Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 994 din 7 iulie 2006 privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1264/94 prin care se interzice aprobarea cererilor autoritatilor haitiene privind contractele si operatiunile a caror executare a fost afectata de masurile impuse conform rezolutiilor Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite nr. 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) si 875 (1993)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 994 din 7 iulie 2006  privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1264/94 prin care se interzice aprobarea cererilor autoritatilor haitiene privind contractele si operatiunile a caror executare a fost afectata de masurile impuse conform rezolutiilor Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite nr. 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) si 875 (1993)    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 994 din 7 iulie 2006 privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1264/94 prin care se interzice aprobarea cererilor autoritatilor haitiene privind contractele si operatiunile a caror executare a fost afectata de masurile impuse conform rezolutiilor Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite nr. 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) si 875 (1993)

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 august 2006

În baza <>art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale,
în temeiul <>art. 4 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

ARTICOL UNIC
Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1264/94*) prin care se interzice aprobarea cererilor autoritãţilor haitiene privind contractele şi operaţiunile a cãror executare a fost afectatã de mãsurile impuse conform rezolutiilor Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) şi 875 (1993).
---------
*) Regulamentul se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis în afarã abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai Razvan Ungureanu

Bucureşti, 7 iulie 2006.
Nr. 994.


REGULAMENT 1.264/94
prin care se interzice aprobarea cererilor autoritãţilor haitiene privind
contractele şi operaţiunile a cãror executare a fost afectatã de mãsurile
impuse sau hotãrâte conform rezolutiilor Consiliului de Securitate al
Naţiunilor Unite nr. 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) şi 875 (1993)Jurnalul Oficial L 139, 02/06/1994 P. 0004-0006
Editia specialã finlandeza: Capitolul 11 Volumul 32 P. 0040
Editia specialã suedeza: Capitolul 11 volumul 32 P. 0040

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene, în special art. 73 g şi 228 a,
având în vedere Decizia Consiliului 94/315/PESC din 30 mai 1994 privind poziţia comuna definitã în temeiul art. 12 din Tratatul privind Uniunea Europeanã referitoare la reducerea relaţiilor economice cu Haiti*1).
având în vedere propunerea Comisiei,
întrucât, prin Regulamentele Consiliului (CEE) nr. 1608/93 din 24 iunie 1993 de instituire a unui embargo asupra anumitor schimburi comerciale între Comunitatea Economicã Europeanã şi Haiti*2), şi Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3028/93 din 28 octombrie 1993 de abrogare a suspendãrii embargoului anumitor schimburi comerciale între Comunitatea Economicã Europeanã şi Haiti şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1608/93 de instituire a acestui embargo*3) şi Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1263/94 de suspendare a anumitor relaţii economice şi financiare cu Haiti*4),
întrucât, ca o consecinta a acestor mãsuri, operatorii economici din Comunitate şi din ţãrile terţe sunt expusi riscului ca autoritãţile din Haiti sa prezinte reclamaţii în ceea ce priveşte contractele şi operaţiunile a cãror executare a fost afectatã de Rezoluţiile Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) şi 875 (1993);
întrucât alin. (11) din Rezoluţia 917 (1994) obliga toate statele sa împiedice sa se dea curs cererilor prezentate de autoritãţile haitiene;
întrucât este în consecinta necesar sa se protejeze permanent operatorii economici impotriva unor asemenea cereri şi sa se împiedice autoritãţile haitiene sa obţinã o despãgubire pentru efectele negative ale embargoului;
întrucât Comunitatea considera ca, la adoptarea oricãrei decizii care urmãreşte fie sa atenueze, fie sa ridice mãsurile luate impotriva autoritãţilor haitiene, trebuie sa se ţinã seama în special de orice nerespectare de cãtre aceste autoritãţi a alin. (11) din Rezoluţia nr. 917 (1994),
-------
*1) Vezi pagina 10 din prezentul Jurnal Oficial.
*2) JO L 155, 25.06.1993, p. 2.
*3) JO L 270, 30.10.1993, p. 73.
*4) Vezi pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

ART. 1
În sensul prezentului regulament, se înţelege prin:
1. "contract sau operaţiune": orice operaţiune care, indiferent de forma şi de legea care i se aplica, comporta unul sau mai multe contracte sau obligaţii similare stabilite între pãrţi identice sau nu; în acest scop, termenul "contract" include orice garanţie financiarã şi clauza de exonerare şi orice credit, independente sau nu din punct de vedere juridic, precum şi orice dispoziţie referitoare la sau care apare în legatura cu o asemenea operaţiune;
2. "cerere": orice cerere, sub forma contencioasã sau nu, introdusã înainte sau dupã data intrãrii în vigoare a prezentului regulament şi legatã de executarea unui contract sau a unei operaţiuni, în special:
(a) o cerere de executare a oricãrei obligaţii ce rezulta dintr-un contract sau dintr-o operaţiune sau legatã de un contract sau de o operaţiune;
(b) o cerere de prelungire sau de plata a unei garanţii financiare sau clauza de exonerare, indiferent de forma acesteia;
(c) o cerere de despãgubire care se referã la un contract sau la o operaţiune;
(d) o cerere reconvenţionalã;
(e) o cerere de recunoaştere sau executare, inclusiv prin exequatur, a unei hotãrâri judecãtoreşti, a unei sentinţe arbitrate sau a unei decizii echivalente, indiferent de locul unde au fost pronunţate;
3. "mãsuri hotãrâte conform Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994) şi rezolutiilor conexe": mãsurile Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite sau mãsurile luate de Comunitatea Europeanã sau de orice stat, orice ţara sau orice organizaţie internationala în conformitate cu sau în legatura cu deciziile pertinente ale Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, sau pentru aplicarea acestor decizii, sau orice acţiune autorizata de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, în ceea ce priveşte suspendarea anumitor relaţii economice şi financiare cu Haiti;
4. "persoana fizica sau juridicã din Haiti":
(a) autoritãţile din Haiti;
(b) orice resortisant haitian;
(c) orice persoana juridicã având sediul sau centrul sau de decizie în Haiti;
(d) orice persoana juridicã direct sau indirect controlatã de una sau mai multe dintre persoanele susmenţionate;
(e) orice persoana care prezintã o cerere prin intermediul sau în favoarea unei persoane fizice prevãzute la lit. (a), (b), (c) sau (d).
Fãrã a aduce atingere art. 2, executarea unui contract sau a unei operaţiuni trebuie, de asemenea, sa fie consideratã ca fiind afectatã de mãsurile decise conform Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994) şi rezolutiilor conexe, atunci când existenta sau conţinutul cererii rezulta direct sau indirect din aceste mãsuri.
ART. 2
1. Este interzis sa se aprobe sau sa se adopte orice dispoziţie care urmãreşte sa aprobe o cerere prezentatã de:
(a) orice persoana fizica sau juridicã din Haiti sau care acţioneazã prin intermediul unei persoane fizice sau juridice din Haiti;
(b) orice persoana fizica sau juridicã ce acţioneazã direct sau indirect în numele sau în favoarea uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice din Haiti;
(c) orice persoana fizica sau juridicã ce se prevaleazã de o cesiune de drepturi sau prezintã o cerere prin intermediul uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice din Haiti;
(d) orice alta persoana fizica sau juridicã menţionatã în alin. (11) din Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994);
(e) orice persoana fizica sau juridicã ce introduce o cerere ce decurge din executarea unei garanţii financiare sau unei clauze de exonerare în favoarea uneia sau mai multora dintre persoanele fizice sau juridice susmenţionate sau în legatura cu o asemenea executare, rezultând dintr-un contract sau dintr-o operaţiune sau legatã de un contract sau de o operaţiune a cãror executare a fost afectatã, direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de mãsurile decise conform Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994) şi rezolutiilor conexe.
2. Interdicţia prevãzutã în alin. (1) se aplica pe teritoriul Comunitãţii, precum şi oricãrui resortisant al unui stat membru şi oricãrei persoane juridice înregistrate sau constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru.
ART. 3
Fãrã a aduce atingere mãsurilor decise conform Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994) şi rezolutiilor conexe, art. 2 nu se aplica:
(a) cererilor referitoare la contracte sau operaţiuni, cu excepţia oricãrei garanţii financiare sau clauze de exonerare, pentru care persoanele fizice sau juridice prevãzute în art. 2 fac dovada în fata unei instanţe a unui stat membru ca cererea a fost acceptatã de cãtre pãrţi anterior mãsurilor decise conform Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994) şi rezolutiilor conexe, şi ca aceste mãsuri nu au avut nici o influenta asupra existenţei sau conţinutului cererii;
(b) cererilor de plata în temeiul unui contract de asigurare privind un eveniment care s-a produs anterior adoptãrii mãsurilor prevãzute în art. 2, sau în temeiul unui contract de asigurare într-un stat membru unde acest contract are caracter obligatoriu;
(c) cererilor de plata a unor sume de bani vãrsate într-un cont, a cãror plata a fost blocata în conformitate cu mãsurile prevãzute în art. 2, cu condiţia ca aceasta plata sa nu se refere la sume vãrsate ca garanţie pentru contractele prevãzute în articolul respectiv;
(d) cererilor privind contracte de munca supuse legislaţiei unui stat membru;
(e) cererilor referitoare la plata mãrfurilor pentru care persoanele fizice sau juridice menţionate în art. 2 fac dovada în fata unei instanţe a unui stat membru ca au fost exportate înaintea adoptãrii mãsurilor decise conform Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994) şi rezolutiilor conexe, şi ca aceste mãsuri nu au avut nici o influenta asupra existenţei sau conţinutului cererii;
(f) cererilor referitoare la sume pentru care persoanele fizice sau juridice prevãzute în art. 2 fac dovada în fata unei instanţe a unui stat membru ca sunt datorate în cadrul unui împrumut fãcut înaintea adoptãrii mãsurilor decise conform Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994) şi rezolutiilor conexe, şi ca aceste mãsuri nu au avut nici o influenta asupra existenţei sau conţinutului cererii, cu condiţia ca cererile sa nu includã o suma, sub forma de dobanda, despãgubire sau orice alta forma, destinatã sa compenseze faptul ca, datoritã acestor mãsuri, executarea nu a fost efectuatã în conformitate cu termenii contractului sau ai operaţiunii respective.
ART. 4
În orice procedura care urmãreşte sa dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi ca satisfacerea cererii nu este interzisã în temeiul dispoziţiilor prevãzute în art. 2 incumba persoanei care urmãreşte sa dea curs acestei cereri.
ART. 5
Fiecare stat membru stabileşte sancţiunile care trebuie aplicate în cazul încãlcãrii dispoziţiilor prezentului regulament.
ART. 6
Prezentul regulament intra în vigoare în ziua publicãrii sale în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplica direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 1994.
Pentru Consiliu

Preşedinte
G. MORAITIS

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016