mult 10 zile de la formularea cererii de încadrare a funcţiilor disponibile şi de asigurare a rezervei de personal.
    (2) Structurile nominalizate sã execute selecţia, în situaţia prevãzutã la art. 5, executã activitãţile precizate la alin. (1), la care se adaugã urmãtoarele:
    a) informarea unitãţilor din subordine, stabilite sã desemneze personal pentru încadrarea posturilor, cu privire la funcţiile repartizate pentru a fi încadrate;
    b) trimiterea planului de mãsuri, în extras, unitãţilor din subordine, stabilite sã desemneze personal pentru încadrarea posturilor;
    c) primirea documentelor prevãzute la alin. (1) lit. e) şi a rapoartelor personale ale celor care solicitã participarea la selecţie.
    ART. 19
    (1) Documentele prevãzute la art. 18 alin. (1) lit. e) se trimit structurilor care organizeazã selecţia în vederea analizãrii acestora de cãtre comisia de selecţie prevãzutã la art. 13 alin. (1).
    (2) Documentele necesare selecţiei, specifice cadrelor militare, cuprind memoriile originale, fişele cu principalele date, fotocopii ale documentelor care atestã specializarea/calificarea, o adeverinţã din care sã reiasã nivelul de acces la informaţii clasificate naţionale, certificatul de competenţã lingvisticã, când este cazul, şi o fişã cu date din paşaportul de serviciu, dacã acesta existã.
    (3) Documentele necesare selecţiei specifice soldaţilor şi gradaţilor voluntari cuprind memoriile originale, fişele de evidenţã tip A+B, fotocopii ale documentelor care atestã specializarea/calificarea, o adeverinţã din care sã reiasã nivelul de acces la informaţii clasificate naţionale, certificatul de competenţã lingvisticã, atunci când este cazul, şi date din paşaportul de serviciu, dacã acesta existã.
    ART. 20
    (1) Etapa desfãşurãrii selecţiei propriu-zise cuprinde:
    a) evaluarea psihologicã/psihotehnicã şi vizita medicalã;
    b) evaluarea personalului la educaţie fizicã militarã;
    c) evaluarea personalului asupra nivelului de competenţã lingvisticã;
    d) evaluarea personalului la pregãtire militarã generalã şi de specialitate;
    e) desfãşurarea interviului - numai dacã este cazul;
    f) avizarea personalului de cãtre Direcţia contrainformaţii şi securitate militarã, pentru participarea la misiune sau operaţie, care se finalizeazã cu cel puţin 10 zile înainte de începerea perioadei de pregãtire;
    g) finalizarea încadrãrii structurii cu personal;
    h) înaintarea rapoartelor privind continuarea/definitivarea încadrãrii statelor de organizare şi trecerea la executarea pregãtirii în vederea participãrii la misiune sau operaţie.
    (2) Evaluarea personalului asupra nivelului de competenţã lingvisticã se executã numai pentru funcţiile prevãzute cu aceastã cerinţã.
    ART. 21
    (1) Evaluarea psihologicã a personalului se executã de cãtre comisia desemnatã în acest sens la nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, respectiv comandamentelor de armã şi, dupã caz, de cãtre Laboratorul Psihologic Bucureşti/Statul Major General, pentru eventuale expertizãri psihologice.
    (2) Evaluarea psihotehnicã a personalului se executã de cãtre laboratoarele specializate în acest sens la care sunt arondate structurile militare ce urmeazã sã participe la misiuni sau operaţii în afara teritoriului statului român.
    (3) Comisiile prevãzute la alin. (1) şi (2) executã evaluarea psihologicã/psihotehnicã a personalului la unitãţile care urmeazã sã participe la misiuni sau operaţii în afara teritoriului statului român, într-o perioadã de 10 zile calendaristice de la începerea activitãţii de selecţie propriu-zise.
    ART. 22
    (1) Desfãşurarea vizitei medicale se executã în cadrul spitalelor militare pe raza cãrora îşi desfãşoarã activitatea structurile militare care organizeazã selecţia.
    (2) Personalul prevãzut la art. 5 poate executa vizita medicalã la spitalele militare pe raza cãrora îşi desfãşoarã activitatea structurile militare unde este încadrat sau conform precizãrilor şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandanţilor comandamentelor de armã.
    (3) Vizita medicalã se desfãşoarã conform planificãrii, stabilitã de comun acord între structura care organizeazã selecţia şi spitalul militar, cu cel puţin 40 de zile înaintea începerii pregãtirii pentru misiune sau operaţie.
    ART. 23
    Evaluarea la educaţie fizicã militarã, pregãtire militarã generalã şi de specialitate se executã conform actelor normative specifice aplicabile şi criteriilor elaborate de cãtre categoriile de forţe ale armatei/comandamentele de armã/alte structuri specializate.
    ART. 24
    (1) Interviul se organizeazã de cãtre structurile care solicitã încadrarea şi se desfãşoarã dupã parcurgerea etapelor prevãzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-d), pentru funcţiile-unicat prevãzute în statele de organizare ale structurilor stabilite sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, altele decât misiunile individuale, numai atunci când este cazul.
    (2) Tematica şi bibliografia în vederea susţinerii interviului se aduc la cunoştinţa personalului cu cel puţin 15 zile înainte de data desfãşurãrii acestuia.
    (3) Stabilirea modalitãţii de desfãşurare a interviului intrã în responsabilitatea structurilor care organizeazã selecţia, iar rezultatul se aduce la cunoştinţa participanţilor în termen de 24 de ore de la susţinerea acestuia.
    (4) Împotriva rezultatului obţinut la proba interviului nu se poate formula contestaţie.
    ART. 25
    Finalizarea încadrãrii structurii presupune asigurarea personalului pentru fiecare funcţie prevãzutã în statul de organizare pentru misiune, precum şi constituirea rezervei de înlocuire şi se realizeazã cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea perioadei de pregãtire.
    ART. 26
    Dupã finalizarea selecţiei, structurile care urmeazã sã participe la misiuni sau operaţii în afara teritoriului statului român înainteazã la eşalonul superior rapoarte cu date privind asigurarea funcţiilor cu militari din structura proprie şi propuneri pentru înlãturarea eventualelor deficienţe constatate în asigurarea cu personal.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Metodologia organizãrii şi desfãşurãrii selecţiei personalului care urmeazã sã încadreze funcţii în vederea executãrii unor misiuni individuale

    ART. 27
    (1) Personalul din Ministerul Apãrãrii Naţionale poate fi trimis în misiuni individuale în afara teritoriului statului român, cu aprobarea ministrului apãrãrii naţionale, dupã declararea "admis" la concursul organizat în acest sens.
    (2) Scopul desfãşurãrii concursului este de a ierarhiza candidaţii care au îndeplinit criteriile eliminatorii.
    (3) Concursul se organizeazã, de regulã, cu 6 luni înainte de data stabilitã pentru începerea misiunii individuale în afara teritoriului statului român.
    (4) În situaţii deosebite, selecţia personalului în vederea participãrii la misiuni individuale în afara teritoriului statului român se poate face şi prin selecţia candidaţilor din baza de date existentã.
    ART. 28
    Sunt considerate situaţii deosebite, în sensul prevederilor art. 27 alin. (4):
    a) repatrierea personalului detaşat, din motive neimputabile acestuia;
    b) situaţia în care perioada dintre momentul lansãrii ofertei de cãtre structurile/organizaţiile internaţionale şi cel pentru ocuparea postului este mai micã de 6 luni.
    ART. 29
    Pentru organizarea concursului prevãzut la art. 27 alin. (1), Statul Major General, prin Direcţia personal şi mobilizare, elaboreazã un plan de mãsuri, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4, şi realizeazã o bazã de selecţie, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5, cu respectarea criteriilor formulate de organismele internaţionale.
    ART. 30
    (1) Comisia de evaluare a candidaţilor pentru funcţiile de vizibilitate este desemnatã de cãtre locţiitorul şefului Statului Major General şi, în funcţie de nivelul gradelor candidaţilor, are cel mult 5 membri, dintre care unul este reprezentantul structurii de specialitate pentru funcţia specificã domeniului de activitate.
    (2) Pentru rezolvarea problemelor tehnice de organizare a interviului de evaluare se înfiinţeazã secretariatul comisiei de evaluare a candidaţilor pentru funcţiile de vizibilitate, format din 2 membri ai structurii de personal din cadrul Direcţiei personal şi mobilizare.
    (3) Componenţa comisiei de evaluare şi a secretariatului acesteia se consemneazã în ordinul de zi pe unitate.
    ART. 31
    Concursul cuprinde urmãtoarele etape:
    a) ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi în procesul de selecţie pe baza evaluãrii datelor din memoriul original/dosarul profesional;
    b) desfãşurarea interviului de evaluare a candidaţilor;
    c) stabilirea ierarhiei finale;
    d) desemnarea de cãtre ministrul apãrãrii naţionale a ocupantului postului scos la concurs.
    ART. 32
    (1) Ierarhizarea candidaţilor se efectueazã în ordine descrescãtoare, pe baza punctajelor standard acordate în urma evaluãrii datelor din memoriul original.
    (2) Pentru funcţiile de vizibilitate, punctajul de la interviul de evaluare - obţinut prin însumarea notelor, pe o scarã de la 1 la 10 - se înmulţeşte cu coeficientul de 0,6 şi se însumeazã cu punctajul rezultat în urma evaluãrii datelor din memoriul original - înmulţit la rândul sãu cu coeficientul de 0,4. Ierarhia finalã a candidaţilor se realizeazã pe baza mediei ponderate a celor 2 termeni.

    CAP. IV
    Responsabilitãţile structurilor pentru organizarea şi desfãşurarea selecţiei

    SECŢIUNEA 1
    Responsabilitãţile structurilor pentru organizarea şi desfãşurarea selecţiei personalului încadrat sau care urmeazã sã încadreze structuri planificate sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

    ART. 33
    Statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/Comandamentele de armã au urmãtoarele responsabilitãţi:
    a) elaboreazã şi aprobã criterii specifice privind selecţia personalului ce urmeazã sã participe la misiuni sau operaţii în afara teritoriului statului român;
    b) dispun mãsuri privind asigurarea personalului potrivit specificaţiilor misiunii sau operaţiei respective;
    c) solicitã sprijinul celorlalte categorii de forţe ale armatei/comandamentelor de armã pentru completarea funcţiilor rãmase neîncadrate şi a rezervei de înlocuire în situaţia în care la nivelul acestora nu a fost identificat personal care sã corespundã cerinţelor funcţiei;
    d) monitorizeazã modul de desfãşurare a selecţiei de cãtre structurile din subordine.
    ART. 34
    Structurile de tip divizie/similare şi brigadã/similare, respectiv bazele logistice din subordinea statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armã au urmãtoarele responsabilitãţi:
    a) dispun mãsuri privind asigurarea personalului în funcţie de specificaţiile misiunii sau operaţiei respective;
    b) lunar, emit şi înainteazã rapoarte la eşalonul superior cu privire la stadiul desfãşurãrii selecţiei de cãtre structurile din subordine ce urmeazã sã participe la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
    c) centralizeazã datele referitoare la rezultatele vizitei medicale şi ale evaluãrii psihologice şi le înainteazã la eşalonul superior;
    d) primesc rapoarte de la structurile subordonate cu privire la stadiul desfãşurãrii selecţiei;
    e) monitorizeazã modul de desfãşurare a selecţiei de cãtre structurile din subordine.
    ART. 35
    Structurile care organizeazã selecţia au urmãtoarele responsabilitãţi:
    a) planificã şi organizeazã activitãţile specifice;
    b) înainteazã rapoarte la eşalonul superior cu privire la asigurarea personalului pentru funcţiile rãmase disponibile şi încadrarea rezervei de înlocuire;
    c) centralizeazã datele referitoare la rezultatele vizitei medicale şi ale evaluãrii psihologice/psihotehnice şi le înainteazã la eşalonul superior;
    d) trimit documentele cu rezultatele selecţiei structurilor care asigurã încadrarea funcţiilor rãmase disponibile şi a rezervei de înlocuire pentru personalul propriu;
    e) menţin permanent legãtura cu spitalele militare şi comisiile de evaluare psihologicã/psihotehnicã şi centralizeazã datele primite de la acestea;
    f) trimit, în extras, structurilor care asigurã personalul pentru încadrarea funcţiilor rãmase disponibile şi a rezervei de înlocuire planul de mãsuri prevãzut la art. 14 alin. (1);
    g) transmit eşaloanelor superioare, pânã la nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, în termen de 5 zile lucrãtoare de la finalizarea selecţiei, documentele necesare pentru detaşarea personalului care încadreazã rezerva de înlocuire, precum şi pentru cel care nu face parte din structura proprie şi încadreazã funcţii de bazã;
    h) înainteazã lunar rapoarte cu privire la stadiul desfãşurãrii selecţiei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Responsabilitãţile structurilor pentru organizarea şi desfãşurarea selecţiei personalului care urmeazã sã încadreze funcţii în vederea executãrii unor misiuni individuale

    ART. 36
    Departamentul pentru politica de apãrare şi planificare analizeazã solicitãrile structurilor/organizaţiilor internaţionale prevãzute la art. 6 alin. (1) şi oportunitatea participãrii cu personal din Ministerul Apãrãrii Naţionale la misiuni individuale în afara teritoriului statului român şi, dupã caz, aprobã sau înainteazã spre aprobare documentaţia necesarã pentru luarea deciziei.
    ART. 37
    Statul Major General are responsabilitãţi privind gestionarea, selecţia, organizarea, desfãşurarea concursului şi instruirea personalului Ministerului Apãrãrii Naţionale, cu excepţia personalului Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii, în vederea trimiterii la misiuni individuale în afara teritoriului statului român.
    ART. 38
    Direcţia generalã de informaţii a apãrãrii are responsabilitãţi privind planificarea, selecţia, instruirea, gestiunea şi evaluarea personalului din structurile subordonate pentru participarea la misiuni individuale în afara teritoriului statului român, conform reglementãrilor proprii.
    ART. 39
    La solicitarea Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii, celelalte structuri din cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale asigurã personal pentru a parcurge procesul de selecţie în vederea participãrii la misiuni sau operaţii în afara teritoriului statului român specifice acestei structuri.
    ART. 40
    Direcţia personal şi mobilizare are urmãtoarele atribuţii:
    a) evalueazã datele din memoriile originale/dosarele profesionale ale candidaţilor declaraţi admişi în urma desfãşurãrii procesului de selecţie, pe baza punctajelor prevãzute în anexa nr. 2;
    b) centralizeazã datele şi întocmeşte tabelul cu ierarhizarea tuturor candidaţilor;
    c) pregãteşte documentaţia necesarã pentru susţinerea interviului de evaluare de cãtre candidaţii pentru funcţiile de vizibilitate şi transmite preşedintelui comisiei datele necesare convocãrii acesteia;
    d) comunicã rezultatele finale ale concursului structurilor din care provin candidaţii;
    e) întocmeşte raportul adresat ministrului apãrãrii naţionale pentru desemnarea ocupantului/ocupanţilor postului/posturilor scos/scoase la concurs; raportul cu candidaţii care au susţinut interviul de evaluare va fi semnat şi de preşedintele comisiei;
    f) iniţiazã demersurile necesare emiterii ordinului de detaşare a candidaţilor declaraţi admişi.
    ART. 41
    Pentru evaluarea candidaţilor în vederea selecţiei se abiliteazã urmãtoarele structuri cu atribuţii specifice, astfel:
    a) Laboratorul Psihologic Bucureşti/Statul Major General şi Secţia psihologie a Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii, pentru examinarea psihologicã;
    b) Spitalul Universitar de Urgenţã Militar Central "Dr. Carol Davila", denumit în continuare S.U.U.M.C., prin ambulatoriu de specialitate, pentru examinarea medicalã;
    c) Serviciul poliţie militarã din subordinea Statului Major General, pentru verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor privind circulaţia pe drumurile publice şi conducerea autovehiculelor;
    d) Direcţia management resurse umane, denumitã în continuare D.M.R.U., prin Centrul naţional militar de testare limbi strãine, pentru administrarea testelor de plasament/ALCPT pentru funcţiile de stat major şi a testelor de stabilire a profilului lingvistic standardizat/STANAG 6001 pentru funcţiile de vizibilitate;
    e) Direcţia informare şi relaţii publice pentru selecţia, testarea şi avizarea personalului de informare şi relaţii publice.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 42
    (1) Funcţiile prevãzute în statul de organizare pentru misiune se încadreazã numai cu personal care îndeplineşte cerinţele specificate în statele de organizare pentru misiune.
    (2) Nu participã la selecţie în vederea încadrãrii/ocupãrii unor funcţii prevãzute în statele de organizare pentru misiune:
    a) personalul care pe timpul îndeplinirii misiunii urmeazã sã împlineascã vârsta standard de pensionare prevãzutã de lege;
    b) personalul suspendat din funcţie sau pus la dispoziţie, în condiţiile dispoziţiilor art. 89 alin. 2 şi 5 din Legea nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) personalul care a fost repatriat pe timpul executãrii unor misiuni în afara teritoriului statului român, ca urmare a sãvârşirii unor abateri disciplinare;
    d) personalul care, pe timpul încadrãrii unor posturi permanente sau al participãrii la cursuri în strãinãtate, a obţinut calificative sub nivelul "Bun".
    ART. 43
    Structurile militare care urmeazã sã participe la misiuni sau operaţii în afara teritoriului statului român, specifice Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii, organizeazã selecţia conform reglementãrilor proprii.
    ART. 44
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentele criterii şi metodologie.


    ANEXA 1
    la criterii şi metodologie


                             CRITERII ELIMINATORII
            privind selecţia candidaţilor pentru misiuni individuale
┌────┬─────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Criterii │ Condiţii │ Modul de │Structura care│
│crt.│ │ │ verificare │ verificã │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ 1.│Competenţa │Pregãtirea militarã generalã │Evaluarea │Structura care│
│ │profesionalã ├────────────────────────────────────┤competenţei │propune │
│ │ │Pregãtirea de specialitate │profesionale şi │candidaţii │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┤verificarea │ │
│ 2.│Cerinţele de │Abilitãţi de lucru în mediul │cerinţelor de │ │
│ │stat major │internaţional │personal, studiul│ │
│ │ ├────────────────────────────────────┤documentelor de │ │
│ │ │ Capacitatea de a redacta documente │ evidenţã │ │
│ │ │în limba englezã │ │ │
│ │ │Cunoştinţe de bazã privind operarea │ │ │
│ │ │PC, MS OFFICE │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │
│ 3.│Gradul │Subofiţer/Maistru militar la general│ │ │
│ │ │ - în funcţie de cerinţele postului │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │
│ 4.│Vârsta │Sã nu împlineascã în perioada │ │ │
│ │ │executãrii misiunii vârsta standard │ │ │
│ │ │de pensionare stabilitã de lege │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │25-55 de ani pentru observatorii │ │ │
│ │ │militari │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │
│ 5.│Cerinţele de │Sã aibã cel puţin un an de la │ │ │
│ │personal │întoarcerea din ultima misiune │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Sã nu aibã probleme personale sau │ │ │
│ │ │familiale deosebite │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Sã nu fie urmãrit, cercetat penal │ │ │
│ │ │sau administrativ, aspecte care sã │ │ │
│ │ │necesite prezenţa în ţarã │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Sã nu fi fost repatriat sau │ │ │
│ │ │sancţionat pe timpul unei misiuni │ │ │
│ │ │internaţionale │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ 6.│Starea │Apt psihologic │ Test │ Secţia │
│ │sãnãtãţii │ │- admis/respins -│ psihologicã │
│ │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │Apt medical conform cerinţelor fişei│Vizitã medicalã │Ambulatoriul │
│ │ │medicale standard O.N.U. │- admis/respins -│de speciali- │
│ │ ├────────────────────────────────────┤ │tate din │
│ │ │Condiţie fizicã foarte bunã certifi-│ │S.U.U.M.C. │
│ │ │catã de medicul unitãţii la │ │ │
│ │ │capitolul antecedente personale şi │ │ │
│ │ │date antropologice din fişa medicalã│ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Capacitate de lucru în condiţii │ │ │
│ │ │grele şi periculoase │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ 7.│Cunoaşterea │Pentru observatorii O.N.U. sau │ALCPT │Centrul │
│ │limbii │O.S.C.E. - cel puţin 80 de puncte │ │naţional │
│ │engleze │ALCPT │ │militar de │
│ │ │Pentru personalul de stat major - │ │testare limbi │
│ │ │cel puţin 70 de puncte ALCPT │ │strãine din │
│ │ │ │ │D.M.R.U. │
│ │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │Pentru funcţiile de vizibilitate │STANAG 6001 │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ 8.│Conducerea │Posesor al permisului de conducere │ Probã teoreticã │Secţia poliţie│
│ │autoturisme- │categoria B │ şi practicã │militarã │
│ │lor de teren ├────────────────────────────────────┤- admis/respins -│ │
│ │ │Cel puţin 2 ani experienţã de │ │ │
│ │ │conducãtor auto │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Abilitãţi în conducerea vehiculelor │ │ │
│ │ │4x4 │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Cunoştinţe privind executarea │ │ │
│ │ │întreţinerii zilnice a │ │ │
│ │ │autoturismelor │ │ │
└────┴─────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┘
    ANEXA 2
    la criterii şi metodologie


                                    CRITERII
     de ierarhizare a candidaţilor selecţionaţi pentru misiuni individuale
┌────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│Nr. │ Criteriul │ Nivel │Punctaj│Punctaj│
│crt.│ │ │ │obţinut│
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ 1.│Funcţii îndeplinite - se │Comandant de pluton/similar │ 1 │ │
│ │puncteazã o singurã ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │funcţie din fiecare │Comandant de companie/similar │ 2 │ │
│ │categorie. ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │Pentru subofiţeri se vor │Comandant de batalion/similar │ 3 │ │
│ │evalua funcţiile ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │corespunzãtoare │Ofiţer de stat major la nivel de │ │ │
│ │domeniului fişei postului │batalion/similar │ 2 │ │
│ │din teatrul de operaţii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │şi eşalonului unde sunt │Ofiţer de stat major la nivel de │ │ │
│ │încadraţi. │brigadã/similar │ 3 │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Ofiţer de stat major la nivel de │ │ │
│ │ │categorii de forţe ale armatei/similar │ 3 │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ 2.│Cursuri/similare pentru │Curs de bazã │ 1 │ │
│ │subofiţeri ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Curs avansat │ 2 │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Curs de stat major │ 3 │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Masterat de conducere interarme │ 4 │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Curs de operaţiuni de pace │ 4 │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Curs de conducere a operaţiunilor │ │ │
│ │ │multinaţionale întrunite - JOINT │ 4 │ │
├────┼──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ 3.│Participarea la alte misiuni individuale în afara teritoriului │ │ │
│ │statului român │ 1 │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ REZULTATUL OBŢINUT │
│ puncte │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    OBSERVAŢII:
    ANEXA 3
    la criterii şi metodologie

                                   - model -

                         Aprob
    Comandantul .....................
                 (eşalonul superior)
    .........
     (gradul)
                .....................
                (prenumele şi numele)


                                PLANUL DE MÃSURI
                     al ...................................
                             (denumirea structurii)

    pentru planificarea, organizarea şi desfãşurarea selecţiei personalului în vederea participãrii la misiunea ......(denumirea misiunii)...........

    I. Referinţe: se înscriu actele normative în baza cãrora se executã selecţia personalului.
    II. Scopul: este menţionat modul prin care se realizeazã încadrarea cu personal, astfel încât sã se atingã finalitatea doritã - încadrarea cu personal a statului de organizare pentru misiune şi trecerea la executarea pregãtirii şi instruirii trupelor.
    III. Obiective: se menţioneazã date referitoare la selecţia personalului, astfel încât structurile ce urmeazã sã participe la misiuni în afara teritoriului statului român sã aibã încadrate funcţiile din statul de organizare, conform specificaţiilor acestuia referitoare la arme/specialitãţi/specializare/competenţã lingvisticã, precum şi încadrarea rezervei de personal.
    IV. Specificaţiile planificãrii, organizãrii şi desfãşurãrii selecţiei: se detaliazã datele referitoare la activitãţile ce urmeazã a se desfãşura de cãtre structurile cu implicaţii în planificarea, organizarea şi desfãşurarea selecţiei, cum ar fi modul de executare a evaluãrii psihologice/psihotehnice, vizitei medicale, a specificaţiilor cuprinse în ordinul de operaţionalizare referitoare la evaluarea capacitãţilor fizice etc.
    V. Restrângeri şi limitãri: se detaliazã posibilitãţile de asigurare a specialitãţilor din cadrul structurii, în vederea încadrãrii funcţiilor din statul de organizare pentru misiune, modalitãţile de asigurare, precum şi alte date care ar putea conduce la unele greutãţi în ceea ce priveşte asigurarea personalului.
    VI. Detalii privind încadrarea statului de organizare: se înscriu date privind încadrarea statului de organizare şi a rezervei de înlocuire.
    VII. Structurile care asigurã completarea cu personal a funcţiilor rãmase disponibile şi încadrarea rezervei de înlocuire: sunt nominalizate structurile care asigurã personalul pentru încadrarea funcţiilor disponibile şi a rezervei de înlocuire, pe arme şi specialitãţi.
    VIII. Detalii privind desfãşurarea selecţiei: sunt menţionate date referitoare la perioada, locul şi felul în care se desfãşoarã activitãţile specifice selecţiei.
    IX. Rapoarte ce se înainteazã la eşalonul superior referitoare la stadiul desfãşurãrii selecţiei: sunt specificate rapoartele care se înainteazã eşalonului superior referitoare la stadiul desfãşurãrii selecţiei. Acestea se înainteazã, de regulã, la finalizarea unei etape din cadrul selecţiei.
    X. Graficul cu activitãţile ce se desfãşoarã pentru planificarea, organizarea şi desfãşurarea selecţiei la nivelul .....(denumirea structurii) ...........
┌────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │ Activitãţi │ Încadrare în timp/zile │ │
│crt.│ ├───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤Observaţii│
│ │ │H+5│H+10│H+15│H+20│H+25│H+30│H+35│H+40│H+45│H+50│H+55│H+60│H+65│H+70│H+75│H+80│H+85│H+90│ │
├────┼────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ 1.│Analiza statului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de organizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru misiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ 2.│Încadrarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │principiu/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │iniţialã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ 3.│Înaintarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rapoartelor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │disponibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ 4.│Efectuarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluãrii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │psihologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────────┘

                                Comandantul ...........................
                                              (denumirea structurii)
                                  (gradul) ...........................
                                               (prenumele şi numele)    ● Caracterul planului de mãsuri, dupã completare, este de secret de serviciu.
    ● H - ziua/data emiterii ordinului de operaţionalizare de cãtre şeful categoriei de forţe ale armatei/comandamentului de armã.


    ANEXA 4
    la criterii şi metodologie

                                   - model -


            ROMÂNIA
 MINISTERUL APÃRÃRII NAŢIONALE
      Statul Major General Nesecret
Direcţia personal şi mobilizare Exemplarul nr. .....
           data

        Nr. ......
         Bucureşti Aprob                                 PLAN DE MÃSURI
                     pentru selecţia organizatã în perioada
                 ...... în vederea încadrãrii funcţiei .......

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────┐
│Nr. │ Activitatea │Data şi│ Cine │Observaţii│
│crt.│ │ locul │executã│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 1.│Elaborarea cerinţelor de personal │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 2.│Întocmirea planului de mãsuri şi stabilizarea bazei de │ │ │ │
│ │date de selecţie │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 3.│Transmiterea solicitãrilor de personal structurilor │ │ │ │
│ │menţionate în baza de selecţie la structurile │ │ │ │
│ │evaluatoare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 4.│Centralizarea propunerilor primite şi pregãtirea │ │ │ │
│ │documentaţiei necesare desfãşurãrii selecţiei: tabele │ │ │ │
│ │nominale, fişe medicale, formulare de lucru etc. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 5.│Întâlnire cu candidaţii, instructaj privind programul │ │ │ │
│ │selecţiei, preluarea documentelor solicitate şi │ │ │ │
│ │înmânarea fişelor medicale Examinarea psihologicã │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 6.│Evaluarea cunoştinţelor de limba englezã │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 7.│Examinarea cunoştinţelor şi deprinderilor auto │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 8.│Examinarea medicalã │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 9.│Verificarea îndeplinirii cerinţelor de personal │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 10.│Centralizarea rezultatelor examinãrilor │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 11.│Întocmirea documentelor şi prezentarea rezultatelor │ │ │ │
│ │candidaţilor, în vederea stabilirii participanţilor la │ │ │ │
│ │misiune │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 12.│Iniţierea raportului de misiune │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 13.│Comunicarea rezultatelor │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 14.│Solicitarea certificatelor de securitate │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 15.│Înştiinţarea Direcţiei instrucţie şi doctrinã privind │ │ │ │
│ │perioada de pregãtire centralizatã │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 16.│Înapoierea memoriilor originale │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 17.│Emiterea ordinelor de detaşare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 18.│Expedierea extraselor din ordinul de detaşare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ 19.│Actualizarea bazei de date │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘

   Şeful ................., Întocmit
 (gradul) ...................... ────────
          (prenumele şi numele) (gradul) .....................
                                                                (prenumele şi numele)    ANEXA 5
    la criterii şi metodologie

                                   - model -


                                BAZA DE SELECŢIE
                 pentru activitatea din perioada ..............
┌────┬─────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │ Solicitãri │ │
│crt.│ Cod denumire funcţie │ Gradul ├───────────┬─────────────┤ Total │
│ │ │ │ Structura │Nr. candidaţi│ │
├────┴─────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────┤
│ Comandamentul Forţei Multinaţionale - Bagdad │
├────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────┤
│ 1. │ │ │ SMFT │ │ │
│ │ │ ├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ SMFA │ │ │
│ │ │ ├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ SMFN │ │ │
├────┴─────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────┤
│ Comandamentul Corpului Multinaţional - Bagdad │
├────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ .. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ .. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ .. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ .. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ .. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ .. │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────┤
│ Comandamentul Brigãzii Înaintate Vest - Tallil │
├────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────┤
│ n │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘

                          Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,

                            (gradul) ......................
                                     (prenumele şi numele)


                                                                      Întocmit
                                                                      ────────
                                                      (gradul) .....................
                                                               (prenumele şi numele)                                          -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016