Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 937 din 6 aprilie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 937 din 6 aprilie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 365 din 13 aprilie 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscalbugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Se aprobă Procedura privind accesul temporar al instituţiilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug, în cazul în care acestea au fost limitate, ca urmare a netransmiterii în termen a formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare, prevăzută în anexa nr. 10."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    3. În anexa nr. 1, la articolul 2 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) vizualizarea rapoartelor (rapoarte, notificări, extrase de cont, facturi electronice etc.);"

    4. În anexa nr. 2, articolul 2 se abrogă.
    5. În anexa nr. 3, după articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) În cazul sumelor încasate în conturile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 33 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care nu pot fi atribuite automat angajamentelor înregistrate în sistemul de control al angajamentelor, se utilizează codul de angajament stabilit în sistemul de control al angajamentelor, respectiv «ERRRRRRRRRR».
    (2) Restituirea sumelor încasate necuvenit în conturile de cheltuieli bugetare se poate efectua cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sau ordin de plată multiplu electronic (OPME), din conturile în care au fost încasate, cu respectarea elementelor iniţiale ale încasărilor, astfel cum sunt acestea înscrise în extrasele de cont, înscriindu-se, de exemplu, codul de angajament ERRRRRRRRRR, codul de program etc. Aceste operaţiuni pot fi efectuate doar în cadrul anului bugetar în care sumele respective au fost încasate."

    6. În anexa nr. 3, la articolul 7, alineatul (8) se abrogă.
    7. În anexa nr. 3, după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta procedură şi instrucţiunile pentru completarea şi utilizarea acestuia pot fi descărcate prin accesarea «Punctului unic de acces» de pe site-ul Ministerului Finanţelor - sistemul naţional de raportare Forexebug sau pot fi puse la dispoziţie de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondată entitatea publică. Formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» se completează electronic.
    (2) Formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online», aprobat prin prezenta procedură, se utilizează numai pentru efectuarea corecţiei codurilor de angajament pentru plăţile/încasările înregistrate în sistemul de control al angajamentelor, astfel:
    a) în cazul plăţilor, corecţia se efectuează numai în cadrul aceluiaşi cont de cheltuieli bugetare;
    b) în cazul încasărilor, corecţia poate fi efectuată atât în cadrul aceluiaşi cont de cheltuieli bugetare, cât şi în relaţia cu conturile de cheltuieli bugetare, de venituri bugetare sau de disponibilităţi cărora sumele respective se cuvin.
    (3) Entităţile publice au obligaţia ca, înainte de completarea formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online», să verifice şi să descarce/să solicite unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului ultima versiune a formularului electronic respectiv.
    (4) Completarea elementelor din formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» se efectuează de către entitatea publică, astfel:
    a) în rubrica «Număr» se înscrie un număr unic atribuit de entitatea publică formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online», care nu poate fi repetat pe parcursul celor 24 de ore ale zilei completate în rubrica «Data»;
    b) în rubrica «Data» se înscrie data calendaristică a întocmirii formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online»;
    c) rubrica «Sumă» se va completa automat la finalizarea formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online»; totalul sumelor înscrise în formular trebuie să fie 0 (zero);
    d) în rubrica «Denumire entitate publică» se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii publice;
    e) în rubrica «Cod de înregistrare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii publice;
    f) rândul 1 din formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» se va completa cu stornarea operaţiunii pentru care se realizează corecţia, după cum urmează:
    f1) în rubrica «Simbol cont» se completează contul pentru care se efectuează corecţia conform extrasului de cont;
    f2) în rubrica «Cod program» se înscrie codul de program pentru care se efectuează corecţia, conform extrasului de cont;
    f3) în rubrica «Cod angajament» se înscrie codul de angajament pentru care se efectuează corecţia, conform extrasului de cont;
    f4) în rubrica «Indicator angajament» se înscrie indicatorul de angajament pentru care se efectuează corecţia, conform extrasului de cont;
    f5) în rubrica «Nr. ref. operaţiune iniţială» se completează numărul de referinţă unic atribuit de trezorerie operaţiunii pentru care se efectuează corecţia, conform extrasului de cont;
    f6) în rubrica «Dată operaţiune iniţială» se înscrie data aferentă operaţiunii iniţiale pentru care se solicită corecţia, conform extrasului de cont;
    f7) în rubricile «Sumă debit»/«Sumă credit» se va completa fie rubrica «Sumă debit», fie rubrica «Sumă credit», cu valoarea negativă, indiferent de numărul operaţiunilor completate în formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online». În coloana necompletată («Sumă debit» sau «Sumă credit») va fi înscrisă automat valoarea 0 (zero);
    f8) în rubrica «Explicaţii» se înscriu informaţii despre corecţia efectuată;
    g) rândurile următoare din formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» se completează cu alte operaţiuni de corecţie conform precizărilor de la lit. f) sau cu informaţiile operaţiunilor corecte, astfel:
    g1) rubrica «Simbol cont» se completează:
    - în cazul în care se efectuează corecţia unei plăţi, cu simbolul contului precizat la lit. f1);
    – în cazul în care se efectuează corecţia unei încasări, cu simbolul contului corect sau cu simbolul contului precizat la lit. f1);
    g2) în rubrica «Cod program» se înscrie codul de program pentru care se dispun operaţiunile corecte de către entităţile publice care au cuprinse programe în bugetele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul operaţiunilor aferente unor cheltuieli bugetare pentru care nu sunt aprobate programe, rubrica «Cod program» se completează cu «0000000000»;
    g3) în rubrica «Cod angajament» se înscrie codul de angajament pentru care se efectuează corecţia;
    g4) în rubrica «Indicator angajament» se înscrie indicatorul de angajament pentru care se efectuează corecţia, aferent angajamentului completat în rubrica «Cod angajament»;
    g5) rubrica «Nr. ref. operaţiune iniţială» nu se completează;
    g6) rubrica «Dată operaţiune iniţială» nu se completează;
    g7) în rubricile «Sumă debit»/«Sumă credit» se va completa doar una dintre cele două coloane cu valoarea pozitivă a operaţiunii corecte. În coloana necompletată («Sumă debit» sau «Sumă credit») va fi înscrisă automat valoarea 0 (zero);
    g8) rubrica «Explicaţii» se va completa cu informaţii privind justificarea operaţiunii efectuate.
    (5) După completarea de către entitatea publică a formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online», potrivit precizărilor de la alin. (4), se selectează butonul «VALIDARE SI GENERARE XML» în scopul validării datelor introduse şi generării fişierului XML:
    a) în situaţia în care nu se identifică erori în completarea formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online» şi se afişează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, se salvează formularul în vederea depunerii în sistemul naţional de raportare - Forexebug;
    b) în situaţia în care se identifică erori în completarea formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online», se afişează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. a).
    (6) După validarea şi generarea fişierului XML fără erori potrivit alin. (5) lit. a) se aplică semnăturile electronice calificate ale persoanelor care, potrivit legislaţiei în vigoare, au competenţa de a efectua plăţi şi sunt înrolate la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug, cel puţin cu rolul prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. d) din anexa nr. 1, în rubricile «Semnătură 1» şi «Semnătură 2». Persoanele înrolate care semnează în rubrica «Semnătură 1» şi, respectiv, «Semnătură 2» trebuie să fie diferite.
    (7) Persoanele din cadrul entităţilor publice care semnează formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» potrivit alin. (6) trebuie să corespundă cu cele care dispun plăţi din conturile proprii şi sunt înscrise în fişele cu specimenele de semnături depuse la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi gestionează bugetul propriu. Verificarea corespondenţei dintre semnăturile aplicate pe formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» cu cele aprobate prin fişa specimenelor de semnături va fi asigurată la nivelul unităţii Trezoreriei Statului la care este depus specimenul de semnături. Eventualele modificări în ceea ce priveşte persoanele aprobate în fişa specimenelor de semnături intră în vigoare în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia la unitatea Trezoreriei Statului.
    (8) În cadrul formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online» se pot înscrie mai multe operaţiuni de corecţie de acelaşi tip, fie numai operaţiuni pe debit, fie numai operaţiuni pe credit.
    (9) Entităţile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun online formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» prin accesarea «Punctului unic de acces» de pe site-ul Ministerului Finanţelor - sistemul naţional de raportare Forexebug.
    (10) După accesarea «Punctului unic de acces» de pe siteul Ministerului Finanţelor - sistemul naţional de raportare Forexebug se selectează opţiunea «Transmitere documente electronice» şi se depune formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» completat în format .pdf inteligent (cu .xml ataşat).
    (11) Formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» completat şi depus de entităţile publice parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:
    a) validarea formală a formularului constă într-un prim set de validări (format, conţinut standard de identificare şi tip formular etc.):
    a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afişat «Indexul» de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare;
    a2) în cazul în care există neconformităţi, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta;
    b) în cazul în care formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» a fost validat potrivit lit. a1), sistemul validează automat conţinutul formularului şi regulile specifice aplicabile şi se procedează astfel:
    b1) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus este înregistrat în sistem. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la validarea formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online» depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;
    b2) în cazul în care există erori de validare, formularul depus este declarat invalid de sistem şi nu este înregistrat. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii „«Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;
    c) în cazul în care prevederile alin. (7) nu sunt respectate, formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» depus este respins şi sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;
    d) în cazul în care formularul «Notă contabilă corecţie CAB - online» a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în aplicaţia informatică a Trezoreriei Statului, unde, în urma validărilor specifice, se procedează astfel:
    d1) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus este procesat şi înregistrat în aplicaţia informatică a Trezoreriei Statului. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la validarea formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online» depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;
    d2) în cazul în care există erori de validare, formularul depus este declarat invalid de sistem şi nu este înregistrat. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări».
    (12) Răspunderea privind concordanţa dintre informaţiile afişate în fişierul PDF al formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online» şi cele din fişierul XML ataşat acestuia revine exclusiv entităţilor publice care le-au întocmit şi depus online prin sistemul naţional de raportare - Forexebug.
    (13) Entităţile publice pot utiliza în continuare, pentru efectuarea corecţiilor din sistemul de control al angajamentelor, formularul «Notă contabilă corecţie CAB» întocmit potrivit prevederilor art. 7.
    (14) Entităţile publice au obligaţia de a verifica zilnic concordanţa operaţiunilor dispuse prin intermediul formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online» cu datele înscrise în extrasul de cont. În situaţia în care sunt constatate erori materiale generate de unităţile Trezoreriei Statului, titularii conturilor au obligaţia de a informa de îndată unităţile Trezoreriei Statului în scopul efectuării corecţiilor care se impun.
    (15) Ora-limită de depunere a formularului «Notă contabilă corecţie CAB - online» este aceeaşi cu cea pentru depunerea ordinului de plată multiplu electronic (OPME), stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi care se publică pe site-ul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi se afişează la sediile unităţilor Trezoreriei Statului.
    (16) Formularele «Notă contabilă corecţie CAB - online» depuse de către plătitori până la ora-limită prevăzută la alin. (15) se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unităţile Trezoreriei Statului în aceeaşi zi lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.
    (17) Formularele «Notă contabilă corecţie CAB - online» depuse de către plătitori după ora-limită prevăzută la alin. (15) se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unităţile Trezoreriei Statului cu data următoarei zile lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.
    (18) Prin excepţie de la prevederile alin. (17), formularele «Notă contabilă corecţie CAB - online» depuse pentru ultima zi lucrătoare din an de către plătitori, după ora-limită prevăzută la alin. (15), se procesează de către unităţile Trezoreriei Statului cu data următoarei zile lucrătoare depunerii şi se înregistrează în contabilitatea acestora cu data ultimei zile lucrătoare din an, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori şi operaţiunile respective se încadrează în prevederile normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar."

    8. În anexa nr. 3, după anexa nr. 2 la procedură se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 la procedură, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    9. În anexa nr. 5, articolul 2 se abrogă.
    10. În anexa nr. 8, la articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Soldurile iniţiale ale instituţiei reorganizate sunt cuprinse în situaţiile financiare agregate/consolidate, generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug, astfel:
    a) până la finele anului, la ordonatorul superior de credite la care acestea au fost raportate anterior reorganizării, în situaţia în care instituţia s-a reorganizat prin schimbarea subordonării şi a codului de identificare fiscală;
    b) la noul ordonator superior de credite, în situaţia în care instituţia s-a reorganizat prin schimbarea subordonării, dar fără schimbarea sectorului bugetar în care îşi desfăşoară activitatea şi a codului de identificare fiscală."

    11. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 6 aprilie 2022.
    Nr. 937.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la procedură)
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 517/2016)
    PROCEDURĂ

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016