Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 938 din 7 februarie 2023  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului antreprenoriatului şi turismului şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 938 din 7 februarie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului antreprenoriatului şi turismului şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 113 din 9 februarie 2023
    În temeiul prevederilor:
    - art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, cu modificările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul finanţelor, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, ministrul antreprenoriatului şi turismului şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului antreprenoriatului şi turismului şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 şi 920 bis din 20 septembrie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 31 decembrie 2023, este în sumă de 15.100.000.000 lei, din care suma de 7.718.654.743 lei în anul 2023.
    (3) Plafonul anual total alocat pentru anul 2023 fondurilor de garantare, prevăzut la alin. (2), poate fi realocat între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiaşi finanţator, la propunerea fondului de garantare care are calitatea de administrator, cu acordul Ministerului Finanţelor, în limita plafonului total alocat administratorului respectiv pentru acordarea de garanţii în cadrul programului, în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare al garanţiilor."

    2. În anexă, la articolul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) acordă finanţările pentru o durată maximă de 72 de luni în cazul creditelor de investiţii (inclusiv perioada de graţie), respectiv 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitatea prelungirii acestora. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit. În cazul refinanţării creditelor de investiţii, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale."

    3. În anexă, la articolul 4, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.000.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 250.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 300.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii.
    În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2.000.000 de euro.
    În cazul în care finanţarea este folosită pentru refinanţarea creditelor de investiţii, ajutorul de stat sub formă de garanţie se asimilează unui grant şi se cumulează cu grantul menţionat anterior, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.000.000 de euro pe întreprindere, respectiv 250.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 300.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii.
    Prin excepţie, beneficiarii componentei AGRO IMM INVEST din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 250.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv echivalentul în lei a 300.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii, şi nu beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat."

    4. În anexă, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Programul IMM INVEST PLUS va deveni operaţional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, iar contractele de garantare aferente Programului vor fi emise până la 31 decembrie 2023. Plata dobânzilor se efectuează până la data de 31 martie 2026 inclusiv."

    5. În anexa, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Din plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate pe întreaga perioadă de valabilitate a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM INVEST PLUS, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, în sumă totală de 20.250.000.000 lei, suma de 15.100.000.000 lei, defalcată pe componentele de mai jos, se alocă astfel:
    a) pentru componenta IMM INVEST ROMÂNIA, plafonul total de 9.800.000.000 lei se alocă integral F.N.G.C.I.M.M., din care suma de 4.419.053.530 lei, reprezentând diferenţa rămasă neutilizată din plafonul anului 2022, care poate fi utilizată în anul 2023;
    b) pentru componenta AGRO IMM INVEST, plafonul total de 430.000.000 lei se alocă astfel:
    - suma de 100.000.000 lei se alocă F.G.C.R., din care suma de 77.995.053 lei reprezentând diferenţa rămasă neutilizată din plafonul anului 2022, care poate fi utilizată în anul 2023;
    – suma de 330.000.000 lei se alocă F.N.G.C.I.M.M., din care suma de 150.046.348 lei reprezentând diferenţa rămasă neutilizată din plafonul anului 2022, care poate fi utilizată în anul 2023;
    c) pentru componenta IMM PROD, plafonul total de 1.635.000.000 lei se alocă integral F.N.G.C.I.M.M., din care suma de 802.377.075 lei reprezentând diferenţa rămasă neutilizată din plafonul anului 2022, care poate fi utilizată în anul 2023;
    d) pentru componenta GARANT CONSTRUCT, plafonul total de 3.235.000.000 lei se alocă astfel:
    - F.N.G.C.I.M.M. suma totală de 1.735.000.000 lei, din care: suma de 1.625.000.000 lei pentru subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţii, din care suma de 750.567.674 lei reprezentând diferenţa rămasă neutilizată din plafonul anului 2022, care poate fi utilizată în anul 2023, şi suma de 110.000.000 lei pentru subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din domeniul construcţiilor, din care suma de 101.000.000 lei, reprezentând diferenţa rămasă neutilizată din plafonul anului 2022, care poate fi utilizată în anul 2023;
    – F.R.C. suma totală de 1.500.000.000 lei, din care: suma de 1.300.000.000 lei pentru subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţii, din care suma de 1.217.615.063 lei reprezentând diferenţa rămasă neutilizată din plafonul anului 2022, care poate fi utilizată în anul 2023, şi suma de 200.000.000 lei pentru subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din domeniul construcţiilor, din care suma de 200.000.000,00 lei reprezentând diferenţa rămasă neutilizată din plafonul anului 2022, care poate fi utilizată în anul 2023.
    (2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) se alocă de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, la solicitarea finanţatorilor, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate în favoarea fiecărui finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul fiecărei componente a Programului în anul precedent.
    (3) În cazul în care nivelul plafonului solicitat de un finanţator este inferior celui calculat conform prevederilor alin. (2), în propunerea de alocare se include suma solicitată de finanţator. Pentru finanţatorii care nu au participat în Program/pe o componentă a Programului sau nu au acordat finanţări garantate în cadrul componentei Programului în anul precedent şi au solicitat alocarea de plafoane, plafonul solicitat de finanţator se include în propunerea de alocare, fără a putea depăşi limita de 5.000.000 lei/finanţator.
    (4) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze alocări între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiaşi finanţator, în limita plafonului total alocat fiecărui finanţator, şi/sau realocări între instituţiile de credit, în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare a garanţiilor.
    (5) În vederea aplicării prevederilor art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare), formularea propunerii de realocare între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiaşi finanţator, de către fondul de garantare care are calitatea de administrator, se efectuează cu încadrarea în limita plafonului total alocat administratorului, se include în propunerile de realocare, dacă este cazul, şi se transmite MF cu încadrarea în termenele prevăzute la alin. (6) şi (7), în vederea obţinerii acordului acestuia.
    (6) După alocarea iniţială a plafoanelor totale prevăzute la alin. (1), operaţiunea de suplimentare a plafoanelor alocate finanţatorilor se poate realiza bilunar, pentru solicitările primite până la data de 15 a lunii, respectiv până în ultima zi lucrătoare din luna calendaristică, în baza solicitărilor de realocare consolidate primite de la toţi finanţatorii care au transmis solicitări de suplimentare până la finalul perioadei analizate, dacă se constată îndeplinirea de către finanţatori a următoarelor condiţii cumulative:
    a) înregistrează un grad de consum de peste 70% din plafonul alocat în interiorul intervalului pentru care se formulează operaţiunea de realocare;
    b) finanţatorul/finanţatorii a/au transmis solicitare/solicitări de suplimentare justificată/e până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a intervalului anterior întocmirii operaţiunii de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz; solicitările de suplimentare transmise de către finanţatori în intervalul anterior vor fi centralizate de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C. şi analizate în vederea întocmirii operaţiunii de suplimentare pentru intervalul următor în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării fiecărui interval.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) referitoare la termenele de realizare a operaţiunilor de suplimentare, în cazul în care operaţiunea de suplimentare se efectuează în ultima lună calendaristică din anul de referinţă de derulare a programului săptămânal, în termen de două zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărei săptămâni, pentru toate solicitările de suplimentare transmise de către finanţatori până în ultima zi calendaristică a fiecărei săptămâni.
    (8) În cadrul unei proceduri de realocare consolidate pe finanţatori, onorarea solicitărilor de suplimentare transmise de finanţatorii participanţi în Program se realizează până la concurenţa sumei solicitate de finanţator/necesarului estimat pe baza consumului de plafoane realizat de la începutul anului de referinţă până în ultima zi lucrătoare a intervalului pentru care se formulează propunerea de realocare, în raport cu perioada rămasă până la sfârşitul anului 2023, prin diminuarea plafoanelor alocate aceluiaşi finanţator pe celelalte componente şi subcomponente ale Programului, conform solicitării finanţatorului. În situaţia în care suplimentarea plafonului de garantare nu poate fi realizată prin realocarea între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiaşi finanţator, suplimentarea plafonului de garantare până la concurenţa sumei solicitate de finanţator/rezultate din calcul se realizează prin diminuarea plafoanelor alocate pentru aceeaşi componentă în favoarea finanţatorilor care au realizat un grad de consum situat sub media consumului înregistrat de toţi finanţatorii participanţi în cadrul componentei Programului, de la începutul anului, din plafonul alocat pentru componenta respectivă. Diminuările se efectuează prorata în raport cu plafonul disponibil, până la concurenţa sumei individuale/totale propuse pentru suplimentare.
    (9) Plafoanele finanţatorilor suplimentate în conformitate cu prevederile alin. (5)-(8) nu se pot diminua într-un interval de 30 de zile calendaristice calculate de la data punerii plafoanelor suplimentare la dispoziţia finanţatorilor.
    (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), în situaţia în care în ultima lună de derulare a Programului se efectuează procedura/proceduri de suplimentare/realocare, plafoanele de garantare alocate finanţatorilor care înregistrează grade de consum ale plafoanelor de garantare alocate de 0% se pot realoca integral în favoarea finanţatorilor care au transmis solicitări justificate de suplimentare a plafoanelor alocate."

    6. În anexă, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) În cadrul componentei IMM INVEST ROMÂNIA a Programului pot fi finanţate activităţi din toate sectoarele/domeniile de activitate (Lista codurilor CAEN eligibile este prevăzută în anexa nr. 1a), cu excepţia:
    a) sectoarelor/domeniilor neeligibile prevăzute la art. 7;
    b) sectoarelor/domeniilor eligibile în cadrul componentelor AGRO IMM INVEST şi RURAL INVEST. Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul componentei AGRO IMM INVEST este prevăzută în anexa nr. 1b;
    c) codurilor CAEN eligibile în cadrul componentelor IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT. Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul componentei IMM PROD este prevăzută în anexa nr. 1c, iar lista codurilor CAEN eligibile în cadrul componentei GARANT CONSTRUCT este prevăzută în anexa nr. 1d.
    (2) Achiziţia de noi tehnologii/echipamente care îmbunătăţesc rezultatele şi productivitatea companiei şi/sau orice invenţie (inclusiv tehnologii/echipamente noi care nu sunt încă pe piaţă), precum şi promovarea exportului, indiferent de domeniul de activitate/cod CAEN eligibil, sunt incluse în cadrul componentei INNOVATION. Prin cheltuială cu caracter inovator se înţelege orice cheltuială care contribuie la retehnologizarea unui proces, unei activităţi, creşterea productivităţii mijloacelor fixe, achiziţionate şi/sau dezvoltate în interiorul companiei, indiferent de domeniul de activitate, precum şi cheltuielile aferente achiziţionării sau încorporării unor produse/soluţii noi din punctul de vedere al progresului tehnologic, validate prin brevete, patente, mărci, şi cheltuielile operaţionale accesorii finanţării obiectului de activitate prin programul INNOVATION."

    7. În anexă, la articolul 9, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, cu excepţia beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii pentru una sau mai multe activităţi finanţate, pentru care valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, valoarea maximă a finanţărilor acordate beneficiarilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr nu poate depăşi 10.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului nu poate depăşi 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii. În oricare dintre situaţii, cuantumul maxim cumulat al finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi nu va depăşi cea mai mare valoare dintre:
    a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare în funcţie de categoria beneficiarului, respectiv:
    (i) pentru beneficiarii care depun situaţiile financiare anuale, plafonul se calculează pe baza situaţiilor financiare anuale depuse, dacă este cazul, precum şi a balanţelor de verificare lunare aferente duratei de funcţionare a întreprinderii;
    (ii) pentru beneficiarii care realizează venituri din desfăşurarea de activităţi independente sau agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit sau, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente, plafonul se calculează pe baza datelor anuale;
    b) 50% din cheltuielile cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;
    c) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potenţialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi stabilit astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor şi pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi al UAT-urilor care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor. Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Sectoarele deosebit de afectate sunt sectoarele/domeniile eligibile la finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Necesarul de lichiditate poate include atât costurile cu capitalul de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare.
    Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factură la energie nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un start-up) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic actual.
(3) La dimensionarea valorii maxime a finanţării garantate acordate instituţiile de credit vor verifica:
    a) situaţiile financiare anuale depuse sau, după caz, balanţele lunare de verificare aferente duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, în cazul în care dimensionarea finanţării se realizează potrivit alin. (2) lit. a);
    b) situaţia centralizată, asumată de reprezentantul legal al beneficiarului, a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor în situaţia dimensionării finanţării potrivit alin. (2) lit. b); în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, se prezintă situaţia centralizată a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale pentru durata de funcţionare a întreprinderii până la momentul depunerii solicitării de garantare;
    c) documente precum contracte şi planuri de afaceri în situaţia dimensionării finanţării potrivit alin. (2) lit. c), care să demonstreze că sunt afectaţi de: (i) întreruperile lanţurilor de aprovizionare sau plăţile restante din Rusia sau Ucraina; (ii) riscuri crescute de atacuri cibernetice; şi/sau (iii) creşterea preţurilor pentru anumite inputuri sau materii prime afectate de criza actuală, dacă este cazul. Planul de afaceri va include o proiecţie a fluxului de numerar din care să reiasă necesarul de lichiditate al beneficiarului pentru următoarele 12 luni pentru IMM/6 luni pentru întreprinderi mici cu capitalizare de piaţa medie, însoţit de lista de ipoteze care a stat la baza fundamentării acestuia.
(4) F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., după caz, în cadrul procesului de monitorizare a ajutorului de stat, pentru beneficiarii incluşi în eşantion solicită şi documentele justificative prevăzute la alin. (3) lit. c)."

    8. În anexă, la articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) se acordă în favoarea unui beneficiar eligibil organizat sub forma unei entităţi economice unice. În cazul în care mai multe entităţi economice unice distincte formează o singură entitate economică, legăturile dintre respectivele entităţi se vor evalua în funcţie de existenţa unei influenţe dominante sau decisive. Se vor evalua participaţiile deţinute şi elementele care atestă exercitarea efectivă a controlului, prin evaluarea gradului de implicare directă sau indirectă în activitatea economică desfăşurată de întreprinderea controlată. În acest caz, se va analiza acea unitate economică considerată întreprindere relevantă, care are calitatea de beneficiar al Programului. Dacă una dintre întreprinderi deţine participaţii majoritare la altă entitate, dar nu este implicată în managementul acesteia sub aspectul politicii comerciale, al stabilirii preţurilor, producţiei şi distribuţiei etc. şi entitatea economică are un comportament autonom pe piaţă, aceste entităţi nu formează o singură unitate economică."

    9. În anexă, la articolul 11, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către MF, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către MF, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei sau, după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei prin plata diferenţei de către beneficiar către MF, respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., dacă este cazul.
    Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei.
    Pentru garanţiile acordate beneficiarilor în cadrul Programului se aprobă comisionul de risc astfel:
    (i) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat;
    (ii) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a UAT-urilor se percep comisioane de risc la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat.
    Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
    Comision de risc = [valoarea*^1)/soldul*^2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior x procent comision anual x nr. luni de garantare din anul respectiv*^3)]/12;
    *^1) În anul acordării garanţiei, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
    *^2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
    *^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.
c) comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului. Comisionul de administrare se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, sau, după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către MF, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei estimat(ă) la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Pentru anii 2022 şi 2023, nivelul comisionului de administrare este de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanţiei.
    Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau restituirea către MF efectuată de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat, în contul de cheltuieli bugetare din care a fost efectuată plata iniţial, dacă restituirea se realizează în acelaşi an bugetar, respectiv potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele respective provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi.
    Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
    Comision de administrare = [valoarea*^1)/soldul*^2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior x procent comision anual x nr. luni de garantare din anul respectiv*^3)]/12
    *^1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
    *^2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
    *^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat."

    10. În anexă, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii (inclusiv perioada de graţie), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanţării creditelor de investiţii, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţei se aplică graficul de rambursare în rate, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
    (2) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru."

    11. În anexă, la articolul 17 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii, al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, cu excepţia beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii pentru una sau mai multe activităţi finanţate, pentru care valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei. Valoarea maximă a finanţărilor acordate beneficiarilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr nu poate depăşi 10.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului nu poate depăşi 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii."

    12. În anexă, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Plata ajutorului de stat sub formă de grant, reprezentând valoarea cumulată a comisionului de administrare şi a dobânzilor, se efectuează trimestrial până la data de 31 martie 2026 inclusiv, în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, conform prevederilor schemei de ajutor de stat asociate Programului, prevăzută în anexa la O.U.G. nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare, emisă şi transmisă trimestrial de administratorii schemei. Decizia de plată se emite în prima lună a trimestrului pentru plata ajutorului de grant aferent trimestrului anterior. Formatul deciziei de plată pentru componentele comision de administrare şi dobândă este prevăzut în anexa nr. 2a la Convenţia privind implementarea Programului IMM INVEST PLUS."

    13. În anexă, la articolul 24 alineatul (4) punctul 4.1, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale administratorilor, din care să rezulte că nu au fapte înscrise în acestea, documente valabile la data solicitării garanţiei. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal/judiciar, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România"

    14. În anexă, la articolul 24, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Pentru anul 2023, ultima zi în care instituţiile de credit pot transmite solicitarea de garantare şi documentele prevăzute la alin. (4), corecte şi complete, este data de 22 decembrie 2023 inclusiv."

    15. În anexă, la articolul 24, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(13) Rambursarea sau, după caz, reîntregirea liniei de credit se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit."

    16. În anexă, la articolul 31, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Sumele rezultate atât din executarea iniţiată de către instituţia de credit a garanţiilor colaterale constituite de beneficiar în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, cât şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile şi comisioanele aferente creditului, precum şi cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei vor diminua, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătite instituţiei de credit de statul român. Instituţia de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale este obligată să înştiinţeze, din oficiu, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru a participa la distribuirea preţului."

    17. În anexă, la articolul 31, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:
    "(17) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, după efectuarea de către MF a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., după caz, transmite înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în vederea înscrierii de către acestea la masa credală a valorii de executare a garanţiei ca o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, precum şi documentaţia aferentă acordării garanţiei."

    18. În anexă, articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    Anexele nr. 1a-1d şi 2-4 fac parte integrantă din prezenta anexă."

    19. În anexă, anexele nr. 1a şi 1b se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.
    20. În anexă, după anexele nr. 1a şi 1b se introduc două noi anexe, anexele nr. 1c şi 1d, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul ordin.
    21. În anexă, la anexa nr. 2, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii care contractează credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru în cadrul:
    - componentelor IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT ale Programului IMM INVEST PLUS beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.000.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 250.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 300.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2.000.000 de euro.
    Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare."

    22. În anexă, la anexa nr. 3, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) IMM INVEST ROMÂNIA, de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-upuri, are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie de către instituţiile de credit, cu excepţia activităţilor cuprinse în cadrul celorlalte componente, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, RURAL INVEST.
    (2) AGRO IMM INVEST, de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, inclusiv start-upuri, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat, în mod transparent şi nediscriminatoriu, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.
    (3) IMM PROD urmăreşte asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum şi de către întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie, pentru următoarele obiective:
    - încurajarea producţiei autohtone de bunuri de larg consum, creşterea capacităţii de producţie;
    – reconversia de la intermediere la producţie;
    – digitalizarea activităţii;
    – alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie.
    (4) GARANT CONSTRUCT este destinat proiectelor privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţiile în domeniul energiei verzi şi alinierii la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor şi unităţile administrativ-teritoriale, cu două subcomponente:
    - subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor, inclusiv start-upuri;
    – subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor."

    23. În anexă, la anexa nr. 3, la articolul 3, alineatele (2)-(6) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, cu excepţia beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii pentru una sau mai multe activităţi finanţate, pentru care valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei. Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a finanţărilor acordate beneficiarilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr nu poate depăşi 10.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului nu poate depăşi 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii. În oricare dintre situaţii, cuantumul maxim cumulat al finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi nu va depăşi cea mai mare valoare dintre:
    a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare în funcţie de categoria beneficiarului, respectiv:
    (i) pentru beneficiarii care depun situaţiile financiare anuale, plafonul se calculează pe baza situaţiilor financiare anuale depuse, dacă este cazul, precum şi a balanţelor de verificare lunare aferente duratei de funcţionare a întreprinderii;
    (ii) pentru beneficiarii care realizează venituri din desfăşurarea de activităţi independente sau agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit sau, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente, plafonul se calculează pe baza datelor anuale;
    b) 50% din cheltuielile cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;
    c) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potenţialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi stabilit astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor şi pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi al UAT-urilor care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor. Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Sectoarele deosebit de afectate sunt sectoarele/domeniile eligibile la finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare.
    Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factura la energie nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un start-up) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic actual.
(3) La dimensionarea valorii maxime a finanţării garantate acordate instituţiile de credit vor verifica:
    a) situaţiile financiare anuale depuse sau, după caz, balanţele lunare de verificare aferente duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, în cazul în care dimensionarea finanţării se realizează potrivit alin. (2) lit. a);
    b) situaţia centralizată, asumată de reprezentantul legal al beneficiarului, a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor în situaţia dimensionării finanţării potrivit alin. (2) lit. b); în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, se prezintă situaţia centralizată a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale pentru durata de funcţionare a întreprinderii până la momentul depunerii solicitării de garantare;
    c) documente precum contracte şi planuri de afaceri în situaţia dimensionării finanţării potrivit alin. (2) lit. c), care să demonstreze că sunt afectaţi de: (i) întreruperile lanţurilor de aprovizionare sau plăţile restante din Rusia sau Ucraina; (ii) riscuri crescute de atacuri cibernetice; şi/sau (iii) creşterea preţurilor pentru anumite inputuri sau materii prime afectate de criza actuală, dacă este cazul. Planul de afaceri va include o proiecţie a fluxului de numerar din care să reiasă necesarul de lichiditate al beneficiarului pentru următoarele 12 luni pentru IMM/6 luni pentru întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie, însoţit de lista de ipoteze care a stat la baza fundamentării acestuia.
(4) F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., după caz, în cadrul procesului de monitorizare a ajutorului de stat, pentru beneficiarii incluşi în eşantion, solicită şi documentele justificative prevăzute la alin. (3) lit. c).
(5) Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii (inclusiv perioada de graţie), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanţării creditelor de investiţii, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţei se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
(6) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.
    ......................................................
(9) Pentru creditele prevăzute la art. 3 alin. (2), cu excepţia creditelor acordate beneficiarilor componentei AGRO IMM INVEST din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii, Ministerul Finanţelor finanţează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi creditelor pentru investiţii în procent de 100% pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Plata componentei de dobândă se efectuează până la data de 31 martie 2026 inclusiv."

    24. În anexă, la anexa nr. 3, la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Valoarea garanţiei de stat acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile pct. 2.2 din Cadrul temporar Ucraina, datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii, al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, cu excepţia beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii pentru una sau mai multe activităţi finanţate, pentru care valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei. Valoarea maximă a finanţărilor acordate beneficiarilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr nu poate depăşi 10.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului nu poate depăşi 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii."

    25. În anexă, la anexa nr. 3, la articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru anul 2023 se aprobă nivelul comisionului de administrare de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanţiei."

    26. În anexă, la anexa nr. 3, la articolul 6, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să transmită acordul prealabil privind propunerea de realocare între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiaşi finanţator, la propunerea fondului de garantare care are calitatea de administrator, în limita plafonului total alocat administratorului respectiv pentru acordarea de garanţii în cadrul Programului, în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare a garanţiilor."

    27. În anexă, la anexa nr. 3, la articolul 6, litera d) se abrogă.
    28. În anexă, la anexa nr. 3, la articolul 7, litera b) se abrogă.
    29. În anexă, la anexa nr. 3, la articolul 7, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între instituţiile de credit în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare a garanţiilor;"

    30. În anexă, la anexa nr. 3, la articolul 7, după litera aa) se introduce o nouă literă, lit. ab), cu următorul cuprins:
    "ab) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, după efectuarea de către MF a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., după caz, transmite înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în vederea înscrierii de către acestea la masa credală a valorii de executare a garanţiei ca o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, precum şi documentaţia aferentă acordării garanţiei."

    31. În anexă, la anexa nr. 3, la articolul 10 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) situaţia centralizatoare a utilizării plafoanelor de garantare de către fondul de garantare pe componente/ subcomponente, prevăzută în anexa nr. 2b^1;"

    32. În anexă, la anexa nr. 3, după anexa nr. 2b se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2b^1, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    33. În anexă, la anexa nr. 4, la articolul 1.1, literele a.1, a.2 şi a.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a.1. Pentru componenta IMM INVEST ROMÂNIA, beneficiarul este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv start-upuri, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale.
a.2. Pentru componenta AGRO IMM INVEST, beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, asociaţiile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi din domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor şi tutunului.
a.3. Pentru componenta IMM PROD, beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţa medie."

    34. În anexă, la anexa nr. 4, la articolul 1.1, litera w) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "w) Grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării finanţării, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.000.000 euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 250.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 300.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii.
    Prin excepţie, beneficiarii componentei AGRO IMM INVEST din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 250.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv echivalentul a 300.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii, şi nu beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul de stat în baza schemei de ajutor de stat.
    În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2.000.000 euro.
    În cazul în care finanţarea este folosită pentru refinanţarea creditelor de investiţii, ajutorul de stat sub formă de garanţie se asimilează unui grant şi se cumulează cu grantul menţionat anterior, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.000.000 euro pe întreprindere, respective 250.000 euro/ întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 300.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii."

    35. În anexă, la anexa nr. 4, la articolul 1.1, litera x) se abrogă.
    36. În anexă, la anexa nr. 4, la articolul 1.2, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru componenta IMM PROD obiectivul Programului constă în asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum şi de către întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie pentru:
    a) încurajarea producţiei autohtone de bunuri de larg consum şi creşterea capacităţii de producţie;
    b) reconversia de la intermediere la producţie;
    c) digitalizarea activităţii;
    d) alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie.
(4) Pentru componenta GARANT CONSTRUCT obiectivul Programului constă în acordarea de garanţii de stat IMM-urilor şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor şi unităţilor administrativ-teritoriale, pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor preponderent pentru beneficiarii implicaţi în proiecte privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate, cu două subcomponente:
    a) subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor, inclusiv start-upuri;
    b) subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor."

    37. În anexă, la anexa nr. 4, la articolul 1.3, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei.
    Pentru creditele de investiţii valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 10.000.000 lei. Fac excepţie beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii, pentru care valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei.
    Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţărilor acordate beneficiarilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr nu poate depăşi 10.000.000 lei.
    Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului nu poate depăşi 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii.
    În oricare dintre situaţii, cuantumul maxim cumulat al finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi nu va depăşi cea mai mare valoare dintre:
    a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare în funcţie de categoria beneficiarului, respectiv:
    (i) pentru beneficiarii care depun situaţiile financiare anuale, plafonul se calculează pe baza situaţiilor financiare anuale depuse, dacă este cazul, precum şi a balanţelor de verificare lunare aferente duratei de funcţionare a întreprinderii;
    (ii) pentru beneficiarii care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor independente sau agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit sau, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente, plafonul se calculează pe baza datelor anuale;
    b) 50% din cheltuielile cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;
    c) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potenţialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi stabilit astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor şi pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi al UAT-urilor care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor. Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Sectoarele deosebit de afectate sunt sectoarele/domeniile eligibile la finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar.
    Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau prin alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare.
    Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factură la energie electrică, energie termică şi gaze naturale nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un start-up) sau care au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic actual.
(3) La dimensionarea valorii maxime a finanţării garantate acordate, instituţiile de credit vor verifica:
    a) situaţiile financiare anuale depuse sau, după caz, balanţele lunare de verificare aferente duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, în cazul în care dimensionarea finanţării se realizează potrivit alin. (2) lit. a);
    b) situaţia centralizată, asumată de reprezentantul legal al beneficiarului, a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor în situaţia dimensionării finanţării potrivit alin. (2) lit. b);
    c) documente precum contracte şi planuri de afaceri în situaţia dimensionării finanţării potrivit alin. (2) lit. c), care să demonstreze că sunt afectaţi de: (i) întreruperile lanţurilor de aprovizionare sau plăţile restante din Rusia sau Ucraina; (ii) riscuri crescute de atacuri cibernetice; şi/sau (iii) creşterea preţurilor pentru anumite inputuri sau materii prime afectate de criza actuală, dacă este cazul. Planul de afaceri va include o proiecţie a fluxului de numerar din care să reiasă necesarul de lichiditate al beneficiarului pentru următoarele 12 luni pentru IMM/6 luni pentru întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie, însoţit de lista de ipoteze care a stat la baza fundamentării acestuia.
(4) F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., după caz, în cadrul procesului de monitorizare a ajutorului de stat, pentru beneficiarii incluşi în eşantion, solicită şi documentele justificative prevăzute la alin. (3) lit. c)."

    38. În anexă, la anexa nr. 4, la articolul 2.3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei se aplică graficul de rambursare în rate, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
(3) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru."

    39. În anexă, la anexa nr. 4, la articolul 3.1 alineatul (1), literele f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite prin creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat(ă). În cazul creditelor de investiţii beneficiarul se obligă să facă dovada achitării lor înainte de solicitarea de garantare;
    .....................................................
i) administratorii persoane fizice şi/sau juridice rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal/judiciar, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România."

    40. În anexă, la anexa nr. 4, la articolul 3.1 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) administratorii persoane fizice şi/sau juridice rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal/judiciar, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România."

    41. În anexă, la anexa nr. 4, alineatul (2) al articolului 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
    Comision de risc = [valoarea*^1)/soldul*^2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior x procent comision anual x nr. luni de garantare din anul respectiv*^3)]/12
    *^1) În anul acordării garanţiei, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
    *^2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
    *^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat."

    42. În anexă, la anexa nr. 4, la articolul 7.1 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) cazierul judiciar şi cazierul fiscal, documente valabile la data solicitării garanţiei de stat sau la data acordării acesteia, din care să rezulte că administratorii nu au fapte înscrise în acestea. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu a săvârşit fapte şi nu s-a aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal/judiciar, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România."

    43. În anexă, la anexa nr. 4, la anexa nr. 1a, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "15. Administratorii persoane fizice şi/sau juridice rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României, au prezentat declaraţie autentică pe propria răspundere din care rezultă că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal/judiciar, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România.
    DA [ ] NU [ ]"

    44. În anexă, la anexa nr. 4, la anexa nr. 1a, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:
    "Beneficiarul nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    DA [ ] NU [ ]"

    45. În anexă, la anexa nr. 4, la anexa nr. 1c, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În cadrul procesului de monitorizare a garanţiei F.N.G.C.I.M.M. îşi rezervă dreptul de a solicita instituţiei finanţatoare, pentru beneficiarii pentru care se va declanşa procedura de recuperare a ajutorului de stat incluşi în eşantion, elementele probatorii ale răspunsurilor formulate în prezentul document."

    46. În anexă, la anexa nr. 4, anexa nr. 5b se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.
    47. În anexă, la anexa nr. 4, la anexa nr. 7, la articolul 3, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei 2022/C 131 I/01 Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei şi a O.U.G. nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.000.000 euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 250.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv 300.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul pescuitului şi acvaculturii, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    .................................
(7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare şi 31 martie 2026 (inclusiv)."

    48. În anexă, la anexa nr. 4, la anexa nr. 7, la articolul 8, subpunctul 8.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 31 martie 2026 (inclusiv), poate fi modificată de către administrator, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comision, de dobândă). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor şi prevederile acesteia permit majorarea se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional."

    49. În anexă, la anexa nr. 4, la anexa nr. 7, la articolul 9, subpunctul 9.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin revocare la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) intră în procedură de insolvenţă, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C, după caz, în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă."

    50. În anexă, la anexa nr. 4, la anexa nr. 7, la articolul 9, subpunctul 9.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1, pct. 9.2. lit. c) şi, după caz, în funcţie de rezultatele verificărilor pentru situaţiile descrise la pct. 9.2 lit. a) şi b), F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE."

    51. În anexă, la anexa nr. 4, la anexa nr. 7, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Dispoziţii
    Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui, şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., după caz, ce nu poate fi ulterioară datei de 31 decembrie 2023."

    52. În anexă, la anexa nr. 4, la anexa nr. 8, literele a.1, a.2, a.3 şi h) ale articolului 1.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a.1. Pentru componenta IMM INVEST ROMÂNIA, beneficiarul este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv start-upuri sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale.
a.2. Pentru componenta AGRO IMM INVEST, beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, asociaţiile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi din domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor şi tutunului.
a.3. Pentru componenta IMM PROD, beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie.
    ......................................................
h) Comision de risc - suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul garanţiei, destinat acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, în limita maximă prevăzută de paragraful 47 lit. b) din Cadrul temporar Ucraina. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F., în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către M.F., respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., dacă este cazul. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat."

    53. În anexa nr. 4, la anexa nr. 8, la articolul 4.2, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
    "t) să înştiinţeze din oficiu organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru a participa la distribuirea preţului în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (8) din O.U.G. nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare."

    54. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, instituţiile de credit transmit F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, cererile de înscriere în etapa 2023 a Programului IMM INVEST PLUS, precum şi valoarea estimată a garanţiilor care urmează să fie solicitate în anul 2023 în cadrul fiecărei componente a programului, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere semnată şi asumată de reprezentanţii legali ai acestora, care conţine angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în rata dobânzii specifică componentelor programului.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Lucian-Ioan Rus,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Ion Găman, secretar de stat

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1a)
    Domenii/Sectoare de activitate eligibile aferente componentei IMM PROD*)
    *) Se exclud cheltuielile cu caracter inovator definite la art. 2 lit. a) pct. 6 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
    1320 Producţia de ţesături
    1330 Finisarea materialelor textile
    1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
    1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
    1393 Fabricarea de covoare şi mochete
    1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
    1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
    1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
    1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
    1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
    1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
    1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
    1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
    1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
    1420 Fabricarea articolelor din blană
    1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
    1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
    1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
    1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
    1520 Fabricarea încălţămintei
    1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
    1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
    1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
    1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
    1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
    1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
    1711 Fabricarea celulozei
    1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
    1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
    1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
    1723 Fabricarea articolelor de papetărie
    1724 Fabricarea tapetului
    1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
    2011 Fabricarea gazelor industriale
    2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
    2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
    2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
    2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
    2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
    2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
    2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
    2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
    2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
    2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
    2052 Fabricarea cleiurilor
    2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
    2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
    2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
    2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
    2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
    2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
    2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
    2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
    2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
    2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
    2229 Fabricarea altor produse din material plastic
    2311 Fabricarea sticlei plate
    2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
    2313 Fabricarea articolelor din sticlă
    2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
    2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
    2320 Fabricarea de produse refractare
    2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
    2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
    2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
    2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
    2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
    2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
    2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
    2351 Fabricarea cimentului
    2352 Fabricarea varului şi ipsosului
    2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
    2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
    2363 Fabricarea betonului
    2364 Fabricarea mortarului
    2365 Fabricarea produselor din azbociment
    2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
    2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
    2391 Fabricarea de produse abrazive
    2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
    2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
    2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
    2431 Tragere la rece a barelor
    2432 Laminare la rece a benzilor înguste
    2433 Producţia de profile obţinute la rece
    2434 Trefilarea firelor la rece
    2441 Producţia metalelor preţioase
    2442 Metalurgia aluminiului
    2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
    2444 Metalurgia cuprului
    2445 Producţia altor metale neferoase
    2451 Turnarea fontei
    2452 Turnarea oţelului
    2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
    2454 Turnarea altor metale neferoase
    2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
    2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
    2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
    2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
    2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
    2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
    2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
    2562 Operaţiuni de mecanică generală
    2571 Fabricarea produselor de tăiat
    2572 Fabricarea articolelor de feronerie
    2573 Fabricarea uneltelor
    2591 Fabricarea de recipienṭi, containere şi alte produse similare din oţel
    2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
    2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
    2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
    2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
    2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
    2612 Fabricarea altor componente electronice
    2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
    2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
    2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
    2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
    2652 Producţia de ceasuri
    2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
    2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
    2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
    2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
    2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii
    2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
    2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
    2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
    2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
    2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
    2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
    2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
    2790 Fabricarea altor echipamente electrice
    2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
    2812 Fabricarea de motoare hidraulice
    2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
    2814 Fabricarea de articole de robinetărie
    2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
    2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
    2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
    2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
    2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
    2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
    2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
    2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
    2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
    2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
    2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
    2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
    2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
    2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
    2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
    2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
    2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
    2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
    2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
    2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
    2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
    3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
    3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
    3020 Fabricarea materialului rulant
    3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
    3091 Fabricarea de motociclete
    3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
    3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
    3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
    3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
    3103 Fabricarea de saltele şi somiere
    3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
    3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
    3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
    3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
    3230 Fabricarea articolelor pentru sport
    3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
    3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
    3291 Fabricarea măturilor şi periilor
    3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
    3511 Producţia de energie electrică
    3521 Producţia gazelor

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1b)
    Domenii/Sectoare de activitate eligibile aferente componentei GARANT CONSTRUCT*)
    A. Pentru beneficiarii încadraţi în categoria IMM-urilor
    4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
    4120 Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
    4211 Lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor
    4212 Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane
    4213 Construcţia de poduri şi tuneluri
    4221 Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide
    4222 Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
    4291 Construcţii hidrotehnice
    4299 Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a.
    4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
    4312 Lucrări de pregătire a terenului
    4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
    4321 Lucrări de instalaţii electrice
    4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
    4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
    4331 Lucrări de ipsoserie
    4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
    4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
    4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
    4339 Alte lucrări de finisare
    4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
    4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
    7111 Activităţi de arhitectură
    7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
    7120 Activităţi de testări şi analize tehnice

    B. Pentru beneficiarii UAT
    8411 Servicii de administraţie publică generală

    *) Se exclud cheltuielile cu caracter inovator definite la art. 2 lit. a) pct. 6 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 1c)
    Domenii/Sectoare de activitate eligibile aferente componentei IMM INVEST ROMÂNIA*)
    *) Se exclud cheltuielile cu caracter inovator definite la art. 2 lit. a) pct. 6 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    A. 210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
    220 Exploatarea forestieră
    230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
    240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
    510 Extracţia cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)
    520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)
    610 Extracţia petrolului brut
    620 Extracţia gazelor naturale
    710 Extracţia minereurilor feroase
    721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
    729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
    811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
    812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
    891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
    892 Extracţia turbei
    893 Extracţia sării
    899 Alte activităţi extractive n.c.a.
    910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
    990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
    1811 Tipărirea ziarelor
    1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
    1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
    1814 Legătorie şi servicii conexe
    1820 Reproducerea înregistrărilor
    1910 Fabricarea produselor de cocserie
    1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
    2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
    3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
    3211 Baterea monedelor
    3311 Repararea articolelor fabricate din metal
    3312 Repararea maşinilor
    3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
    3314 Repararea echipamentelor electrice
    3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
    3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
    3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
    3319 Repararea altor echipamente
    3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
    3512 Transportul energiei electrice
    3513 Distribuţia energiei electrice
    3514 Comercializarea energiei electrice
    3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
    3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
    3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
    3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
    3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
    3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
    3812 Colectarea deşeurilor periculoase
    3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
    3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
    3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
    3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
    3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
    4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
    4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor
    4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
    4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
    4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
    4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
    4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
    4932 Transporturi cu taxiuri
    4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
    4941 Transporturi rutiere de mărfuri
    4942 Servicii de mutare
    4950 Transporturi prin conducte
    5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri
    5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă
    5030 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
    5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
    5110 Transporturi aeriene de pasageri
    5121 Transporturi aeriene de marfă
    5122 Transporturi spaţiale
    5210 Depozitări
    5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
    5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
    5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
    5224 Manipulări
    5229 Alte activităţi anexe transporturilor
    5310 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
    5320 Alte activităţi poştale şi de curier
    5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
    5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
    5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
    5590 Alte servicii de cazare
    5610 Restaurante
    5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
    5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
    5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
    5811 Activităţi de editare a cărţilor
    5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
    5813 Activităţi de editare a ziarelor
    5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
    5819 Alte activităţi de editare
    5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
    5829 Activităţi de editare a altor produse software
    5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
    5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
    5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
    5914 Proiecţia de filme cinematografice
    5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
    6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
    6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
    6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
    6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
    6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
    6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
    6201 Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)
    6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
    6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
    6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
    6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
    6312 Activităţi ale portalurilor web
    6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri
    6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
    6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
    6622 Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări
    6831 Agenţii imobiliare
    6910 Activităţi juridice
    6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
    7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
    7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
    7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
    7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
    7312 Servicii de reprezentare media
    7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
    7410 Activităţi de design specializat
    7420 Activităţi fotografice
    7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
    7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
    7500 Activităţi veterinare
    7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
    7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
    7830 Servicii de furnizare şi management al forţei de muncă
    7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
    7912 Activităţi ale tur-operatorilor
    7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
    8010 Activităţi de protecţie şi gardă
    8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
    8110 Activităţi de servicii-suport combinate
    8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
    8122 Activităţi specializate de curăţenie
    8129 Alte activităţi de curăţenie
    8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
    8211 Activităţi combinate de secretariat
    8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
    8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
    8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
    8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
    8292 Activităţi de ambalare
    8299 Alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
    8412 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială
    8413 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice
    8421 Activităţi de servicii externe
    8422 Activităţi de apărare naţională
    8423 Activităţi de justiţie
    8424 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
    8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
    8430 Activităţi de protecţie socială obligatorie
    8510 Învăţământ preşcolar
    8520 Învăţământ primar
    8531 Învăţământ secundar general
    8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
    8541 Învăţământ superior nonuniversitar
    8542 Învăţământ superior universitar
    8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
    8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
    8553 Şcoli de conducere (pilotaj)
    8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
    8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ
    8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
    8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
    8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
    8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
    8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
    8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
    8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
    8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
    8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
    8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
    8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
    8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.
    9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
    9002 Activităţi-suport pentru interpretare artistică (spectacole)
    9003 Activităţi de creaţie artistică
    9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
    9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
    9102 Activităţi ale muzeelor
    9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
    9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
    9311 Activităţi ale bazelor sportive
    9312 Activităţi ale cluburilor sportive
    9313 Activităţi ale centrelor de fitness
    9319 Alte activităţi sportive
    9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
    9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
    9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
    9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale
    9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
    9491 Activităţi ale organizaţiilor religioase
    9492 Activităţi ale organizaţiilor politice
    9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
    9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
    9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
    9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
    9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
    9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
    9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
    9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
    9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
    9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi ale produselor din blană
    9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
    9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
    9604 Activităţi de întreţinere corporală
    9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
    9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
    9810 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
    9820 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
    9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

    B. Domeniile/Sectoarele de activitate eligibile pe componenta IMM INVEST ROMÂNIA care nu au caracter inovator*)
    *) Se exclud cheltuielile cu caracter inovator definite la art. 2 lit. a) pct. 6 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele asociate promovării exporturilor.
    4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
    4519 Comerţ cu alte autovehicule
    4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
    4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
    4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
    4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
    4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
    4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
    4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
    4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
    4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
    4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
    4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
    4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
    4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
    4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
    4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
    4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
    4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
    4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
    4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
    4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
    4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
    4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
    4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile
    4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
    4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
    4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
    4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
    4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
    4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de iluminat
    4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
    4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
    4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului
    4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
    4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
    4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
    4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
    4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
    4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
    4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
    4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
    4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
    4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
    4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
    4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
    4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
    4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
    4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
    4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
    4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
    4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
    4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
    4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
    4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
    4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
    4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
    4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate
    4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
    4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
    4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
    4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în magazine specializate
    4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
    4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
    4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
    4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
    4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
    4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
    4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
    4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
    4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
    4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
    4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
    4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
    4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
    4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate
    4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
    4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
    4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
    4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
    4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
    4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
    4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
    7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
    7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
    7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 1d)
    Domenii/Sectoare de activitate eligibile aferente componentei AGRO IMM INVEST
    111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
    112 Cultivarea orezului
    113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
    114 Cultivarea trestiei-de-zahăr
    115 Cultivarea tutunului
    116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
    119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
    121 Cultivarea strugurilor
    122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
    123 Cultivarea fructelor citrice
    124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
    125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
    126 Cultivarea fructelor oleaginoase
    127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
    128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
    129 Cultivarea altor plante permanente
    130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
    141 Creşterea bovinelor de lapte
    142 Creşterea altor bovine
    143 Creşterea cailor şi a altor cabaline
    144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor
    145 Creşterea ovinelor şi caprinelor
    146 Creşterea porcinelor
    147 Creşterea păsărilor
    149 Creşterea altor animale
    150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
    161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
    162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
    163 Activităţi după recoltare
    164 Pregătirea seminţelor
    170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
    311 Pescuitul maritim
    312 Pescuitul în ape dulci
    321 Acvacultura maritimă
    322 Acvacultura în ape dulci
    1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
    1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
    1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
    1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
    1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
    1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
    1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
    1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
    1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
    1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
    1052 Fabricarea îngheţatei
    1061 Fabricarea produselor de morărit
    1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
    1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
    1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
    1073 Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare
    1081 Fabricarea zahărului
    1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
    1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
    1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
    1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
    1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
    1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
    1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
    1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
    1102 Fabricarea vinurilor din struguri
    1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
    1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
    1105 Fabricarea berii
    1106 Fabricarea malţului
    1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 2b^1 la Convenţia privind implementarea schemei de ajutor de stat
    IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA,
     AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT)
    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    a utilizării plafonului de garantare de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. pe fiecare componentă/subcomponentă la data de ...................

┌─────┬───────┬─────────────┬──────────┐
│Nr. │Plafon │Valoarea │Plafon │
│crt. │alocat │garanţiilor │neutilizat│
│ │ │emise │ │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│TOTAL│………….. │ │ │
└─────┴───────┴─────────────┴──────────┘


    Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R.
    Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează centralizarea plafonului de garantare în cadrul Programului IMM INVEST PLUS de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. pe fiecare componentă/subcomponentă ....... .
    – Se completează cu informaţiile - informaţiile se raportează agregat la nivel de fond de garantare.


    ANEXA 6

    (Anexa nr. 5b la Convenţie)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    a beneficiarului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant şi a criteriilor de eligibilitate
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria .................... nr. ...................., eliberat de .................... la data de ...................., cu domiciliul în localitatea ...................., str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ...................., în calitate de reprezentant legal al ...................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenţa declaraţie sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 24.03.2022, cu modificările ulterioare, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    a) [ ] nu a beneficiat de ajutor de stat acordat în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT şi RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;
    [ ] a beneficiat de ajutor de stat acordat în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT şi RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 în valoare de ........ lei, iar prin prezenta declar că sprijinul solicitat pentru acoperirea nevoilor de lichidităţi în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă diferenţa ce a rămas neacoperită cu finanţare aferentă nevoilor de lichiditate în valoare de ....... lei;
    [ ] nu a beneficiat de ajutoare de stat aferente Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei;
    [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei*);
    *) Se vor declara toate ajutoarele de stat acordate în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv cele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi al componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.


┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │CAEN/ │
│ │Anul │ │ │normativ │Cuantumul │CAEN-uri│
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │ajutorului│pentru │
│crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │de stat │care s-a│
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│(moneda) │acordat │
│ │ │ │ │de │ │ajutorul│
│ │ │ │ │finanţare │ │de stat │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┘    b) împotriva ei nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

    B. Pentru a beneficia de finanţare garantată, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    [ ] nu se află în insolvenţă şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    [ ] nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    [ ] nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    [ ] nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă);
    [ ] nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene.

    C. Declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    [ ] respectă prevederile art. 6 alin. (7) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] este afectată de criză în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2022/C 131 I/01;
    [ ] nu a solicitat garanţii în cadrul programului IMM INVEST PLUS şi al componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT şi INNOVATION;
    [ ] a solicitat garanţii de la ........(Se completează cu denumirea fondurilor de garantare - F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., F.R.C. - altele decât Fondul de garantare la care s-a depus solicitarea de garantare.) ......
    în cadrul programului IMM INVEST PLUS şi al componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, RURAL INVEST şi INNOVATION, după cum urmează: ..........(Se vor detalia: valoarea creditelor şi garanţiilor solicitate, valoarea maximă a ajutorului de stat aferent acestora, CAEN/CAEN-uri pentru finanţare/acordare ajutor de stat, tipul creditului: capital de lucru sau investiţii.).......;
    [ ] nu utilizează în niciun fel măsurile de ajutor prevăzute de componenta IMM INVEST ROMÂNIA/AGRO IMM INVEST/IMM PROD/GARANT CONSTRUCT pentru a submina efectele scontate ale sancţiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaţionali şi sunt în deplină concordanţă cu normele de combatere a eludării din regulamentele aplicabile;
    [ ] nu este o entitate care face obiectul sancţiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaţionali;
    [ ] nu face obiectul sancţiunilor adoptate de UE şi nici:
    a) persoanele, entităţile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective;
    b) nu este o întreprindere deţinută sau controlată de persoane, entităţi sau organisme vizate de sancţiunile adoptate de UE;
    c) nu este o întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în industrii vizate de sancţiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea;

    [ ] întreprinderea nu face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau nu este preluată de acesta;
    [ ] întreprinderea face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau este preluată de acesta, iar dificultăţile întreprinderii nu sunt rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul grupului şi dificultăţile sunt prea grave pentru a fi soluţionate de către grup;
    [ ] întreprinderea deţine participaţii majoritare la altă entitate, dar nu este implicată în managementul acesteia sub aspectul politicii comerciale, al stabilirii preţurilor, producţiei şi distribuţiei etc. şi are un comportament autonom pe piaţă, astfel, nu formează o singură unitate economică.

    D. Declar pe propria răspundere că administratorii societăţii persoane fizice şi/sau juridice rezidente pe teritoriul României nu au înscrise fapte în cazierul judiciar şi cazierul fiscal.
    În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se va anexa la prezenta o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu a săvârşit fapte şi nu s-a aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal/judiciar, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România.

    Numele ...........................................
    Semnătura*) .......................................
    Data semnării .......................................
    *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru componenta IMM INVEST ROMÂNIA/AGRO IMM INVEST/IMM PROD/GARANT CONSTRUCT vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016