Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 930 din 5 aprilie 2022  privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 930 din 5 aprilie 2022 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 359 din 12 aprilie 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 5 şi art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 litera h), punctele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "5. Anexa 27 «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)»;
6. Anexa 28 «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“"

    2. În anexa nr. 1, la capitolul II, punctele 24 şi 25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "24. Anexa 27 «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (anexa nr. 23 la ordin) prezintă informaţii privind totalul plăţilor efectuate de instituţiile publice la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», la titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020» şi la titlul 60 «Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR», pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli, care trebuie să corespundă cu totalul plăţilor din «Contul de execuţie cheltuieli» (anexa nr. 7 la ordin), la cele trei titluri.
25. Anexa 28 «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“ prezintă informaţii referitoare la plăţile efectuate la titlul 61 de către toate instituţiile publice şi la titlul 65 de către instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi din venituri proprii, din cadrul administraţiei publice centrale.
    Totalul plăţilor de la titlul 61 şi titlul 65 detaliate pe surse de finanţare, pe naturi de cheltuieli, trebuie să corespundă cu totalul plăţilor din «Contul de execuţie cheltuieli» (anexa nr. 7 la ordin) la cele două titluri."

    3. În anexa nr. 1 capitolul IV, punctul 1.11 se abrogă.
    4. În anexa nr. 1 capitolul IV, punctele 7.1, 12.1, 12.2, 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌───────────────────┬──────────────────┐
│7.1 Rd. 15, col. 2 │Rd. 2, col. 2 │
├───────────────────┴──────────────────┤
│… │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Rd. 4, col. 17 │
│12.1 Rd. 61, col. 7│(anexa 35b) + rd. │
│ │5 col. (17-21) │
│ │(anexa 35a) │
├───────────────────┼──────────────────┤
│12.2 Rd. 61, col. 7│Rd. 3, col. 2 │
│ │(Bilanţ) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│… │
├───────────────────┬──────────────────┤
│15. Situaţia │15. Situaţia │
│plăţilor efectuate │plăţilor efectuate│
│din fonduri externe│din fonduri │
│nerambursabile │externe │
│postaderare (titlul│nerambursabile │
│56, titlul 58 şi │postaderare │
│titlul 60) │(titlul 56, titlul│
│ │58 şi titlul 60) │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Rd. 1 la 28 (col. │
│15.1 Rd. 1 la 28, │1 + col. 2 + col. │
│col. 2 │3 + col. 4 + col. │
│ │5) │
├───────────────────┼──────────────────┤
│15.2 Rd. 1 la 28, │Rd. 1 la 28, col. │
│col. 3 │8 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│15.3 Rd. 1 la 28, │Rd. 1 la 28, col. │
│col. 4 │9 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│15.4 Rd. 1 la 28, │Rd. 1 la 28, col. │
│col. 5 │7 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│15.5 Rd. 1 la 28, │Rd. 1 la 28, (col.│
│(col. 6 + col. 7 + │6 + col. 10) │
│col. 8 + col. 9) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│15.6 Rd. 1 la 28, │Rd. 1 la 28, col. │
│col. 1 │1 la 10 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│16. Anexa 28 │16. Situaţia │
│«Situaţia plăţilor │plăţilor efectuate│
│efectuate la titlul│la titlul 61 │
│61 „Proiecte cu │«Proiecte cu │
│finanţare din │finanţare din │
│sumele aferente │sumele aferente │
│componentei de │componentei de │
│împrumuturi a PNRR“│împrumuturi a │
│şi la titlul 65 │PNRR» şi la titlul│
│„Cheltuieli │65 «Cheltuieli │
│aferente │aferente │
│programelor cu │programelor cu │
│finanţare │finanţare │
│rambursabilă“» │rambursabilă» │
├───────────────────┼──────────────────┤
│16.1 Rd. 1 la 9, │Rd. 1 la 9 (col. 1│
│col. 2 │+ col. 2 + col. 3 │
│ │+ col. 4 + col. 5)│
├───────────────────┼──────────────────┤
│16.2 Rd. 1 la 9, │Rd. 1 la 9, col. 8│
│col. 3 │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│16.3 Rd. 1 la 9, │Rd. 1 la 9, col. 9│
│col. 4 │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│16.4 Rd. 1 la 9, │Rd. 1 la 9, col. 7│
│col. 5 │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│16.5 Rd. 1 la 9, │Rd. 1 la 9, (col. │
│(col. 6 + col. 7 + │6 + col. 10) │
│col. 8 + col. 9) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│16.6 Rd. 1 la 9, │Rd. 1 la 9, col. 1│
│col. 1 │la 10 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│16.7 Rd. 10 la 18, │Rd. 10 la 18, col.│
│col. 2, Sector 01 │1 │
└───────────────────┴──────────────────┘

"

    5. Anexa nr. 17 „Nota 35c «Active fixe necorporale»“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la ordin.
    6. Anexa nr. 21 „Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat Anexa 32“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    - la cod rând 7, coloana „Simbol cont contabil“, simbolul contului contabil „8056000“ se modifică şi se înlocuieşte cu simbolul contului contabil „8058000“;
    – la cod rând 8, coloana „Simbol cont contabil“, simbolul contului contabil „8059000“ se modifică şi se înlocuieşte cu simbolul contului contabil „8039000“.

    7. Anexa nr. 23 „Anexa 27 «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56 şi titlul 58)»“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la ordin.
    8. Anexa nr. 24 „Anexa 28 «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabil㻓 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la ordin.


    ART. II
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

    ART. III
    Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.


    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 5 aprilie 2022.
    Nr. 930.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 1.801/2020)
    Nota 35c Active fixe necorporale
    la luna .............
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 1.801/2020)
    Anexa 27 Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)
    la luna .............
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 1.801/2020)
    Anexa 28 Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare
    din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“
    şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“
    la luna ............
 (a se vedea imaginea asociată)

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016