Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 959 din 11 aprilie 2024  pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 959 din 11 aprilie 2024 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 364 din 18 aprilie 2024
    În conformitate cu art. IV şi VII din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România,
    în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 18 octombrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    2. La articolul 3 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) să constituie, conform prevederilor legale în vigoare, o garanţie în favoarea CNAIR - S.A. Valoarea garanţiei pentru primul an de valabilitate a convenţiei este de 100.000 lei pentru convenţiile încheiate în vederea încasării tarifului de utilizare şi de 50.000 lei pentru convenţiile încheiate în vederea încasării tarifului de trecere;"

    3. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) în cazul intenţiei de emitere a rovinietei sau a peajului prin intermediul portalurilor web şi/sau al aplicaţiilor dezvoltate pentru sistemele de operare a telefoanelor mobile, să înregistreze, în anul fiscal anterior solicitării de încheiere a convenţiei, o cifră de afaceri cel puţin egală cu valoarea tranzacţiilor efectuate de CNAIR – S.A. în aceeaşi perioadă prin intermediul portalurilor web şi al aplicaţiilor dezvoltate pentru sistemele de operare a telefoanelor mobile."

    4. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.
    5. La articolul 3, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Fac excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (2) lit. b) distribuitorii care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte, distribuitorii care emit prin intermediul unor portaluri web sau al unor aplicaţii dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile şi distribuitorii care au în structură puncte de lucru declarate potrivit prevederilor legale în vigoare, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare şi/sau a tarifului de trecere, situate în zona punctelor de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, după punctele de lucru aparţinând CNAIR - S.A. în care se încasează tariful de utilizare şi/sau tariful de trecere.
(5) Distribuitorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b), cu excepţia celor care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte, beneficiază de un comision de tranzacţionare. Sumele încasate de către aceştia ca tarif de utilizare şi ca tarif de trecere sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi nu pot fi depăşite prin aplicarea unor comisioane suplimentare."

    6. La articolul 3, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (6^1)-(6^3), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul emiterii rovinietei şi a peajului prin intermediul mijloacelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c) pct. (ii), comisionul acordat distribuitorilor pentru plata efectuată de utilizatori cu cardul bancar este acelaşi cu cel acordat de CNAIR - S.A. procesatorului său de plăţi pentru plata efectuată de utilizatori cu cardul bancar la emiterea rovinietei şi a peajului prin intermediul mijloacelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c) pct. (i).
(6^2) În termen de 15 zile de la data de la care valoarea comisionului acordat de CNAIR - S.A. procesatorului său de plăţi se modifică, acesta se acordă, în urma încheierii unui act adiţional la convenţia încheiată, şi distribuitorilor.
(6^3) Distribuitorii de roviniete şi peaj prin intermediul portalurilor web sau al aplicaţiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile nu condiţionează accesul utilizatorilor la plata rovinietei sau a peajului de vreo obligaţie de plată a niciunui tarif pentru serviciul de emitere pus la dispoziţie, de acces la acesta, de înregistrare sau de utilizare, de achiziţia altor produse, de accesarea unor linkuri externe, de vizualizarea unor reclame sau a altor materiale promoţionale, de orice fel."

    7. La articolul 3, alineatele (7), (10) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Încasarea de către distribuitori, ca tarif de utilizare şi ca tarif de trecere, a unor sume care depăşesc nivelul tarifelor stabilite prin legislaţia în vigoare, perceperea de către aceştia a plăţii unor obligaţii sau impunerea unor condiţii din cele prevăzute la alin. (6^3), încasarea tarifelor în puncte de lucru, prin terminale, portaluri web, aplicaţii dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, neautorizate de CNAIR - S.A., prin terminale amplasate în zona punctelor de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, înainte de punctele de lucru aparţinând CNAIR - S.A. în care se încasează tariful de utilizare şi/sau tariful de trecere, prin orice alte mijloace neautorizate conduce la rezilierea imediată şi unilaterală de către CNAIR - S.A. a convenţiei încheiate, fără posibilitatea de încheiere a unei alte convenţii.
    …………………………..................................…………………
(10) Informaţiile privind distribuitorii, punctele de lucru ale acestora sau, după caz, locaţiile terminalelor sau portalurile web şi aplicaţiile dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile prin care se încasează tariful de utilizare şi tariful de trecere vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor prin publicarea pe pagina de internet a CNAIR - S.A.
    ………………………………………...................................……
(12) Valabilitatea convenţiilor, cu excepţia celor care prevăd emiterea prin intermediul serviciului de mesaje scurte, nu va mai fi prelungită şi nici alte convenţii nu vor mai fi încheiate într-o perioadă de 24 de luni, dacă, în primele 11 luni de valabilitate a acestora sau a actelor adiţionale de prelungire, distribuitorii nu au finalizat, în medie, un minimum de 50 de tranzacţii/zi pentru încasarea tarifului de utilizare sau un minimum de 15 tranzacţii/zi pentru încasarea tarifului de trecere."

    8. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Tariful de utilizare se achită în avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni, în conformitate cu anexa nr. 1 la ordonanţă.
    (2) Perioadele de valabilitate se determină astfel:
    a) o zi - ziua corespunzătoare datei pentru care a fost achitat;
    b) 7 zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;
    c) 10 zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 9 zile;
    d) 30 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;
    e) 60 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 59 de zile;
    f) 12 luni - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi până în ziua anterioară aceleiaşi zile a anului următor, inclusiv."

    9. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.
    10. La articolul 6 alineatul (1) litera b) punctul (v), subpunctele i şi ii se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "i. perioada de utilizare mai mare sau egală cu 30 de zile, înscris manual de către personalul distribuitorului, în cazul vehiculelor înmatriculate în alte state;
ii. orice perioadă de utilizare dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1), astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, în cazul vehiculelor înmatriculate în România;"

    11. La articolul 6, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Prin intermediul SMS, tariful de utilizare se achită numai pentru vehicule înmatriculate în România, data şi ora de început a valabilităţii rovinietei fiind data şi ora confirmării de către distribuitor a emiterii acesteia, astfel:
    a) pentru perioada de valabilitate de 1 zi şi 10 zile, în cazul autoturismelor şi vehiculelor de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 t, prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţă;
    b) pentru perioada de valabilitate de 1 zi, în cazul celorlalte categorii de vehicule, prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţă."

    12. La articolul 8 alineatul (1) litera b) punctul (v), subpunctele i şi ii se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "i. înscris manual de către personalul distribuitorului, în cazul vehiculelor înmatriculate în alte state;
ii. astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, în cazul vehiculelor înmatriculate în România;"

    13. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), pentru fiecare vehicul, utilizatorii au obligaţia de a transmite în copie şi:
    a) copia conformă de pe Certificatul de transport în cont propriu pentru transportul rutier de persoane şi, după caz, dovada utilizării, cu orice titlu, a acestor vehicule, în cazul vehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din ordonanţă;
    b) licenţa de traseu, în cazul vehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din ordonanţă.
(1^2) Vehiculele prevăzute la alin. (1^1) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare pe perioada de valabilitate a documentelor prevăzute la alin. (1^1)."

    14. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (ii) din ordonanţă, lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil pentru vehiculul verificat, personalul care efectuează controlul conform art. 9 alin. (2) lit. c) pct. (ii) din ordonanţă constată săvârşirea contravenţiei, încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei prin care aplică sancţiunea contravenţională, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului obţinute în mod automat de la Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări."

    15. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În vederea comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei, datele prevăzute la alin. (2) sunt corelate, în mod automat, prin sisteme informatice, cu datele furnizate de:
    a) Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu informaţiile existente în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, pentru persoanele fizice;
    b) Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru profesioniştii care au obligaţia de înregistrare în registrul comerţului."

    16. La articolul 19, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul prevăzut la alin. (2), datele furnizate sunt:
    a) în cazul utilizatorilor persoane fizice: numele de familie, prenumele, domiciliul, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv numărul de identificare fiscală;
    b) în cazul utilizatorilor persoane juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile.
(4) În cazul în care se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din ordonanţă, lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul verificat, personalul abilitat, prevăzut la art. 9 alin. (2):
    a) lit. a), b) şi d) din ordonanţă aplică sancţiunea în cazul utilizatorilor români şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului;
    b) lit. a) - d) din ordonanţă aplică sancţiunea în cazul utilizatorilor străini şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului, respectiv a conducătorului auto."

    17. La articolul 19, alineatele (6)-(8) se abrogă.
    18. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul IX - Prevederi finale, cu următorul cuprins:
    "    CAP. IX
    Prevederi finale
    ART. 20
    (1) Rovinietele emise înainte de data de 11.03.2024 îşi păstrează valabilitatea până la sfârşitul perioadei pentru care au fost achitate.
    (2) Începând cu data de 11.03.2024, CNAIR - S.A. elimină, în mod automat, din baza de date a SIEGMCR cu vehicule exceptate, vehiculele deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare de serviciile de ambulanţă, care au fost exceptate în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (xii) din ordonanţă, altele decât vehiculele tip ambulanţă deţinute de autorităţi/entităţi publice şi informează utilizatorii cu privire la această măsură prin intermediul mass-media şi prin publicarea pe pagina proprie de internet a listei numerelor de înmatriculare ale vehiculelor care au fost eliminate din baza de date a SIEGMCR cu vehicule exceptate.
    (3) Convenţiile încheiate de CNAIR - S.A. cu distribuitorii, în vigoare la data de 11.03.2024, îşi păstrează valabilitatea în condiţiile în care au fost încheiate sau actualizate prin acte adiţionale şi în condiţiile prevăzute prin prezentele norme."

    19. În anexa la normele metodologice „Situaţiile în care se efectuează corecţia erorilor materiale prevăzute la art. 9 alin. (4)-(5) din normele metodologice“, denumirile literelor A şi B se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "A. Roviniete/Peaje emise pentru vehiculele înmatriculate în România
B. Roviniete/Peaje emise pentru vehiculele înmatriculate în alte state."

    20. În tot cuprinsul normelor metodologice, următoarele sintagme se modifică după cum urmează:
    a) „Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule“ se înlocuieşte cu „Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări“;
    b) „Ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR - S.A.“ se înlocuieşte cu „anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., cu modificările şi completările ulterioare“.    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 11 aprilie 2024.
    Nr. 959.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016