Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 942 din 4 aprilie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 942 din 4 aprilie 2019  pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 942 din 4 aprilie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 285 din 15 aprilie 2019
    În temeiul art. 264^1 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 804.702 din 3 aprilie 2019,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se aprobă Procedura privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:
    a) Referat privind demararea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 2;
    b) Anunţ privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 3;
    c) Oferta pentru cesiunea creanţelor bugetare, prevăzută în anexa nr. 4;
    d) Decizie privind stabilirea rezultatului selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare, prevăzută în anexa nr. 5;
    e) Acord de principiu pentru cesiunea creanţelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 6;
    f) Referat pentru aprobarea contractului de cesiune, prevăzut în anexa nr. 7;
    g) Contract de cesiune a creanţelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 8.

    (3) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mihaela Triculescu

    Bucureşti, 4 aprilie 2019.
    Nr. 942.
    ANEXA 1

    PROCEDURĂ

    ANEXA 2

    ANTET^1)
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Nr. .......... din .........
    Aprobat
    Conducătorul organului fiscal,
    ..........................

    Semnătura ...........
    REFERAT
    privind demararea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare
    Ca urmare a intrării în procedura insolvenţei a debitorului ....................^2), cod de identificare fiscală ..................^3), în temeiul prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, se demarează procedura de cesiune a creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe.
    ^2) Se va menţiona denumirea debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care creditorul bugetar demarează procedura de cesiune a creanţelor bugetare.
    ^3) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care creditorul bugetar demarează procedura de cesiune a creanţelor bugetare.

    Din analiza efectuată am constatat că este justificat interesul public în vederea cesiunii creanţelor, din următoarele considerente:
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ............................................................................................... .

    Creanţele bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe pentru debitorul ...............^2) sunt în cuantum total de ............. lei, reprezentând:

┌────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬──────────────────────────────┤
│Nr. │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│crt.│obligaţiei│Total,│Obligaţie ├───────┬──────────┬───────────┤
│ │bugetare │din │principală│ │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │ │Dobânzi│de │de │
│ │ │ │ │ │întârziere│nedeclarare│
├────┼──────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│Total general: │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┘


    Din totalul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe sunt creanţe garantate în cuantum de .............. lei.
    Întocmit
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura ..........................

    Avizat
    Şef Serviciu/Birou juridic
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura ......................

    1. Denumire: Referat privind demararea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal.
    6. Circulă un exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.

    ANEXA 3

    ANTET^1)
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Nr. ......... din .........
    ANUNŢ
    privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare
    În temeiul prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că .....................^2) demarează procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către .......................^3), cod de identificare fiscală ...................^4), cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, în cuantum de ............... lei.
    ^2) Se va menţiona denumirea organului fiscal.
    ^3) Se va menţiona denumirea debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care se demarează procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor.
    ^4) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care se demarează procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor.

    Persoanele interesate pot depune ofertele, până cel târziu la data de ....................... (zi, lună, an), la sediul organului fiscal, respectiv la adresa ................... .
    Ofertele se depun în plic închis, pe care vor fi înscrise următoarele: „Pentru Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare aflate în sarcina debitorului …..........“, precum şi numele şi prenumele/denumirea ofertantului.
    Oferta trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale ofertantului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;
    b) datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea şi codul de identificare fiscală, precum şi cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe;
    c) preţul cesiunii, care nu poate fi mai mic decât cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţă, menţionat în anunţ, termenul de plată (zi/lună/an) până la care se face plata şi precizarea dacă plata se face integral sau în rate, cu menţionarea numărului ratelor, fără a putea depăşi 3 ani de la data încheierii contractului;
    d) menţiuni referitoare la tipul de garanţie ce va fi constituit, potrivit art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care plata preţului cesiunii nu se face integral până la data încheierii contractului de cesiune;
    e) justificarea cesionarului cu privire la interesul public al cesiunii creanţei;
    f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică;
    g) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, după caz;
    h) data şi semnătura reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului cesionarului.

    Cesiunea creanţelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) preţul cesiunii este cel puţin egal cu valoarea creanţelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;
    b) plata preţului cesiunii şi recuperarea creanţelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;
    c) cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanţei;
    d) constituirea de garanţii, cu excepţia situaţiei în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.

    În situaţia în care plata preţului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, se datorează dobânzi calculate la nivelul prevăzut la art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. În acest caz, preţul cesiunii reprezintă atât cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, cât şi dobânda calculată până la termenul/termenele de plată stabilit/stabilite prin ofertă.
    Garanţiile ce trebuie constituite, în situaţia în care plata nu se efectuează integral la momentul încheierii contractului de cesiune, trebuie să acopere atât cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţă, cât şi dobânda aferentă calculată până la data achitării preţului cesiunii.
    Conducătorul organului fiscal
    Numele şi prenumele ..................
    Semnătura .................
    L.S.
    1. Denumire: Anunţ privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în mai multe exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă: - câte un exemplar la sediul organului fiscal şi pe pagina de internet;
    - un exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare.

    7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.

    ANEXA 4

    În atenţia ...............^1)
    ^1) Se vor menţiona denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al anunţului privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare.

    Subsemnatul/Subscrisa, ........................^2), cu domiciliul/sediul în localitatea ............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţ ...................., sector .............., cod de identificare fiscală ....................^3), având adresa electronică ...................... şi numărul de telefon/fax ..................., prin reprezentantul legal ...........................^4), formulez prezenta
    ^2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea ofertantului.
    ^3) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al ofertantului, după caz.
    ^4) Se vor menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al ofertantului.

    OFERTĂ
    pentru cesiunea creanţelor bugetare
    Având în vedere Anunţul privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare nr. ................ din data de .................., privind procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare datorate de debitorul ..........................^5), în temeiul art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să îmi acceptaţi oferta în vederea cesionării creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, la preţul de ................ lei.
    ^5) Se va menţiona denumirea debitorului pentru care se cesionează creanţele bugetare.

    Interesul public în vederea cesiunii este justificat de .......................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    Menţionez că plata preţului cesiunii o voi efectua^6):
    ^6) Se va bifa căsuţa aferentă opţiunii conform căreia va efectua plata preţului cesiunii.
    [ ] integral, până la data încheierii contractului de cesiune;
    [ ] integral, în termen de 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune, cu constituire de garanţii sub forma .................^7), care să acopere cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;
    ^7) Se va completa tipul de garanţie pe care doreşte să îl constituie, respectiv:
    a) mijloace băneşti consemnate pe numele ofertantului declarat câştigător la dispoziţia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;
    b) scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală;
    c) instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câştigător;
    d) încheierea unui contract de ipotecă în favoarea organului fiscal;
    e) încheierea unui contract de gaj în favoarea organului fiscal.


    [ ] în maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune, respectiv în ....... rate lunare/trimestriale/semestriale/anuale, cu constituire de garanţii sub forma ................^7), care să acopere atât cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, cât şi valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii, calculate potrivit legii.

    Prin prezenta am luat cunoştinţă de faptul că, dacă efectuez plata preţului cesiunii într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, datorez dobânzi potrivit Codului de procedură fiscală.
    Totodată, am luat cunoştinţă de faptul că, dacă nu plătesc la termenele prevăzute în contractul de cesiune preţul cesiunii, contractul de cesiune reprezintă titlu executoriu pentru creditorul bugetar, iar creanţa acestuia este o creanţă bugetară ce poate fi recuperată potrivit Codului de procedură fiscală.
    Prin prezenta sunt de acord ca organul fiscal să prelucreze datele mele cu caracter personal în bazele de date ale acestuia^8).
    ^8) Acordul se va menţiona numai în cazul în care ofertantul este persoană fizică.

    Ofertantul/Reprezentantul legal al ofertantului,
    ................................
    (numele şi prenumele)


    Semnătura ..................
    Data ......................

    ANEXA 5

    ANTET^1)
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare
    Nr. ..... ........../.............
    Către ..........................^2),
    ^2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea ofertantului.

    cod de identificare fiscală ...............^3), str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul ....., localitatea .............., judeţul ........., cod poştal .........
    ^3) Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al ofertantului, după caz.

    DECIZIE
    privind stabilirea rezultatului selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare
    Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare, constituită în baza art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, în temeiul art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a analizat ofertele depuse în vederea cesionării creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe în cazul debitorului ......................^4), cod de identificare fiscală ...................^5).
    ^4) Se va menţiona denumirea debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor.
    ^5) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor.

    I. Ca urmare a Anunţului privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare nr. ……….. din data de …………….., privind participarea la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare, comisia a constatat faptul că au fost depuse oferte, după cum urmează:

┌────┬─────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│ │Numele şi│ │Preţul │Termenul│Tipul │ │
│Nr. │prenumele│Codul de │cesiunii│maxim de│garanţiei│Data │
│crt.│/ │identificare│oferit │plată a │ce se va │depunerii│
│ │Denumirea│fiscală │(lei) │preţului│constitui│ofertei │
│ │ │ │ │cesiunii│ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘


    II. Având în vedere prevederile art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019, comisia nu a declarat câştigătoare următoarele oferte, după cum urmează:

┌────┬─────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Motivul │
│ │Numele şi│Codul de │pentru care │
│Nr. │prenumele│identificare│oferta nu a │
│crt.│/ │fiscală │fost │
│ │Denumirea│ │declarată │
│ │ │ │câştigătoare│
├────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴────────────┘


    III. Având în vedere prevederile art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019, Comisia a declarat câştigătoare oferta depusă de către ..................., întrucât ...................^6).
    ^6) Se va/vor menţiona condiţia/condiţiile ce a/au fost îndeplinită/îndeplinite de către ofertantul câştigător, astfel cum sunt prevăzute la art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019.
    Preţul cesiunii a fost stabilit la valoarea de ........... lei, urmând a fi plătit la termenul/termenele de plată ..............., iar conform Ofertei nr. ............ din data de ............, cesionarul a justificat interesul public în vederea cesionării creanţelor.

    IV. Decizia nr. .................. din data de ................... privind stabilirea rezultatului selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare se anulează, potrivit art. 10 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019, având în vedere faptul că ofertantul declarat câştigător prin aceasta nu a constituit garanţia prevăzută de art. 9 din ordinul anterior invocat.^7)
    ^7) Se va completa în situaţia în care ofertantul declarat câştigător nu constituie garanţia prevăzută la art. 9 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019.

    Împotriva prezentei decizii cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele comisiei,
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura ...................

    Membru comisie,
    Numele şi prenumele ...................

    Membru comisie,
    Numele şi prenumele ...................

    Secretar comisie,
    Numele şi prenumele ...................

    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Decizie privind stabilirea rezultatului selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei şi ale art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în mai multe exemplare de către organul fiscal.
    6. Circulă câte un exemplar la fiecare ofertant.
    7. Se arhivează: - un exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare;
    - un exemplar la dosarul fiscal.


    ANEXA 6

    ANTET^1)
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Nr. ........... din .............
    ACORD DE PRINCIPIU
    pentru cesiunea creanţelor bugetare
    Datele de identificare a ofertantului declarat câştigător
    Denumirea/Numele şi prenumele
    ..................................................
    Adresa: .......................

    Codul de identificare fiscală
    ..............................


    Datele de identificare a împuternicitului ofertantului
    Denumirea/Numele şi prenumele
    ..................................................

    Adresa: .....................................
    Codul de identificare fiscală
    ............................


    În temeiul prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei,
    având în vedere Decizia privind stabilirea rezultatelor selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare nr. ........... din data de ................. a Comisiei de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare, constituită la nivelul organului fiscal central,
    luând în considerare că oferta dumneavoastră a fost declarată câştigătoare la preţul cesiunii oferit în valoare de ......... lei, la termenul/termenele de plată ...................... .
    1. Se emite prezentul acord de principiu privind cesiunea creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe pentru debitorul .................... ^2) , cod de identificare fiscală ..................... ^3) , în valoare de ................. lei.
    ^2) Se va menţiona denumirea debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor.
    ^3) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor.

    2. Termenul/Termenele de plată la care se efectuează plata preţului cesiunii este/sunt .......................... .
    3. În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu, trebuie să constituiţi garanţii conform art. 9 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, astfel:
    a) în situaţia în care plata preţului cesiunii se efectuează în cel mult 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune, garanţiile trebuie să acopere suma de ............... lei, reprezentând cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe;
    b) în situaţia în care plata preţului cesiunii se efectuează într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, garanţiile trebuie să acopere suma de ............... lei, reprezentând atât cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, în sumă de ............ lei, cât şi valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii calculată potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de ........... lei.

    4. În situaţia în care constituiţi garanţii conform art. 9 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, aveţi obligaţia ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu, să depuneţi la organul fiscal raportul de evaluare. La cererea temeinic justificată a dumneavoastră, organul fiscal poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.
    5. În situaţia în care constituiţi garanţii sub formă de scrisoare de garanţie bancară/poliţă de asigurare de garanţie, perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie cu cel puţin 30 de zile mai mare faţă de ultimul termen de plată solicitat de dumneavoastră şi ce va fi stabilit prin contractul de cesiune, respectiv data de ............... .
    Conducătorul organului fiscal,
    Numele şi prenumele .......................
    Semnătura .....................
    L.S.
    1. Denumire: Acord de principiu pentru cesiunea creanţelor bugetare
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei.
    5. Se întocmeşte în trei exemplare de către organul fiscal.
    6. Circulă: - un exemplar la ofertantul declarat câştigător;
    - un exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare.

    7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.

    ANEXA 7

    ANTET^1)
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Nr. ........... din .............
    Aprobat
    Conducătorul organului fiscal,
    ...................................................
    Semnătura ...................


    REFERAT
    pentru aprobarea contractului de cesiune
    Subsemnatul(a) ........................., având funcţia de .................... în cadrul Serviciului/Biroului juridic, ca urmare a intrării în procedura insolvenţei a debitorului .............................^2), cod de identificare fiscală ............... ^3) , în temeiul prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile privind cesiunea creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe.
    ^2) Se va menţiona denumirea debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor.
    ^3) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor.

    I. Creanţele bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe pentru debitorul ................................^2) sunt în cuantum total de ................... lei, reprezentând:

┌────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Obligaţia bugetară │
│ │ ├──────┬──────────┬──────────────────────────────┤
│Nr. │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│crt.│obligaţiei│Total,│Obligaţie ├───────┬──────────┬───────────┤
│ │bugetare │din │principală│ │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │ │Dobânzi│de │de │
│ │ │ │ │ │întârziere│nedeclarare│
├────┼──────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│Total general: │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┘


    II. Conform Deciziei privind stabilirea rezultatelor selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare nr. ............... din data de ........................ a Comisiei de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare, s-au stabilit următoarele:
    II.1 ofertantul câştigător este ...........................^4) , codul de identificare fiscală ........................... ^5) , care a oferit preţul cesiunii la valoarea de ..................... lei. Acest preţ este cel puţin egal cu valoarea creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;
    ^4) Se va menţiona denumirea ofertantului declarat câştigător.
    ^5) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, al ofertantului declarat câştigător.

    II.2. termenul/termenele de plată a preţului cesiunii este următorul/sunt următoarele: ..............^6), care se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;
    ^6) Se va/vor menţiona termenul/termenele de plată a preţului cesiunii.

    II.3. cesionarul a justificat interesul public în vederea cesionării creanţelor, prin Oferta nr. ............... din data de ............... .

    III. Cesionarul a constituit/nu a constituit garanţii întrucât:^7)
    ^7) Se va bifa căsuţa aferentă opţiunii conform căreia va efectua/s-a efectuat plata preţului cesiunii.
    [ ] a plătit integral preţul cesiunii până la data încheierii contractului de cesiune, cu documentul de plată nr. ......... din data de .........;
    [ ] va plăti integral, în termen de 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune. Valoarea garanţiei constituite sub forma ................................ acoperă cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;
    [ ] în maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune, respectiv în …...... rate lunare/trimestriale/semestriale/anuale. Valoarea garanţiei constituite sub forma ................... acoperă atât cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, cât şi valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii, calculată potrivit legii.

    Prezentul referat va sta la baza încheierii contractului de cesiune a creanţelor bugetare.
    Întocmit
    Numele şi prenumele ..............................
    Semnătura .........................................

    Avizat
    Şef Serviciu/Birou juridic
    Numele şi prenumele .......................
    Semnătura ...................................

    Şef Serviciu executare silită
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura ...................

    1. Denumire: Referat pentru aprobarea contractului de cesiune
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal.
    6. Circulă un exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal, după caz

    ANEXA 8

    CONTRACT DE CESIUNE
    a creanţelor bugetare
    Încheiat astăzi, zi ........ lună......... an............., la sediul ................................... ^1)
    ^1) Se va menţiona sediul organului fiscal care are calitatea de cedent conform contractului de cesiune.

    ART. 1
    Părţile contractante
    1. Creditorul bugetar: ................, cu sediul în ..............., CUI ............., reprezentat prin ................^2), în calitate de Cedent,
    ^2) Se vor menţiona numele şi prenumele, precum şi funcţia reprezentantului legal al creditorului bugetar.
    şi

    2. .................., cu domiciliul fiscal în ...................., cod de identificare fiscală .....................^3), prin reprezentantul legal/reprezentantul fiscal/împuternicitul ...................., în calitate de Cesionar.
    ^3) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al cesionarului, după caz.


    ART. 2
    Obiectul contractului
    Prezentul contract are ca obiect, în temeiul art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cesiunea creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, în valoare de .......... lei, pe care Cedentul o are faţă de debitorul ............., cod de identificare fiscală ...............^4)
    ^4) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolventei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor.


    ART. 3
    Obligaţiile Cesionarului
    (1) Cesionarul se obligă să plătească preţul cesiunii în cuantum de .............. lei.
    (2) Cesionarul a efectuat plata preţului cesiunii prin documentul de plată nr. ....... din data de .............../se obligă să efectueze plata preţului cesiunii, în contul ..............., deschis la unitatea Trezoreriei Statului ................:
    [ ] integral, în termen de 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune. Cesionarul a constituit garanţii sub forma ................................^ 5), care au acoperit cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;
    [ ] în maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune, respectiv în ..... rate lunare/trimestriale/semestriale/ anuale. Cesionarul a constituit garanţii sub forma .......................^5), care au acoperit atât cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, cât şi valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii, calculate potrivit legii. Valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii este de ............ lei. Graficul de plată este prevăzut în anexa la prezentul contract.
    ^5) Se va completa tipul de garanţie pe care l-a constituit, respectiv:
    a) mijloace băneşti consemnate pe numele ofertantului declarat câştigător la dispoziţia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;
    b) scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală;
    c) instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câştigător;
    d) încheierea unui contract de ipotecă în favoarea organului fiscal;
    e) încheierea unui contract de gaj în favoarea organului fiscal.
    ART. 4
    Obligaţiile Cedentului
    Cedentul predă, în original, la data încheierii prezentului contract, titlurile de creanţă/titlurile executorii în care sunt individualizate creanţele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, precum şi actele de executare emise pentru recuperarea acestora, respectiv^6):
    ^6) Se vor enumera titlurile de creanţă/titlurile executorii în care sunt individualizate creanţele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, actele de executare emise pentru recuperarea acestora, precum şi numărul şi data emiterii acestora.
    1. .........................................
    2. .........................................
    3. .........................................


    ART. 5
    Efectele cesiunii
    (1) La data încheierii prezentului contract, Cesionarul preia toate drepturile Cedentului.
    (2) În situaţia în care plata preţului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, Cesionarul datorează dobânzi potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de la data scadenţei, respectiv data încheierii prezentului contract până la data stingerii inclusiv.
    (3) În situaţia în care Cesionarul nu plăteşte Cedentului preţul cesiunii la termenul/termenele prevăzut(e) la art. 3, prezentul contract reprezintă titlu executoriu pentru Cedent, iar creanţa acestuia este o creanţă bugetară ce poate fi recuperată potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care prezentul contract devine titlu executoriu potrivit alin. (3), Cesionarul datorează pentru preţul cesiunii neachitat obligaţii fiscale accesorii potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează de către organul de executare silită şi se consemnează într-un proces-verbal potrivit art. 227 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.
    (5) Creanţele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe ce au făcut obiectul cesiunii se scad din evidenţa fiscală a debitorului ............, CIF ...............^3).
    (6) Preţul cesiunii se înregistrează în evidenţa fiscală a Cesionarului şi se urmăreşte încasarea acestuia de către organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de către Cesionar.
    (7) Cedentul nu este responsabil pentru realizarea de către Cesionar a creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe ce au făcut obiectul cesiunii.

    Prezentul contract intră în vigoare astăzi, ................, data semnării lui, şi este încheiat în 5 (cinci) exemplare originale, din care: câte un exemplar se eliberează părţilor, un exemplar se comunică de către Cedent administratorului judiciar/lichidatorului ................, un exemplar se comunică de către Cedent debitorului .................. şi un exemplar se comunică de către Cedent organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de către Cesionar.
    Cedent,
    .............................

    Cesionar,
    .........................

    ANEXA 1

    la Contractul de cesiune nr. .........…./…...…..
    GRAFIC DE PLATĂ

┌────┬───────┬─────────┬────────┬──────┐
│ │Termen │Cuantumul│Dobânda │Total │
│Nr. │de │ratei │aferentă│de │
│crt.│plată │(lei) │(lei) │plată │
│ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 = 2 │
│ │ │ │ │+ 3 │
├────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────┴────────┴──────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016