Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 953 din 8 februarie 2023  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 953 din 8 februarie 2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 140 din 20 februarie 2023
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului│Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul; │
│ │ │101/2016 │- strategia anuală de │
│ │ │(43); │achiziţii publice/ │
│ │ │- legile │sectoriale, dacă este │
│ │ │bugetare │cazul; │
│ │ │anuale; │- programul anual al │
│ │ │- Ordonanţa │achiziţiilor publice/ │
│ │ │Guvernului │sectoriale; │
│ │ │nr. 119/1999 │- programul │
│ │ │(48); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │- Ordonanţa │sectoriale la nivel de│
│ │ │Guvernului │proiect (în cazul │
│ │ │nr. 13/2011 │proiectelor finanţate │
│ │ │(53); │din fonduri │
│ │ │- Ordonanţa │nerambursabile şi/sau │
│ │ │de urgenţă a │proiecte de │
│ │ │Guvernului │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │nr. 64/2009 │- strategia de │
│ │ │(59); │contractare, dacă este│
│ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- acordul sau │
│ │ │Guvernului │convenţia de finanţare│
│ │ │nr. 66/2011 │externă, dacă este │
│ │ │(61); │cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- angajamentul legal │
│ │ │de urgenţă a │(contract, decizie, │
│ │ │Guvernului │ordin, acord, │
│ │ │nr. 40/2015 │convenţie etc.) de │
│ │ │(63); │finanţare, dacă este │
│ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire completă, │
│ │ │nr. 98/2017 │aşa cum a fost │
│ │ │(117); │publicată în SEAP, │
│ │ │- Ordonanţa │clarificări la │
│ │ │de urgenţă a │documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire, dacă este │
│ │ │nr. 124/2021 │cazul; │
│ │ │(121); │- contestaţii la │
│ │ │- Ordonanţa │documentaţia de │
│ │ │de urgenţă a │atribuire, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul, şi documentele │
│ │ │nr. 133/2021 │privind soluţionarea; │
│ │Contract de│(122); │- anunţul de │
│„1. │achiziţie │- Hotărârea │participare/ │
│ │publică/ │Guvernului │simplificat/de concurs│
│ │sectorială │nr. 264/2003 │publicat în SEAP/ │
│ │ │(70); │anunţul de intenţie │
│ │ │- Hotărârea │valabil în mod │
│ │ │Guvernului │continuu sau invitaţia│
│ │ │nr. 759/2007 │de participare, erate,│
│ │ │(76); │clarificări publicate,│
│ │ │- Hotărârea │după caz; │
│ │ │Guvernului │- oferta desemnată │
│ │ │nr. 875/2011 │câştigătoare şi │
│ │ │(83); │clarificările aferente│
│ │ │- Hotărârea │ofertei, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- actul de numire/ │
│ │ │(85); │desemnare a comisiei │
│ │ │- Hotărârea │de evaluare/negociere │
│ │ │Guvernului │sau a juriului, după │
│ │ │nr. 1/2016 │caz; │
│ │ │(87); │- procesul-verbal de │
│ │ │- Hotărârea │deschidere a ofertelor│
│ │ │Guvernului │şi dovada transmiterii│
│ │ │nr. 93/2016 │acestuia candidaţilor │
│ │ │(88); │(aplicabil │
│ │ │- Hotărârea │procedurilor offline, │
│ │ │Guvernului │dialog competitiv, │
│ │ │nr. 394/2016 │negociere competitivă,│
│ │ │(89); │parteneriat pentru │
│ │ │- Hotărârea │inovare, procedură │
│ │ │Guvernului │simplificată │
│ │ │nr. 395/2016 │desfăşurată în mai │
│ │ │(90); │multe etape); │
│ │ │- Hotărârea │- raportul procedurii │
│ │ │Guvernului │de atribuire; │
│ │ │nr. 907/2016 │- documentele de │
│ │ │(93); │soluţionare a │
│ │ │- Hotărârea │contestaţiilor privind│
│ │ │Guvernului │rezultatul procedurii │
│ │ │nr. 419/2018 │de atribuire, dacă │
│ │ │(123); - │este cazul; │
│ │ │Hotărârea │- comunicarea privind │
│ │ │Guvernului │rezultatul aplicării │
│ │ │nr. 209/2022 │procedurii de │
│ │ │(126); │atribuire; │
│ │ │- Hotărârea │- alte documente │
│ │ │Guvernului │specifice.“ │
│ │ │nr. 829/2022 │ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────┴─────────────┴──────────────────────┘

"

    2. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.303│ │
│ │ │/2013 (7); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508/ │ │
│ │ │2014 (10); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE, Euratom) │ │
│ │ │nr. 1.046/2018│ │
│ │ │(109); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 241/ │ │
│ │ │2021 (110); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.060│ │
│ │ │/2021 (115); │ │
│ │ │- Decizia de │ │
│ │ │punere în │ │
│ │ │aplicare a │ │
│ │ │Consiliului │ │
│ │ │din 3 │ │
│ │ │noiembrie 2021│ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │evaluării │ │
│ │ │planului de │ │
│ │ │redresare şi │ │
│ │ │rezilienţă al │ │
│ │ │României; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│- cererea de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare/ │
│ │ │346/2004 (26);│acordul de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare, după│
│ │ │350/2005 (29);│caz; │
│ │ │- Legea nr. │- fişa de │
│ │ │273/2006 (30);│fundamentare a │
│ │ │- Legea nr. │proiectului - │
│ │ │321/2006 (31);│avizul de │
│ │ │- Legea nr. │principiu al │
│ │ │287/2009 (33);│autorităţii de │
│ │ │- legile │management; │
│ │ │bugetare │- proiectul │
│ │ │anuale; │tehnic şi │
│ │ │- Ordonanţa │listele de │
│ │ │Guvernului nr.│evaluare şi │
│ │ │119/1999 (48);│selecţie │
│ │ │- Ordonanţa │aferente, │
│ │ │Guvernului nr.│întocmite de │
│ │ │57/2002 (52); │compartimentele│
│ │ │- Ordonanţa de│de specialitate│
│ │ │urgenţă a │/lista │
│ │ │Guvernului nr.│proiectelor │
│ │ │63/1999 (54); │selectate, după│
│ │ │- Ordonanţa de│caz; │
│ │ │urgenţă a │- bugetul; │
│ │ │Guvernului nr.│- acordul de │
│ │ │64/2009 (59); │parteneriat, │
│ │ │- Ordonanţa de│încheiat între │
│ │ │urgenţă a │liderul de │
│ │ │Guvernului nr.│proiect şi │
│ │ │74/2009 (60); │partenerii │
│ │ │- Ordonanţa de│acestuia, dacă │
│ │ │urgenţă a │este cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- acordul de │
│ │ │77/2014 (62); │implementare, │
│ │ │- Ordonanţa de│dacă este │
│ │ │urgenţă a │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- acordul de │
│ │ │40/2015 (63); │colaborare, │
│ │ │- Ordonanţa de│dacă este │
│ │ │urgenţă a │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- convenţia de │
│ │ │49/2015 (64); │finanţare, dacă│
│ │ │- Ordonanţa de│este cazul; │
│ │ │urgenţă a │- hotărârea/ │
│ │Angajament │Guvernului nr.│raportul │
│ │legal │122/2020 │comisiei de │
│ │(contract, │(119); │evaluare cu │
│ │decizie, │- Ordonanţa de│privire la │
│„2. │ordin, │urgenţă a │proiectele │
│ │acord, │Guvernului nr.│selectate; │
│ │convenţie │155/2020 │- programul, │
│ │etc.) de │(120); │proiectul sau │
│ │finanţare**)│- Ordonanţa de│acţiunea în │
│ │ │urgenţă a │care se │
│ │ │Guvernului nr.│încadrează │
│ │ │124/2021 │solicitarea │
│ │ │(121); │finanţării; │
│ │ │- Ordonanţa de│- apeluri de │
│ │ │urgenţă a │proiecte, dacă │
│ │ │Guvernului nr.│este cazul; │
│ │ │133/2021 │- nota de │
│ │ │(122); │fundamentare şi│
│ │ │- Hotărârea │devizul de │
│ │ │Guvernului nr.│cheltuieli, │
│ │ │264/2003 (70);│aprobate de │
│ │ │- Hotărârea │ordonatorul de │
│ │ │Guvernului nr.│credite │
│ │ │1.265/2004 │finanţator; │
│ │ │(71); │- raportul │
│ │ │- Hotărârea │privind vizita │
│ │ │Guvernului nr.│la faţa │
│ │ │1.266/2004 │locului, dacă │
│ │ │(72); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- raportul de │
│ │ │Guvernului nr.│analiză a │
│ │ │759/2007 (76);│conformităţii │
│ │ │- Hotărârea │administrative │
│ │ │Guvernului nr.│şi a │
│ │ │442/2009 (79);│eligibilităţii │
│ │ │- Hotărârea │proiectului; │
│ │ │Guvernului nr.│- scrisoarea de│
│ │ │134/2011 (81);│notificare │
│ │ │- Hotărârea │privind │
│ │ │Guvernului nr.│raportul de │
│ │ │218/2012 (85);│analiză a │
│ │ │- Hotărârea │conformităţii │
│ │ │Guvernului nr.│proiectului; │
│ │ │93/2016 (88); │- raportul de │
│ │ │- Hotărârea │evaluare │
│ │ │Guvernului nr.│tehnică şi │
│ │ │640/2016 (91);│financiară; │
│ │ │- Hotărârea │- documentul │
│ │ │Guvernului nr.│pentru │
│ │ │936/2020 │aprobarea │
│ │ │(125); │proiectelor │
│ │ │- Hotărârea │selectate; │
│ │ │Guvernului nr.│- alte │
│ │ │209/2022 │documente │
│ │ │(126); │specifice. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │829/2022 │ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi dezvoltării│ │
│ │ │rurale nr. 16/│ │
│ │ │2010 (101); │ │
│ │ │- procedurile │ │
│ │ │de sistem/ │ │
│ │ │operaţionale; │ │
│ │ │- actele │ │
│ │ │administrative│ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │ghidurilor │ │
│ │ │solicitantului│ │
│ │ │/ghidurilor │ │
│ │ │specifice; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴────────────┴──────────────┴───────────────┘

    **) Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenţie etc.) de finanţare va fi detaliat pe subpuncte la nivelul fiecărei entităţi publice, în funcţie de tipul acestuia (exemplu: B.2.1 «Contract/Decizie de finanţare din fonduri europene nerambursabile», B.2.2 «Contract/Decizie/Ordin de finanţare în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă», B.2.3 «Convenţie de finanţare» etc.)."

    3. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │- bugetul; │
│ │ │bugetare │- acordul-cadru; │
│ │ │anuale; │- acordul sau │
│ │ │- Ordonanţa │convenţia de │
│ │ │Guvernului │finanţare │
│ │ │nr. 119/1999 │externă, dacă │
│ │ │(48); │este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- angajamentul │
│ │ │Guvernului │legal (contract, │
│ │ │nr. 13/2011 │decizie, ordin, │
│ │ │(53); │acord, convenţie │
│ │ │- Ordonanţa │etc.) de │
│ │ │de urgenţă a │finanţare, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 64/2009 │- invitaţia la │
│ │ │(59); │reofertare, │
│ │ │- Ordonanţa │documentaţia de │
│ │ │de urgenţă a │atribuire │
│ │ │Guvernului │completă, │
│ │ │nr. 66/2011 │clarificări la │
│ │ │(61); │documentaţia de │
│ │ │- Ordonanţa │reofertare, dacă │
│ │ │de urgenţă a │semnarea │
│ │ │Guvernului │contractului │
│ │ │nr. 40/2015 │subsecvent s-a │
│ │ │(63); │făcut cu reluarea│
│ │ │- Ordonanţa │competiţiei între│
│ │ │de urgenţă a │operatorii │
│ │ │Guvernului │economici; │
│ │ │nr. 98/2017 │- oferta │
│ │ │(117); │desemnată │
│ │ │- Ordonanţa │câştigătoare şi │
│ │ │de urgenţă a │clarificările │
│ │ │Guvernului │aferente ofertei,│
│ │ │nr. 124/2021 │dacă semnarea │
│ │ │(121); │contractului │
│ │ │- Ordonanţa │subsecvent s-a │
│ │ │de urgenţă a │făcut cu reluarea│
│ │ │Guvernului │competiţiei între│
│ │ │nr. 133/2021 │operatorii │
│ │Contract │(122); │economici; │
│„3. │subsecvent │- Hotărârea │- nota │
│ │acordului-cadru│Guvernului │justificativă │
│ │ │nr. 264/2003 │privind │
│ │ │(70); │stabilirea │
│ │ │- Hotărârea │ofertei │
│ │ │Guvernului │câştigătoare a │
│ │ │nr. 759/2007 │contractului │
│ │ │(76); │subsecvent/ │
│ │ │- Hotărârea │raportul │
│ │ │Guvernului │procedurii de │
│ │ │nr. 875/2011 │reofertare dacă │
│ │ │(83); │semnarea │
│ │ │- Hotărârea │contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a │
│ │ │nr. 218/2012 │făcut cu reluarea│
│ │ │(85); │competiţiei între│
│ │ │- Hotărârea │operatorii │
│ │ │Guvernului │economici; │
│ │ │nr. 1/2016 │- documentul │
│ │ │(87); │privind │
│ │ │- Hotărârea │soluţionarea │
│ │ │Guvernului │contestaţiilor, │
│ │ │nr. 93/2016 │dacă este cazul; │
│ │ │(88); │- fişa │
│ │ │- Hotărârea │obiectivului/ │
│ │ │Guvernului │proiectului/ │
│ │ │nr. 394/2016 │categoriei de │
│ │ │(89); │investiţii, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- lista detaliată│
│ │ │nr. 395/2016 │pentru alte │
│ │ │(90); │cheltuieli de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 907/2016 │- actul de │
│ │ │(93); │aprobare a │
│ │ │- Hotărârea │documentaţiei │
│ │ │Guvernului │tehnico-economice│
│ │ │nr. 419/2018 │a obiectivului de│
│ │ │(123); │investiţii; │
│ │ │- Hotărârea │- alte documente │
│ │ │Guvernului │specifice.“ │
│ │ │nr. 209/2022 │ │
│ │ │(126); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022 │ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴─────────────────┘

"

    4. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului│Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- programul anual al │
│ │ │500/2002 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │(21); │sectoriale; │
│ │ │- Legea nr. │- programul │
│ │ │346/2004 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │(20); │sectoriale la nivel de│
│ │ │- Legea nr. │proiect (în cazul │
│ │ │273/2006 │proiectelor finanţate │
│ │ │(30); │din fonduri │
│ │ │- Legea nr. │nerambursabile şi/sau │
│ │ │287/2009 │al proiectelor de │
│ │ │(33); │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 13/2011 │ │
│ │ │(53); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │- acordul sau │
│ │ │Guvernului │convenţia de finanţare│
│ │ │nr. 66/2011 │externă, dacă este │
│ │ │(61); │cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- angajamentul legal │
│ │ │de urgenţă a │(contract, decizie, │
│ │ │Guvernului │ordin, acord, │
│ │ │nr. 40/2015 │convenţie etc.) de │
│ │ │(63); │finanţare, dacă este │
│ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- documentele privind │
│ │ │Guvernului │achiziţia, întocmite │
│ │ │nr. 98/2017 │în conformitate cu │
│ │ │(117); │prevederile │
│ │ │- Ordonanţa │legislaţiei române şi │
│ │ │de urgenţă a │cu reglementările │
│ │ │Guvernului │organismelor │
│ │Contract/ │nr. 124/2021 │internaţionale, dacă │
│ │Comandă de │(121); │este cazul; │
│ │achiziţie │- Ordonanţa │- referatul de │
│ │publică/ │de urgenţă a │necesitate; │
│ │sectorială,│Guvernului │- anunţul publicat │
│4. │atribuit/ │nr. 133/2021 │într-o secţiune │
│ │atribuită │(122); │dedicată a │
│ │prin │- Hotărârea │website-ului propriu │
│ │achiziţie │Guvernului │sau a SEAP, însoţit de│
│ │directă │nr. 264/2003 │descrierea produselor,│
│ │ │(70); │serviciilor sau │
│ │ │- Hotărârea │lucrărilor care │
│ │ │Guvernului │urmează a fi │
│ │ │nr. 759/2007 │achiziţionate, dacă │
│ │ │(76); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- documentul │
│ │ │Guvernului │justificativ al │
│ │ │nr. 875/2011 │achiziţiei; │
│ │ │(83); │- documentaţia de │
│ │ │- Hotărârea │atribuire, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- notificările │
│ │ │(85); │transmise operatorilor│
│ │ │- Hotărârea │economici ale căror │
│ │ │Guvernului │produse/servicii/ │
│ │ │nr. 93/2016 │lucrări necesare │
│ │ │(88); │autorităţii │
│ │ │- Hotărârea │contractante se găsesc│
│ │ │Guvernului │pe SEAP, dacă este │
│ │ │nr. 394/2016 │cazul; │
│ │ │(89); │- dovada transmiterii │
│ │ │- Hotărârea │prin SEAP a │
│ │ │Guvernului │răspunsului │
│ │ │nr. 395/2016 │operatorilor │
│ │ │(90); │economici, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului │- oferta/ofertele │
│ │ │nr. 907/2016 │fermă/ferme transmisă/│
│ │ │(93); │transmise prin SEAP de│
│ │ │- Hotărârea │către operatorii │
│ │ │Guvernului │economici, dacă este │
│ │ │nr. 419/2018 │cazul; │
│ │ │(123); │- acceptul ofertei │
│ │ │- Hotărârea │ferme a operatorului │
│ │ │Guvernului │economic de către │
│ │ │nr. 209/2022 │autoritatea │
│ │ │(126); │contractantă, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- alte documente │
│ │ │nr. 829/2022 │specifice. │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────┴─────────────┴──────────────────────┘

"

    5. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬─────────────┬────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului│Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │- bugetul; │
│ │ │2.195/2002 │- documentul din│
│ │ │(1); │care rezultă │
│ │ │- Legea nr. │disponibilitatea│
│ │ │500/2002 │creditelor de │
│ │ │(21); │angajament, în │
│ │ │- Legea nr. │cazul în care │
│ │ │346/2004 │creşte preţul │
│ │ │(20); │contractului; │
│ │ │- Legea nr. │- contractul de │
│ │ │273/2006 │achiziţie │
│ │ │(30); │publică/ │
│ │ │- Legea nr. │sectorială şi │
│ │ │287/2009 │actele │
│ │ │(33); │adiţionale │
│ │ │- Legea nr. │anterioare, dacă│
│ │ │105/2011 │este cazul; │
│ │ │(37); │- documentele │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiei │
│ │ │72/2013 (38);│iniţiale, prin │
│ │ │- Legea nr. │care se face │
│ │ │227/2015 │dovada │
│ │ │(39); │prevederilor │
│ │ │- Legea nr. │privind │
│ │ │98/2016 (40);│posibilitatea de│
│ │ │- Legea nr. │modificare a │
│ │ │99/2016 (41);│contractului; │
│ │ │- Legea nr. │- documentul de │
│ │ │101/2016 │constituire a │
│ │ │(43); │garanţiei de │
│ │ │- legile │bună execuţie a │
│ │ │bugetare │contractului în │
│ │ │anuale; │termenul de │
│ │ │- Ordonanţa │valabilitate; │
│ │ │Guvernului │- nota │
│ │ │nr. 119/1999 │justificativă │
│ │ │(48); │care însoţeşte │
│ │ │- Ordonanţa │propunerea de │
│ │ │Guvernului │act adiţional │
│ │ │nr. 13/2011 │privind │
│ │ │(53); │necesitatea │
│ │ │- Ordonanţa │modificării │
│ │ │de urgenţă a │contractului de │
│ │ │Guvernului │achiziţie │
│ │ │nr. 64/2009 │publică/ │
│ │ │(59); │sectorială; │
│ │ │- Ordonanţa │- alte documente│
│ │ │de urgenţă a │specifice. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 66/2011 │ │
│ │ │(61); │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 98/2017 │ │
│ │ │(117); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 124/2021 │ │
│ │ │(121); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │Act │de urgenţă a │ │
│ │adiţional │Guvernului │ │
│ │la │nr. 133/2021 │ │
│ │contractul │(122); │ │
│5. │de │- Hotărârea │ │
│ │achiziţie │Guvernului │ │
│ │publică/ │nr. 264/2003 │ │
│ │sectorială │(70); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007 │ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 875/2011 │ │
│ │ │(83); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 218/2012 │ │
│ │ │(85); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016 │ │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 394/2016 │ │
│ │ │(89); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 395/2016 │ │
│ │ │(90); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 419/2018 │ │
│ │ │(123); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 209/2022 │ │
│ │ │(126); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022 │ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────┴─────────────┴────────────────┘

"

    6. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 │ │
│ │ │(16); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │- programul │
│ │ │273/2006 │anual al │
│ │ │(30); │achiziţiilor │
│ │ │- Legea nr. │publice; │
│ │ │287/2009 │- bugetul; │
│ │ │(33); │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare a│
│ │ │227/2015 │concesionării,│
│ │ │(39); │cumpărării sau│
│ │Contract de │- Legea nr. │închirierii; │
│ │concesionare,│98/2016 (40);│- procedura │
│ │cumpărare sau│- Legea nr. │aprobată de │
│ │de închiriere│101/2016 │conducătorul │
│ │de terenuri, │(43); │entităţii │
│ │clădiri │- legile │publice, │
│ │existente, │bugetare │aplicabilă │
│ │alte bunuri │anuale; │operaţiunii de│
│„12.│imobile sau a│- Ordonanţa │concesionare, │
│ │drepturilor │Guvernului │cumpărare sau │
│ │asupra │nr. 119/1999 │de închiriere;│
│ │acestora, în │(48); │- documente │
│ │care │- Ordonanţa │specifice │
│ │entitatea │de urgenţă a │privind │
│ │publică este │Guvernului │derularea │
│ │concesionar, │nr. 57/2019 │operaţiunii de│
│ │cumpărător │(118); │concesionare, │
│ │sau chiriaş │- Hotărârea │cumpărare sau │
│ │ │Guvernului │de închiriere,│
│ │ │nr. 395/2016 │potrivit │
│ │ │(90); │procedurii │
│ │ │- Ordinul │aprobate de │
│ │ │preşedintelui│conducător; │
│ │ │Agenţiei │- alte │
│ │ │Naţionale │documente │
│ │ │pentru │specifice.“ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘

"

    7. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- nota de │
│ │ │- Legea nr.│fundamentare │
│ │ │248/2005 │a deplasării │
│ │ │(28); │în │
│ │ │- Legea nr.│străinătate; │
│ │ │273/2006 │- bugetul; │
│ │ │(30); │- documente, │
│ │ │- legile │invitaţii şi │
│ │ │bugetare │comunicări │
│ │ │anuale; │scrise de la │
│ │ │- Ordonanţa│partenerul │
│ │Act intern │Guvernului │extern, │
│ │de decizie │nr. 119/ │privitoare la│
│ │privind │1999 (48); │acţiune şi │
│ │deplasarea │- Hotărârea│condiţiile │
│ │în │Guvernului │efectuării │
│„15.│străinătate,│nr. 518/ │deplasării în│
│ │inclusiv │1995 (66); │străinătate; │
│ │devizul │- Hotărârea│- nota-mandat│
│ │estimativ de│Guvernului │privind │
│ │cheltuieli │nr. 189/ │deplasarea; │
│ │ │2001 (69); │- │
│ │ │- Hotărârea│memorandumul,│
│ │ │Guvernului │după caz; │
│ │ │nr. 714/ │- oferte │
│ │ │2018 (124);│pentru cazare│
│ │ │- Ordinul │şi/sau │
│ │ │ministrului│transport, │
│ │ │finanţelor │după caz; │
│ │ │publice nr.│- alte │
│ │ │1.792/2002 │documente │
│ │ │(94); │specifice.“ │
│ │ │- alte acte│ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴────────────┴───────────┴─────────────┘

"

    8. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 500/ │ │
│ │ │2002 (21);│ │
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 53/ │ │
│ │ │2003 (22);│ │
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 273/ │ │
│ │ │2006 (30);│ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │- nota de │
│ │ │anuale; │fundamentare │
│ │Act intern de│- │a delegării/ │
│ │decizie │Ordonanţa │detaşării; │
│ │privind │Guvernului│- bugetul; │
│ │delegarea sau│nr. 119/ │- acceptul │
│ │detaşarea în │1999 (48);│scris al │
│„16.│ţară a │- │persoanei │
│ │personalului,│Ordonanţa │detaşate, │
│ │inclusiv │de urgenţă│dacă este │
│ │devizul │a │cazul; │
│ │estimativ de │Guvernului│- alte │
│ │cheltuieli │nr. 57/ │documente │
│ │ │2019 │specifice.“ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului│ │
│ │ │nr. 714/ │ │
│ │ │2018 │ │
│ │ │(124); │ │
│ │ │- alte │ │
│ │ │acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice.│ │
└────┴─────────────┴──────────┴─────────────┘

"

    9. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare şi│
│ │ │ │dosarul │
│ │ │- Legea nr. │angajării/ │
│ │ │500/2002 │avansării/ │
│ │ │(21); │promovării │
│ │ │- Legea nr. │personalului; │
│ │ │53/2003 (22);│- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- statul de │
│ │ │273/2006 │funcţii │
│ │ │(30); │aprobat; │
│ │ │- Legea-cadru│- contractul │
│ │ │nr. 153/2017 │colectiv de │
│ │Act │(36); │muncă, dacă │
│ │administrativ│- legile │este cazul; │
│ │(ordin, act │bugetare │- propunerea │
│ │intern de │anuale; │pentru │
│ │decizie)/ │- Ordonanţa │acordarea altor│
│ │contract │Guvernului │drepturi │
│ │individual de│nr. 119/1999 │salariale; │
│ │muncă privind│(48); │- anunţul │
│ │angajarea sau│- Ordonanţa │organizării │
│ │promovarea/ │de urgenţă a │concursului, │
│„17.│avansarea │Guvernului │dacă este │
│ │personalului,│nr. 57/2019 │cazul; │
│ │exercitarea │(118); │- actul │
│ │cu caracter │- Hotărârea │administrativ │
│ │temporar a │Guvernului │privind │
│ │unei funcţii │nr. 611/2008 │constituirea │
│ │de conducere,│(78); │comisiei de │
│ │acordarea │- Hotărârea │concurs/ │
│ │altor │Guvernului │soluţionare a │
│ │drepturi │nr. 1.336/ │contestaţiilor,│
│ │salariale │2022 (128); │dacă este │
│ │ │- Ordinul │cazul; │
│ │ │ministrului │- │
│ │ │muncii şi │procesul-verbal│
│ │ │solidarităţii│încheiat de │
│ │ │sociale nr. │comisia de │
│ │ │64/2003 (95);│concurs/ │
│ │ │- alte acte │soluţionare a │
│ │ │normative │contestaţiilor,│
│ │ │specifice. │dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice.“ │
└────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘

"

    10. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬─────────────┬─────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului│Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2007 │ │
│ │ │(58); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 77/2014 │ │
│ │ │(62); │- bugetul schemei│
│ │ │- Ordonanţa │de ajutor de stat│
│ │ │de urgenţă a │/de minimis, │
│ │ │Guvernului │defalcat pe │
│ │ │nr. 40/2015 │fiecare an de │
│ │ │(63); │implementare a │
│ │ │- Ordonanţa │schemei şi pe │
│ │ │de urgenţă a │surse de │
│ │ │Guvernului │finanţare; │
│ │ │nr. 124/2021 │- documentele │
│ │ │(121); │prevăzute în │
│ │ │- Ordonanţa │actele normative/│
│ │ │de urgenţă a │administrative de│
│ │ │Guvernului │aprobare a │
│ │Angajament │nr. 133/2021 │acordării │
│ │legal │(122); │ajutoarelor de │
│ │(contract/ │- Hotărârea │stat/de minimis; │
│ │acord/ │Guvernului │- cerere pentru │
│ │convenţie │nr. 1.470/ │finanţare, │
│ │de │2007 (74); │însoţită de │
│ │finanţare, │- Hotărârea │documentele │
│ │contract de│Guvernului │justificative │
│20. │subvenţie, │nr. 209/2022 │prevăzute în │
│ │convenţie │(126); │actul normativ/ │
│ │de împrumut│- Hotărârea │administrativ; │
│ │etc.) │Guvernului │- documentele │
│ │pentru │nr. 829/2022 │justificative │
│ │acordarea │(127); │pentru │
│ │de ajutoare│- actul │fundamentarea │
│ │de stat/ │normativ de │planului de │
│ │de minimis │instituire a │afaceri, dacă │
│ │ │schemei de │este cazul; │
│ │ │ajutor de │- planul de │
│ │ │stat/de │investiţii şi │
│ │ │minimis; │studiul │
│ │ │- actul │tehnico-economic,│
│ │ │normativ/ │dacă este cazul; │
│ │ │administrativ│- indicatorii de │
│ │ │de aprobare a│eficienţă │
│ │ │acordării │aferenţi │
│ │ │ajutoarelor │proiectului de │
│ │ │de stat/de │investiţii, dacă │
│ │ │minimis; │este cazul; │
│ │ │- │- alte documente │
│ │ │reglementări │specifice. │
│ │ │comunitare în│ │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │ajutorului de│ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │(regulamente,│ │
│ │ │linii │ │
│ │ │directoare, │ │
│ │ │orientări │ │
│ │ │comunitare, │ │
│ │ │instrucţiuni │ │
│ │ │şi comunicări│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │Comisiei), │ │
│ │ │specifice │ │
│ │ │fiecărui tip │ │
│ │ │de ajutor de │ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis; │ │
│ │ │- acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────┴─────────────┴─────────────────┘

"

    11. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │- bugetul/sursa │
│ │ │ │de finanţare, │
│ │ │ │dacă este cazul;│
│ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │aprobat; │
│ │ │ │- acordul de │
│ │ │ │asociere a două │
│ │ │ │sau mai multor │
│ │ │ │entităţi │
│ │ │ │publice, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- angajamentul │
│ │ │ │legal (contract,│
│ │ │- Legea nr. │decizie, ordin, │
│ │ │213/1998 │acord, convenţie│
│ │ │(16); │etc.) de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare, dacă │
│ │ │500/2002 │este cazul; │
│ │ │(21); │- decizia │
│ │ │- legile │conducătorului │
│ │ │bugetare │entităţii │
│ │ │anuale; │publice de │
│ │ │- Legea nr. │organizare şi │
│ │ │31/1990 │punere în │
│ │ │(106); │funcţiune a │
│ │ │- Legea nr. │unităţii interne│
│ │ │51/2006 │de coordonare a │
│ │ │(107); │proiectelor de │
│ │ │- Legea nr. │parteneriat │
│ │ │273/2006 │public-privat; │
│ │ │(30); │- strategia │
│ │ │- Legea nr. │anuală de │
│ │ │287/2009 │achiziţii │
│ │ │(33); │publice/ │
│ │ │- Legea nr. │sectoriale, dacă│
│ │ │72/2013 (38);│este cazul; │
│ │ │- Legea nr. │- programul │
│ │ │227/2015 │anual al │
│ │ │(39); │achiziţiilor │
│ │ │- Legea nr. │publice/ │
│ │ │98/2016 (40);│sectoriale, dacă│
│ │ │- Legea nr. │este cazul; │
│ │ │99/2016 (41);│- programul │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor │
│ │ │100/2016 │publice/ │
│ │ │(42); │sectoriale la │
│ │ │- Legea nr. │nivel de proiect│
│ │ │101/2016 │(în cazul │
│ │ │(43); │proiectelor │
│ │ │- Ordonanţa │finanţate din │
│ │ │Guvernului │fonduri │
│ │ │nr. 119/1999 │nerambursabile),│
│ │ │(48); │dacă este cazul;│
│ │ │- Ordonanţa │- strategia de │
│ │ │Guvernului │contractare; │
│ │ │nr. 13/2011 │- fişa │
│ │ │(53); │obiectivului/ │
│ │ │- Ordonanţa │proiectului/ │
│ │ │de urgenţă a │categoriei de │
│ │ │Guvernului │investiţii, dacă│
│ │ │nr. 66/2011 │este cazul; │
│ │ │(61); │- lista │
│ │ │- Ordonanţa │detaliată pentru│
│ │ │de urgenţă a │alte cheltuieli │
│ │ │Guvernului │de investiţii, │
│ │ │nr. 40/2015 │dacă este cazul;│
│ │ │(63); │- documentaţia │
│ │ │- Ordonanţa │de atribuire │
│ │ │de urgenţă a │completă, aşa │
│ │ │Guvernului │cum a fost │
│ │ │nr. 39/2018 │publicată în │
│ │ │(108); │SEAP, │
│ │ │- Ordonanţa │clarificări la │
│ │ │de urgenţă a │documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire, dacă │
│ │ │nr. 57/2019 │este cazul; │
│ │ │(118); │- contestaţii la│
│ │ │- Hotărârea │documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire, dacă │
│ │ │nr. 264/2003 │este cazul, şi │
│ │ │(70); │documentele │
│ │ │- Hotărârea │privind │
│ │ │Guvernului │soluţionarea; │
│ │ │nr. 759/2007 │- anunţul de │
│ │Contract de │(76); │participare/ │
│21. │parteneriat │- Hotărârea │simplificat/de │
│ │public-privat│Guvernului │concurs publicat│
│ │ │nr. 875/2011 │în SEAP/anunţul │
│ │ │(83); │de intenţie │
│ │ │- Hotărârea │valabil în mod │
│ │ │Guvernului │continuu sau │
│ │ │nr. 1/2016 │invitaţia de │
│ │ │(87); │participare, │
│ │ │- Hotărârea │erate, │
│ │ │Guvernului │clarificări │
│ │ │nr. 93/2016 │publicate, după │
│ │ │(88); │caz; │
│ │ │- Hotărârea │- anunţul de │
│ │ │Guvernului │concesionare/ │
│ │ │nr. 394/2016 │invitaţia de │
│ │ │(89); │concesionare/ │
│ │ │- Hotărârea │anunţul de │
│ │ │Guvernului │concesiune │
│ │ │nr. 395/2016 │simplificat/ │
│ │ │(90); │anunţul de │
│ │ │- Hotărârea │intenţie │
│ │ │Guvernului │publicat în │
│ │ │nr. 867/2016 │SEAP, │
│ │ │(92); │clarificări │
│ │ │- Ordinul │publicate, dacă │
│ │ │ministrului │este cazul, sau │
│ │ │finanţelor │invitaţia de │
│ │ │publice nr. │participare │
│ │ │1.792/2002 │publicată în │
│ │ │(94); │SEAP, erate │
│ │ │- Ordinul │publicate, dacă │
│ │ │preşedintelui│este cazul; │
│ │ │Agenţiei │- oferta │
│ │ │Naţionale │desemnată │
│ │ │pentru │câştigătoare şi │
│ │ │Achiziţii │clarificările │
│ │ │Publice nr. │aferente │
│ │ │281/2016 │ofertei, dacă │
│ │ │(105); │este cazul; │
│ │ │- actul │- actul de │
│ │ │normativ/ │numire/desemnare│
│ │ │administrativ│a comisiei de │
│ │ │de aprobare a│evaluare/ │
│ │ │studiului de │negociere/ │
│ │ │fundamentare;│coordonare şi │
│ │ │- acordul sau│supervizare sau │
│ │ │convenţia de │a juriului, după│
│ │ │finanţare │caz; │
│ │ │externă şi │- │
│ │ │legea de │procesul-verbal │
│ │ │ratificare/ │de deschidere a │
│ │ │hotărârea │ofertelor şi │
│ │ │Guvernului de│dovada │
│ │ │aprobare, │transmiterii │
│ │ │dacă este │acestuia │
│ │ │cazul; │candidaţilor │
│ │ │- hotărârea │(aplicabil │
│ │ │Guvernului de│procedurilor │
│ │ │desemnare a │offline, dialog │
│ │ │instituţiei/ │competitiv, │
│ │ │autorităţii │negociere │
│ │ │publice │competitivă, │
│ │ │pentru │parteneriat │
│ │ │pregătirea şi│pentru inovare, │
│ │ │atribuirea │procedură │
│ │ │contractului │simplificată │
│ │ │în numele │desfăşurată în │
│ │ │partenerului │mai multe │
│ │ │public, dacă │etape); │
│ │ │este cazul; │- raportul │
│ │ │- alte acte │procedurii de │
│ │ │normative │atribuire; │
│ │ │specifice. │- documentele de│
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- comunicarea │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- alte documente│
│ │ │ │specifice. │
└────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘

"

    12. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 │ │
│ │ │(16); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │31/1990 │ │
│ │ │(106); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │51/2006 │ │
│ │ │(107); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │100/2016 │ │
│ │ │(42); │- bugetul/sursa │
│ │ │- Legea nr. │de finanţare/ │
│ │ │101/2016 │veniturile │
│ │ │(43); │proiectului/ │
│ │ │- Ordonanţa │documentul │
│ │ │Guvernului │privind asumarea│
│ │ │nr. 119/1999 │de către o │
│ │ │(48); │entitate publică│
│ │ │- Ordonanţa │a obligaţiilor │
│ │ │Guvernului │de plată sau de │
│ │ │nr. 13/2011 │garanţie în │
│ │ │(53); │beneficiul │
│ │ │- Ordonanţa │partenerului │
│ │ │de urgenţă a │public în │
│ │ │Guvernului │concordanţă cu │
│ │ │nr. 66/2011 │cele prevăzute │
│ │ │(61); │în studiul de │
│ │ │- Ordonanţa │fundamentare, │
│ │ │de urgenţă a │dacă este cazul;│
│ │ │Guvernului │- contractul de │
│ │ │nr. 40/2015 │parteneriat │
│ │ │(63); │public-privat │
│ │ │- Ordonanţa │iniţial şi │
│ │ │de urgenţă a │actele │
│ │ │Guvernului │adiţionale │
│ │ │nr. 39/2018 │anterioare, după│
│ │ │(108); │caz; │
│ │ │- Ordonanţa │- documentul │
│ │ │de urgenţă a │prin care │
│ │ │Guvernului │Guvernul sau │
│ │ │nr. 57/2019 │autoritatea │
│ │ │(118); │deliberativă │
│ │ │- Hotărârea │locală, după │
│ │ │Guvernului │caz, a aprobat │
│ │ │nr. 264/2003 │contractul de │
│ │ │(70); │parteneriat │
│ │ │- Hotărârea │public-privat; │
│ │ │Guvernului │- documentele │
│ │Act adiţional│nr. 759/2007 │achiziţiei │
│ │la contractul│(76); │iniţiale, prin │
│„22.│de │- Hotărârea │care se face │
│ │parteneriat │Guvernului │dovada │
│ │public-privat│nr. 875/2011 │prevederilor │
│ │ │(83); │privind │
│ │ │- Hotărârea │posibilitatea de│
│ │ │Guvernului │modificare a │
│ │ │nr. 1/2016 │contractului; │
│ │ │(87); │- documentul de │
│ │ │- Hotărârea │constituire sau │
│ │ │Guvernului │suplimentare a │
│ │ │nr. 93/2016 │garanţiei de │
│ │ │(88); │bună execuţie a │
│ │ │- Hotărârea │contractului în │
│ │ │Guvernului │termenul de │
│ │ │nr. 394/2016 │valabilitate, │
│ │ │(89); │dacă este cazul;│
│ │ │- Hotărârea │- nota │
│ │ │Guvernului │justificativă │
│ │ │nr. 395/2016 │care însoţeşte │
│ │ │(90); │propunerea de │
│ │ │- Hotărârea │act adiţional │
│ │ │Guvernului │privind │
│ │ │nr. 867/2016 │necesitatea │
│ │ │(92); │modificării │
│ │ │- Ordinul │contractului de │
│ │ │ministrului │parteneriat │
│ │ │finanţelor │public-privat; │
│ │ │publice nr. │- documentul din│
│ │ │1.792/2002 │care rezultă │
│ │ │(94); │disponibilitatea│
│ │ │- Ordinul │creditelor de │
│ │ │preşedintelui│angajament, în │
│ │ │Agenţiei │cazul în care │
│ │ │Naţionale │creşte │
│ │ │pentru │contribuţia │
│ │ │Achiziţii │partenerului │
│ │ │Publice nr. │public, dacă │
│ │ │281/2016 │este cazul; │
│ │ │(105); │- alte documente│
│ │ │- actul │specifice.“ │
│ │ │normativ/ │ │
│ │ │administrativ│ │
│ │ │de aprobare a│ │
│ │ │studiului de │ │
│ │ │fundamentare;│ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare, │ │
│ │ │dacă este │ │
│ │ │cazul; │ │
│ │ │- hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │desemnare a │ │
│ │ │instituţiei/ │ │
│ │ │autorităţii │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │pregătirea şi│ │
│ │ │atribuirea │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │în numele │ │
│ │ │partenerului │ │
│ │ │public, dacă │ │
│ │ │este cazul; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘

"

    13. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.303│ │
│ │ │/2013 (7); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508/ │ │
│ │ │2014 (10); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE, Euratom) │ │
│ │ │nr. 1.046/2018│ │
│ │ │(109); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 241/ │ │
│ │ │2021 (110); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.060│ │
│ │ │/2021 (115); │ │
│ │ │- Decizia de │ │
│ │ │punere în │ │
│ │ │aplicare a │ │
│ │ │Consiliului │ │
│ │ │din 3 │ │
│ │ │noiembrie 2021│ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │evaluării │ │
│ │ │planului de │ │
│ │ │redresare şi │ │
│ │ │rezilienţă al │ │
│ │ │României │ │
│ │ │(116); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 (26);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │350/2005 (29);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 (30);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │321/2006 (31);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 (33);│ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │119/1999 (48);│ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │57/2002 (52); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │63/1999 (54); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │64/2009 (59); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │74/2009 (60); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr.│- bugetul; │
│ │ │77/2014 (62); │- angajamentul │
│ │ │- Ordonanţa de│legal (contract,│
│ │ │urgenţă a │decizie, ordin, │
│ │ │Guvernului nr.│acord, convenţie│
│ │ │40/2015 (63); │etc.) de │
│ │ │- Ordonanţa de│finanţare şi │
│ │ │urgenţă a │actele │
│ │ │Guvernului nr.│adiţionale │
│ │ │49/2015 (64); │anterioare, dacă│
│ │Act │- Ordonanţa de│este cazul; │
│ │adiţional la│urgenţă a │- documentul din│
│ │angajamentul│Guvernului nr.│care rezultă │
│ │legal │122/2020 │disponibilitatea│
│ │(contract, │(119); │creditelor de │
│„23.│decizie, │- Ordonanţa de│angajament, în │
│ │ordin, │urgenţă a │cazul în care se│
│ │acord, │Guvernului nr.│majorează │
│ │convenţie │155/2020 │valoarea; │
│ │etc.) de │(120); │- nota de │
│ │finanţare │- Ordonanţa de│fundamentare │
│ │ │urgenţă a │privind │
│ │ │Guvernului nr.│necesitatea │
│ │ │124/2021 │modificării │
│ │ │(121); │angajamentului │
│ │ │- Ordonanţa de│legal (contract,│
│ │ │urgenţă a │decizie, ordin, │
│ │ │Guvernului nr.│acord, convenţie│
│ │ │133/2021 │etc.) de │
│ │ │(122); │finanţare; │
│ │ │- Hotărârea │- alte documente│
│ │ │Guvernului nr.│specifice.“ │
│ │ │264/2003 (70);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │1.265/2004 │ │
│ │ │(71); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │1.266/2004 │ │
│ │ │(72); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │759/2007 (76);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │442/2009 (79);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │134/2011 (81);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │218/2012 (85);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │93/2016 (88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │640/2016 (91);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │936/2020 │ │
│ │ │(125); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │209/2022 │ │
│ │ │(126); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │829/2022 │ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi dezvoltării│ │
│ │ │rurale nr. 16/│ │
│ │ │2010 (101); │ │
│ │ │- procedurile │ │
│ │ │de sistem/ │ │
│ │ │operaţionale; │ │
│ │ │- actele │ │
│ │ │administrative│ │
│ │ │de aprobare a │ │
│ │ │ghidurilor │ │
│ │ │solicitantului│ │
│ │ │/ghidurilor │ │
│ │ │specifice; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴────────────┴──────────────┴────────────────┘

"

    14. La anexa nr. 1.1 litera C, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬───────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului│legal │justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │82/1991 │ │
│ │ │(12); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │72/2013 │ │
│ │ │(38); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │98/2016 │ │
│ │ │(40); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │99/2016 │ │
│ │ │(41); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │100/2016 │ │
│ │ │(42); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │- contractul/│
│ │ │- legile │contractul │
│ │ │bugetare │subsecvent de│
│ │ │anuale; │achiziţie │
│ │ │- Ordonanţa│publică/ │
│ │ │Guvernului │sectorială │
│ │ │nr. 119/ │sau comanda, │
│ │ │1999 (48); │contractul de│
│ │ │- Ordonanţa│concesiune de│
│ │ │de urgenţă │lucrări sau │
│ │ │a │servicii; │
│ │ │Guvernului │- documentul │
│ │ │nr. 64/2009│de │
│ │ │(59); │constituire a│
│ │ │- Ordonanţa│garanţiei de │
│ │ │de urgenţă │bună │
│ │ │a │execuţie, │
│ │ │Guvernului │dacă este │
│ │ │nr. 66/2011│cazul; │
│ │ │(61); │- │
│ │ │- Ordonanţa│angajamentul │
│ │ │de urgenţă │legal │
│ │ │a │(contract, │
│ │ │Guvernului │decizie, │
│ │ │nr. 40/2015│ordin, acord,│
│ │ │(63); │convenţie │
│ │ │- Ordonanţa│etc.) de │
│ │ │de urgenţă │finanţare, │
│ │Ordonanţare│a │dacă este │
│ │de plată │Guvernului │cazul; │
│ │privind │nr. 122/ │- │
│ │achiziţia │2020 (119);│angajamentul │
│ │publică/ │- Ordonanţa│bugetar/ │
│„1. │sectorială,│de urgenţă │bugetul; │
│ │concesiunea│a │- factura │
│ │de lucrări │Guvernului │însoţită de │
│ │sau │nr. 124/ │documente │
│ │servicii │2021 (121);│care atestă │
│ │ │- Ordonanţa│livrarea │
│ │ │de urgenţă │produselor/ │
│ │ │a │prestarea │
│ │ │Guvernului │serviciilor/ │
│ │ │nr. 133/ │executarea │
│ │ │2021 (122);│lucrărilor; │
│ │ │- Hotărârea│- documentul │
│ │ │Guvernului │de │
│ │ │nr. 264/ │constituire a│
│ │ │2003 (70); │comisiei de │
│ │ │- Hotărârea│recepţie; │
│ │ │Guvernului │- documentele│
│ │ │nr. 875/ │privind │
│ │ │2011 (83); │recepţia │
│ │ │- Hotărârea│produselor/ │
│ │ │Guvernului │serviciilor/ │
│ │ │nr. 218/ │lucrărilor; │
│ │ │2012 (85); │- documentele│
│ │ │- Hotărârea│de transport,│
│ │ │Guvernului │vămuire, dacă│
│ │ │nr. 1/2016 │este cazul; │
│ │ │(87); │- evidenţa │
│ │ │- Hotărârea│avansurilor │
│ │ │Guvernului │acordate şi │
│ │ │nr. 93/2016│deduse, dacă │
│ │ │(88); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea│- alte │
│ │ │Guvernului │documente │
│ │ │nr. 394/ │specifice.“ │
│ │ │2016 (89); │ │
│ │ │- Hotărârea│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 395/ │ │
│ │ │2016 (90); │ │
│ │ │- Hotărârea│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 867/ │ │
│ │ │2016 (92); │ │
│ │ │- Hotărârea│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 209/ │ │
│ │ │2022 (126);│ │
│ │ │- Hotărârea│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/ │ │
│ │ │2022 (127);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului│ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr.│ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- alte acte│ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

"

    15. La anexa nr. 1.1 litera C, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │- contractul │
│ │ │ │de achiziţie │
│ │ │- Legea nr.│publică/ │
│ │ │500/2002 │sectorială/ │
│ │ │(21); │contractul de│
│ │ │- Legea nr.│concesiune de│
│ │ │273/2006 │lucrări sau │
│ │ │(30); │servicii; │
│ │ │- Legea nr.│- │
│ │ │227/2015 │angajamentul │
│ │ │(39); │legal │
│ │ │- legile │(contract, │
│ │ │bugetare │decizie, │
│ │ │anuale; │ordin, acord,│
│ │ │- Ordonanţa│convenţie │
│ │ │Guvernului │etc.) de │
│ │ │nr. 119/ │finanţare, │
│ │ │1999 (48); │dacă este │
│ │ │- Ordonanţa│cazul; │
│ │ │de urgenţă │- │
│ │ │a │angajamentul │
│ │ │Guvernului │bugetar; │
│ │Ordonanţare │nr. 64/2009│- avizul de │
│ │de plată │(59); │plată; │
│ │pentru │- Ordonanţa│- nota de │
│ │avansuri │de urgenţă │aprobare a │
│ │acordate în │a │cheltuielilor│
│ │cadrul │Guvernului │eligibile; │
│„2. │contractului│nr. 66/2011│- solicitarea│
│ │de achiziţie│(61); │de acordare a│
│ │publică/ │- Hotărârea│avansului; │
│ │sectorială/ │Guvernului │- factura; │
│ │de │nr. 264/ │- documentul │
│ │concesiune │2003 (70); │prin care se │
│ │de lucrări │- Hotărârea│constituie │
│ │sau servicii│Guvernului │garanţia │
│ │ │nr. 875/ │legală de │
│ │ │2011 (83); │returnare a │
│ │ │- Hotărârea│avansului; │
│ │ │Guvernului │- nota de │
│ │ │nr. 218/ │fundamentare/│
│ │ │2012 (85); │autorizare; │
│ │ │- Hotărârea│- documentul │
│ │ │Guvernului │de │
│ │ │nr. 1/2016 │constituire a│
│ │ │(87); │garanţiei de │
│ │ │- Ordinul │bună │
│ │ │ministrului│execuţie, │
│ │ │finanţelor │dacă este │
│ │ │publice nr.│cazul; │
│ │ │1.792/2002 │- evidenţa │
│ │ │(94); │avansurilor │
│ │ │- alte acte│acordate şi │
│ │ │normative │deduse, dacă │
│ │ │specifice. │este cazul; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice.“ │
└────┴────────────┴───────────┴─────────────┘

"

    16. La anexa nr. 1.1 litera C, numărul curent 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬──────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal│justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508│ │
│ │ │/2014 (10); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.046/2018 │ │
│ │ │(109); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.060/2021 │ │
│ │ │(115); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │- │
│ │ │273/2006 │angajamentul │
│ │ │(30); │legal │
│ │ │- Legea nr. │(contract, │
│ │ │105/2011 │decizie, │
│ │ │(37); │ordin, acord,│
│ │ │- Legea nr. │convenţie │
│ │ │227/2015 │etc.) de │
│ │ │(39); │finanţare; │
│ │ │- legile │- │
│ │ │bugetare │angajamentul │
│ │ │anuale; │bugetar/ │
│ │ │- Ordonanţa │bugetul; │
│ │ │Guvernului │- cererea de │
│ │ │nr. 119/1999│plată/ │
│ │ │(48); │rambursare │
│ │ │- Ordonanţa │privind │
│ │ │de urgenţă a│prefinanţări,│
│ │ │Guvernului │plăţi │
│ │ │nr. 63/1999 │intermediare,│
│ │ │(54); │plăţi finale,│
│ │ │- Ordonanţa │după caz, │
│ │ │de urgenţă a│împreună cu │
│ │ │Guvernului │documentele │
│ │ │nr. 64/2009 │justificative│
│ │ │(59); │aferente; │
│ │ │- Ordonanţa │- cererea de │
│ │ │de urgenţă a│transfer/ │
│ │ │Guvernului │cererea de │
│ │ │nr. 74/2009 │transfer de │
│ │Ordonanţare de│(60); │fonduri, după│
│ │plată privind │- Ordonanţa │caz, împreună│
│ │prefinanţări, │de urgenţă a│cu │
│ │plăţi │Guvernului │documentele │
│ │intermediare, │nr. 40/2015 │justificative│
│ │plăţi finale │(63); │prevăzute în │
│ │în cadrul │- Ordonanţa │angajamentele│
│„3. │angajamentelor│de urgenţă a│legale de │
│ │legale │Guvernului │finanţare; │
│ │(contract, │nr. 122/2020│- nota de │
│ │decizie, │(119); │autorizare a │
│ │ordin, acord, │- Ordonanţa │plăţii/ │
│ │convenţie │de urgenţă a│rambursării │
│ │etc.) de │Guvernului │sau nota de │
│ │finanţare │nr. 155/2020│lichidare; │
│ │ │(120); │- avizul de │
│ │ │- Ordonanţa │plată/ │
│ │ │de urgenţă a│rambursare; │
│ │ │Guvernului │- raportul de│
│ │ │nr. 124/2021│progres, dacă│
│ │ │(121); │este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- decontul │
│ │ │de urgenţă a│privind │
│ │ │Guvernului │prefinanţarea│
│ │ │nr. 133/2021│acordată, │
│ │ │(122); │dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului │- │
│ │ │nr. 264/2003│documentaţia │
│ │ │(70); │justificativă│
│ │ │- Hotărârea │specifică ce │
│ │ │Guvernului │rezultă din │
│ │ │nr. 759/2007│actul │
│ │ │(76); │normativ/ │
│ │ │- Hotărârea │stabilită │
│ │ │Guvernului │prin ghiduri │
│ │ │nr. 442/2009│specifice ce │
│ │ │(79); │reglementează│
│ │ │- Hotărârea │operaţiunea │
│ │ │Guvernului │şi/sau │
│ │ │nr. 1/2016 │domeniul │
│ │ │(87); │respectiv; │
│ │ │- Hotărârea │- alte │
│ │ │Guvernului │documente │
│ │ │nr. 93/2016 │specifice.“ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 936/2020│ │
│ │ │(125); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 209/2022│ │
│ │ │(126); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022│ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴──────────────┴────────────┴─────────────┘

"

    17. La anexa nr. 1.1 litera C, numărul curent 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului│legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 500/ │ │
│ │ │2002 (21);│ │
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 273/ │ │
│ │ │2006 (30);│- nota de │
│ │ │- Decretul│fundamentare; │
│ │Ordonanţare│nr. 209/ │- documentul │
│ │de plată/ │1976 (44);│specific prin │
│ │Dispoziţie │- │care s-a │
│ │de plată │Ordonanţa │aprobat │
│ │către │Guvernului│acţiunea şi │
│ │casierie │nr. 119/ │devizul │
│ │privind │1999 (48);│acesteia; │
│„11.│avansuri │- │- decontul │
│ │sau sume │Hotărârea │justificativ │
│ │cuvenite │Guvernului│al │
│ │titularului│nr. 518/ │cheltuielilor,│
│ │de decont, │1995 (66);│dacă este │
│ │care se │- │cazul; │
│ │acordă prin│Hotărârea │- alte │
│ │casierie │Guvernului│documente │
│ │ │nr. 714/ │specifice.“ │
│ │ │2018 │ │
│ │ │(124); │ │
│ │ │- alte │ │
│ │ │acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice.│ │
└────┴───────────┴──────────┴──────────────┘

"

    18. La anexa nr. 1.1 litera C, numărul curent 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬───────────┬───────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr.│- │
│ │ │76/2002 │centralizatorul│
│ │ │(19); │lunar al │
│ │ │- Legea nr.│statelor de │
│ │ │346/2002 │salarii; │
│ │ │(20); │- statele de │
│ │ │- Legea nr.│salarii; │
│ │ │500/2002 │- bugetul/ │
│ │ │(21); │angajamentul │
│ │ │- Legea nr.│bugetar; │
│ │ │53/2003 │- situaţia │
│ │ │(22); │privind │
│ │ │- Legea nr.│repartizarea pe│
│ │ │95/2006 │luni a │
│ │ │(32); │cheltuielilor │
│ │ │- Legea nr.│de personal │
│ │ │273/2006 │aprobate; │
│ │ │(30); │ │
│ │ ├───────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │69/2010 │ │
│ │ │(34); │ │
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │Ordonanţare │263/2010 │ │
│ │de plată a │(35); │ │
│ │salariilor, a│- │ │
│ │altor │Legea-cadru│ │
│ │drepturi │nr. 153/ │ │
│ │salariale │2017 (36); │- situaţia │
│12. │acordate │- Legea nr.│privind │
│ │personalului,│227/2015 │monitorizarea │
│ │precum şi a │(39); │cheltuielilor │
│ │obligaţiilor │- legile │de personal │
│ │fiscale │bugetare │finanţate de la│
│ │aferente │anuale; │buget, pe luna │
│ │acestora │- Ordonanţa│anterioară; │
│ │ │Guvernului │- actul de │
│ │ │nr. 119/ │decizie internă│
│ │ │1999 (48); │privind │
│ │ │- Ordonanţa│aprobarea │
│ │ │de urgenţă │acordării │
│ │ │a │sporurilor, │
│ │ │Guvernului │orelor │
│ │ │nr. 57/2019│suplimentare, │
│ │ │(118); │premiilor, │
│ │ │- Ordonanţa│altor drepturi │
│ │ │de urgenţă │salariale, dacă│
│ │ │a │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- alte │
│ │ │nr. 48/2005│documente │
│ │ │(55); │specifice. │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului│ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr.│ │
│ │ │166/2006 │ │
│ │ │(96); │ │
│ │ │- alte acte│ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────────┘

"

    19. La anexa nr. 1.1 litera D, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬──────────┬─────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului│legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │studiului de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │concesiunii; │
│ │ │ │- caietul de │
│ │ │ │sarcini; │
│ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │documentaţiei de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │- Legea │- clarificările │
│ │ │nr. 213/ │privind │
│ │ │1998 (16);│documentaţia şi │
│ │ │- Legea │răspunsurile la │
│ │ │nr. 500/ │acestea, dacă │
│ │ │2002 (21);│este cazul; │
│ │ │- Legea │- nota │
│ │ │nr. 273/ │justificativă │
│ │Contract de│2006 (30);│privind alegerea │
│ │concesiune │- │procedurii de │
│ │de bunuri │Ordonanţa │atribuire; │
│ │proprietate│Guvernului│- anunţul de │
│„1. │publică │nr. 119/ │licitaţie │
│ │(entitatea │1999 (48);│publicat; │
│ │publică │- │- documentul de │
│ │este │Ordonanţa │constituire a │
│ │concedent) │de urgenţă│comisiei de │
│ │ │a │evaluare; │
│ │ │Guvernului│- │
│ │ │nr. 57/ │procesele-verbale│
│ │ │2019 │întocmite de │
│ │ │(118); │comisia de │
│ │ │- alte │evaluare; │
│ │ │acte │- raportul │
│ │ │normative │comisiei de │
│ │ │specifice.│evaluare privind │
│ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ofertei │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │privire la │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice.“ │
└────┴───────────┴──────────┴─────────────────┘

"

    20. La anexa nr. 1.1 litera D, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬───────────┬───────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare/ │
│ │ │ │referatul de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- titlul de │
│ │ │ │proprietate/ │
│ │ │ │hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │dreptului de │
│ │ │ │administrare; │
│ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │închirierii │
│ │ │- Legea nr.│bunurilor │
│ │ │213/1998 │proprietate │
│ │ │(16); │publică; │
│ │ │- Legea nr.│- documentaţia │
│ │ │500/2002 │de atribuire; │
│ │ │(21); │- anunţul de │
│ │ │- Legea nr.│licitaţie │
│ │ │273/2006 │publicat; │
│ │ │(30); │- clarificările│
│ │ │- Ordonanţa│privind │
│ │ │Guvernului │documentaţia şi│
│ │ │nr. 119/ │răspunsurile la│
│ │ │1999 (48); │acestea, dacă │
│ │Contract de │- Legea nr.│este cazul; │
│ │închiriere a │287/2009 │- documentul de│
│ │bunurilor │(33); │constituire/ │
│ │proprietate │- Ordonanţa│numire a │
│ │publică │de urgenţă │comisiei de │
│2. │(entitatea │a │evaluare; │
│ │publică este │Guvernului │- clarificările│
│ │titular al │nr. 57/2019│solicitate de │
│ │dreptului de │(118); │autoritatea │
│ │proprietate/ │- norme/ │contractantă şi│
│ │administrare)│proceduri/ │răspunsurile │
│ │ │regulamente│ofertanţilor, │
│ │ │interne │dacă este │
│ │ │privind │cazul; │
│ │ │închirierea│- raportul │
│ │ │bunurilor │comisiei de │
│ │ │proprietate│evaluare │
│ │ │publică, │privind │
│ │ │aprobate de│stabilirea │
│ │ │entităţile │ofertei │
│ │ │publice; │câştigătoare; │
│ │ │- alte acte│- informarea │
│ │ │normative │ofertanţilor cu│
│ │ │specifice. │privire la │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de│
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor,│
│ │ │ │dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────────┘

"

    21. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │- programul │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │proiect (în cazul │
│ │ │- │proiectelor finanţate │
│ │ │Regulamentul │din fonduri │
│ │ │(CE) nr. │nerambursabile şi/sau │
│ │ │2.195/2002 │al proiectelor de │
│ │ │(1); │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │- Legea nr. │- strategia de │
│ │ │500/2002 │contractare/nota │
│ │ │(21); │justificativă privind │
│ │ │- Legea nr. │selectarea procedurii │
│ │ │346/2004 │de achiziţie; │
│ │ │(26); │- nota privind │
│ │ │- Legea nr. │calculul valorii │
│ │ │273/2006 │estimate minime şi │
│ │ │(30); │maxime, în cazul în │
│ │ │- Legea nr. │care nu este necesară │
│ │ │98/2016 (40);│întocmirea unei │
│ │ │- Legea nr. │strategii de │
│ │ │99/2016 (41);│contractare; │
│ │Model de │- Legea nr. │- fişa obiectivului/ │
│ │acord-cadru │101/2016 │proiectului/categoriei│
│ │de achiziţie│(43); │de investiţii, dacă │
│ │publică/ │- legile │este cazul; │
│„3. │sectorială │bugetare │- lista detaliată │
│ │inclus în │anuale; │pentru alte cheltuieli│
│ │documentaţia│- Ordonanţa │de investiţii, dacă │
│ │de atribuire│Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 119/1999 │- acordul sau │
│ │ │(48); │convenţia de finanţare│
│ │ │- Hotărârea │externă, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 395/2016 │- angajamentul legal │
│ │ │(90); │(contract, decizie, │
│ │ │- Ordinul │ordin, acord, │
│ │ │preşedintelui│convenţie etc.) de │
│ │ │Agenţiei │finanţare, dacă este │
│ │ │Naţionale │cazul; │
│ │ │pentru │- actul de aprobare a │
│ │ │Achiziţii │documentaţiei │
│ │ │Publice nr. │tehnico-economice a │
│ │ │281/2016 │obiectivului de │
│ │ │(105); │investiţii, dacă este │
│ │ │- alte acte │cazul; │
│ │ │normative │- documentaţia de │
│ │ │specifice. │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice.“ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────────────────────┘

"

    22. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- strategia anuală de │
│ │ │500/2002 │achiziţii publice/ │
│ │ │(21); │sectoriale, dacă este │
│ │ │- Legea nr. │cazul; │
│ │ │346/2004 │- programul anual al │
│ │ │(26); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │- Legea nr. │sectoriale; │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 13/2011 │ │
│ │ │(53); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │- programul │
│ │ │- Ordonanţa │achiziţiilor publice/ │
│ │ │de urgenţă a │sectoriale la nivel de│
│ │ │Guvernului │proiect (în cazul │
│ │ │nr. 66/2011 │proiectelor finanţate │
│ │ │(61); │din fonduri │
│ │ │- Ordonanţa │nerambursabile şi/sau │
│ │ │de urgenţă a │al proiectelor de │
│ │ │Guvernului │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │nr. 98/2017 │- strategia de │
│ │ │(117); │contractare/nota │
│ │ │- Ordonanţa │justificativă privind │
│ │ │de urgenţă a │selectarea procedurii │
│ │ │Guvernului │de achiziţie; │
│ │ │nr. 124/2021 │- nota privind │
│ │ │(121); │calculul valorii │
│ │Model de │- Ordonanţa │estimate, în cazul în │
│ │contract de │de urgenţă a │care nu este necesară │
│ │achiziţie │Guvernului │întocmirea unei │
│4. │publică/ │nr. 133/2021 │strategii de │
│ │sectorială │(122); │contractare; │
│ │inclus în │- Hotărârea │- fişa obiectivului/ │
│ │documentaţia│Guvernului │proiectului/categoriei│
│ │de atribuire│nr. 264/2003 │de investiţii, dacă │
│ │ │(70); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- lista detaliată │
│ │ │Guvernului │pentru alte cheltuieli│
│ │ │nr. 759/2007 │de investiţii, dacă │
│ │ │(76); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de aprobare a │
│ │ │Guvernului │documentaţiei │
│ │ │nr. 875/2011 │tehnico-economice a │
│ │ │(83); │obiectivului de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- acordul sau │
│ │ │(85); │convenţia de finanţare│
│ │ │- Hotărârea │externă, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 394/2016 │- angajamentul legal │
│ │ │(89); │(contract, decizie, │
│ │ │- Hotărârea │ordin, acord, │
│ │ │Guvernului │convenţie etc.) de │
│ │ │nr. 395/2016 │finanţare; │
│ │ │(90); │- documentaţia de │
│ │ │- Hotărârea │atribuire; │
│ │ │Guvernului │- anunţul de intenţie,│
│ │ │nr. 907/2016 │dacă este cazul; │
│ │ │(93); │- anunţul de │
│ │ │- Hotărârea │participare/ │
│ │ │Guvernului │simplificat/de │
│ │ │nr. 419/2018 │concurs, anunţul de │
│ │ │(123); │intenţie valabil în │
│ │ │- Hotărârea │mod continuu sau │
│ │ │Guvernului │invitaţia de │
│ │ │nr. 209/2022 │participare; │
│ │ │(126); │- alte documente │
│ │ │- Hotărârea │specifice. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022 │ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────────────────────┘

"

    23. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬──────────┬─────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare; sau │
│ │ │ │- nota │
│ │ │ │justificativă/ │
│ │ │ │studiul de │
│ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │selectarea │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │achiziţie; │
│ │ │ │- nota privind │
│ │ │- Legea │calculul valorii │
│ │ │nr. 213/ │estimate, dacă │
│ │ │1998 (16);│este cazul; │
│ │ │- Legea │- fişa │
│ │ │nr. 500/ │obiectivului/ │
│ │ │2002 (21);│proiectului/ │
│ │ │- Legea │categoriei de │
│ │ │nr. 273/ │investiţii, dacă │
│ │ │2006 (30);│este cazul; │
│ │Model de │- Legea │- lista detaliată│
│ │contract de │nr. 100/ │pentru alte │
│ │concesiune │2016 (42);│cheltuieli de │
│ │de lucrări │- Legea │investiţii, dacă │
│ │sau servicii│nr. 101/ │este cazul; │
│„5. │inclus în │2016 (43);│- actul de │
│ │documentaţia│- │aprobare a │
│ │de atribuire│Ordonanţa │documentaţiei │
│ │(entitatea │Guvernului│tehnico-economice│
│ │publică este│nr. 119/ │a obiectivului de│
│ │concedent) │1999 (48);│investiţii, dacă │
│ │ │- │este cazul; │
│ │ │Hotărârea │- acordul sau │
│ │ │Guvernului│convenţia de │
│ │ │nr. 867/ │finanţare │
│ │ │2016 (92);│externă, dacă │
│ │ │- alte │este cazul; │
│ │ │acte │- angajamentul │
│ │ │normative │legal (contract, │
│ │ │specifice.│decizie, ordin, │
│ │ │ │acord, convenţie │
│ │ │ │etc.) de │
│ │ │ │finanţare; │
│ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │intenţie, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │concesionare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice.“ │
└────┴────────────┴──────────┴─────────────────┘

"

    24. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului│Cadrul legal │justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │sectoriale, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │- programul │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale la nivel de│
│ │ │ │proiect (în cazul │
│ │ │ │proiectelor finanţate │
│ │ │ │din fonduri │
│ │ │ │nerambursabile şi/sau │
│ │ │ │al proiectelor de │
│ │ │ │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare/nota │
│ │ │ │justificativă privind │
│ │ │ │selectarea procedurii │
│ │ │ │de achiziţie; │
│ │ │ │- nota privind │
│ │ │ │calculul valorii │
│ │ │ │estimate minime şi │
│ │ │ │maxime, în cazul în │
│ │ │ │care nu este necesară │
│ │ │- │întocmirea unei │
│ │ │Regulamentul │strategii de │
│ │ │(CE) nr. │contractare; │
│ │ │2.195/2002 │- fişa obiectivului/ │
│ │ │(1); │proiectului/categoriei│
│ │ │- Legea nr. │de investiţii, dacă │
│ │ │500/2002 │este cazul; │
│ │ │(21); │- lista detaliată │
│ │ │- Legea nr. │pentru alte cheltuieli│
│ │ │346/2004 │de investiţii, dacă │
│ │ │(26); │este cazul; │
│ │ │- Legea nr. │- acordul sau │
│ │ │273/2006 │convenţia de finanţare│
│ │ │(30); │externă, dacă este │
│ │ │- Legea nr. │cazul; │
│ │ │98/2016 (40);│- angajamentul legal │
│ │ │- Legea nr. │(contract, decizie, │
│ │ │99/2016 (41);│ordin, acord, │
│ │ │- Legea nr. │convenţie etc.) de │
│ │ │101/2016 │finanţare; │
│ │ │(43); │- actul de aprobare a │
│ │Acord-cadru│- legile │documentaţiei │
│ │de │bugetare │tehnico-economice a │
│„6. │achiziţie │anuale; │obiectivului de │
│ │publică/ │- Ordonanţa │investiţii, dacă este │
│ │sectorială │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 119/1999 │- documentaţia de │
│ │ │(48); │atribuire completă, │
│ │ │- Hotărârea │aşa cum a fost │
│ │ │Guvernului │publicată în SEAP, │
│ │ │nr. 394/2016 │clarificări/erate la │
│ │ │(89); │documentaţia de │
│ │ │- Hotărârea │atribuire, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 395/2016 │- actul de numire/ │
│ │ │(90); │desemnare a comisiei │
│ │ │- Ordinul │de evaluare/negociere │
│ │ │preşedintelui│sau a juriului; │
│ │ │Agenţiei │- contestaţii la │
│ │ │Naţionale │documentaţia de │
│ │ │pentru │atribuire, dacă este │
│ │ │Achiziţii │cazul, şi documentele │
│ │ │Publice nr. │privind soluţionarea; │
│ │ │281/2016 │- anunţul de │
│ │ │(105); │participare/ │
│ │ │- alte acte │simplificat/de │
│ │ │normative │concurs, publicat în │
│ │ │specifice. │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare, erate, │
│ │ │ │clarificări publicate,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta/ofertele │
│ │ │ │desemnată/desemnate │
│ │ │ │câştigătoare şi │
│ │ │ │clarificările aferente│
│ │ │ │ofertei/ ofertelor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- raportul procedurii │
│ │ │ │de atribuire; │
│ │ │ │- comunicările către │
│ │ │ │ofertanţi ale │
│ │ │ │rezultatului aplicării│
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul privind │
│ │ │ │soluţionarea │
│ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │rezultatul procedurii │
│ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice.“ │
└────┴───────────┴─────────────┴──────────────────────┘

"

    25. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │Cadrul │Documentele │
│crt.│controlului │legal │justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 500/ │ │
│ │ │2002 (21);│ │
│ │ │- Legea │ │
│ │ │nr. 273/ │ │
│ │ │2006 (30);│- actul │
│ │ │- Legea │intern de │
│ │ │nr. 98/ │decizie │
│ │ │2016 (40);│privind │
│ │Decont de │- Decretul│deplasarea în│
│ │cheltuieli │nr. 209/ │ţară sau, │
│ │privind │1976 (44);│după caz, │
│ │justificarea│- │referatul │
│ │avansului │Ordonanţa │aprobat │
│ │acordat │Guvernului│privind │
│„12.│pentru │nr. 119/ │achiziţia │
│ │deplasări în│1999 (48);│directă; │
│ │ţară şi/sau │- │- documente │
│ │pentru │Hotărârea │justificative│
│ │achiziţii │Guvernului│specifice │
│ │prin │nr. 395/ │diferitelor │
│ │cumpărare │2016 (90);│categorii de │
│ │directă │- │cheltuieli; │
│ │ │Hotărârea │- alte │
│ │ │Guvernului│documente │
│ │ │nr. 714/ │specifice.“ │
│ │ │2018 │ │
│ │ │(124); │ │
│ │ │- alte │ │
│ │ │acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice.│ │
└────┴────────────┴──────────┴─────────────┘

"

    26. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului │Cadrul legal│justificative│
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.300/2013 │ │
│ │ │(5); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.301/2013 │ │
│ │ │(6); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.304/2013 │ │
│ │ │(8); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.305/2013 │ │
│ │ │(9); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508│ │
│ │ │/2014 (10); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 809│ │
│ │ │/2014 (11); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.046/2018 │ │
│ │ │(109); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.056/2021 │ │
│ │ │(111); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.057/2021 │ │
│ │ │(112); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.058/2021 │ │
│ │ │(113); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.059/2021 │ │
│ │ │(114); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.060/2021 │ │
│ │ │(115); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- │
│ │ │273/2006 │angajamentul │
│ │ │(30); │legal │
│ │ │- Legea nr. │(contract, │
│ │ │105/2011 │decizie, │
│ │ │(37); │ordin, acord,│
│ │ │- legile │convenţie │
│ │ │bugetare │etc.) de │
│ │ │anuale; │finanţare; │
│ │ │- Ordonanţa │- prognoza │
│ │Cerere de │Guvernului │fluxului de │
│„16.│prefinanţare│nr. 119/1999│prefinanţare;│
│ │ │(48); │- copie │
│ │ │- Ordonanţa │extras cont │
│ │ │de urgenţă a│disponibil │
│ │ │Guvernului │din fonduri │
│ │ │nr. 63/1999 │europene; │
│ │ │(54); │- copie │
│ │ │- Ordonanţa │extras cont │
│ │ │de urgenţă a│trezorerie; │
│ │ │Guvernului │- alte │
│ │ │nr. 64/2009 │documente │
│ │ │(59); │specifice.“ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 49/2015 │ │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 124/2021│ │
│ │ │(121); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 133/2021│ │
│ │ │(122); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 264/2003│ │
│ │ │(70); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007│ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016│ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 209/2022│ │
│ │ │(126); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022│ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii│ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. │ │
│ │ │16/2010 │ │
│ │ │(101); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────────┘

"

    27. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│Nr. │supuse │ │Documentele │
│crt.│controlului│Cadrul legal│justificative │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.300/2013 │ │
│ │ │(5); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.301/2013 │- bugetul; │
│ │ │(6); │- angajamentul│
│ │ │- │legal │
│ │ │Regulamentul│(contract, │
│ │ │(CE) nr. │decizie, │
│ │ │1.303/2013 │ordin, acord, │
│ │ │(7); │convenţie │
│ │ │- │etc.) de │
│ │ │Regulamentul│finanţare; │
│ │ │(UE) nr. │- nota │
│ │ │1.304/2013 │justificativă;│
│ │ │(8); │- declaraţia │
│ │ │- │de cheltuieli;│
│ │ │Regulamentul│- cashflow-ul │
│ │ │(UE) nr. │sumelor │
│ │ │1.305/2013 │previzionate; │
│ │ │(9); │- raportarea │
│ │ │- │financiară; │
│ │ │Regulamentul│- raportul │
│ │ │(CE) nr. 508│asupra │
│ │ │/2014 (10); │progresului │
│ │ │- │înregistrat; │
│ │ │Regulamentul│- situaţia │
│ │ │(UE) nr. 809│cofinanţării │
│ │ │/2014 (11); │de la bugetul │
│ │ │- │de stat; │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.046/2018 │ │
│ │ │(109); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.056/2021 │ │
│ │ │(111); │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.057/2021 │ │
│ │ │(112); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.058/2021 │ │
│ │ │(113); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.059/2021 │ │
│ │ │(114); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.060/2021 │ │
│ │ │(115); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │Cerere de │- Ordonanţa │ │
│17. │fonduri │Guvernului │ │
│ │europene │nr. 119/1999│ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 63/1999 │ │
│ │ │(54); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa │- │
│ │ │de urgenţă a│reconcilierea │
│ │ │Guvernului │bancară; │
│ │ │nr. 40/2015 │- copie extras│
│ │ │(63); │cont │
│ │ │- Ordonanţa │trezorerie; │
│ │ │de urgenţă a│- alte │
│ │ │Guvernului │documente │
│ │ │nr. 49/2015 │specifice. │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 124/2021│ │
│ │ │(121); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 133/2021│ │
│ │ │(122); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 264/2003│ │
│ │ │(70); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007│ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016│ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 209/2022│ │
│ │ │(126); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 829/2022│ │
│ │ │(127); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │1.792/2002 │ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii│ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. │ │
│ │ │16/2010 │ │
│ │ │(101); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────┴────────────┴──────────────┘

"

    28. La anexa nr. 1.1 litera F, listele de verificare de la cod B.1, cod B.2, cod B.3, cod B.4,cod B.21,cod B.23, cod C.1, cod C.2, cod C.3, cod D.1, cod D.2, cod E.3, cod E.4, cod E.5,cod E.6,cod E.16 şi cod E.17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " LISTĂ DE VERIFICARE
    CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ Cod B.1

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.2. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau al proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Strategia de contractare, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.6. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.7. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc. ) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.8. │publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.9. │atribuire, dacă este cazul, şi │
│ │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicat │
│1.10.│în SEAP/Anunţul de intenţie │
│ │valabil în mod continuu sau │
│ │invitaţia de participare, erate,│
│ │clarificări publicate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.11.│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere │
│ │a ofertelor şi dovada │
│ │transmiterii acestuia │
│ │candidaţilor (aplicabil │
│1.13.│procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai multe etape) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.15.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.16.│aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.17.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, propunerea de │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │angajamentul bugetar individual/│
│ │global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie cuprins în strategia │
│ │anuală de achiziţii publice/ │
│ │sectoriale şi/sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│4.1. │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│ │proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau al│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│4.2. │aplicată să fie cea stabilită │
│ │în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │a) Strategia de contractare, │
│ │dacă este cazul; şi │
│ │b) Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │sau programul achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale la nivel de │
│ │proiect, dacă nu este cazul să │
│ │se întocmească strategia de │
│ │contractare, potrivit │
│ │prevederilor legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să se │
│ │încadreze în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│4.3. │angajamentului legal (contract, │
│ │ordin, decizie, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea contractantă în │
│ │perioada de clarificări, │
│4.4. │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │atribuire; dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │autorităţii contractante, │
│ │acestea sunt justificate │
│ │printr-o notă separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.5. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul autorităţii│
│ │contractante de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│4.6. │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna dintre clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.7. │efectuate conform pct. 4.4 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│ │publică/sectorială trebuie să │
│ │cuprindă prevederi referitoare │
│ │la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) termenele de livrare/prestare│
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│4.8. │contractului; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor legale;│
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul. │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE
    ANGAJAMENT LEGAL (CONTRACT, DECIZIE, ORDIN, ACORD, CONVENŢIE ETC.) DE FINANŢARE*) Cod B.2

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Cererea de finanţare/Acordul │
│ │de finanţare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa de fundamentare a │
│1.2. │proiectului - avizul de │
│ │principiu al autorităţii de │
│ │management │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul tehnic şi listele de│
│ │evaluare şi selecţie aferente, │
│1.3. │întocmite de compartimentele de │
│ │specialitate/lista proiectelor │
│ │selectate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de parteneriat, │
│1.5. │încheiat între liderul de │
│ │proiect şi partenerii acestuia, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Acordul de implementare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Acordul de colaborare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Convenţia de finanţare, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea/Raportul comisiei de│
│1.9. │evaluare cu privire la │
│ │proiectele selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul, proiectul sau │
│1.10.│acţiunea în care se încadrează │
│ │solicitarea finanţării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Apelurile de proiecte, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi │
│1.12.│devizul de cheltuieli, aprobate │
│ │de ordonatorul de credite │
│ │finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Raportul privind vizita la │
│ │faţa locului, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de analiză a │
│1.14.│conformităţii administrative şi │
│ │a eligibilităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de notificare │
│1.15.│privind raportul de analiză a │
│ │conformităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Raportul de evaluare tehnică │
│ │şi financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.17.│- Documentul pentru aprobarea │
│ │proiectelor selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.18.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│2.2. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, propunerea de │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │angajamentul bugetar individual/│
│ │global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii │
│3. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie în cadrul programului │
│ │de finanţare, respectiv să se │
│ │regăsească printre operaţiunile │
│4.1. │finanţate prin intermediul │
│ │programului/să fie cuprins în │
│ │lista proiectelor selectate, │
│ │după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă: │
│ │a) valoarea totală a proiectului│
│ │de finanţat, detaliată pe surse │
│ │de finanţare; │
│ │b) eligibilitatea şi rambursarea│
│ │cheltuielilor care se │
│ │finanţează; │
│ │c) acordarea prefinanţării, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │d) reglementări privind TVA; │
│ │e) actualizarea finanţării în │
│ │perioada de implementare a │
│ │proiectului, cu respectarea │
│ │legii; │
│ │f) cheltuielile neeligibile │
│ │stabilite în condiţiile legii; │
│ │g) justificarea şi virarea │
│ │sumelor aferente cheltuielilor │
│4.2. │eligibile efectuate; │
│ │h) condiţii de autorizare la │
│ │plată a cheltuielilor; │
│ │i) obligaţia emiterii unei │
│ │garanţii pentru suma aferentă │
│ │prefinanţării; │
│ │j) clauză de reziliere; │
│ │k) clauză rezolutorie, dacă este│
│ │cazul; │
│ │l) accesul neîngrădit al │
│ │autorităţilor naţionale şi │
│ │europene cu atribuţii de │
│ │verificare, control şi audit, │
│ │inclusiv al coordonatorului │
│ │naţional, după caz, în limitele │
│ │competenţelor ce le revin; │
│ │m) alte drepturi şi obligaţii │
│ │stabilite prin actele normative │
│ │care reglementează acordarea │
│ │finanţării, dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea de către │
│ │coordonatorii de reforme şi/sau │
│ │investiţii sau de către │
│ │responsabilii de implementarea │
│ │investiţiilor specifice locale a│
│ │termenilor şi condiţiilor │
│ │privind derularea operaţiunilor │
│ │financiare cu beneficiarii, │
│ │inclusiv a: │
│ │a) condiţiilor de acordare a │
│ │sumelor solicitate prin cererile│
│ │de transfer; │
│ │b) termenului maxim de efectuare│
│ │a plăţilor aferente sumelor │
│ │solicitate prin cererile de │
│4.3. │transfer; │
│ │c) calendarului/graficului │
│ │estimativ privind termenele de │
│ │depunere a estimărilor │
│ │trimestriale de fonduri, a │
│ │cererilor de transfer, precum şi│
│ │obligativitatea actualizării │
│ │acestuia; │
│ │d) obligaţiei ca fiecare cerere │
│ │de transfer să reflecte, pentru │
│ │fiecare an calendaristic, │
│ │cheltuielile efectuate în cadrul│
│ │proiectului; │
│ │e) regulilor privind sumele │
│ │solicitate prin cererile de │
│ │transfer pentru plăţi în valută │
│ │efectuate de beneficiari. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să conţină prevederi │
│ │referitoare la ajutoarele de │
│4.4. │stat/de minimis, în conformitate│
│ │cu prevederile cuprinse în │
│ │reglementările europene şi │
│ │naţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Suma din angajamentul legal │
│ │(contract, decizie, ordin, │
│4.5. │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare să fie conformă cu cea│
│ │din bugetul detaliat al │
│ │proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│4.6. │cheltuieli eligibile, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │programului operaţional │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.7. │valabilitate a contractării │
│ │fondurilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.8. │identificare ale părţilor │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă calitatea Curţii de│
│ │Conturi a României de a exercita│
│4.9. │control financiar, conform art. │
│ │38 alin. (2) din Legea nr. 350/ │
│ │2005, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie însoţit de toate │
│4.10.│celelalte documente impuse de │
│ │legislaţia în vigoare, în faza │
│ │de angajare │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^*) Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenţie etc.) de finanţare va fi detaliat pe subpuncte la nivelul fiecărei entităţi publice, în funcţie de tipul acestuia (exemple: B.2.1 «Contract/Decizie de finanţare din fonduri europene nerambursabile», B.2.2 «Contract/Decizie/Ordin de finanţare în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă»; B.2.3 «Convenţie de finanţare» etc.).
    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE
    CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU Cod B.3

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.3. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.4. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Invitaţia la reofertare, │
│ │documentaţia de atribuire │
│ │completă, clarificări la │
│1.5. │documentaţia de reofertare, dacă│
│ │semnarea contractului subsecvent│
│ │s-a făcut cu reluarea │
│ │competiţiei între operatorii │
│ │economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│ │şi clarificările aferente │
│1.6. │ofertei, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent s-a │
│ │făcut cu reluarea competiţiei │
│ │între operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │stabilirea ofertei câştigătoare │
│ │a contractului subsecvent/ │
│1.7. │raportul procedurii de │
│ │reofertare, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent s-a │
│ │făcut cu reluarea competiţiei │
│ │între operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul privind │
│1.8. │soluţionarea contestaţiilor, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.9. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.10.│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.11.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul subsecvent │
│ │acordului-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, propunerea de │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │angajamentul bugetar individual/│
│ │global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │subsecvent în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încheierea contractului │
│ │subsecvent cu unul dintre │
│4.1. │operatorii care au semnat │
│ │acordul-cadru cu autoritatea │
│ │contractantă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul subsecvent să fie │
│ │întocmit potrivit modelului de │
│ │contract inclus în acordul-cadru│
│ │/documentaţia de atribuire, cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea/entitatea │
│ │contractantă în perioada de │
│ │clarificări pe parcursul │
│ │reofertării, dacă este cazul, │
│4.2. │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │reofertare, cu toate │
│ │clarificările şi modificările │
│ │aduse acesteia în perioada │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în │
│ │avantajul autorităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Preţurile unitare să nu │
│4.3. │depăşească valorile stabilite în│
│ │acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, în conformitate cu │
│4.4. │angajamentul legal (contract, │
│ │ordin, decizie, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordul sau convenţia de │
│ │finanţare externă şi cu regulile│
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea condiţiilor de │
│ │reluare a competiţiei din │
│4.5. │acordul-cadru, în cazul în care │
│ │acordul-cadru prevede reluarea │
│ │competiţiei cu operatorii │
│ │economici semnatari │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Semnarea contractului │
│4.6. │subsecvent se află în perioada │
│ │de valabilitate a │
│ │acordului-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele contractului │
│ │subsecvent nu aduc modificări │
│4.7. │substanţiale termenilor şi │
│ │condiţiilor stabilite în │
│ │acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna dintre clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.8. │efectuate conform pct. 4.2 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului │
│ │subsecvent să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │c) durata; │
│ │d) termenele de livrare/prestare│
│ │/executare a activităţilor ce │
│ │fac obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │e) preţul/costul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │f) formula de ajustare a │
│4.9. │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor legale;│
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │k) specificaţii privind │
│ │calitatea şi cantitatea │
│ │lucrărilor/serviciilor/ │
│ │produselor care fac obiectul │
│ │achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE
    CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ, ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIŢIE DIRECTĂ Cod B.4

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau al proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.4. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.5. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia,│
│ │întocmite în conformitate cu │
│1.6. │prevederile legislaţiei române │
│ │şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Referatul de necesitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul publicat într-o │
│ │secţiune dedicată a website-ului│
│ │propriu sau a SEAP, însoţit de │
│1.8. │descrierea produselor, │
│ │serviciilor sau lucrărilor care │
│ │urmează a fi achiziţionate, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Notificările transmise │
│ │operatorilor economici ale căror│
│1.11.│produse/servicii/lucrări │
│ │necesare autorităţii │
│ │contractante se găsesc pe SEAP, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Dovada transmiterii prin SEAP │
│1.12.│a răspunsului operatorilor │
│ │economici, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/Ofertele fermă/ferme │
│1.13.│transmisă/transmise prin SEAP de│
│ │către operatorii economici, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acceptul ofertei ferme a │
│1.14.│operatorului economic de către │
│ │autoritatea contractantă, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul/Comanda de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, propunerea de │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │angajamentul bugetar individual/│
│ │global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului/│
│ │comenzii în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei desemnate │
│ │câştigătoare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Includerea în anexa la │
│4.1. │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei demonstrează │
│4.2. │respectarea paşilor stabiliţi │
│ │prin procedurile interne, dacă │
│ │este cazul, şi a pragurilor │
│ │valorice prevăzute de lege │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, în conformitate cu │
│ │angajamentul legal (contract, │
│4.3. │ordin, decizie, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordul sau convenţia de │
│ │finanţare externă şi cu regulile│
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Întocmirea contractului/ │
│4.4. │comenzii în conformitate cu │
│ │modelele de contract/comandă │
│ │existente, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia întocmirii unui │
│ │contract prin achiziţie directă,│
│ │condiţiile contractuale trebuie │
│ │să prevadă dreptul autorităţii │
│4.5. │contractante de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) durata şi termenele de │
│ │livrare/prestare/executare a │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor legale;│
│ │e) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │f) acordarea de avans, în │
│ │condiţiile legii; │
│ │g) penalităţile în caz de │
│4.6. │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │h) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │i) specificaţii privind │
│ │calitatea şi cantitatea │
│ │lucrărilor/serviciilor/ │
│ │produselor care fac obiectul │
│ │achiziţiei; │
│ │j) clauzele de revizuire, dacă │
│ │este cazul, care să nu afecteze │
│ │caracterul contractului şi care │
│ │să respecte legea; │
│ │k) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘

    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. ........................................................
    LISTĂ DE VERIFICARE
    CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT Cod B.21

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul/Sursa de finanţare, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Studiul de fundamentare │
│ │aprobat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de asociere a două sau│
│1.3. │mai multor entităţi publice, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.4. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Decizia conducătorului │
│ │entităţii publice de organizare │
│1.5. │şi punere în funcţiune a │
│ │unităţii interne de coordonare a│
│ │proiectelor de parteneriat │
│ │public-privat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.6. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul anual al │
│1.7. │achiziţiilor publice/sectoriale,│
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.8. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile), │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Strategia de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.10.│categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.11.│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.12.│publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.13.│atribuire, dacă este cazul, şi │
│ │documentele privind soluţionarea│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicat │
│1.14.│în SEAP/Anunţul de intenţie │
│ │valabil în mod continuu sau │
│ │invitaţia de participare, erate,│
│ │clarificări publicate, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare/ │
│ │Invitaţia de concesionare/ │
│ │Anunţul de concesiune │
│ │simplificat/Anunţul de intenţie │
│1.15.│publicat în SEAP, clarificări │
│ │publicate, dacă este cazul, sau │
│ │invitaţia de participare │
│ │publicată în SEAP, erate │
│ │publicate, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.16.│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.17.│comisiei de evaluare/negociere/ │
│ │coordonare şi supervizare sau a │
│ │juriului, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere │
│ │a ofertelor şi dovada │
│ │transmiterii acestuia │
│ │candidaţilor (aplicabil │
│1.18.│procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai multe etape) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.19.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.20.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.21.│aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.22.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de parteneriat │
│ │public-privat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, propunerea de │
│2.3. │angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │angajamentul bugetar individual/│
│ │global, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│3.1. │/sau de angajament, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului │
│ │bugetar, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată să fie cea stabilită │
│ │în: │
│ │a) studiul de fundamentare, dacă│
│ │este cazul; │
│4.1. │b) strategia de contractare; │
│ │c) programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │sau programul achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale la nivel de │
│ │proiect, potrivit prevederilor │
│ │legale, dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract de │
│ │parteneriat public-privat inclus│
│ │în documentaţia de atribuire, cu│
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│ │autoritatea contractantă în │
│4.2. │perioada de clarificări, │
│ │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │atribuire; dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │partenerului public, acestea │
│ │sunt justificate printr-o notă │
│ │separată. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.3. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul │
│ │partenerului public de a │
│ │modifica unilateral sau, după │
│4.4. │caz, denunţa unilateral │
│ │contractul de parteneriat │
│ │public-privat, cu respectarea │
│ │condiţiilor legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna dintre clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│ │modificată, iar modificările │
│4.5. │efectuate conform pct. 4.2 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │entităţii contractante. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Aspectele care au constituit │
│ │factori de evaluare sau care au │
│ │creat un avantaj competitiv în │
│ │raport cu ceilalţi participanţi │
│4.6. │la procedură se includ în │
│ │contract sub formă de clauze │
│ │obligatorii care nu mai pot fi │
│ │modificate pe perioada de │
│ │implementare a contractului. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de parteneriat │
│ │public-privat trebuie să │
│ │cuprindă prevederi referitoare │
│ │la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora, │
│ │completate cu datele │
│ │ofertantului câştigător; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │realizat în parteneriat │
│ │public-privat; │
│ │c) termenele de realizare a │
│ │lucrărilor; │
│ │d) durata contractului de │
│ │parteneriat public-privat; │
│ │e) modalitatea de finanţare şi │
│ │etapele proiectului de │
│ │parteneriat public-privat, │
│ │conform ofertei partenerului │
│ │privat; │
│ │f) remunerarea partenerului │
│ │privat, indicând în detaliu │
│ │modalitatea de calcul şi de │
│ │plată, inclusiv posibilitatea │
│ │compensărilor/deducerilor între │
│ │sumele de plată cuvenite │
│ │partenerului privat şi orice │
│ │eventuale daune sau alte sume de│
│ │plată datorate de către │
│ │partenerul privat; │
│ │g) delimitarea şi cuantificarea │
│ │clară a contribuţiei financiare │
│ │şi patrimoniale a partenerului │
│ │public, în condiţiile rezultate │
│ │în urma procedurii de atribuire;│
│ │h) garanţiile de bună execuţie │
│ │în cuantumul, modul de │
│ │constituire şi valabilitate, │
│ │asigurate de partenerul privat, │
│ │conform ofertei şi legislaţiei │
│ │în vigoare; │
│ │i) asigurările încheiate şi │
│ │completate cu termenii de │
│ │menţinere pe parcursul derulării│
│ │proiectului de parteneriat │
│ │public-privat, conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │coroborate cu oferta declarată │
│ │câştigătoare; │
│ │j) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora, în cazul│
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii, dacă este cazul;│
│ │k) condiţiile de înfiinţare şi │
│ │funcţionare a societăţii de │
│ │proiect; │
│ │l) drepturile constituite în │
│ │favoarea partenerului privat şi │
│ │a societăţii de proiect, │
│ │inclusiv cu privire la bunurile │
│ │cu care partenerul public │
│ │contribuie la realizarea │
│ │proiectului de parteneriat │
│ │public-privat; │
│ │m) drepturile şi obligaţiile │
│ │partenerului public, ale │
│ │partenerului privat şi ale │
│ │societăţii de proiect, pe │
│ │parcursul derulării proiectului │
│ │de parteneriat public-privat, │
│ │inclusiv obligaţiile │
│ │partenerului privat şi ale │
│ │societăţii de proiect menite să │
│ │garanteze respectarea │
│ │destinaţiei bunurilor implicate │
│ │în proiectul de parteneriat │
│ │public-privat şi a condiţiilor │
│4.7. │de realizare a serviciului │
│ │public; │
│ │n) regimul juridic al bunurilor │
│ │implicate în proiect, inclusiv │
│ │al bunurilor realizate sau │
│ │dobândite în cursul derulării │
│ │proiectului, şi modalitatea de │
│ │transfer al acestor bunuri la │
│ │încetarea contractului, cu │
│ │respectarea dispoziţiilor legale│
│ │în materia proprietăţii publice;│
│ │o) caracteristicile şi │
│ │obiectivele de performanţă ale │
│ │bunului sau bunurilor ce vor fi │
│ │realizate în cadrul proiectului,│
│ │precum şi indicatorii de │
│ │performanţă ai serviciului │
│ │public ce formează obiectul │
│ │proiectului; │
│ │p) modalitatea de monitorizare │
│ │şi control de către partenerul │
│ │public al respectării │
│ │obligaţiilor partenerului privat│
│ │şi ale societăţii de proiect; │
│ │q) procedura de aprobare de │
│ │către partenerul public a │
│ │contractelor încheiate de │
│ │partenerul privat şi societatea │
│ │de proiect cu afiliaţii │
│ │partenerului privat; │
│ │r) proceduri de preluare a │
│ │drepturilor şi obligaţiilor │
│ │partenerului privat de către │
│ │finanţatorii proiectului şi/sau │
│ │un nou partener privat; │
│ │s) răspunderea contractuală, │
│ │inclusiv sancţiunile şi │
│ │penalităţile aplicabile │
│ │partenerului privat în cazul │
│ │neexecutării obligaţiilor sale, │
│ │în special în cazul neatingerii │
│ │sau nemenţinerii obiectivelor │
│ │ori indicatorilor de │
│ │performanţă, precum şi, după │
│ │caz, posibilitatea compensării │
│ │sumelor astfel datorate de │
│ │partenerul privat cu plăţile │
│ │datorate de partenerul public în│
│ │temeiul contractului de │
│ │parteneriat public-privat; │
│ │t) dreptul partenerului public │
│ │de a modifica unilateral anumite│
│ │părţi ale contractului şi │
│ │dreptul partenerului public de a│
│ │denunţa unilateral contractul, │
│ │precum şi condiţiile de │
│ │exercitare a acestor drepturi │
│ │conform legii, inclusiv │
│ │modalitatea de stabilire şi │
│ │plată a eventualei compensaţii │
│ │datorate partenerului privat; │
│ │u) mecanisme de împărţire a │
│ │profitului din refinanţare; │
│ │v) procedura şi limitele │
│ │subcontractării; │
│ │w) cauzele de încetare a │
│ │contractului şi condiţiile în │
│ │care se asigură continuitatea │
│ │serviciului public realizat în │
│ │cadrul parteneriatului │
│ │public-privat; │
│ │x) clauze care să reglementeze │
│ │compensaţiile datorate de părţi │
│ │în caz de încetare a │
│ │contractului înainte de termen; │
│ │y) orice alte aspecte care, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │legii, sunt parte a contractului│
│ │de parteneriat public-privat. │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. ........................................................
    LISTĂ DE VERIFICARE
    ACT ADIŢIONAL LA ANGAJAMENTUL LEGAL (CONTRACT, DECIZIE, ORDIN, ACORD, CONVENŢIE ETC.) DE FINANŢARE Cod B.23

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie │
│1.2.│etc.) de finanţare şi actele │
│ │adiţionale anterioare, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.3.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în care se │
│ │majorează valoarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare privind │
│ │necesitatea modificării │
│1.4.│angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie │
│ │etc.) de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice^3 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul adiţional la angajamentul│
│2.2.│legal (contract, decizie, ordin, │
│ │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │de angajament, propunerea de │
│2.3.│angajare a unei cheltuieli în │
│ │limita creditelor bugetare, │
│ │angajamentul bugetar individual/ │
│ │global, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii actului │
│ │adiţional în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- nivelul prevăzut în valoarea │
│ │totală aprobată a proiectului/ │
│ │obiectivului de finanţat, în │
│ │valoarea maximă stabilită prin │
│3.3.│acte normative specifice sau prin│
│ │acte administrative interne │
│ │specifice, după caz, cumulând │
│ │valoarea tuturor actelor │
│ │adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat potrivit │
│ │prevederilor legale specifice, │
│ │reglementărilor interne specifice│
│ │şi/sau ale celor din angajamentul│
│4.1.│legal (contract, decizie, ordin, │
│ │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare iniţial privind │
│ │modificarea clauzelor │
│ │contractuale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.2.│contractare a fondurilor, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│ │valabilitate a angajamentului │
│4.3.│legal (contract, decizie, ordin, │
│ │acord, convenţie etc.) de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea suplimentată stabilită│
│4.4.│prin actul adiţional să se │
│ │încadreze în suma solicitată de │
│ │beneficiar, dacă este cazul │
└────┴─────────────────────────────────┘


    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE
    ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ,
    CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII Cod C.1

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/Contractul │
│ │subsecvent de achiziţie publică/│
│1.1. │sectorială sau comanda, │
│ │contractul de concesiune de │
│ │lucrări sau servicii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.2. │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.3. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Factura însoţită de │
│1.5. │documentele care atestă livrarea│
│ │produselor/prestarea serviciilor│
│ │/executarea lucrărilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de recepţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind recepţia │
│1.7. │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Documentele de transport, │
│ │vămuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele justificative │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data emiterii │
│ │facturii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data angajamentului│
│ │legal │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca şi contul bancar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Avansul acordat şi reţinut, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea cheltuielilor este │
│4.2. │lichidată prin viza „Bun de │
│ │plată“ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cheltuiala este conform │
│ │angajamentului legal în ceea ce │
│ │priveşte: │
│ │a) cantitatea şi calitatea │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor recepţionate; │
│4.3. │b) preţul/tariful unitar al │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor recepţionate; │
│ │c) termenele de livrare/prestare│
│ │/executare; │
│ │d) modalitatea şi condiţiile de │
│ │plată. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.4. │- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Conversia valutară este │
│4.5. │calculată corect, dacă este │
│ │cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.6. │- Documentele justificative sunt│
│ │conforme cu prevederile legale. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Avansul este dedus conform │
│4.7. │prevederilor legale şi │
│ │contractuale, dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │- Încadrarea în nivelul │
│ │angajamentului bugetar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│4.9. │bugetare deschise/repartizate │
│ │sau existente în conturi de │
│ │disponibil │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE
    ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL
    CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ/ DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII Cod C.2

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│1.1. │publică/sectorială/Contractul de│
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.2. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Angajamentul bugetar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Cererea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Nota de aprobare a │
│ │cheltuielilor eligibile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Solicitarea de acordare a │
│ │avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Factura │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul prin care se │
│1.8. │constituie garanţia legală de │
│ │returnare a avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de fundamentare/ │
│ │autorizare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.10.│garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele justificative │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca şi contul bancar din │
│ │contract │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Garanţia de returnare a │
│4.2. │avansului a fost constituită │
│ │conform prevederilor │
│ │contractuale şi legale. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul prevede acordarea │
│4.3. │de avans în cuantumul din │
│ │factură. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse │
│ │pentru plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului │
│ │bugetar; │
│ │b) nivelul din nota de │
│4.4. │fundamentare/autorizare; │
│ │c) nivelul sumei datorate, │
│ │rezultat în urma operaţiunii de │
│ │lichidare; │
│ │d) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Conversia valutară este │
│4.6. │calculată corect, dacă este │
│ │cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Avansul acordat anterior a │
│4.7. │fost justificat integral sau │
│ │recuperat din sumele datorate, │
│ │dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │- Încadrarea în termenul legal │
│ │de plată │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE
    ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANŢĂRI, PLĂŢI INTERMEDIARE,
    PLĂŢI FINALE ÎN CADRUL ANGAJAMENTELOR LEGALE (CONTRACT, DECIZIE, ORDIN, ACORD, CONVENŢIE ETC.) DE FINANŢARE Cod C.3

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.1. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Angajamentul bugetar/bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de plată/rambursare │
│ │privind prefinanţări, plăţi │
│1.3. │intermediare, plăţi finale, după│
│ │caz, împreună cu documentele │
│ │justificative aferente │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de transfer/cererea de│
│ │transfer de fonduri, după caz, │
│1.4. │împreună cu documentele │
│ │justificative prevăzute în │
│ │angajamentele legale de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de autorizare a plăţii/ │
│1.5. │rambursării sau nota de │
│ │lichidare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Avizul de plată/rambursare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul de progres, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Decontul privind prefinanţarea│
│ │acordată, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia justificativă │
│ │specifică ce rezultă din actul │
│1.9. │normativ/stabilită prin │
│ │ghidurile specifice ce │
│ │reglementează operaţiunea şi/sau│
│ │domeniul respectiv │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele justificative, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data angajamentului│
│ │legal │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca beneficiarului şi contul│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.1. │- Angajamentul legal este în │
│ │termenul de valabilitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei propuse │
│4.2. │pentru plată conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │contractuale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.3. │- Încadrarea în termenul legal │
│ │de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse │
│ │pentru plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi bugetar; │
│4.4. │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza „Bun de │
│ │plată“; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. ........................................................
    LISTĂ DE VERIFICARE
    CONTRACT DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ
    (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT) Cod D.1

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Studiul de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documentul de aprobare a │
│ │studiului de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Hotărârea de aprobare a │
│ │concesiunii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Caietul de sarcini │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de aprobare a │
│ │documentaţiei de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările privind │
│1.7. │documentaţia şi răspunsurile la │
│ │acestea, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.8. │alegerea procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Anunţul de licitaţie publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Procesele-verbale întocmite de│
│ │comisia de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.12.│privind stabilirea ofertei │
│ │câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Informarea ofertanţilor cu │
│1.13.│privire la rezultatul aplicării │
│ │procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Oferta câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de concesiune de │
│ │bunuri proprietate publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aplicată este cea │
│ │aprobată prin hotărâre a │
│3.1. │Guvernului/consiliului local/ │
│ │judeţean/Consiliului General al │
│ │Municipiului Bucureşti. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta câştigătoare este │
│ │stabilită pe baza criteriului/ │
│ │criteriilor de atribuire │
│3.2. │precizat/precizate în │
│ │documentaţia de atribuire şi se │
│ │află în perioada de │
│ │valabilitate. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Concesionarul este ofertantul │
│3.3. │declarat câştigător prin │
│ │raportul de evaluare. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul precizează: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) descrierea şi identificarea │
│ │bunului concesionat, conform │
│ │studiului de oportunitate/ │
│ │hotărârii de aprobare a │
│ │concesiunii/caietului de │
│ │sarcini; │
│ │c) clauzele prevăzute în caietul│
│ │de sarcini şi clauzele convenite│
│ │de părţile contractante în │
│ │completarea caietului de sarcini│
│ │fără a contraveni obiectivelor │
│ │prevăzute în caietul de sarcini;│
│ │d) redevenţa, conform ofertei │
│ │câştigătoare, nu este mai mică │
│ │decât nivelul minim din studiul │
│ │de oportunitate/documentaţia de │
│ │atribuire şi modul de calcul şi │
│ │de plată a acesteia, conform │
│ │caietului de sarcini; │
│ │e) durata concesiunii, conform │
│ │studiului de oportunitate/ │
│ │caietului de sarcini, care nu │
│ │poate depăşi 49 de ani; │
│ │f) categoriile de bunuri ce vor │
│ │fi utilizate de concesionar în │
│ │derularea concesiunii, │
│ │respectiv: │
│ │- bunurile de retur ce revin de │
│ │plin drept, gratuit şi libere de│
│ │orice sarcini concedentului la │
│ │încetarea contractului de │
│3.4. │concesiune; │
│ │- bunurile proprii care rămân în│
│ │proprietatea concesionarului la │
│ │încetarea contractului de │
│ │concesiune; │
│ │g) dreptul concedentului să │
│ │inspecteze bunurile │
│ │concesionate, pe durata │
│ │contractului de concesiune, │
│ │verificând respectarea │
│ │obligaţiilor asumate de │
│ │concesionar; │
│ │h) împărţirea │
│ │responsabilităţilor de mediu │
│ │între concedent şi concesionar, │
│ │conform caietului de sarcini/ │
│ │ofertei câştigătoare; │
│ │i) natura şi cuantumul │
│ │garanţiilor solicitate de │
│ │concedent, conform caietului de │
│ │sarcini; │
│ │j) interdicţia pentru │
│ │concesionar de a subconcesiona │
│ │bunul ce face obiectul │
│ │concesiunii; │
│ │k) dreptul concedentului de a │
│ │denunţa unilateral contractul de│
│ │concesiune în condiţiile art. │
│ │327 din Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 57/2019, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare; │
│ │l) penalităţi şi alte sume │
│ │datorate în caz de nerespectare │
│ │a obligaţiilor părţilor. │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE
    CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
    (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE) Cod D.2

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare/Referatul│
│ │de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Titlul de proprietate/ │
│1.2. │Hotărârea de aprobare a │
│ │dreptului de administrare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea de aprobare a │
│1.3. │închirierii bunurilor │
│ │proprietate publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Anunţul de licitaţie publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările privind │
│1.6. │documentaţia şi răspunsurile la │
│ │acestea, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Documentul de constituire/ │
│ │numire a comisiei de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările solicitate de │
│1.8. │autoritatea contractantă şi │
│ │răspunsurile ofertanţilor, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.9. │privind stabilirea ofertei │
│ │câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Informarea ofertanţilor cu │
│1.10.│privire la rezultatul aplicării │
│ │procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Oferta câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de închiriere │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Chiriaşul este ofertantul │
│3.1. │declarat câştigător prin │
│ │raportul de evaluare. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta câştigătoare este │
│ │stabilită pe baza criteriului/ │
│ │criteriilor de atribuire │
│3.2. │precizat/precizate în │
│ │documentaţia de atribuire şi se │
│ │află în perioada de │
│ │valabilitate. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul cuprinde: │
│ │a) descrierea bunului care face │
│ │obiectul închirierii, conform │
│ │notei de fundamentare/ │
│ │referatului de oportunitate şi │
│ │documentaţiei de atribuire, │
│ │aprobate; │
│ │b) clauze de natură să asigure │
│ │exploatarea bunului închiriat, │
│ │potrivit specificului acestuia; │
│ │c) clauza privind obligaţia │
│ │titularului dreptului de │
│ │închiriere de a nu exploata │
│ │bunul închiriat în vederea │
│ │culegerii de fructe naturale, │
│ │civile, industriale sau │
│ │producte; │
│ │d) durata închirierii, conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │aprobate; │
│ │e) procedura de predare-primire │
│ │a bunului; │
│ │f) chiria, modul de calcul şi │
│ │termenul de plată, conform │
│ │ofertei câştigătoare; │
│3.3. │g) penalităţi de întârziere │
│ │pentru neplata la termen a │
│ │chiriei; │
│ │h) clauze referitoare la │
│ │încetarea contractului, conform │
│ │documentaţiei de atribuire; │
│ │i) accesul la utilităţi, │
│ │individualizarea consumului de │
│ │energie, apă, căldură etc. şi │
│ │sistemul de plată, conform │
│ │documentaţiei de atribuire; │
│ │j) dreptul proprietarului/ │
│ │administratorului de a controla │
│ │periodic respectarea condiţiilor│
│ │închirierii, pentru a constata │
│ │starea integrităţii bunului şi │
│ │dacă acesta este folosit │
│ │potrivit destinaţiei stabilite; │
│ │k) clauze privind despăgubirile,│
│ │în situaţia denunţării │
│ │contractului înainte de │
│ │expirarea termenului; │
│ │l) clauze privind constituirea │
│ │şi utilizarea garanţiei, conform│
│ │legii şi documentaţiei de │
│ │atribuire. │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. ........................................................
    LISTĂ DE VERIFICARE
    MODEL DE ACORD-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE Cod E.3

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.1. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau al proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│ │estimate minime şi maxime, în │
│1.5. │cazul în care nu este necesară │
│ │întocmirea unei strategii de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.8. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.9. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.10.│decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, anunţul │
│1.13.│de intenţie valabil în mod │
│ │continuu sau invitaţia de │
│ │participare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de acord-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială să fie │
│3.1. │cuprins în strategia anuală de │
│ │achiziţii publice/sectoriale şi/│
│ │sau în programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie conforme cu prevederile │
│3.2. │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire care │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│ │stabilită în strategia de │
│3.3. │contractare sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială să │
│ │fie încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│3.4. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru este │
│3.5. │definit clar, conform │
│ │justificării din strategia de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│3.6. │să conţină modelul de contract │
│ │subsecvent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Condiţiile contractuale să │
│ │prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│3.7. │unilaterală a acordului-cadru de│
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de acord-cadru să │
│ │conţină prevederi, respectiv │
│ │clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│3.8. │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al acordului-cadru, precum şi │
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea, dacă este │
│ │cazul, cu respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de acord-cadru să │
│3.9. │prevadă care sunt clauzele care │
│ │nu pot face obiectul niciunei │
│ │modificări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de acord-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
│ │inclus în documentaţia de │
│ │atribuire să precizeze: │
│ │a) obiectul; │
│ │b) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │c) durata; │
│ │d) termenele de livrare/prestare│
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│ │contractului; │
│ │e) preţul/tariful unitar/costul │
│ │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│ │costurile; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans, în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) modalitatea de constituire a │
│ │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul; │
│ │k) anexele la acordul-cadru şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii; │
│ │l) în cazul în care │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│3.10.│publică/sectorială se va încheia│
│ │cu un singur operator economic, │
│ │modelul de acord-cadru trebuie │
│ │să prevadă cel puţin: │
│ │1. obligaţiile principale pe │
│ │care operatorul economic şi le │
│ │asumă prin ofertă; │
│ │2. preţul unitar pe care │
│ │operatorul economic l-a prevăzut│
│ │în ofertă şi pe baza căruia se │
│ │va determina preţul fiecărui │
│ │contract subsecvent; │
│ │m) în cazul în care │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială este încheiat│
│ │cu mai mulţi operatori │
│ │economici, iar contractele │
│ │subsecvente urmează să fie │
│ │atribuite prin reluarea │
│ │competiţiei, acordul-cadru │
│ │trebuie să prevadă: │
│ │1. elementele/condiţiile care │
│ │rămân neschimbate pe întreaga │
│ │durată a respectivului │
│ │acord-cadru; │
│ │2. elementele/condiţiile care │
│ │vor face obiectul reluării │
│ │competiţiei pentru atribuirea │
│ │contractelor subsecvente; │
│ │elementele reofertării se referă│
│ │la preţ, termene de livrare/ │
│ │prestare/execuţie, │
│ │caracteristici tehnice, nivel │
│ │calitativ şi de performanţă şi │
│ │acestea au fost prevăzute şi în │
│ │fişa de date a achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE
    MODEL DE CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE Cod E.4

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.2. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau al proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.5. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de achiziţie, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│1.6. │estimate, în cazul în care nu │
│ │este necesară întocmirea unei │
│ │strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.7. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.8. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.9. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.10.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.11.│decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, anunţul │
│1.14.│de intenţie valabil în mod │
│ │continuu sau invitaţia de │
│ │participare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de contract de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate din │
│ │nota privind calculul valorii │
│3. │estimate/strategia de │
│ │contractare în nivelul │
│ │creditelor bugetare şi/sau de │
│ │angajament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să fie cuprins în │
│ │strategia anuală de achiziţii │
│4.1. │publice/sectoriale şi/sau în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie întocmite în conformitate│
│4.2. │cu prevederile legislaţiei │
│ │române şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire care │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│ │stabilită în strategia de │
│4.3. │contractare sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │la nivel de proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│4.4. │angajamentului legal (contract, │
│ │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului este │
│4.5. │definit clar, conform │
│ │justificării din strategia de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Condiţiile contractuale să │
│ │prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│4.6. │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de contract să │
│ │conţină prevederi, respectiv │
│ │clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│4.7. │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al contractului, precum şi │
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea, dacă este │
│ │cazul, cu respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de contract să │
│4.8. │prevadă care sunt clauzele care │
│ │nu pot face obiectul niciunei │
│ │modificări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │f) modalităţile şi condiţiile de│
│4.9. │plată; │
│ │g) acordarea de avans, în │
│ │condiţiile legii; │
│ │h) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │i) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │j) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE
    MODEL DE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII INCLUS
    ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT) Cod E.5

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare │
│ │sau │
│1.2. │- Nota justificativă/Studiul de │
│ │fundamentare privind selectarea │
│ │procedurii de achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota aprobată privind calculul│
│1.3. │valorii estimate, în cazul în │
│ │care nu este necesară întocmirea│
│ │unei strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.4. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.5. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.6. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.7. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.8. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de intenţie, pentru │
│ │servicii sociale sau alte │
│1.10.│servicii specifice prevăzute în │
│ │anexa nr. 3 la Legea nr. 100/ │
│ │2016, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare, dacă │
│ │procedura de concesionare nu se │
│ │încadrează în categoria │
│1.11.│excepţiilor definite în art. 64 │
│ │şi 65 din Legea nr. 100/2016, cu│
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice^3 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│ │financiar-contabil/de │
│2. │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, altor │
│ │semnături, conform prevederilor │
│ │legale şi procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de contract de │
│ │concesiune │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate a │
│ │contractului de concesiune (sau │
│3. │a contribuţiei aferente │
│ │entităţii contractante) în │
│ │nivelul creditelor bugetare şi/ │
│ │sau de angajament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire ce │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│4.1. │stabilită în strategia de │
│ │contractare/nota justificativă/ │
│ │studiul de fundamentare, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│ │procedurii de atribuire să fie │
│4.2. │corespunzătoare prevederilor │
│ │legale (se verifică în cazul în │
│ │care nu există strategie de │
│ │contractare, potrivit legii) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea estimată să fie │
│ │calculată în conformitate cu │
│4.3. │prevederile legale (se verifică │
│ │în cazul în care nu există │
│ │strategie de contractare, │
│ │potrivit legii) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie conforme cu prevederile │
│4.4. │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│ │eligibile, potrivit │
│ │angajamentului legal (contract, │
│4.5. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora, care │
│ │vor fi completate ulterior; │
│ │b) obiectul contractului clar │
│ │definit, conform justificării │
│ │din strategia de contractare; │
│ │c) mecanismele de plată în │
│ │cadrul contractului: │
│ │1. să stabilească modul de │
│ │remunerare a concesionarului; │
│ │2. în cazul contractelor de │
│ │concesiune de lucrări în care │
│ │plata pentru utilizarea │
│ │activelor ce fac obiectul │
│ │contractului, inclusiv cele │
│ │rezultate în urma implementării │
│ │acestuia, se face direct de │
│ │către utilizatorii finali, │
│ │entitatea contractantă │
│ │stabileşte un mecanism de plată │
│ │bazat pe nivelul cererii; │
│ │3. să prevadă modul de │
│ │recuperare a costurilor de către│
│ │concesionar; │
│ │4. în cazul modalităţilor şi │
│ │proiectelor de transport, care │
│ │pot fi viabile din punct de │
│ │vedere economic, dar nu şi din │
│ │punct de vedere financiar, │
│ │precum şi al altor servicii │
│ │publice sau municipale, să │
│ │prevadă mecanismul de plată │
│ │bazat pe plăţi de │
│ │disponibilitate; │
│ │d) cuantificarea şi alocarea │
│ │explicită a riscurilor pe │
│ │întreaga durată a contractului │
│ │de concesiune: în mod │
│ │obligatoriu, contractul trebuie │
│ │să conţină clauze prin care │
│ │concesionarul să preia cea mai │
│ │mare parte din riscurile de │
│ │operare aferente contractului de│
│ │concesiune; │
│ │e) concedentul nu se obligă la │
│ │plata niciunei sume de bani dacă│
│ │prin contract se stabileşte │
│ │faptul că riscul de operare este│
│ │preluat integral de concesionar;│
│ │în acest caz, contractul poate │
│ │prevedea o redevenţă pe care o │
│ │primeşte concedentul, stabilită │
│ │la un nivel fix sau într-un │
│ │anumit procent din cuantumul │
│ │veniturilor încasate de │
│ │concesionar de la utilizatorii │
│ │finali ca urmare a activităţilor│
│ │realizate; │
│ │f) dacă riscurile de operare │
│ │sunt împărţite între concedent │
│ │şi concesionar, contractul de │
│ │concesiune trebuie să prevadă │
│ │explicit contribuţia financiară │
│ │a concedentului pe parcursul │
│ │derulării contractului, precum │
│ │şi alte angajamente ale │
│ │acestuia, ca sprijin │
│ │complementar; │
│ │g) formula de ajustare a │
│ │preţurilor, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │h) nivelul de performanţă şi de │
│ │calitate al activităţilor pe │
│ │care concesionarul urmează să le│
│ │efectueze, precum şi modul în │
│ │care acesta trebuie să răspundă │
│ │în eventuale situaţii de │
│ │urgenţă, stabilind în acest sens│
│ │indicatori relevanţi şi │
│ │măsurabili pe baza cărora se va │
│ │realiza verificarea modului de │
│ │respectare a obligaţiilor │
│ │contractuale; │
│ │i) dreptul concedentului de a │
│ │verifica îndeplinirea cerinţelor│
│ │de performanţă şi calitate a │
│ │activităţilor realizate de │
│ │concesionar, asigurându-se în │
│ │acest sens inclusiv dreptul de a│
│ │verifica documente relevante cu │
│ │privire la aceste aspecte; │
│ │j) modul în care concesionarul │
│ │se obligă să prezinte │
│ │concedentului rapoarte periodice│
│ │sau la solicitarea acestuia din │
│ │urmă, cu privire la modul de │
│ │realizare a anumitor parametri │
│ │pe parcursul derulării │
│4.6. │contractului; │
│ │k) procedura legală prin care, │
│ │la momentul începerii │
│ │proiectului, se realizează │
│ │transferul de la concedent la │
│ │concesionar al infrastructurii │
│ │sau al oricăror bunuri ce vor fi│
│ │utilizate în derularea │
│ │concesiunii şi faptul că lista │
│ │acestora se constituie în anexe │
│ │ale contractului de concesiune; │
│ │l) clauze care fac distincţia │
│ │dintre bunurile de retur şi │
│ │bunurile proprii, precum şi │
│ │regimul juridic al acestora; │
│ │m) clauze privind obligaţia │
│ │concesionarului de a întreţine │
│ │şi dezvolta bunurile de retur │
│ │încredinţate de concedent (dacă │
│ │este cazul) pentru efectuarea │
│ │activităţilor cuprinse în │
│ │contractul de concesiune; │
│ │n) clauze privind revenirea de │
│ │plin drept, gratuit şi libere de│
│ │orice sarcini a bunurilor de │
│ │retur la concedent, la încetarea│
│ │contractului de concesiune; │
│ │o) procedura legală prin care, │
│ │la momentul finalizării │
│ │proiectului, se realizează │
│ │transferul obiectului │
│ │concesiunii de la concesionar la│
│ │concedent; │
│ │p) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │q) clauze privind răspunderea │
│ │solidară sau nu a operatorului │
│ │economic cu cea a terţului/ │
│ │terţilor susţinător/susţinători │
│ │în legătură cu executarea │
│ │contractului de concesiune; │
│ │r) clauze specifice care să │
│ │permită entităţii contractante │
│ │să urmărească orice pretenţie la│
│ │daune pe care concesionarul ar │
│ │putea să o aibă împotriva │
│ │terţului/terţilor susţinător/ │
│ │susţinători pentru nerespectarea│
│ │obligaţiilor asumate prin │
│ │angajamentul de susţinere ferm, │
│ │cum ar fi, dar fără a se limita │
│ │la, prin cesiunea drepturilor │
│ │contractantului către entitatea │
│ │contractantă, cu titlu de │
│ │garanţie; │
│ │s) angajamentul de susţinere │
│ │prezentat de terţul/terţii │
│ │susţinător/susţinători conform │
│ │legii face parte integrantă din │
│ │contractul de concesiune în │
│ │legătură cu care s-a acordat │
│ │susţinerea; │
│ │t) cuantumul şi modul de │
│ │constituire a garanţiilor; │
│ │u) clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│ │şi natura eventualelor │
│ │modificări sau opţiuni, care să │
│ │nu afecteze caracterul general │
│ │al contractului de concesiune, │
│ │precum şi condiţiile în care se │
│ │poate recurge la acestea, dacă │
│ │este cazul, cu respectarea │
│ │legii; │
│ │v) clauze care nu pot face │
│ │obiectul niciunei modificări; │
│ │w) posibilitatea de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │concesiune de către concedent, │
│ │în condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice; │
│ │x) durata concesiunii, asumată │
│ │prin strategia de contractare; │
│ │y) modalitatea de efectuare a │
│ │plăţilor direct │
│ │subcontractanţilor propuşi în │
│ │ofertă, corespunzător părţii/ │
│ │părţilor din contract │
│ │îndeplinite de aceştia, la │
│ │solicitare; │
│ │z) valoarea concesiunii, din │
│ │care contribuţia entităţii │
│ │contractante; │
│ │aa) termenele de executare/ │
│ │prestare a activităţilor ce fac │
│ │obiectul contractului; │
│ │bb) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul. LISTĂ DE VERIFICARE
    ACORD-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ Cod E.6

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia anuală de achiziţii │
│1.1. │publice/sectoriale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/ │
│ │sau al proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de achiziţie, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│ │estimate minime şi maxime, în │
│1.5. │cazul în care nu este necesară │
│ │întocmirea unei strategii de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.8. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract, │
│1.9. │decizie, ordin, acord, convenţie│
│ │etc.) de finanţare, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.10.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.11.│publicată în SEAP, clarificări/ │
│ │erate la documentaţia de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼──────