Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 992 din 7 iulie 2006 privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 3541/92 prin care se interzice satisfacerea cererilor irakiene privind contractele si tranzactiile a caror executare a fost afectata de Rezolutia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si de rezolutiile conexe
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 992 din 7 iulie 2006  privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 3541/92 prin care se interzice satisfacerea cererilor irakiene privind contractele si tranzactiile a caror executare a fost afectata de Rezolutia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si de rezolutiile conexe    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 992 din 7 iulie 2006 privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 3541/92 prin care se interzice satisfacerea cererilor irakiene privind contractele si tranzactiile a caror executare a fost afectata de Rezolutia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si de rezolutiile conexe

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 august 2006

În baza <>art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale,
în temeiul <>art. 4 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

ARTICOL UNIC
Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 3541/92*) prin care se interzice satisfacerea cererilor irakiene privind contractele şi tranzacţiile a cãror executare a fost afectatã de Rezoluţia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de rezoluţiile conexe.
---------
*) Regulamentul se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis în afarã abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai Razvan Ungureanu

Bucureşti, 7 iulie 2006.
Nr. 992.

Jurnalul Oficial L 361, 10/12/1992, P. 0001-0003
Editia specialã finlandeza: Capitolul 11 Volumul 20 P. 0051
Editia specialã suedeza: Capitolul 11 Volumul 20 P. 0051

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) NR. 3541/92
din 7 decembrie 1992
de interzicere a satisfacerii cererilor irakiene privind
contractele şi tranzacţiile a cãror executare a fost afectatã
de Rezoluţia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate
al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de rezoluţiile conexe

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
întrucât, prin Regulamentele (CEE) nr. 2340/90*1) şi (CEE) nr. 3155/90*2), Comunitatea a adoptat mãsuri pentru împiedicarea schimburilor comerciale ale Comunitãţii cu Irakul;
întrucât Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia nr. 687 (1991) din 3 aprilie 1991 care se referã, la alineatul (29), la cererile prezentate de Irak privind contractele şi tranzacţiile a cãror executare a fost afectatã de mãsurile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite în temeiul Rezoluţiei nr. 661 (1990) şi rezolutiilor sale conexe;
întrucât Comunitatea şi statele membre, reunite în cadrul cooperãrii politice, au convenit ca Irakul trebuie sa respecte pe deplin dispoziţiile alineatului (29) din Rezoluţia nr. 687 (1991) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi întrucât considera ca, la adoptarea oricãrei decizii care urmãreşte fie sa atenueze, fie sa înlãture mãsurile adoptate impotriva Irakului, în conformitate cu alineatul (21) din Rezoluţia nr. 687 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, trebuie sa se ţinã seama în special de orice nerespectare de cãtre Irak a alineatului (29) din rezoluţia menţionatã;
întrucât, ca urmare a embargoului impotriva Irakului, operatorii economici din Comunitate şi din ţãrile terţe sunt expusi riscului cererilor irakiene;
întrucât, este necesar sa se protejeze, în mod permanent, operatorii economici impotriva unor asemenea cereri şi sa se împiedice ca Irakul sa obţinã o compensaţie pentru efectele negative ale embargoului;
întrucât Comunitatea şi statele membre, reunite în cadrul cooperãrii politice, au convenit sa recurgã la un instrument comunitar pentru a garanta implementarea uniforma, în Comunitate, a alineatului (29) din Rezoluţia nr. 687 (1991) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite;
întrucât o asemenea implementare uniforma este esenţialã pentru a atinge obiectivele Tratatului de instituire a Comunitãţii Economice Europene şi, în special, pentru a evita denaturarea concurentei;
întrucât tratatul nu prevede, pentru adoptarea prezentului regulament, alte competente de a acţiona decât cele prevãzute la articolul 235;
având în vedere Tratatul de instituire a Comunitãţii Economice Europene, în special articolul 235,
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Parlamentului European*3),
-------
*1) JO L 213, 9.8.1990, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CEE) nr. 1194/91 (JO L 115, 8.5.1991 , p. 37).
*2) JO L 304, 1.11.1990, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CEE) nr. 1194/91 (JO L 115, 8.5.1991 , p. 37).
*3) Aviz emis la 19 noiembrie 1992 (nepublicat încã în Jurnalul Oficial).

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

ART. 1
În sensul prezentului regulament, se înţelege prin:
1. "contract sau tranzacţie": orice operaţiune care, indiferent de forma şi de legea care i se aplica, comporta unul sau mai multe contracte sau obligaţii similare stabilite între aceleaşi pãrţi sau nu; în acest scop, termenul "contract" include orice garanţie şi contragarantie financiarã şi orice credit, independente sau nu din punct de vedere juridic, precum şi orice dispoziţie legatã de acestea care isi are originea într-o asemenea operaţiune sau care este legatã de aceasta;
2. "cerere": oricare cerere în forma contencioasã sau nu, introdusã înainte sau dupã data intrãrii în vigoare a prezentului regulament şi legatã de executarea unui contract sau a unei tranzacţii, şi în special:
(a) o cerere care urmãreşte sa obţinã executarea oricãrei obligaţii în legatura cu sau rezultând dintr-un contract sau dintr-o tranzacţie;
(b) o cerere care urmãreşte sa obţinã prelungirea sau plata unei garanţii sau contragarantii financiare, indiferent de forma acesteia;
(c) o cerere de despãgubire în legatura cu un contract sau cu o operaţiune;
(d) o cerere reconvenţionalã;
(e) o cerere care urmãreşte sa obţinã, inclusiv pe cale de exequatur, recunoaşterea sau executarea unei hotãrâri judecãtoreşti, a unei sentinţe arbitrale sau a unei decizii echivalente, indiferent de locul unde au fost pronunţate;
3. "mãsuri decise în conformitate cu Rezoluţia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu rezoluţiile sale conexe": mãsurile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau mãsurile luate de Comunitatile Europene, sau de orice stat, orice ţara sau orice organizaţie internationala în conformitate cu, sau pentru aplicarea sau în legatura cu deciziile pertinente ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, sau orice acţiune, inclusiv orice acţiune militarã, autorizata de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în ceea ce priveşte invazia şi ocuparea Kuweitului de cãtre Irak;
4. "persoana fizica sau juridicã din Irak":
(a) statul irakian sau orice autoritate publica irakiana;
(b) orice persoana fizica care se gãseşte sau este rezidenţã în Irak;
(c) orice persoana juridicã având sediul sau centrul sau de decizie în Irak;
(d) orice persoana juridicã direct sau indirect controlatã de una sau mai multe dintre persoanele menţionate mai sus;
Fãrã a aduce atingere articolului 2, executarea unui contract sau a unei operaţiuni trebuie, de asemenea, sa fie consideratã ca fiind afectatã de mãsurile decise în conformitate cu Rezoluţia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu rezoluţiile sale conexe, atunci când existenta sau conţinutul cererii rezulta direct sau indirect din aceste mãsuri.
ART. 2
1. Este interzis sa se satisfacã sau sa se adopte orice dispoziţie care urmãreşte sa satisfacã o cerere prezentatã de:
(a) orice persoana fizica sau juridicã din Irak sau care acţioneazã prin intermediul unei persoane fizice sau juridice din Irak;
(b) orice persoana fizica sau juridicã care acţioneazã direct sau indirect în numele sau în beneficiul uneia sau mai multor peroane fizice sau juridice din Irak;
(c) orice persoana fizica sau juridicã care se prevaleazã de o cesiune de drepturi sau care prezintã o cerere sub acoperirea uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice din Irak;
(d) orice alta persoana menţionatã la alineatul (29) al Rezoluţiei nr. 687 (1991) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite;
(e) orice persoana fizica sau juridicã care introduce o cerere în legatura cu sau decurgând din executarea unei garanţii sau contragarantii financiare, în beneficiul uneia sau mai multora dintre persoanele fizice sau juridice menţionate mai sus,
legatã de sau rezultând dintr-un contract sau dintr-o operaţiune a cãror executare a fost afectatã, direct sau indirect, în întregime sau în parte, de mãsurile decise în conformitate cu Rezoluţia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu rezoluţiile sale conexe;
2. Aceasta interdicţie se aplica pe teritoriul Comunitãţii, precum şi oricãrui resortisant al unui stat membru şi oricãrei persoane juridice înregistrate sau constituite în temeiul legislaţiei unui stat membru.
ART. 3
Fãrã a aduce atingere mãsurilor decise în conformitate cu Rezoluţia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu rezoluţiile sale conexe, articolul 2 nu se aplica:
(a) cererilor referitoare la contracte sau operaţiuni, cu excepţia oricãrei garanţii sau contragarantii financiare, pentru care persoanele fizice sau juridice menţionate la articolul 2 fac dovada în fata unei instanţe naţionale a unui stat membru ca cererea a fost acceptatã de pãrţi anterior adoptãrii mãsurilor decise în temeiul Rezoluţiei nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi rezolutiilor sale conexe, şi ca aceste mãsuri nu au avut nici un efect asupra existenţei sau conţinutului cererii;
(b) cererilor de plata în temeiul unui contract de asigurare privind un eveniment intervenit anterior adoptãrii mãsurilor prevãzute la articolul 2, sau în temeiul unul contract de asigurare într-un stat membru în care acest contract este obligatoriu;
(c) cererilor de plata a unor sume de bani vãrsate într-un cont, a cãror plata a fost blocata, în conformitate cu mãsurile prevãzute la articolul 2, cu condiţia ca aceasta plata sa nu se refere la sume vãrsate ca garanţie pentru contractele menţionate la articolul respectiv;
(d) cererilor privind contracte de munca supuse legislaţiei unui stat membru;
(e) cererilor privind plata mãrfurilor pentru care persoanele menţionate la articolul 2 fac dovada în fata unei instanţe naţionale a unui stat membru ca au fost exportate înaintea adoptãrii mãsurilor decise în temeiul Rezoluţiei nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi rezolutiilor sale conexe, şi ca aceste mãsuri nu au avut nici un efect asupra existenţei sau conţinutului cererii;
(f) cererilor privind sume pentru care persoanele menţionate la articolul 2 fac dovada în fata unei instanţe naţionale a unui stat membru ca sunt datorate în temeiul unui împrumut fãcut înaintea adoptãrii mãsurilor decise în conformitate cu Rezoluţia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu rezoluţiile sale conexe, şi ca aceste mãsuri nu au avut nici un efect asupra existenţei sau conţinutului cererii,
cu condiţia ca cererea sa nu includã o suma, sub forma de dobanda, despãgubire sau altele asemenea, destinatã sa compenseze faptul ca, ca urmare a acestor mãsuri, executarea nu a fost efectuatã în conformitate cu termenii contractului sau ai operaţiunii respective.
ART. 4
În orice procedura care urmãreşte executarea unei cereri, sarcina probei ca satisfacerea cererii nu este interzisã de articolul 2 revine persoanei care pretinde executarea acestei cereri.
ART. 5
Fiecare stat membru determina sancţiunile care trebuie aplicate în cazul încãlcãrii dispoziţiilor prezentului regulament.
ART. 6
Prezentul regulament intra în vigoare la data publicãrii sale în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplica direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 decembrie 1992.
Pentru Consiliu

Preşedintele
D. HURD

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016