Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 997 din 30 aprilie 2020  privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus)  pentru perioada aprilie 2020-14 aprilie 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 997 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada aprilie 2020-14 aprilie 2021

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 354 din 4 mai 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 136.067 din 2 martie 2019 şi Avizul nr. 2/2020 al Consiliului Naţional de Vânătoare,
    în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) şi al art. 36 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se aprobă cotele de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus), pentru perioada aprilie 2020-14 aprilie 2021, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Exemplarele de căprior cu vârsta sub 1 an, denumite în continuare tineret, se recoltează în cadrul cotelor prevăzute în coloana a 8-a din anexa la prezentul ordin, cu respectarea perioadei prevăzute pentru „mascul“ şi „femelă“ în anexa nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora, în structura aprobată, potrivit prevederilor art. 6 lit. f) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, în intervalul de la o oră înainte de răsăritul soarelui până la o oră după apusul soarelui, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.
    (2) În situaţiile în care în cursul perioadei de la art. 1 alin. (1) gestionarii unor fonduri cinegetice sunt înlocuiţi în contractele de gestionare, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.

    ART. 3
    Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă, potrivit legii.

    ART. 4
    (1) În cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, la solicitarea sau cu acordul gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea între fonduri cinegetice a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.
    (2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor înainta direcţiei de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).

    ART. 5
    (1) În cazul producerii de pagube culturilor agricole sau silvice de către exemplare de căprior, în cursul perioadei de vânătoare prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, recoltarea acestora se realizează la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, după cum urmează:
    a) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, pe fondurile cinegetice pe care nu au fost aprobate cote de recoltă;
    b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, pe fondurile cinegetice unde cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

    (2) În cazul producerii de pagube culturilor agricole sau silvice de către exemplare de căprior, în afara perioadei de vânătoare prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, recoltarea acestora se realizează la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, după cum urmează:
    a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;
    b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea conducătorilor structurilor teritoriale de specialitate pe fondurile cinegetice pe care nu au fost aprobate cote de recoltă, precum şi pe fondurile cinegetice unde cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

    (3) Aprobările prevăzute la alin. (1) şi (2) se fundamentează prin raportul de control întocmit de către personalul de specialitate din domeniul silvic sau cinegetic şi avizat de conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, în urma verificării în teren privind situaţia pagubelor produse.

    ART. 6
    Pentru aplicarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cota de recoltă la specia căprior a fost realizată şi/sau nu este perioadă de vânătoare, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, suplimentarea cotei de recoltă şi/sau recoltarea în perioada cuprinsă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 14 aprilie 2021, la propunerea conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare care verifică în acest scop solicitările primite.

    ART. 7
    În scopul ameliorării şi creşterii calităţii genetice a populaţiilor de căprior se interzice recoltarea, în perioada prevăzută la art. 1, a exemplarelor „de viitor“, aşa cum sunt definite de art. 33 alin. (1) din Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008, cu modificările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Trofeele aparţinând exemplarelor recoltate în condiţiile prezentului ordin se evaluează potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 418/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului.
    (2) Comisiile de evaluare a trofeelor se stabilesc prin decizie a conducătorului executiv al gestionarului fondului cinegetic şi se comunică, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare.
    (3) Din comisiile prevăzute la alin. (2) face parte şi câte un reprezentant de specialitate al structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate are sediul gestionarul sau pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic, după caz.

    ART. 9
    (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia.
    (2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor verifica trimestrial şi ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor sesizări, modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.
    (3) În urma verificărilor prevăzute la alin. (2), în cazul nerespectării prevederilor prezentului ordin, se întocmeşte de către structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare situaţia centralizată cu privire la faptele constatate şi cu privire la măsurile luate, care va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare din trimestrul următor, pentru verificările din trimestrul anterior.

    ART. 10
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi clauzelor contractelor de gestionare.

    ART. 11
    Nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe

    Bucureşti, 30 aprilie 2020.
    Nr. 997.
    ANEXA 1

    CENTRALIZATOR
    privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada aprilie 2020-14 aprilie 2021,
    la specia căprior

┌────┬───────┬────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ │ │Fond cinegetic │Cote de recoltă aprobate la: │
│ │ │ ├───┬───────────────┼──────────────────────────────┤
│Nr. │ │Gestionari │ │ │Căprior │
│crt.│Judeţul│fonduri │ │ ├──────┬───────────────┬───────┤
│ │ │cinegetice │Nr.│Denumire │Total,│Masculi │Femele,│
│ │ │ │ │ │din ├──────┬────────┤tineret│
│ │ │ │ │ │care │Trofeu│Selecţie│ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1 │AB │AJVPS Alba │6 │Vidra │7 │1 │3 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│2 │AB │AJVPS Alba │7 │Ciuruleasa │9 │1 │5 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│3 │AB │AJVPS Alba │8 │Detunata │10 │1 │5 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│4 │AB │AJVPS Alba │9 │Lupşa │6 │1 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│5 │AB │AJVPS Alba │12 │Geamăna │7 │1 │3 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│6 │AB │AJVPS Alba │19 │Ocna Mureş │40 │4 │18 │18 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│7 │AB │AJVPS Alba │20 │Lopadea Nouă │44 │4 │20 │20 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│8 │AB │AJVPS Alba │21 │Noşlac │36 │3 │15 │18 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│9 │AB │AJVPS Alba │25 │Teiuş │8 │0 │3 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│10 │AB │AJVPS Alba │26 │Bucerdea │25 │3 │12 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│11 │AB │AJVPS Alba │27 │Veseuş │23 │2 │11 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│12 │AB │AJVPS Alba │29 │Veza │43 │4 │20 │19 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│13 │AB │AJVPS Alba │34 │Ampoiţa │9 │1 │5 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│14 │AB │AJVPS Alba │36 │Berghin │46 │5 │19 │22 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│15 │AB │AJVPS Alba │37 │Oarda │48 │5 │21 │22 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│16 │AB │AJVPS Alba │41 │Vinţ │12 │0 │5 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│17 │AB │AJVPS Alba │42 │Daia │36 │5 │15 │16 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│18 │AB │AJVPS Alba │48 │Vinerea │6 │1 │4 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│19 │AB │AJVPS Alba │49 │Săliştea │6 │1 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│20 │AB │AJVPS Alba │50 │Cugir │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│21 │AB │DS Alba │1 │Arieşul M. Sup.│4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│22 │AB │DS Alba │35 │Ighiu │10 │2 │2 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│23 │AB │DS Alba │44 │Ohaba │6 │1 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│24 │AB │DS Alba │47 │Prigoana │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│25 │AB │DS Alba │52 │Pianu │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│26 │AB │AVPS Bendis │2 │Arieşul │8 │1 │3 │4 │
│ │ │ │ │Mijlociu │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│27 │AB │AVPS Bendis │33 │Vâltori Feneş │10 │1 │4 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│28 │AB │Ocolul Silvic │3 │Horea │3 │0 │1 │2 │
│ │ │Horea Apuseni │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│29 │AB │A.V. Căprioru │4 │Valea Bistrei │6 │1 │3 │2 │
│ │ │Certeze │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│30 │AB │A.V. Avram Iancu│5 │Avram Iancu │11 │3 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│31 │AB │S.C. O.S. │10 │Poşaga │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Muntele Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│32 │AB │A.V.P.S. Ocoliş │11 │Ocoliş │13 │3 │5 │5 │
│ │ │Hunter 1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│33 │AB │Asoc. Trascău │13 │Vidolm │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Hunting Sălciua │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│34 │AB │A.V.P.S. Acvila │14 │Rimetea │15 │3 │7 │5 │
│ │ │Aiud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│35 │AB │A.V. Râmeţ Inzel│15 │Ponor │16 │2 │7 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│36 │AB │A.V.P.S. Diana │16 │Ciugud │17 │3 │7 │7 │
│ │ │Aiud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│37 │AB │A.V.P.S. Artemis│17 │Aiud │13 │2 │5 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│38 │AB │A.V.P.S. │18 │Măhăceni │18 │2 │8 │8 │
│ │ │Potaissa Hunter │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│39 │AB │A.V.P.S. │22 │Întregalde │5 │1 │2 │2 │
│ │ │Târnavele │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│40 │AB │A.V. Trascău │23 │Cricău │6 │1 │1 │4 │
│ │ │Ighiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│41 │AB │A.V.S. Piatra │24 │Galda │20 │4 │6 │10 │
│ │ │Verde │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│42 │AB │A.V.P.S. Valea │28 │Jidvei │27 │3 │9 │15 │
│ │ │Târnavei Jidvei │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │ │A.V.P.S. │ │ │ │ │ │ │
│43 │AB │Căpriorul din │30 │Cergău │20 │2 │6 │12 │
│ │ │Deal │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │ │A.V. Cabana din │ │ │ │ │ │ │
│44 │AB │Poduri Calea lui│31 │Valea Lungă │22 │3 │9 │10 │
│ │ │Hoitz │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│45 │AB │A.V.P.S. Cerbul │32 │Izv. Ampoiului │9 │2 │3 │4 │
│ │ │Zlatna │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│46 │AB │A.V.P.S. Gura │38 │Valea Mică │5 │1 │3 │1 │
│ │ │Ursului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│47 │AB │A.V. P. Mamut │39 │Alba Iulia │9 │2 │3 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│48 │AB │A.V. Mistreţul │40 │Blandiana │7 │0 │2 │5 │
│ │ │Blandiana │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│49 │AB │A.V.P.S. Wild │43 │Vingard │70 │7 │27 │36 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │ │A.V.P.S. │ │ │ │ │ │ │
│50 │AB │Vulturul Negru │45 │Cilnic │15 │4 │5 │6 │
│ │ │Sebeş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│51 │AB │A.V.P.S. Diana │46 │Gârbova │32 │5 │15 │12 │
│ │ │Gârbova │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│52 │AB │Ocolul Silvic │51 │Canciu │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Sâpcea Cugir R.A│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│53 │AB │A.V. Cerbul │53 │Purcăreţ │8 │1 │3 │4 │
│ │ │Purcăreţ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│54 │AB │Asociaţia │54 │Şugag │4 │1 │1 │2 │
│ │ │Căprioru Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│55 │AB │Total judeţ │ │ │844 │109 │349 │386 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│56 │AR │AJVPS Arad │2 │Aradul Nou │19 │0 │12 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│57 │AR │AJVPS Arad │3 │Mailat │22 │0 │7 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│58 │AR │AJVPS Arad │6 │Şeitin │23 │0 │6 │17 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│59 │AR │AJVPS Arad │7 │Nădlac │13 │0 │2 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│60 │AR │AJVPS Arad │9 │Rovine │9 │0 │4 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│61 │AR │AJVPS Arad │11 │Ceala │30 │0 │15 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│62 │AR │AJVPS Arad │12 │Variaş │17 │0 │4 │13 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│63 │AR │AJVPS Arad │13 │Dorobanţi │48 │0 │14 │34 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│64 │AR │AJVPS Arad │16 │Vladimirescu │11 │0 │5 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│65 │AR │AJVPS Arad │17 │Şimand │41 │0 │16 │25 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│66 │AR │AJVPS Arad │19 │Şiclău │34 │0 │14 │20 │
│ │ │ │ │Grăniceri │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│67 │AR │AJVPS Arad │27 │Nădab Moară │28 │0 │14 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│68 │AR │AJVPS Arad │34 │Milova │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│69 │AR │AJVPS Arad │36 │Monoroştia │4 │0 │4 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│70 │AR │AJVPS Arad │41 │Târnova │8 │0 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│71 │AR │AJVPS Arad │43 │Seleuş │8 │0 │5 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│72 │AR │AJVPS Arad │45 │Apateu │8 │0 │6 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│73 │AR │AJVPS Arad │47 │Rovina │11 │0 │7 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│74 │AR │AJVPS Arad │49 │Mânerău │10 │0 │6 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│75 │AR │AJVPS Arad │56 │Roşia │8 │0 │5 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│76 │AR │AJVPS Arad │61 │Crocna Zimbru │8 │0 │5 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│77 │AR │AJVPS Arad │70 │Fiac │5 │0 │5 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│78 │AR │AJVPS Arad │71 │Zăbalţ │3 │0 │3 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│79 │AR │AJVPS Arad │72 │Lipova │2 │0 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│80 │AR │DS Arad │5 │Sâmpetru Gheduş│32 │4 │11 │17 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│81 │AR │DS Arad │22 │Sălişteanca │12 │2 │4 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│82 │AR │DS Arad │37 │Bătuta │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│83 │AR │DS Arad │55 │Moneasa │3 │0 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│84 │AR │DS Arad │59 │Mădrigeşti │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│85 │AR │DS Arad │60 │Dumbrava │3 │0 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│86 │AR │DS Arad │65 │Slatina │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│87 │AR │DS Arad │66 │Troaş │3 │0 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│88 │AR │DS Arad │67 │Săvârşin │3 │0 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│89 │AR │DS Arad │69 │Recea │11 │1 │5 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│90 │AR │DS Arad │73 │Neudorf │25 │1 │9 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│91 │AR │DS Arad * │74 │Zăbrani │4 │0 │4 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│92 │AR │AV Lazăr Hunting│26 │Somoş │100 │7 │33 │60 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│93 │AR │AV Lazăr Hunting│48 │Miniş │30 │2 │12 │16 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│94 │AR │AV Lazăr Hunting│57 │Chişindia │30 │2 │12 │16 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│95 │AR │AVPS Aranca │4 │Gelu │110 │10 │40 │60 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│96 │AR │ARS Venandi │8 │Pereg │70 │7 │23 │40 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│97 │AR │AV Diana Turnu │10 │Turnu │75 │0 │35 │40 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│98 │AR │Jager Club │14 │Andrei Şaguna │110 │15 │40 │55 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│99 │AR │Vânătorul Arad │15 │Sofronea │75 │8 │28 │39 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│100 │AR │AV Artemis │18 │Horia │70 │7 │28 │35 │
│ │ │Montana │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│101 │AR │AV Canalul │20 │Râtul Pilu │67 │5 │22 │40 │
│ │ │Morilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│102 │AR │AV Canalul │21 │Socodor │15 │2 │5 │8 │
│ │ │Morilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│103 │AR │AV Elena │23 │Adea │58 │5 │23 │30 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│104 │AR │Căpriorul Roşu │24 │Lunca Holumburi│80 │10 │30 │40 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│105 │AR │AV Poiana │29 │Caporal Alexa │75 │8 │27 │40 │
│ │ │Dealului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│106 │AR │AVP Crişana │28 │Nădab │55 │2 │23 │30 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│107 │AR │AVP Crişana │35 │Conop │20 │0 │12 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│108 │AR │AV Cetate Şiria │30 │Şiria │25 │0 │11 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│109 │AR │AVPS Hubertus │32 │Ghioroc │40 │5 │12 │23 │
│ │ │Lipova │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│110 │AR │AVPS Hubertus │33 │Cladova │10 │2 │3 │5 │
│ │ │Lipova │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│111 │AR │OSP Nadăş │38 │Nadăş │12 │0 │7 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│112 │AR │AV Lunca Tauţ │39 │Tauţ │34 │0 │17 │17 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│113 │AR │AVP Arsilva │40 │Arăneag │20 │3 │7 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│114 │AR │AV Bizon Bonasus│25 │Sintea │25 │2 │9 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│115 │AR │AV Bizon Bonasus│42 │Pâncota │35 │2 │13 │20 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│116 │AR │ASC Ineu │46 │Balta │91 │7 │42 │42 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│117 │AR │AV Cervus Elafus│51 │Susag │20 │2 │7 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│118 │AR │AV Petrişana │54 │Prunişor │27 │2 │11 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│119 │AR │AVPS Crisius │44 │Chereluş │95 │11 │37 │47 │
│ │ │Socodor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│120 │AR │AVPS Crisius │58 │Rădeşti │12 │2 │8 │2 │
│ │ │Socodor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│121 │AR │AVPS Crisius │62 │Avram Iancu │35 │5 │14 │16 │
│ │ │Socodor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│122 │AR │AVPS Breaza │63 │Leuca Găina │13 │2 │5 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│123 │AR │AVC Urvis │53 │Hăşmaş │13 │2 │4 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│124 │AR │AVPS Grizli │64 │Tisa Luncşoara │20 │2 │7 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│125 │AR │AVPS Şoimul │31 │Covasânţ │45 │5 │19 │21 │
│ │ │Lipova │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│126 │AR │Poiana Cerbului │52 │Botfei │52 │4 │20 │28 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│127 │AR │AVPS Rovina │50 │Archiş │30 │5 │10 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│128 │AR │BMT Hunting │1 │Frumuşeni │65 │5 │25 │35 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│129 │AR │AVPS Ghioroc │68 │Petriş │25 │3 │10 │12 │
│ │ │Păuliş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│130 │AR │Total judeţ │ │ │2.256 │169 │899 │1.188 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│131 │AG │D.S. Argeş │4 │Cumpăna │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│132 │AG │D.S. Argeş │5 │Aref │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│133 │AG │D.S. Argeş │11 │Căpăţâna │3 │0 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│134 │AG │D.S. Argeş │13 │Corbi │3 │0 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│135 │AG │D.S. Argeş │15 │Bratia │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│136 │AG │D.S. Argeş │16 │Râuşor │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│137 │AG │D.S. Argeş │46 │Mozacu │5 │2 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│138 │AG │D.S. Argeş │47 │Mozăceni │7 │1 │4 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│139 │AG │INCDS Marin │26 │Rădeşti │16 │2 │4 │10 │
│ │ │Drăcea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│140 │AG │AVPS Diana │8 │Jepi │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│141 │AG │AVPS Diana │48 │Ungheni │40 │8 │7 │25 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│142 │AG │AVPS Cerbul │12 │Plăişor │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│143 │AG │AV Piatra │21 │Izvoarele │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Craiului │ │Dâmboviţei │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│144 │AG │A.V. Bendis │45 │Deaguri │20 │5 │5 │10 │
│ │ │Argeş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│145 │AG │AVPS Codrii │1 │Negoiu │5 │1 │2 │2 │
│ │ │Negoiului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│146 │AG │AVPS Codrii │2 │Şuici │8 │2 │3 │3 │
│ │ │Negoiului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│147 │AG │AJVPS Argeş │6 │Valea Danului │10 │2 │2 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│148 │AG │AJVPS Argeş │7 │Curtea de Argeş│10 │2 │2 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│149 │AG │AJVPS Argeş │9 │Muşeteşti │8 │2 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│150 │AG │AJVPS Argeş │14 │Retevoieşti │7 │1 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│151 │AG │AJVPS Argeş │17 │Aninoasa │8 │2 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│152 │AG │AJVPS Argeş │19 │Câmpulung │7 │1 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│153 │AG │AJVPS Argeş │24 │Mâzgana │11 │3 │2 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│154 │AG │AJVPS Argeş │28 │Dârmăneşti │11 │3 │3 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│155 │AG │AJVPS Argeş │29 │Trivale │12 │3 │3 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│156 │AG │AJVPS Argeş │31 │Cotmeana │15 │3 │4 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│157 │AG │AJVPS Argeş │32 │Râjleţu │20 │3 │5 │12 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│158 │AG │AJVPS Argeş │33 │Dealul Bradului│19 │5 │5 │9 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│159 │AG │AJVPS Argeş │34 │Mareş │18 │5 │5 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│160 │AG │AJVPS Argeş │35 │Râncaciov │11 │2 │3 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│161 │AG │AJVPS Argeş │36 │Cârcinov │8 │2 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│162 │AG │AJVPS Argeş │37 │Topoloveni │14 │3 │4 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│163 │AG │AJVPS Argeş │38 │Căteasca │8 │2 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│164 │AG │AJVPS Argeş │39 │Broşteni │19 │5 │6 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│165 │AG │AJVPS Argeş │40 │Suseni │12 │3 │3 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│166 │AG │AJVPS Argeş │41 │Bălăceanca │6 │4 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│167 │AG │AJVPS Argeş │42 │Vlăşcuţa │4 │3 │0 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│168 │AG │AJVPS Argeş │43 │Şerboieni │7 │1 │1 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│169 │AG │AJVPS Argeş │44 │Furduieşti │7 │1 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│170 │AG │AJVPS Argeş │50 │Malu │4 │0 │0 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│171 │AG │AVP Jderul Argeş│23 │Dâmbovicioara │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│172 │AG │AVP Gorunul │30 │Săpunari │40 │10 │13 │17 │
│ │ │Brătia │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│173 │AG │AVPS Curtea de │3 │Poienari │22 │7 │7 │8 │
│ │ │Argeş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│174 │AG │A.V.P. G.T.S. │10 │Mălureni │10 │2 │4 │4 │
│ │ │Muntenia │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│175 │AG │A.V.P. GTS │18 │Râul Târgului │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Păpuşa Leaota │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│176 │AG │A.V.P. GTS │20 │Stoeneşti │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Păpuşa Leaota │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│177 │AG │AVPS Mioriţa │25 │Grădiştea │18 │0 │9 │9 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│178 │AG │AVPS Sitarul │49 │Ştefan cel Mare│6 │1 │4 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│179 │AG │AVPS Sitarul │51 │Bucov │13 │1 │6 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│180 │AG │A O.S. Carpathia│22 │Rucăr │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│181 │AG │AV Steaua │27 │Miceşti │10 │1 │3 │6 │
│ │ │Carpaţilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│182 │AG │Total judeţ │ │ │499 │108 │147 │244 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│183 │BC │DS Bacău │8 │Zemeş │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│184 │BC │DS Bacău │15 │Bărzăuţa │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│185 │BC │DS Bacău │16 │Dofteana │4 │1 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│186 │BC │DS Bacău │17 │Slănic-Moldova │7 │2 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│187 │BC │DS Bacău │21 │Caşinul │7 │2 │3 │2 │
│ │ │ │ │Superior │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│188 │BC │DS Bacău │22 │Caşinul │8 │3 │3 │2 │
│ │ │ │ │Inferior │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│189 │BC │DS Bacău* │30 │Lipova │6 │1 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│190 │BC │DS Bacău* │26 │Berzunţi │4 │1 │3 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│191 │BC │DS Bacău │39 │Iteşti │35 │10 │10 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│192 │BC │DS Bacău │40 │Fântânele │20 │5 │7 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│193 │BC │DS Bacău │51 │Pralea │6 │2 │3 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│194 │BC │DS Bacău* │56 │Stănişeşti │21 │1 │10 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│195 │BC │DS Bacău* │57 │Răchitoasa │22 │1 │9 │12 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│196 │BC │AJVPS Bacău │2 │Camenca │6 │0 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│197 │BC │AJVPS Bacău │3 │Cotumba │7 │0 │3 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│198 │BC │AJVPS Bacău │6 │Nogea │8 │0 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│199 │BC │AJVPS Bacău │7 │Geamăna │5 │0 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│200 │BC │AJVPS Bacău │10 │Solonţ │12 │0 │5 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│201 │BC │AJVPS Bacău │11 │Poduri │11 │0 │4 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│202 │BC │AJVPS Bacău │19 │Bogdăneşti │14 │1 │6 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│203 │BC │AJVPS Bacău │24 │Brătila │16 │0 │8 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│204 │BC │AJVPS Bacău │25 │Bârsăneşti │21 │1 │9 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│205 │BC │AJVPS Bacău │27 │Şerbeşti │17 │2 │4 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│206 │BC │AJVPS Bacău │28 │Dămieneşti │20 │1 │6 │13 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│207 │BC │AJVPS Bacău │29 │Odobeşti │16 │1 │4 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│208 │BC │AJVPS Bacău │31 │Parincea │21 │0 │8 │13 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│209 │BC │AJVPS Bacău │32 │Buhoci │20 │0 │7 │13 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│210 │BC │AJVPS Bacău │33 │Gioseni │15 │0 │5 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│211 │BC │AJVPS Bacău │41 │Trebeş │12 │0 │4 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│212 │BC │AJVPS Bacău │43 │Sascut │21 │1 │6 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│213 │BC │AJVPS Bacău │45 │Corbasca │17 │0 │10 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│214 │BC │AJVPS Bacău │46 │Găiceana │22 │0 │8 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│215 │BC │AJVPS Bacău │47 │Huruieşti │23 │0 │10 │13 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│216 │BC │AJVPS Bacău │48 │Borzeşti │41 │0 │19 │22 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│217 │BC │AJVPS Bacău │49 │Urecheşti │19 │0 │8 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│218 │BC │AJVPS Bacău │52 │Glăvăneşti │28 │2 │10 │16 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│219 │BC │AJVPS Bacău │53 │Vultureni │25 │1 │10 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│220 │BC │AJVPS Bacău │54 │Gloduri │23 │0 │9 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│221 │BC │AV Diana │50 │Bâlca │18 │0 │8 │10 │
│ │ │Coţofeneşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│222 │BC │SVPS Bacău │5 │Ciobănuş │3 │0 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│223 │BC │SVPS Bacău │12 │Scorţeni │6 │1 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│224 │BC │SVPS Bacău │23 │Sănduleni │9 │0 │5 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│225 │BC │SVPS Bacău │34 │Pănceşti │9 │0 │6 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│226 │BC │SVPS Bacău │35 │Răcăciuni │7 │0 │4 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│227 │BC │SVPS Bacău │36 │Faraoani │9 │0 │6 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│228 │BC │SVPS Bacău │37 │Călugăra │8 │1 │4 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│229 │BC │AVPS Bukk │1 │Ghimeş │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│230 │BC │O.S. Lignum │14 │Dărmăneşti │1 │0 │0 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│231 │BC │O.S. Privat │20 │Oituz │9 │1 │3 │5 │
│ │ │Oituz - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│232 │BC │AVPS Lebăda │55 │Coloneşti │7 │0 │3 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│233 │BC │O.S. Bisericesc │42 │Blăgeşti │23 │3 │5 │15 │
│ │ │Bacău │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│234 │BC │AVPS Ursul Brun │38 │Buhuşi │38 │1 │22 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│235 │BC │Asociaţia Colţ │13 │Plopu │18 │3 │6 │9 │
│ │ │Alb │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│236 │BC │AVPS Clubul │9 │Schit │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Vânătorilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│237 │BC │AVPS GMC Hunter │18 │Larga │11 │1 │5 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│238 │BC │AVPS Von Spiess │4 │Sulţa │6 │1 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│239 │BC │AV Rara Apri │44 │Orbeni │25 │3 │7 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│240 │BC │Total judeţ │ │ │792 │56 │321 │415 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│241 │BH │AJVPS Bihor │5 │Cherechiu │40 │5 │15 │20 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│242 │BH │AJVPS Bihor │7 │Diosig │45 │3 │20 │22 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│243 │BH │AJVPS Bihor │11 │Iteu │4 │0 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│244 │BH │AJVPS Bihor │13 │Marginea │4 │0 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│245 │BH │AJVPS Bihor │14 │Mişca │10 │1 │5 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│246 │BH │AJVPS Bihor │15 │Cuzap │5 │1 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│247 │BH │AJVPS Bihor │16 │Brusturi │7 │1 │3 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│248 │BH │AJVPS Bihor │20 │Borş │40 │5 │15 │20 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│249 │BH │AJVPS Bihor │22 │Ineu │15 │2 │5 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│250 │BH │AJVPS Bihor │27 │Giriş │25 │3 │8 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│251 │BH │AJVPS Bihor │28 │Livada │25 │3 │8 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│252 │BH │AJVPS Bihor │29 │Cefa │40 │5 │15 │20 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│253 │BH │AJVPS Bihor │41 │Hodişel │15 │1 │6 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│254 │BH │AJVPS Bihor │42 │Lupoaia │20 │1 │9 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│255 │BH │AJVPS Bihor │46 │Luncasprie │11 │2 │5 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│256 │BH │AJVPS Bihor │47 │Crânceşti │15 │3 │6 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│257 │BH │AJVPS Bihor │48 │Cuieşd │5 │1 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│258 │BH │AJVPS Bihor │51 │Borod │9 │1 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│259 │BH │AJVPS Bihor │53 │Hotar │8 │1 │4 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│260 │BH │AJVPS Bihor │54 │Măgeşti │9 │1 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│261 │BH │AJVPS Bihor │56 │Curăţele │10 │1 │5 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│262 │BH │AJVPS Bihor │57 │Roşia │12 │2 │5 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│263 │BH │AJVPS Bihor │59 │Finiş │15 │3 │6 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│264 │BH │AJVPS Bihor │61 │Ferice │10 │1 │5 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│265 │BH │AJVPS Bihor │62 │Cusuiuş │15 │3 │6 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│266 │BH │Direcţia Silvică│4 │Şimian │8 │0 │2 │6 │
│ │ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│267 │BH │Direcţia Silvică│9 │Cubulcut │17 │2 │5 │10 │
│ │ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│268 │BH │Direcţia Silvică│49 │Peştiş │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│269 │BH │Direcţia Silvică│50 │Gepiş │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│270 │BH │Direcţia Silvică│64 │Dumbrăvani │1 │0 │1 │0 │
│ │ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│271 │BH │Direcţia Silvică│67 │Remeţi │4 │1 │3 │0 │
│ │ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│272 │BH │Direcţia Silvică│68 │Valea Iadului │2 │1 │1 │0 │
│ │ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│273 │BH │AV Crişana │30 │Peri │37 │2 │16 │19 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│274 │BH │AV Crişana │31 │Goronişte │40 │1 │17 │22 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│275 │BH │AV Crişana │32 │Ciumeghiu │45 │2 │19 │24 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│276 │BH │AV Crişana │33 │Arpăşel │43 │3 │17 │23 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│277 │BH │AV Crişana │39 │Cighid │35 │1 │16 │18 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│278 │BH │AVP Valea │2 │Văşad │42 │11 │11 │20 │
│ │ │Ierului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│279 │BH │AVP Valea │3 │Tarcea │45 │10 │15 │20 │
│ │ │Ierului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│280 │BH │AVP Valea │6 │Cetariu │70 │17 │18 │35 │
│ │ │Ierului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│281 │BH │AVP Valea │10 │Pădurea Mare │70 │20 │20 │30 │
│ │ │Ierului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│282 │BH │AVPS Pădurea │23 │Săcădat │34 │3 │14 │17 │
│ │ │Verde Sântelec │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│283 │BH │AVPS Pădurea │24 │Alparea │40 │3 │16 │21 │
│ │ │Verde Sântelec │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│284 │BH │AVPS Pădurea │44 │Corbeşti │25 │1 │14 │10 │
│ │ │Verde Sântelec │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│285 │BH │AVP Valea │8 │Sântimbreu │70 │8 │22 │40 │
│ │ │Barcăului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│286 │BH │AVP Valea │19 │Biharea │120 │18 │42 │60 │
│ │ │Barcăului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│287 │BH │AV Selina │17 │Burzuc │33 │3 │12 │18 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│288 │BH │AV Selina │52 │Bălnaca │27 │3 │10 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│289 │BH │AV Artemis │35 │Oşand │40 │2 │14 │24 │
│ │ │Cociuba Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│290 │BH │AV Artemis │37 │Cociuba │40 │2 │14 │24 │
│ │ │Cociuba Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│291 │BH │Asociaţia │55 │Forău │14 │0 │7 │7 │
│ │ │Gliganu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│292 │BH │Asociaţia │60 │Dumbrăviţa │20 │0 │9 │11 │
│ │ │Gliganu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │ │Asociaţia │ │ │ │ │ │ │
│293 │BH │Cinegetica │58 │Sohodol │12 │0 │5 │7 │
│ │ │Apuseni │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │ │Asociaţia │ │Valea │ │ │ │ │
│294 │BH │Cinegetica │69 │Drăganului │5 │0 │2 │3 │
│ │ │Apuseni │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│295 │BH │ASC Plaiurile │1 │Curtuişeni │45 │4 │15 │26 │
│ │ │Bistriţei │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│296 │BH │AV Waidmannsheil│12 │Balc │80 │3 │37 │40 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│297 │BH │AVPS Cetariu │18 │Sălard │60 │0 │30 │30 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│298 │BH │AVPS Forest Hunt│21 │Paleu │17 │2 │5 │10 │
│ │ │Paleu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│299 │BH │AV Cervus │25 │Boboştea │25 │2 │8 │15 │
│ │ │Elaphus │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│300 │BH │AV Prohunting │26 │Păuşa │55 │1 │24 │30 │
│ │ │Salonta │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│301 │BH │AV Fazanul de │34 │Salonta │130 │10 │55 │65 │
│ │ │Aur │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│302 │BH │AVPS Lupoaia │36 │Râpa │40 │0 │18 │22 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│303 │BH │AVP Tinca │38 │Lunca │25 │2 │8 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│304 │BH │AV Cervus Elafus│40 │Talpoş │15 │0 │7 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│305 │BH │AVPS Ceica │43 │Bucuroaia │20 │0 │8 │12 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│306 │BH │AV Vida Surducel│45 │Surducel Bulz │21 │1 │8 │12 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│307 │BH │Universitatea │63 │Pietroasa │2 │0 │2 │0 │
│ │ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│308 │BH │AV Văratec Codru│65 │Văratec │40 │0 │18 │22 │
│ │ │Moma │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│309 │BH │AVPS Diana │66 │Biharia │20 │1 │8 │11 │
│ │ │Hunting Bihor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│310 │BH │Total judeţ │ │ │1.948 │190 │760 │998 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│311 │BN │AJVPS │1 │Negrileşti │13 │2 │8 │3 │
│ │ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│312 │BN │AJVPS │3 │Agrieş │7 │1 │5 │1 │
│ │ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│313 │BN │AJVPS │4 │Târlişua │7 │1 │5 │1 │
│ │ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│314 │BN │AJVPS │20 │Minitiu │9 │2 │5 │2 │
│ │ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│315 │BN │AJVPS │33 │Figa │17 │3 │11 │3 │
│ │ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│316 │BN │AJVPS │35 │Bozieş │20 │4 │12 │4 │
│ │ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│317 │BN │AJVPS │39 │Miceşti │32 │8 │18 │6 │
│ │ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│318 │BN │Asoc. Cin. Ursul│13 │Cormaia │6 │1 │3 │2 │
│ │ │Brun │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│319 │BN │Asoc. Cin. Ursul│14 │Anieş │6 │2 │2 │2 │
│ │ │Brun │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│320 │BN │Asoc. Cin. Ursul│21 │Măgheruş │21 │4 │10 │7 │
│ │ │Brun │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│321 │BN │Asoc. Cin. Ursul│27 │Budac │6 │2 │2 │2 │
│ │ │Brun │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│322 │BN │OS Com. Telciu │7 │Bichigiu │2 │0 │2 │0 │
│ │ │RA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│323 │BN │OS Com. Telciu │9 │Telciu │7 │2 │5 │0 │
│ │ │RA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│324 │BN │OS Com. Telciu │12 │Parva │2 │0 │2 │0 │
│ │ │RA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│325 │BN │AVPS Cerbul │22 │Dumitra │20 │3 │10 │7 │
│ │ │Dumitra │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│326 │BN │AVPS Cerbul │28 │Simioneşti │16 │2 │8 │6 │
│ │ │Dumitra │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│327 │BN │SV Montana │5 │Mireş │16 │3 │8 │5 │
│ │ │Coşbuc │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│328 │BN │SV Montana │8 │Fiad-Romuli │8 │2 │3 │3 │
│ │ │Coşbuc │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│329 │BN │O.S. Someş │6 │Ţibleş │10 │3 │6 │1 │
│ │ │Ţibleş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│330 │BN │O.S. Someş │10 │Gersa │8 │2 │5 │1 │
│ │ │Ţibleş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│331 │BN │Dir. Silvică │2 │Dobric │9 │2 │5 │2 │
│ │ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│332 │BN │AVPS Vadul │11 │Rebra │13 │3 │7 │3 │
│ │ │Someşului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│333 │BN │Asoc. Cin. │15 │Valea Mare │9 │2 │6 │1 │
│ │ │Someşul Rodna │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│334 │BN │Asoc. de │16 │Ilva Mare │20 │3 │12 │5 │
│ │ │Vânătoare Buia │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│335 │BN │AC Izvorul Ilvei│17 │Lunca Ilvei │12 │3 │9 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│336 │BN │A Key Hunting │18 │Leşu │3 │0 │3 │0 │
│ │ │România Int │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│337 │BN │OV Transilvania │19 │Nepos │17 │3 │9 │5 │
│ │ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│338 │BN │AV Diana │23 │Poieni │15 │2 │13 │0 │
│ │ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │ │OS al │ │ │ │ │ │ │
│339 │BN │Municipiului │24 │Cuşma │6 │1 │5 │0 │
│ │ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│340 │BN │OS Tihuţa │25 │Tihuţa │1 │0 │1 │0 │
│ │ │Colibiţa RA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│341 │BN │OS Bistriţa │26 │Colibiţa │5 │1 │4 │0 │
│ │ │Bârgăului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│342 │BN │AVPS Călimanii │29 │Şieuţ │10 │1 │6 │3 │
│ │ │Şieu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│343 │BN │AVPS Acvila │30 │Teaca │9 │3 │6 │0 │
│ │ │Teaca │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│344 │BN │AV Vulpea Herina│31 │Albeşti │32 │5 │18 │9 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│345 │BN │AV Artemis │32 │Sâniacob │22 │5 │17 │0 │
│ │ │Lechinţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│346 │BN │AV Ardealul │34 │Malin │15 │2 │8 │5 │
│ │ │Lechinţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│347 │BN │AVP Meleşul │36 │Jimbor │26 │6 │12 │8 │
│ │ │Beclean │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│348 │BN │ASC Plaiurile │37 │Matei │41 │5 │23 │13 │
│ │ │Bistriţei │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│349 │BN │AV Colţ Alb │38 │Sânmihai │45 │9 │27 │9 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│350 │BN │Total judeţ │ │ │543 │103 │321 │119 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│351 │BV │Huriniul │1 │Buneşti │38 │11 │21 │6 │
│ │ │Buneştiului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│352 │BV │AVPS Rupea │2 │Fişer │9 │5 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│353 │BV │AVPS Rupea │5 │Ungra │5 │3 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│354 │BV │AVPS Rupea │6 │Racoş │9 │4 │4 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│355 │BV │AVPS Rupea │7 │Ticuş │8 │5 │3 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│356 │BV │RPL OS Pădurea │3 │Homorod │9 │4 │5 │0 │
│ │ │Bogăţii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│357 │BV │RPL OS Pădurea │9 │Dopca │7 │3 │4 │0 │
│ │ │Bogăţii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│358 │BV │As. Dumbrava │4 │Jibert │32 │10 │14 │8 │
│ │ │Jibert │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│359 │BV │AVP Doripesco │8 │Valea Bogăţii │12 │4 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│360 │BV │AVP Doripesco │13 │Crizbav │13 │5 │6 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│361 │BV │AVPS Făgetul │10 │Dopca-Apaţa │14 │7 │6 │1 │
│ │ │Apaţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│362 │BV │AV Harhamul │11 │Comăna │14 │5 │6 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│363 │BV │AVPS Popilnica │12 │Vlădeni │20 │8 │8 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│364 │BV │AJVPS Braşov │14 │Rotbav │9 │3 │4 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│365 │BV │AJVPS Braşov │16 │Cristian │5 │1 │4 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│366 │BV │AJVPS Braşov │17 │Geamăna │4 │2 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│367 │BV │AJVPS Braşov │20 │Prejmer-Cernatu│1 │0 │0 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│368 │BV │AJVPS Braşov │25 │Tărlung │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│369 │BV │AJVPS Braşov │28 │Moieciu │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│370 │BV │AJVPS Braşov │29 │Piatra Craiului│1 │1 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│371 │BV │AJVPS Braşov │45 │Dălghiu │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│372 │BV │AVPS Măgura │15 │Codlea │7 │2 │5 │0 │
│ │ │Codlea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│373 │BV │RPLP Kronstadt │18 │Timiş │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│374 │BV │Univ. │19 │Sânpetru │4 │1 │3 │0 │
│ │ │Transilvania │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│375 │BV │Univ. │23 │Gârcin │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Transilvania │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│376 │BV │AV Codrul Verde │21 │Budila │8 │3 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│377 │BV │AV Codrul Verde │22 │Urlători │8 │3 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│378 │BV │OV Şoimul Mediaş│24 │Victoria │9 │3 │4 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│379 │BV │OV Şoimul Mediaş│43 │Sâmbăta │11 │4 │5 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│380 │BV │OS oraş Râşnov │26 │Râşnov │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│381 │BV │OS Bucegi-Piatra│27 │Bran-Şimon │3 │1 │2 │0 │
│ │ │Craiului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│382 │BV │AVPS Poiana │30 │Poiana Mărului │12 │4 │6 │2 │
│ │ │Mărului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│383 │BV │AV Bârsa │31 │Bârsa │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│384 │BV │AV Bârsa │34 │Şercăiţa │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│385 │BV │AVPS Făgăraş │32 │Strâmba-Mira │6 │2 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│386 │BV │AVPS Făgăraş │33 │Veneţia │6 │2 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│387 │BV │AVPS Făgăraş │36 │Felmer │11 │4 │5 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│388 │BV │AVPS Făgăraş │37 │Şoarş-Bărcut │7 │3 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│389 │BV │AVPS Făgăraş │38 │Făgăraş │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│390 │BV │AVPS Făgăraş │39 │Cincu │25 │10 │11 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│391 │BV │AVPS Făgăraş │42 │Voila │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│392 │BV │As. Club Diana │35 │Toderiţa │24 │2 │14 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│393 │BV │AVPS Munţii │40 │Sebeş │4 │2 │2 │0 │
│ │ │Făgăraşului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│394 │BV │AVPS Munţii │41 │Dejani │6 │3 │2 │1 │
│ │ │Făgăraşului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│395 │BV │RPL OS Ciucaş │44 │Zizin │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│396 │BV │Total judeţ │ │ │377 │136 │174 │67 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│397 │BR │AJVPS Brăila │5 │Lunguleţu │3 │1 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│398 │BR │AJVPS Brăila │7 │Filipoiu │3 │1 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│399 │BR │AJVPS Brăila │8 │Stăncuţa │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│400 │BR │AJVPS Brăila │11 │Brăila │3 │1 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│401 │BR │AJVPS Brăila │13 │Bâsca │4 │1 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│402 │BR │AJVPS Brăila │15 │Romanu │4 │1 │3 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│403 │BR │AJVPS Brăila │16 │Comăneasca │3 │1 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│404 │BR │AJVPS Brăila │17 │Corbu Vechi │3 │1 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│405 │BR │AJVPS Brăila │19 │Racoviţa │3 │1 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│406 │BR │AJVPS Brăila │20 │Siliştea │3 │1 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│407 │BR │AJVPS Brăila │21 │Plopu │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│408 │BR │AJVPS Brăila │23 │Filipeşti │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│409 │BR │AJVPS Brăila │24 │Ibrianu │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│410 │BR │AJVPS Brăila │25 │Jirlău │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│411 │BR │AJVPS Brăila │26 │Surdila │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│412 │BR │AJVPS Brăila │27 │Mircea Vodă │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│413 │BR │AJVPS Brăila │28 │Batogu │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│414 │BR │AJVPS Brăila │29 │Perişoru │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│415 │BR │AJVPS Brăila │30 │Oprişăneşti │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│416 │BR │AJVPS Brăila │31 │Urleasca │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│417 │BR │AJVPS Brăila │33 │Viziru │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│418 │BR │AJVPS Brăila │34 │Spiru Haret │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│419 │BR │AJVPS Brăila │36 │Însurăţei │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│420 │BR │AJVPS Brăila │37 │Bărăganu │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│421 │BR │AJVPS Brăila │48 │Muchea │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│422 │BR │DS Brăila │10 │Tichileşti │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│423 │BR │DS Brăila │12 │T. Vladimirescu│3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│424 │BR │DS Brăila │14 │Blasova │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│425 │BR │DS Brăila │32 │Zăvoaia │3 │0 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│426 │BR │DS Brăila │35 │Viişoara │4 │0 │1 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│427 │BR │DS Brăila │38 │Şuţeşti │5 │0 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│428 │BR │DS Brăila │40 │Lişcoteanca │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│429 │BR │DS Brăila │42 │Colţea │3 │0 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│430 │BR │DS Brăila │43 │Dudeşti │5 │0 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│431 │BR │AVPS Diana │39 │Lanurile │2 │0 │2 │0 │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│432 │BR │AVPS Diana │41 │Ciocile │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│433 │BR │AVPS Diana │44 │Florica │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│434 │BR │AVPS Diana │45 │Tătaru │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│435 │BR │AVPS GMC Hunter │1 │Vâlciu │4 │0 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│436 │BR │AVPS GMC Hunter │2 │Măraşu │4 │0 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│437 │BR │AVPS GMC Hunter │47 │Băndoiu │4 │0 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│438 │BR │AVPS Getica │3 │Cojocaru │5 │1 │1 │3 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│439 │BR │AVPS Getica │9 │Tufeşti │6 │0 │2 │4 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│440 │BR │AVPS Getica │46 │Gâsca │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│441 │BR │As Mavexim │6 │Pelicanu │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│442 │BR │As Mavexim │50 │Ostroavele Br. │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│443 │BR │AJVPS Braşov │4 │Frecăţei │2 │0 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│444 │BR │AVPS Acvila │18 │Măxineni │9 │0 │2 │7 │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│445 │BR │AVPS Şoimul │22 │Deduleşti │15 │0 │7 │8 │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│446 │BR │AVPS Mioriţa │49 │Malu Roşu │13 │0 │5 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│447 │BR │Total judeţ │ │ │164 │29 │75 │60 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│448 │BT │DS Botoşani │4 │Tudora │14 │0 │4 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│449 │BT │DS Botoşani │5 │Runc │10 │0 │5 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│450 │BT │DS Botoşani │17 │Gorbăneşti │17 │0 │2 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│451 │BT │DS Botoşani │19 │Truşeşti │15 │0 │2 │13 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│452 │BT │DS Botoşani │24 │Româneşti │17 │0 │3 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│453 │BT │DS Botoşani │34 │Avrămeni │10 │0 │3 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│454 │BT │DS Botoşani │35 │Mitoc │10 │0 │3 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│455 │BT │DS Botoşani │39 │Păltiniş │15 │0 │5 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│456 │BT │DS Botoşani │43 │Cordăreni │6 │0 │6 │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│457 │BT │AJVPS Botoşani │2 │Vlădeni │16 │0 │6 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│458 │BT │AJVPS Botoşani │3 │Corni │14 │0 │7 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│459 │BT │AJVPS Botoşani │6 │Flămânzi │30 │0 │15 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│460 │BT │AJVPS Botoşani │8 │Leorda │4 │0 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│461 │BT │AJVPS Botoşani │9 │Nicşeni │4 │0 │3 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│462 │BT │AJVPS Botoşani │10 │Unţeni │11 │0 │5 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│463 │BT │AJVPS Botoşani │12 │Băluşeni │15 │0 │8 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│464 │BT │AJVPS Botoşani │13 │Copălău │13 │0 │6 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│465 │BT │AJVPS Botoşani │14 │Prăjeni │11 │0 │6 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│466 │BT │AJVPS Botoşani │18 │Dângeni │9 │0 │6 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│467 │BT │AJVPS Botoşani │20 │Durneşti │10 │0 │5 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│468 │BT │AJVPS Botoşani │22 │Todireni │10 │0 │5 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│469 │BT │AJVPS Botoşani │25 │Ştefăneşti │12 │0 │6 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│470 │BT │AJVPS Botoşani │28 │Vlăsineşti │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│471 │BT │AJVPS Botoşani │42 │Hudeşti │12 │0 │6 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│472 │BT │AJVPS Botoşani │45 │Brăeşti │12 │0 │5 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│473 │BT │AJVPS Botoşani │46 │Văculeşti │60 │0 │30 │30 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│474 │BT │AJVPS Botoşani │47 │Şendriceni │60 │0 │30 │30 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│475 │BT │AJVPS Botoşani │48 │Dersca │12 │0 │6 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│476 │BT │AVPS Luceafărul │1 │M. Eminescu │20 │0 │6 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│477 │BT │AVPS Luceafărul │31 │Drăguşeni │5 │0 │1 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│478 │BT │AVPS Diana │7 │Cristeşti │16 │3 │5 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│479 │BT │AVPS Diana │15 │Răuseni │16 │3 │5 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│480 │BT │AVPS Dragoş Vodă│16 │Suliţa │14 │0 │5 │9 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│481 │BT │AVPS Vidra │21 │Ionăşeni │32 │0 │17 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│482 │BT │AVPS Vidra │23 │Călăraşi │15 │0 │9 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│483 │BT │AV Best Hunters │26 │Ripiceni │10 │2 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│484 │BT │AVPS Iepuraşul │27 │Hăneşti │14 │2 │5 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│485 │BT │DS Botoşani - │29 │Vorniceni │0 │0 │0 │0 │
│ │ │temporar │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│486 │BT │AVPS Foişorul │33 │Manoleasa │16 │ │9 │7 │
│ │ │Săveni │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│487 │BT │AVPS Theodor │30 │Havârna │4 │0 │2 │2 │
│ │ │Balş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│488 │BT │AVPS Theodor │37 │Mileanca │2 │0 │1 │1 │
│ │ │Balş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│489 │BT │AVPS Theodor │38 │Darabani │5 │1 │2 │2 │
│ │ │Balş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│490 │BT │AVPS LR Hunters │11 │Stăuceni │5 │1 │3 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│491 │BT │AVPS LR Hunters │32 │Săveni │5 │1 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│492 │BT │AVP Lupul │36 │Coţuşca │10 │2 │3 │5 │
│ │ │Horodnic │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│493 │BT │AVPS │40 │Suharău │9 │1 │8 │0 │
│ │ │Huntsmanship │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│494 │BT │AVPS │41 │Cristineşti │5 │1 │4 │0 │
│ │ │Huntsmanship │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│495 │BT │AVPS │44 │Pomârla │5 │1 │4 │0 │
│ │ │Huntsmanship │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│496 │BT │AVPS │49 │Ibăneşti │20 │3 │17 │0 │
│ │ │Huntsmanship │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│497 │BT │Total judeţ │ │ │657 │21 │302 │334 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│498 │BZ │AJVPS Buzău │1 │C.A. Rosetti │7 │2 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│499 │BZ │AJVPS Buzău │6 │Scutelnici │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│500 │BZ │AJVPS Buzău │10 │Florica │5 │1 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│501 │BZ │AJVPS Buzău │11 │Glodeanu Sărat │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│502 │BZ │AJVPS Buzău │12 │Mihăileşti │6 │1 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│503 │BZ │AJVPS Buzău │14 │Costeşti │6 │2 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│504 │BZ │AJVPS Buzău │17 │Ţinteşti │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│505 │BZ │AJVPS Buzău │18 │Tăbărăşti │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│506 │BZ │AJVPS Buzău │19 │Stâlpu │14 │3 │4 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│507 │BZ │AJVPS Buzău │20 │Monteoru │12 │2 │3 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│508 │BZ │AJVPS Buzău │23 │Grăjdana │13 │3 │4 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│509 │BZ │AJVPS Buzău │24 │Ruşavăţu │4 │0 │3 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│510 │BZ │AJVPS Buzău │26 │Umbrărelu │13 │4 │4 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│511 │BZ │AJVPS Buzău │27 │Berca │14 │4 │4 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│512 │BZ │AJVPS Buzău │28 │Cislău │8 │3 │4 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│513 │BZ │AJVPS Buzău │30 │Pătârlagele │4 │2 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│514 │BZ │AJVPS Buzău │31 │Colţi │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│515 │BZ │AJVPS Buzău │32 │Valea Nehoiului│2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│516 │BZ │AJVPS Buzău │38 │Neharna Muşa │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│517 │BZ │AJVPS Buzău │39 │Breazău │9 │2 │3 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│518 │BZ │AJVPS Buzău │40 │Vintilă Vodă │13 │3 │4 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│519 │BZ │AJVPS Buzău │41 │Beceni │11 │3 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│520 │BZ │AJVPS Buzău │42 │Aldeni │13 │4 │4 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│521 │BZ │AJVPS Buzău │43 │Mărăcineni │7 │2 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│522 │BZ │AJVPS Buzău │44 │Câlnău │24 │6 │9 │9 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│523 │BZ │AJVPS Buzău │46 │Făgetu │18 │5 │6 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│524 │BZ │AJVPS Buzău │49 │Boldu │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│525 │BZ │AJVPS Buzău │50 │Vâlcele │7 │1 │3 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│526 │BZ │AJVPS Buzău │51 │Amara │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│527 │BZ │AJVPS Buzău │53 │Roşiori │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│528 │BZ │AJVPS Buzău │54 │Săgeata │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│529 │BZ │AJVPS Buzău │55 │Vadu Paşii │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│530 │BZ │AJVPS Buzău │56 │Bobocu │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│531 │BZ │AJVPS Buzău │58 │Oreavu │14 │3 │6 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│532 │BZ │DS Buzău │2 │Luciu │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│533 │BZ │DS Buzău │3 │Ruşeţu │20 │5 │5 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│534 │BZ │DS Buzău │15 │Limpezişu │20 │5 │5 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│535 │BZ │DS Buzău │16 │Călţuna │9 │2 │3 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│536 │BZ │DS Buzău │33 │Siriu │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│537 │BZ │DS Buzău │37 │Picioru Caprei │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│538 │BZ │AVPS Căprioara │47 │Crângu Ursului │7 │0 │3 │4 │
│ │ │Rm. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│539 │BZ │AVPS Căprioara │48 │Ştiubei │2 │0 │1 │1 │
│ │ │Rm. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│540 │BZ │AVPS Căprioara │52 │Ziduri │2 │0 │0 │2 │
│ │ │Rm. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│541 │BZ │AVPS Călifarul │21 │Gura Sărăţii │17 │3 │4 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│542 │BZ │AVPS Călifarul │25 │Brăieşti │23 │3 │4 │16 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│543 │BZ │SC OS Siriu SRL │34 │Harţagu │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│544 │BZ │SC OS Siriu SRL │35 │Păltiniş Caşoca│0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│545 │BZ │APT Progresul │4 │Căldărăşti │7 │0 │3 │4 │
│ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│546 │BZ │AVPS Becaţina │5 │Padina │2 │0 │1 │1 │
│ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│547 │BZ │AVPS Poteci de │7 │Mitropolia │13 │3 │5 │5 │
│ │ │Munte │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│548 │BZ │AVPS Acvila │8 │Smârdan │4 │1 │0 │3 │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│549 │BZ │AVPS Diana │9 │Gl. Siliştea │2 │0 │1 │1 │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│550 │BZ │AVPS Colina │13 │Năeni │26 │3 │9 │14 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│551 │BZ │AVPS Călifarul │22 │Măgura Tisău │22 │5 │10 │7 │
│ │ │Alb │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│552 │BZ │AV Cerbul │29 │Cătina │7 │0 │2 │5 │
│ │ │Carpatin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│553 │BZ │AVPS Interagro │36 │Bâsca Mare │5 │1 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │ │Asociaţia │ │ │ │ │ │ │
│554 │BZ │Dealurile │45 │Deduleşti │20 │5 │7 │8 │
│ │ │Râmnicului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│555 │BZ │AV Stejarul │57 │Zărneşti │7 │0 │2 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│556 │BZ │Total judeţ │ │ │471 │100 │156 │215 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│557 │CS │AJVPS │2 │Turnu Ruieni │7 │2 │2 │3 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│558 │CS │AJVPS │4 │Vârciorova │5 │2 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│559 │CS │AJVPS │7 │Poiana │6 │2 │2 │2 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│560 │CS │AJVPS │8 │Delineşti │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│561 │CS │AJVPS │9 │Brebu Zorlenţ │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│562 │CS │AJVPS │10 │Mâtnic Prisaca │9 │3 │3 │3 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│563 │CS │AJVPS │11 │Sacu │6 │2 │2 │2 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│564 │CS │AJVPS │12 │Oţelu │14 │5 │5 │4 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│565 │CS │AJVPS │13 │Măgura │9 │3 │4 │2 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│566 │CS │AJVPS │18 │Marga │10 │3 │3 │4 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│567 │CS │AJVPS │19 │Armeniş │9 │3 │3 │3 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│568 │CS │AJVPS │22 │Teregova │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│569 │CS │AJVPS │24 │Belentin │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│570 │CS │AJVPS │25 │Domaşnea │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│571 │CS │AJVPS │28 │Sfardin │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│572 │CS │AJVPS │29 │Craiova │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│573 │CS │AJVPS │32 │Iardăştiţa │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│574 │CS │AJVPS │33 │Bigăr │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│575 │CS │AJVPS │36 │Valea Liubcova │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│576 │CS │AJVPS │37 │Sicheviţa │2 │1 │1 │0 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│577 │CS │AJVPS │38 │Moldova Nouă │2 │0 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│578 │CS │AJVPS │40 │Belobresca │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│579 │CS │AJVPS │41 │Socol │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│580 │CS │AJVPS │42 │Valea Bei │4 │0 │2 │2 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│581 │CS │AJVPS │43 │Cheile Nerei │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│582 │CS │AJVPS │45 │Cârnecea │6 │1 │3 │2 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│583 │CS │AJVPS │47 │Oraviţa │5 │1 │2 │2 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│584 │CS │AJVPS │49 │Iertof │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│585 │CS │AJVPS │53 │Steierdorf │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│586 │CS │AJVPS │55 │Bozovici │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│587 │CS │AJVPS │57 │Borloveni │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│588 │CS │AJVPS │58 │Prigor │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│589 │CS │AJVPS │59 │Rudăria │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│590 │CS │AJVPS │60 │Bănia │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│591 │CS │AJVPS │61 │Dalboşet │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│592 │CS │AJVPS │64 │Soceni Lupac │8 │2 │3 │3 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│593 │CS │AJVPS │65 │Sodol Cozia │7 │2 │3 │2 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│594 │CS │AJVPS │68 │Bărbosu │5 │1 │2 │2 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│595 │CS │AJVPS │69 │Ezeriş │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│596 │CS │AJVPS │74 │Maureni │5 │1 │2 │2 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│597 │CS │D.S. │15 │Poiana Mărului │1 │0 │1 │0 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│598 │CS │D.S. │16 │Rusca │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│599 │CS │D.S. │20 │Higeg │2 │0 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│600 │CS │D.S. │30 │Valea Cernei │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│601 │CS │D.S. │31 │Pecinisca │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│602 │CS │D.S. │44 │Micos │4 │1 │1 │2 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│603 │CS │D.S. │52 │Buhui │2 │0 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│604 │CS │D.S. │54 │Poneasca Taria │10 │3 │3 │4 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│605 │CS │D.S. │63 │Văliug │2 │0 │1 │1 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│606 │CS │D.S. │66 │Comarnic │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│607 │CS │D.S. │70 │Bocşa │6 │1 │2 │3 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│608 │CS │D.S. │76 │Iersig Dumbrava│8 │2 │3 │3 │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│609 │CS │INCDS Marin │1 │Tincova Maciova│2 │1 │1 │0 │
│ │ │Drăcea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│610 │CS │INCDS Marin │3 │Borlova │2 │1 │1 │0 │
│ │ │Drăcea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│611 │CS │ACV Iezerul │17 │Băuţar Bucova │18 │4 │5 │9 │
│ │ │Bucovii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│612 │CS │AVPS Jneapănul │23 │Slatina │22 │4 │10 │8 │
│ │ │Banatului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│613 │CS │AVPS Pro Natura │5 │Ilova │20 │5 │7 │8 │
│ │ │Cuntu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│614 │CS │AVPS Haiducii în│21 │Higigel │10 │3 │4 │3 │
│ │ │Rotunda │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│615 │CS │AVPS Argeşelul │26 │Cornereva │6 │2 │2 │2 │
│ │ │2014 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│616 │CS │AVPS Codrenii │46 │Jitin │59 │7 │19 │33 │
│ │ │Văii Caraşului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│617 │CS │AVPS Codrenii │48 │Ilidia │29 │7 │7 │15 │
│ │ │Văii Caraşului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│618 │CS │AVP Styria │50 │Dumbrava │14 │3 │3 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│619 │CS │AVP Styria │51 │Vărădia │25 │4 │6 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│620 │CS │A. Diana Banat │71 │Dognecea │17 │3 │9 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│621 │CS │A Valea lui │75 │Sosdea │15 │3 │4 │8 │
│ │ │Liman Făget │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│622 │CS │A Danilo Hunting│67 │Vermeş │38 │4 │15 │19 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│623 │CS │A Collini 2011 │72 │Ocna Berzovia │22 │6 │8 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│624 │CS │A RO Tirol │73 │Ferendia │30 │9 │9 │12 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│625 │CS │AVPS Cetatea │39 │Pojejena │10 │3 │3 │4 │
│ │ │Mistreţilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│626 │CS │A Arthemis │62 │Văliugel │7 │2 │2 │3 │
│ │ │Otelec │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│627 │CS │A Cerbul Bigăr │34 │Sirinea │30 │8 │14 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│628 │CS │A MTI Hunting │35 │Berzasca │25 │5 │10 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│629 │CS │A Hunters 2013 │56 │Pataş │20 │4 │7 │9 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│630 │CS │A Diana 2011 │14 │Măru │8 │2 │3 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│631 │CS │A Hunting │27 │Polom │20 │6 │8 │6 │
│ │ │Semenic │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│632 │CS │A Big Game Hunt │6 │Goleţ │25 │6 │9 │10 │
│ │ │ │ │Petroşniţa │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│633 │CS │Total judeţ │ │ │712 │167 │260 │285 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│634 │CL │AJVPS Călăraşi │7 │Dragalina │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│635 │CL │AJVPS Călăraşi │12 │Săruleşti │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│636 │CL │AJVPS Călăraşi │14 │Bogdana │19 │4 │5 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│637 │CL │AJVPS Călăraşi │15 │Ivăneşti │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│638 │CL │AJVPS Călăraşi │16 │Drajna │6 │1 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│639 │CL │AJVPS Călăraşi │17 │Putineiu │9 │1 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│640 │CL │AJVPS Călăraşi │18 │Bazarghideanu │17 │2 │6 │9 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│641 │CL │AJVPS Călăraşi │23 │Mostiştea │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│642 │CL │AJVPS Călăraşi │24 │Plevna │6 │1 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│643 │CL │AJVPS Călăraşi │25 │Independenţa │3 │0 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│644 │CL │AJVPS Călăraşi │27 │Călăraşi Nord │6 │1 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│645 │CL │AJVPS Călăraşi │28 │Dichiseni │3 │0 │0 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│646 │CL │AJVPS Călăraşi │34 │Grădiştea │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│647 │CL │AJVPS Călăraşi │46 │Roseţi │34 │4 │14 │16 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│648 │CL │AJVPS Călăraşi │47 │Pietroiu │55 │9 │19 │27 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│649 │CL │AVPS Sitarul │3 │N. Bălcescu │8 │1 │3 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│650 │CL │AVPS Sitarul │4 │Săpunari │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│651 │CL │AVPS Sitarul │9 │Plătăreşti │11 │0 │5 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│652 │CL │AVPS Sitarul │10 │Gologanu │18 │1 │8 │9 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│653 │CL │AVPS Sitarul │11 │Tămădău │8 │0 │3 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│654 │CL │AVPS Sitarul │21 │Vasilaţi │3 │0 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│655 │CL │AVPS Sitarul │29 │Negoeşti │9 │1 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│656 │CL │AVPS Sitarul │30 │Nana │4 │0 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│657 │CL │AVPS Sitarul │36 │Radovanu │4 │1 │3 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│658 │CL │AVPS Olteniţa │37 │Mitreni │8 │0 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│659 │CL │AVPS Olteniţa │41 │Olteniţa │8 │0 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│660 │CL │AVPS Olteniţa │42 │Chiselet │22 │2 │8 │12 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│661 │CL │AVPS Diana │1 │Gostilele │18 │2 │5 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│662 │CL │AVPS Diana │19 │Borcea │6 │0 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│663 │CL │AVPS Diana │48 │Fermecatu │36 │4 │10 │22 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│664 │CL │DS Călăraşi │26 │Ştefan Vodă │3 │0 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│665 │CL │DS Călăraşi │33 │Ciocăneşti │3 │0 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│666 │CL │AVPS Vulturul │2 │Ileana │28 │0 │14 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│667 │CL │AVPS Vulturul │39 │Greaca │4 │0 │1 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│668 │CL │AVPS Acvila │6 │Dragoş Vodă │5 │0 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│669 │CL │AVPS Acvila │38 │Ulmeni │7 │1 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│670 │CL │AVP Dunărea 2007│40 │Chirnogi │8 │0 │1 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│671 │CL │AVP Dunărea 2008│49 │Feteşti │18 │0 │6 │12 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│672 │CL │AVPS Natural │32 │Vărăşti │52 │6 │14 │32 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│673 │CL │AVPS Natural │43 │Boianu │28 │4 │7 │17 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│674 │CL │AVPS Natural │45 │Călăraşi │4 │1 │1 │2 │
│ │ │Hunting │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│675 │CL │AVPS Doru │5 │Dâlga │16 │0 │5 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│676 │CL │INCDS │8 │Perişoru │7 │1 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│677 │CL │AVPS Mistreţul │13 │Răzvani │2 │0 │2 │0 │
│ │ │Lehliu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│678 │CL │AVPS Bucureşti │20 │Frumuşani │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│679 │CL │AVPS Zimbrul R. │22 │Măcelaru │23 │3 │5 │15 │
│ │ │2007 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│680 │CL │AVPS Şoimul │31 │Ciornuleasa │25 │3 │8 │14 │
│ │ │Dunărean │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│681 │CL │AVPS Bradul │35 │Crivăţ │6 │1 │5 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│682 │CL │AV Castelu │44 │Sfredere │10 │2 │2 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│683 │CL │Total judeţ │ │ │591 │62 │204 │325 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│684 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │4 │Bobâlna │17 │3 │7 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│685 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │6 │Mica │11 │0 │8 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│686 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │8 │Gherla │14 │2 │8 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│687 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │12 │Cristorel │23 │3 │10 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│688 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │15 │Ţaga │10 │0 │6 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│689 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │17 │Sânmartin │13 │1 │8 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│690 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │18 │Feiurdeni │24 │4 │10 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│691 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │19 │Chinteni │14 │1 │6 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│692 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │21 │Şard │10 │1 │5 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│693 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │23 │Floreşti │21 │1 │10 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│694 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │25 │Corpadea │17 │2 │7 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│695 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │29 │Geaca │10 │1 │4 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│696 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │30 │Cătina │22 │2 │10 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│697 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │32 │Triteni │10 │2 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│698 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │36 │Feleac │7 │0 │4 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│699 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │41 │Valea Ierii │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│700 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │47 │Gilău │7 │1 │4 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│701 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │49 │Valea Belişului│2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│702 │CJ │A.J.V.P.S. Cluj │56 │Ciucea │5 │1 │3 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│703 │CJ │AVPS Potaissa │35 │Hărcana │22 │2 │9 │11 │
│ │ │Turda │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│704 │CJ │AVPS Potaissa │37 │Turda │11 │2 │5 │4 │
│ │ │Turda │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│705 │CJ │AVPS Potaissa │38 │Moldoveneşti │18 │2 │8 │8 │
│ │ │Turda │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│706 │CJ │AVPS Potaissa │39 │Lita │15 │1 │7 │7 │
│ │ │Turda │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│707 │CJ │Direcţia Silvică│11 │Panticeu │15 │2 │6 │7 │
│ │ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│708 │CJ │Direcţia Silvică│22 │Stolna │8 │2 │6 │0 │
│ │ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│709 │CJ │Direcţia Silvică│40 │Băişoara │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│710 │CJ │Direcţia Silvică│42 │Căpriţa │2 │0 │1 │1 │
│ │ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│711 │CJ │AVPS Voievodul │7 │Unguraş │23 │2 │11 │10 │
│ │ │Gelu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│712 │CJ │AVPS Voievodul │27 │Frata │27 │2 │13 │12 │
│ │ │Gelu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│713 │CJ │AVPS Voievodul │28 │Vaida Cămăraş │29 │4 │13 │12 │
│ │ │Gelu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│714 │CJ │Asociaţia │50 │Giurcuţa │8 │1 │5 │2 │
│ │ │Vânătorul Alpin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│715 │CJ │Asociaţia │52 │Călăţele │17 │1 │10 │6 │
│ │ │Vânătorul Alpin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│716 │CJ │Asociaţia │55 │Valea │18 │1 │10 │7 │
│ │ │Vânătorul Alpin │ │Drăganului │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│717 │CJ │A. Diana Club │3 │Vad │15 │3 │8 │4 │
│ │ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│718 │CJ │A. Diana Club │9 │Corneşti │20 │4 │11 │5 │
│ │ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│719 │CJ │AV Zdroba │10 │Corneşti II │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│720 │CJ │AV Zdroba │14 │Bonţida │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│721 │CJ │AVPS Someş Dej │1 │Chiueşti │20 │0 │12 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│722 │CJ │AV Ţinutul │2 │Strâmbu │33 │5 │15 │13 │
│ │ │Haiducilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│723 │CJ │AVPS Mistreţul │5 │Dej │32 │3 │18 │11 │
│ │ │Dej │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│724 │CJ │AV Artemis Cluj │13 │Borşa │14 │0 │8 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│725 │CJ │AVPS Vadul │16 │Livada │44 │4 │22 │18 │
│ │ │Someşului │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│726 │CJ │AVPS Vlădeasa │20 │Baciu │20 │1 │11 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│727 │CJ │AVPS Hubertus │24 │Someşeni │24 │1 │14 │9 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│728 │CJ │Asoc Club V │26 │Suatu │28 │3 │14 │11 │
│ │ │Diana Cluj │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│729 │CJ │AVPS Fugile │31 │Ceanu Mare │26 │3 │10 │13 │
│ │ │Câmpia Turzii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│730 │CJ │AV Stejarii │33 │Luna │27 │2 │14 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│731 │CJ │AVP Dobrin │34 │Călăraşi │24 │5 │11 │8 │
│ │ │Cehu-Silvaniei │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│732 │CJ │AV Samus │43 │Someşul Rece │4 │1 │3 │0 │
│ │ │Sylvestris │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│733 │CJ │OS Horea-Apuseni│44 │Valea │1 │0 │1 │0 │
│ │ │S.R.L. │ │Răcătăului │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│734 │CJ │USAMV │45 │Someşul Cald │6 │1 │3 │2 │
│ │ │Cluj-Napoca │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│735 │CJ │A.M.V.P. │46 │Dumbrava │26 │3 │13 │10 │
│ │ │Pro-Mediu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│736 │CJ │Asociaţia Măgura│48 │Viştea │22 │1 │10 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│737 │CJ │AV Cornul de Aur│51 │Răchiţele │6 │1 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│738 │CJ │Asoc. P.P. a │53 │Călata │17 │1 │8 │8 │
│ │ │Faunei │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│739 │CJ │AV Regal │54 │Huedin │9 │0 │1 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│740 │CJ │Total judeţ │ │ │876 │90 │434 │352 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│741 │CT │AJVPS Constanţa │1 │Ostrov │3 │1 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│742 │CT │AJVPS Constanţa │2 │Carvăn │3 │1 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│743 │CT │AJVPS Constanţa │3 │Băneasa │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│744 │CT │AJVPS Constanţa │4 │Oltina │2 │0 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│745 │CT │AJVPS Constanţa │5 │Ioan Corvin │2 │1 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│746 │CT │AJVPS Constanţa │8 │Decebal │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│747 │CT │AJVPS Constanţa │13 │Peştera │4 │0 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│748 │CT │AJVPS Constanţa │14 │Medgidia │3 │0 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│749 │CT │AJVPS Constanţa │15 │Cernavodă │3 │0 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│750 │CT │AJVPS Constanţa │19 │Topalu │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│751 │CT │AJVPS Constanţa │21 │Vadu Oii │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│752 │CT │AJVPS Constanţa │22 │Gârliciu │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│753 │CT │AJVPS Constanţa │23 │Horia │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│754 │CT │AJVPS Constanţa │25 │Pantelimon │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│755 │CT │AJVPS Constanţa │28 │Gura Dobrogei │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│756 │CT │AJVPS Constanţa │30 │Mihai Viteazu │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│757 │CT │AJVPS Constanţa │32 │Vadu │1 │0 │0 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│758 │CT │AJVPS Constanţa │33 │Năvodari │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│759 │CT │AJVPS Constanţa │34 │Mihail │2 │0 │1 │1 │
│ │ │ │ │Kogălniceanu │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│760 │CT │AJVPS Constanţa │35 │Nisipari │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│761 │CT │AJVPS Constanţa │36 │Murfatlar │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│762 │CT │AJVPS Constanţa │39 │Potârnichea │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│763 │CT │AJVPS Constanţa │40 │Techirghiol │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│764 │CT │AJVPS Constanţa │42 │Comorova │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│765 │CT │AJVPS Constanţa │43 │Topraisar │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│766 │CT │AJVPS Constanţa │48 │Şipote │5 │0 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│767 │CT │AJVPS Constanţa │49 │Dumbrăveni │4 │1 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│768 │CT │AJVPS Constanţa │50 │Cerchezu │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│769 │CT │AJVPS Constanţa │51 │Cobadin │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│770 │CT │AJVPS Constanţa │52 │Chirmogeni │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│771 │CT │Danubius River │11 │Rasova │4 │0 │2 │2 │
│ │ │Valley │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│772 │CT │AV Raptor │24 │Vulturu │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│773 │CT │Clubul │26 │Mireasa │2 │0 │1 │1 │
│ │ │Vânătorilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│774 │CT │AVPS Liziera │44 │Osmancea │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│775 │CT │AVPS Liziera │45 │Ciocârlia │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│776 │CT │AVPS Roayal │46 │Viişoara │1 │0 │1 │0 │
│ │ │Hunter │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│777 │CT │AVPS Roayal │47 │Negreşti │1 │0 │1 │0 │
│ │ │Hunter │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│778 │CT │Marea Neagră │41 │23 August │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│779 │CT │Corado │54 │Cotu Văii │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│780 │CT │Zamolxe Hagieni │55 │Hagieni │5 │1 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│781 │CT │DS Constanţa │6 │Negureni │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│782 │CT │DS Constanţa │7 │Dobromir │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│783 │CT │AVPS Dobrogea │29 │Fântânele │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│784 │CT │AVPS Dobrogea │37 │Ovidiu │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│785 │CT │Iepuraşu │9 │Adamclisi │1 │0 │1 │0 │
│ │ │Cernavodă │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│786 │CT │Egreta │10 │Ivrinezu │10 │0 │5 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│787 │CT │Egreta │12 │Cochirleni │19 │0 │8 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│788 │CT │Acvila │16 │Siliştea │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│789 │CT │Sitarul │17 │Ţepeş │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│790 │CT │Călifarul Alb │18 │Crucea │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│791 │CT │Mistreţul │20 │Ghindăreşti │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│792 │CT │Luky Hunting │27 │Sitorman │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│793 │CT │Luky Hunting │38 │Valul lui │1 │0 │1 │0 │
│ │ │ │ │Traian │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│794 │CT │Neptun │53 │Negru Vodă │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│795 │CT │RMR Hunter │31 │Săcele │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│796 │CT │Total judeţ │ │ │116 │9 │61 │46 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│797 │CV │AVS Somos │1 │Vârghiş │18 │7 │7 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│798 │CV │AJVPS Covasna │2 │Brăduţ │19 │5 │5 │9 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│799 │CV │AJVPS Covasna │5 │Baraolt │20 │5 │5 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│800 │CV │AJVPS Covasna │6 │Belin │20 │5 │5 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│801 │CV │AJVPS Covasna │7 │Aita │10 │3 │3 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│802 │CV │AJVPS Covasna │9 │Şugaş │20 │5 │5 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│803 │CV │AJVPS Covasna │10 │Vâlcele │25 │5 │5 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│804 │CV │AJVPS Covasna │11 │Ilieni │30 │7 │8 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│805 │CV │AJVPS Covasna │14 │Coşeni │97 │12 │15 │70 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│806 │CV │AJVPS Covasna │26 │Brateş │34 │10 │10 │14 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│807 │CV │AJVPS Covasna │30 │Benedek │3 │1 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│808 │CV │AV Harghita Sud │3 │Cormoş │8 │3 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│809 │CV │AV Harghita Sud │4 │Herculian │7 │2 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│810 │CV │AV Harghita Sud │15 │Reci-Lisnău │17 │8 │4 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│811 │CV │AV Pro Silva │8 │Dobriţa-Zălan │16 │5 │5 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│812 │CV │AV Pro Silva │12 │Bicsad │15 │5 │5 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│813 │CV │AVPS com Bodoc │13 │Bodoc │16 │5 │5 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│814 │CV │AVPS com Bodoc │16 │Dalnic │17 │5 │6 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│815 │CV │AVPS Cătruşa │17 │Turia │14 │5 │5 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│816 │CV │AVPS Cătruşa │19 │Petriceni │10 │3 │4 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│817 │CV │AVPS Cătruşa │20 │Estelnic │9 │3 │3 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│818 │CV │AVPS Cătruşa │28 │Doboli │18 │5 │7 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│819 │CV │AVPS Cătruşa │29 │Zagon │7 │2 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│820 │CV │AVPS Cătruşa │31 │Dârnău │5 │1 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│821 │CV │AVPS Fux Nyires │21 │Apa Roşie │31 │18 │7 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│822 │CV │AVPS Fux Nyires │23 │Lemnia │30 │17 │7 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│823 │CV │OVPS Natura │18 │Mărcuşa │75 │12 │13 │50 │
│ │ │Sălbatică │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│824 │CV │AVPS Ţara Bârsei│22 │Lunga │35 │15 │10 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│825 │CV │AVPS Muşat-Oituz│24 │Oituz │3 │1 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│826 │CV │AVPS Botos │25 │Ojdula │9 │3 │3 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│827 │CV │OSP Târgu │27 │Ghelinţa │14 │4 │5 │5 │
│ │ │Secuiesc │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│828 │CV │AV Comandău │32 │Mica │9 │3 │3 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│829 │CV │OS Buzăul │33 │Zăbrătău │1 │0 │1 │0 │
│ │ │Ardelean RA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│830 │CV │As. Wild Hunt │34 │Dobârlău │19 │6 │7 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│831 │CV │Total judeţ │ │ │681 │196 │182 │303 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│832 │DB │A.J.V.P.S. │1 │Fierbinţi │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│833 │DB │A.J.V.P.S. │3 │Găeşti │5 │1 │2 │2 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│834 │DB │A.J.V.P.S. │4 │Dragodana │10 │2 │4 │4 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│835 │DB │A.J.V.P.S. │7 │Hulubeşti │11 │2 │5 │4 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│836 │DB │A.J.V.P.S. │8 │Scheiu │11 │2 │5 │4 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│837 │DB │A.J.V.P.S. │9 │Butoiu │8 │1 │4 │3 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│838 │DB │A.J.V.P.S. │10 │Tătărani │12 │4 │4 │4 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│839 │DB │A.J.V.P.S. │11 │Gemenea │9 │2 │4 │3 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│840 │DB │A.J.V.P.S. │12 │Vulcana │10 │3 │3 │4 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│841 │DB │A.J.V.P.S. │14 │Bezdead │6 │2 │2 │2 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│842 │DB │A.J.V.P.S. │15 │Brăteiu │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│843 │DB │A.J.V.P.S. │17 │Vişineşti │10 │3 │4 │3 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│844 │DB │A.J.V.P.S. │18 │Iedera │8 │2 │3 │3 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│845 │DB │A.J.V.P.S. │19 │Ghirdoveni │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│846 │DB │A.J.V.P.S. │20 │Pierşinari │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│847 │DB │A.J.V.P.S. │21 │Ungureni │11 │3 │4 │4 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│848 │DB │A.J.V.P.S. │22 │Aninoasa │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│849 │DB │A.J.V.P.S. │23 │Ocniţa │6 │2 │2 │2 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│850 │DB │A.J.V.P.S. │24 │Târgovişte │5 │1 │2 │2 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│851 │DB │A.J.V.P.S. │26 │Nucet │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│852 │DB │A.J.V.P.S. │29 │Corbii Mari │5 │1 │2 │2 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│853 │DB │A.J.V.P.S. │30 │Frăsinet │6 │1 │2 │3 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│854 │DB │A.J.V.P.S. │31 │Titu │4 │1 │2 │1 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│855 │DB │A.J.V.P.S. │32 │Branişte │10 │2 │4 │4 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│856 │DB │A.J.V.P.S. │34 │Bilciureşti │8 │3 │3 │2 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│857 │DB │A.J.V.P.S. │36 │Cojasca │12 │4 │5 │3 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│858 │DB │A.J.V.P.S. │40 │Răcari │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│859 │DB │A.J.V.P.S. │41 │Potlogi │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Dâmboviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│860 │DB │D. S. Dâmboviţa │6 │Croitori │3 │0 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│861 │DB │D. S. Dâmboviţa │27 │Neagra │14 │3 │5 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│862 │DB │D. S. Dâmboviţa │28 │Finta │14 │3 │5 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│863 │DB │D. S. Dâmboviţa │33 │Cornăţelu │7 │1 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│864 │DB │A.V.P.S. Acvila │35 │Dârza │10 │0 │4 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│865 │DB │A.V.P.S. Acvila │38 │Ciocăneşti │19 │2 │7 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│866 │DB │A.V.P.S. Acvila │39 │Tărtăşeşti │5 │0 │1 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│867 │DB │A.V.P.S. Unirea │5 │Jugureni │5 │0 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│868 │DB │A.V.P.S. Unirea │37 │Conţeşti │12 │0 │7 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│869 │DB │A.C. Dacia │16 │Valea Ialomiţei│4 │1 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│870 │DB │A.V.P.S. │2 │Morteni │7 │0 │2 │5 │
│ │ │Stejarul │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│871 │DB │A.V.P.S. Şoimul │25 │Comişani │25 │4 │14 │7 │
│ │ │Dunărean │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│872 │DB │Asociaţia │13 │Runcu │2 │1 │0 │1 │
│ │ │P.M.T.C. Runcu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│873 │DB │Total judeţ │ │ │321 │65 │131 │125 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│874 │DJ │AJVPS Dolj │1 │Ciuperceni │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│875 │DJ │AJVPS Dolj │8 │Maglavit │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│876 │DJ │AJVPS Dolj │11 │Seaca de Câmp │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│877 │DJ │AJVPS Dolj │15 │Galicea Mare │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│878 │DJ │AJVPS Dolj │16 │Rudari │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│879 │DJ │AJVPS Dolj │18 │Orodel │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│880 │DJ │AJVPS Dolj │22 │Cătane │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│881 │DJ │AJVPS Dolj │24 │Măceşu │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│882 │DJ │AJVPS Dolj │25 │Rebegi │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│883 │DJ │AJVPS Dolj │26 │Goicea │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│884 │DJ │AJVPS Dolj │27 │Barca │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│885 │DJ │AJVPS Dolj │28 │Afumaţi │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│886 │DJ │AJVPS Dolj │32 │Gighera │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│887 │DJ │AJVPS Dolj │33 │Bechet │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│888 │DJ │AJVPS Dolj │34 │Dăbuleni │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│889 │DJ │AJVPS Dolj │35 │Ogrin │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│890 │DJ │AJVPS Dolj │39 │Murta │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│891 │DJ │AJVPS Dolj │45 │Amărăşti │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│892 │DJ │AJVPS Dolj │53 │Gura Văii │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│893 │DJ │AJVPS Dolj │54 │Bucovăţ │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│894 │DJ │AJVPS Dolj │55 │Breasta │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│895 │DJ │AJVPS Dolj │56 │Gabru │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│896 │DJ │AJVPS Dolj │59 │Seaca de Pădure│2 │0 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│897 │DJ │AJVPS Dolj │60 │Gogoău │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│898 │DJ │AJVPS Dolj │63 │Cernele │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│899 │DJ │AJVPS Dolj │68 │Mihaiţă │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│900 │DJ │AJVPS Dolj │69 │Mălăeşti │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│901 │DJ │AJVPS Dolj │70 │Ungureni │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│902 │DJ │AJVPS Dolj │71 │Izvor │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│903 │DJ │AJVPS Dolj │72 │Melineşti │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│904 │DJ │AJVPS Dolj │73 │Brădeşti │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│905 │DJ │AJVPS Dolj │74 │Filiaşi │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│906 │DJ │AJVPS Dolj │76 │Fărcaşu │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│907 │DJ │AVPS Artemis │2 │Adânca │1 │0 │0 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│908 │DJ │AVPS Artemis │3 │Pietrele │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│909 │DJ │AVPS Artemis │10 │Moţăţei │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│910 │DJ │AVPS Artemis │13 │Covei │1 │0 │0 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│911 │DJ │AVPS Artemis │38 │Daneţi │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│912 │DJ │AVPS Artemis │42 │Teasc │5 │0 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│913 │DJ │AVPS Artemis │48 │Radomir │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│914 │DJ │AVPS Artemis │49 │Zănoaga │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│915 │DJ │AVPS Artemis │50 │Teslui │5 │0 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│916 │DJ │AVPS Artemis │61 │Popinzăleşti │9 │0 │4 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│917 │DJ │AVPS Artemis │62 │Gherceşti │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│918 │DJ │AVPS Artemis │66 │Grajduri │19 │0 │9 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│919 │DJ │DS Dolj │4 │Tunari │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│920 │DJ │DS Dolj │5 │Rast │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│921 │DJ │DS Dolj │20 │Perişor │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│922 │DJ │DS Dolj │21 │Fântânele │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│923 │DJ │DS Dolj │23 │Cârna │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│924 │DJ │DS Dolj │31 │Panaghia │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│925 │DJ │DS Dolj │44 │Dâlga │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│926 │DJ │AVPS Lunca │17 │Verbiţa │6 │0 │3 │3 │
│ │ │Dunării Unirea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│927 │DJ │AVPS Lunca │19 │Mirza │10 │0 │5 │5 │
│ │ │Dunării Unirea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│928 │DJ │AVPS Lunca │57 │Căciulatu │10 │0 │5 │5 │
│ │ │Dunării Unirea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│929 │DJ │AVPS Lunca │58 │Gebleşti │13 │0 │6 │7 │
│ │ │Dunării Unirea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│930 │DJ │AVPS Lunca │77 │Traian │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Dunării Unirea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│931 │DJ │AVPS Diana │9 │Pleniţa │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│932 │DJ │AVPS Diana │51 │Lacrita │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│933 │DJ │AVPS Diana │75 │Veleşti │33 │0 │15 │18 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│934 │DJ │AVPS Trei │30 │Segarcea │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Stejari │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│935 │DJ │AVPS Trei │40 │Valea │1 │0 │1 │0 │
│ │ │Stejari │ │Stanciului │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│936 │DJ │AVPS Trei │43 │Dranic │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Stejari │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│937 │DJ │AVPS Jiul │14 │Cioroiaşi │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│938 │DJ │AVPS Jiul │52 │Coşoveni │3 │0 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│939 │DJ │AVPS Ardealul │29 │Cerat │6 │0 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│940 │DJ │AVPS Ardealul │65 │Cernăteşti │9 │0 │4 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│941 │DJ │AVPS Zorile │64 │Pietroaia │5 │0 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│942 │DJ │AVPS Pelendava │67 │Argetoaia │12 │0 │6 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│943 │DJ │Univ. din │12 │Băileşti │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Craiova │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│944 │DJ │AVPS Cernăteşti │46 │Celaru │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│945 │DJ │AVP Jderul Argeş│41 │Bratovoieşti │0 │0 │0 │0 │
│ │ │2006 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│946 │DJ │AVP Cocoşarul │7 │Calafat │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│947 │DJ │AJVPS Mehedinţi │37 │Damian │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│948 │DJ │AVP GTS Muntenia│36 │Sadova │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│949 │DJ │AND Olteţul │6 │Poiana Mare │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Bălceşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│950 │DJ │AVPS Kora │47 │Rojişte │6 │0 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│951 │DJ │Total judeţ │ │ │170 │0 │81 │89 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│952 │GL │AJVPS Galaţi │1 │Şendreni │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│953 │GL │AJVPS Galaţi │2 │Căprioara │6 │0 │3 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│954 │GL │AJVPS Galaţi │3 │Schela │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│955 │GL │AJVPS Galaţi │4 │Bălţatu │6 │0 │1 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│956 │GL │AJVPS Galaţi │5 │T. Vladimirescu│0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│957 │GL │AJVPS Galaţi │9 │Călmăţui │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│958 │GL │AJVPS Galaţi │10 │Rediu │2 │0 │0 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│959 │GL │AJVPS Galaţi │11 │Cudalbi │2 │0 │0 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│960 │GL │AJVPS Galaţi │12 │Umbrăreşti │8 │0 │3 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│961 │GL │AJVPS Galaţi │13 │Condrea │2 │0 │0 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│962 │GL │AJVPS Galaţi │14 │Furceni │3 │0 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│963 │GL │AJVPS Galaţi │16 │Matca │4 │0 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│964 │GL │AJVPS Galaţi │17 │Tecuci │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│965 │GL │AJVPS Galaţi │18 │Negrileşti │10 │0 │4 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│966 │GL │AJVPS Galaţi │19 │Ţepu │10 │0 │4 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│967 │GL │AJVPS Galaţi │20 │Nicoreşti │10 │0 │4 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│968 │GL │AJVPS Galaţi │21 │Buciumeni │12 │0 │4 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│969 │GL │AJVPS Galaţi │22 │Gohor │10 │0 │4 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│970 │GL │AJVPS Galaţi │27 │Rădeşti │5 │0 │1 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│971 │GL │AJVPS Galaţi │28 │Bereşti │2 │0 │0 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│972 │GL │AJVPS Galaţi │29 │Cavadineşti │3 │0 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│973 │GL │AJVPS Galaţi │31 │Băneasa │10 │0 │3 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│974 │GL │AJVPS Galaţi │32 │Jorăşti │5 │0 │3 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│975 │GL │AJVPS Galaţi │33 │Zărneşti │1 │0 │0 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│976 │GL │AJVPS Galaţi │34 │Smulţi │3 │0 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│977 │GL │AJVPS Galaţi │35 │Bujoru │8 │0 │4 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│978 │GL │AJVPS Galaţi │36 │30 Decembrie │3 │0 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│979 │GL │AJVPS Galaţi │37 │Vlădeşti │3 │0 │0 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│980 │GL │AJVPS Galaţi │38 │Rareşu │8 │0 │3 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│981 │GL │AJVPS Galaţi │39 │Mogoş │5 │0 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│982 │GL │AJVPS Galaţi │40 │Vlăscuţa │3 │0 │2 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│983 │GL │AJVPS Galaţi │41 │Frumuşiţa │2 │0 │0 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│984 │GL │AJVPS Galaţi │42 │Zătun │2 │0 │2 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│985 │GL │AJVPS Galaţi │43 │Galaţi │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│986 │GL │AJVPS Galaţi │44 │Tuluceşti │12 │0 │5 │7 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│987 │GL │DS Galaţi │7 │Hanu Conachi │6 │0 │1 │5 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│988 │GL │DS Galaţi │8 │Lieşti │3 │0 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│989 │GL │DS Galaţi │15 │Barcea │12 │1 │3 │8 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│990 │GL │DS Galaţi │23 │Ghidigeni │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│991 │GL │DS Galaţi │24 │Vizureni │1 │0 │0 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│992 │GL │DS Galaţi │25 │Cerţeşti │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│993 │GL │DS Galaţi │26 │Adam │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│994 │GL │DS Galaţi │30 │Suceveni │6 │2 │1 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│995 │GL │Asociaţia Valea │6 │Nămoloasa │16 │4 │5 │7 │
│ │ │Neagră │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│996 │GL │Total judeţ │ │ │218 │10 │76 │132 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│997 │GR │AJVPS Giurgiu │13 │Călugăreni │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│998 │GR │AJVPS Giurgiu │15 │Colibaşi │1 │0 │0 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│999 │GR │AJVPS Giurgiu │24 │Dărăşti │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1000│GR │AJVPS Giurgiu │27 │Izvoarele │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1001│GR │AJVPS Giurgiu │28 │Stăneşti │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1002│GR │AJVPS Giurgiu │30 │Putineiu │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1003│GR │AJVPS Giurgiu │31 │Gogoşari │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1004│GR │AJVPS Giurgiu │32 │Vedea │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1005│GR │AJVPS Giurgiu │33 │Gaujani │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1006│GR │AJVPS Giurgiu │34 │Slobozia │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1007│GR │AJVPS Giurgiu │35 │Giurgiu │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1008│GR │AJVPS Giurgiu │36 │Oinacu │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1009│GR │AJVPS Giurgiu │37 │Daia │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1010│GR │AJVPS Giurgiu │38 │Băneasa │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1011│GR │AJVPS Giurgiu │39 │Uzunu │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1012│GR │AJVPS Giurgiu │40 │Gostinu │1 │0 │1 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1013│GR │AVPS Lunca │2 │Vadu Lat │20 │4 │6 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1014│GR │AVPS Lunca │3 │Roata │5 │1 │2 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1015│GR │AVPS Lunca │6 │Bolintin │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1016│GR │AVPS Lunca │7 │Floreşti │2 │0 │1 │1 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1017│GR │AVPS Lunca │12 │Grădiştea │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1018│GR │AVPS Lunca │18 │Jilava │21 │3 │8 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1019│GR │AVPS Lunca │43 │Udeanca │6 │1 │2 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1020│GR │DS Giurgiu │4 │Căscioarele │27 │6 │6 │15 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1021│GR │DS Giurgiu │16 │Frumuşani │4 │1 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1022│GR │DS Giurgiu │20 │Albele │18 │2 │5 │11 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1023│GR │DS Giurgiu │21 │Iepureşti │10 │2 │2 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1024│GR │DS Giurgiu │23 │Tesila │10 │2 │2 │6 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1025│GR │DS Giurgiu │26 │Ruica │8 │2 │2 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1026│GR │AVPS Diana │17 │Letca │18 │2 │4 │12 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1027│GR │AVPS Diana │25 │Mihăileşti │19 │3 │3 │13 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1028│GR │AVPS Diana │10 │Mislea │5 │0 │5 │0 │
│ │ │Prundu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1029│GR │AVPS Diana │41 │Puieni │24 │2 │7 │15 │
│ │ │Prundu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1030│GR │AVPS Diana │42 │Prundu │8 │1 │7 │0 │
│ │ │Prundu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1031│GR │AVPS Călifarul │1 │Bălăşcuţa │4 │1 │1 │2 │
│ │ │Roşu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1032│GR │AVPS Şoimul │5 │Vânători │29 │2 │12 │15 │
│ │ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1033│GR │AVPS Unirea │8 │Cosoba │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1034│GR │AVPS Vulturul │9 │Crivăţ │17 │0 │7 │10 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1035│GR │AVPS Bradul │11 │Comana │19 │5 │12 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1036│GR │AVPS Bradul │22 │Singurenii Deal│4 │1 │3 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1037│GR │AVPS Alcedo │14 │Singureni Luncă│8 │1 │3 │4 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1038│GR │AVPS Vânătorul │19 │Cioflecu │18 │3 │8 │7 │
│ │ │Iscusit │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1039│GR │AV Colina │29 │Toporu │3 │1 │1 │1 │
│ │ │Căprioarei │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1040│GR │Total judeţ │ │ │320 │46 │121 │153 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1041│GJ │DS Gorj │1 │Motru Sec │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1042│GJ │DS Gorj │4 │Dumbrava │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1043│GJ │DS Gorj │5 │Tismana │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1044│GJ │DS Gorj │7 │Runcu │4 │0 │1 │3 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1045│GJ │DS Gorj │14 │Olteţ │0 │0 │0 │0 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1046│GJ │ACV Spartacus │18 │Leleşti │5 │2 │1 │2 │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1047│GJ │AVPS Ursul │2 │Motru Mare │0 │0 │0 │0 │
│ │ │Carpatin Gorj │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1048│GJ │AVPS Ursul │6 │Bistriţa │5 │2 │2 │1 │
│ │ │Carpatin Gorj │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────────┼───┼───────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤